__MAIN_TEXT__

Page 10

AF JENS NØRGAARD

EU’S FISKERIPOLITIK SKAL GENTÆNKES VED BREXIT – UK HAR EN TABERSAG

Den britiske premierminister Boris Johnson spiller hasard med sine borgere og ikke mindst fiskere i sit forsøg på at erobre et lederskab som fiskerination, som UK aldrig har været i besiddelse af. Der er ingen logik i Johnsons fiskerifelttog. Briterne har hverken skibe eller fisk og bliver tvunget ud på et internationalt marked, hvor fiskerne fra det britiske imperium med deres minimale produktion vil lide en krank konkurrencemæssig skæbne. Det var essensen af et orienteringsmøde for medlemmer af Danmarks Pelagiske Producentorganisation, DPPO og interessenter i starten af september på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, hvor også næstformand i EUs Fiskeriudvalg, Søren Gade, (V), deltog. Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil kaos blive det gennemgående træk i fiskeriet i 2021. Søren Gade lagde ikke fingrene imellem: -en fiskeriaftale for 2021 bliver svær at gennemtrumfe med kyststaterne herunder Norge,

Færøerne og Island inden vi kender de faktuelle forhold og rammerne efter Boris Johnsons Brexit. SKOTTERNE MÅ BLIVE I UK Jeg tror på begrænset adgang til UK-området for danske fiskere. Alt andet lige vil det være bedre end ingenting. Boris Johnson har intet at bruge fisken til, så der ligger en mulighed. Proppen vil gå af det britiske markedet og priserne vil styrtdykke. En skotsk selvstændighed uden om UK tror Søren Gade ikke på.

Det vil Johnson aldrig gå med til, så falder hele hans plan til jorden. Men hvad vil briterne? Det spørgsmål søger alle svar på ifølge den administrerende direktør hos de pelagiske fiskeres organisation DPPO, Esben SverdrupJensen, måske ved vi mere, når vi kender til ordlyden i en fælles kronik af formanden for DPPO, Fridi Magnusen, og formanden for Danmarks Fiskeriorganisation PO, Svend-Erik Andersen, i denne måned under overskriften ” Brexit-aftale er central for fremtiden i dansk fiskeri”.

FOTO: JENS NØRGAARD

UK bliver en selvstændig Kyststat og herre i eget hus. Det kan betyde ændringer i forhold til reguleringen af fiskeriet i britisk zone og i forhold til miljøbeskyttelse. Grønne organisationer har en betydelig politisk i Storbritannien og får frit spil efter brexit, fortsatte Esben Sverdrup-Jensen. De britiske fiskere får et råderum på 60 procent. Samme procentsats af fangsterne skal i øvrigt landes i britisk havn. UK BØJER SIG IKKE EUs fiskeriforordninger skal ændres og bl.a. tilpasses situa-

tionen efter brexit. EU’s Fælles Fiskeripolitik er designet, med UK-farvand som en integreret del af fiskeriområdet. Uden Uk er der brug for betydelige justeringer. Hundrede vis af aftaler skal gennemgåes, men UK kan trække på skulderen: -Et brat Brexit betyder at EU-regler ikke længere er gældende for Queen Elizabeths undersåtter. Den 15. oktober har Boris Johnson sat som absolut deadline for en ny handels- og fiskeriaftale med EU på UKs betingelser selvfølgelig. Ifølge EUs chefforhandler, ”Mr. Brexit” himself, den konservative franskmand og højt respekterede politiker, Michel Barnier, er der ikke mange forhåbninger om en lykkelig udgang med briterne. UK vil være selvstændig kyststat og vil ikke bøje sig i relation til en handels- og fiskeriaftale med EU.

Boris Johnson har intet at bruge fisken til, sagde næstformand i EUs fiskeriudvalg, Søren Gade, (V), på mødet i DPPO i Hirtshals.

10

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 2 0

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk

Profile for Maritime Media Group

FiskerBladet 10-2020  

BREXIT-AFTALE ER CENTRAL FOR FREMTIDEN I DANSK FISKERI, EU’S FISKERIPOLITIK SKAL GENTÆNKES VED BREXIT – UK HAR EN TABERSAG, TOPTUNER SIN TRA...

FiskerBladet 10-2020  

BREXIT-AFTALE ER CENTRAL FOR FREMTIDEN I DANSK FISKERI, EU’S FISKERIPOLITIK SKAL GENTÆNKES VED BREXIT – UK HAR EN TABERSAG, TOPTUNER SIN TRA...