Page 1

...Brengt de sport naar het kind

Uw gemeente krijgt de kans om basisschoolkinderen op ludieke wijze deel te laten nemen aan diverse kennismakingscursussen. Doel is kinderen actief te laten oriĂŤnteren op de sportmarkt en zodoende (op laagdrempelige wijze) een blijvende sportdeelname te bewerkstelligen. Deze formule heeft zich elders reeds bewezen en is er klaar voor om ook in uw gemeente te slagen.


WIE IS SJORS SPORTIEF?

Sjors is het gezicht van Sportstimulering Nederland voor de kinderen. Een kindvriendelijk poppetje, die alle communicatie naar de kinderen voor zijn rekening neemt. Deze altijd vrolijke mascotte speelt in op herkenning en beleving van een kind en zal op zijn manier proberen ieder kind enthousiast maken om deel te nemen aan een kennismakingscursus. Je vindt Sjors Sportief terug op zijn website en in het eventueel uit te reiken schoolsportboekje.

HET PRODUCT Dit initatief speelt in op de bekende maatschappelijke doelstellingen als gezondheid, sportstimulering en talentontplooiing voor kinderen. Kinderen uit de goepen 4 t/m 8 kunnen middels dit aanbod tegen het laagdrempelige tarief van € 6,00 (een) kennismakingscursus(sen) kiezen. Door middel van een prachtig boekwerk (welke wordt uitgereikt in de klas) en de speelse website, maken kinderen kennis met Sjors Sportief. Om een zo groot mogelijk animo van verenigingen te stimuleren, werkt Sportstimulering Nederland met een vergoedingsysteem: iedere vereniging ontvangt € 5,00 per inschrijving. Hierdoor wordt ook de kwaliteit van de cursus gewaarborgd; men krijgt de kans om meer kwaliteit aan de cursus toe te voegen. Dit heeft wederom een positief effect op het ledenaantal van de vereniging. Tevens gaat er € 0,50 naar het goede doel SCORE en indien gewenst € 0,50 naar het gemeentelijk armoedebeleid.

DOELSTELLING EN DOELGROEP

Sportstimulering Nederland streeft ernaar om kinderen (groep 4 t/m 8) uit alle sociale klassen de mogelijkheid te bieden op een leuke manier kennis te laten maken met sport. De uitvoering vindt plaats bij de vereniging uit de betreffende gemeente. Doel is om alle verenigingen uit de gemeente op de kaart te zetten, het kind haar talent te laten ontplooien, een blijvende (sport)deelname te bewerkstelligen, in te spelen op de positieve gezondheidseffecten en de sociale ontwikkelingen die ermee gemoeid gaan.

HET AUTOMATISERINGSSYSTEEM Het automatiseringssysteem van Sportstimulering Nederland bestaat uit twee met elkaar gekoppelde websites. Namelijk die van www.sportstimuleringnederland.nl en www.sjorssportief.nl. Gemeenten en verenigingen kunnen met hun inloggegevens relevante data inzien, of hun cursus opgeven. Kinderen loggen daarentegen in op www.sjorssportief.nl om daar te kiezen voor hun gewenste cursus, of om er verwante functies uit te voeren. Deze dragen uiteraard bij aan de sportstimulering. UITGEBREIDE KOPPELING TUSSEN BEIDE WEBSITES

WWW.SPORTSTIMULERINGNEDERLAND.NL

Verenigingen kunnen op deze website inloggegevens aanvragen en hun kennismakingscursus naar wens invoeren op de website. Deze ingevoerde gegevens worden niet alleen getoond op de website van Sjors Sportief, maar vormen ook de promotie in het Sjors Sportief schoolsportboekje. Ook gemeenten krijgen inloggegevens toegestuurd om de voortgang in hun gemeente te beheren en daar eventueel op te anticiperen.

WWW.SJORSSPORTIEF.NL

INLOGSCHERM

Deze kindvriendelijke en interactieve website maakt het leuk om je in te schrijven voor een kennismakingscursus en zorgt ervoor dat kinderen blijven terugkomen. De website is gekoppeld aan de website van Sportstimulering Nederland en ingegeven cursussen worden door verenigingen op www.sportstimuleringnederland.nl automatisch getoond op die van Sjors Sportief. De mop van de week, de quiz en de beoordelingsfunctie van kennismakingscursussen zijn erg populair. Kinderen kunnen bij anderen zien hoe de gevolgde kennismakingscursus is beoordeeld en kunnen vriendjes worden met elkaar en vanaf daar met elkaar communiceren.


VRIENDJESZOEKER

De naamsbekendheid van Sjors begint al met eem wervende tekenwedstrijd; waar familie en vrienden op de website mogen stemmen op de mooiste tekening uit zes geselecteerde tekeningen van de gemeente. De winnaar wint een middag zwemmen met de hele klas in het zwembad en krijgt de voorkant van het schoolsportboekje. Vanaf nu zijn velen bekend met Sjors Sportief.

MANAGEMENTBEHEER

CURSUSOVERZICHT

Het systeem van Sportstimulering Nederland biedt gemeenten en verenigingen de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in relevante informatie. Denk hierbij aan de totale deelname van de basisschoolkinderen, aan het gemeentelijk aanbod van verenigingen en de trends t.o.v. voorgaande jaren. De verenigingen zien met hun inloggegevens het animo voor hun kennismakingscursus en hun te verwerven vergoeding. De beoordelingen van de kinderen zijn terug te lezen en daarop kunnen zij anticiperen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de kennismakingscursus gewaarborgd.

2 PAKKETTEN: COMPLEET, OF ENKEL SYSTEEM Sportstimulering Nederland biedt twee pakketten aan. Aan uw gemeente de keus welke van deze het beste aansluit op de sportvisie. Compleet: Alle uitvoerende taken door Sportstimulering Nederland gedaan worden: - Alle beschikbare verenigingen uit de gemeente worden actief benaderd, zodat optimale deelname van verenigingen en instanties gegarandeerd wordt; - maken van sportboekje en benadering van alle basisscholen om deze boekjes vanaf daar te verspreiden; - gemeente inzicht verschaffen in de ontwikkelingen a.d.h.v. het managementbeheerscherm; - alle vormen van promotie en marketingactiviteiten - administratie, w.b. onderhoudscontacten, afwikkelingen en betalingen Systeem: Het is ook mogelijk om de rechten voor het systeem af te nemen en bovengenoemde taken door de gemeente zelf te laten uitvoeren. Het eindproduct blijft gewoon hetzelfde voor kind en vereniging. Deze mogelijkheid is interessant voor gemeenten die al op dergelijke wijze hun kennismakingscursussen aanbieden.

SJORS CREATIEF Naast het ontplooien van talent op sportgebied van het kind mag natuurlijk ook het cultureel aspect niet onderbelicht blijven. Daarom is naast Sjors Sportief nu ook Sjors Creatief in het leven geroepen. Het is dus mogelijk uw afname uit te breiden met Sjors Creatief. Uiteraard is het ook mogelijk om slechts één van de twee af te nemen. Instanties of particulieren kunnen hier net als sportverenigingen een kennismakingscursus in verzorgen. Denk hierbij aan cursussen voor muziek maken, handvaardigheid, schilderen en zo verder.

PARTNERS Stichting SCORE, Sportservice Noord-Brabant, Gelderse Sport Federatie, en Provincie Brabant Indien uw gemeente dus zelf al (gedeeltelijk) actief is met het organiseren van kennismakingscursussen is het mogelijk om enkel het systeem en marketingconcept af te nemen en zelf de benodigde acties te ondernemen. De toevoeging van Sjors Sportief, of Sjors Creatief garandeert u het optimale rendement uit het project te halen.Wij verschaffen uw gemeente dan de rechten om zelf het product te coördineren.


Bent u als gemeente, of vereniging ge誰nteresseerd in een nadere toelichting? Neem gerust contact met ons op. We komen graag - geheel vrijblijvend - bij u langs. Postbus 248 - 5400 AE Uden www.sportstimuleringnederland.nl info@sportstimuleringnederland.nl

Brochure Sjors Sportief  

Informatiebrochure over Sjors Sportief. De tool om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met de diverse sporten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you