Page 1

08048

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE


Jeg har arbejdet med at etablere en let konstruktion i landskabet der løfter sig i sammenflettede tektoniske bånd af træ og skaber midlertidige opholdsflader for den vandrende. Jeg er inspireret af stabelen af brænde der rejser sig som et naturligt punkt i landskabet, - simpel og nem aflæselig i sin tektonik. Jeg har kigget på murerstilladsets lamel opbygning og markens retningsbestemte bånd af korn der bølger i takt med det kuperede landskab. Strukturen i posterne fremhæver de eksisterende træk i landskabet ved at gå i dialog med de landskabelige træk som dannes af de væsentlige forskelle i koterne. Udsigsposterne skaber kontakt mellem menneske og natur og er en invitation til eftertanke og udforsking. Her er der både sidde, ligge og stå plads, og det er op til den enkelte at bestemme hvordan posterne indtages. Den viste udsigtpost i præsentationen er tegnet til post 4, men princippet i konstruktionen kan nemt oversættes til resten af posterne, både dem med 180- og 360 graders udsigt. - Udsigtsposterne er derfor grundlæggende ens i deres udtryk, men det er vigtigt at hver post indarbejdes i landskabet og dets givne sted, hvilket vil give mindre variationer i konstruktionen, og gøre den arkitektoniske oplevelselse større for den besøgende. Posterne bliver dermed ikke objekter du sætter ned i landskabet, men en organisme i samklang med dets sted. Posterne bliver, med deres nutidige og præcise udtryk, et stærkt kendetegn for Svanninge Bjerge og Bikubenfonden.


08048


INFORMATION OM STEDETS NAVN, HØJDE, NORDPIL

ANKOMST


08048

1:20 PLAN POST 4


08048

1:20 OPSTALT POST 4

1:20 SNIT


BOLTE

10MM STÅLPROFIL

32MM X 150MM BRÆDDER

R10MM JERNGEVINDSTANG

1:20 AKSONOMETRI

KONSTRUKTIONS PRINCIP

T-STÅLPROFIL

1:5 SNIT

1:20 AKSONOMETRI

KONSTRUKTIONS PRINCIP


08048


08048


ESTIMERET MATERIALE BUDGET - 350 m brædder pr. post a ca. 40kr meteren. 14.000 kr - T-stål rustfrit 6m a 895kr x 4

3580kr

- Jerngevindstænger og bolte

1000kr

TOTAL KR PR. UDSIGTSPOST CA 18.000kr (Det forestilles at posterne udføres i robust lokalt træ der udvælges i samarbejde med den lokale skovfoged .)

A3 præsentation  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you