Page 1


Tytuł oryginału: Picasso - Katalog wystawy Autor: Mariusz Nowak ISBN: 960-92-304-8520-1 Projekt katalogu wystawy zrealizowany na zajęciach z Liternictwa i Typografii w roku akademickim 2017/2018 pod okiem prowadzącego dr Michała Kacperczyka. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk lub kopiowanie całości albo fragmentów publikacji, jak również transmitowanie lub udostępnianie jakimikolwiek dostępnymi środkami i w jakiejkolwiek formie fizycznej, elektronicznej, fotokopii lub nagrania możliwe jest tylko na podstawie pisemnej zgody autora. Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.


Katalog wystawy Picasso  
Katalog wystawy Picasso  
Advertisement