Page 1

brosuraA4.indd 2

27/03/14 18:29


EUROPA ÎN FIECARE CASĂ! PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

2014-2019

Partidul Democrat Liberal se prezintă în alegerile pentru Parlamentul European cu o platformă electorală care răspunde direct intereselor fundamentale ale cetăţenilor români, ca cetățeni europeni, şi ale României, ca stat membru al Uniunii Europene. Platforma electorală a Partidului Democrat Liberal este centrată pe trei obiective strategice, fundamentate pe valorile și principiile europene, care vor contribui la dezvoltarea României și la ridicarea standardului de viață al oamenilor, prin stimularea investiţiilor, a competitivității şi crearea de noi locuri de muncă: 1. Consolidarea integrării europene a României prin promovarea şi apărarea intereselor cetăţenilor români şi ale României în Parlamentul European, în celelalte instituţii europene şi în statele membre ale UE; 2. Susţinerea parcursului european al Republicii Moldova, al ţărilor din Balcani care încă nu sunt membre ale UE şi relansarea Parteneriatului Estic; 3. Adâncirea integrării europene și maximizarea beneficiilor acesteia. Vă cerem încrederea dumneavoastră pentru a trimite în Parlamentul European candidaţii propuşi de către Partidul Democrat Liberal, pentru că sunt cei mai potriviți și cei mai pregătiți să vă susțină și să vă apere interesele la nivel european. Am demonstrat prin fapte că facem ceea ce promitem.

brosuraA4.indd 3

În cei 5 ani de mandat, cei 11 europarlamentari din delegația PDL în Parlamentul European au, în total, 60 de rapoarte adoptate în calitate de raportori, aproape dublu față de eurodeputații PSD și PNL, 16 la un loc, care au lucrat și finalizat 36 de rapoarte. Astfel, prin activitatea desfășurată, PDL este pe primul loc dintre delegațiile partidelor politice din România. Cea mai importantă activitate din Parlamentul European este cea legislativă, concretizată în rapoarte (Regulamente și Directive), iar reprezentanții PDL au performat la acest nivel. Partidul Democrat Liberal este membru al celei mai puternice familii politice europene: Partidul Popular European. Astfel, reprezentanții Partidului Democrat Liberal în Parlamentul European vor avea cea mai mare forță de susținere a intereselor românilor și ale României, având sprijinul Grupului politic al Partidului Popular European, cel mai mare și mai puternic grup politic din PE.

Partidul Democrat Liberal și candidații săi pentru Parlamentul European vor face ca votul dumneavoastră să conteze în politica și legislația europeană care influențează în mod direct viața fiecărui român.

27/03/14 18:29


Partidul Democrat Liberal - membru al celei mai puternice familii politice europene: Partidul Popular European -

Partidul Popular European (PPE) este motorul dezvoltării integrării europene şi a acţionat consecvent pentru scoaterea economiei europene din criza financiară şi economică declanşată în anul 2008. CDU, condus de cancelarul Angela Merkel, este împreună cu noi în PPE. În Grecia, Irlanda, Portugalia și Spania – țări din zona euro, cel mai grav lovite de criză –, partidele politice care și-au asumat guvernarea sunt membre ale PPE. Prin reformele și măsurile adoptate, aceste partide au scos sau sunt pe cale să scoată țările respective din criză, după iresponsabilitatea gestionării finanțelor publice de către guvernările din perioada pre-crizei și excesele din sistemele financiare. În România, la guvernare, Partidul Democrat Liberal (PDL) a adoptat aceeași atitudine responsabilă și a reușit redresarea economiei încă din anul 2011. Din păcate, efortul făcut de către populație pentru ieșirea din criză a fost mult accentuat din cauza dezechilibrelor majore economice și financiare lăsate de către guvernarea PNL, susținută de PSD, precum și a creșterii excesive a creditului, mai ales a celui în valută.

brosuraA4.indd 4

Partidul Popular European a contribuit decisiv la dezvoltarea istorică a Europei şi la făurirea a ceea ce astăzi sunt Uniunea Europeană şi politicile sale de dezvoltare. Suntem mândri că fondatorii integrării europene – Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer şi Alcide de Gasperi – au fost din familia noastră politică. Avem datoria de a contribui la progresul integrării europene, la consolidarea păcii şi la asigurarea prosperităţii pentru fiecare cetăţean european. Spre deosebire de Partidul Socialist European, care, în vechea tradiție a partidelor socialiste și comuniste, are un candidat unic pentru Președinția Comisiei Europene, PPE a desemnat, prin vot secret, pe cel mai bun și experimentat candidat, pe dl. Jean-Claude Juncker, fostul prim ministru al Luxemburgului și președinte al Eurogrupului, respectiv al statelor membre din zona euro.

27/03/14 18:29


PDL și candidații săi pentru Parlamentul European se identifică pe deplin cu viziunea PPE asupra Uniunii Europene ca o comunitate a valorilor și o comunitate a statului de drept. Ne angajăm să apărăm valorile noastre politice comune: • libertatea, responsabilitatea, statul de drept, respectul pentru demnitatea ființei umane; • solidaritatea – care stă la baza politicii de coeziune socială; • subsidiaritatea – care asigură ca deciziile politice să fie luate cât mai aproape de cetățean. Ne afirmăm susținerea pentru valorile economiei sociale de piață care, respectate, stau la baza creșterii economice și a creării de locuri de muncă și mențin echilibrul necesar între: • piața liberă și binele public; • libertate, responsabilitate și solidaritate;

• competitivitate și libertate antreprenorială; • justiție și sustenabilitate. Dorim să contribuim la realizarea unei Europe mai puternice, dar și mai simple și flexibile care să facă față provocărilor secolului 21. Activitatea noastră politică în Parlamentul European va fi ghidată în primul rând de interesul cetățenilor români, de programul politic al PDL, de cel al PPE, de viziunea strategică asupra dezvoltării integrării europene, expusă în Raportul cu privire la realizarea unei adevărate Uniuni Economice și Monetare și în Strategia Europa 2020, care pun în centrul politicilor europene înfăptuirea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive, generatoare de locuri de muncă și, în mod evident, nevoile românilor.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 5

27/03/14 18:29


I. Consolidarea integrării europene a României prin promovarea şi apărarea intereselor cetăţenilor români şi ale României în Parlamentul European, în celelalte instituţii europene şi în statele membre ale Uniunii Europene

Evoluţiile actuale din România, aflată sub guvernarea PSD-PNL, și mai nou PSD-PC-UNPRUDMR, precum și cele din Uniunea Europeană şi la nivel global conturează un număr de 10 interese strategice ale ţării noastre pe care candidaţii propuşi de către PDL le vor promova şi susţine în PE: 1. Apărarea statului de drept, a independenței justiției și consolidarea luptei împotriva fraudei, corupției, evaziunii fiscale; apărarea valorilor europene, inclusiv a presei libere care să informeze corect publicul; 2. Intrarea României în spaţiul Schengen; 3. Prevenirea şi înlăturarea oricăror obstacole în circulaţia liberă a cetăţenilor români şi a forţei de muncă din România, în celelalte state membre ale UE; 4. Absorbţia deplină a fondurilor europene alocate României și folosirea oportunităţilor create de celelalte fonduri europene, nealocate pe statele membre, pentru întărirea competitivității, accelerarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă;

brosuraA4.indd 6

5. Susținerea intereselor României în cursul reanalizării, până la finele anului 2016, a cadrului financiar multianual 2014-2020; 6. Realizarea strategiei Dunării şi adoptarea unei strategii a Mării Negre; 7. Asigurarea unui echilibru între cerințele politicii europene cu privire la energie și la schimbările climatice și cele ale competitivității industriale; 8. Adoptarea unei politici europene eficiente de integrare economică şi socială a romilor; 9. Adoptarea monedei unice euro; 10. Pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, în semestrul II 2019. Aceste interese strategice ale cetăţenilor români şi ale României sunt ancorate în valorile şi principiile europene şi vor fi promovate şi suţinute de către candidaţii propuşi de PDL, într-un context european, cu sprijinul celui mai puternic grup politic din PE, grupul politic al PPE.

27/03/14 18:29


1. Apărarea statului de drept, a independenței justiției și consolidarea luptei împotriva fraudei, corupției, evaziunii fiscale; apărarea valorilor europene, inclusiv a presei libere care să informeze corect publicul

PDL şi europarlamentarii săi au acţionat cu consecvenţă pentru întărirea statului de drept în România, apărând țara de atacurile nedemocratice ale PSD-PNL. În decembrie 2013, guvernarea USL, adică tovărășia PSD-PNL, a atentat pentru a doua oară la statul de drept din România, după încercarea nereuşită de lovitură de stat din vara lui 2012. În decembrie 2013, în așa numita ”marțea neagră”, parlamentarii USL și-au votat ”super-imunitatea”, urmărind să se sustragă de sub un sfert din pedepsele din codul penal. Guvernarea PSD-PNL a demonstrat, prin fapte repetate, că nu are niciun respect pentru valorile europene şi pentru statul de drept. Un singur lucru a contat pentru această guvernare: protejarea intereselor penalilor din PSD şi PNL, ale baronilor și ale clienților acestora şi ignorarea intereselor fundamentale ale cetăţenilor români şi ale României. Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, publicat în ianuarie 2014, a consemnat atacurile PSD-PNL asupra celor mai importante instituţii implicate în buna funcţionare a statului de drept și asupra justiției și lipsa voinței politice a PSD-PNL de a combate corupția și de a respecta independența justiției.

În februarie 2014, Comisia Europeană a publicat primul raport anti-corupție al UE. Iar concluzia acestui raport pentru România este limpede: ”Corupția, atât cea la scară mică, cât și cea politică, rămâne o problemă sistemică în România”. Partidul Democrat Liberal, prin reprezentanții săi, a folosit toate mijloacele oferite de Parlamentul European pentru a apăra statul de drept şi pentru a stăvili corupţia și evaziunea fiscală în România. Vom acționa la fel de ferm și în următorul mandat. Noi vrem ca în România să funcționeze ”domnia legii”, pentru că ”acolo unde legea se oprește începe tirania”. Legea trebuie să fie egală și pentru cetățenii de rând și pentru politicieni. Vrem să oprim procesul prin care România, prin acțiunile banditești ale guvernării PSD-PNL, să fie evaluată de către Uniunea Europeană ca un stat membru care nu mai îndeplineşte criteriul politic de a fi în UE, respectiv un stat care nu poate asigura buna funcţionare a statului de drept și stabilitatea instituțiilor sale.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 7

27/03/14 18:29


2. Intrarea României în spaţiul Schengen

În Parlamentul European, grupul politic al PPE a dat raportorul pentru cele două rezoluţii prin care PE a susţinut, cu o largă majoritate, aderarea României la spaţiul Schengen, care permite circulația liberă, fără controale la frontierele dintre statele din acest spațiu. În prima parte a anului 2012, în timpul guvernării Partidului Democrat Liberal, exista așadar acordul de principiu al statelor membre ca România să fie acceptată în spaţiul Schengen în două etape: prima etapă, în anul 2012 - prin eliminarea controlului la frontierele aeriene şi maritime; în etapa a doua, prin eliminarea controlului la frontierele terestre. Atacurile violente ale guvernării PSDPNL la adresa statului de drept au spulberat acest acord al statelor membre. PSD-PNL a tăiat orice speranță ca România să intre în viitorul apropiat în spațiul Schengen.

brosuraA4.indd 8

Mai mult, această guvernare PSD-PNL și asociații, cu o aroganţă greu de imaginat, a declarat că nu își mai propune o anumită dată pentru intrarea ţării noastre în spaţiul Schengen, ignorând, încă o dată, interesele companiilor româneşti, exportatoare şi importatoare, care pierd timp şi bani la intrarea şi la ieşirea din acest spaţiu, precum şi interesele cetăţenilor români. PDL şi reprezentanții săi în Parlamentul European vor acţiona, întotdeauna, pentru ca România să intre în spaţiul Schengen cât mai curând posibil. Cerem și guvernanţilor de azi ai României să acţioneze în acest scop şi, mai ales, să înţeleagă că, fără a recâştiga încrederea partenerilor noştri europeni – că în România statul de drept este respectat, instituţiile fundamentale ale statului nu sunt ameninţate, iar lupta împotriva coruţiei este consecventă –, nu putem avea şanse reale de a intra în spaţiul Schengen.

27/03/14 18:29


3. Prevenirea şi înlăturarea oricăror obstacole în circulaţia liberă a cetăţenilor români şi a forţei de muncă din România, în celelalte state membre ale UE Anul 2013 a fost ultimul an în care statele membre ale UE puteau să mai menţină restricţii pentru circulaţia liberă a forţei de muncă din ţara noastră. Din păcate, în unele state membre a existat o îngrijorare cu privire la aşa zisa “năvală” a românilor şi bulgarilor, începând cu 1 ianuarie 2014, alimentată şi de poziţiile unor politicieni extremişti. Viaţa a demonstrat, din nou, că nu a existat nicio „năvală” a românilor şi bulgarilor. Dar, în mod preventiv, în unele state membre au fost luate măsuri care, în fapt, constituie obstacole în circulaţia liberă a forţei de muncă din România şi Bulgaria. PDL şi candidaţii săi pentru PE vor înlătura orice obstacol în circulaţia liberă a cetăţenilor români, inclusiv a forţei de muncă din România, în toate statele membre.

Vom arăta tuturor, argumentat, că românii care lucrează în alte state membre ale UE au contribuții majore la prosperitatea acestor state. Vom insista, de asemenea, pentru extinderea recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale, în toate statele membre, care facilitează în special mobilitatea forței de muncă în piața unică, precum și pentru înlăturarea altor obstacole de natură fiscală. Vom acţiona ca şi Elveţia să renunţe la restricţiile impuse circulaţiei libere a forţei de muncă din România, înainte de finele anului 2016 – dată agreată printr-un acord bilateral cu UE. Din Parlamentul European, în cadrul dialogului cu SUA și Canada, vom cere eliminarea vizelor de intrare în SUA și Canada pentru cetățenii români.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 9

27/03/14 18:29


4. Absorbţia deplină a fondurilor europene alocate României și folosirea oportunităților create de celelalte fonduri europene, nealocate pe statele membre, pentru întărirea competitivității, accelerarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă La 31 decembrie 2013, s-a încheiat exerciţiul financiar european 2007-2013, în cadrul căruia România a avut alocate 34,6 miliarde de euro, din care 19,2 miliarde de euro pentru coeziune şi 14,7 miliarde de euro pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Contrar promisiunilor guvernării PSDPNL, de a realiza un grad de absorbţie de 50% la fondurile pentru coeziune, la sfârșitul anului 2013 România a absorbit numai 5,1 miliarde de euro din 19,2 miliarde de euro alocate, deci numai 26,6%. Prin urmare, în perioada 2014-2015, în care se mai pot folosi fonduri în contul celor alocate în exerciţiul financiar 2007-2013, ţara noastră trebuie să absoarbă 14,1 miliarde de euro. Din nefericire, guvernarea PSD-PC-UNPR-UDMR nu se dovedește capabilă să absoarbă acești bani pentru România. Totodată, anul 2014 marchează primul an din noul exerciţiu financiar 2014-2020, în care, pentru România, sunt prevăzute 39,9 miliarde de euro (în prețuri 2011), din care 21,8 miliarde de euro pentru coeziune, 17,5 miliarde de euro pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum și 99 milioane de euro, în cadrul inițiativei europeane ”locuri de muncă pentru tineri”, sumă alocată în primii doi ani (2014-2015). Din păcate, pregătirea utilizării acestor fonduri europene este în suferință din cauza incompetenţei fostei guvernări PSDPNL și a actualei guvernări PSD-PC-UNPR-

brosuraA4.indd 10

UDMR în pregătirea documentelor necesare pentru negocierea acordului de parteneriat cu Comisia Europeană și a programelor operaționale. Strategia guvernului pentru utilizarea fondurilor europene a fost respinsă ca proastă de către Comisia Europeană de 3 ori până în prezent, ultima oară în ianuarie 2014. Mai mult, Comisia Europeană a transmis mai multe semnale de alarmă cu privire la lipsa strategiilor necesare pentru definitivarea programelor operaţionale de folosire a fondurilor europene, cel mai recent semnal fiind cel referitor la Master Planul pentru transporturi. Cerem guvernului să accelereze definitivarea tuturor strategiilor – cu privire la energie, transporturi, agricultură, educație, sănătate ş.a. – cerinţe care au fost comunicate guvernului încă din noiembrie 2012. Cei care guvernează România astăzi trebuie să ia în serios avertismentul transmis de către Comisia Europeană: de data aceasta, proiectele urmează strategia şi nu invers. PDL şi candidaţii săi pentru PE sunt deschişi cooperării cu actuala guvernare prin oferirea de expertiză și susținere a măsurilor pentru realizarea absorbției fondurilor europene din exerciţiul financiar 2007-2013, precum şi a noilor fonduri europene din exerciţiul financiar 2014-2020.

27/03/14 18:29


A sosit, însă, și timpul ca să ne intereseze nu numai gradul de absorbție a fondurilor europene, ci și eficiența folosirii acestor fonduri, căci semnalele sunt negative: • construim cei mai puțini kilometri de autostrăzi din Europa, dar cu cele mai mari costuri pe kilometru; • risipim bani europeni pe așa zise acțiuni de pregătire a resurselor umane, fără nicio relevanță pentru piața muncii din România. România trebuie să folosească la maximum oportunităţile create de fondurile europene care nu sunt alocate pe statele membre. Aceste fonduri pot fi accesate direct prin prezentarea de proiecte la Comisia Europeană. Principalele fonduri se referă la: • Programul european Orizont 2020 (79,4 miliarde de euro) pentru proiecte în domeniul cercetării ştiinţifice şi al aplicării rezultatelor. România este unul dintre statele membre cu cea mai slabă performanță în folosirea fondurilor europene pentru cercetare științifică și inovare; • Programul ERASMUS plus (14,8 miliarde de euro), cu noile sale deschideri pentru susținerea IMM-urilor, a învățării pe tot parcursul vieții, a sprijinului acordat celor care vor să urmeze studii de masterat;

• Facilitatea cu privire la conectivitatea Europei. De asemenea, România poate apela mai frecvent la finanțări din Fondul european pentru ajustare la globalizare, în cazurile în care companiile disponibilizează forță de muncă în urma restructurării sau lichidării. În perioada 2007-2013, România a folosit finanțarea din acest fond numai o singură dată, pentru reinserția forței de muncă disponibilizată prin încetarea activității firmei Nokia. Statele dezvoltate din UE au apelat mult mai frecvent la finanțări din acest fond. PDL şi candidaţii săi pentru PE vor acţiona pentru a face cunoscute procedurile de accesare a acestor fonduri în mediul privat şi la nivelul organizaţiilor neguvernamentale, în instituţiile de învăţământ superior, în rândul cetățenilor, astfel încât, în exerciţiul financiar 2014-2020, să folosim din plin oportunităţile create de aceste fonduri.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 11

27/03/14 18:30


5. Susținerea intereselor României în cursul reanalizării, până la finele anului 2016, a cadrului financiar multianual 2014-2020 PE a obținut angajamentul Consiliului pentru reanalizarea și renegocierea cadrului financiar multianual 2014-2020, proces care va avea loc până la finele anului 2016. În acest proces, PE nou ales va avea posibilitatea să revadă opțiunile și prioritățile, modificările care trebuie aduse Strategiei Europa 2020, în funcție de evoluția economică și socială din statele membre ale UE și pe plan global, precum și de rezultatele obținute în primii ani ai cadrului financiar 2014-2020.

ca, la nici un stat membru, fondurile respective să nu crească cu mai mult de 10 la sută, ceea ce a dezavantajat, în special, România; • Recalibrarea politicii agricole comune care să permită echilibrarea mai rapidă a mijloacelor financiare acordate țărilor unde aceste sume sunt încă mai mici decât cele aferente țărilor dezvoltate; • Susținerea propunerilor României de ajustare a alocării fondurilor europene pe diferitele programe operaționale, în funcție de realizările primilor ani din actualul cadru financiar multianual; • Mărirea fondurilor europene pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova; • Prevenirea modificărilor regulamentelor cu privire la folosirea fondurilor europene, dacă ar afecta interesele cetățenilor români și ale României.

PDL și candidații săi pentru PE vor susține interesele României și, în principal: • Concentrarea politicii europene de coeziune pe dezvoltarea regiunilor rămase în urmă din punct de vedere economic. Creșterea fondurilor europene structurale și de investiții alocate României. Această creștere a fost limitată prin restricția pusă

6.

Aplicarea eficientă a strategiei europene a Dunării şi adoptarea unei strategii europene a Mării Negre

a) Strategia europeană a Dunării

Începând cu anul 2011, Uniunea Europeană dispune de o strategie pentru regiunea Dunării, având ca obiectiv principal valorificarea, într-un cadru integrat și durabil, a potențialului de dezvoltare și creare de locuri de muncă pe care această regiune îl are.

Regiunea Dunării, definită de bazinul său fluvial, cuprinde peste 100 de milioane de persoane și ocupă a cincea parte din suprafața Uniunii Europene.

brosuraA4.indd 12

27/03/14 18:30


Strategia este în curs de realizare, pe direcțiile considerate prioritare: conectarea regiunii Dunării; protecția mediului; asigurarea prosperității în regiune; consolidarea regiunii. Strategia nu dispune însă de o linie de finanțare distinctă în bugetul UE. Practic, realizarea strategiei se bazează pe cooperare și fonduri europene și alte fonduri de care statele membre ale UE și alte state participante dispun. În toate ţările europene dezvoltate, prezenţa unui râu mare, navigabil, reprezintă un catalizator pentru investiţii care contribuie la creşterea economică a zonelor riverane şi la crearea de locuri de muncă. Este suficient să privim la traseul european al Dunării în Germania, Austria, Slovacia şi Ungaria. Graniţele efective pe Dunăre dintre România şi Bulgaria, prin neapartenenţa celor două ţări la spaţiul Schengen, precum şi dintre România şi Serbia – ţară candidată la aderarea la UE – reprezintă un obstacol major în dezvoltarea economică şi socială a regiunii Dunării. În această zonă, în loc ca Dunărea să fie un magnet pentru investitori, în fapt, ea este încă o graniţă cu restricţiile şi controalele aferente. Iată încă un motiv pentru care atitudinea arogantă a guvernului PSD-PNL cu privire la intrarea României în spaţiul Schengen a fost și este nocivă pentru mediul de afaceri şi economia României.

De altfel, pe întregul traseu al Dunării există încă potenţial economic nevalorificat și, în special, în domeniul folosirii fluviului ca mijloc de transport și legătură între Marea Neagră și țările nordice, prin canalul Main-Dunăre care conectează Rinul și Dunărea. PDL și candidații săi pentru PE vor susține revitalizarea și realizarea strategiei europene a regiunii Dunării, în condițiile noului cadru financiar multianual 2014-2020. b) Adoptarea unei strategii europene a Mării Negre Încercarea Comisiei Europene de a elabora şi aplica un cadru coerent de politici europene pentru regiunea Mării Negre – Sinergia Mării Negre – a rămas fără rezultate practice. În ianuarie 2011, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene elaborarea unei strategii europene a Mării Negre care să răspundă la problemele de interes comun ale UE şi ale ţărilor riverane: securitatea, energia şi dezvoltarea economică şi socială. Din păcate, nici până în prezent, nu există o astfel de strategie europeană. PDL şi candidaţii săi pentru PE vor relua demersurile pentru ca UE să elaboreze şi să aplice o strategie europeană a Mării Negre, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, a sporit importanţa geopolitică şi strategică a acestei regiuni.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 13

27/03/14 18:30


7. Asigurarea unui echilibru între cerințele politicii europene cu privire la energie și la schimbările climatice și cele ale competitivității industriale Energia este un element cheie al creșterii economice sustenabile și al calității vieții. Politica europeană cu privire la energie și schimbările climatice țintește realizarea unei economii europene care emite o cantitate mai mică de gaze cu efect de seră, considerate ca fiind sursa încălzirii globale. Mai mult, la nivel mondial, UE dorește să fie în avangarda economiilor care acționează în direcția reducerii emanațiilor de gaze cu efect de seră. Dar această politică europeană impune costuri suplimentare industriilor europene pentru energie, dezvoltarea de noi produse și tehnologii care să permită folosirea de energii regenerabile și/sau reducerea consumului de energie cu un conținut ridicat de carbon. Aceste industrii devin necompetitive în raport cu industriile similare din țări cu preocupări mai mici pentru combaterea schimbărilor climatice. Ca urmare a globalizării, dar și a costurilor sporite determinate de aplicarea politicii europene cu privire la energie și schimbări climatice, ponderea industriei în economia europeană s-a micșorat.

brosuraA4.indd 14

Criza financiară și economică declanșată în anul 2008 a arătat că țările cu o bază industrială puternică și-au revenit mai rapid decât cele cu o pondere mică a industriei în economie. Spre deosebire de socialiști, care doresc politici impuse de sus în jos și ținte obligatorii în domeniul energiei, precum și definirea opțiunilor tehnologice la nivel european, PPE, PDL și candidații săi pentru PE vor susține politica europeană cu privire la energie și la schimbările climatice. Vom face propuneri concrete pentru: • realizarea unui echilibru între cerințele acestei politici și cele ale competitivității industriale a Europei; • menținerea unei mai mari flexibilități a statelor membre în alegerea tehnologiilor de producere a energiei, care să conducă la o economie eficientă din punctul de vedere al energiei consumate; • intensificarea activității UE pentru ca, la nivel global, celelalte țări să adopte măsuri similare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, este nevoie ca Europa să vorbească cu o singură voce despre politicile cu privire la energie și la schimbările climatice.

27/03/14 18:30


8. Adoptarea unei politici europene eficiente de integrare politică, economică şi socială a romilor PDL şi candidaţii săi pentru PE doresc și vor acționa pentru ca UE să adopte şi să realizeze o politică europeană eficientă pentru integrarea economică şi socială a romilor. Populaţia romă este estimată la 10-12 milioane, fiind cea mai largă minoritate etnică din UE. Integrarea romilor este o responsabilitate comună a fiecărui stat membru, în care se află această minoritate etnică și a UE. Avem nevoie de o politică europeană care să încurajeze şi să susţină programele pentru asigurarea de locuri de muncă, educaţie, locuinţe, îngrijirea sănătăţii şi alte servicii necesare integrării romilor. Ne vom opune acelor măsuri luate de către unele state membre, care nu respectă drepturile cetăţenilor roma, și ei cetățeni europeni, de a circula liber în spațiul UE.

Salutăm angajamentul statelor membre de a mări eforturile pentru integrarea comunităţilor roma, precum şi recomandarea Consiliului UE pentru locuri de muncă şi politici sociale ca fiecare stat membru să aloce cel puţin 20 la sută din fondul european social pentru integrarea comunităţilor marginalizate, inclusiv a romilor. Totodată, subliniem că programele de integrare a romilor pot fi susţinute de către statele membre din toate fondurile structurale şi din cele pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Ne pronunţăm în favoarea unei evaluări a Comisiei Europene cu privire la eficacitatea şi eficienţa fondurilor folosite până în prezent pentru integrarea romilor, în toate statele membre în care aceștia se află. Sprijinim Inițiativa Deceniului de Incluziune a Romilor care își propune ca, pe parcursul a 10 ani (2005-2015), să reducă decalajele socio-economice existente între romi și restul societății.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 15

27/03/14 18:30


9. Adoptarea monedei unice euro

Potrivit Tratatului de aderare la UE, România are obligaţia să ia măsurile necesare pentru a îndeplini criterile de convergenţă, în vederea adoptării monedei unice, fără a se preciza un termen. În ultima vreme, în dezbaterea publică au fost exprimate diferite opinii cu privire la momentul când România ar fi „pregătită” pentru intrarea în zona euro. Îngrijorătoare sunt unele opinii venite din sectorul financiar, în special din cel bancar, potrivit cărora ”nici în 10 ani România nu va fi pregătită pentru euro”. PDL şi candidaţii săi pentru PE susţin că adoptarea euro este în interesul cetăţenilor români şi al României, iar îndeplinirea criteriilor pentru trecerea la euro ar trebui realizată în următorii 2-3 ani. Reamintim că, și în perioada în care România urma să intre în UE, unii oameni de afaceri importanţi susţineau că ţara noastră nu era ”suficient de bine pregătită”. Erau în special oameni de afaceri care ştiau foarte bine că UE are reguli

stricte cu privire ajutorul de stat, la transparenţa licitaţiilor publice, la conflictul de interese, ceea ce ar fi încurcat multe afaceri de tranziţie. Astăzi, asistăm la acelaşi gen de argumente, de această dată venite în special din sectorul bancar, care este beneficiarul rentelor şi al speculaţiilor financiare, posibile pe seama diferenţelor de dobânzi şi a fluctuaţiilor cursului de schimb al leului. Odată cu adoptarea monedei euro, se va reduce sau va dispărea posibilitatea extragerii acestor rente şi a unor speculaţii financiare. Atragem atenţia, că rămânerea României, pentru o lungă perioadă de timp, în afara zonei euro înseamnă riscul poziţionării noastre în afara deciziilor importante care se vor lua în zona euro, dar care vor influenţa şi statele membre care folosesc monede naţionale. Cerem guvernului ca, împreună cu Banca Naţională, să elaboreze un calendar al adoptării euro, pe baza unei strategii şi a unui plan de acţiune concret, în care să fie incluse şi consultările şi dezbaterile necesare cu populaţia şi mediul de afaceri.

10. Pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene În semestrul II 2019, pentru prima dată, România va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene. Este o mare responsabilitate și ne dorim cu toții ca România să exercite cu succes aceast mandat.

brosuraA4.indd 16

În acest scop, PDL și candidații săi pentru PE vor participa activ la pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene.

27/03/14 18:30


II. Susţinerea parcursului european al Republicii Moldova, al ţărilor din Balcani care nu sunt încă membre ale Uniunii Europene și relansarea Parteneriatului Estic Prin parafarea Acordului de asociere cu UE, guvernul Republicii Moldova a luat o decizie istorică, confirmând opţiunea europeană a majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova.

program strategic, pe termen lung, centrat pe două obiective majore: aderarea Republicii Moldova la UE și intensificarea cooperării dintre cele două ţări pe plan politic, economic şi social.

Pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova, eurodeputații PDL au contribuit în mod esențial la decizia de liberalizare a regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, care este beneficiul cel mai vizibil pentru cetățeanul obișnuit din Republica Moldova.

PDL şi candidaţii săi pentru PE vor susţine eforturile ţărilor din Balcani, care nu sunt încă membre ale UE, să parcurgă toate etapele necesare pentru aderarea la Uniune. În acest sens, susținem accelerarea negocierilor de aderare la UE cu Muntenegru și salutăm începerea negocierilor de aderare cu Serbia, în ianuarie 2014. Considerăm că este inacceptabilă neînceperea negocierilor de aderare cu Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, care îndeplinește criteriul politic, încă din anul 2009, dar este blocată din cauza neajungerii la un acord cu privire la denumirea acestei țări. Regretăm că unele state membre nu sunt încă decise în ce privește viitorul Turciei în UE, iar negocierile de aderare cu această țară trenează de ani și ani de zile.

Eurodeputații PDL au contribuit la decizia Consiliului și a PE de eliminare a oricărei cote cantitative cu privire la exportul de vinuri din Republica Moldova în statele membre ale UE, începând cu 1 ianuarie 2014. Având în vedere amenințarea permanentă la adresa securității Republicii Moldova, acționăm ca Republica Moldova să semneze în cel mai scurt timp Acordul de Asociere cu UE și să primească din partea Uniunii Europene o foaie de parcurs pentru a deveni o ţară candidată la aderarea la UE. În îndeplinirea acestor obiective, vom acţiona prin Comisia PE de cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova, prin Grupul politic al PPE din PE şi prin iniţiative la nivelul Comisiei Europene şi al Consiliului. Vom susţine şi vom participa la realizarea programelor europene adresate Republicii Moldova. Vom promova şi vom acţiona pentru ca România şi Republica Moldova să adopte un

În cadrul politicii UE de bună vecinătate, vom susţine eforturile ţărilor vecine pentru dezvoltare şi relaţii de cooperare politică şi economică cu UE și relansarea Parteneriatului Estic care se referă la șase state: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ucraina, cel de al șaselea fiind Republica Moldova. Considerăm că UE trebuie să se implice activ în soluționarea conflictelor înghețate din țările participante la Parteneriatul Estic, întrucât formulele diplomatice și mijloacele folosite până în prezent nu au dat rezultate. Apreciem că aceste țări pot fi încurajate în parcursul lor european, prin oferirea unei perspective de aderare la UE.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 17

27/03/14 18:30


III. Adâncirea integrării europene și maximizarea beneficiilor acesteia Actuala criză financiară şi economică a relevat vulnerabilitățile proiectului european, dar a reprezentat şi o oportunitate pentru dezvoltarea integrării europene. PPE este partidul european care, în mod consecvent, a susţinut că este nevoie de mai multă Europă pentru a face faţă crizei precum și provocărilor globale.

nivelul mediu de dezvoltare din UE și cetățenii români să atingă un standard de viață similar celui din țările europene dezvoltate.

Integrarea europeană este un proces complex și multidimensional care se referă atât la adâncirea și extinderea integrării europene, cât și la dezvoltarea instituțională, la guvernanța europeană.

• adâncirea și extinderea integrării europene se vor realiza acolo unde realitățile Uniunii și provocările care stau în fața UE le impun; Astfel, criza financiară și economică a determinat construirea unui nou sistem de guvernanță economică europeană, care ar fi părut de neimaginat înainte de criză. Mai mult ca oricând, a fost confirmată viziunea înscrisă în Declarația Schuman, din 9 mai 1950, care a constituit punctul de plecare al integrării europene: ”Europa (unită) nu va fi realizată dintr-o dată sau pe baza unui singur plan. Ea va fi construită prin realizări concrete care vor crea în primul rând o solidaritate de facto”.

Contrar vocilor care prevedeau destrămarea UE sau a zonei euro, proiectul european a demonstrat că rămâne un proiect atractiv: prin intrarea Croației în UE, numărul statelor membre a ajuns la 28, iar prin acceptarea Letoniei în zona euro, numărul țărilor care folosesc moneda unică euro se ridică la 18. În viziunea PDL, dezvoltarea integrării europene este în deplină concordanţă cu interesele fundamentale ale cetăţenilor români şi ale României, cu interesele celorlalte state membre şi constituie un mijloc important pentru accelerarea creşterii economice şi crearea de noi locuri de muncă. În prezent, produsul intern brut al României se află la 50 la sută din media UE. Ceea ce ne dorim este ca în România să triumfe pe deplin valorile europene, iar, într-o perioadă rezonabilă de timp, să ajungem la

brosuraA4.indd 18

Pentru dezvoltarea integrării europene, PDL și candidații săi vor acționa pe baza următoarelor principii:

• dezvoltarea integrării europene se va face în cadrul legal creat de tratatele UE, inclusiv prin modificarea acestora, atunci când este necesar; Apelarea la acorduri interguvernamentale pentru rezolvarea unor probleme europene va fi limitată la situații de excepție și, de regulă, aceste acorduri ar urma să fie integrate în tratatele UE, așa cum s-a procedat cu acordul Schengen și cum este prevăzut pentru Tratatul inter-guvernamental pentru stabilitate, convergență și creștere (compactul fiscal).

27/03/14 18:30


• în dezvoltarea integrării europene, se va asigura, întotdeauna, unitatea UE; Este o realitate că, în dezvoltarea integrării europene, au apărut și două situații specifice: când aceasta se realizează cu viteze diferite – unele state membre urmând a participa mai târziu la o politică europeană la care celelalte state membre sunt deja participante –, sau când dezvoltarea integrării europene se înfăptuiește prin niveluri diferite de guvernanță – unele state membre nu doresc să participe la realizarea unei anumite politici europene. În ambele situații, toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a participa la adâncirea și extinderea integrării europene. În mod deosebit, ne vom opune încercărilor de fragmentare a PE prin constituirea de structuri instituţionale funcţionale doar pentru zona euro.

• în dezvoltarea integrării europene se va urmări întărirea rolului PE, a controlului democratic al acestuia asupra activității Comisiei Europene, precum și respectarea principiului subsidiarității. Tratatul de la Lisabona a conferit PE atribuții de co-decizie în majoritatea legislației europene și aceste atribuții trebuie exercitate. După cum, prin același Tratat, parlamentele naționale pot să se opună proiectelor de legislație europeană atunci când acestea nu respectă principiul subsidiarității. De asemenea, PE trebuie să întărească controlul democratic asupra activităţii Comisiei Europene. Pentru întărirea caracterului democratic al UE, dorim ca cetăţenii europeni, care aleg deputaţii în PE, să aibă garanţia Tratatului UE că Preşedintele Comisiei Europene va fi candidatul susţinut de acel partid politic european care va obţine cele mai multe mandate de europarlamentari.

1. Instituirea unui mecanism de evaluare a tuturor statelor membre cu privire la modul în care acestea respectă valorile UE, statul de drept, principiile democraţiei PDL şi candidaţii săi pentru PE susţin pe deplin iniţiativa Comisiei Europene de introducere a unui mecanism de evaluare a modului în care fiecare stat membru al UE respectă valorile Uniunii, statul de drept şi principiile democraţiei.

Atunci când un alt stat membru s-a abătut de la valorile europene, Comisia Europeană, Consiliul şi Parlamentul European au iniţiat proceduri ad-hoc pentru examinarea situaţiei create.

În prezent, un astfel de mecanism există, sub o altă denumire şi cu obiective centrate pe justiţie şi lupta împotriva corupţiei, numai pentru România şi Bulgaria.

Acest mecanism de evaluare este cu atât mai necesar cu cât, în unele state membre, pe fondul actualei crize, a crescut importanţa unor partide cu tendinţe anti-europene, naţionaliste şi extremiste.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 19

27/03/14 18:30


2. Realizarea unei adevărate Uniuni Economice şi Monetare (UEM)

PDL şi candidaţii săi la PE vor susţine propunerile de reglementări europene pentru înfăptuirea viziunii prezentate în raportul celor patru președinți – ai Consiliului European, Comisiei Europene, Eurogrupului, Băncii Europene Centrale –, din 5 decembrie 2012, cu privire la realizarea unei adevărate UEM, respectiv, a Uniunii bancare, a cadrului bugetar integrat, a cadrului integrat de politică economică și a întăririi legalității democratice și a responsabilității UE.

PPE și PDL susțin introducerea în Tratatul de funcționare a UE a unui capitol coerent cu privire la Guvernanța economică în UEM, care să încorporeze toate progresele realizate în acest domeniu, inclusiv cadrul necesar, democratic și transparent, pentru unele atribuții noi, similare celor exercitate de către Troica (Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional) în statele membre aflate în dificultăți financiare.

Contrar propunerilor socialiste de mărire a cheltuielilor publice și a injecțiilor de lichiditate în piață, PPE și PDL consideră că o UEM reală poate garanta stabilitatea și prosperitatea oamenilor prin soluții structurale la problemele structurale, consolidare fiscală, investiții private și inovație, întărirea competitivității care să conducă la creștere economică și locuri de muncă.

Viitorul națiunilor și oamenilor din Europa este o comunitate a responsabilității și solidarității, unite în cadrul economiei sociale de piață. PPE și PDL doresc să obțină o creștere economică sustenabilă pentru a asigura generațiilor viitoare locuri de muncă în loc de datorii.

brosuraA4.indd 20

27/03/14 18:30


3. Finalizarea pieţei unice, inclusiv a pieţei unice a energiei

Piața unică, cu cele patru libertăți fundamentale de mișcare a produselor, serviciilor, capitalului și forței de muncă, reprezintă un avantaj competitiv al UE, al cărui potențial pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă este încă insuficient valorificat. PDL constată că piaţa unică nu acoperă încă întreaga gamă de produse şi servicii esenţiale pentru mediul de afaceri şi standardul de viaţă al cetăţenilor europeni. Suntem într-o piaţă fragmentată a energiei care ridică în mod nejustificat costurile pentru consumatori. În mod deosebit, pentru România, dar şi pentru alte state membre, lipsa unei pieţe unice a gazelor naturale înseamnă dependenţa de importul de gaze naturale dintr-o singură sursă, respectiv plata unuia dintre cele mai mari preţuri din UE la 1.000 de metri cubi de gaz importat. De aceea, vom susţine proiectele de investiţii care să asigure infrastructura necesară pieţei unice a energiei, precum şi multiplicarea surselor de asigurare a gazelor naturale din import. Vom acţiona pentru

urgentarea armonizării standardelor de circulaţie şi siguranţă în transportul feroviar, la nivelul tuturor statelor membre, reducând astfel costurile de operare. În condiţiile intensificării dezvoltării pe baza noilor produse şi tehnologii, vom acţiona pentru întărirea protecţiei proprietăţii intelectuale în UE, dar și pentru realizarea unei piețe unice în zona digitală. Avem încă 28 de piețe naționale pentru produsele industriei de apărare, cu un impact direct negativ atât asupra costurilor ridicate, cât și a capabilităților tehnice de apărare ale statelor membre. Vom susține îndeplinirea deciziilor politice ale Consiliului European din decembrie 2013, în acest domeniu. De asemenea, vom acționa pentru reducerea continuă a barierelor din piața unică introduse de către asociațiile profesionale în circulația liberă a unor servicii ca, de exemplu, cele notariale, de avocatură, contabilitate etc.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 21

27/03/14 18:30


4. Reînnoirea industrială a Europei Una dintre lecțiile crizei a fost că țările cu o bază industrială puternică au făcut față mai ușor greutăților acestei perioade. În ianuarie 2014, Comisia Europeană a propus o strategie pentru oprirea declinului industriei în Europa și creșterea ponderii acesteia în produsul intern brut de la 15,6%, în prezent, la 20% în anul 2020. Fără renașterea industriei, nu este posibilă scăderea substanțială a șomajului în Europa. Industria asigură 80% din exportul UE, iar 80% din cheltuielile sectorului privat pentru cercetare și inovare sunt destinate industriei.

PDL și candidații săi pentru PE vor susține realizarea acestei strategii europene, bazată pe mărirea investițiilor în cercetare, inovare, îmbunătățirea condițiilor pieței, a accesului la finanțare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, a pregătirii forței de muncă. Totodată, vom acționa pentru ca UE să răspundă, mai precis și mai repede, la propunerile companiilor industriale, cu privire la echilibrul necesar între politicele europene în domeniul energiei și schimbările climatice și cerințele de competitivitate industrială, în contextul competiției globale.

5. Susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, factorul esențial în crearea de noi locuri de muncă La nivelul UE, circa 20 de milioane de IMM, iar în România circa 500 de mii de IMM asigură majoritatea locurilor de muncă din economie și creează opt din zece locuri noi de muncă. De competitivitatea și capacitatea de inovare și adaptare a IMM depinde reducerea substanțială a șomajului în Europa. PDL și candidații săi pentru PE vor acționa pentru perfecționarea și aplicarea integrală a programelor speciale europene adresate IMM cu privire la: • crearea unui mediu de afaceri favorabil IMM. Vom solicita respectarea cu strictețe ca, la orice proiect de reglementare europeană, studiul de

brosuraA4.indd 22

impact să cuprindă obligatoriu testul IMM, adică de a nu crea o povară birocratică suplimentară pentru acestea; • ușurarea accesului IMM-urilor la finanțare pentru dezvoltarea acestora, inclusiv a activității de inovare. Vom urmări și vom acționa pentru realizarea programului COSME – competitivitatea IMM; instrumentul pentru IMM-uri de finanțare a inovării, în cadrul programului Orizont 2020; ERASMUS pentru tinerii antreprenori; noua inițiativă pentru finanțarea IMM, prin corelarea folosirii capacității de creditare a Băncii Europene de Investiții cu fondurilor europene alocate statelor membre; • susținerea pregătirii forței de muncă, potrivit calificărilor cerute pe piața muncii, în mod special Alianța UE pentru stagii în companii.

27/03/14 18:30


6. Asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor Alimentele sigure și sănătoase sunt o prioritate pentru cetățenii Europei. PDL și candidații săi pentru PE vor susține politica europeană cu privire la protecția consumatorilor, prin întărirea siguranței produselor, creșterea încrederii și a cunoștințelor de care dispun

consumatorii, pe de o parte în identificarea celor mai bune oferte, iar, pe de altă parte, în apărarea drepturilor acestora, în special în comerțul on line și în cel care depășește granițele țării în care trăiesc; vom propune înăsprirea sancțiunilor în cazul reclamelor și practicilor comerciale incorecte.

7. Investițiile în regiunile Europei: solidaritatea europeană pentru creștere, locuri de muncă și competitivitate În noul cadru financiar 2014-2020, politica de coeziune – expresia cea mai directă a solidarității europene cu regiunile și țările cu un nivel de dezvoltare economică mai mic decât cel mediu din UE – va fi focalizată pe investițiile care contribuie cel mai mult la eficiență și productivitate, compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020. Un accent nou în cadrul politicii de coeziune este pus pe specializarea fiecărei regiuni în domeniile în care sunt cele mai importante pentru folosirea avantajelor competitive ale acestora.

PDL și candidații săi pentru PE vor milita pentru o mai bună coordonare a fondurilor structurale și de investiții, în scopul creșterii impactului politicii de coeziune la reducerea reală a decalajului de dezvoltare economică între regiunile și țările din UE. Vom solicita evaluarea periodică a eficacității și eficienței politicii de coeziune în fiecare stat membru.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 23

27/03/14 18:30


8. Combaterea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și a planificării fiscale agresive România și celelalte state membre se confruntă cu pierderi masive de resurse publice, evaluate la nivelul UE la circa 1.000 de miliarde de euro anual, deoarece unele firme și cetățeni practică evaziunea fiscală, frauda fiscală și utilizează planificarea fiscală agresivă pentru a nu plăti impozitele și taxele datorate bugetelor publice în țările în care își au rezidența fiscală. Aceste pierderi sunt favorizate și amplificate atât de reglementări naționale și europene încă permisive, cât și de existența unor țări-paradisuri fiscale care nu doresc să încheie acorduri de transparență cu UE.

Spre deosebire de socialiști, care văd o soluție magică în armonizarea cotelor de impozite la nivel european, PPE și PDL consideră că o competiție fiscală sănătoasă în UE este bună pentru dezvoltare. Vom acționa cu toată consecvența pentru ca UE să înregistreze un progres evident în determinarea țărilor-paradisuri fiscale să dezvăluie veniturile obținute de către indivizi și firme care au deschise conturi în aceste țări, precum și în reformele legislative și administrative pentru combaterea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale și a planificării fiscale agresive. Vom susține publicarea unei liste negre a țărilor care refuză cooperarea în acest scop.

9. Educația și tinerii Succesul Strategiei Europa 2020 depinde, în mod hotărâtor, de performanța sistemelor de educație din statele membre, de susținerea activității de cercetare dezvoltare, de modul în care Europa va reuși să reducă șomajul în rândul tinerilor care se află la nivel ridicat în întreaga UE, în unele state membre, puternic lovite de criză, ajungând la peste 50 la sută. Acest nivel este economic nesustenabil, iar social inacceptabil.

brosuraA4.indd 24

Spre deosebire de socialiști, care au în vedere programe ce creează dependența tinerilor de ajutoare și asistență socială, PPE și PDL promovează programe pentru prevenirea abandonului școlar, pregătirea în meseriile și specializările cerute de piața muncii, prin redezvoltarea învățământului profesional, și măsuri active pentru ca tinerii șomeri să găsească un loc de muncă.

27/03/14 18:31


Credem în capacitatea tinerilor de a crea, de a dezvolta și de a prospera. Salutăm Regulamentul UE ”Garanție pentru tineri” și Programul ”Inițiativa locuri de muncă pentru tineri”. Garanția pentru tineri urmărește ca statele membre să creeze cadrul necesar pentru ca tinerii, sub 25 de ani, să primească o ofertă bună de lucru sau de continuare a educației sau de stagiu într-o firmă, în maximum patru luni de la terminarea învățământului oficial sau de la intrarea în șomaj. ”Inițiativa locuri de muncă pentru tineri oferă” fonduri europene special destinate creării de locuri de muncă pentru tinerii din regiunile unde șomajul acestora este peste 25%.

În România, sunt trei regiuni eligibile pentru finanțări în cadrul acestei inițiative: Centru, Muntenia-Sud, Sud-Est. Din păcate, guvernarea precedentă PSD - PNL, ca și guvernarea actuală PSD-PC-UNPR-UDMR s-au mișcat și se mișcă cu multă întârziere și în valorificarea acestei oportunități de investiții și creare de locuri de muncă pentru tineri. Întrucât o societatea puternică este alcătuită din familii puternice, vom acționa pentru politici europene care să protejeze familiile tinere.

10. Răspunsul la schimbările demografice - protejarea populației în vârstă prin crearea de locuri de muncă Îmbătrânirea populației în Europa și în România este o realitate. PPE și PDL consideră că această schimbare demografică trebuie privită ca o oportunitate și nu ca o greutate. Vom promova la nivel european și la nivel național politici care să susțină un stil de viață sănătos, astfel încât oamenii să se bucure de o speranță de viață mai lungă, în o stare de sănătate bună.

Vom promova și încuraja crearea de locuri de muncă pentru oamenii în vârstă de peste 50 de ani. Vom răspunde, în acest fel, provocării generată de schimbarea demografică, precum și respectării demnității umane a acestor oameni și vom preveni pierderea unei experiențe valoroase.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 25

27/03/14 18:31


11. Securitate pentru cetățeni – Cooperarea europeană pentru apărare Criminalitatea nu se oprește la granițe. Securitatea cetățenilor europeni este o prioritate pentru UE. Libertatea de mișcare a persoanelor în UE impune, în același timp, politici și măsuri pentru prevenirea actelor criminale, ca, de exemplu, atacuri teroriste, crima organizată, fraude și corupție, atacuri ale rețelelor informatice, traficul ilicit de droguri și arme. În anul 2014 încetează Programul Stockholm care a definit prioritățile UE în domeniul libertății, securității și justiției. Avem nevoie de o nouă abordare eficientă a UE în lupta împotriva crimei organizate. Numai o strategie aplicată la nivelul UE va asigura că cetățenii europeni pot trăi în deplină securitate. Accesul la justiție este un drept esențial, iar justiția nu trebuie să cunoască granițe în UE. Cooperarea judiciară între curțile naționale și recunoașterea reciprocă sunt esențiale în a garanta drepturile cetățenilor din UE.

Vom promova și susține o politică europeană a imigrației și a azilului, cooperarea în managementul granițelor externe, precum și o mai bună cooperare a sistemelor de poliție și justiție din statele membre.

Consiliul European din decembrie 2013 a pus în evidență slăbirea capacității viitoare a UE de a-și proteja interesele și de a acționa ca o sursă de securitate. Nici un stat membru nu își mai poate permite să mențină întregul spectru al capabilităților militare. Vom susține o cooperare mai intensă în cadrul politicii comune de apărare și securitate, în refacerea capabilităților de acțiune în misiuni civile și militare și în întărirea industriei de apărare, inclusiv prin progrese în realizarea treptată a unei piețe comune a produselor industriei de apărare.

12. Uniunea Europeană - un rol de avangardă în lumea globală PDL și candidații săi la PE vor susține promovarea și protecția intereselor europene la nivel global. Considerăm necesară dezvoltarea parteneriatului UE – SUA și vom sprijini realizarea Acordului cu privire la investiții și comerț. Prin acest acord, se va crea cea mai mare arie de comerț liber și vor putea fi configurate noile reguli pentru comerțul global.

brosuraA4.indd 26

Întotdeauna vom acționa pentru apărarea și respectarea drepturilor omului și promovarea piețelor libere și a comerțului liber, oriunde în lume.

27/03/14 18:31


PDL – Europa în fiecare casă! Partidul Democrat Liberal a deschis calea României spre Europa. Din 2007, data admiterii României în UE, PDL a fost singura garanție politică de integrare europeană pe care românii s-au putut bizui. PDL a eliminat rând pe rând obstacolele care opreau sau limitau drepturile europene ale cetățenilor români. Inițiativele PDL și ale europarlamentarilor PDL au însemnat rând pe rând: − blocarea tentativelor de excludere a românilor de pe piața europeană a muncii − un răspuns ferm dat campaniilor de defăimare purtate de politicieni și organe de presă împotriva cetățenilor români − contractarea majorității fondurilor europene pe care guvernul le ține departe acum, în loc să le aducă în țară pentru a moderniza viața fiecărei localități. Când toate câștigurile aduse de Europa au fost puse la îndoială de PSD și PNL, singurul partid care a apărat valorile europene în România a fost PDL. În 2012, PSD și PNL au încercat să îi rupă pe români de Europa. PDL a oprit atacul. În 2012, PDL i-a înfruntat cu orice risc pe cei ce voiau să facă din drepurile și libertățile europene o amintire. PDL a păstrat, astfel, în țară, pentru fiecare român, dreptul la muncă și circulație în Europa, dreptul tinerilor de a studia în universități europene, dreptul de a trăi în comune și orașe modernizate cu fonduri europene.

PDL e partidul 100% european al României. Însă PDL nu va considera că obligațiile sale față de instalarea deplină a standardului european în viața românilor s-au încheiat. Modelul european trebuie să devină o realitate pentru fiecare cetățean român și în fiecare casă. PDL nu va fi niciodată partidul european al hârtiilor. PDL nu poate fi decât partidul care aduce Europa în fiecare casă. România europeană pentru care luptă PDL e România în care și regulile și calitatea vieții sunt aceleași cu regulile și calitatea vieții în Europa. Pentru PDL, Europa este o realitate concretă pe care românii trebuie să o simtă și acasă și în școli, și pe șosele, în spitale sau la pompa de benzină. Viața de fiecare zi a românilor trebuie să devină Europa aplicată în România. PDL își gândește toate măsurile, economice, sociale sau politice, pe o direcție europeană. Europa va intra în fiecare casă numai atunci cînd guvernarea PDL va aduce în fiecare casă câștigurile unei economii eliberate de biruri și bunăstarea creată de o agricultură stimulată de programe europene. PDL are experiența și pasiunea care aduc Europa în fiecare casă. Tot așa cum PSD și PNL au voința de a aduce impozitele în fiecare casă, facturile scumpite în fiecare casă, șomajul și minciuna în fiecare casă! Europa va pătrunde în fiecare casă doar cu voturile românilor pentru PDL!

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 27

27/03/14 18:31


LISTA DE CANDIDAŢI ai

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

brosuraA4.indd 28

STOLOJAN THEODOR DUMITRU MACOVEI MONICA LUISA UNGUREANU TRAIAN MARINESCU MARIAN JEAN BUDA DANIEL ONOFREI OREST DAVID DRAGOȘ FLORIN CIONCA-ARGHIR IUSTIN MARINEL APOSTOLACHE MIHAI CRISTIAN MONTOIU GABRIELA CĂTĂLINA HAVA MIRCEA GHEORGHE MOLDOVAN SORIN DAN BOJIN MIHĂIȚĂ SCRIPCARU GEORGE FALCĂ GHEORGHE FLOREA DORIN SPIRIDON ȘTEFAN CÂMPEAN DANIELA DRĂGHINCESCU SIMONA MOROȘAN CĂTĂLIN MĂRCULESCU DUMITRU

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

RESMERIȚĂ DORULEȚ NELU RĂILEANU ILCU MARIETA PRALĂ ȘTEFAN MOISESCU ADRIAN ION DRĂGAN ALEXANDRU BÎRLEA GHEORGHE NIȚĂ ALINA VALENTINA ROȘIAN RADU CĂLIN GEORGESCU VICTOR BUZESCU ILIE BERCA EDUARD-MARIUS DUMITRESCU CLAUDIU IFTIMOAEI CIPRIAN CONSTANTIN COZMA ADRIAN FELICIAN IONICĂ GEORGE ALEXANDRU PANTIȘ CARMEN FILIMON IONUȚ FOTACHE GABRIELA KANSOU HAZEM RADU ANIȘOARA STEFAN ANCUȚA MIHAELA

27/03/14 18:31


PDL – PARTIDUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI 1. PDL a dovedit responsabilitate în actul guvernării – am stabilizat macroeconomic România și am creat, încă din 2011, premisele pentru o creștere economică sănătoasă, generatoare de noi locuri de muncă. 2. PDL a fost și este singurul patid apărător al statului de drept, al justiției independente și al valorilor europene. PDL vrea ca în România să domnească legea, bunăstarea și prosperitatea. 3. PDL a luptat și va lupta împotriva corupției, fraudei și evaziunii fiscale. Interesele cetățenilor sunt mai presus de interesele de grup și politice. 4. PDL a reușit în timpul guvernării sale să obțină acordul statelor membre ale Uniunii Europene pentru admiterea României în spațiul Schengen. 5. PDL a asigurat contractarea aproape în întregime a fondurilor europene alocate României în perioada 2007-2013. 6. PDL susține adoptarea monedei unice euro întrucât aceasta corespunde intereselor fundamentale ale României de consolidare a integrării europene. 7. PDL face parte din cea mai puternică familie politică europeană – Partidul Popular European (PPE). De aceea, PDL prin candidații săi la alegerile pentru Parlamentul European, cu sprijinul Grupului de deputați ai PPE, va avea cea mai mare forță politică de promovare și susținere a intereselor românilor și ale României în Parlamentul European și la nivelul instituțiilor europene. 8. PDL a avut cei mai eficienți europarlamentari români din Parlamentul European: 11 eurodeputați PDL au lucrat și finalizat 60 de rapoarte (legi), aproape dublu față de cei 16 eurodeputați ai PSD și ai PNL la un loc, care au lucrat și finalizat 36 de rapoarte. 9. Vă cerem încrederea pentru a trimite în Parlamentul European candidații propuși de către Partidul Democrat Liberal. Candidații PDL sunt cei mai potriviți să vă apere interesele la nivel european. 10. Am demonstrat prin fapte că facem ceea ce promitem.

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019 brosuraA4.indd 29

27/03/14 18:31


brosuraA4.indd 30

27/03/14 18:31


EUROPA ÎN FIECARE CASĂ!

brosuraA4.indd 31

27/03/14 18:31


EUROPA ÎN FIECARE CASĂ! PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019

brosuraA4.indd 32

27/03/14 18:31


30 MARTIE 2014

EUROPA ÎN FIECARE CASĂ! PLATFORMA ELECTORALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2014-2019

brosuraA4.indd 33

27/03/14 18:31

Brosuraa4 print 5mmb  
Brosuraa4 print 5mmb  
Advertisement