Page 6

MAGASINET MARITIME DANMARK DANMARK December 2016 18. ÅRGANG

PROFIL Her finder du gennemgang af regnskaber, nye skibe, profiler af virksomheder, portrætter af nøglepersoner samt relevante temaer og meget mere.

maritimedanmark.dk

NR. 12 DKK 49,50

Magasinet er et supplement til de daglige online nyheder, formen passer rigtig godt til dybdegående analyser.

FÆRGETRAFIK

HAVNEBLADET

TEMA

Færgen sonderer nye tiltag

Flot fremgang i Nakskov

Den maritime verden i 2017

DKK 49,50

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

60. ÅRGANG · DECEMBER 2016 NR. 12

ARITIME DANISH MMAGAZINE September 2016

No. 4

DKK 49,50

DESIGN Vision of the Fjords

FEATURE SMM 2016

FREKVENS Magasinet Maritime Danmark udkommer én gang om måneden, året rundt. Det sendes per post samt e-mail til alle abonnenter og uddeles i forbindelse med relevante events. OPLAG Trykte magasiner: 3.787 E-magasiner: 3.575 Oplag i alt: 7.362

FISKERBLADET PROFIL Fiskerbladet fylder i år 61 år. Magasinet er Danmarks ældste medie for fiskerierhvervet og har en meget trofast læserskare. Her finder man information om nye skibe, udstyr, fangstmetoder og dækning af nye innovative tiltag indenfor f.eks. akvakultur. MÅLGRUPPE Hele det kommercielle fiskerierhverv, herunder fiskere, fiskeopdrættere, im- og eksportører, fiskehandlere, skoler og

FiskerBladet runder 60 år Pondus leveret til Hanstholm Kvalitet kan aflæses på bundlinjen

FEATURE Danish Maritime Fair 2016

MÅLGRUPPE Dette magasin binder hele den danske maritime branche sammen. Magasinet er inde i en meget positiv udvikling og læ-

ses på alle niveauer i branchen. Specielt e-versionen har i løbet af det sidste år tiltrukket rigtig mange abonnenter.

universiteter, service- og udstyrsleverandører samt offentlige institutioner, organisationer og politikere. Frekvens FiskerBladet udkommer 11 gange om året. Det sendes per post samt e-mail til alle abonnenter og uddeles i forbindelse med relevante events. OPLAG Trykte magasiner: 2.843 E-magasiner: 1.694 Oplag i alt: 4.537

DANISH MARITIME MAGAZINE PROFIL Engelsksproget magasin om den danske maritime branche. Magasinet indeholder portrætter af innovative danske virksomheder samt nøglepersoner der udstikker kursen, ikke kun for den danske maritime branche men for hele den globale sektor. MÅLGRUPPE Beslutningstagere i udlandet, specifikt maritime profiler men også indenfor det politiske system, samt engelsksprogede profiler i Danmark. Magasinet

udgives i forbindelse med større internationale events og distribueres personligt til alle udstillere. FREKVENS Magasinet sendes ud 4 gange om året pr. post samt e-mail til alle abonnenter og lægges online hvor det kontinuerligt læses af nye læsere. OPLAG Trykte magasiner: 4.188 E-magasiner: 2.243 Oplag i alt: 6.431

Medieinformation 2017 - Dansk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you