Page 1

DANMARK NR. 9

September 2018 20. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

DKK 49,50

SMM 2018

DMF 2020

NYT SKIB

Nedtællingen er i gang

Mod nye horisonter

Esvagt Innovator


MARITIME DANMARK 9-2018

TOPHISTORIE

4

NEDTÆLLINGEN TIL SMM ER I GANG Om få dage vil næsten alle der kan gå og stå i den maritime branche sætte hinanden stævne på SMM, verdens førende maritime messe i Hamborg. Godt 50.000 ventes at besøge messen, hvor mere end 2.200 udstillere vil være at finde i de 13 haller messen tæller. Det overordnede tema for messen er denne gang: Trends in SMMart Shipping.

8

6

GOD STEMNING I DEN DANSKE LEJR Som altid er Eksportforeningen på pletten med en stor dansk fællespavillon på den kommende SMM messe i Hamborg. De danske marineproducenter møder velforberedte og optimistiske op, og har mange ny-lanceringer med i kufferten.

7

UDSTILLERE PÅ DEN DANSKE PAVILLON

DMF 2020: MOD NYE HORISONTER Maj 2020 er Danish Maritime Fair på banen for femte gang, nu med et nyt koncept - men i vante rammer. Med opbakning fra messen mangeårige partnere, udstillere og oplægsholdere, med visioner og fingeren på pulsen - er vi i gang med at genopfinde os selv. Det bliver et brag af en messe.

10

MULTI-FUNKTIONS NYBYGNING TIL ESVAGT Midt i al virakken på Esbjerg havn i forbindelse med 150-års jubilæet og Tall Ships Race kom Esvagt A/S’ seneste nybygning, Esvagt Innovator, til hjemhavn for at blive klargjort til en charterkontrakt, der løber de næste 10 år. I den periode skal nybygningen servicere Syd Arne-feltet i Nordsøen for Hess Danmark.


20

14

COLOR LINE ØGER KAPACITETEN MELLEM NORGE OG TYSKLAND Norske Color Line indsætter nu for første gang en ren fragtfærge mellem den norske hovedstad Oslo og delstaten Slesvig Holstens landshovedstad Kiel. Det er stadig stigende fragtmængder, der har fået rederiet til at øge kapaciteten på fragtsiden på hovedruten mellem Oslo og Kiel. Det sker fra den 1. januar næste år.

HSC CREWBOAT FRA TUCO I JOB NORD FOR POLARCIRKLEN Tuco Marine Group i Faaborg, der har specialiseret sig i fremstilling af specialfartøjer i kompositmaterialer til bl.a. vindindustrien offshore og fiskeindustrien herunder forsyningsfartøjer til norske havbrug kunne denne sommer tilføje endnu et segment til havbrug og offshore indsats. Det er den 11 meter lange ProZero-båd beregnet som crewtransfer for mandskaberne på opdrætsanlæggene.

16

TUNØFÆRGEN VAR TÆT PÅ NY REKORD I PERSONOVERFØRSLER

22

Noget af det bedste ved at sejle med færgen ”Tunøfærgen” på overfarten til Kattegatøen Tunø mellem Samsø og Hov færgehavn i Jylland er oplevelsen af, at det danske skolevæsen nu igen har opdaget mulighederne for børnenes udvikling ved at sende dem på ø-ferie, lejrskole etc. Det er oplevelsen for livet - ø-livet - historien, naturen og dyrelivet i det kuperede terræn. Tunø er garanten - ikke kun for de unge, men i lige så høj grad for et internationalt som dansk publikum, der rent ud sagt valfartede til øen denne sommer.

KOLOFON MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

ÆLDSTE LAURITZEN-SKIB SEJLET TIL OPHUGNING I KINA Så kunne den ikke mere. Det ældste eksisterende skib fra J. Lauritzens flåde har sejlet sin sidste sømil og anløb den kinesiske havn Zhoushan for at blive lavet om til genbrugsmaterialer. Det sker efter 56 år på havene og dermed trækker Panama-skibet Mariner tråde langt tilbage i tiden, da verden så helt anderledes ud end i juli 2018, da skibet kom til sin sidste havn.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Niels Hass D: +45 7610 1156 / M: + 45 2933 6606 nh@maritimedanmark.dk

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde 

DANMARK September 2018 20. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 9 DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55 Profiler er betalte journalistiske produkter.

SMM 2018

DMF 2020

NYT SKIB

Nedtællingen er i gang

Mod nye horisonter

Esvagt Innovator

Næste udgave: 1. oktober 2018


TEMA: SMM

AF MARTIN UHLENFELDT

NEDTÆLLINGEN TIL SMM Om få dage vil næsten alle der kan gå og stå i den maritime branche sætte hinanden stævne på SMM, verdens førende maritime messe i Hamborg. Godt 50.000 ventes at besøge messen, hvor mere end 2.200 udstillere vil være at finde i de 13 haller messen tæller. Det overordnede tema for messen er denne gang: Trends in SMMart Shipping.

I

dagene 4-7. september vil såvel nye som etablerede selskaber på ny fremvise hele den maritime værdikæde i messehallerne i Hamborg. I forlængelse af den digitale revolution og de store ændringer indenfor maritim energi, vil dette års messe have fokus på digitalisering og miljø. HOVEDPUNKTER 3D printing: I samarbejde med Northern German Maritime Cluster vil særudstillingen om

/ SIDE 4

3D-printing i den maritime branche være en global debut. I Hall B6 vil de besøgende have mulighed for at tale med eksperter og overvære produktion. Cruise & Ferry Rute: Velkendte selskaber indenfor Cruise & Ferry segment vil ikke kun fylde hele hal B5, men også dele af Hal B8. Den nye Cruise & Ferry Rute vil hjælpe de besøgende med at finde de nye udstillere på området.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Fremtids-orienterede emner: The Offshore Dialogue den 6. september vil fokusere på emner som Arktisk Teknologi og Dybhavs Minedrift. Cybersecurity: Den maritime sikkerhedskonference MS&D løber over to dage (6-7. september) med cybersecurity som et af de centrale emner. Job exchange: The Maritime Career Market fredag den 7. september vil for første gang rumme


Konference program FAKTA • • • • • • • • •

S MM finder sted for 28’ende gang. Godt 50.000 besøgende fra mere end 120 lande M  ere end 2.200 udstillere fra 69 lande 2  9 nationale pavilloner 2  4 politiske, forretnings og internationale maritime delegationer Mere end 93.000 m² udstillingsareal I 13 haller H  all A5 med fokus på Grøn Fremdrift Fem emne-specifikke konferencer med 70 internationale indlægsholdere Den Grønne, Digitale, Sikkerhed, Cruise & Ferry og Job Rute vil lede de besøgende frem til de relevante udstillere

Hver konference har sit eget specifikke emne. Det overordnede tema for alle konferencer er: Trends for SMMart Shipping. 3. SEPTEMBER Maritime Future Summit Centrale spillere og beslutningstagere ser på aktuelle trends og begivenheder indenfor automatisering, digitalisering og informationsteknologi indenfor den maritime sektor. Langs den digitale rute vil de besøgende kunne kaste et blik ind i fremtiden. 4. SEPTEMBER Trade Winds Shipowners Forum Skibsredere vil debattere med eksperter om aktuelle udfordringer i industrien. Et af hovedpunkterne vil være skibsfinansiering. 5. SEPTEMBER The global maritime environmental congress I takt med at vi nærmer os de nye stramme, internationale miljøregler, er alternative fremdrifts former og øko-venlige teknologier kommet i centrum. For at finde frem til de udstillere der tilbyder miljøvenlige løsninger, kan udstillere følge den Grønne Rute. En helt ny rute på dette års SMM er the Cruise & Ferry Rute, der fører de besøgende frem til relevante udstillere. 6. SEPTEMBER Offshore Dialogue Eksperter vil på denne konference gøre status over, hvor langt man er fremme med deep-sea mining og marine research. Bæredygtige måder at udnytte dybhavs ressourcer i arktiske egne er et af fokusområderne.

ER I GANG

et Information Forum for interesserede unge talenter, med indlæg fra maritime profiler og rådgivning for jobsøgende.

skaber, vil præsentere deres innovative produkter på messen, inklusive meget store konstruktioner.

Nye lande: Polen, Estland og Panama vil for første gang deltage med nationale pavilloner. Namibia vil for første gang deltage som individuel udstiller.

I fire dage vil beslutningstagere og eksperter fra hele verden have mulighed for at stå ansigt til ansigt med alle relevante stakeholders. Ud over at være en platform for ekspert diskussioner og networking, er SMM et fremragende sted, at forhandle og indgå nationale og internationale forretningsaftaler indenfor en kort tidsramme.

Skibsredere: Det kendte TradeWinds Shipowners Forum vil for første gang finde stede I forbindelse med SMM. De besøgende på SMM 2018 kan forvente branchens største og mest internationale udstillingsvindue. Mere end 2.200 udstillere, både nye og etablerede sel-

6 & 7. SEPTEMBER The international conference on maritime security and defence Denne to-dages konference fokuserer på sikkerheden omkring internationale skibsruter og den maritime infrastruktur, samt forsvar mod cyberangreb. MS&D konferencen afholdes i samarbejde med den tyske flåde. For at besøge relevante udstillere kan de besøgende følge Sikkerheds Ruten. 7. SEPTEMBER Maritime Career Market Mange af de 2.200 udstillende virksomheder er på udkig efter nye medarbejdere. The Maritime Career Market (MCM) skaber en platform hvor jobudbydere og jobsøgende kan møde hinanden. Adgang til MCM er gratis for studenter og trainees. Denne konference afslutter SMMs konferenceprogram.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 5 /


TEMA: SMM

AF MARTIN UHLENFELDT

GOD STEMNING I DEN DANSKE LEJR

Som altid er Eksportforeningen på pletten med en stor dansk fællespavillon på den kommende SMM messe i Hamborg. De danske marineproducenter møder velforberedte og optimistiske op, og har mange ny-lanceringer med i kufferten.

- Vores forventninger til SMM er nærmest større end nogensinde. SMM er jo bare der man skal være, og der hvor det sker, siger Mark Lerche, Head of Danish Marine Group i Eksportforeningen.

OPTIMISME Den optimisme man har kunnet mærke det sidste års tid, hægter sig ved nu - nu går det den rigtige vej.

- Vi fornemmer en upturn i markedet igen, efter at ordrerne på nybygningssiden bare er faldet og faldet. Vores forecast for 1. halvår siger, at vi i hvert tilfælde kommer bedre ud af 2018 end vi gjorde i 2017, siger Mark Lerche

- Jeg fornemmer en glæde over, at nu skal vi igen på en SMM hvor vi kan se muligheder, hvor vi kan se, at projekterne er der. - Det er mit indtryk at folk er rigtig velforberedte i år. De danske virksomheder har en del ny-lanceringer med på produktsiden og på servicesiden - og de glæder sig til at vise dem i Hamborg. Vi oplever også, at der er en rigtig god dialog i den danske hal, folk opsøger allerede nu deres naboer i hallen for at planlægge og koordinere, så de ting man laver, ikke kommer til at overskygge hinanden. At man ikke laver en event på standen på samme tidspunkt som naboen, siger Marc Lerche. - Vi oplever generelt flere initiativer på de enkelte stande i år. INGEN OFFICIELLE REPRÆSENTANTER Mens der er rigtig mange danske udstillere på SMM i år, må man spejde langt efter repræsen-

Marc Lerche

/ SIDE 6

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

tanter for det officielle Danmark. Styrkeposition og vækstteam har ikke udmøntet sig i den store interesse for at løse billet til Hamborg. - Man kan godt undre sig over, at der ikke er mere politisk opbakning til det, man godt kan se som et eksportfremstød for en hovedsektor i dansk erhvervsliv, siger Mark Lerche, uden at han vil gå i detaljer med emnet. CRUISE På det overordnede plan forventer Marc Lerche, der selv er tilstede på hele messen, at der vil være stor fokus på krydstogtsektoren i år. Der står rigtig mange krydstogtskibe i ordrebøgerne, og der er kommet en del nye spillere ind på markedet - såvel nationalt som på rederisiden og blandt værfterne. - Personligt synes jeg også det bliver interessant at se, hvor tysk shippingindustri er. De er blevet ramt rigtig, rigtig hårdt - det sidste årti har været lidt af mareridt for tyskerne. Hvilken ny tysk shippingvirkelighed kommer vi til at møde på messen. Hvilke globale ambitioner er der tilbage - det bliver interessant at se.


UDSTILLERE PÅ DEN DANSKE PAVILLON (EKSPORTFORENINGEN)

A/S LOGSTRUP-STEEL ABCON A/S Acurail AGROMETER A/S Atlas Incinerators Aps Bay Valves Aps Blue Water Shipping A/S BLUNOX A/S BLÜCHER METAL A/S C.C. Jensen Casting A/S C.C. Jensen Window A/S Callenberg Technology Group A/S Caverion Denmark A/S C-Leanship A/S C-LOG IVS Clorius Controls A/S DAMPA Aps Danfoss A/S Danfoss Gmbh Danfoss Semco A/S Danish Ship Decor DASPOS A/S DBI - Danish Institute Of Fire And Security Technology DBI Certifikation A/S DEKO Ocean Den-Jet Nordic A/S DESMI Pumping Technology A/S DMS A/S Ellehammer - A Part Of Iron Pump Eltronic A/S EMRI A/S FAYARD A/S

Force Technology Frese A/S Frese Metal- & Stålstøberi A/S Fujas A/S Gertsen & Olufsen A/S Global Boiler Aalborg A/S Green Instruments A/S Greenoil Standard ApS Hans Jensen Lubricators A/S HF Jensen A/S Howden Turbo HOYER A/S Hytek A/S Inexa TNF ApS IRON Pump A/S Iver C. Weilbach & Co. A/S Johnson Controls Denmark ApS, Marine Kjærulf Pedersen A/S KNL Networks Denmark Aps Knud E. Hansen A/S Liqtech International A/S LJM - Lind Jensens Maskinfabrik A/S LR Marine A/S Marco Marine A/S Marine Technic - Denmark MarineShaft A/S Maritime Danmark Aps Maritime Ship Supply ME Production A/S Norisol A/S Novenco Marine & Offshore A/S Odin Diving A/S ORSKOV YARD A/S

OSK-Shiptech A/S Oxymat A/S Pres-Vac Engineering A/S Pureteq A/S ROCKWOOL A/S Rosenby Engineering SBS International Aps Scanel International A/S Scantech Marine Scanwipers A/S SELCO Aps Senmatic A/S SH Group A/S SPX Flow Technology Danmark A/S Tempress A/S Umicore Denmark ApS Vessel Performance Solutions Aps (VP Solutions) Viking Life-Saving Equipment A/S Viking Nadiro A/S VMS Group A/S Wencon ApS Wrist Ship Supply A/S

50 års fødselsdagsreception

I anledningen af at vores Administrerende Direktør Jens P. Buchhave fylder 50 år, vil det glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset til reception: Torsdag d. 13. september 2018, kl. 13.00 – 16.00, på Pakhuset, Rødspættevej 6, 9990 Skagen.

50 års fødselsdagsreception

50Med årsvenlig fødselsdagsreception 50 års fødselsdagsreception hilsen

I anledningen af at vores Administrerende Direktør Jens P. Buchhave fylder 50 år, vil det glæde os at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner af huset reception: at vores Administrerende Direktør Jens P. Buchhave af at vores Administrerende Direktør Jens P.tilBuchhave

Tryggve, Rigmor og Annika

I anledningen af anledningen Torsdag d. 13. september 2018, kl. 13.00 – 16.00, på Pakhuset, fylder 50 år, vil det glæde os atos se at kunder, samarbejdspartnere, forretningsfylder 50 år, vil det glæde se kunder, samarbejdspartnere, forretningsRødspættevej 6, 9990 Skagen. forbindelser og venner af huset til reception:

forbindelser og venner af huset til reception:

Ps. af praktiske årsager bedes tilmelding sendt til: Rødspættevej 6, 9990 Skagen. jane.drejer@tarntank.com  Ps. af praktiske årsager bedes tilmelding sendt til:  Med venlig hilsen jane.drejer@tarntank.com  senest d.Annika 10. september 2018. Tryggve, Rigmor og Med venlig hilsen senest d. 10. september 2018. Torsdag d. 13. september 2018, kl. 13.00 – 16.00, påvenlig Pakhuset, Med hilsen Torsdag d. 13. september 2018, kl. 13.00Tryggve, – 16.00, på Pakhuset, Rigmor og Annika Rødspættevej 6, 9990 Skagen.

Tryggve, Rigmor og Annika

Ps. af praktiske årsager bedes tilmelding sendt til: jane.drejer@tarntank.com  Ps. af praktiske årsager bedes tilmelding sendt til:  senest d. 10. september 2018.

jane.drejer@tarntank.com

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


DMF 2020: MOD NYE HORISONTER

Maj 2020 er Danish Maritime Fair på banen for femte gang, nu med et nyt koncept - men i vante rammer. Med opbakning fra messen mangeårige partnere, udstillere og oplægsholdere, med visioner og fingeren på pulsen - er vi i gang med at genopfinde os selv. Det bliver et brag af en messe.

- Vi tager alt det der fungerer godt, smider det der ikke dur væk - og så lægger vi en hel masse nyt og spændene til, siger Martin Uhlenfeldt, Partner i Medie Gruppen Maritime Danmark, og ansvarlig for Danish Maritime Fair, der endnu ikke vil gå i detaljer med, hvordan Danish Maritime Fair 2020 kommer til at se ud. - Vi har haft en rigtig god dialog med partnere, udstillere og besøgende, og det er endt med, at vi har givet hinanden håndslag på, at Danish Maritime Fair er kommer for at blive. Vi vender tilbage til vores rødder der er, at afvikle en international maritime messe på dansk jord, en messe der fremmer Det Blå Danmark via international branding af de fremragende produkter og kompetencer vi råder over herhjemme, siger Martin Uhlenfeldt og erkender, at messen i 2018 ikke stod skarpt nok. / SIDE 8

DANMARKS HJEMMEBANE - Det er den ene side af messen, den danske. Men den maritime branche er i høj grad global, derfor er Danish Maritime Fair Det Blå Danmarks hjemmebane - men den er åben for alle. Vi tror på åben, fri og fair konkurrence, og er ikke bange for at blive målt og vejet i forhold til andre. Derfor vil vi rigtig gerne have mange udenlandske virksomheder med på Danish Maritime Fair - ikke mindst fra de af vores nabolande, der ikke selv har en stor international maritim messe at vise deres produkter frem på, siger Martin Uhlenfeldt. - Og vi ved, at København og Danmark er et attraktivt sted at afvikle store arrangementer, infrastrukturen er fremragende, der er mange hoteller at vælge imellem - og folk kommer gerne hertil og føler sig godt tilpas.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

MULIGT AT SIKRE SIG EN OPTION Markedsføring, salg af stande og konferenceprogrammet tages der først fat på i 2019, selvom de første aftaler allerede er indgået. Men det nye koncept skal på plads, før optionerne vil blive løftet til bindende aftaler. - Vi er med på SMM for at fortælle om, hvor i processen vi er, og hvor vi er på vej hen. Vi er selvfølgelig parate til at indgå aftaler om optioner, men det er ikke det afgørende for os. For os handler det om at vedligeholde de mange gode forbindelser vi har. Forsikre om, at vi er kommet for at blive. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet, vi tror på, at transparens skaber tillid - også når tingene for en kort stund bevæger sig den forkerte vej, siger Martin Uhlenfeldt.


Motorrenovering - det er vores speciale Vi renoverer alle typer motorer til marine, industri, entreprenør, lastbiler samt salg af reservedele.

A/S Esbjerg Cylinder Service Tlf.: 75 13 92 55 www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service TRANSPARENS - De fleste af vores kunder har sagt til os: Ok, det kunne have været bedre sidste gang. Men det har vi også selv prøvet - at salget går op og ned. Det afgørende er, hvordan man reagerer. Om man blot trækker på skulderen og fortsætter som man plejer, eller vælger at gå ind i en åben dialog og blive skarpere på, hvad det er kunderne har brug for. I har valgt den åbne dialog med kunderne, og at fokuserer på, hvad det er de har brug for. Derfor kan I også regne med os næste gang, fortæller Martin Uhlenfeldt.

Tlf.: 86 62 22 44 www.mcs-itop.dk

ÆNDRET SALGSORGANISATION Noget af det der allerede er sket, er en ændring af salgsorganisationen i Medie Gruppen Maritime Danmark, der er selskabet bag Danish Maritime Fair - men også en række medieaktiviteter der bl.a. tæller tre magasiner og to internetportaler. Her har Gruppen valgt at udlicitere alt medie salg til Rosendahls, der er blandt landets største indenfor grafisk og elektronisk kommunikation, med stærke kompetencer på salg, publicering og distribution. STÆRKT MATCH - Vi ser frem til et tæt samarbejde med Rosendahls, som vi har kendt og gjort forretninger med i mange år. Med deres brede erfaring og indgående kendskab til den maritime branche, er vi overbeviste om at de er den rigtige partner til at løfte såvel Danish Maritime Fair som vores medieaktiviteter, siger Martin Uhlenfeldt. Rosendahls har kontorer i Esbjerg, Aalborg, Odense, Holbæk og København, og det er fra sidstnævnte kontor at salgsarbejdet for Medie Gruppen Maritime Danmark primært vil foregå. Det sker under ledelse af salgschef Niels Hass, der har lang og stor erfaring med alle former for mediesalg - og tilmed en baggrund som navigatør fra Svendborg Navigationsskole.

Vi har brug for dig! - på broen, i gummibåden, ved radioen, i maskinen, på dækket, i kabyssen ... Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 9 /


AF BENT MIKKELSEN

MULTI-FUNKTIONS NYBYGNING TIL ESVAGT Midt i al virakken på Esbjerg havn i forbindelse med 150-års jubilæet og Tall Ships Race kom Esvagt A/S’ seneste nybygning, Esvagt Innovator, til hjemhavn for at blive klargjort til en charterkontrakt, der løber de næste 10 år. I den periode skal nybygningen servicere Syd Arne-feltet i Nordsøen for Hess Danmark. Esvagt Innovator følger direkte i kølvandet på Esvagt Omega, der i de foregående 17 år stod for transporten til og fra feltet – dog med 2 års undtagelse, hvor opgaven var hos Esvagt Connector.

E

svagt Innovator er et af de mest multifunktionelle skibe i Esvagtflåden. Man fristes næsten til at bruge betegnelsen en flydende schweizerkniv om skibet, som er blevet udviklet i tæt samarbejde med Hess Danmark, der har taget skibet ind for de kommende 10 år. Inden skibet blev designet lavede Esvagt teknikere og Hess Danmarks ditto en brainstorming for at kikke på alle de funktioner, som skulle udføres ved og omkring Syd Arne feltet i Nordsøen. Og alle disse features er nu blevet en del af de funktioner, som i fremtiden skal varetages af Esvagt Innovator. Det gælder bl.a. nogle funktioner med at servicere ubemandede platform på feltet, som hidtil er blevet betjent ved beboelse/accomodation rig ved Syd Arne. Den funktion kan nu også klares af Esvagt Innovator,

/ SIDE 10

der af charteren bliver udstyret med en sådan gangbro. Det betyder, at Esvagt Innovator kan overføre de teknikere, der skal udføre opgaver på en ubemandet platform via walk-towalk gangbroen, ligesom skibet kan underbringe de samme teknikere i de ekstra kamre, der er om bord til samme formål. Esvagt Innovator har ekstra kamre til 36 personer i kategorien servicepersonel – eller industripersoner, IP’er, som den interne betegnelse for disse

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


håndværkere. De kan fordeles i 18 kamre til hver to personer. Faktisk betegner Esvagt selv skibet som en femi-en forstået på den måde, at Esvagt Innovator har fem forskellige funktioner. - Vi har arbejdet sammen med Hess Danmark om at udvikle de mange funktioner for at give charter så godt et skib som overhovedet muligt. Derfor har vi i fællesskab fået lavet et såkaldt fem-i-en-skib, der kan udføre en lang række af de funktioner, der skal med mellemrum skal udføres på feltet, fortæller Ole Ditlev Nielsen, Business Develop Manager i Esvagt. De fem funktioner er: • Transport og Standby-skib • Serviceskib (walk-to-walk) • Offshore loading (heading control) relokering-, vedligehold- og reparation af slangesystem samt nødslæbsberedskab af tanker • ROV-moderskib • Oil spill response-skib TRANSPORT/ STANDBY Transport-opgaverne er den almindelige trafik til og fra landbasen I Esbjerg (I Trafikhavnen), hvorfra der sejles alle typer forsyninger ud til platformen, der ligger 240 km. nordvest for Esbjerg. Det sker på helt normal vis på den måde, at disse forsyninger, der kan være alt fra søm og skruer til de daglige fødevarer, som bruges om bord, bliver sejlet ud i 10 fods containere. Containere lastes på Esvagt Innovators agterdæk præcis som det er tilfælde på traditionelle supplyskibe. Esvagt Innovator har fået bygget høje sider på agterdækket, hvilket giver god læ til containere under sejlads til og fra feltet, og senere til de medlemmer af

besætningen, der skal arbejde med containerne under losning. Skibets opgave som standby-skib bliver bl.a. i de perioder, hvor der lastes tankskibe på Syd Arne-feltet. Produktionsfeltet lagre den behandlede olie i en gigantisk lagertank, der også udgør fundamentet for den topsite, der stikker over vandet. Olien fra lagertanken udskibes til et bøjelaste-tankskib med otte til 12 dages mellemrum alt efter produktionen. Mens lastningen på går ligger Esvagt Innovator standby i området. OFFSHORE LOADING Offshore loading hænger sammen med lastning af tankskibe, der fyldes med olie fra lagertanken på feltet. Der er en del funktioner i den forbindelse. Det kan være opgaver med at hjælpe tankskibet på plads ved den undervandrørledning, som skal fiskes op af tankskibet og kobles sammen med tankskibets rørledning. Den funktions kaldes Heading Control på offshoreengelsk og består i at Esvagt Innovator hjælper med at overføre offloading slangen til tankskibet En anden periodisk opgave i forbindelse med Offshore Loading er inspektion af rørledningen, som er en fleksibel rørledning/slange. Den skal af og til skiftes (den består af en række sektioner, som kan skiftes uden at hele rørledningen skal skiftes). Når Esvagt Innovator har den funktion løftes rørledningen eller slangen op på agterdækket. Det sker via en særlig A-ramme, der er monteret over den åbne del af agterenden. Der er lige præcis plads nok til at slangen kan løftes op og med de særlige tugger-spil trækkes ind på dækket, hvor udskiftning eller reparation udføres i mens. A-rammen løfter op til 60 tons og har en højde på 5 meter over stævnrullen, som ramme er integreret i når den ikke bruges. Opgaven med håndtering af slangen har også fået sin egen forkortelse i offshore-sproget: handling Hose End Valve = HEV. Der er instal-

leret firetugger-spil på for og agterdæk for at give mulighed for at flytte på slangen og holde den i den rigtige position på dækket under reparation. En reparation eller udskiftet af olieslange vil blive udført på en særlig platform, som tages om bord på Esvagt Innovator. Den platform har den funktion, at der virker som et olieopsamlingsområde, således at eventuel olie i slangen bliver opsamlet i platformen og derefter løber direkte ned i en dertil indrettet tank under dæk. Skibet har tanke til opsamlet olie og disse forbindes til platform og derved undgås oliespil. Den opgave kan også få hjælp af de to kørende 10-tons kraner, der er installeret på toppen af side-dækshusene. Det betyder, at der er kran dækning hele vejen fra apteringshuset til 10 meter agten for agterspejlet. Knock-boom kranerne er godkendt til Oil Recovery Operations ligesom kranerne er godkendte til basketoperation i redningssituationer. Kranerne er også godkendte til at håndtere MOB-både med besætningen om bord. ROV-MODERSKIB Esvagt Innovator er også udstyret med ROV (Remote Operated Vehicles) – en undervandsrobot – som bruges til en række funktioner. Den kan udføres inspektioner af de undersøiske installationer i forbindelse med rørledningerne på havbunden. Disse rørledninger forbinder Syd Arne-feltets 13 produktionsbrønde med procesanlægget og lagret på selve Syd Arneplatformen. ROV’en kan også bruges til at udføre mindre reparationsopgaver på havbunden eller hjælpe med til at ”fange” slangen under vandet i forbindelse med kobling til tankskibet. ROV’en sættes om bord af Hess Danmark, der også leverer operatørerne til enheden. Der er

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 11 /


lavet et særligt operationsrum i tæt forbindelse med ROV-garagen, der er placeret i bagbordside på agterkanten af apteringshuset. ROV’en søsættes med en traverskran ud over siden af skibet. OIL SPILL Den femte funktion for Esvagt Innovator er at være oil-spill-response-vessel. Det vil sige, at skibet har mulighed for at opsamle olie, hvis der er sket et uheld på feltet med en sprunget slange eller andet uheld, hvor olie er løbet ud på havet. Der kan Esvagt Innovator opsamle olien med pumpemateriel og flydespærringer, der står parat om bord, hvis uheldet sker. Arbejdet med at opsamle olie kan ske døgnet rundt uagtet at der er mørk eller tåget, idet skibet er udstyret med en Miros oil spill radar, der kan se olien på vandet, ligesom skibet også har et særligt natkamera, der kan se olien på vandet i mørke. Esvagt Innovator har tankkapacitet til 1.200 kubikmeter opsamlet olie. SKIBET Byggeværft og kontraktværft er Cemre Shipyard Esvagt med Havyard Ship Design & Solutions i Fosnavåg. Skibet er af typen Havyard 832. Skibet er som nævnt skræddersyet til opgaver på Syd Arne-feltet, men også fået indbygget en række

/ SIDE 12

features, som er udviklet i Esvagts tekniske afdeling i tæt samarbejde med besætninger fra flere skibe i flåden. Et af de små, men særlige features, som har fundet vej til Esvagt Innovator, er en beskeden pult i styrehusets yderkant. Der er joy-stick til thrustere samt maskinkontrol indbygget. Det giver skibsføreren mulighed for at stå med front mod søen – sideværts – og manøvrer skibet til kaj eller under operation med MOB-både. Traditionelle installationer af de disse funktioner er ofte i pulten længere ind i rummet, hvorfor føreren ”vender forkert” i forhold til optimale udsyn til kajkanten eller til MOB-båden. Det er blevet ændret og har allerede været til stor glæde for de to skibsførere på Esvagt Innovator. Det er Jesper Møhring Mandsen og Henrik Madsen, som fører skibet. Hess Danmark har ret stramme regler for besætningen om bord på Esvagt Innovator og dets forgængere. Charteren kræver at besætningen (også det gælder alle nøgle pladser) har et vist antal anløb til Syd Arne-området før de kan godkendes som fuldgyldige medlemmer af besætningen. - Derfor er det svært lige at samle en besætning til dette særlige skib, idet folkene skal gennem

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

en tillæring før det kan godkendes, fortæller skibsfører Henrik Madsen Besætningen har fået et betydeligt velfærdsløft med det nye skib i set op mod forholdene på den aldrende Esvagt Omega, som tidligere blev solgt til ophugning. Alle har naturligvis egne kamre med private faciliteter – der er plads til alt 49 personer om bord, hvor af 13 er besætningen. De har gode faciliteter i underholdning på frivagterne med Infotainment system (der klarer op til 150 brugere) fuld sat tv og internet på tv’et. Og TV-apparater er der rigelig af: Der er 50 enheder på 22”, 15 enheder på 32” og fem enheder på 55” installeret rundt om i skibet.


MASKINERI På maskinsiden er skibet super-fleksibel med et diesel-elektrisk maskineri med fire Caterpillar-maskiner koblet til generatorer der igen er koblet til fem thrustere. Det er to azimuth-enheder agter (fremdrivning), en retractable thruster i forskibet samt to bovthrustere. Alt er koblet sammen med et Siemens Blue Drive-system, der optimere olieforbruget under drift. Dertil kommer en aktiv observation af olieforbruget generelt. - Det er sådan, at vi hele tiden tager højde for forholdene på den måde, at hvis vi ved at skibet ikke bliver losset før kl. 13:00 den følgende dag, ja så drosler vi ned på sejladsen og går for små omdrejninger så skibet ikke kommer til kajen kl. 07:00 om morgen, men først i nærheden af kl. 13:00. Det giver pæne besparelsen i olieforbruget til glæde for såvel rederi som for charter, fortæller Ole Ditlev Nielsen.

FAKTA OM ESVAGT INNOVATOR Byggeværft Cemre Marin Endustri, Cemre Kontrakt-værft Cemre Marin Endustri, Cemre Design: Havyard Ship Design & Solutions, Fosnavåg Byggenummer #53 Kaldesignal OXAJ2 IMO-nummer 9810202 Hjemhavn Esbjerg Ejer Esvagt A/S Type Havyard 832 Køllagt 26-12-2016 Søsat 06-01-2018 Afleveret 30-06-2018 Længde o.a. 81,90 m Længde p.p. 69,0 m Bredde 17,60 m Dybgang 6,51 m Sidehøjde 7,7 m Tonnage 4.064 BT 1.220 NT 2.500 DWT Ballast 1.448 kbm Hovedmaskineri 4 x Caterpillar type 3516C-HD Udtag 6.500 kW Servicefart 14 knob Nødgenerator Scania DI9 Udtaget 300 kW Kraner 2 x Knock-boom 10 tons udlæg 10 m. 1 x 1 tons udlæg 12 m (servicekran) Slæbespil 1000 m. wire ø 64 mm Bremse 250 ton Træk 60 tons Pæletræk 100 tons Gymnasium 3 cykler 2 løbebånd 2 romaskiner Klasse DNVGL Notation +1A1, E0, SF, DK+ ComF V(3) C(3), Clean Design, Naut OSV (A) AUTR, Oilrec, Offshore Service Vessel, Towing, Standby, SPS, LFL* UNDERLEVERANDØRER ESVAGT INNOVATOR Byggeværft Cemre Marin Endustri, Tyrkiet Kontrakt-værft Cemre Marin Endustri, Tyrkiet Design: Havyard Ship Design & Solutions, www.havyard.com Redningsflåder Viking Life Saving Ejer Esvagt A/S Hovedmotorer Caterpillar (MaK) Kraner Palfinger Slæbespil Palfinger Motorstyring Siemens Blue Drive Klasse DNVGL DP-system Kongsberg SatCom Sailor Thrustere Brunvoll Azimuth-thruster Steerprop OY Nødgenerator Scania

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /


TEMA: MARITIM INDUSTRI

AF JENS NØRGAARD

HSC CREWBOAT FRA TUCO I JOB NORD FOR POLARCIRKLEN Tuco Marine Group i Faaborg, der har specialiseret sig i fremstilling af specialfartøjer i kompositmaterialer til bl.a. vindindustrien offshore og fiskeindustrien herunder forsyningsfartøjer til norske havbrug kunne denne sommer tilføje endnu et segment til havbrug og offshore indsats. Det er den 11 meter lange ProZero-båd beregnet som crewtransfer for mandskaberne på opdrætsanlæggene.

F

artøjet som Tuco Marine leverede, er overtaget af Emilsen Fisk AS i Rørvik nord for Trondheim og dermed nord for polarcirklen ud til atlantkysten. Her har norske Emilsen Fisk sine store havbrug til opdræt af bl.a. laks. Det nye fartøj afløser et ældre skib, som hidtil har stået for besætningsskifte af teknikere på havbrugene. For medarbejderne der arbejder ude på havbrugene, betyder det nye fartøj en væsentlig forbedring i transittiden til/fra arbejde. Det ældre fartøj skød en gennemsnitsfart på 11 knob. Med ProZero båden er gennemsnitsfarten fra to stk. Volvo Penta motorer nu 35 knob, hvilket blev demonstreret ved prøvesejladserne på Fåborg Fjord inden afgangen til det mere den norske atlantkyst. - Ved den lejlighed udtalte Tuco Marines adm. direktør, Jonas Pedersen, at søegenskaber, effektivitet og komfort er nogle af de mest ef-

tertragtede parametre for moderne og hurtige arbejdsfartøjer. På værftet fokuserer vi stærkt på disse kvaliteter ved bygning af ProZero-seriens hurtige både til professionelle brugere. Vi kan tilbyde et fartøj der ud over at spare så meget brændstof som muligt, har en dyb V-bund, der kræver mere effekt end en flad, men hvor vi til gengæld opnår en mere sikker og behagelig sejlads. Brændstofs besparelserne opnås ved innovative løsninger og reduktion på vægt. FORSKELLIGARTEDE TILPASNINGER ProZero fartøjet som crewbåd er udstyret med dieselvarme, dobbelt VHF, radar, 12” touch multi-skærm, AIS, landstrømforsyning, lysbjælke, luftaffjedret førersæde og toilet med adgang fra Agterdækket. ProZero-bådene fås i mange varianter alt efter de specifikationer kunden har til skibet ar-

bejdsområde. Det kan være som transfer-fartøj, spulebåd til rensning af nettene i havbrug, skifteskib, eller individuel transport af serviceteknikere med de såkaldte Daugther Crafts til havvindmøllerne fra et moderskib. Det har ikke mindst Siemens benyttet sig af på sine to SOV-fartøjer, Service Operation Vessels, som i 2016 og 2017 blev sat i drift på bl.a. Vattenfalls Dansk-Tysk havvindmøllepark vest for Esbjerg. SOV-fartøjerne som Siemens har chartret hos det tyske rederi Bernhard Schulte, er specialdesignet til vindmølleopgaverne af det norske værft Ulstein. Skibene bærer betegnelsen Ulstein SX 175 X-bov. Tilpasningerne af ProZero-bådene er mange. Det gælder også styrehusets layout som er designet til optimal udnyttelse af den nyeste og mest avancerede navigations- og overvågningsteknologi. Det handler om effektivitet og sikkerhed på havet.

FOTO: TUCO

SPECIALSKIBE TIL SØOPMÅLING Efter afleveringen af mandskabsbåden til norske Emilsen Fisk AS i Rørvik fulgte i begyndelsen

Den 11 meter lange ProZero-båd beregnet til crewtransfer ved norske havbrug ses her på vej ud til et opdrætsanlæg. / SIDE 14

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


Det første af to specialfartøjer til Forsvarsministeriet her fotograferet ved kaj i Faaborg. FOTO: TUCO

af august leveringen af den første af to specialudviklede 14 meter fartøjer til Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse. Begge fartøjer skal anvendes til Søværnets søopmåling i de indre danske farvande og erstatte to udtjente fartøjer. Bådene indrettes til to hydrografikkyndige personer samt en skibsfører. Skrogdesignet er specielt rettet mod to udfordringer der er svære at løse samtidig: kapacitet til at operere i ikke kortlagte lavvandsområder, hvor der er risiko for grundstødning på den ene side og krængningsog retningsstabilitet på den anden. Bådene der er udstyret med jetdrev, og kan ved fuld last skyde en fart på 25 knob. Skrogets design muliggør i øvrigt en mere effektiv opmåling i forskelligartede vejrforhold og mindsker turbulens og vibrationer, således at måleudstyret ikke forstyrres. DYKKER- OG SPULEBÅD FØLGER Skrogdesignet er specielt rettet mod at imødegå to udfordringer, der er svære at løse på én gang: kapacitet til at operere i ikke-kortlagte lavvandsområder, hvor der er risiko for grundstødning på den ene side og krængnings- og retningsstabilitet på den anden. Det avancerede sonarudstyr er fastmonteret under båden og forsænket i konstruktionen, så den beskyttes mod elementerne. Udover de to søopmålingsfartøjer til det danske søværn, vil TUCOfolkene om kort tid ligeledes levere et par fartøjer mere til Norge. I første omgang en otte meter lang dykkerbåd til et dykker- og entreprenørselskab i det sydlige Norge og endnu en spulebåd til et norsk havbrug, fortæller adm. direktør Jonas Pedersen til Maritime Danmark og FiskerBladet.

CHEMICAL TANKER COMBINED 2-DAY COURSE MARPOL/IBC Refresher Course, and Liquid Cargo Handling Simulator Course Chemical Tanker Cargo Operations in Liquid Cargo Handling Simulator, Refreshing STCW Chapter V section A-V/1-1-3

September 18th

November 27th

2018

- your choice of course Tlf. +45 62 53 10 75 kursus@marnav.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 15 /


FOTO: JENS NØRGAARD

SOMMER REPORTAGEN

Tunøfærgen lastet og klar til afgang.

AF JENS NØRGAARD

TUNØFÆRGEN VAR TÆT PÅ NY REKORD I PERSONOVERFØRSLER

Noget af det bedste ved at sejle med færgen ”Tunøfærgen” på overfarten til Kattegatøen Tunø mellem Samsø og Hov færgehavn i Jylland er oplevelsen af, at det danske skolevæsen nu igen har opdaget mulighederne for børnenes udvikling ved at sende dem på ø-ferie, lejrskole etc. Det er oplevelsen for livet - ø-livet - historien, naturen og dyrelivet i det kuperede terræn. Tunø er garanten - ikke kun for de unge, men i lige så høj grad for et internationalt som dansk publikum, der rent ud sagt valfartede til øen denne sommer.

H

øjsæsonen for færgeoverfarten og højtakstperioden begyndte i år den 30 juni og sluttede den 12. august. I højtakstperioden koster en tur/retur 192 kr. for en voksen. I lavtakstperioden er prisen for en voksen fra den 13. august i år 72 kr. De differentierede takstperioder, hvor der uden for højsæsonen afregnes og ydes tilskud fra det offentlige efter landevejsprincippet 3,54 kr.pr. km, har vist sig at være en succes for ø-færgerne i Danmark og udviklingen generelt i de små samfund. Bag det arbejde med at overbevise

/ SIDE 16

politikerne på Christiansborg stod ikke mindst det kommunale færgesamarbejde ”Færgesekretariatet ” i Ærøskøbing på Ærø. I hele 2018 forventer Tunøfærgen at nå op på 49.000 passagerer. Det er en kraftig fremgang men stadig 6.000 pax fra rekordåret 2003, som vejrmæssigt kunne sammenlignes med den sommer vi har haft i år, siger overfartsleder Bjarne Møllgaard, Tunøfærgen. Allerede i 2004 faldt overførslerne til 43.000. Siden har pax-tallet

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

haft en Jo-Jo effekt og svunget sig op og ned til max 46.000 personer - senest i 2017. Folk rejste i stedet til de sydeuropæiske lande. Den tendens med den varme sommer i år ser nu ud til at have toppet. Danskerne igen på opdagelse herhjemme. ”NO SHOW” BLEV STOPPET Samtidig er vi fri for de såkaldte ”No Show”, hvor publikum reserverer plads ombord, og bare bliver væk den dag de skal sejle. Nu betales der ved reservation og så kommer passagerne. Vi


FOTO: JENS NØRGAARD

havde en overgang et ”No Show” på helt op til 50 procent. I dag har 90 procent af pax booket og betalt på forhånd. Maritime Danmarks udsendte står ved agterklappen en tidlig sommermorgen sammen med overfartslederen. Styrmand, Simon Sørensen, bryder ind med en meddelelse om, at antallet af pax ombord er nået. Forbindelsen mellem skib og land via gangwayen er taget. Det eneste der mangler er agterklappen, hvor cykler, barnevogne, kølecontainer til købmandsgården på øen med brød etc., fustager med øl og sodavand, campingvogne og meget andet fortsat lastes. Det eneste der ikke er ombord er biler. Skipper Flemming Lørup har fortsat sammen med Bjarne Møllgaard travlt med at stuve den sidste del af lasten i form af en række kølebokse. Tunø er en bilfri ø på 3,5 km2. En bil eller to kan kun komme over med særlig tilladelse fra overfartslederen. Det samlede antal biler på øen kan vel tælles på to hænder. Til gengæld skorter det ikke på campletvogne og telte i alle afskygninger herunder trækvogne til bagage. NATURPERLEN I KATTEGAT Det tager ca. 55 minutter at sejle til Tunø. Vel ankommet står en hel ”hær” af hjælpere klar ved færgelejet med traktorer, ATV’er for at hjælpe gæsterne til sommerhusene, campingområderne og øens store teltplads med plads til mindst 190 telte lige ved siden af et fyldt havneområde for lystsejlere eller erhvervstrafik som udflugtsbåden ”Tunø” til Samsø. Det er øens tidligere postbåd som i sin tid sejlede ud til de ”gamle” DSB Aarhus-Kalundborgfærger med pax, gods og post til/fra øen. I dag er det en saga blot. Tunøfærgen fra Hov er forbindelsesleddet til fastlandet. Den sejler med f.eks. teltliggere, lejere af sommerhuse og de såkaldte éndagsturist til øen, der på traveben eller med en særlig indrettet landbrugsvogn

Skibsfører Flemming Lørup på jobbet i styrehuset på færgen til Tunø. får sig en oplever på denne naturperle i Kattegat i øjesyn. Tunø-borgerne er godt klar over at der skal smedes medens ”jernet” er varmt. Venligheden strømmer en i møde ved ankomsten. Det er noget af det positive vi oplever som færgefolk, fortsætter Bjarne Møllgaard, der foruden rollen som overfartsleder også er konstitueret havnefoged samt ansvarshavende for teltpladsen ved siden af havnen. Selv bor han i Højbjerg ved Aarhus. Han er øverst ansvarlig for de tre driftsbesætninger, der udgør det samlede mandskab på Tunøfærgen. Det omfatter en kaptajn, styrmand og maskinmand pr. vagt. Oveni kommer så en sikkerhedsmedarbejder til forfaldende arbejde, når passagertallet overstiger 103 personer. INGEN FINDE FORNEMMELSER Lad det være sagt fra starten man skal ikke have fine fornemmelser som skibsofficer på færgen. Det er teamwork hele vejen igennem, fra rengøring,

billettering og lastning og losning af færgen og vedligehold samt lager og kølerum og ventesale med mere i begge færgehavne. Fælles for officererne er, at de har en skibsføreruddannelse endten som sætteskipper eller mere gerne med kendskab til motorpasning. Andre i den menige besætning skal have et søsikkerhedsbevis. Dagens skipper på overfarten fra Hov til Tunø var den 72-årige Flemming Lørup, der tidligere har sejlet i coasterfarten. Overfartsleder og ligeledes skibsfører Bjarne Møllgaard var dagens maskinmester. De to garvede søfolk stod stort set alene for hele lastning og losning med hjælp fra en mellemstor gaffeltruck. De slæbte cykler, barnevogne, og tog et større bagagebur på ”gaflerne”. Et stort og kraftanstrengende arbejde der tages med et smil. HØSTEN TYNGER PÅ VOGNDÆKKET Sådan er det også under Tunø-festivalen som i år blev holdt fra den 5. til den 9. juli – en musikfestival, som første gang blev afviklet i 1987 og i dag hører til en af landets mest traditionsrige

Overfartsleder Bjarne Møllgaard er i gang med at bakke en fyldt affaldscontainer ombord på færgen under opholdet på Tunø. Containeren skal til forbrændingen i Skanderborg.

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

Nyt bådeværft i Rødby Havn

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 17 /


at se, hvad fremtiden byder for færgerederiet. Det Bjarne Møllgaard sigter på er de kommunale politikeres initiativ til oprettelse af et såkaldt ø-udvalg. Med sine 118 faste indbyggere, ifølge Danmarks Statistik, og et befolkningstal på næste 4 – 5.000 mennesker i sommerperioden er der nok at tage fat på for såvel turistindustrien som erhverv. Borgmester Uffe Jensen har tidligere udtalt: ”Tunø har en god historik med selv at tage initiativ til at skabe lokal udvikling på øen. Det ser jeg gerne meget mere af. I den forbindelse er det vigtigt, at vi både som kommune og som lokalbefolkning så bakker op om støtter den enkeltes succes. Det gavner hele øen”!

Tunøfærgen på vej ind i færgelejet på Tunø. Læg mærke til de mange mennesker ved kaj. Det er ren glæde til bl.a. gensyn fra nær og fjern. oplevelser. Festivalen foregår hvert år fra torsdag til søndag, den første uge i skolernes sommerferie. Torsdag den 18. juli, var det ellers tung last, som blev rullet ombord. Grundet det ekstremt varme vejr over Skandinavien var høsten nu for alvor gået i gang på øen. De første tre trailerlæs med 4 tons korn pr. trailer, blev fragtet til Hov. Siden er det gået som på samlebånd. Færgen er bygget til de tunge læs og gaffeltruckens styrke og især anordning af egen konstruktion, har gjort det muligt at koble trækket med korn. For både Bjarne Møllgaard og Flemming Lørup er færgen deres ét og alt. De har deres specialer som at banke rust og male eller fører regnskab og tilrettelægge vagtplaner med mere. Styrmand Simon Sørensen har kun været ombord en korte periode, men håber på en fremtid. Han kommer fra Esvagt, hvor han har sejlet med vagtskibene. Sikkerhedsmedarbejderen, der bl.a. står for rengøring i passagerområderne, Valdemar Dahlgaard, er lærerstuderende i Aarhus og sæsonansat, men kommer oprindelig fra Aalborg.

evt. noget til den ”søde” tand! Vi har droppet restaurantdriften ombord. Det er for dyrt for det kommunale rederi, fortsætter Bjarne Møllgaard. Tunøfærgen tilhører Odder Kommune og blev for 25 år siden bygget på Hvide Sande Yard – den gang Johs. Kristensens Skibsbyggeri A/S. Færgen er 30,5 meter lang og 9 meter bred og skyder en servicefart på 9,5 knob. Farten sikrer 2 Volvo/Penta motorer, der yder 588 kW. På en dobbelttur bruger færgen 200 liter diesel. To Scania hjælpemotorer til strømforsyningen ombord yder 300 kh. Der er plads til ca. 200 pax gennemsnittet om sommeren er 190. På lastdækket er der plads til fire biler. Det med biler skal selvfølgelig tages med et stort forbehold. Øen er bilfri – det er stadig overfartslederen der bestemmer. UDVIKLING SKAL SKE LOKALT Jubilæet markeres den 29. september på øen med deltagelse af rederen - Odder Kommunes borgmester Uffe Jensen. Færgejubilæet tager en del tid for overfartslederen. Det bliver spændende

Skal det bestående øen og evt. nyt erhvervsliv vokse hånd i hånd derude på Kattegatøen, bør man i den forbindelse også se på den kollektive transportform – færgen! Med sine 25 år på ”bagen” trænger Tunøfærgen til en kraftig opgradering og evt. ombygning og ikke mindst forlængelse med 7 til 10 meter. En forlængelse af færgen vil ikke umiddelbart give større vogndæk. Skæringen skal ske foran hovedmotorerne alt andet vil blive for dyrt. SITELOADER EN LØSNING Vi har set lidt på vore kollegaer på Anholt, hvor den ”lille” færge fra Grenå til Anholt foruden flere pax har fået et stort dæk til bagage og cykler. Det vil vi hos os kunne gøre ved at skære et hul i forlængelsens bagbords side til en såkaldt sideport. Så får cykler og bagage deres eget dæk og vi får endnu større mulighed for godsbefordring på vogndækket. Heri ligger et af mulighederne for en aktiv udbygning af erhvervslivet på øen. Det kombineret med Samsø borgmester Marcel Meijer planer om en HSC-færge mellem Sælvig og Aarhus med en mulig afstikker til Tunø vil åbne op for helt nye fremtidsperspektiver for både Tunø og Samsø, slutter dagens maskinmester og overfartsleder Bjarne Møllgaard.

TILPASNING OG TEAMARBEJDE På andre vagthold kommer nogle af officererne fra de store danske rederier. Tunøfærgen har ikke problemer med ansøgninger til et job ombord på den ”lille” færge. Det er snarere et spørgsmål om tilpasning i forhold til teamarbejde ombord, fortsætter Bjarne Møllgaard. Overfartslederen erkender, at med de vidt forgrenede arbejdsopgaver der forventes i ø-færgerne, kan det være svært at komme fra f.eks. en kaptajnsstilling i Rederiet A.P. Møller Mærsk. Den omvæltning til en stilling i et lille færgerederi er stor! Der er hverken cafeteria, restaurant ombord på Tunøfærgen, men en automat, hvor man kan trække en varm kop kaffe eller chokolade og / SIDE 18

Skipper Flemming Lørup og overfartsleder Bjarne Møllgaard i gaffeltrucken i fuld sving med at laste færgen på vogndækket.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


Karriereløft? Tag en diplomuddannelse i vedligehold med fleksibel undervisning.

EN DIPLOMUDDANNELSE giver dig viden og kvalifikationer, som kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje. Videncenter for Drift og vedligehold tilbyder et fleksibelt forløb, så du kan løfte dine kompetencer, også når du er på søen. EN TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE i vedligehold styrker dit lederskab og din helhedsforståelse i arbejdet med vedligehold, driftssikkerhed og optimering. Lær at organisere og lede vedligeholdelsesopgaver, implementere strategier og analysere forbedringsteknikker, og få værktøjer til at udvikle dit personlige lederskab.

Læs mere på www.fms.dk og kontakt os for information om fleksibel diplomuddannelse.

Find vejen frem VIA University College Købmagergade 86 . 7000 Fredericia . 7620 6546

Teknisk diplomuddannelse i energi og miljø • Teknisk diplomuddannelse i vedligehold


AF JENS NØRGAARD

COLOR LINE ØGER KAPACITETEN MELLEM NORGE OG TYSKLAND

Norske Color Line indsætter nu for første gang en ren fragtfærge mellem den norske hovedstad Oslo og delstaten Slesvig Holstens landshovedstad Kiel. Det er stadig stigende fragtmængder, der har fået rederiet til at øge kapaciteten på fragtsiden på hovedruten mellem Oslo og Kiel. Det sker fra den 1. januar næste år. Nordmændene har købt brugt tonnage ro/ro fragtfærgen ”Finncarrier” hos det store finske færge- og fragtrederi Finnlines, der er ejet af italienske Grimaldi Group, der igen har aner til fyrstendømmet i Monaco.

C

olor Line bevæger sig med købet af ro/ro skibet ind i en helt ny sektor. Rederiet har hidtil primært ”kun” beskæftiget sig med passager- og godssejlads på Østersøens to største færger ”Color Magic” og ”Color Fantasy”. Færgerne, der er mere end et cruise ship værdigt, sejler på overfarten mellem de to metropoler Oslo og Kiel. Derudover sejler selskabet med to færger på overfarten mellem Sandefjord i Sydnorge og Strömstad i Sverige. Det sker med færgerne ”Color Viking” ex ”Peder Paars” fra DSB-ruten Kalundborg-Aarhus, samt den noget ældre færge ”Bohus”, der i mange år trafikerede overfarten Göteborg-Frederikshavn for det nu hedengangne Sessan Linjen. Investeringen i ro/ro skibet ”Finncarrier” er en helt bevidst satsning ud fra rederiets fremtidige

vækstambitioner med fortsat ståsted i Norge. Rederiet er som det fremgår af koncernchefen Trond Kleivdal i øvrigt det eneste rederi i den internationale pax- og godstrafik til fra Norge med rederiets skibe i norsk skibsregister og med norsk hovedkontor. ETABLERING AF LANDSTRØM Color Lines filosofi er helt klart, at følge både de norske myndigheder og EUs prioritering om at transport af gods har det bedre af at blive flyttet fra gummihjul på landevejen til sø og jernbane. Det prioriteres ikke kun højt i Oslo Havn, men i ligeså høj grad i den slesvigholstenske hovedstad Kiel. Her er havnen i færde med at investere et større millionbeløb Euro i etableringen af landstrøm til færgerne og

til fremtidens anløb af krydstogtsskibe. Port of Kiel er i øjeblikket igang med sit tredje byggeri af ny krydstogtsterminal. For Color Lines kommunikationschef Helge Otto Mathisen handler det om at rederiet fremstår som en miljøbevidst koncern der tager sine opgaver alvorligt. Til Maritime Danmark fortæller han, at købet af fragtfærgen er tilpasset rederiet miljøprofil. ”Finncarrier”, der er bygget hos Fosen Yard i 1998 er udstyret med røgrensesystemet scrubber, hvilket bidrager til en effektiv og miljøvenlig transport af søvejen mellem Norge og det europæiske kontinent. Set med rederiets øjne er Norge en halvø i Europa og Oslo en af Europas mest hastigt voksende

Color Lines færge ”Bohus” der sejler på overfarten Sandefjord-Strömstad ventes til næste år afløst af verdens til dato største plug-in hybrid færge på indkøbsruten fra det sydlige Norge til Sverige.

/ SIDE 20

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


HELGODSTOG TIL SYDEUROPA I Kiel Havn er man allerede igang med at forberede sig på indsættelsen af fragtfærgen til/fra Norge ikke mindst i forbindelse med genetablering af skinnelegemer. Målet er en direkte banetilslutning til det sydlige Europa fra Norgeskajen. Color Lines fragtfærge får betydning for hele havneområdet. Helgodstog til det sydlige Europa afgår allerede i dag fra Svenske Stena Lines terminal. Det har hele tiden, siden nyetableringen af Color Lines færgelejer i 2012, ligget i kortene i forhold til vort Blue Port koncept for Kiel Havn, at direkte godstogsforbindelser fra Kiel skulle få en renæssance, siger adm. direktør Dr. Dirk Claus til Maritime Danmark. I 2017 passerede over 1,1 mio. mennesker Norges terminalen i Kiel. Derudover blev 750.000 tons

FOTO: COLOR LINE

byer med et stort behov for miljøvenlig og effektiv transport af varemængderne. Med ro/ro tilbuddet vil kapaciteten på overfarten vokse med 35.000 trailere årligt. Ro/ro færgen vil pendle mellem Oslo og Kiel seks gange om ugen med op til 120 trailer pr. afgang. Det svarer til en fordobling af Color Lines hidtidige kapacitet på ruten. ”Finncarrier” har en længde på 155 m og bredde på 23 m. Skibet har en dybgang på 6,95 meter. Lanemeter i forhold til trailerkapaciteten er opgjort til 1775. Marchhastigheden er sat til 20 knob. ”Finncarrier” har isklasse 1A super. Fragtfærgen er dermed som ”skræddersyet” til sin fremtidige overfart.

Rederiet Color Lines nye ro/ro-færge „Finncarrier“ som fra den 1. januar næste år, skal sejle på det norske redries nye godsrute mellem Oslo og Kiel. gods løftet over kaj. Color Lines rute mellem Kiel og Oslo er den eneste direkte daglige forbindelse mellem Tyskland og Norge. Færgen er hver for sig i stand til at løfte ikke færre end 2.700 pax.

”Finncarrier”. Rederiet får til maj næste år verdens største plug-in hybrid færge leveret fra Ulstein Yard. Færgen skal indsættes på indkøbsruten mellem Sandefjord og Strömstad.

For Color Line slutter investeringerne i miljørigtig transport ikke med indkøbet af ro/ro færgen

FOTO: JENS NØRGAARD

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 21 /


AF BENT MIKKELSEN

ÆLDSTE LAURITZEN-SKIB SEJLET TIL OPHUGNING I KINA

Så kunne den ikke mere. Det ældste eksisterende skib fra J. Lauritzens flåde har sejlet sin sidste sømil og anløb den kinesiske havn Zhoushan for at blive lavet om til genbrugsmaterialer. Det sker efter 56 år på havene og dermed trækker Panama-skibet Mariner tråde langt tilbage i tiden, da verden så helt anderledes ud end i juli 2018, da skibet kom til sin sidste havn.

M

ariner, som var skibets navn, og som havde navnet Kaisa Dan, da det sejlede i J. Lauritzens røde skrogfarve, virkede i de seneste 44 år som boreskib. Det blev i 1974 ombygget med et boretårn, som var placeret midt på skibets gamle lastluger og i den rolle udførte skibet opgaver for det internationale rederi Fugro Marine Services, der udfører survey- og bundprøve-opgaver over hele verden. Senest har Mariner udført disse opgaver i det Fjerne Østen bl.a. i Indonesien. Men nu valgte Frugo Marine altså at sige at det er slut med netop Mariner, som 27. juli 2018 blev afleveret i Zhoushan efter lang og tro tjeneste.

/ SIDE 22

Mariner eller Kaisa Dan trækker som nævnt tråde helt tilbage til begyndelsen af 1960’erne, da J. Lauritzen var i gang med en storstilet flådefornyelse. En række skibe blev kontraheret via Otto Danielsens mæglerforretning i København og en del af disse ordrer gik til det hollandske værft Bijker’s Aannemings i Gornichem. I en serie på tre søsterskibe fik det første skib navnet Kaisa Dan. Det var nybygning nr. 166, som blev leveret 13. juli 1962. De øvrige to søsterskibe fik navnene Raila Dan og Sirpa Dan. Skibene var på 81 meter i længden og 12,2 meter i bredden og havde en dødvægt på

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

2.320 tons. De tre nybygninger var planlagt til en fornyelse af tonnagen til Finlandsfarterne. J. Lauritzen drev dengang en omfattende linjefart fra Finland med især papirmasse til England, hvor Lauritzen-skibene har haft utallige anløb af Bristol og Avonmouth med last fra Finland. Trafikken til Finland krævede isforstærkede skibe for at kunne besejle den øvre del af Østersøen året rundt, og derfor var de tre søsterskibe da også isforstærket til finsk isklasse 1A. Det var stærkt-byggede skibe, hvilket formentlig også har været en medvirkende årsag til at Kaisa Dan holdt så længe som 56 år i drift.


SOLGT J. Lauritzens engagement i Finlandsfarterne blev stoppet i slutningen af 1960’erne, da det ikke længere var lønsomt at sejle fra Finland via Kielerkanalen til England eller til franske destinationer, som også blev en del af rutenettet. Der blev simpelthen lukket ned og skibene blev sat til salg. Finlandsskibene havde ofte koks eller ”ørkensand”, som var fosfat fra Marokko med på returrejserne tilbage til Finland. Hen i slutningen af 1960’erne måtte J. Lauritzen også lukke sin rutefart fra USA’s østkyst til Sydamerikas vestkyst på grund af nye regler om fordeling af laster og rettigheder, som især ramte tredje landes operatører. En rutefart fra Europa til St. Lawrence-systemet og søer i Canada blev også afviklet. Derfor blev der solgt massivt ud af isforstærket tonnage i årene fra 1967 til omkring 1974, da de sidste enheder skiftede ejere og blev spredt rundt i det meste af verden. Isforstærkede skibe kom til at sejle i Østen og på Afrika, men nu i rollen som et helt almindelige brugt fragtskibe. I den store salgsproces var Kaisa Dan også. Skibet blev solgt i august 1969 til Oost Atlantic Lijn i Rotterdam og skiftede navn til Marion for

en sum af 1,1 mio Gylden. Kuriøst var det syv år gamle skib blevet betalt med 2,6 mio Gylden, da det blev leveret fra værftet i Gornichem. Det hollandske ekerskab varede kun kort, idet skibet i 1970 blev solgt videre til den finske reder Bror Husell, der drev virksomhed i Mariehamn på Ålandsøerne, hvor skibet også blev registreret under navnet Mariana. I 1973 blev skibet af Husell sat under Panama-flag som Mariana III inden det i 1974 blev solgt til den hollandske Heerema Group, der lod det ombygge til boreskib ved Vlaardingen Oost-værftet i Vlaardingen i Rotterdam-området. Heerema aktiviteterne blev så i 1985 købt af Fugro Marine og med i købet af mangeartede ting og udstyr var også boreskibet Mariner. DE GAMLE I tiden, da Kaisa Dan var under bygning og andre nybygninger strømmede ind til Lauritzen-flåden for at erstatte gammel tonnage, var et af disse skibe, der blev solgt fra i 1960, var en virkelig gamling i flåden. Det var dampskibet Lilian Dan, der var bygget i 1924, og som i mange år havde rekorden for det Lauritzen-skib, der havde længst tid i flåden og under JL-kontorflaget. Lilian Dan blev købt brugt (eet år gammel) i 1925 og blev solgt i 1960. Altså 35 år i flåden. Lilian Dan blev

solgt til Finland og sejlede videre indtil 1965, da det blev solgt til ophugning. Leveringen af de mange nye skibe i årene fra 1957 til 1962, da Sirpa Dan sejlede ud, var et betydeligt velfærdsløft for besætninger, der således gik fra aldrende dampskibe til moderne motorskibe med enekamre og gode faciliteter i apteringen. Her til slut i beretningen er det dog på sin plads at nævne, at der er et J. Lauritzen-skib, der overhaler både Mariner og Lilian Dan i rekorder. Det er skonnerten Lilla Dan, som fortsat er aktiv i J. Lauritzens flåde. Lilla Dan har til dato sejlet 67 år under J. Lauritzens kontorflag og er derfor det ældste Lauritzen-skib på verdenshavene, men i denne sammenhæng i en helt anden kategori. Lilla Dan blev bygget i 1951 af J. Ring Andersens Skibsværft i Svendborg som skoleskib og var i mange år fast tilknyttet J. Lauritzens egen søfartsskole Kogtved ved Svendborg. Da uddannelsen af egne søfarende stoppede, blev Lilla Dan til en lille charter-skibsvirksomhed i Lauritzenkoncernen og med fast base i København.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 23 /


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

731.000 327.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2020

Profile for Media Group Maritime Denmark

Maritime danmark 9 2018  

Nedtællingen til SMM er i gang: Om få dage vil næsten alle der kan gå og stå i den maritime branche sætte hinanden stævne på SMM, verdens fø...

Maritime danmark 9 2018  

Nedtællingen til SMM er i gang: Om få dage vil næsten alle der kan gå og stå i den maritime branche sætte hinanden stævne på SMM, verdens fø...