Page 1

GIMNAZJALNE SESJE POPULARNONAUKOWE


I SESJA – 12.05.2011 r.

„590 lat Mińska Mazowieckiego” Patronat: Burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki


Gość specjalny: p. Mariusz Dzienio


Występ szkolnego teatru „Pod spodem” Nadanie praw miejskich Mensku


Tematy wystąpień • Historia miasta Mińsk Mazowiecki do roku 1795 Gimnazjum Miejskie nr 3 im. Janusza Kusocińskiego • Powstanie listopadowe w Mińsku i okolicy a epidemia cholery – Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej • Mińsk Mazowiecki w okresie międzywojennym – Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II • Zasłużenie w walce z okupantem Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa • Mińskie nekropolie Gimnazjum salezjańskie im. św. Jana Bosko


Uczestnicy


Uczestnicy


Uczestnicy


I sesja – 12.05. 2011 r.


I sesja – 12.05. 2011 r.


I sesja – 12.05. 2011 r.


Publikacja okolicznościowa


II sesja – 9.05.2013 r.

„Religie i mniejszości narodowe ziemi mińskiej” Patronat: Burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki


II sesja – 9.05.2013 r.


Tematyka wystąpień


Goście II sesji – 9.05.2013 r.


Kapłan parafii starokatolickiej NNMP Opala


Proboszcz parafii NNMP ks. Marek Sedek


Burmistrz Marcin Jakubowski


Delegacje szkół


Uczestnicy


Uczestnicy


Uczestnicy


Uczestnicy


Materiały gimnazjalnej sesji popularnonaukowej


III sesja – 10.06. 2015 r.


III sesja – 12.05.2011 r.

„Mińsk Mazowiecki 1939 -1945” Patronat: Burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki


Patronat III sesji


Gość specjalny III sesji – dr Tadeusz Boruta UHP Siedlce


Występ Julii Tomaszkiewicz – piosenka: Tylko w polu biały krzyż …


PROGRAM I. Powitanie II. Wystąpienie dr. Tadeusza Boruty - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach III. Wystąpienia gimnazjalistów „Życie codzienne w Mińsku Mazowieckim pod okupacją niemiecką” - Salezjanie „Miejsca pamięci narodowej w Mińsku Mazowieckim” GM nr 3 „Relacje świadków” - GM nr 2 „Zagłada Żydów na terenie Mińska Mazowieckiego w czasie II wojny światowej” - GM nr 1 „Bitwy II wojny światowej w okolicach Mińska Mazowieckiego” - Macierzanka IV. Podsumowanie i zakończenie sesji


III sesja – 10. 06. 2015 r.


III sesja – 10. 06. 2015 r.


III sesja – 10. 06. 2015 r.


Uczestnicy


Uczestnicy


Uczestnicy


Uczestnicy

Uczestnicy


Relacje świadków” - GM nr 2


Dyrektor MZM – Leszek Celej i radny Rady Miasta Piotr Wojdyga


IV sesja – 23 maja 2017 r.

„Bohaterowie naszej małej ojczyzny” Patronat honorowy: Muzeum Ziemi Mińskiej Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego


Program sesji • •

• • •

TEMATYKA PREZENTACJI i PRELEGENCI: - Bogusław Tauzowski – uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Wł. Andersa, - ks. Kazimierz Sobolewski – uczniowie Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Jana Bosko, - Halina Chorobińska – uczniowie Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej, - Bolesław Kusiński – uczniowie Gimnazjum Miejskie nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, - Stanisław Jensen – uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II,


Gość specjalny – Dyrektor MZM p. Leszek Celej


IV sesja – 23 maja 2017 r


IV sesja – 23 maja 2017 r


Uczestnicy


Uczestnicy – GM nr 2


V sesja – 29 listopada 2018r.

„ O Niepodległą ” Patronat honorowy: Muzeum Ziemi Mińskiej Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II


Tematyka prelekcji uczniów klas gimnazjalnych: • - Ksiądz Józef Dziąg (1893-1952) Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej • - Człowiek wartości - Władysław Anders Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika • - Mińsk Mazowiecki w 1920 r. Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio • - Janusz Olszamowski – Adiutant Naczelnego Wodza Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych • - Niepodległe mińszczanki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II


Gość specjalny – Dyrektor MDK w Siedlcach p. Krzysztof Boruta


NIEPODLEGŁE MIŃSZCZANKI Roksana Miszczak Anna Prokop

gimnazjalne-sesje  
gimnazjalne-sesje  
Advertisement