Page 1

Ut enim ad minim veniam, quis nost laboris nisi ut aliquip ex ea commod dolor in reprehenderit in voluptate ve Nr. 1 / 2010

Info OLTENIA  Adventist

www.adventistoltenia.ro

B U L E T I N I N F O R M AT I V A L B I S E R I C I I A D V E N T I S T E D E Z I U A A Ș A P T E A - C O N F E R I N Ț A O LT E N I A

Trăim în era ial comunicării r o t ultra Din cetate în cetate și din sat în sat i d E rapide unde informația, n nn

bună sau rea, pătrunde până în cele mai îndepărtate locuri. Oamenii sunt mari consumatori de informații și avem o șansă imensă de a promova valorile creștine folosind cele mai moderne căi de comunicare.

Viziunea Departamentului de Comunicare este să prezinte o imagine reală a Bisericii, a misiunii, a vieţii şi activităţilor sale şi să asiste Biserica în mărturisirea eficientă a dragostei şi harului salvator al lui Isus Hristos. Activităţile acestui departament permit „adventiştilor de ziua a şaptea să comunice speranţa, concentrându-se asupra calităţii vieţii complete în Hristos”. Astfel, Departamentul de Comunicare al Bisericii îndeplineşte un rol important în proclamarea eficientă a evangheliei veşnice şi în construirea podurilor speranţei. Departamentul de Comunicare al Bisericii Adventiste din România oferă zilnic pastorilor şi abonaţilor laici, o revistă a presei în care sunt evidenţiate ştiri care privesc împlinirile profetice contemporane.

Daniel Delcea,

președinte Conferința Oltenia

Pe când eram adolescent, am fost rugat de prezbiterii bisericii să prezint textul de cugetat de la Şcoala de Sabat. Nu mai ştiu dacă era la alegere sau un text dat, dar ştiu că am comentat versetul din Luca 10,3: „ Duceţi-vă; iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.” Am predicat cu entuziasm tineresc despre metodele de lucru în misiune, despre caracteristicile mieilor și, bineînţeles, despre lupi, fără să ştiu că tocmai intrase în sală împuternicitul de la culte. În pauza care a urmat, a fost prima ocazie în care am fost luat la întrebări despre ceea ce predicam. Întrebarea cheie a împuternicitului a fost „cine sunt mieii și cine sunt lupii”. Nu mai ştiu ce răspuns am dat, dar îmi amintesc foarte bine de insistenţa împuternicitului. Am văzut încă de atunci că mesajul trimiterii în misiune este deranjant, creează tensiuni, disconfort şi este întâmpinat cu împotrivire sau delăsare de toţi cei care nu au în ei dragostea lui Hristos. Însă, pentru adevăraţii copii ai lui Dumnezeu, învăţăturile şi exemplul Domnului Isus Hristos privind lucrarea misionară sunt cea mai înaltă provocare şi cea mai bună sursă de inspiraţie pentru activitatea bisericii lui Hristos...

Continuare în pagina 11

APUSUL SOARELUI

Continuare în pagina 10

20 MARTIE

27 MARTIE

3 APRILIE

10 APRILIE

vineri: 18:26 sâmbătă: 18:28

vineri: 18:35 sâmbătă: 18:37

vineri: 18:43 sâmbătă: 18:45

vineri: 18:52 sâmbătă: 18:54


Info Adventist O

2

LTENIA

z

Evanghelizare prin literatură

z

„Trebuie organizate campanii de colportaj pentru vânzarea literaturii noastre, pentru ca lumea să poată fi luminată cu privire la ceea ce este la un pas în fața noastră.” Ellen G. White, Evanghelizarea prin literatură, pag. 71 De mai bine de doi ani, în fiecare lună se organizează una, două campanii de colportaj pe teritoriul Conferinței Oltenia. O campanie de colportaj este o ocazie frumoasă de misiune în care își unesc forțele mai mulți: colportori, pastori, membri ai comunității din respectiva localitate. Reușita depinde de câțiva factori: pregătirea bisericii locale (rugăciune, post), unitatea echipei de colportori (rugăciune, consacrare), implicarea membrilor potențiali colportori. La începutul lunii februarie, 3-7.02.2010, o echipă de trei colportori și un voluntar a lucrat în orășelul Baia de Aramă (jud. Mehedinți). Au fost abordate instituțiile publice: primăria, școala, liceul, poli ț ia, administra ț ia financiară cu seminarul Ai grijă de inima ta!, iar la liceu s-a susținut seminarul Gândește cutezător. S-a lucrat și la magazinele din zona centrală, iar duminică a fost amplasat un stand în zona pieței și s-a sus ț inut seminarul de prevenire a bolilor cardiovasculare la Biserica Baptistă. La Administrația Finanțelor Publice, stând de vorbă cu o doamnă care cumpărase cartea cu rețete de post, i-am recomandat cartea Viața lui Isus. Deși i-am prezentat-o cu convingere, doamna mi-a mulțumit politicos și a refuzat, motivând că mai are astfel de cărți. Mi-am luat rămas bun și când să ieșim, șeful ne-a rugat să-i măsurăm și lui tensiunea arterială. Când i-am prezentat cărțile, a ales Rețete pentru sănătatea noastră, Minte, caracter, personalitate și Viața

lui Isus. Era un om cu o credință puternică. Spunea că nimeni nu are cum să-i facă vreun rău, atâta timp cât el se încrede în Dumnezeu. Am plecat încântați că există astfel de oameni și în timp ce stăteam în fața instituției așteptând mașina, am auzit pe cineva strigându-ne. Era doamna cu care vorbisem mai devreme: - Mai aveți cartea Viața lui Isus? - N-o mai avem acum. Tocmai a cumpărat- o șeful dumneavoastră. Dar vine colega noastră și v-o aducem. - Vă rog frumos. M-am mai gândit. Aș vrea s-o citesc. Domnul fie lăudat pentru lucrarea pe care Duhul Sfânt a făcut-o în sufletul acelei doamne! Deschiderea pentru cărți a fost peste a ș teptările noastre. Experien ț ele deosebite relatate în Sabat i-au încurajat pe frați să se roage mai ales pentru anumite persoane din acel loc. A rămas să revenim în zona aceasta când va fi mai cald pentru a continua lucrarea. În perioada 22-28.02.2010, o echipă de nouă colportori și doi voluntari a luat orașul Drăgășani


Info Adventist O

LTENIA

3

cu asalt. Peste 500 de cărți au fost răspândite în această localitate timp de o săptămână, cu ajutorul direct al Domnului. A fost susținut seminarul de sănătate în peste 15 instituții publice și seminarul Gândește cutezător la peste 15 clase de elevi de la trei școli și un liceu. Cele două seminarii au fost chiar înregistrate sâmbătă la Biserica Adventistă din localitate pentru a fi transmise pe postul local de televiziune. Domnul fie lăudat pentru oamenii din Drăgășani care iubesc cărțile, pentru cei trei colegi din această localitate care lucrează cu consecvență, pentru susținerea bisericii, pentru voluntarii care ne-au însoțit și s-au întors la casele lor motivați și hotărâți să grăbească venirea Domnului! Sînziana Constantin, prim-colportor Conferința Oltenia

Adevărata frumusețe În perioada 1-6 martie capela Liceului Teologic Adventist din Craiova a găzduit programul evanghelistic „Adevărata frumuseţe”. Departamentul Misiunea femeii al Conferinţei Oltenia a organizat acest eveniment pentru cadrele didactice ale liceului, pentru mamele elevilor şi prietenele acestora. Programul a cuprins: pilule de sănătate, mesaje spirituale, susţinute de soţiile pastorilor din comitetului local al Conferinţei, prezentare de carte creştină, prezentări de nutriţie şi degustări ale unor preparate vegetariene. Programul va continua cu organizarea unei clase de gătit la care s-au înscris femeile care au participat seară de seară. Marta Răducan, Director Misiunea Femeii

TREI FOȘTI INFRACTORI VOR SĂ SE ÎMPACE CU DUMNEZEU Sâmbătă, 06 martie 2010, începând cu ora 10, în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Piteşti, Str. Dumbravei, nr. 1, a avut loc o ceremonie specială de botez pentru două persoane private de libertate din Penitenciarul Colibaşi. Ca urmare a cursurilor biblice organizate de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea în cadrul Penitenciarului Colibaşi, Constantin Claudiu Diaconu şi Georgel Manea au înţeles că Dumnezeu le oferă iertare pentru trecut şi şansa unei vieţi noi pentru prezent şi viitor. Claudiu (21 ani), care urmează să fie pus în libertate în circa trei luni, Georgel (49 ani), care mai are circa trei ani şi jumătate până la eliberare. Alături de cererile lor, comitetul bisericii a aprobat şi cererea pentru botez a lui Florea Richiţeanu (54 ani). Însă conform prevederilor referitoare la regimul de detenţie, acesta nu poate primi asistenţă religioasă decât în interiorul penitenciarului. Astfel că, pentru Florea Richițeanu se va organiza o ceremonie de botez în Penitenciarul Colibaşi de îndată ce condițiile vor permite lucrul acesta. Claudiu Diaconu este în regim de detenţie deschis, Georgel Manea în regim semi-deschis, iar Florea Richiţeanu în regim de maximă siguranţă. În cadrul ceremoniei de sâmbătă au fost prezenţi Ciprian Iorgulescu, preşedintele Asociaţiei Serviciul Umanitar pentru Penitenciare (ASUP), alături de Florian Ristea şi Nicolae Şerban, coordonatorii activităţii ASUP pentru zona Olteniei. Evenimentul a beneficiat şi de prezenţa corului de copii „Flori şi Stele” din Bucureşti, care a interpretat câteva piese în cadrul ceremoniei, si care după-amiază, a susţinut un concert în Biserica Adventistă locală. Lucian Ștefănescu, pastor districtul Pitești


Info Adventist O

4

LTENIA

Program inedit de Ziua Femeii Sâmbătă 06.03.2010, la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat un program inedit de ziua femeii. În urma activităților de împărțire de literatură desfășurate în județul Vâlcea, locuitori ai mai multor sate și comune și-au manifestat dorința de a studia Scriptura. Pe parcursul iernii s-au format grupe de studiu în localită ț ile ... Stupăreni, Racovița și Romani. În cadrul acestor întâlniri, s-au adunat și copii, care au repetat poezii și cântece sub îndrumarea unor instructoare din Rm. Vâlcea.

Cu ocazia programului susținut de ziua femeii, 40 de copii însoțiți de 20 de părinți (majoritatea mame) din cele trei localități, s-au reunit la Rm. Vâlcea. Deși nu au făcut nici o dată repetiție împreună, (cele trei localită ț i fiind la distan ț e mari), copiii s-au sincronizat foarte bine, aducând bucurie mamelor prin cântecele lor. Atât mamele cât și copii au primit cadouri, iar programul s-a încheiat cu o masă de părtășie. Florin Cîrnu, pastor districtul Râmnicu Vâlcea

Club de Sănătate la Râmnicu Vâlcea În urma solicitărilor primite la Expo Sănătate, în Rm. Vâlcea s-a desfă ș urat un Club de sănătate în perioada 6-27 februarie 2010. Cele patru întâlniri au avut loc sâmbătă seara la Sala de festivități a Bibliotecii Jude ț ene Antim Ivireanu și au reunit între 50-85 de participanți. Tema Clubului a

Puteți vedea imagini de la acest Club de sănătate pe adresa www.exposanatate.ro În lunile aprilie – mai 2010 urmează un al doilea club în același loc, cu alte persoane care fost bolile cardiovasculare. și-au exprimat interesul, la Expo Au avut prezentări sau consultații Sănătate. medici din localitate: dr. Mihaela Radu, dr. Simona Bogdan, dar și medici invitați din alte localități: dr. Ligia P u r n e a , d r. C o n s t a n t i n Militaru, dr. George Boeru, dr. Valeriu Gheorghi ț ă. Participan ț ii au primit .. materiale tipărite și s-au făcut planuri pentru o excursie Florin Cîrnu, comună în luna mai. pastor districtul Râmnicu Vâlcea


Info Adventist O

LTENIA

5

Spune lumii... ”am spus” Această deviză a bisericii lui Dumnezeu din zilele noastre a câştigat interesul şi preocuparea bisericii din localitatea Frumoasa, jud. Teleorman. În perioada 20-27 februarie au avut loc întâlniri evanghelistice cu tema “Vremea adevărului”. Seară de seară au fost prezenţi mai mulți invitaţi decât membri locali. În prima seară au fost 45 de invitaţi apoi în celelalte ocazii au fost în jur de 30 de invitaţi. Au fost clipe înălţătoare spre Dumnezeu, fiecare seară fiind un unicat atât în prezentarea Cuvântului cât şi în experienţa spirituală a celor

prezenţi. Secretarul şi trezorierul Conferinţei alături de câţiva colegi au prezentat cu dăruire mesajul cerului, iar medicul Mihai Ritivoiu şi Ana Maria Burcea, studentă la medicină au adus un plus de speranţă pe linie medicală. La finalul acestei acţiuni, 15 persoane s-au înscris să continuie studiul Bibliei cu ajutorul seminarului “Biblia spune”. Domnul fie binecuvântat pentru această frumoasă acţiune a bisericii Frumoasa. .................Viorel Unteșu, pastor districtul Brînceni nnn

LIBERTATEA RELIGIOASĂ ȘI COMUNICAREA ÎN ATENȚIA BISERICII DIN PITEȘTI Sâmbătă, 30 ianuarie, în Sabatul care a încheiat Săptămâna Libertăţii Religioase, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Piteşti s-a bucurat de prezenţa directorilor Departamentului de Relaţii Publice şi Libertate Religioasă de la nivelul Uniunii Române şi respectiv al Conferinţei Oltenia. Apelul la credincioşie în vremuri dificile venit prin intermediul fratelui Cristian Purnea a fost întărit de experienţele actuale din domeniul libertăţii religioase prezentate de fratele Nelu Burcea. În timpul programului cei doi responsabili, în a căror sarcină revine şi Departamentul de Comunicare al Bisericii, au mai subliniat importanţa comunicării atât în ceea ce priveşte viaţa bisericii cât şi în rezolvarea problemelor de libertate religioasă. De asemenea s-a făcut un apel la conectarea tuturor membrilor la sursele de informare oficiale adventiste atrăgându-se atenţia şi asupra oportunităţii implicării mai hotărâte a bisericii în misiunea prin intermediul internetului. În sensul acesta a fost apreciată deschiderea bisericii din Piteşti manifestată în direcţia aceasta prin crearea site-ului www.adventistpitesti.ro precum şi prin transmiterea serviciilor divine în direct pe internet. Echipa media locală a preluat încurajările primite din partea celor doi oaspeţi ca pe un semn că direcţia adoptată trebuie menţinută, iar eforturile pentru îmbunătăţirea acestei lucrări merită să fie continuate, oricât de solicitante ar fi. Impresia puternică ce la final i-a cercetat pe toţi participanţii, a fost aceea că o credincioşie fără rezerve şi compromisuri din partea copiilor Săi Îl va onora întotdeauna pe Dumnezeu şi va deschide calea pentru intervenţia Sa în favoarea lor în cele mai dificile situaţii: „Ajutorul nostru este în Numele Domnului care a făcut cerurile şi pământul.” (Ps. 124:8) Lucian Ștefănescu, pastor districtul Pitești


Info Adventist O

6

LTENIA

,

Ca stelele

,

Perioada vacanţelor poate fi una prielnică pentru tabere, chiar dacă este vorba de o tabără de joacă sau de una de învăţare. Acesta ar putea fi şi unul dintre motivele pentru care în perioada 30 ianuarie – 7 februarie s-a desfăşurat la Sătic o tabără de formare a viitorilor instructori de licurici, exploratori şi companioni din regiunea Olteniei. Din dorinţa de a le oferi celor 60 de participanţi o pregătire cât mai temeinică, organizatorii le-au oferit un program în care elementele teoretice au fost combinate în permanenţă cu cele practice, pentru ca toate informaţiile şi cunoştinţele să se fixeze cât mai bine. Totul s-a centrat pe povestea vieţii lui Daniel, personajul biblic al Vechiului Testament a cărui viaţă este un exemplu viu despre instruire şi trăire.

unui astfel de moment, încurajat în permanenţă de implicarea şi susţinerea celorlalţi participanţi. La închiderea taberei fiecare participant, cu o cravată sau eşarfă la gât, conform programului pentru care a fost instruit, a plecat acasă cu dorinţa de a străluci asemenea unei stele în mijlocul grupei cu care va lucra şi de a transmite strălucirea mai departe. Cristina Neagu, Departamentul Tineret

PROGRAM FESTIV CU OCAZIA ÎNCHEIERII SĂPTĂMÂNII LIBERTĂŢII RELIGIOASE LA SLATINA

În Sabatul din 30 ianuarie 2010, în Biserica Dimineţile erau rezervate seminarelor şi Adventistă de Ziua a Şaptea din Slatina a avut loc atelierelor. Împărţiţi pe secţiuni sau lucrând un program festiv cu ocazia încheierii Săptămânii împreună, tinerii au învăţat cum să spună povestiri Libertăţii Religioase. ancorate în realitate, ce înseamnă cu adevărat un Prezentările au fost susţinute de către lider, cum să comunice cât mai eficient sau cum să pastorul Nelu Burcea, directorul departamentului îşi dezvolte creativitatea. Atelierele vizau de cele de Libertate Religioasă, Comunicare şi Relaţii mai multe ori aspectele practice din programa Oficiale din cadrul Uniunii de Conferinţe a pentru copii şi adolescenţi: de la cum să organizezi Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, şi de către un joc la cum să îi înveţi noduri sau orientarea cu p a s t o r u l C r i s t i a n P u r n e a , d i r e c t o r u l busola. departementului de Libertate Religioasă, După-amiezile erau alocate probelor practice sau mai bine spus traseelor. Rând pe rând, participanţii au asistat sau au lucrat la organizarea unui traseu de orientare, a unei curse cu obstacole, a unui traseu biblic, a unui traseu de verificare sau la o căutare de comori. Au descoperit împreună mecanismele realizării unui astfel de traseu în funcţie de tipul de tabără şi de participanţi, au învăţat din reuşite şi din greşeli, au răsuflat uşuraţi când toate traseele s-au terminat cu bine. Serile se încheiau cu prezentări de grupe, devoţionale sau cu jocuri. Fiecare membru al taberei a avut ca temă realizarea şi conducerea

Comunicare şi Relaţii Oficiale din cadrul Conferinţei Oltenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa unor invitaţi precum domnul Doru Udrescu, primarul oraşului Piatra Olt, grupul vocal "Andante", care a interpretat câteva piese muzicale, şi un număr de membri ai bisericilor adventiste din împrejurimi: Curtişoara, Cherleşti şi Piatra Olt. Felix Jercău, pastor districtul Slatina


Info Adventist O

LTENIA

7

ASEF- -FFiliala - “SĂNĂTATEA ARE PRIORITATE!” L ALaASEF ILIALAOltenia O LTENIA - ”S ĂNĂTATEA ARE PRIORITATE !” Evenimente mari la Alexandria

Momentul culminant al întâlnirilor a fost Expoziţia culinară vegetariană

dr. Daniela Robu Director Departament Sănătate •••

Departamentul Sănătate al Conferinţei Oltenia a debutat anul acesta Campania de sănătate sub deviza: „Sănătatea are prioritate!” printr-o avalanşă de evenimente medicale pe aproape întreg teritoriul Olteniei. Ţinând cont de perioada intensivă de Evanghelizări din cadrul Strategiei globale: ”Roagă-te şi lucrează!”, dar şi de numărul mare de solicitări din câmpurile misionare pastorale, multe acţiuni medicale s-au desfăşurat în paralel. După numai două luni de implicare şi colaborare, roadele deja nu întârzie să apară, spre bucuria celor care au pus tot sufletul, pentru îmbunătăţirea stilului de viaţă al membrilor adventiști dar şi al celorlalți oameni, care au gustat din ceea ce înseamnă Evanghelia sănătăţii, îndreptândui pe toţi către Marele nostru Medic. Evenimentele sunt în curs de desfăşurare...

Vizitatorii au beneficiat de determinari medicale gratuite

eveniment, 12 persoane au Mincinoiu am susţinut partea încheiat legământ cu Dumnezeu. medicală.

Tot în această perioadă, mai exact între 9 și 14 ianuarie, înainte de momentele spirituale, în sala anexă a bisericii a avut loc şi o Expoziţie de Sănătate, organizată de Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie - Filiala Oltenia. Vizitatorii au beneficiat de determinări medicale gratuite: măsurarea tensiunii arteriale, a indicelui de masă corporală, a procentului de grăsime din organism, a greutăţii corporale şi a glicemiei, precum şi de consiliere medicală. De asemenea, Astfel că, în perioada 8 - 16 în fiecare seară au fost prezentate ianuarie 2010, în municipiul în plen “tablete de sănătate”. Alexandria – TR, pastorul Teodor La deschiderea Expoziţiei a fost Huţanu, pre ș edintele Bisericii prezent preşedintele ASEF – Adventiste de Ziua a Şaptea a Filiala Oltenia pastorul Cristian condus proiectul evanghelistic “În Purnea împreună cu dr. Ligia Numele Tatălui”. În urma acestui Purnea, iar împreună cu dr. Viorel

Momentul culminant al întâlnirilor a fost Expoziţia culinară vegetariană organizată în seara de joi, la sfârşitul expoziţiei. Participanţii au aflat din “Secretele culinare ale bucătariei vegetariene”, atât teoretice, dar mai ales practice, degustând multe preparate sănătoase. Meniul divers alcătuit, organizat pe cele trei mese principale ale zilei, a avut un caracter didactic, participanţii fiind sfătuiţi să înceapă fiecare zi cu Marele dejun. Preparatele au fost pregătite cu mult suflet de gospodinele din bisericile gazdă, fiecare oaspete plecând acasă cu setul de reţete pentru a fi exersate. Tot ce a fost pus pe masă a întrunit cele trei calităţi esenţiale nutriţionale ale preparatelor culinare: sănătoase, gustoase şi deosebit de aspectuoase.


Info Adventist O

8

LTENIA

Unul dintre posturile locale de televiziune – Media Sud, a filmat întregul eveniment care a fost difuzat pe postul TV local, exprimându-şi sprijinul în mediatizarea evenimentelor medicale organizate de ASEF – Oltenia. Cu ocazia acestei prime Expoziţii de Sănătate organizată de ASEF Filiala Oltenia în 2010, s-a lansat oferta primei serii de Cluburi de sănătate, care se va

desfăşura în perioada martie - (8 întâlniri - una la 2 săptămâni). iunie 2010 în Conferinţa Oltenia. Tematica aleasă de participanţii la Expo: Nutriţie şi bucătărie Coordonatorul local al acestui vegetariană. Medicul care va eveniment, pastorul Valentin susţine seminariile în cadrul Petreacă, împreună cu cadrele clubului va fi dr. Viorel Mincinoiu medicale din zonă care au ajutat şi (Medic primar Medicină de la buna desfăşurare a Expoziţiei Familie), împreună cu cadrele de Sănătate, se va ocupa de medicale din Alexandria. Locaţia organizarea şi în municipiul va fi aceeaşi - Sala anexă a Alexandria a unui Club de Bisericii Adventiste de Ziua a sănătate. Acesta va debuta Șaptea Alexandria 1. miercuri 17 martie şi se va desfăşura pe parcursul a 4 luni

Adevărul, radio - Radio Romania Actualităţi, Expo Sănătate televiziune - TVR, Antena 1, Realitatea TV). Echipa primul eveniment din cadrul Speranţa TV, condusă de Olguţa Zamfirescu "misiunii urbane" vâlcene pe 2010 •••

realizatoarea şi prezentatoarea emisiunii Poftă bună!, a fost prezentă în a doua zi a expoziţiei şi a surprins fiecare moment din cadrul expoziţiei, toate acestea concretizându-se în Ediţia specială difuzată vineri, imediat după încheierea evenimentului.

Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie – Filiala Oltenia în parteneriat naţional cu Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi Agenţia Naţională Antidrog a organizat în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 25-28 Ianuarie 2010 o Expoziţie de În centrul Expoziţiei, vis-à-vis de standul cu Sănătate, la etajul trei al centrului comercial produse pentru degustare Sano-Vita a fost construită Winmarkt Cozia. bineînţeles, nelipsita Piramidă a alimentaţiei Evenimentul a reunit personal medical şi vectori vegetariene – amenajată conform ultimelor de sănătate care au oferit informaţii şi consiliere cu standarde Nutriţionale recomandate de Universitatea privire la cei opt factori naturali de sănătate din de Medicină din Loma Linda din anul 2008. În ton cadrul programului de sănătate New Start. În cadrul cu recomandările nutriţionale şi pentru o estetică expoziţiei s-au făcut gratuit determinări ai unor deosebită a holului expoziţional au fost create cu parametrii de sănătate ca măsurarea tensiunii mult bun gust aranjamente din fructe şi flori, care au arteriale şi a pulsului, indicele de masă corporală şi încântat ochiul vizitatorilor. procentul de grăsime din organism, măsurarea glicemiei, teste computerizate ca Riscul de Diabet şi Vârsta Sănătăţii, consiliere medicală, stand cu cărţi şi reviste de sănătate. Programul fiecărei seri s-a încheiat cu o conferinţă pe teme medicale susţinută de câte un medic din cadrul Expo Sănătate.

.....Manifestarea nu s-ar fi putut desfăşura fără sprijinul partenerilor locali: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Medisim Plus, Sano Vita, Winmarkt Cozia, 7 Media, dar şi a coordonatorului local, Pt. Florian Cârnu, care a pregătit totul din umbră, cu foarte multă meticulozitate, cu mult timp Evenimentul a fost acoperit în presa locală (radio, în urmă, împreună cu Dl. Cristi Sălcianu – tv, presa scrisă) şi la nivel naţional (presa centrală - partenerul neobosit de la 7Media.


Info Adventist O

LTENIA

9

E XPOSĂNĂTATE S ĂNĂTATE –OOLTENIA LTENIA CONTINUĂ MM a rARATONUL a t o n u l EXPO c o n t i n u ... ă… .....După Râmnicu Vâlcea, a urmat o nouă Expo Sănătate, în incinta Bisericii AZŞ Peretu 2, în perioada 13-20 februarie. În sabatul de debut a fost prezent preşedintele Conferinţei Oltenia, Fr. Daniel Delcea, iar în seara de încheiere a fost prezent pentru un timp scurt cu noi la eveniment, Fr. George Şchiopu – Dir. Dep. Tineret, Conf. Oltenia, alături de viceprimarul din localitate – Dl. Pătraşcu Florea, care au şi luat cuvântul. În fiecare seară sala a fost plină, fiecare vizitator, dar şi membrii au beneficiat de determinări medicale gratuite şi consiliere medicală. Medicii care au susţinut seminariile au fost: Dr. Rodica Mitrică, Dr. Viorel Mincinoiu, Dr. Vişinică Flavius şi Dr. Daniela Robu. .....Nelipsită de la astfel de evenimente a fost aceeaşi echipă de la Speranţa TV, care a filmat tot ceea ce s-a întâmplat la

Expoziţia culinară vegetariană, care s-a desfăşurat în ziua de joi, înainte de finalul Expoziţiei. Ediţia specială din ziua de vineri – 12 Martie ,va difuza o mare parte din ceea ce s-a întâmplat la Expoziţia de preparate culinare vegetariene de la Peretu, împreună cu evenimentul Expo Târgu Jiu. Alături de sunetul fanfarelor comunităţii care au dat o notă specială evenimentului, putem spune ca la Peretu – în “patria vegetalelor”, gospodinele au fost “la înălţime”. Coordonatorul local, pastorul Cornel Popescu a spus că, după aproape o lună de la eveniment, recomandările făcute cu acea ocazie au fost de multe persoane puse în aplicare, şi se doreşte continuarea expoziţiei sub formă aprofundată – probabil, un Club de Nutriţie şi Bucătărie vegetariană – primul ales din oferta modulelor oferite de ASEF – Filiala Oltenia. .....Tot în aceeaşi perioadă s-a desfăşurat în paralel o altă Expoziţie de Sănătate, de data aceasta, pe malul Dunării, la Plosca, jud. Dolj, într-o z o n ă a l b ă . Ti n e r i i medicinişti din Amicus Craiova, în frunte cu fratele capelan pastorul Florin Răduţ şi colaboratorul său, fratele Marius Bratu, au organizat o Expoziție de

Sănătate la Şcoala din localitate. În continuarea expoziţiei, a urmat o serie de prelegeri biblice prezentate de pastorul Răduţ. .....De la Dunăre, ajungem în judeţul Gorj. Evenimentul Expo Sănătate s-a reeditat, dar la o scară mult mai mare, în perioada imediat următoare: 22-25 februarie 2010, în complexul comercial Parâng din Târgu Jiu. .....Expoziţia s-a bucurat de susţinerea unor parteneri locali şi naţionali: Direcţia de Sănătate Publică Gorj, Centrul pentru Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, Radio Vocea Speranţei, Sano Vita, Editura Viaţă şi Sănătate. În perioada imediat următoare, în cadrul programelor evanghelistice publice, se vor desfăşura acţiuni medicale, după cum urmează: 12-14 şi 19-21 martie la Brădeşti – DJ, 15-20 martie la Mihăieşti şi Sfinţeşti – TR. În luna mai la Domneşti – AG, va fi prezentat un ciclu de Seminarii de sănătate pe teme de mare actualitate. În următoarele trei luni se vor desfăşura şi alte Expoziţii de sănătate în trei oraşe mari din Conferinţa Oltenia: Craiova, Piteşti şi Câmpulung. .....Pentru ASEF Oltenia – “Sănătatea rămâne o prioritate!”


Info Adventist O

10

LTENIA

Continuare din pagina 1

PRIMA ECHIPĂ MISIONARĂ Este foarte interesant raportul evanghelistului Luca, care a reuşit să surprindă aspecte importante din activitatea misionară a primilor creştini. În Luca 8,1-3, el menţionează că, imediat ce s-a constituit un grup de ucenici, Domnul Isus i-a luat și a mers cu ei să vestească evanghelia din cetate în cetate și din sat în sat. Cred că e foarte util de observat componenţa, motivaţia, scopul şi metoda lor de lucru. Echipa era formată din ucenicii care crezuseră în EL şi câteva femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli, printre care Maria Magdalena, Ioana, Susana și multe altele. Se pare că a fost o echipă misionară puternică, cu o credinţă mare şi un ataşament puternic faţă de Isus, inspirate din lucrările lui Isus în viaţa lor. Expresia „îl ajutau cu ce aveau” , cu referire la femeile care îi însoţeau, spune foarte mult despre dedicarea şi spiritul lor de sacrificiu. Obiectivul lor principal era să evidenţieze venirea lui Isus Hristos, iar dorinţa de a împărtăşi tuturor această veste bună i-a determinat să meargă în toate cetăţile şi satele locului. Aşa arăta prima echipă misionară a bisericii lui Isus Hristos. Această experienţă s-a repetat apoi sub diferite forme în tot timpul lucrării publice a Domnului Isus Hristos şi în biserica primară. În Luca 9,6 este prezentat un alt eveniment în care cei 12 ucenici merg din sat în sat, propovăduind evanghelia şi vindecând pe cei bolnavi, iar în Luca 10,1 îi descoperim pe cei 70 de ucenici mergând prin toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă Isus. Pare evident, din relatările evanghelistului Luca, că Domnul Hristos a continuat să meargă prin cetăţi şi prin sate până în ultima Sa călătorie la Ierusalim Luca 13,22. Acest model de misiune a fost urmat de biserica primară, aşa cum reiese din scrierile lui Luca din Faptele Apostolilor, şi îl regăsim în toate marile redeşteptări creştine din istorie.

M-am bucurat foarte mult în sufletul meu, pe tot parcursul anului 2009, când am văzut că biserica noastră din Oltenia lua din nou chipul bisericii primare, copiind modelul de sacrificiu al primei echipe misionare a lui Isus Hristos, mergând din sat în sat şi din oraş în oraş cu evanghelia lui Isus Hristos. Deşi extinderea şi impactul acestor acţiuni sunt greu de evaluat, cred că a fost de mare folos pentru experienţa bisericii din teritoriu. Îl laud pe Dumnezeu pentru aceasta şi mă rog ca El să binecuvânteze pe toţi cei ce s-au lăsat însufleţiţi de acest spirit. Bucuria ar fi mai mare dacă această experienţă ar fi doar începutul unei redeşteptări pentru misiune care să nu se oprească până la împlinirea vremurilor. Probabil, cuvântul de ordine cel mai potrivit pentru anul acesta îl găsim în apelul lui Pavel către Barnaba: ”Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” Faptele Apostolilor 15,36. Daniel Delcea, Președintele Conferinței Oltenia


Info Adventist O

LTENIA

continuare din pagina 1

11

Dacă aceia care au acces la internet se pot abona scriind la adresa oltenia@adventist.ro, dorim să punem şi la dispoziţia celor care nu au acces la internet, o sinteză a acestor ştiri prin intermediul “Info Adventist Oltenia”. Va apărea lunar tipărit în 500 de exemplare fiind oferit gratuit fiecărei biserici și grupe de credincioși. Numărul ar putea să crească în funcție de interesul manifestat de credicioșii din bisericile locale. De asemenea, prin acest buletin informativ ne propunem facilitarea unei mai bune cunoașteri a bisericilor și a credincioșilor din Conferința Oltenia prin interviuri cu pastori sau credincioși implicați în diverse proiecte misionare. Cristian Purnea Director Departament Comunicare

S Ă N E C U N O A Ș T E M PA S T O R I I ! Daniel Andrei păstorește districtul Moțăței aflat în sudul județului Dolj format din bisericile Moțăței 1, Moțăței 2, Moțăței Gară și Galicea Mare care numără peste o sută cincizeci de membri. Este căsătorit cu Marcela și au doi băieți: Bogdan-Eusebiu și Horia-Filip. Îl slujește cu devotament pe Domnul încă din perioada 1994-1996, timp în care a activat ca asistent al directorului de tineret al Conferinței Oltenia, iar după absolvirea Institutului Teologic Adventist în anul 2000, a lucrat în districtele Drăgășani și Cutișoara. În intervalul dintre anii 2005-2008 a slujit ca director al departamentului Școala de Sabat și Activități Laice în cadrul Conferinței Oltenia. Activitatea pastorală presupune multe provocări deoarece este un angajament de aducere și păstrare a sufletelor la Hristos în vederea unei mântuiri veșnice. De fiecare dată fratele Andrei întâmpină aceste provocări cu încredere și speranță, fiind preocupat de misiune în localitățile în care păstorește dar și în zonele albe din jur. Marcela, de profesie asitentă medicală, e un ajutor protrivit în desfășurarea programelor publice de evanghelizare și în nevoia de a-i ajuta pe oameni să aibă un stil de viață sănătos. În paralel cu activitatea pastorală, Daniel Andrei slujește și ca Responsabil Radio în Conferința Oltenia. Are rolul să vegheze ca semnalul Evangheliei adresat oamenilor prin această metodă să nu se întrerupă niciodată în acele localități în care există licențe de emisie, dar este preocupat și de extiderea acestei modalități de misiune în cât mai multe localități. Privind în urmă nu putem să nu vedem călăuzirea lui Dumnezeu în viața sa. Modul în care a fost chemat să-L cunoască, chemarea specială de a lucra pentru El, bucuriile slujirii de-a lungul anilor, se contopesc formând un caracter și un destin. Uneori chiar încercările contribuie la aceasta. În urmă cu puțin timp, pe când se deplasa spre locul unde susținea un program public de evanghelizare, a simțit acest lucru, dar și faptul că mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu este încă puternică. Autoturismul a derapat pe carosabilul alunecos, s-a răsucit și s-a izbit violent de un copac. Deși avaria a afectat mai mult de 80% din mașină, locul șoferului a rămas aproape neatins. De fapt Dumnezeu intervenise deja mai înainte prin faptul că deși planul era ca familia să îl însoțească în această călătorie, prin intervenție divină a rămas totuși acasă evitându-se astfel o tragedie cumplită. Putem spune că acestea sunt privite și ca o împlinire a Cuvântului care zice: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare”. (Iacov 1.2-3)


Info Adventist O

12

LTENIA

Biscuiți Bebe (10 porții)

Poftă bună! C

... e t ș ite

2 căni făină integrală 1 cană fulgi de ovăz fini 3 banane coapte bine 1/2 cană făină de soia 1/3 cană nucă de cocos 1 lingură coajă lămâie/portocală 1/2 linguriță sare 1/2 cană lapte de soia 1 cană ulei

Se pisează cu o linguriță bananele până se obține un piure. Se pun într-un castron, se adaugă restul ingredientelor și se amestecă bine. Se formează biscuți care se coc în tavă la cuptor, la foc mic, pentru 35-40 de minute.

CARE ESTE CEA MAI RECENTĂ CARTE DE PROFEȚIE PE CARE AȚI CITIT-O?

Speranța mea este cea mai recentă carte de profeție în adventismul românesc, care abordează simultan profețiile clasice din Daniel și Apocalipsa și adevărurile Evangheliei. Partea cea mai frumoasă este că nu sperie și nici nu sufocă cu fiare, calcule, speculații, dar nici nu vorbește numai despre har și Evanghelie fără Lege. Puțini oameni - chiar adventiști - ar putea identifica ușor speranța atunci când lumea noastră este în prăbușire sub crize, cutremure, temeri și lipsuri. Totuși, autorul Russell Burrill profilează speranța cu toată puterea, în mijlocul atacului sectelor, ocultismului, apostaziei. Nu se teme să discute despre lege, judecată, Sabat, semnul fiarei și reușește totuși să scoată și de acolo speranța. În cele din urmă, Golgota este momentul prăbușirii oricăror speranțe ale eforturilor omenesti și, în același timp, locul de naștere al adevaratei speranțe. Ediția română este prefațată de Cornel Soare (managerul Sano Vita), cel care spune: "Cititorul are în mână o carte în care autorul, motivat de dragostea pentru Dumnezeu și cu o mare pasiune pentru salvarea de suflete, mărunțește Cuvântul demonstrând cu Biblia, istoria și logica faptul că Dumnezeu este iubire și că jertfa Domnului Hristos este singurul punct de sprijin, de speranță pentru omul păcătos." Cei care deja au citit-o, în țară sau diaspora, ne-au transmis la editură diverse reacții. Toate pe o singură tema: "niciodată nu am înteles atât de ușor de ce credem ceea ce credem". Speranța mea este cartea misionară a Casei de Editură Advent (Rm. Vâlcea), scrisă și tradusă special pentru a fi accesibilă prietenilor și rudelor noastre, ca instrument evanghelistic. Detalii despre carte, autor, copertă și extrase din carte găsiți pe www.advent.org.ro Cartea are 350 de pagini Preț promotional: 10 lei

Comitetul de redacție al Info Adventist Oltenia: Cristian Purnea

Irina Pătrașcu

Florentina Bratu

Marius Bratu

Director Departament de Comunicare Coordonator proiect

Culegere text și corectură

Culegere text și corectură

Culegere text, corectură și tehnoredactare

www.adventistoltenia.ro

Info Adventist Oltenia nr.1 / 2010  
Info Adventist Oltenia nr.1 / 2010  

Info Adventist Oltenia nr.1 / 2010

Advertisement