Page 1

Our main policy

Beleidsverklaring

We are a leading company in our industry. We develop and deliver high quality products and services, perfectly matching customer requirements. We continuously strive for improving customer expectations.

Wij zijn een leidende speler in de markt en leveren producten en diensten van de hoogste kwaliteit, volgens wensen en eisen van de klant. Wij streven naar het continue verbeteren van klanttevredenheid.

Offering high quality and maximum added value are of equal importance as caring for our environment and the society we live in. We continuously strive for improving our performance on corporate social responsibility, including environmental care.

Het leveren van onze producten en diensten is voor ons van even groot belang als de zorg voor onze omgeving en het milieu. We streven naar het continu verbeteren van prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuzorg. Wij zien de zorg voor ons milieu als onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We comply with all applicable laws and regulations, relevant to our business. We demand our suppliers to comply with our policies. Every individual member of our team subscribes the values we promote. We provide a safe and sound working environment to our employees, offering a place where ambitions are stimulated and can be realized. We have risk management in place to minimize – where possible to eliminate- risks that occur. We treat risks to our clients, to our neighbors, to our suppliers equal as risk to our business. We believe that making sound profit is crucial to ensure business continuity on the long term but it is not a goal in itself. Though available budgets can vary over time -due to economic circumstances- we continuously provide means to improve our performance on corporate social responsibility. We consider close cooperation and transparency within the supply chain of utmost importance. We believe a highly professional industry is important to invest in, as it is in the interest of our clients and of Compacon.

Barendrecht, 1/2013

We voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en committeren ons aan de Code of Conduct van de branche (PPP) en Global Compact (VN). We eisen van onze leveranciers dat ook zij voldoen aan onze standaarden, zoals ook onze medewerkers deze onderschrijven. We bieden een veilige en gezonde werkomgeving, waar ambities worden gestimuleerd en waargemaakt kunnen worden. We hebben procedures geïmplementeerd om risico’s voor onze stakeholders te minimaliseren en waar mogelijk te elimineren. Dit omvat ook risico’s op het gebied van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuzorg. Ons beleid is gericht op continuïteit met een gezonde balans tussen omzet en kosten. Alhoewel budgetten kunnen variëren in de tijd, worden altijd middelen beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij hechten veel waarde aan samenwerking en transparantie in de keten en geven hier concreet vorm aan. Wij geloven dat een professionele branche in het belang is van zowel onze klanten als van Compacon.

Compacon Beleidsverklaring  
Compacon Beleidsverklaring