Vilniaus Senosios Užupio žydų kapinės / Užupis Old Jewish Cemetery

Page 1

Vilniaus Užupio žydų kapinės Uzupis jewish cemetery Parengė Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokiniai bei istorijos mokytojas

Marius Tavoras


Adresas/address : Krivių g. 123, Vilnius 01210, Lithuania 584332, 6062103 (LKS) 54.688283, 25.307997 (WGS) 54° 41' 17.82", 25° 18' 28.79" (WGS)


Pirmieji žydai į Vilnių atvyko dar LDK kunigaikščio Gedimino kvietimu XIV a. XVI a. Vilniuje buvo gausi žydų bendruomenė, turėjusi savo kapines. The first Jews arrived in Vilnius at the invitation of the Duke of the Grand Duchy of Lithuania Gediminas in the 14th century. There was a large Jewish community in 16th century, which had cemetery.


Šioje vietoje 1830 m. kai buvo nustota laidoti Šnipiškių kapinėse prie Neries, Vilniaus žydų bendruomenė įkūrė dideles kapines. A large cemetery was founded at this site in 1830 by the Vilnius Jewish Community after burials ceased at a cemetery in Šnipiškės.Iki holokausto Vilnius buvo vadinamas Lietuvos Jeruzale. Tarp 70 tūkstančių su viršum čia palaidotų žmonių būta žymių poetų, leidėjų, mokslininkų, bankininkų ir dvasinių vadovų.. Prie-Holocaust Vilnius was often referred to as „the Jerusalem of Lituania“ The more than 70,000 people who were buried at this site inckuded prominent poets, publishers, scientist, bankers, and spiritual leaders.


Žymūs žmonės palaidoti šiose kapinėse

Famous people buried at this site:

• Knygų leidėjas Abel Syrkin (1827-1886)

• Book publisher Abel Syrkin (1827-1886)

• Knygų leidėjas Azaokas Krasnoselskis (miręs 1891)

• Book publisher Azaok Krasnoselsk (dead 1891)

• Poetas Abraomas Dovas Lebensonas (1794-1878),

• Hebrew poet Abraham Dov Lebenson (1794-1878),

• Poetas Micha Josifas Lebensonas (1828-1852),

• Hebrew poet Joseph Lebenson (1828-1852)

• Mokslininkas, bibliografas Matisas Strašūnas (1817-1884),

• Scholar, book collector Mattityahu Strashun (1817-1884),

• Rašytojas ir istorikas Šmuelis Josefas Finas (1819-1891)

• Hebrew writer Samuel Joseph Fuenn (1819-1891)

• Gydytojas Cemachas Šabadas (1864-1935)

• Doctor and political activist Zemach Shabad (1864-1935)

• Vilniaus rabinas Chaimas Oizeris Grodzenskis (1863-1940)

Rabbi Chaim-Ozer Grodzenski (1863-1940)1948 metais buvo baigta laidoti Užupyje. Okupacinė komunistų valdžia 1964 metais nugriovė antkapius ir panaudojo juos kaip statybinę medžiagą Pamėnkalnio laiptams ir ne tik. Tik labai nedaug palaikų perlaidota kitur. Burials at the Uzupis cemetery ceased in 1948. In 1964, Communist authorities removed its gravestones and used many as building material at other locations, including the steps on Pamėnkalnis. A small number of human remains were also reburied elsewhere.

1991 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos kultūros fondo rūpesčiu Pamėnkalnio laiptai ir kiti statiniai buvo išardyti. Dalis jų buvo panaudota šitam paminklui statyti. After Lithuania regained independence in 1991, the Lithuanian Jewish Community and the Lithuanian Culture Fund arranged for the dismantling of the Pamėnkalnis steps and some other structures built using the gravestones. Some of these were used to built this memorial.


Šį paminklą 2004 metais pastatė Jungtinių Valstijų komisija Amerikos paveldui užsienyje išsaugoti ir Vilniaus miesto savivaldybė, dosniai parėmus asmenims ir organizacijoms. This memorial was constructed in 2004 by the United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad and Vilnius City Municipality generous support of the individuals and others.