Page 1

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO POD HASŁEM „MOJA SZKOŁA MNIE KRĘCI, JA KRĘCĘ MOJĄ SZKOŁĘ” ORGANIZOWANEGO PRZEZ KLASĘ 2F W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W MIŃSKU MAZOWIECKIM § 1 Informacje ogólne 1.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie krótkiego filmiku, którego hasło przewodnie brzmi: „Moja szkoła mnie kręci, ja kręcę moją szkołę”.

2. Organizatorem

Konkursu jest klasa 2f,

w której realizowana jest

innowacja

pedagogiczna „Uczeń w świecie tekstów kultury”. 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. § 2 Cele konkursu 1.

Promocja Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

2. Zachęcenie uczniów do twórczej aktywności. 3. Motywowanie do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 3 Zasady konkursu 1.

Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie filmu, którego hasłem przewodnim będzie: „Moja szkoła mnie kręci, ja kręcę moją szkołę”.

2. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane filmy nakręcone telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym z montażem. 3. Zgłoszone do Konkursu filmy nie mogą być dłuższe niż 4 minuty. 4. Filmy przygotowane na Konkurs muszą mieć formę pliku cyfrowego w formacie avi, mov lub mp4. 5. Każdy uczestnik Konkursu może przygotować nie więcej niż dwa filmy. 6. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich. 7. Filmy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przekazywać do wychowawcy klasy 2f – pani Agnieszki Kożuchowskiej – w terminie od 3 marca do 30 maja 2014 roku. 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13 czerwca 2014 roku. Wyłonieni przez Komisję Konkursową laureaci Konkursu otrzymają nagrody-niespodzianki. § 4 Zasady wyboru zwycięzców 1.

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.

2. Komisja weźmie od uwagę, m.in.: a) pomysł na film mający wyraźny scenariusz i konstrukcję; b) umiejętność obserwacji i budowania atmosfery/napięcia w filmie; c) wykorzystanie specyfiki narzędzi, jakimi są telefon komórkowy i aparat fotograficzny.


§ 5 Postanowienia końcowe 1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. 3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 4. Prawa autorskie filmów zgłoszonych do Konkursu przechodzą na rzecz organizatorów. 5. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 6. Szczegółowych informacji udziela wychowawca klasy 2f (organizatora Konkursu) – pani Agnieszka Kożuchowska (akozuchowska@wp.pl).

regulamin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you