Page 1

Nytt Bygg

På jakt etter perfeksjon

Sterk historie

5S

Lærlinger

BIS Organisasjon

BIS Industrier

BIS MAGASINET Nr. 2 november 2011

COMPETENCE CARES


2

Innhold 3.

Leder

4. - 5.

BIS Industrier holder fasaden

6.

Å mestre under krevende forhold

7.

Mer enn et kinderegg

8. - 9.

Åpning av BIS Industriers nybygg på Forus, Stavanger

10.

Oversikt og orden

11.

Fødselsdag, fagbrev og fast jobb

12.

Skreddersydde løsninger

13.

Mye salat og makrell i tomat

14. - 15.

Et øyeblikks uoppmerksomhet

16.

Tidligere lærlinger i nøkkelposisjoner i BIS Industrier

Forside: BIS Industriers nye hovedbygg på Forus, Stavanger

4 14 8 23 Redaksjon Kirsti Gerhardsen, HMSK direktør, Leif Kåre Valestrand, K-HVO Bjørn Harald Celius, Direktør Marked og forretningsutvikling Tips sendes til Kirsti Gerhardsen, kge@bis-industrier.no

17.

Storkoser seg på Sleipner

18. - 19.

På jakt etter perfeksjon

20.

Kom i dialog med jobben hvis du blir syk!

21.

Morer

22. - 23.

5S – alt på sin plass

24. - 25.

BIS Organisasjon

26.

Ptil

Layout Across Tekst Ingveig Tveranger Foto Ingveig Tveranger, BIS Industrier, Morten Berentsen/Base Property og Johnny Vallestad/BIS Industrier, Statoil, Anne Lise Norheim Forsidefoto Morten Berentsen/Base Property Profilfoto Anne Lise Norheim Trykk Kai Hansen Trykkeri


Morten Mathisen

3

HMS resultatene i BIS Industrier er meget gode. «Mor-effekten» er reell.

Hold HMS-trykket oppe! Kjære alle sammen Etter litt over to måneder i stolen begynner jeg å kjenne organisasjonen noe bedre. Helt ukjent var jeg heller ikke med selskapet etter en periode som styremedlem. BIS Industrier er en solid ISO-bedrift med gode vekstvilkår. Vi har fått mange nye medarbeidere med på laget, både ledere og operatører. Velkommen til dere alle. Nye som gamle medarbeidere har et felles ansvar for videre utvikling. Mye er bra i virksomheten. La oss starte med noe som er veldig bra: HMS resultatene i BIS Industrier er meget gode. «Moreffekten» er reell. Et sykefravær på 4 % er godt under landsgjennomsnittet. Skadefrekvensen er på et akseptabelt nivå, men vi må jobbe aktivt for å holde trykket. Vi har fortsatt fallende gjenstander og brudd på sikkerhetsregler. Vi aksepterer ingen avvik når det gjelder brudd på sikkerhetsbestemmelser. Avvik vil kunne få alvorlige konsekvenser. Behov for forbedring har gjort det nødvendig å prioritere innenfor visse områder:

Statoilkontraktene Vi har erfart betydelige utfordringer knyttet til disse nye kontraktene. Det har vært nødvendig å ansette mange nye medarbeidere for å kunne levere det økte volumet som vi ble tildelt. Effektiviteten har vært for lav i starten og vi har hatt noen kontraktuelle utfordringer. Dette har vi tatt tak i på en god måte, og vi forventer at vi vil se resultater av arbeidet i tiden som kommer. Avslutningsvis vil jeg si at jeg anerkjenner arbeidet som er utført, og forventer nå at alle gjør sitt aller beste for å løfte selskapet videre slik at vi blir den foretrukne ISO partneren for de store selskapene i vårt marked. Sammen med våre BIS søsterselskaper i Norden, BIS Production Partner og BIS Isenta og til sammen 4100 ansatte er vi en av Nordens største industriarbeidsgivere. Takk for innsatsen så langt. La oss fortsette å holde trykket ut året. En god jul og et godt nytt år ønskes dere alle! 2012 skal bli et spennende år med mange muligheter.

Risikostyring Vår jobb er å styre risiko. Den som eier aktiviteten, eier risikoen. Ansvaret følger linjen fra operatør, leder i laget, formann, ISO leder, prosjektleder, BU leder til øverste leder. RISK Forum og PIMS Risk er ord dere vil høre oftere og oftere. Organisasjon og lederskap For å sikre effektiv og sikker drift i kontraktene våre etablerer vi nå fem operative enheter (forretningsområder/business unit, BU) som har 100 % resultatansvar innen eget område. BU lederne rapporterer til meg. Prosjektledere rapporter direkte til BU lederne. Det er et behov for å tydeliggjøre ansvar og forretningsmessig rapportering totalt i virksomheten. Endringene er godt mottatt så langt, både internt og eksternt.

Hilsen Morten Mathisen Konstituert CEO i BIS Industrier


Nybygg 4


5

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Morten Berentsen/Base Property og Johnny Vallestad/BIS Industrier

BIS Industrier holder fasaden BIS Industrier har brukt egen spesialkompetanse for å lage fasaden på sitt nye bygg. Resultatet er vedlikeholdsfrie yttervegger, dekket av korrugerte trapesplater med brede og smale striper. Fagkompetansen til de ansatte har vært avgjørende for det lekre resultatet, platene er montert med millimeterpresisjon og er vaterrette langs veggene. Arkitektene hadde opprinnelig tenkt det annerledes, men så spilte BIS Industrier inn sine ideer. Spesielt hjørnene er lekre og utviklet av BIS Industriers egne fagfolk, med en dobbeltknekket plate med godt omslag. - Bygget representerer oss på en god måte, sier prosjektleder Stein-Are Walstad som til vanlig er kontraktssjef i selskapet. Med det nye bygget er BIS Industriers hovedkontor samlet på ett sted, noe de ansatte setter pris på. Bygget er lyst og åpent, selv om det er innvendige vegger. – Grunnen er at vi bruker mye glass, slik at du kan se gjennom bygget og kikke ut av vinduet på andre siden av huset. Dette stemmer overens med våre kjerneverdier. Vi har åpenhet og arbeidsro, uten ulempene med støy og bråk, forklarer Walstad. En annen fordel med nybygget er møterommene. - Nå har vi fått mange og gode møterom, noe som var en mangelvare der vi var tidligere. BIS Interaction Centre, BIC er også aktivt i bruk. - Bygget er designet for BIC som er i daglig drift og til stor nytte for driftsmiljøet. Totalt gir bygget noen smekre løsninger fordi vi har bidratt med kunnskap, omtanke og god planlegging. Jeg er stolt av nybygget vårt, sier Walstad.


Nybygg

6

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Emilia Thingbø

Mestring under krevende forhold Det har vært inspirasjonen til Arkidea og Oktan som har bidratt til fargeløsninger og utsmykning av BIS Industriers nybygg. De ulike bildene og utsmykningene som preger det nye bygget til BIS Industrier er laget av grafisk formgiver Frode Gabrielsen i Arkidea. -Vi har funnet en rekke bilder fra BIS Industriers arkiver som danner grunnlaget for utsmykningen, forteller prosjektutvikler i Arkidea, Thorbjørn Olsen. Deretter har Frode bearbeidet dem til å bli slik du kan se på veggene rundt i nybygget. Ulike farger på utsmykning Oktan og Arkidea har jobbet med å finne ut hva og hvem BIS Industrier er, og håper dette reflekteres i fargene på kunsten og andre elementer i interiøret. -BIS lever av å beherske naturkreftene som påvirker offshoreinstallasjoner, anlegg, siter og yards. Samtidig jobber folk i høyden, med farlige stoffer og under risiko,

for at andre skal være trygge. Midt i dette skjæringspunktet skal BIS Industriers folk ta vare på seg selv. Fargevalgene peker mot ild og varme, de kjølige viser til kulde som også er en del av selskapets kompetanse, sier Olsen. BIS-sjelen - Når vi gjør en slik jobb gjelder det å tolke litt hvem BIS Industrier er. Da ønsker vi å formidle sanselige opplevelser, vår idé er å få frem selskapet, og å fylle et nybygg med sjel innenfra. For eksempel gir resepsjonen med den røde veggen varme og representerer ild og energi. Dette er tankene våre, sanselighet og å stimulere til energi og glede, sier Thorbjørn Olsen i Arkidea.


7

ARKITEKT WILHELM EDER Wilhelm Eder står bak blant annet Sandnes Sparebank og Aibel-bygget på Forus. Arkitektbyrået Eder Biesel Arkitekter vant også første pris i utformingen av nytt fisketorg i Bergen.

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Morten Berentsen/Base Property

Mer enn et kinderegg Det nye bygget til BIS Industrier er 7000 kvm stort og er svært innholdsrikt med produksjonslokaler, lager og kontorer, alt i en moderne og funksjonell innpakning. Det er sivilarkitekt mnal Wilhelm Eder i Eder Biesel Arkitekter AS som har utviklet prosjektet, mens Base Property DA har vært utbygger. Eder har i samarbeid med BIS Industrier planlagt fasaden slik at den representerer selskapets kompetanse. - Derfor har vi valgt å trekke samme fasade i lettmetall rundt hele bygget, forklarer han. Bygget skiller seg positivt ut i området på Forus. Det er også tenkt gode miljøløsninger på bygget med trelags vinduer og god isolering. Både energi og lyd er tenkt på i kontorer og produksjonslokaler. Her er det tatt spesielle hensyn siden produksjonen gjøres i nærheten til kontorene for å sikre at lyden ikke forplanter seg i bygget. Dessuten er det viktig at lageret og produksjonen har gode energiløsninger, både for de som jobber der og med tanke på strømforbruk. Det har vært utfordrende å planlegge et så stort bygg på tomten på åtte mål. Prosjektet har vel 2000 kvm kontorer, 1600 kvm produksjonsareal og 2600 kvm lager. Det er også funnet plass til 90 parkeringsplasser. - Det er vanskelig og kostbart å bygge parkering under jorden på Forus, så vi løste dette med å legge parkeringsplasser inn under huset i deler av første etasje, forklarer arkitekten. - En annen god løsning var store ståldragere i verkstedet, slik unngikk vi plasstjelende søyler der, sier Eder.


Ă…pning nybygg

Foto: 8 Johnny Vallestad, BIS Industrier

Tekst og foto: Ingveig Tveranger


9


Nytt verksted

10

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Oversikt og orden Det er ny hverdag for de 45 som jobber rotasjonsturnus på prefabverkstedet til BIS Industrier i Stavanger. Effektiv produksjon, god stemning og godt humør preger landets mest moderne verkstedlokaler. Det nye prefabverkstedet skal sikre oversikt, tilgjengelighet og bedre kommunikasjon. - Alt stemmer og nå er vi endelig samlet under ett tak. Det betyr at vi bedre får samkjørt leveransene, sier Kjersti Lampe som er arbeidsleder på prefabverkstedet til BIS Industrier i Stavanger. Hun er leder for vel 20 personer på to skift, så det er til sammen rundt 45 personer som i hver sine uker har sitt daglige arbeid i verkstedlokalene i det nye bygget på Forus vest. - Det er isolatører, kapslere og tynnplatearbeidere som jobber her, forklarer Lampe. Sjefen i det nye verkstedet er selv ganske fersk i BIS Industrier, hun begynte i februar og kom da fra Norisol. Lampe og hennes folk leverer jobbpakker, priser dem og sender dem videre til de ulike prosjektene. - Jeg har ansvar for produksjonen og at kundene våre får sine varer i tide. Det er viktig at vi holder leveringsfristene. Dessuten passer jeg på timeføringene, har personalansvar og sørger for at folk har korrekte klær og utstyr til arbeidet de skal utføre, forklarer hun. Det er mange rutiner som skal innarbeides. - Jeg jobber for å motivere folk slik at vi bidrar til gode løsninger og systemer, sier Kjersti Lampe.

– Jeg har ansvar for produksjon og at kundene får sine varer i tide. Arbeidsleder, Kjersti Lampe


11

Fødselsdag, fagbrev og fast jobb Den 15. august 2005 var som et kinderegg for Arek Plichta. Bursdagen bød på både fagbrev og fast jobb. Han smiler ved tanken der han står. Han er isolatør på prefaben og verneombud. Norskpolakken Arek Plichta flyttet med sin mor til Norge da han var 11 år gammel. Han er en av de heldige som behersker begge språk, og er en viktig nøkkelperson i BIS Industrier. - Arek er god å ha i forbindelse med oversettelse til polske kolleger i selskapet, sier arbeidsleder Kjersti Lampe. Ifølge Plichta er polsk kategorisert som det femte vanskeligste språket i verden å lære seg. 26 åringen begynte i BIS Industrier i 2002 som lærling, og trives godt. - Det er en utfordrende og variert jobb jeg har. Han opererer Bingomaskinen som lager deler til kasser og bend i en rekke ulike varianter. - Jeg er hele tiden i bevegelse og får mange tolkejobber, sier han som blant annet var med en gruppe polske BIS ansatte som tok offshorekurs. - Hvis en gruppe på fire menn skal ut på en jobb må vi sikre oss at en av dem behersker engelsk, ellers blir det problematisk sier Plichta. Han står på med isolasjonsjobber, maskinering, tolking og bistår der han kan. Ikke rart han er både ”limet” på prefaben og blir beskrevet som uunnværlig for kollegene.

SISTE SKRIK ER EN BINGOMASKIN! Det kommer ingen lykkekuler med tall trillende ut av bingoen hos BIS Industrier. Det er heller ingen som begeistret roper bingo i prefabverkstedet i Stavanger. Bingo betyr en helt annen form for lykke for de som jobber på verkstedet. For den splitter nye og topp moderne Bingomaskinen spytter ut stålplater perfekt skåret slik at isolatørene kan montere dem helt etter planen. Operatørene mater en datamaskin med ønsker om form, bredde og lengde. Det er avansert matematikk som de selv regner ut. Nå samarbeider de med maskinen, skifter kniver og sikrer påfyll av stål. Arbeidsdagen er blitt mer effektiv og det går mye raskere å skjære plater på en korrekt og fin måte med Bingo på plass. Denne maskinen kan produsere opp til 400 meter kapsel i timen. En helt ny lasermaskin som er under montering, kan også kutte til alt vi har behov for når det gjelder kapslingsdeler og alle typer kasser i stål. I tillegg kan maskinen kutte ståltykkelser opp til 15 mm, og det åpner muligheter for mange nye produkter som vil komme kundene til gode. Alle kutt og tilskjæringer samt diverse merking i stål, tegnes inn på AutoCad og AutoPOL for ønsket form og tilpassinger. Dette vil bli den hurtigste lasermaskinen levert i Rogaland.


12

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Skreddersydde løsninger

Jobben er livet!

Fra glamorøst selskapstøy for TV-personligheter og lekre brudekjoler er Maria Vidal nå i gang med jakker av den litt mer uvanlige sorten.

- Denne jobben er livet mitt, jeg har jobbet med dette siden jeg gikk ut av skolen i 1986, sier Thomas Zurba fra Polen. Dermed har han 25 års jubileum som isolatør i år.

Maria Vidal er utdannet skredder og nå syr hun jakker til rør, enten for å holde dem varme eller kalde. Stoffene av silke og organza er byttet ut med stoffer som tåler 1100 grader og har en kjerne av silika. - Jeg jobber mye med å programmere maskinen som skjærer stoffet til disse ”jakkene”, sier Vidal. Hun har vært i BIS Industrier i 11 år, det siste året i Stavanger og før det Bergen. Maria Vidal har bakgrunn fra Chile og er utdannet skredder. - Jeg trives og er glad i å sy, arbeidet her ligner selv følgelig på mine tidligere jobber, så min jobb med varmebeskyttende isolasjon, er relevant forklarer hun. Vidal er bas på systuen hos BIS Industrier i Stavanger.

Med fagbrev som isolatør fra Polen jobbet han flere år i Tyskland før han kom til Norge. Han har 5 år bak seg i BIS Industrier og nå er han bas på prefabverkstedet. Språket holder han på å lære seg selv. – Jeg snakker norsk og plukker opp litt her og der. Jeg skjønner alle her på jobben og får hjelp av norske kompiser når jeg trenger det, forteller Zurba. I Polen bygger han nytt hus i hjembyen Plotsk som er ca 120 kilometer fra hovedstaden Warzawa. – Jeg pendler til Norge og overlapper med kompisen min Darius Dybowski som også er formann her. For meg er Norge det beste stedet å jobbe. Her har vi god kommunikasjon med ledelsen og sammen løser vi utfordringene underveis.

Maria Vidal

Thomas Zurba


13

RITA SCHRØDER 48 år gammel, gift og har to barn på 15 og 18 år. Bor på Våland i Stavanger. Utdannet aktivitør. Begynte i BIS Industrier 01.06.11, og fikk på plass alt kjøkkenutstyret for første servering i nybygget som var frokost til alle ansatte 17.06.

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Mye salat og makrell i tomat Det er noen av lunsjfavorittene til folk i BIS Industrier. Kantineleder Rita Schrøder vet hva folket vil ha, og hver dag serverer hun lunsj til rundt 100 personer. Folk i BIS syns det er godt at Rita ble hentet til jobben som kantineleder i nybygget, og hun stortrives. - Vi har bordplass til 66 personer i kantinen, men daglig er opp mot 100 personer innom for en matbit, både ansatte og besøkende. Det er kjempetravelt å dekke opp mat til alle, og etter snart 4 måneder begynner rutinene å sette seg, forteller Schrøder. Gylden middelvei Mye handler om god planlegging, riktige bestillinger og langsiktige innkjøp. - Jeg kjøper inn det jeg har plass til i kjøleskapet, og visst får maten bein å gå på! Min filosofi er at lunsjen skal være frisk, sunn, god og fersk. Det går MYE salat! Ost og skinke også. I disse lavkarbotider tror jeg på en gylden middelvei med variert kost, sier den erfarne Schrøder. Hun har jobbet i restaurantbransjen i 25 år, og har vært innom alt fra fine restauranter til gatekjøkken. Rita har vært senterleder på Skipper Worse i to år, kafévert i et halvt og jobbet mange år i den økologiske kafeen på Arkeologisk museum i Stavanger. Fjellgeit Egentlig er Rita Schrøder en ekte fjellgeit. All fritid brukes på hytta i Forsand, og så snart hun kan tar hun seg en fjelltur, gjerne flere hundre meter rett opp. Den spreke kvinnen elsker også patchwork, og har sydd hele livet. Spesielt populære er vinposene hun gir i gave til venner og kjente. – I påsken neste år holder jeg åpent patchworkhus på hytten i Forsand, sier Rita, som da blir en del av kulturløypen som arrangeres der.

Populære langpannekaker Men innen den tid er det en del karbonader som skal serveres til sultne folk i BIS Industrier. – Jeg prøver å lage suppe en fast dag i uken, baker kludderbrød og dekker opp med laks og eggerøre. Det er moro å se hvor forskjellig smak folk har! Så baker jeg to langpannekaker hver fredag, og det er populært. For meg er det gøy at folk er på pletten før 11, da er de sultne! Rita som opprinnelig kommer fra Finnsnes koser seg glugg på jobb. – Jeg bygger tradisjoner og syns det er kjekt å lage til. Uten mat og drikke, duger helten som kjent ikke. Rita Schrøder


HMS

14

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Et øyeblikks uoppmerksomhet Gustavo Dominguez er stillasbygger i BIS Industrier, men de siste åtte årene har han ikke vært på jobb. Grunnen er et øyeblikks uoppmerksomhet på et nattskift den 31. august i 2003. Det er sommernatt på Valhall. En ny modul er koplet til og nå skal supportere fjernes. Dominguez skal klatre ut og gjøre jobben, i seler og sikring helt etter boken. Han har gjort dette mange ganger før. Selvsikkert sparer han de få sekundene det koster å kikke over skulderen for å sjekke at sikringen er ok. Sikringen er ikke ok. Han faller 13,5 meter og får livstruende skader. Kom hel tilbake pappa! Dominguez bor i Rygge i Østfold og er skilt. Han har en datter som da var tre år gammel. - Jeg kunne ikke være med henne. Jeg kunne ikke løfte henne opp og jeg gikk glipp av mange viktige år med datteren min, på grunn av et øyeblikks uoppmerksomhet, sier Gustavo. Nå skal han offshore igjen, tilbake til Valhall for første gang 8 år etter ulykken. Han er SÅ klar og gleder seg til å jobbe igjen. - Datteren min som nå er 12 år hadde en viktig melding til meg. Kom hel tilbake pappa! Og jeg har lært. Nå er jeg på beina og aldri mer skal jeg risikere det jeg gjorde den natten. Folk må se for seg sine kjære inni seg og tenke; de vil ha meg frisk tilbake, sier Gustavo. Små marginer Helikopteret som hentet Gustavo denne natten kom tidsnok fordi været var godt. – Legene sier at jeg hadde en halvtime å gå på for å overleve. Jeg ble på Stavanger Universitetssjukehus i 3 måneder med knust bekken og brukket hofte. Jeg ble lappet sammen med 8 store skruer i kroppen og hadde konstante smerter. Så ble jeg flyttet til Moss Sykehus og lå der i et halvt år. Deretter fulgte et 8 måneder langt opphold med opptrening og rehabilitering på Catosenteret. Legene som behandlet Gustavo etter ulykken mente at han kanskje ville kunne lære å gå igjen.

Ensom vei tilbake To måneder etter at jeg kom hjem, dabbet både besøk og omsorg av. Jeg var alene. Det har vært en svært lang og ensom vei tilbake. Tålmodighet har jeg måttet lære meg, og det har vært tøft og ensomt å gå inn og ut av sykehuset. Jeg har vært sengeliggende og jeg har sittet i rullestol lenge. Jeg kunne ikke plukke opp saker som falt på gulvet. Postkassen full av regninger Hos NAV oppfordret de ham til å søke uføretrygd. - Det tente meg. Jeg skulle tilbake! - Du vet, regningene fortsetter å komme, selv om lønningen stopper opp, sier han. - Jeg fikk jo penger fra NAV, men det var mye mindre enn lønnen min. Jeg hadde et sterkt ønske om å komme tilbake på jobb og tjene mine egne penger. Skremte kolleger Gustavo Dominguez mener hendelsen er hans egen feil. - I begynnelsen kom spørsmålene, hvorfor meg? Og jeg ville ikke høre på svaret, men det kom likevel. Sannheten er at jeg ville være best. Jeg ville ha skryt av sjefen. Jeg ville jobbe raskt. Det var ingen andre enn meg selv som la tidspress på meg. Ting du gjør for første gang på en jobb sjekker du 100 %, men når jobben blir rutine setter du inn kanskje 50 %, du slapper mer av og da øker sannsynligheten for hendelser, sier Dominguez . Han tenker at hendelsen har vært en påkjenning for kollegene hans. - De sto igjen etter hendelsen og måtte svare på spørsmålene om hvordan dette kunne skje. Dette skapte også et stort psykisk og fysisk press på dem. Når jeg nå skal i jobb igjen tror jeg mine erfaringer vil være et viktig bidrag i laget jeg skal jobbe i.


15

UANTE KREFTER GIR RESULTATER I friperiodene forteller han sin historie. Det kommer en del forespørsler om foredrag i ulike HMS-fora. Han ønsker å dele sin erfaring og føler han får mye igjen selv, gjennom dialog med andre. På jobb lover Gustavo å holde en høy HMS standard. – Jeg har utviklet uante krefter gjennom de siste 8 årene. Jeg har satt meg mål og delmål, å stå, å gå, å løpe og å jobbe for BIS Industrier igjen. Jeg har innfridd alle mine mål. Akkurat dette øyeblikket har jeg sett fram til - 7. oktober 20:15 sitter jeg på helikopteret ut til Valhall. Gustavo Dominguez


Lærlinger

16

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Tidligere lærlinger i nøkkelposisjoner i BIS Industrier BIS Industrier er bransjeledende med sine 60 lærlinger dette året, ingen andre selskaper i ISO-bransjen slår den. – Talenter kan vente seg en spennende karriere, sier Rune Erland. BIS Industrier har tatt inn lærlinger jevnt og trutt, både i gode og litt mindre gode tider. Det gjør selskapet for å sikre rekrutteringen. - Vi må passe på fagene våre, og vi ser at mange av våre folk i nøkkelposisjoner er tidligere lærlinger, så det er en smart karrierevei, sier Rune Erland, leder for BIS Academy. Viktig satsing Han skisserer løpet fra lærlingstilling til fagbrev, fast jobb og ut i prosjektene der de etter hvert kan få prøve seg som formann. - Dette er betalt utdanning og mange gratis kurs. Vi ser at mange har endt opp som plassleder eller ISO-leder. Nå har vi 7 ansatte som har tatt mesterbrev i stillas og går videre på teknisk fagskole. Så en lærling hos oss har alle muligheter, understreker Erland. Det er også helt i tråd med forventningene hos kundene. - Statoil forventer at vi tar inn lærlinger, og gir dem en god kompetansebase. Gode lærlinger BIS Industrier gjør en grundig jobb ute i skolene. Tidlig i skoleåret besøker de elevene og forteller om mulighetene. - Når vi snakker om fravær går det kanskje mer inn enn om en lærer sier det

samme, påpeker Erland, som også har bedriftspresentasjon og tilbud om utplassering. Han er ute etter de beste i hver klasse. - Vi har en god kultur i bedriften for lærlinger, og de positive og flinke folkene vi har blir godt fulgt opp gjennom læretiden. Jeg er veldig fornøyd med den gjengen vi har nå, sier han.

- En lærling hos oss har alle muligheter Leder BIS Academy, Rune Erland


17

Are Sandal

Bjarne Nyland

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Privat

Storkoser seg på Sleipner - Dette er midt i blinken og en drøm har gått i oppfyllelse. Det sier Are Sandal, ny lærling på overflate i BIS Industrier. Are Sandal har dømt om å jobbe i Nordsjøen lenge, også mens han har utdannet seg til rørlegger. Fagbrevet der skal han ta i løpet av året. - Da jeg var ferdig med rørleggerfaget sa en del kompiser at jeg måtte komme meg over til overflate/maler på Årstad VGS, så jeg ringte skolen og ba om plass, og det var bare å stille opp. Der fikk jeg kontakt med Bjørn Paulsen som er en fantastisk lærer og klassemiljøet var supert. Dette var veldig positivt, forteller Sandal. Han er nå hjemme etter sin første offshoretur til Sleipner. - Jeg skjønte at å gå et år på skolen og jobbe som voksenlærling som maler/overflatemann i to år var min raskeste vei til jobb offshore. Det var lett å få kontakt med de andre som skulle ut og spennende å reise med helikopter. Da jeg landet på Sleipner ble jeg tatt godt i mot, og fikk med en gang en informasjonsrunde om sikkerhet på plattformen. Jeg fikk en fadder som følger meg opp, og verktøyet ble også utlevert. Rett og slett fantastisk! Oppdraget var å fjerne dekksbelegg med høytrykksspyling. Den jobben gav nok timer til å fylle et sertifikat, sier Sandal. Nå skal han være på Sleipner i en periode fremover. - Jeg storkoser meg, dette er midt i blinken! Kollegene er kjempegreie, jeg fikk god informasjon og ble tatt godt i mot. Arbeidstidene var ok, alt bare fløt som det skulle. Det var enda bedre enn jeg hadde tenkt meg. Jeg er veldig positivt overrasket. Gleder meg kjempemye fortsettelsen, sier Are Sandal.

ARE SANDAL: 21 år fra Landås i Bergen.Overflatelærling i BIS Industrier, såkalt voksenlærling. Jobber nå på Sleipner. Utdannet rørlegger, skal ta fagbrev der i løpet av året. Mener at to år på voksenopplæring er helt perfekt.

Rett og slett kjempe! Det sier Bjarne Nyland, en av fem nye stillaslærlinger i BIS Industrier. Han har allerede vært tre turer offshore. - Jeg er en type som fort blir kjent med folk, så det går helt fint å reise offshore uten å kjenne noen. Akkurat nå har Bjarne vært ute på BPs Valhall, og der kjente han ingen. Det har helt sikkert endret seg nå. Bjarne er utdannet snekker med fagbrev og ønsket seg jobb offshore. Via kjente fikk han nyss om at BIS Industrier var ute etter lærlinger. For karmøybuen var saken klar, for sikkerhetskurset hadde han allerede tatt selv. Halvannen uke etter at søknaden var levert kom tilbudet om jobb. Etter samling med andre lærlinger i Stavanger bar det rett ut offshore i juni. - Da ble jeg sendt til Oseberg feltsenter i to omganger. Det var kjempe! Rett og slett. Topp folk, topp service når jeg trengte noe og god informasjon, så det var en kjempebra erfaring, sier Nyland. Han håper å få jobbe mye på Valhall fremover. På fritiden er Bjarne Nyland en sporty mann, han har spilt fotball hele livet, men holder også på med volleyball, golf og basket. - Godt å holde seg i fysisk god form når man jobber i høyden, det gir balanse, sier lærlingen som om ett år håper å ha enda et fagbrev i hånden.

BJARNE NYLAND: 21 år fra Vedavågen på Karmøy utenfor

Haugesund. Stillaslærling i BIS Industrier, såkalt voksenlærling, skal ta fagbrev på stillas om ett år. Har tatt sikkerhetskurs og jobber offshore. Utdannet tømrer, fikk lærlingplass i BIS Industrier i mai 2011, reiste offshore til Oseberg feltsenter 8. juni i sommer.


18

Nye krefter

Vårt system skal gjøre den interne prosessen knirkefri og vi skal ha konstruktiv dialog med kundene. Sammen skal vi finne beste praksis, forklarer Løvaas. Planning Manager, Kristian Løvaas

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

På jakt etter perfeksjon Knirkefritt. Raffinere. Beste praksis. Disse ordene kommer fra Kristian Løvaas, ny Planning Manager i BIS Industrier. Han har høye ambisjoner og klare mål om å finne de beste løsningene. - Min jobb er å sørge for at vi planlegger godt og leverer deretter. Vi skal finne systemer som er tilnærmet like for enhver leveranse. Jeg vil ha en BIS Standard for hvordan vi jobber med planlegging, sier Løvaas. Bergenseren har styrt i røffe farvann, også før han fikk jobb i BIS Industrier som Planning Manager. Han har vært skipssjef på et mineryddingsfartøy i Sjøforsvaret, men trekker ingen paralleller mellom minerydding og BIS Industrier. Likevel, forsvarserfaringen med problemløsning og nye oppgaver hver dag er nyttig. I de store kontraktene med Statoil og BP forventer kundene at BIS Industrier har et system for detaljplanlegging. - Nå ser vi på arbeidsprosesser når vi mottar et oppdrag. Hvilken vei skal vi gå? Innom engineering? Rett til operatørene? Vårt system skal gjøre

den interne prosessen knirkefri og vi skal ha konstruktiv dialog med kundene. Sammen skal vi finne beste praksis, forklarer Løvaas. Han er sikker på at BIS Industrier kan bli bedre på planlegging, og ser frem til å få ryddet unna dobbeltarbeid. - Vi har interne systemer som ikke snakker sammen. Samtidig må vi bli bedre til å knytte trådene sammen mellom offshore og land. Løvaas er alltid på jakt etter utfordringer, og regner ikke med å stagnere med det første. Han bor i Randaberg og sykler til og fra jobb så ofte han kan. Trebarnsfaren bruker mellom 30 og 40 minutter på turen og holder seg i god form med sine sykkelturer.


19

– Vi har dyktige folk med kjernekompetanse og årelang erfaring innen de forskjellige faggruppene. Engineering Manager, Kari Klokkeide

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Service og støtte fra Engineering - BIS Industrier har service og positivitet i veggene. Her kan man kan være seg selv, sier Kari Klokkeide. Den nye Engineering Manageren trives allerede godt og ser mange muligheter. Klokkeide valgte i sommer overgang til BIS Industrier etter mange år i Roxar. Nå jobber hun for å bli kjent med selskapet. - Min styrke er at jeg kommer fra et teknisk miljø med meget høye krav til systemer og rutiner. Det tar jeg med meg i videre bygging av prosesser her, både internt og ut mot kundene, sier hun. Bergenseren var på hogget da jobbtilbudet kom, hun var klar for noe nytt. - Her ser jeg muligheter for påvirkning og å få være med på å skape noe. Sammen med de 11 andre i avdelingen skal hun styrke rutiner og støtte arbeidet i selskapet. - Vi har dyktige folk med kjernekompetanse og har årelang erfaring innen de forskjellige faggruppene. Vi bistår i tilbud og kontrakter, dessuten støtter vi driftsorganisasjonen, sier Klokkeide. Hun ser ulike behov avhengig av fagfelt. - Isolasjon og overflate kan ha spesielle behov for teknisk støtte, og det kan være mer komplisert å prise rett, så det gjelder å ha riktig informasjon og klar forståelse av oppgavene. Her kan vi hjelpe. Jeg er opptatt av at vi skal levere kvalitet gjennom alt, påpeker Klokkeide. Hun ser det som sin jobb å bidra til topp leveranser. Dessuten brenner hun for produktutvikling. Med sin bakgrunn fra en annen ende av oljebransjen med subsea og måleinstrumenter har hun viktig erfaring med seg. - Tidligere jobbet jeg mye med teknisk

oppfølging av pågående prosjekter og det tekniske underlaget for å utføre jobber. Service er avgjørende i våre leveranser, både tjenester og produkter. - Fremover vil jeg videreutvikle arkitekt og tilkomstteknikk. Tanken er også at vi gir støttefunksjoner mot produksjonen, med for eksempel riktig bestillings- og tegningsunderlag. Jeg vil gjøre mitt for å følge opp kunder, kontrakter og å støtte med å passe på at de får det de skal ha, sier Kari Klokkeide. KARI KLOKKEIDE: Engineering Manager i BIS Industrier. Fra Bergen, skilt, 43 år. Mamma til 3 barn på 7, 11 og 16 år. Bor på Austrått i Sandnes. Glad i å reise, har vært i Sør Afrika, London og Italia det siste året.


20

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Kom i dialog med jobben hvis du blir syk! Ansatte har et større ansvar enn før for å melde inn til sjefen hvis de blir syke. Grunnen er en lovendring som kom 1. juli. I sommer kom det endringer i Trygdeloven og Arbeidsmiljøloven. - Blir du syk, ta kontakt med din nærmeste leder og opprett en dialog! Ikke glem å sende inn sykemelding heller. Det er den klare oppfordringen fra Hanne Marie Erga, IA-leder i BIS Industrier. Hun er ansvarlig for å koordinere selskapets håndtering av sykefraværet, som er på nedadgående. - Vi har god oppfølging og dialog, og jobber aktivt for å komme tidligst mulig i kontakt med de som blir syke. Tillitsforhold til ansatte - Loven gir klare føringer, innen fire uker skal den ansatte og selskapet sammen ha laget en plan for videre oppfølging, og siden vi har folk spredt ut over hele landet er vi avhengige av å bruke telefon eller video til disse møtene, sier Erga. Hun må kunne dokumentere til NAV og andre myndigheter at BIS Industrier følger reglene, hvis ikke kan selskapet bli bøtelagt. Helse 24/7 Når noen blir syke skal det være dialogmøter, gjerne i telefonmøte sammen med bedriftshelsetjenesten og fastlegen. Dessuten er det slutt på aktiv sykemelding. Det nye er gradert sykemelding. BIS Industrier har tillit til at folk melder fra om de får helseproblemer. - Vi ønsker å se hele mennesket, og vet at livet ikke bare dreier seg om jobb. Så langt vi kan vil vi hjelpe folk til å jobbe, sier Erga.

Hanne Marie Erga


Tekst: FASETT Foto: Benedikte Ugland/FASETT

21

Mor-kampanjen lever videre

VÆRE NY Det er alltid enklest å være den som er der fra før når det kommer noen nye, er det ikke? Særlig om de ikke er som oss, og det er de jo aldri, de nye. Heldigvis, da ville de jo vært oss, tenker jeg da. Ikke vær redd – vær litt nysgjerrig på det nye – sånn som du var da du var liten. Bli kjent med de nye, ønsk dem velkommen – sånn som jeg opplevde det da jeg var på tur husker du. Vi merker forskjell med en gang om vi er velkomne eller ei. Få med alle, det skal være kjekt å komme til jobben din. Alle er like viktige – alle sorter og typer mennesker trenger å bli tatt ekstra godt vare på når de er nye. Så vet de hvordan de selv skal behandle de neste nye når de og den tid kommer.


22 22

Orden

5S Tekst: Ingveig Tveranger

5S – alt skal ha sin plass - Dette er et genialt system, 5S vil gi en sikrere arbeidsplass og en mer effektiv arbeidshverdag. Det sier Kjersti Lampe, arbeidsleder på prefabverkstedet til BIS Industrier i Stavanger.

5S står for: 1.Sortere 2.Systematisere 3.Skinne (rengjøre) 4.Standardisere 5.Sikre

5S innbærer et system der alle ting har sin faste plass, fra hvor søppelspannet skal stå til verktøyplassering og kontinuerlig rydding mens man jobber. - Prefaben er delt opp i soner der man jobber med 5S innenfor hver sone. Systemet skal gjelde i hele huset, men vi begynner her på prefaben, forteller Lampe. Hun gratulerer region Haugesund som har fått pris i 5S, og lover tøff konkurranse fremover. - Her er vi på gang. Hvis du holder orden slipper du å snofle i ting og det hindrer skader. Dessuten sparer du tid på å lete etter utstyr hvis alt har sin faste plass, forklarer hun. De som jobber på prefaben skal selv utføre 5S og bestemme hvordan de vil ha det på sin arbeidsplass.


23

Skjerp hørselen

Olav Kornelius Ovaa

- Fem av seks oljearbeidere har hørselsskader som de ikke vet om. Hørselsskader er trolig underrapportert i vår bransje, sier BIS’ nye bedriftslege Olav Kornelius Ovaa. Ovaa er ny bedriftslege og skal passe på helsen til de ansatte i BIS Industrier. – Operatørene må ha et aktivt forhold til egen sikkerhet og helse. Godt arbeidsmiljø skapes mellom de som jobber sammen. Det gir økt trivsel og dermed mindre sykefravær, sier Olav Kornelius Ovaa. – Vi er opptatte av de som er jobb, det er de fleste og de er friske. Så er det noen som trenger ekstra oppfølging. Ovaa og daglig leder Steinar Kobbeltvedt i Kokstad Bedriftshelsetjeneste (Kokstad BHT) anser BIS Industrier som en spennende kunde. – Vi er glade i ISO fagene, og vi er imponert over at BIS Industrier tenker spenstig og annerledes. Vi ser at det er gode systemer på plass og nå holder vi på å bli kjent med hverandre, sier Kobbeltvedt. - BIS Industrier har flere ansatte som er eksponert for støy, vibrasjoner, løsemidler og tunge løft. Sammen med dere vil vi finne løsninger for å fortsette arbeidet med å redusere risikoen for de ansatte og selskapet, forklarer Ovaa. Han håper at han ikke vil finne hørselsskader som er skapt over lang tid når han møter folk i BIS Industrier. – Bedriftshelsetjenesten skal ha dyp innsikt i hva ansatte er eksponert for, slik at vi kan koble eksponering mot den helseoppfølgingen de ansatte skal ha, sier Ovaa. De understreker begge to at alt mellom ansatte og bedriftslege er taushetsbelagt, de ansatte skal være trygge på konfidensialitet hos bedriftslegen. I selskapsstatistikker kan ingenting spores tilbake til enkeltpersoner.

KOKSTAD BHT ER BIS INDUSTRIERS NYE BEDRIFTSHELSETJENESTE. De har hovedkontor på Kokstad i Bergen, lokalkontor i Sola/ Stavanger og samarbeider med leger på alle lokasjoner der BIS Industrier har aktivitet. Tlf: (+47) 55 52 51 50 Bergen (+47) 53 00 01 60 Stavanger. Kokstad BHT har 28 ansatte, spesialister innen arbeidsmedisin, bedriftsleger, yrkeshygienikere, fysioterapeuter, ergonomer, sykepleiere og helsesekretærer. - Vi er ikke fastlegen, vi brukes til jobbrelaterte ting. Dette er en industriell bedriftshelsetjeneste og vår kompetanse speiler det, vi vet at dere er eksponert på en annen måte enn for eksempel folk på kontorer, sier Ovaa. Ansatte selv har ansvar for å fornye helsesertifikatet. Kokstad BHT skal brukes fordi denne helsekontrollen også inneholder arbeidsrelatert helseoppfølging. Ventetiden for å få time hos Kokstad BHT har økt, grunnet mange ansatte i BIS. Søk om helsesertifikat i god tid, helst 2-3 uker før utreisedato.


24


25

Tekst: Kurt Harald Aase Foto: Morten Berentsen/Base Property, Anne Lise Norheim

Fem operative enheter i ny organisasjonsplan Viljen og evnen til å finne nye løsninger på stadig skiftende utfordringer er en viktig ingrediens i BIS Industriers suksessformel. Når vi nå omorganiserer skjer det derfor uten dramatikk, selv om endringene er dyptgripende. Bakgrunnen for organisasjonsendringen er først og fremst sterk vekst med fordobling på under ett år og manglende kontroll med store leveranser. Målet med den nye organisasjonen er å skape en mer effektiv organisasjon som sikrer god styring og kontroll, og som innfrir resultatkrav. Dette skal skje ved å: -

Få kontroll på drift og støttefunksjoner Redusere risiko og øke muligheter Klargjøre roller og ansvar for derigjennom å øke effektiviteten Tydeliggjøre forretningsmessig ansvar Omfordele arbeidsbelastning

BIS Industrier organiseres nå i fem operative enheter, Business Units (BU) som har det fulle ansvar for all forretning og aktivitet innen eget område: Director Offshore Peter Matthiasen Business Manager Engineering and Lambda Products Kari Klokkeide Business Manager Onshore Plants Jan Terje Hovda Business Manager Maintenance and Modifications Bjørn Arild Olsen Business Manager Yard Services and Projects Eva J. Tyse

Prosjektlederne skal nå rapportere direkte til BU-lederne, noe som innebærer at regionledelse og andre mellomliggende linjelederfunksjoner avvikles. Regionlederne går inn i nye roller i selskapet. Klokkeide, Olsen, Hovda og Tyse er nye i ledergruppen. For alle dreier det seg om internt opprykk, noe som innebærer økt tillit og som viser selskapets evne til å utvikle egne medarbeidere. Supply Chain and System Support blir en ny stabsfunksjon under ledelse av Tor Minsaas. Endringen innebærer dessuten at Finance rendyrkes til å bli en ren finansiell stabsfunksjon, fortsatt under

ledelse av Geir Bråten, mens Bjørn Harald Celius får utvidet sitt ansvarsområde til å omfatte Business Development, sales and tender. HRs område blir uendret under ledelse av Kurt Harald Aase, men med HR-konsulenter innen hvert forretningsområde. Også HSEQ blir i hovedsak uendret, men ettersom Director HSEQ Kirsti Gerhardsen har sagt opp sin stilling for å bli rådmann i hjemkommunen, er vi i gang med å finne hennes etterfølger. Den nye organisasjonsplanen er forelagt de tillitsvalgte og har blitt kommunisert internt. Mottakelsen har vært overveiende positiv. Planen gjelder fra 1. desember 2011.

Kurt Harald Aase


26

Målet er å stille næringen en del spørsmål for å få i gang viktige diskusjoner og presiseringer som kan føre til forbedring og samhandling mellom aktørene. Pressetalskvinne Inger Anda, Petroleumstilsynet

Inger Anda

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Ptil

Direkte kontakt mellom BIS Industrier og Statoil hever HMS-nivået Det blant tilbakemeldingene etter at Petroleumstilsynet har hatt dialogtilsyn med selskapene i ISO, V&M og Statoil. De nye kontraktene har vært i drift i underkant av ett år. Direkte kontakt mellom Statoil og BIS Industrier har betydning for HMS og har potensial for å heve HMS-nivået. Det betyr at Statoil hjelper BIS Industrier til å jobbe sikrere. Kommunikasjon, treffpunkter og samtaler gir bedre løsninger, mener selskapene som har vært med i Ptils dialogtilsyn. Målet er at Statoil, Aker Solutions, Apply Sørco, Aibel, Kaefer og BIS Industrier selv skal peke på forbedringene de mener er nødvendige. - Dette er en annen type tilsynsaktivitet enn det tradisjonelle. Målet er å stille næringen en del spørsmål for å få i gang viktige diskusjoner og presiseringer som kan føre til forbedring og samhandling mellom aktørene. Dette gjør vi for å være en pådriver for bedre HMS i bransjen. Ptil har henvendt seg til industrien og mottatt mange svar, sier pressetalskvinne Inger Anda i Petroleumstilsynet. Deltakerne peker selv på følgende utfordringer som har potensial for bedringer: • Manglende avklaringer og justeringer • Felles forståelse av roller og ansvar • Praksis for bruk av alternative kompensasjonsformater • Vurdering av måloppnåelse (bruk av Key Performance Index, KPI) BIS Industrier må selv planlegge slik at HMS ivaretas på en god måte, og må kommunisere dette til Statoil. Samtidig er det Statoil

som skal påse at alle som utfører arbeid for seg etterlever krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen. For BIS Industrier kan Statoils kompetanse gi økt faglig utvikling og teknologiutvikling. Vernetjenestene i de ulike selskapene har tettere kontakt og dette kan gi økt felles innflytelse. Samtidig kan arbeidsledelsen for ISO-tjenestene offshore komme i skvis mellom økte forventninger til planlegging og ledelse, samtidig som det kan være lite ressurser til HMS i kontraktene. Det er noen av tilbakemeldingene i tilsynet. Selskapene er selv ansvarlige for å følge regelverk og egen drift. - Avdekker vi forhold der reglene ikke blir fulgt vil vi ta tak i dette konkret. Samtidig ser vi at slike utradisjonelle tilsyn har god effekt, sier Anda. Hun påpeker at alle, uavhengig av selskap og ansettelses forhold, har ansvar for hverandre og å melde inn risikoforhold. Det skal også være tilstrekkelig informasjon for å jobbe sikkert på tvers av selskap og disipliner. Ptil mener det er selskapenes ansvar å følge opp situasjoner hvor det er ulike oppfatninger av ansvarsforholdene. Dette gjelder også der det er utfordringer med prispress og rater i forhold til HMS. Det er hovedbedriften som har ansvaret for å samordne og koordinere HMS arbeidet. Godt arbeidsmiljø og sikkerhet skal hele tiden forbedres etter hvert som det kommer mer kunnskap om hva som gir resultater.


Tekst og foto: Ingveig Tveranger

BIS lærling til EM for isolatører i Berlin

Erna Solberg på besøk hos BIS Industrier

BIS Industrier var for andre gang på rad arrangør av NM for isolatørlærlinger. De 2 beste på årets arrangement skal representere Norge under EM i Berlin som skal gå i slutten av februar 2012. Det er derfor svært gledelig at en av deltakerne som er kvalifisert er fra BIS Industrier, nemlig Tor Eivind Larsen. For 2 plassen fikk han en flott pokal samt kr 4000 fra IFF. Gratulerer så mye til Tor Eivind!

Høyrelederen satte stor pris på å få se og lære om hvordan BIS Industrier jobber med kompetanse. Spesielt interessert var hun i å høre om arbeidet med internasjonalt fagbrev da hun i valgkampen valgte en tur innom BIS’ nybygg i Sola på Forus. Med seg hadde hun også Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø, den gang også i valgkamp for vervet hun nå har.

Det var et spennende mesterskap med små marginer. Vår andre representant, Daniel Johnsen Lygre gjorde også en strålende innsats, men nådde ikke helt opp denne gang. Erfaringen tar han med, og lover å komme sterkere tilbake.

BIS Industrier på OTD messen i Stavanger (Offshore Technology Days) Med 20.000 besøkende er det kjekt å være tilstede på OTD messen i Stavanger for BIS Industrier. Messen ble for første gang arrangert i Stavanger, siden ombygginger gjorde det umulig å holde messen på sitt vanlige sted i Bergen. - Vi har vist oss frem, både med hva vi driver med og ikke minst som en attraktiv arbeidsplass, sier Rune Erland, leder for BIS Academy.

Kirsti Gerhardsen møter Alex Rosén HMSQ-direktør Kirsti Gerhardsen holdt i september et foredrag om BIS morene på Landsbykonferansen i Randaberg. Foredraget ble godt mottatt av tilhørerne og fikk også gode kommentarer fra konferansier Alex Rosén.

Kirsti Gerhardsen og Alex Rosén på Landsbykonferansen

Miljøundersøkelse 2011 Har du svart på miljøundersøkelsen på intranett? Siste frist er 31.november. Både ansatte og innleide oppfordres til å svare. Spør verneombudet på din arb.plass, hvis du lurer på hvordan du gjør det.

Adresse nytt hovedkontor: BIS Industrier Besøksadresse : Kanalarmen 8 Fakturamottak: PB 4640, Vika, Mo i Rana Postboks: PB 1134, Sandnes

BIS Academy Bestått teori? Ta fagbrev? Lånt bøker? Kontakt/returner til: Siv Åse Eiane. Mail: siv.eiane@bis-industrier.no

Rune Erland og Ilari Rajaletho

Christine Sagen Helgø og Erna Solberg

Små stoff

27


Returadresse: Luramyrveien 51 4313 SANDNES

WWW.A-CROSS.NO

COMPETENCE CARES

BIS Magasinet - Desember 2011  

BIS Magasinet - Desember 2011

BIS Magasinet - Desember 2011  

BIS Magasinet - Desember 2011

Advertisement