Page 1

Zgoda na udział w III Turnieju Bilardowym o Puchar Dyrektora Szkoły Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki* ……………………………………………. w III Turnieju Bilardowym o Puchar Dyrektora Szkoły, który odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/14. Wyrażam także zgodę na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć

…………………………………………………… podpis rodzica Informacja dla rodziców: Turniej rozgrywany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Każdy z uczniów przypisany jest do jednej z 10 grup, w których rozgrywa mecze w systemie każdy z każdym. Każda grupa będzie miała wyznaczone terminy rozegrania swoich meczów w godzinach 16.00 – 18.00 w jednym z następujących dni tygodnia: wtorek, środa lub piątek. Dopuszczalne są wyjątkowo poniedziałki, jeśli uczniowie z powodów uczestniczenia w innych zajęciach nie mogą stawić się danego dnia. W dalszej części turnieju mecze rozgrywane będą zgodnie z drabinką turniejową, w podobnych godzinach i dniach co faza grupowa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: Mariusz Jaguścik, tel. 531-279-563, mail: jaguscikm@gmail.com

* niepotrzebne skreślić

Zgoda na udział w III Turnieju Bilardowym o Puchar Dyrektora Szkoły Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki* ……………………………………………. w III Turnieju Bilardowym o Puchar Dyrektora Szkoły, który odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/14. Wyrażam także zgodę na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć

…………………………………………………… podpis rodzica Informacja dla rodziców: Turniej rozgrywany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Każdy z uczniów przypisany jest do jednej z 10 grup, w których rozgrywa mecze w systemie każdy z każdym. Każda grupa będzie miała wyznaczone terminy rozegrania swoich meczów w godzinach 16.00 – 18.00 w jednym z następujących dni tygodnia: wtorek, środa lub piątek. Dopuszczalne są wyjątkowo poniedziałki, jeśli uczniowie z powodów uczestniczenia w innych zajęciach nie mogą stawić się danego dnia. W dalszej części turnieju mecze rozgrywane będą zgodnie z drabinką turniejową, w podobnych godzinach i dniach co faza grupowa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: Mariusz Jaguścik, tel. 531-279-563, mail: jaguscikm@gmail.com

* niepotrzebne skreślić

tuniej-bilardowy-zgoda-na-udzial  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you