Page 1

Marius Hykkerud_Portfolio 2012


CV

Personalia Navn: Adresse: Mobil: E-post: Født: Sivilstand:

Marius Hykkerud Kongsbergveien 20 3681 Notodden 97 96 70 20 mariushykkerud@yahoo.com 1977 Ugift

Nøkkelkvalifikasjoner Trives og er engasjert i kreative prosesser, har personlig tilnærming til faget, har erfaring med forskjellige yrker og mennesker. Arbeidserfaring 03.13-07.13 09.09-10.12 01.07-06.07 11.06-01.07 10.06-12.06 05.06-08.06 11.98-12.02 02.94-08.98

Arkitekt, Søndergaard Rickfelt AS, Notodden Omsorgsarbeider, Bergen kommune Manpower ASS, Servicemedarbeider Oslo Posten Stilling Postbetjent D / tilkallingsvik Lilleborg barnehage, Oslo / tilkallingsvik Laste- og lossearbeider, Linjegods Schenker AS, Oslo Godsekspeditør, Linjegods AS, Oslo Posten BA Postbetjent D/ tilkallingsvikar

Utdanning 09.07-09.12 09.05-05.06 08.04-05.05 08.92-06.96

Bergen Arkitekthøgskole, Master arkitektur, femårig, Bergen Møbelsnekkerutdanning (videregående utd.), Grebbestad Folkhøgskola , Sverige GK Trearbeidsfag, Østfold Møbelsnekkerskole, Mysen Tinius Olsens + Kongsberg vgs 3 år allmenn + GK elektro

Kunnskap data Archicad: tilfredstillende Sketchup: god Adobe CS (photoshop, illustrator & indesign): tilfredstillende Autocad: tilfredstillende Rhino: begrenset (skolekurs) Referanse: Sivilarkitekt Truls Corneliussen Mob: 92 69 48 13 2/48


3/48


4/48


Innhold Masterkurs, Bergen Arkitektskole

0102

 

0304Diplom prosjekt, Concrete Island, Aktivitets park, Møllendalselven, Bergen Vår/Sommer 2012 Veiledere: Andre Fontes og Andre Spreafico

Elemental Space Servicebygning og utstillingsrom for La Tourette klosteret, Eveux, Frankrike Høst 2010 Lærere: Arild Waage, Andre Fontes, Camilla Ryhl og Kalle Grude

Hytter, “Remote” eksperimentelt masterkurs på Bergen Arkitekt Skole våren 2011 Vår 2011 Lærere: Thomas Wiesner, Eli Goldstein og Andre Spreafico CaveNest, Et læringssted for barn og voksne Piazza della Kalsa, Palermo, Italia Høst 2011 Lærere: Arild Waage, Andre Fontes, Kalle Grude og Harald Røstvik

05

Påbygg familiehytte, Gunnbuhaugen - Raje, Kongsberg Pågående

5/48
01

Concrete Island

Aktivitets park, Møllendalselven, Bergen Parken ligger langs Møllendalselven, en kanal som er en del av Bergens viktigste drikkevannsforsyning. Concrete Island er en postindustriell aktivitetspark, som har til hensikt å gjøre oss oppmerksomme på sammenhengen mellom mennesket og naturen. Concrete Island er en kultivert skraphaug som ligger mellom Store Lungårdsvann og Svartediket. Prosjektet er en collage av re sirkulert industriavfall. Hensikten med Concrete Island er å gi fritidsaktiviteter (eller ikke-produktive aktiviteter) en mer dyptgående refleksjon, et hybrid mellom meditasjoner og aktiviteter. Min påstand er at disse overkuddslandskapene har en romlig egenskap som står i mellom mennesket og naturen, eller kanskje naturen som kryper innpå mennesket. Fritidsaktiviteter er ofte kommersielle; som for eksempel ”fitness”, organisert sport, cafe’ og kino. Er det mulig å bruke fritiden annerledes? Er det mulig med arkitektoniske grep å frembringe soner som gir merkeligere betydninger, enn bare svar på funksjonelle “behov”? Jeg har produsert , utforsket og undersøkt disse landskapene ved hjelp av min egen subjektivitet og fantasi. 6/48


Møllendalselven, Bergen Elva fra Svartediket til Store Lungegårdsvannet Elvestrekningen fra. utløpet ved sjøen til Svartediket er knappe 2 km . Området ved Svartediket er et mye brukt turområde. Elva fra Svartediket til Store Lungegårdsvannet er kanalisert nesten hele strekningen. Gjennomsnittlig bunnbredde på kanalen er ca 5 m og gjennomsnittlig høyde er om lag 2m. Elva er lagt i tunnel under øvre del av Møllendalsbakken. Fra utløpet av tunnelen til Store Lungegårdsvannet er elven åpen. Området like nedstrøms Svartediket (Nordbø og Lappen) er svært tettbygd. Videre nedover langs vassdraget er det en blanding av offentlige bygg og institusjoner. Mellom annet sykehjem, sykehus og skoler. I tillegg til kontor og annen næringsvirksomhet. Det er et stort næringsområde på Møllendal ved utløpet til Store Lungegårdsvannet. I den nedre delen går elven i ytterkanten av Møllendal gravplass. BKK Rådgiving AS 2003

7/48


A1

Snitt a-a

Iso snitt b-b b

a

a

1m

Plan

5m b

Iso snitt a-a

Cathedral of fishing Fiskekatedralen er et rom for brukerne av Bergen, denne strukturen gjør det mulig med aktiviteter slik som fisking og bading, den gir også en mulighet til å lage bål. Pavijongen er laget av betong.

8/48


A2

Snitt b-b

Snitt a-a

1m

Plan

10m

Axo: Bygningens logikk

Place for restless youth Stedet for rastløs ungdom er et gjenvinningsanlegg for brukte sykler og er en aktivitetssenter for unge voksne. Hovedaktiviteten er renovering og transformering av sykler som er kastet. Det er også en masser av hauger/ steiner som kan brukes til BMX / moutainbike. Bygingen består av: lagringsplass for sykler, verksted, kjøkken og toalett 9/48


A3

Perspektiv snitt

Axo: Bevegelsen gjennom rommene

The great Cascades Det store fallet er rom for å oppleve en foss, bygningene står på stylter over elven, den har to rom som vender mot hverandre med broer mellom dem. Brukerne kan gå ned en stige og komme nærmere vannet. Byggene er laget av standard bindingsverk-konstruksjon med shingel laget av gamle bildekk. 10/48


A4

Snitt a-a

Snitt b-b

b

a

a

b 1m

Plan

10 m

Axo: nordlys til gjenstandene

The Tunnels Tunnelene er en plass for opplevelse av lys og mørke. Den er koblet til rørledningen, og tjener som en alternativ kunst-utstillingsrom. Den er laget av gjenbrukte murstein.

11/48


A5

Iso snitt

Romlig detalj av en hytte

Konsept diagram: hyttene er som fuglene i trærne

Plan

The Crows Kråkene er små bygninger for å oppleve naturen, fugler, lek og avslapning. De små hyttene ligger i nærheten av sykehuset og barneskolen. De er ment som et positivt alternativ til å møte venner og slektninger når man er syk i lang tid. Hyttene beveger i takt med trærne lik fugler gjør. Hyttene har bindingsverk konstruksjon og shingel laget av dekk, akkurat som fjærene til fuglene. 12/48


A6

Perspektiv snitt a-a

Perspektiv snitt b-b

b 1 a

a

1: kran med rent drikkevann b 1m

Plan

5m

Axo snitt

The captain has a huge overview Rommene er et glasshus dedikert til fjellene og er en hyllest til rent drikkevann. Den er laget av gjenbrukte vinduer, st책l og betong

13/48


Konsept for stien: _en sti med aktiviteter og kvaliteter funnet etter vandringer i byen (Fig. 7) Bevegelse Tid

A

B

C

D

E

F

G

a

B1

b B2

c

fig. 7

B3

Konsept B4

B5

Prosjektet har to arkitektoniske innlegg : • Konstruksjoner (programmer) A1-A6 • En sti (bevegelse) B1-B10 (fig.10)

H

fig. 8: Analyse av elvens romlige kvaliteter (a, b, c)

Disse har til henikt å styrke av lokale B6

stedsspesifikke fenomener (fig. 8, 9)

A

B7

G

F

B

B8

B9 E

C

B10

D

100m

fig. 10

fig. 9: Møllendalselven delt opp i distinkte romlige kvaliteter 14/48


02 Elemental Space Servicebygning og utstillingsrom for La Tourette klosteret, Eveux, Frankrike Sainte Marie de la Tourette er et dominikanerkloster som ligger i en dal, i utkanten av en liten landsby som heter L’Arbresle i Frankrike. Klosteret er laget av arkitektene Le Corbusier og Iannis Xenakis og bygget mellom 1956 og 1960. La Tourette regnes som en av de viktigste bygningene i sen modernistisk stil. Min påstand er at bygningen har blitt et arkitektonisk og kunst pedagogisk sted for arkitekter, studenter og relaterte felt. Noe som igjen har ført til at den opprinnelige betydningen (som et kloster) synes å ha gått tapt. Det nye foreslåtte programmet vil flytte noen av de turistvennlige sidene ved klosteret, bort, men i nærheten av La Tourette. Brødrene er avhengig av økonomien de får fra denne formen for turisme. Forslaget vil styrke denne måten å skaffe penger til klosteret, men det vil også sørge for en plass hvor de lokale kan se en kunstutstilling, kjøpe en brus, gå på toalettet eller bare nyte landskapet. Formforslaget skal være et sted for refleksjon både for lokalsamfunnet og besøkene. Elemental space Det nye bygget vil bruke fenomenene: jord, vann, luft og ild som konsept og opplevelse. Rommene vil ha forskjellige atmosfærer i henhold til sin programmatiske intensjon og funksjon. Bygningen vil gjøre enkle oppgaver i hverdagen til stemningsfulle opplevelser.

15/48


Perspektivet viser bygningens relasjon til La Tourette

16/48


Perspektivet viser bygningens relasjon til klosteret og dammen som er et naturlig samlingsted for besøkende 17/48


Perspektiver

18/48


Perspektiv snitt

Program: A Ild rom: kjøkken / peis 19 m2 B Vann rom: dusj / toalett 40m2 C Jord-Luft rom : utstillingsrom 220 m2 D kiosk kiosk // resepsjon resepsjon 17 m2

A

D C C

B1

19/48

B2


Situasjonsplan

Plan d

b

c

a a

d

b

c

1m

10m

1m

10m

Snitt a-a

1m

100m

Prosjektnavn: Elemental Space Sted: Eveux, L’Arbresle, Lyon, Frankrike Program: Kjøkken, dusj, toalett, utstillingsareal, kiosk og resepsjon Mål: 42m lang, 7-10m bred, 8-15m høy År: 2012 Materialer: Murstein, betong, glass Klient: La Tourette klosteret og besøkende Prosjekt av: Marius Hykkerud 20/48


Snitt b-b

Snitt d-d

Snitt C-C

1m

1m

10m

10m

21/48

1m

10m


Facade nordøst

1m

Fasade sørvest

1m

22/48

10m

10m


Fasade sørøst

Fasade nordvest

1m

1m

10m

23/48

10m


Situasjons håndtering

d b c

Plassering Bygningen plasseres like ved dammen og veien. Den bør bygges langs den gamle veggen på grunn av sol kvaliteter og bygningen er plassert i vinkel slik at Tourette kan være uten for mye forstyrrelser.

a

Inkorporering av stedspesifikke kvaliteter Området har kontekstuelle kvaliteter som: trær (a), en dam (b), steinvegger (c) og jordbruksområder (d).

24/48


Romlig konsept The arkitektoniske uttrykket er inspirert av Le Corbusier’s former og “den arkitektoniske promenaden” hvor brukeren er tatt med på en reise gjennom forskjellige rom. Utformingen av bygningen er som en promenade i skogen med forskjellig lys kvaliteter, åpninger og takhøyder, en spasertur i naturen med forskjellige øyeblikk, stien, himmelen, bålet, bekken og skogstaket. Bygningen har hentet inspirasjon både fra steinmurene og klosteret.

Bygningens sammenheng 1. Element rommmene har forskjellige romtyper som faller seg naturlig for fenomener som jord, vann, luft og ild.(fig 1)

d c b a

c

d b

2. Taket gjenspeiler den samme som trær, deres forskjellig høyde og lys.

a

a earth b fire c air d water

Konsept skisse

(fig 1)

2

3. Stien i en spiral kan bli sett på som en tur i skogen med forskjellig lys kvaliteter som kontrolleres med åpninger som er gjort i henhold til Fibonacci rekkefølgen.(fig 2)

3

5

6 1 4

5 8 1 1 2

sequence 1

200 bricks

sequence 2 400 bricks sequence 3 600 bricks sequence 4 1000 bricks sequence 5 1600 bricks sequence 6 2600 bricks

(fig 2) 25/48

13

3


03

Hytter “Remote” eksperimentelt masterkurs på Bergen Arkitekt Skole våren 2011 Jeg jobbet med animasjoner i sketchup og spilte med sammenstillinger og fragmenteringer av små hytter, noen som ble gjort om til gipsavstøpninger. Under dette arbeidet prøvde jeg finne ut fenomenet som Ludwig Wittgenstein beskriver som “hareand”. Vi dro på en studietur til Wittgensteins tidligere hytte i Skjolden. grunnmuren er det eneste som gjenstår av denne hytta. Senere gjorde jeg flere kartlegginger av hytter / hytter / småhus i Skjolden og gjenbrukte disse som potensielle hytter på / under / ved siden av grunnmuren. Wittgenstein’s tidligere hytte i skjolden før den ble revet 26/48


Det første prosjektet leker med fenomenet “blur”, hvor ved og “blur’e” bildene vil en åpne en ny tolkning av hyttene og ble videre omsatt til acetontrykk på A2 ark og gipsavstøpninger. Vi eksperimenterte også med tekst.

Cabin 1.1

Cabin 1.2

black crayon on a2

acetone print on a2

Cabin 1.0

Cabin 2.0

The cabin is situated in a sloped terrain

The cabin is situated on a field facing a small mountain. It has a rectangular volume (5 x 3 x 4 m)

facing south and has a rectangular volume (6,5 x 3 x 5 m) The building consists of timber logs, corrugated iron roof and a foundation of stones. The first level is divided into three rooms: a combined kitchen and living room, a middle room that is open and a bedroom.

The building consists of timber logs with white painted woodboards on the outside, sod roof and a foundation of stones.

Cabin 1.2 acetone print on a2

On the ground floor there is a cellar.

It has one big room: a combined kitchen, living room, and bedroom.

Cabin 1.2 acetone print on a2

There are 5 openings – the biggest opening is 2 meters from each side, the smaller openings is upright and situated 1,5 meters from each side. On the north side there are two windows and an entrance in the middle.

There are two openings – the biggest opening is 2 meters from each side on the first level, the smaller is upright and situated 3 meters from each side. On the north side there are two windows and an entrance in the middle. The entrance door is the same size as the door in the cellar. Cabin 1.3.1 Plaster cast on copy-

27/48

Cabin 1.2 acetone print on a2


Disse prosjektene leker med animasjoner og defragmentering av sketchup modell

28/48


Pixelering

29/48


Hare-And fenomenet

Hvordan forskjellige snitt gir nye planer/snitt

Therese Rustad: Duck/Rabitt- A Master Course i magasinet UTFLUKT 03/2011 30/48


Dette prosjektet leker med defragmentering og nye sammensetninger av en enkel liten hytte 31/48


Samme hytte plassert p책 grunnmuren i Sjolden 32/48


04

CaveNest

Et læringssted for barn og voksne Piazza della Kalsa, Palermo, Italia Bygningen handler om historiske lag (forholde seg til en gammel ruin) og kunsten å bygge i en kompleks urban sammenheng. Området er i Palermo, Sicilia, Italia. Prosjektet handler om urbane forhold for barn og unge.

CaveNest

en plass for barn og voksne Boligene i området er en blanding av sosial og private boliger. Levestandarden er middels lav, og folk flest har ikke høyere utdanning enn grunnskole. Mange av kvinnene er enslige mødre. Noen av de eldre barna er også narkotikalangere. Bygningen er et læringssted/lekeplass for nabolaget. Den er ment til å være lærerik for både voksne og barn. 33/48


Behandling av stedet

La Kalsa, Palermo, Sicilia, Italia

Program:

Bygningen benytter seg av det negative rommet ved å koble den nye strukturen til den gamle ruinen, den beholdes på grunn av mystikken og er lekeplass for barna. Måten å gjøre det på er å lage en bastard kopi av ruinen: en halvbror

D C2

A kjøkken / toaletter B internet cafe ‘ C undervisnings område D leseområde E klatring / synge rom F skyggefullt område for varme sommerdager

Formspråk

C1 E

B F A

34/48

Språket bør være lekent og som en hule, hvor brukerne tilpasse seg til overflatene og skalaene. Dette er arkitektur mellom “kultur” og “natur” .


Situasjonsplan

Prosjektnavn: CaveNest Sted: Piazza della Kalsa, 90133 Palermo, Italia Program: Internet cafe ‘, lite kjøkken, undervisning område, lese områder, klatring / synge rom, skyggefull plass inne i ruinen Mål: 200 m2 År: 2010 Materialer: Betong, tre, glass Klient: La Kalsa nabolag Prosjekt av: Marius Hykkerud

35/48


Plan 1 etasje

Plan 2 etasje

a

UP

b

D

N

UP DN

UP

a

b

1m

36/48

10m


Perspektivsnitt a-a

1m

37/48

10m


Perspektivsnitt b-b

1m

10m

38/48


05 P책bygg familiehytte Gunnbuhaugen - Raje, Kongsberg

P책g책ende

39/48


40/48


41/48


42/48


43/48


Konseptskisse for hytta

sov 2

wc/ dusj

sov 1

leserom

2. 1. kjøkken stue

1.

Her er det problem! bygningen blir litt for stor igjen men det er bare å dra inn veggen

7,86 m

4.79m

2. «Plattingen» blir litt rar og må tilpasses bedre til landskapet 44/48


Vinter 2012

45/48


46/48


47/48


48/48

Portfolio Marius Hykkerud v 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you