Page 1

Informaţii despre Produs

Lubrifianţi de Specialitate CARACTERISTICI • Lubrifiere lichidă până la +200°C (3920F) • Lubrifiere uscată până la +450°C (8420F) • Fără rezinificare

COMPOZIŢIE • Ulei sintetic • Disulfat de molibden • Agent de dispersie

MOLYKOTE® M 30 Dispersie Dispersie neagră a lubrifianţilor solizi în ulei sintetic

APLICAŢIE • Utilizată cu rezultate bune la lanţurile şi rulmenţii bandelor de transport.

PROPRIETĂŢI TIPICE Specificaţii: Aceste valori nu se vor utiliza în redactarea specificaţiilor. Vă rugăm să contactaţi biroul nostru local de vânzări Dow Corning înainte de a scrie specificaţii privind acest produs.

Standard*

Test

DIN 51 757

Densitate la 20°C (680F)

Unitate

Culoare Densitate, vâscozitate

Rezultat

g/ml

1,0

mm2/s

120

°C

Lubrificare fluidă până la +200; Lubrificare uscată până la +450

0

Lubrificare fluidă până la +392; Lubrificare uscată până la +842

DIN 51 562 pt.2 Sarcină de sudură

N

2000

DIN 51 350 pt.3 Indice de uzura la sarcina de 800N

mm

1,02

N

20000

DIN 51 562

0

Vâscozitate ulei de bază la 40°C (104 F)

1

Temperatura Limita superioară a temperaturii de utilizare

F

Capacitate de încărcare, protecţie uzură Tester patru-bile (VKA)

Maşina Almen-Wieland Sarcină acceptabilă

1. Vâscozitate calculată a amestecului de ulei de bază. * DIN: Deutsche Industrie Norm.

PRECAUŢII DE MANIPULARE

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Mod de aplicare Curăţaţi punctele de contact înainte de prima aplicare. Aplicaţi cu ajutorul unei perii, pompe de ulei, pistol de pulverizat sau gresor. Poate fi folosit şi cu ajutorul unui dispozitiv de dozat sau a unor dispozitive de lubrifiere automată.

Informaţiile privind siguranţa utilizării produsului nu sunt incluse. Înainte de manipulare, citiţi materialele despre produs şi despre siguranţa produsului, precum şi etichetele de pe recipient privind utilizarea în condiţii de siguranţă, riscul fizic şi sănătatea. Informaţii despre siguranţa materialelor sunt disponibile pe pagina de Internet a Dow Corning, la www.dowcorning.com. Puteţi obţine, de asemenea, un exemplar, de la reprezentantul local de vânzări Dow Corning sau de la Distribuitor, sau telefonând la Reprezentanţa Internaţională a Dow Corning.


PERIOADA DE VALABILITATE ŞI DEPOZITAREA Dacă este depozitat la temperatura de 200C (680F) sau mai scăzută, în recipientul original nedeschis, acest produs are o durată de viaţă de 12 luni de la fabricaţie.

AMBALAREA Acest produs este disponibil în diverse recipiente, de dimensiuni diferite. Informaţii detaliate privind dimensiunile recipientelor pot fi obţinute de la cel mai apropiat punct de desfacere al Dow Corning, sau de la distribuitorul Dow Corning.

LIMITĂRI Acest produs nu a fost nici testat şi nici reprezentat ca fiind adecvat pentru uz medical sau farmaceutic.

INFORMAŢII DESPRE SĂNĂTATE ŞI MEDIU Pentru a satisface necesităţile Clienţilor cu privire la siguranţă, Dow Corning deţine o organizaţie extinsă de Supraveghere a Produsului şi o echipă de specialişti ce se ocupă de Siguranţa şi de Conformitatea Produsului (PS&RC), disponibile în fiecare zonă. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi pagina de internet www.dowcorning.com sau reprezentantul local al Dow Corning.

INFORMAŢII DESPRE GARANŢIA LIMITATĂ – VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE Informaţiile din prezentul sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate corecte. Totuşi, deoarece condiţiile şi metodele de utilizare ale produselor noastre nu depind de controlul nostru, aceste informaţii nu trebuie utilizate ca substitut pentru testele efectuate de clienţi, în vederea asigurării că produsele Dow Corning sunt sigure, eficiente şi satisfăcătoare pe deplin, în scopul utilizării intenţionate. Sugestiile de utilizare nu vor fi considerate stimulente pentru încălcarea vreunui brevet. Singura garanţie oferită de Dow Corning este aceea că produsul va respecta specificaţiile de vânzare ale Dow Corning, în vigoare în momentul transportului. Remediul exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanţii este limitat la restituirea preţului de achiziţionare sau la înlocuirea oricărui produs care se dovedeşte a fi altul decât cel garantat. DOW CORNING NEAGĂ ORICE ALTĂ GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITÃ DE UTILIZARE PENTRU UN ANUME SCOP SAU COMERCIALIZARE. DOW CORNING NEAGĂ ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU ULTERIOARA.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com

MOLYKOTE M 30 Dispersie 2 Ref. nr. 71-0155C-01

09/04/2002 DC 3009

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE, este marcă înregistrată a Dow Coming Corporation. MOLYKOTE este marcă înregistrată a Dow Coming Corporation. ©1997-2002 Dow Coming Corporation.Toate drepturile rezervate.

/Fisa%20tehnica%20-%20MOLYKOTE%20M-30%20DISPERSION  

http://msdi.ro/Media/Fisa%20tehnica%20-%20MOLYKOTE%20M-30%20DISPERSION.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you