Page 1

DANMARK August 2018 20. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 8 DKK 49,50

NY FÆRGE

SKAGEN RED

TALLSHIPS RACE

Kanalen til Thyborøn

Attraktivt pitstop

Skibe med danske rødder


MARITIME DANMARK 8-2018

TOPHISTORIE

4

NY KANALEN TIL THYBORØN Det er bestemt ikke hverdag, at der kommer en ny færge til overfarten mellem Thyborøn og Aggertangen. Det er sket nu, og det er endda blevet til en helt ny færgehavn længere mod syd i forhold til Thyborøn by. Dermed var det en dobbelt begivenhed, der fandt sted, da den nye færge blev sat i drift sammen med helt nye faciliteter i land. Det er bl.a. venteværelse til gående passagerer, men også et overnatningsrum til de medlemmer af besætningen, der ikke er bosat i byen.

14

10

SKAGEN RED ET ATTRAKTIVT PITSTOP FOR ANKERLIGGERE Som var det til/fra en myretue ”pisker” supplyskibe fra Saga Shipping A/S i Skagen ind og ud af havnen til de mange ankerliggere på Skagen Red og i Aalbæk Bugt 24-7 uanset årstid og vejrlig. Løbende ændringer i sejlplanen kan dog få selv den mest stovte sømand til at rulle med øjnene, når arbejdspresset stresser den enkelte sailor.

TYRA PLATFORME SKAL SKROTTES I FREDERIKSHAVN Modern American Recycling Services, Europa - der står bag det store nye genvindingscenter der er ved at blive opført på havnen i Frederikshavn - har vundet opgaven med at genindvinde de danske Tyra Øst og Tyra Vest produktionsplatforme. Skrotningen er en del af Total Danmark’s udviklingsprojekt for Tyra feltet i Nordsøen.

16

STOR BELGISK MONOPÆLORDRE TIL BLADT INDUSTRIES Bladt Industries har indgået en kontrakt med den belgiske totalentreprenør Jan De Nul NV om levering af 23 monopæle samt overgangsstykker til vindmøllerne, og 1 monopæl samt overgangsstykke til transformerstationen på det belgiske offshore vindprojekt Northwester 2.


21

NAVNEMØDRE LINET OP VED NYBYGNING I ESBJERG Der var fest i Esbjerg i forbindelse med TallShips Race 2018, og det benyttede Esvagt til at lave et særligt arrangement i et hjørne af Esbjerg havn, der dog var adskilt fra den øvrige del af festen. Esvagts egen fest var en sommerfest for personalet, og ved den lejlighed var der inviteret en række tidligere navnemødre, der fik en guidet tour på Esvagts allerseneste nybygning Esvagt Innovator, der kom til hjemhavnen fra Tuzla i Tyrkiet et par dage forinden.

17

TS TECH KØBER HANSTHOLM ELEKTRONIK TS Tech udbygger nu selskabets position ved at overtage Hanstholm Elektronik, der bl.a. driver forretning i Lindø Industripark, Thyborøn og Hanstholm. Med købet fordobles medarbejderstaben til ca. 80. Dermed bliver TS Tech en af landet største udbydere af el- og elektronikservice inden for vindenergi, industri, marine og offshore.

18

22

SØFOLK PÅ ÆRØ TOG TETEN OG KØBTE FRB HOS ESVAGT

Det blev noget af folkefest, da Esbjerg havn i jubilæumsåret (150 år) lagde kajer til dette års TallShips Race. En række skibe med en broget historie blev vist frem for de mere end 500.000 personer, der lagde vejen forbi havnen i det hede sommervejr, som Danmark - og Esbjerg - var begunstiget med i juli måned.

Der blev slået på ”trommer” på hele Ærø, så det gav genlyd, da Marinehjemmeværnet for nu fire år siden besluttede at flytte marinekutteren MHV806 Dubhe til flotille 126 i Hvide Sande. Med flytningen af kutteren stod Ærø uden beredskab i et af Danmarks tættest besejlede farvande.

MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Niels Hass D: +45 7610 1156 / M: + 45 2933 6606 nh@maritimedanmark.dk

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde 

DANMARK August 2018 20. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 8 DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55 Profiler er betalte journalistiske produkter.

NY FÆRGE

SKAGEN RED

TALLSHIPS RACE

Kanalen til Thyborøn

Attraktivt pitstop

Skibe med danske rødder

Næste udgave: 31. august 2018

FOTO: SCANDLINES

KOLOFON

HISTORIENS VINGESUS I ESBJERG HAVN


AF BENT MIKKELSEN

NY KANALEN TIL THYBORØN Det er bestemt ikke hverdag, at der kommer en ny færge til overfarten mellem Thyborøn og Aggertangen. Det er sket nu, og det er endda blevet til en helt ny færgehavn længere mod syd i forhold til Thyborøn by. Dermed var det en dobbelt begivenhed, der fandt sted, da den nye færge blev sat i drift sammen med helt nye faciliteter i land. Det er bl.a. venteværelse til gående passagerer, men også et overnatningsrum til de medlemmer af besætningen, der ikke er bosat i byen.

D

en nybyggede færge Kanalen er først færge nummer to på overfarten fra Thyborøn til Agger (om end der er små 12 km. til byen Agger). Den første færge sejlede såmænd helt frem til slutningen af juli måned og rundede dermed 43 år i drift. Den skal nu rigges af, og der er taget beslutning om at færgen skal ophugges på en miljørigtig måde. Færgeselskabet har ikke været fristet af et salg til f.eks. København, hvor der allerede ligger 20 tidligere færger i rollen som husbåde i mere eller mindre fantasifulde ombygninger. Den gamle færge, der også havde navnet Kanalen, var en pioner-færge, da den i 1975 blev leveret fra Søren Larsen & Sønners Skibsværft i Nykø-

/ SIDE 4

bing Mors. Det var værftets første nybygning i stål og tillige den første færge til Thyborøn. Nykøbing Mors værftet havde ellers stået for bygning af broderparten af de oprindelige færger af træ, der stod for biltransporterne over sunde og bælter i Limfjorden. Den gamle færge har gjort det rigtig godt, men den er udtjent og det er kun godt, at den nu er blevet afløst af nybygningen. Den er selvfølgelig blevet vedligeholdt til punkt og prikke, men denne post bliver dyrere og dyrere efterhånden som årene går. Den har fået nye maskiner (to) for efterhånden 16 år siden, men de bliver jo også slidt, fortæller overfartsleder Kim Korshøj.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

RUTEN Færgen er designet indenfor de rammer, der er mulige på overfarten, hvor især dybgangen er begrænset i forhold til de andre parametre. Derfor har færgen bl.a. fået et specielt udseende med spring fra 0X-spantet til de to stævne. Det hænger sammen med, at færgen drives af to azimithrorpropellere, som fylder mere i dybden end traditionelle propellere og for at sikre at propellerne ligger over kølen, så har det været nødvendigt at ”løfte” dækket mod stævnene.


Det får ingen betydning for den daglige drift, men det giver et lidt anderledes udseende end den gamle færge, der var fuldstændig vandret fra for til agter, siger Kim Korshøj. Thyborøn-Agger overfarten er et lille led i den såkaldte Grønne Kystvej, der strækker sig fra Vadehavet i Holland til Bergen i Norge. At færgen er en del af den lange kystvej, giver god trafik i sær i sommerhalvåret. I den periode har færgen en officiel sejlplan, men i praksis sejler færgen hele dagen uden stop fordi trafikken er så intens, at det ikke er muligt at rydde op i køen før henunder aften. Det går bedre i vinterhalvåret, hvor sejlplanen er indskrænket – der stopper sejladsen kl. 18 i stedet for kl. 20 – og der er betydelige færre rejsende, hvad enten de er i bil, campingbus eller på cykel. Netop cykel-turismen har taget sig vældigt op på overfarten. Der blev i 2013 overført 2.920 rejsende med cykel. Samme år blev der overført 5.000 lastbiler, 50.000 personbiler samt 140.000 passagerer. Det dækker over gående passagerer, som ofte er folk, der arbejder i Thyborøn og bor på Thyholm og vælger at lade bilen stå på Thyholm-siden og klarer sig med en cykel fra færgelejet i Thyborøn samt de rejsende, der er kommer i biler. De tælles med i det samlede regnskab. De mange rejsende og biler er ble-

vet overført på 5.562 enkeltture, som det var tilfældet i 2013. Overfarten er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af Lemvig Kommune og Thisted Kommune, som blev de to kommuner, der grænser op til hinanden ved Limfjorden efter den seneste kommunalreform. Lemvig Kommune lægger kontorer til selskabets administration. NY HAVN Den nye færge har krævet nye færgelejer. Den gamle færge sejlede til såkaldte sakselejer med klap, mens den nye færge er bygget med klapper, som en del af færgens skrog, og derfor ikke har brug for eksterne klapper. Den sejler nu til nye såkaldte L-lejer. På Thyholm er der bygget nyt l-leje ved siden af det gamle sakseleje, som vil blive fjernet. På Thyborøn-siden er man gået mere radikalt til værks. Der er simpelthen bygget en helt ny færgehavn en lille kilometer længere mod syd i det bassin, som gennem en årrække har været Thyborøn lystbådehavn. Det blev konsekvensen af de erfaringer, der er opnået gennem årene. Det viste sig nemlig, at den lagune, hvor den gamle færgehavn lå gav problemer i dårligt vejr. Når vinden var i nordvest løb søerne direkte ind i gennem Thyborøn Kanal og videre forbi havnen til det punkt, hvor

færgen sejler ud i Thyborøn Kanal. Området lige nord for færgehavnens udmunding er meget lavvandet og det betød at søen brød lige der, hvor færgen kom ud fra havnen. Lige præcis det faktum, at søen brød kraftigt lige der, hvor vi kom ud på kanalen, er nok den årsag, der flest gange har været medvirkende til, at vi har måtte aflyse sejladsen. Der stod simpelthen så meget og så kraftig sø, at det ville være uforsvarligt at sejle og derfor måtte vi stoppe, fortæller Kim Korshøj. Det er så blevet løst ved at flytte færgehavnen en kilometer sydpå, hvor der er bygget et helt anlæg med opmarchbåse og afkørselsveje inklusive særlige cykelstier til landevejen. Der er også bygget en velfærdsbygning med et venterum til gående passagerer og overnatning til besætningen på færgen. Færgen har ingen overnatningsmuligheder, men er udstyret alene med en lille messe, hvor de to personer, der under normale omstændigheder bemander færgen, kan spise deres madpakker og lave en kop kaffe. Messen ligger modsat det kontor, hvor færgens administration finder sted under overfarten, som altså bliver nogle minutter længere end hidtil.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 5 /


Fra den nye havn skal færgen ud i Thyborøn kanal og sejle den kilometer nordpå og derefter geare styrbord over for at sejle ind i den rende, som siden 1975 har været brugt for at nå frem til færgelejet på Thyholm. Det har ikke været på tale at lave en ny rute ind til færgelejet, da uddybningen ville blive ganske omfattende. Færgen bemandes normalt af to skibsførere, som skiftes til at være i styrehuset og være den, der arbejder på dækket med lastning af biler og billettering af de rejsende. Det er en forholdsvis let opgave at være på dækket i vinterperioden,

/ SIDE 6

hvor der er forholdsvis få rejsende, men i sommerhalvåret, hvor turisterne kommer til, har færgeriet over de seneste år hyret folk ind til at hjælpe med billettering for at sikre at alle bliver opkrævet for rejsen inden denne slutter. Det kunne godt knibe med kun én mand på dækket og med fuldt hus af biler med alle de forskellige betalingsmidler – kontant, kort, mobile pay etc. Samlet set består besætningen i færgeriet af syv skibsførere samt en overfartsleder, der også er skibsfører og som indgår i beredskabet. I sommerhalvåret, hvor der sejles intenst, er en arbejdsdag normalt fra morgen (første afgang 06:00) til kl. 13:30, hvor morgenholdet afløses af

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

et andet hold, der så sejler til ruten lukker ned kl. 20:00 med sidste afsejling fra Thyborøn og 15 minutter senere fra Thyholm. Arbejdstiden bliver dog lidt længere med afrigning i maskinen og opgørelse af dagens salg og håndtering af de kontanter, der er kommer i kassen i løbet af dagen. HYBRID Færgen er bygget af Søby Værft, der fik skroget bygget i Szczecin i Polen. Færgen er blevet en hybrid-færge, som er det udtryk, der bruges, når en færge er diesel-elektrisk drevet og har fået en batteripakke, der kan opsamle elektricitet, der kan bruges senere. Kanalen har to maskinrum,


UNDERLEVERANDØRER KANALEN Byggeværft Søby Værft A/S Klasse Bureau Veritas Broklapper Imers Industri, Leopardvej, Thisted, Redningsflåder Viking Life Savings Projektører Seemate Radar- broudstyr Furuno Power-management Emerson Signal system Zöllner Log Anthea Vinduesviskere Scanwipers Redningsudstyr Hammar Styrehusstole NorSap, www.nordsap.com Styring af projektør IBAK, Kiel Design OSK-Shiptech A/S Batterier MBU Trykluftssystem Topp Trykluft A/S, www.topptrykluft.dk Pumper Desmi Hovedmotorer Scania Vandtættedøre Winel, Assen, Holland FAKTA OM KANALEN

som er identiske – et i hver ende – hvor der er installeret en Scania-diesel koblet til en generator, der leverer strøm til en elektrisk drevet azimuth rorpropeller. Det kører normalt direkte i driften, men når færgen ligger i havn, kan generatorerne køre videre og oplagre elektriciteten i de to batteripakker, som er blevet installeret. Sådan umiddelbart er det planlagt, at den opsamlede energi i batteriet skal bruges til at booste sejladsen, når færgen forlader havnen og til den når den modsatte færgehavn, hvorefter processen gentages på rejsen tilbage om nødvendigt.

Navn Kanalen Hjemsted Thyborøn Ejer Thyborøn-Agger Færgefart I/S Byggeværft Søby Værft Byggenummer # 108 Skrog Rodson Spolska, Szczecin Kaldesignal OXVL IMO-nummer 9838163 Søsat 17-01-2018 Afleveret 19-07-2018 Klasse Bureau Veritas Notation Længde o.a. 45,9 m Længde p.p. 43,0 m Bredde 11,5 m Dybgang 3,5 m Tonnage 491 BT 147 NT Hovedmaskineri 2 x Scania DI9-074M Udtag i alt 748 kW Servicefart 10,5 knob Kapacitet 22 personbiler Eller 2 lastvognstog og 6 personbiler Byggepris 42,3 mio. kr. Design OSK-Shiptech A/S

Det er jo ikke sådan rigtig en el-drevet færge, men det er et vigtigt skridt på vejen. Men med den installation, som er lavet på Kanalen, er vi på vej i den rigtige retning.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


Når – ikke hvis – batterierne bliver bedre og især mindre i fysisk omfang – så er vi klar til at tage skridtet fuldt ud og måske helt skrottet dieselanlægget og udelukkende sejle på landstrøm. Det kræver dog også, at der bliver udviklet et ladesystem, som forholdsvis hurtigt kan lade på batterierne, når færgen sejler i den intense sommerrotation, siger overfartsleder Kim Korshøj. FÆRGEN Det er ikke kun på maskinsiden, at den nye færge tilfører nyt til overfarten. Der er blevet lavet en separat landgang til gående passagerer og cyklisterne. De har hidtil været holdt tilbage til bilerne var kørt i land eller også har de skyndt sig at løbe over klappen, og dermed har dæksmanden måttet holde bilerne tilbage, mens klappen blev ryddet. Nu bliver de to trafikanter adskilt med sikker afskærmning mellem dem – i øvrigt efter samme princip, som i årevis har været set på græske færger. Der er også sket forbedring for rejsende med cykel og motorcykler mv. På den gamle færge har de været placeret sådan langs siden efter bedste beskub, men på den nye færge er der lavet et rum tæt ved stævnen i retningen mod Thyborøn. I det rum er der cykelstativer og sågar surringsbeslag til motorcykler. Der er også bedre forhold for de rejsende under overfarten.

den. De hurtige rejsende (pendlere) kan dog nøjes med en lille salon på hoveddækket med plads til 12 på klapsæder rundt langs skottene og med hurtig udgang til vogndækket. For de rejsende, som ikke går indendørs, er der såmænd også forbedringer. Den gamle færge havde høj skanseklædning af hensyn til vejr og søen i området, men med det resultat, at udsigten var minimal, når man stod på vogndækket. Nu er der store vinduer i en højde så selv børn og deres forældre kan kikke ud på Limfjorden stående på vogndækket. Ja, det er jo en relativ simpel ting, men jeg tror, at det er noget, der vil blive værdsat af vore rejsende, siger Kim Korshøj.

Der er blevet plads til en salon på sidedækket over vogndækket, hvor der er faste borde og stole til 33 passagerer med udsigt til Limfjor/ SIDE 8

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Nybygningen har også fået komfort for skibsføreren i styrehuset. Det er blevet til et stort styrehus, der er lukket fra borde til borde. Der er to identiske arbejdsstationer til sejlads i den ene retning og til sejlads i den anden retning. Hvad der er for og hvad der er agter på færgen, er synligt udendørs, idet der er monteret en flagstang på styrehuset på agterkanten. Det bliver normalt agterenden, der sejler forrest på rejser fra Thyborøn til Thyholm. Søby Værft forsætter med færgebyggeri og arbejder intenst på at få afleveret færgen Ellen til Søby-Fynshav overfarten. Det bliver en ren el-drevet færge. Samtidig arbejder værftet på bygning af tre mindre fiskeskibe for norsk regning.


Your partner within safety, survival, operational and leadership training in the maritime industry ”Maersk Training is in its own league and is a beacon among training facilities.”

”We see a significant improvement of our leadership toolbox and experience in Esvagt.”

The Nautical Institute

Nick V. Ørskov, Esvagt, Head of HR & Crewing


AF JENS NØRGAARD

SKAGEN RED ET ATTRAKTIVT PITSTOP FOR ANKERLIGGERE Som var det til/fra en myretue ”pisker” supplyskibe fra Saga Shipping A/S i Skagen ind og ud af havnen til de mange ankerliggere på Skagen Red og i Aalbæk Bugt 24-7 uanset årstid og vejrlig. Løbende ændringer i sejlplanen kan dog få selv den mest stovte sømand til at rulle med øjnene, når arbejdspresset stresser den enkelte sailor. Skibene og besætningerne på reden skal forsynes med alt i forbindelse med shipping som proviant, fragt, stevedore og bl.a. vigtige reservedele. Oveni kommer sejlads med Pax til/fra arbejdspladsen som f.eks. besætningsmedlemmer til tandlæge eller læge/hospital. Travlheden er til tider så stor, at der skal yderligere tonnage/charters ind for at klare de mange arbejdsopgaver.

D

et er blevet attraktivt at ligge på Skagen red. Derfor er det utroligt, hvad vi løfter med den nuværende flåde til/fra skibene, der enten er på vej ind i Østersø- bassinet herunder Finske Bugt eller ud i den store verden. Skagen red betragtes som et Pitstop, hvor vores opgave er at servicere og forsyne skibene og de sejlende ombord. Det kan være med post hjemmefra eller sikre, at de

/ SIDE 10

kan komme hjem på ferie fra Aalborg Lufthavn efter en tre måneders tørn på et stort bulk- eller tankskib. Det fortæller CEO Peter Møller, Saga Shipping, der har været med i agentvirksomheden i snart 25 år. Besætningsskifte f.eks. på ankerliggerne er kun en del af det arbejde vi udfører med supplyskibe. Vi forsyner også skibene med

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

ferskvand og fjerner slop, arrangerer dykkerundersøgelser og sejler reparatører og montører ud til positionerne til forskellige arbejder, der skal udføres for rederierne. Derudover varetages toldbehandling, visa formaliteter og booking af flybilletter.


I KØ TIL HAMMERFEST Nogle af skibene – de mega store LNG tankskibe fra norske Hoegh Lines og japanske K Line ligger kun ude på reden i afventen på, at det bliver deres tur til lastning ved en af verdens største terminaler for olie og gas i Hammerfest i Nordnorge. Skibene er imponerende at se med deres kugleformede og orangefarvede tanke, der stikker op over dækket. Det er f.eks. tilfældet med K Lines LNG tanker ”Artic Voyager”, der lå på reden, da Maritime Danmark var på rundtur med Saga Shippings ”Skawlink IV”. FOTO: JENS NØRGAARD

Supplyskibet ”Skawlink IV” er bygget på Hvide Sande Shipyard i 2013. Det er Saga Shippings nyeste og største enhed med plads til 56 paller og 120 tons ferskvand. Skibet har en besætning på to – skipper og styrmand/bedstemand. I alt er 30 mænd og kvinder beskæftiget ved Saga Shipping. Det er både på lager, skibsbesætninger, shippingfolk og administration dels i Skagen og dels i Kalundborg. Sidstnævnte sted satser man fremadrettet på at forøge tonnagen,

Kaptajn på Skawlink IV, Joe Steinicke, Skagen, har været hos Saga Shipping i 10 måneder. Har tidligere været skipper på den bornholmske slæbebåd Vitus, som i 1978 blev bygget på finsk værft. Slæberen, der i dag igen er på finsk flag, blev bygget til World Wide fart. Som skipper på skibet har Joe Steinicke i to omgange haft en tanker på slæb fra Holland til Lagos i Nigeria. Her ses han sammen med sin styrmand/ bedstemand Rasmus Larsen fra Grenå i baggrunden i styrehuset på Skawlink IV. Ramus Larsen har været ombord på Supplyskibet i ca. 3 måneder.

Uanset vejrlig skal forsyningerne ud til ankerliggerne som her Skawlink III i hårdt vejr ud for Skagen Havn. I baggrunden ses et af K Lines store gastankskibe. FOTO: SAGA SHIPPING

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 11 /


fortæller Peter Møller. Det vil i så fald evt. kunne ske efter sommerferien. TAGER IMOD DE STØRSTE Saga Shipping blev etableret i 1972 som agent og rederivirksomhed for fem forsyningsskibe, med hvilket der blev tilbudt en bred vifte af serviceydelser som skib til skib operationer, lods og havnebugsering, indkvartering og videre transport af besætningsmedlemmer herunder forsyning af skibe under passage.

Skawlink III klar til afgang efter lastning.

Agentvirksomheden er dog mere end det. Det omfatter også Aalborg Trosseføring samt lodsvirksomheden Skawpilot, der er et samarbejde mellem det statsejede DanPilot og Saga Shipping. For lodsningernes vedkommende er det under vækst ikke mindst efter indvielsen af havnens nye krydstogtskaj. Havnen tager i dag imod selv de største krydstogtsskibe i den boomende branche. Alene i 2017 blev der gennemført ikke færre end 450 lodsoperationer på Skagen Havn. Man kan så spørge, fortsætter Peter Møller, hvorfor ansætter i ikke bare to lodser? Økonomien i et sådant arrangement ville ikke hænge sammen. Derfor indledte vi et samarbejde med DanPilot. Det sikrer os kvalitet på lodsningerne. DanPilot varetager typisk transitlodsninger og har forsyningspligten på det felt frem til danske havne til 2020. FREMTIDEN STILLER NY KRAV Går vi tilbage i historien var det oprindelig Samson Transport, der ejede Saga Shipping A/S. Samson ejede på daværende tidspunkt også kanalrundfarten i København. Siden overgik selskabet til DSV og DFDS og endelig kom Wrist ind i billedet, ejet af den svenske kapitalfond Altor, som så også havde sin andel i OW Bunker, der som bekendt kollapsede i en af de største kapitalskandaler herhjemme i nyere tid. Saga Shipping stod udenfor og har foruden aktiviteterne i Skagen og Kalundborg også ejerskabet af en agentvirksomhed på Gran Canaria J.A. Arocha, S.L. Den virksomhed håndterer skibsanløb i f.eks. Las Palmas som japanske trawlere, bulk- og tankskibe. De bruger reden udenfor de kanariske øers hovedby som ankerplads eller søger ind i byens storhavn for lastning og losning eller et værftsophold. I Skagen følger Saga Shippings øverste chef derimod med interesse Skagen Havns forestående aktiviteter i forhold til udvidelse af etape 3. Planen vil givet føre til endnu større aktivitet i form af skibsanløb herunder containeromsætning på havnen, der udvides med 190.000 m2 og 930 meter nyt kajareal. For at kunne imødekomme fremtidens behov for maritim service er det første synlige nye træk / SIDE 12

en selvkørende containerkran, der er under opbygning ved krydstogtskajen. NYE DYBVANDSRUTER FORUDE I Saga Shipping skal vi være med til de nye tider på havnen. Det er derfor vi kigger os om efter nyere brugt tonnage. Vi mangler pæletræk på vore skibe. ”Skawlink IV” har et træk på 18 tons, men vi skulle gerne op på 25 tons. Derfor skal det helst være en slæbebåd med en såkaldt CP propeller (controlled pitch), det vil sige, at den til hver en tid kan starte blødt op ved træk. Slæberen skal ikke konkurrere med Svitzer. Dem ringer vi efter opstår behovet for hjælp. Det ”nye” skib i vores flåde skal bruges til konkrete havneoperationer, hvor vi bliver anmodet om at støtte op. Det kan være et bunkersfartøj, der skal på siden af et krydstogtskib med mere. Dertil kommer større krav til os udenfor havnebassinet. Lige nu oplever vi at vore svenske kollegaer i

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Göteborg er blevet meget interesseret i vort arbejde, omkring håndtering af ankerliggerne. Det skal ses i lyset af planerne om nye dybvandsruter ned igennem Kattegat. Det synes at trække mere og mere over på svensk side. FLEKSIBILITETEN ER VÆK Med et enestående netværk på Skagen Havn, hvor alle er parat til at hjælpe, såfremt det kræves, er det faktisk ret unikt at arbejde med shipping i byen. Alligevel er der lidt malurt i dagligdagen, fortsætter Peter Møller. Anløber et skib f.eks. en dansk havn evt. for at skifte besætning, skal Marinestaben underrettes om navne m.m. via SAFESEANET. Hidtil har vi haft en god dialog med Marinestaben, men nu er tøjlerne strammet, så politiet sættes på de opgaver, hvor Marinestaben ikke har modtaget nogen indberetning. Så vanker der bøder i bl.a.


SMM 18 STAND B1 306

IDÉ

DESIGN

PRODUKTION INSTALLATION

FOTO: JENS NØRGAARD

størrelsesorden knap 7.000 kr. pr. person. Det måtte en dansk trawler fra Hanstholm tidligere på sæsonen sande. Skipperen fik en samlet bøde på 24.000 kr. Sagen har vakt vrede blandt fiskerne på Vestkysten og rundt Skagen. Men lov er lov og lov skal holdes, hedder det! PAS STEMPLES I AALBORG Til gengæld ryster man lidt på hovedet over den strenge systematiske ind- og udrejsekontrol, som myndighederne opretholder. Når en sømand kommer iland - uanset nationalitet – skal denne via paspolitiet i dag give møde i Aalborg for at fremvise sit pas. Oplysningerne om personen, er på forhånd sendt til myndighederne, så man kunne ønske, at de som er udpeget til kontrol og kun dem, kunne tage direkte til Aalborg Politipolitistation. Sådan er det desværre ikke! Indrejsekontrollen er for restriktiv uanset angsten for terror eller stowaways. Det her handler om mennesker, der skal til og fra arbejde. De fleste sager kender vi på forhånd, men der er undtagelser, hvor det haster og hvor en mand ”bare” skal hjem her og nu. Ved akut sygdom gør vi ikke noget, så klarer vi paragrafferne bagefter, slutter Saga Shippings administrerende direktør Peter Møller.

Design & Decoration

Kom ombord i vores unikke verden af magi og illusion. Hos Danish Ship Decor er vores mål at gøre arkitektens vision til virkelighed. Ved hjælp af vores specialiserede teknikker inden for grafisk design og digital trykning kan vi genskabe enhver tænkelig atmosfære eller sceneri til din restaurant, lounge, kahytter, reception eller lobby på industriskibe, færger eller krydstogtskibe. Uanset om du ønsker et fransk landskab omkring din morgenbuffet, børns legepladser fra et eventyrslot, en sci-fi-tema pianobar - eller en komplet kopi af en berømt italiensk café fra det 17. århundrede - har vi ekspertise og erfaring til at gennemføre dine visioner. Hos Danish Ship Decor arbejder vi kun med materialer, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder for offshore-installationer. Alle vores produkter er IMO-certificerede. Vi inviterer dig gerne til en tur i vores magiske verden af digitalt design og indretning.

Danish Ship Decor, Brotorvet 5, DK-9400 Nr. Sundby www.danishshipdecor.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /


TEMA: VÆKST I DET BLÅ DANMARK

TYRA PLATFORME SKAL SKROTTES I FREDERIKSHAVN

Modern American Recycling Services, Europa - der står bag det store nye genvindingscenter der er ved at blive opført på havnen i Frederikshavn - har vundet opgaven med at genindvinde de danske Tyra Øst og Tyra Vest produktionsplatforme. Skrotningen er en del af Total Danmark’s udviklingsprojekt for Tyra feltet i Nordsøen.

- Vi er stolte og ydmyge over at være belønnet med dette første platform-genvindingsprojekt på vores nye europæiske facilitet i Frederikshavn. Vi føler os overbeviste om, at vi med vort fokus på miljø, bæredygtighed, sikre arbejdsforhold og effektivitet opnået gennem årtiers erfaring i USA, også fremover vil sikre mange projekter

/ SIDE 14

til vores facilitet i Frederikshavn, siger Dwight Caton, CEO og ejer af Modern American Recycling Services - til dagligt omtalt som MARS. MARS er tildelt kontrakten af Total’s hovedentreprenør på opgaven, det hollandske selskab Allseas.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

FJERNES I ÉT LØFT De to topsides vil fra deres position i Tyrafeltet i Nordsøen blive løftet af Allsea’s gigantiske Pioneering Spirit og overført til lastprammen Iron Lady, som efterfølgende vil ankomme til MARS produktionsfacilitet i Frederikshavn.


Selskabets opgave vil være at modtage, losse, rengøre, demontere og genvinde de to store produktionsplatforme som totalt vejer mere end 23.000 tons. Projektet er det største af sin slags i Danmarks historie, og kontrakten repræsenterer ca. 140.000 mandetimer eller godt 70 årsværk. EFTERSOMMEREN 2020 Operationen forventes udført i eftersommeren 2020 og er det første offshore projekt, som MARS har vundet til deres genvindingsfacilitet i Frederikshavn, der ventes at stå klar i april 2019. Den nye genvindingsfacilitet i Frederikshavn har været længe undervejs. De krævede miljøgodkendelser for genvinding af olie- og gasplatforme og flydende konstruktioner af alle slags er på plads, og opgaven skaber gode jobmuligheder ikke blot i Frederikshavn men i hele regionen.   ERFAREN SPILLER Modern American Recycling Services har mere end 20 års erfaring i genvinding af platforme fra den Mexicanske Golf og har håndteret mere end 1,5 million tons i perioden.

FAKTA Modern American Recycling Services, Inc. MARS er et privatejet amerikansk selskab, der modtager, nedbryder og genvinder offshore olie- og gasinstallationer, samt flydende aktiver som skibe, pramme, borerigge og semi-submersibles. Siden starten af selskabet i 1971 er det vokset til den største aktør indenfor skrotning og genvinding af olie- og gasplatforme i Den Mexicanske Golf. MARS har hovedkvarter i Gibson, Louisiana og faciliteter i Houma og Waggaman, Louisiana samt Pascagoula, Mississippi. Og snart også i Frederikshavn.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 15 /


TEMA: OFFSHORE

STOR BELGISK MONOPÆLORDRE TIL BLADT INDUSTRIES Bladt Industries har indgået en kontrakt med den belgiske totalentreprenør Jan De Nul NV om levering af 23 monopæle samt overgangsstykker til vindmøllerne, og 1 monopæl samt overgangsstykke til transformerstationen på det belgiske offshore vindprojekt Northwester 2.

- Vi er glade for at have sikret disse kontrakter udover kontrakten på transformerstationen, og at Parkwind og Jan De Nul har vist os tilliden til at levere monopæle og overgangsstykker til Northwester 2 projektet, siger CEO, Bladt Industries, Klaus Steen Mortensen. Projektet igangsættes 1. november 2018. Indtil da vil Bladt Industries iværksætte en designoptimeringsproces sammen med Parkwind og Jan De Nul med det formål at sænke omkostningerne på fundamenterne. Denne designoptimeringsproces er i tråd med Bladt’s strategiske fokus i forhold til at bidrage til at sænke energipriserne for offshore vind. Bladt Industries har blandt andet udviklet et designkoncept, der har til formål at reducere de samlede omkostninger for offshore fundamenter.

FOTO: ARKIVBILLEDE

REDUCERE OMKOSTNINGER - Vi er meget begejstrede for at arbejde sammen med Parkwind og Jan De Nul med

/ SIDE 16

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

henblik på at optimere fundamentdesignet for Northwester 2 projektet, og vi er stærkt overbeviste om, at et sådant samarbejde og partnerskab er vejen frem for branchen i forbindelse med sænkning af energipriserne, siger Vice President, Bladt Industries, Lars Bender. Bladt Industries kommer til at fremstille både monopælene og overgangsstykkerne i Aalborg. LÆNGDE PÅ OP TIL 82 METER Monopælene har en diameter på op til 8 meter, en længde på op til 82 meter og en vægt på op til ca. 1000 tons. Overgangsstykkerne har en diameter på op til 6,8 meter, en længde på ca. 20 meter og en vægt på 189 tons. Northwester 2 styres og udvikles af Parkwind NV, som har ansvaret for opførelsen af parken. Parken bliver installeret i den belgiske del af Nordsøen ca. 46 km fra den belgiske kyst og får en samlet kapacitet på 219 MW.


TS TECH KØBER HANSTHOLM ELEKTRONIK

TS Tech udbygger nu selskabets position ved at overtage Hanstholm Elektronik, der bl.a. driver forretning i Lindø Industripark, Thyborøn og Hanstholm. Med købet fordobles medarbejderstaben til ca. 80. Dermed bliver TS Tech en af landet største udbydere af elog elektronikservice inden for vindenergi, industri, marine og offshore.

”Med opkøbet af Hanstholm Elektronik sigter vi efter at blive den førende partner for rederierne i Danmark. Vi ser stærk synergi mellem de to selskabers faglighed, og vi glæder os til at komme i gang med at levere optimale produkter og serviceydelser til vore kunder. Vi vil i fremtiden have et ekstra fokus på udviklingen af marinedelen, hvor vi er i gang med at sammensætte et stærkt team”, siger adm. direktør i TS Tech Thomas V. West, der også varetager den overordnede ledelse i den nye organisation.

”Kulturen og den rette virksomhedsånd er vigtig for os, og vi ser Hanstholm Elektronik som et godt match. Hanstholm Elektronik har i mange år haft et godt og solidt navn i branchen, og vi ser virksomheden som en unik mulighed for at konsolidere os slagkraftigt i markedet. Vi glæder os meget til at udnytte potentialerne i den nye konstellation”, siger Thomas V. West.

mens Thomas Sandholdt og Thomas V. West ejer henholdsvis 20 og 10 procent af virksomheden. ”For at kunne gribe mulighederne er det vigtigt at stå så fagligt bredt funderet som muligt. Med købet af Hanstholm Elektronik står vi meget stærkt i markedet og kan løfte alle udfordringer”, siger Thomas Sandholdt, der stiftede TS Tech i 2009.

Siden 2016 har TS Tech A/S været 70 procent ejet af ingeniørvirksomheden Eltronic i Hedensted,

Chemical Tanker Combined 2-Day Course

MARPOL/IBC Refresher Course, and Liquid Cargo Handling Simulator Course

Refreshing STCW Chapter V section A-V/1-1-3

Chemical Tanker Cargo Operations in Liquid Cargo Handling Simulator

26th June

- Your choice of course

18th 27th September November

2018

Marstal Navigationsskole E-mail: kursus@marnav.dk

Tel: +45 6253 1968

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 17 /


”Erria Rescue” i fuld fart til indsatsområde. FOTO: ÆRØ SØREDNINGSFORENING

AF JENS NØRGAARD

SØFOLK PÅ ÆRØ TOG TETEN OG KØBTE FRB HOS ESVAGT Der blev slået på ”trommer” på hele Ærø, så det gav genlyd, da Marinehjemmeværnet for nu fire år siden besluttede at flytte marinekutteren MHV806 Dubhe til flotille 126 i Hvide Sande. Med flytningen af kutteren stod Ærø uden beredskab i et af Danmarks tættest besejlede farvande. Det ændrede dog ikke ved de faktuelle kendsgerninger. Marinehjemmeværnet på Ærø kunne ikke stille de nødvendige folk længere, (to fuldt uddannede 12-mands besætninger, inkl. tre fartøjsførere, red.), hvorfor MHV806 Dubhe i stedet blev udlånt til folkene på Vestkysten Hjemmeværnsflotille 126 som indtil byttet, kun havde haft en trailerbaseret gummibåd til rådighed.

D

en dag Ærø igen kan stille de nødvendige besætninger vil marinehjemmeværnets kutter blive leveret tilbage til Ærø. Flytningen af Dubhe var naturligvis en stor skuffelse. Folk opfattede det som en nedprioritering af søberedskabet rundt Ærø. Flere end 28.000 turistbåde og skoleskibe er i sommerhalvåret typisk på tour i det sydfynske øhav. Hertil kommer den tiltagende erhvervstrafik med krydstogtsskibe, containerskibe og feederfartøjer og ikke at for-

/ SIDE 18

glemme de mange tyske stangfiskere, der sejler rundt i farvandet mellem Langeland og Ærø.

med eget redningsskib, der allerede har vist sit værd ved forskellige operationer i det sydfynske.

Øboerne har dog ikke været sådan at slå ud! Det er ikke for ingenting, at Ærø er søfolkenes ø. De slog sig sammen og tog skeen i egen hånd og stiftede Ærø Søredningsforening.

Skibet var oprindelig bygget som ”Fast Rescue Boat – FRB” til Esvagt, herunder overførsel af serviceteknikere til havvindmøllerne i Nordsøen og Tyske Bugt. Gennem et stykke tid lå det oplagt i Esbjerg indtil et af medlemmerne i den nystiftede redningsforening kaptajn i Esvagt, Thomas Vang, Søby kom i tanke om fartøjet. Med hjælp

I dag tæller foreningen 91 medlemmer med base både i Søby, Ærøskøbing og Marstal og

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


Marinekabler Komplet og bredt udvalg.

Marinegodkendte

www.hf.net

+45 4320 8600

Marinkabler_MaritimeDanmark 190X128.indd 1

24-01-2018 09:40:18

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 19 /


frem samt politi. Derudover kan skibet anvendes til taxa-sejlads med plads til seks pax inden for 20 sømil fra de danske kyster, som det hedder. Aktionsradius er sat til 25 sømil i en cirkel fra henholdsvis Søby, Marstal eller Ærøskøbing. Det betyder at man kan dække såvel Sønderborg i Vest, Fåborg i nord, Nordspidsen af Langeland i Nordøst. Mod syd er det Kappel og Kieler Förde.

FOTO: JENS NØRGAARD

De to frontfigurer i Ærø Søredningstjeneste skibsfører Jens Weiss, TV, på navigatørpladsen og skibsfører John Vestergaard i dialog om hvilken retning de skal sejle.

fra forskellige sponsorer herunder ikke mindst et af medlemmerne i søredningsforeningens bestyrelse, Erik Bjørn Sørensen, tidligere ansat i Rise Sparekasse på Ærø, lykkedes det at skaffe økonomiske midler til køb fartøjet hos Esvagt. BEFOLKNINGEN BAKKEDE OP Velviljen i befolkningen på øen har været stor og er det stadig ikke mindst hos erhvervslivet som Marstal Navigationsskole, der donerede et søredningskursus til de aktive, der skal sejle med redningsskibet, Marstal Søfartsmuseum der stiller kontor til rådighed, Ebbes Bådværft, Søby Værft og Søby Elektro med flere. I april sidste år i 2017 blev redningsfartøjet overleveret i Kolding og sejlet til Marstal. ”Erria Rescue”, som nu er navnet, (Erria – er latinsk og betyder Ærø, red.), er oprindelig bygget hos Norsafe i Arendal i Norge i 2002. Værftet er ekspert i disse fartøjstyper bl.a. til det norske forsvar, men også som Daugther Crafts til brug i Offshore branchen. I Marstal blev båden gennem flere måneder optimeret til dets fremtidige brug som rednings- og paxfartøj, (må sejle med 6 passagerer). Fremover skal ”Erria Rescue”sejle ud fra baserne i henholdsvis Søby, Ærøskøbing og Marstal. Fartøjet opfylder alle SOLAS krav og kan holde søen i sit operationsområde helt op til 25 m/ sek. Dertil kommer at skibet er udstyret med to stk. Hamilton waterjet, der gør den eminent at manøvrere med også på lav vanddybde. Skibet er 11,9 meter langt, bredde overalt inklusive fender 3,5 meter. Dybgangen er 0,60. Farten fra de to waterjets, med en korresponderende effekt fra de to Yanmar motorer på to gange 380 BHK, er sat til 30 knob på blot 20 sekunder. Operationsfarten / SIDE 20

er dog sat til 25-27 knob. Styreegenskaberne er eminente. Drejningsdiameteren er på ca. 10 meter ved 33 knob. Pæletrækket er sat til 2,500 kg. ERFARNE SØFOLK BAG Det er erfarne søfolk, der står bag hele projektet i Ærø Søredningsforening. Alle arbejder ulønnet også i forhold til vagtplan. Flere er kaptajner og styrmænd eller befarne søfolk eller andet fra Det Blå Danmark, herunder f.eks. Esvagt eller Ærøfærgerne. Selvstændige bådebyggere, skibsmontører med flere som navigationselever på Marstal Navigationsskole. Alt er beskrevet til mindste detalje herunder en vagtplan. Efter godkendelserne fra Søfartsstyrelsen og Værnsfælles Forsvarskommando VFK, den overordnede militære kommandomyndighed - tidligere Søværnets Operative Kommando SOK - er ”Erria Rescue” i dag tilmeldt Joint Rescue Coordination Centre (JRCC). Det er den enhed i Forsvarets Operationscenter, der leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, (også kaldet Search and Rescue eller SAR). JRCCs hovedopgave er at koordinere operationer vedrørende nødsituationer på bl.a. havet, samt yde assistance til nødstedte eller forsvundne personer. REDNINGSSKIB I BEREDSKAB Vagten går 24-7 årets 365 dage. I Marstal er redningsskibet bemandet med én skipper, én navigatør og én dæks-/redningsmand. På Ærø indgår redningsskibet nu i Fyns beredskab på øen, hvor den også kan transportere tilskadekomne fra såvel Ærø som på de andre øer i Øhavet til Fyn og Langeland. ”Erria Rescue” er helt igennem et flexibelt fartøj til brug for såvel brand- og redning, transport af syge, læger og sygeplejersker, der skal hurtigt

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

SØGER NAVIGATØRER Fem personer fik ideen til Ærø Søredningsforening. En af dem er i det daglige styrmand på Ærøfærgernes M/F Skjoldnæs, der sejler på overfarten Søby-Fynshav og Søby Faaborg. Styrmanden hedder Jens Weiss og sidder blandt andet i kommunalbestyrelsen på Ærø. Hans hjerte banker for opgaven med redningsskibet og de opgaver de fremover kan komme ud i. En stor del af hans egen søfartstilværelse har været med unge mennesker ombord som skipper på diverse projektskibe herhjemme såvel som i Karibien som hos Esvagt. Sammen med medstifter af foreningen og korresponderende reder, skibsfører John Vestergaard, der har en fortid i handelsflåden men ikke mindst som mangeårig tidligere fiskeriinspektør i Grønland og Bruxelles. Begge søfolk har travlt med at skaffe økonomiske midler til driften af Ærø Søredningsforening samt redningsfartøj. Det er endog meget bekosteligt kommer det sammenstemmende fra de to alt imens de viser rundt på skibet, der ligger klar til afgang. Responstiden er ca. 20 til 25 minutter. Heldigvis bor eller arbejder de fleste i beredskabet i nærheden. Både Jens Weiss og John Vestergaard håber i deres promotion indsats for Ærø Søredningsforening, at få flere med navigatøruddannelse ombord. At få hele projektet godkendt til i dag samt være en del af JRCC, har været en ikke kun lærerig men også hård prøvelse for os. Det er lykkedes, og i foråret søndag den 22. april blev vi kaldt til den første større målrettede indsats i Lillebælt i farvandet ud for Fynshav. UNG DYKKER OMKOM En 21-årig dykker fra Odense var forsvundet. Sammen med tyske redningsskibe og flere gummibåde fra beredskabstjenesterne afsøgte vi området i samarbejde med kongeskibet ”Dannebrog”, der var på øvelsessejlads. Kongeskibet blev af JRCC udpeget til On Scene Coordinator, herfra blev eftersøgningen koordineret. Den 21-årige dykker var sammen med to kammerater ligeledes fra Odense taget ud på rutinedykning fra Dyreborg ved Faaborg. Den forsvundne blev senere fundet af JRCCs redningshelikopter og fløjet til OUH, men var desværre død ved ankomsten. Vi blev af ”Dannebrog” bedt om at sejle de to stærkt chokerede kammerater til Dyreborg ved Faaborg. Herfra returnerede vi til basen i Marstal, og gjorde redningsskibet klar til nye opgaver.


AF BENT MIKKELSEN

NAVNEMØDRE LINET OP VED NYBYGNING I ESBJERG

Der var fest i Esbjerg i forbindelse med TallShips Race 2018, og det benyttede Esvagt til at lave et særligt arrangement i et hjørne af Esbjerg havn, der dog var adskilt fra den øvrige del af festen. Esvagts egen fest var en sommerfest for personalet, og ved den lejlighed var der inviteret en række tidligere navnemødre, der fik en guidet tour på Esvagts allerseneste nybygning Esvagt Innovator, der kom til hjemhavnen fra Tuzla i Tyrkiet et par dage forinden.

S

olen skinnede over Esbjerg, da Esvagt holdt fest på kajen på den tidligere DFDS-terminal, der blev forladt i april i år til fordel for en ny terminal i den nye østhavn. Så der var rigelig med plads til at lave et arrangement inde på det lukkede område for en række udvalgte kvinder med tilknytning til rederiet. Fælles for de 10 kvinder, der havde tid til at møde (flere var inviteret, men kunne ikke møde frem), var, at de alle har stået på podiet og slynget en flaske champagne på et nyt Esvagt-skib og dermed officielt navngivet skibet. Rækken af navnemødre dækker over en periode på 33 år fra Ruth Kirk, gift med en af Esvagts stiftere, Kent Kirk, der lod flasken gå mod skroget på Esvagt Bravo i 1982. Den nyeste navnemor var Susanne Vejlgaard Ørskov, der i juli 2015 stod for navngivningen af Esvagt Chastine, der var den sidste af de 16 søsterskibe i C-klassen, der blev leveret fra ASL Marine i Singapore i flere serier. Esvagt har gennem årene valgt at navngive de second-hand skibe, som er blevet indkøbt

uagtet, at det normalt kun er nye skibe, der bliver navngivet. Men ofte har skibet været gennem så gennemgribende ombygninger, at det har været at betragte som nybygninger. Således var det med Esvagt Bravo i 1982, at der faktisk blev forhandlet med Danmarks Skibskredtifond om, hvor meget der skulle skæres af det oprindelige fiskeskib for at resten – og det færdige resultat kunne betragtes som en nybygning. Det havde stor betydning for den efterfølgende finansiering af skibets endelige pris. DE ØVRIGE De øvrige navnemødre var Jenny Knudsen, tidligere styrmand, der har været kontorchef i Esvagt. Hun navngiv i 1988 Esvagt Omega, der var Esvagts første store skib. Det var et ombygget supplyskib af typen UT 704 – den type supplyskib, der er bygget i flest eksemplarer. Designet af Ulstein-gruppen og solgt på licens i næsten 100 eksemplarer. Inge Mols Poulsen, gift med Vagn Mols Poulsen, Maersk Olie & Gas, navngav i 1991 Esvagt Charlie efter ombygning ved Aabenraa Værft. Annette Bjerge navngav

Esvagt Corona i 2004, mens Caroline Kirk, datter af Kent og Ruth Kirk, navngav Esvagt Caroline i 2008. Irma Nielsen navngav Esvagt Celeste i 2014, mens Birthe Stage Mikkelsen havde rollen som navngiver til Esvagt Celina i 2014. Direktør Søren Nørgaard Thomsens datter, Anne Claudine Nørgaard Thomsen fik i 2014 rollen som navngiver, da C-navnet Claudine blev sat på Esvagt Claudine fra ALS Marine, og endelig var Gitte Hansen gift med chefbefragter Ib Hansen, i 2015 den der med sikker hånd svang champagneflasken mod skroget af Esvagt Chastine, den 15. i række af C-skibe fra Singapore. Esvagt melder i øvrigt om bedre tider efter et par år med en række skibe oplagt i Esbjerg. I øjeblikket er alle skibe i drift og med god efterspørgsel i markedet for sommerperioden. Nybygningen Esvagt Innovator vil blive omtalt nærmere i den kommende udgave af Maritime Danmark. Skibet blev i hast tilpasset til den kommende charter, som løber de næste 12 år, hvor det skal betjene Syd Arne felterne for Hess Danmark.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 21 /


AF BENT MIKKELSEN

HISTORIENS VINGESUS

I ESBJERG HAVN

Det blev noget af folkefest, da Esbjerg havn i jubilæumsåret (150 år) lagde kajer til dette års TallShips Race. En række skibe med en broget historie blev vist frem for de mere end 500.000 personer, der lagde vejen forbi havnen i det hede sommervejr, som Danmark - og Esbjerg - var begunstiget med i juli måned. Skibene strakte sig fra verdens største sejlskib Sedov, der er overlevet fra en maritim fortid med sejlskibsejlads med fragt til de mere moderne fuldriggere, som den russiske Mir fra 1987 og det russiske sørøverskib Shtandart fra 1999. Mellem alle disse var der perler, som gav minder om en dansk fortid med mindre fragtskibe i lokalfart.

D

en danske maritime historie var repræsenteret i Esbjerg havn med flere skibe, som en del gæster sikkert har kunnet nikke genkendende til og fortælle familie og børnebørn historien om dengang, da far var dreng og mønstrede ud i et lille fragtskib og dermed fik sine første sø-ben eller måske blev overbevist om, at det maritime erhverv ikke var den rette vej. Disse skibe er for længst væk og er blevet afløst af moderne transportformer som containere eller større skibe med langt mere last om bord på hver rejse end datidens 250 tons i lastrummet eller måske kun 175 tons gødning fra Herøya i Norge. Netop gødning fra Norge kunne godt have været med om bord på den hollandske logger med skonnertrig De Gallant, der var med i Esbjerg. Stålloggeren, bygget i 1916 af Isaac Figee’s skibsværft i Vlaardingen i Holland, blev så sent som 1965 købt til Danmark af en skibsfører i Grenå og sat i fart som Gertrud. Skibet kom fra Sverige, hvor det havde været siden 1935, da fiskeskibet (som en logger er) blev ombygget til et ”moderne” fragtskib af stål med en lasteevne på 160 tons. Senere blev Gertrud ombygget til tangfisker med hjemhavn i Frederikshavn, og fra 1971 var Gertrud udrustet i rollen som stenfisker, der udførte molebyggerier og uddybninger rundt i de danske havne. Denne opgave sluttede i december 1980, da skibet blev solgt fra Ebeltoft Dykkerenterprise til Enkhuizen i Holland, som er en art centrum for charterskibe under sejl. Der blev skibet ombygget til charterskib med plads til 30 passagerer og sat i drift med 415 kvadratmeter sejl på masterne. FUGLEN II Hollandske Oosterschelde har også en hollandsk fortid og en ditto dansk. Det danske kom ind i / SIDE 22

billedet i 1939, da det lokale Rederi A/S Fuglen med adresse i Ærøskøbing og med Andreas Martin Espensen som direktør købte det hollandske Oosteschelde til Ærøskøbing. Det var et aktieselskab, hvor rundt 20-30 lokale havde købt aktier for at få et skib sat i søen. Der fik det navnet Fuglen II, thi selskabet havde allerede haft en Fuglen. Dengang var skibet en forholdsvis moderne stålcoaster på 360 DWT, der ”kun” var 21 år gammel, som blev sat i nord- og østersøfarterne med kul, korn, koks, cement og lignende. Det var bl.a. brunkul i krigsårene i fart fra Jylland til København og Sjælland. Skibet nævnes også for flere rejser til Færøerne efter frossen fisk, der blev sejlet til Danmark. Skibet, der blev bygget af H. Apello & Zonen i Zwartsluis, blev solgt fra Ærøskøbing i 1954 og afløst af en mere moderne coaster på 660 DWT. Den var i flåden til 1959, da rederiets eneste nybygning blev leveret fra skibsværftet i Husum. Det blev ikke en Fuglen, men fik navnet Spurven. Det blev rederiets sidste skib. Fuglen II blev solgt til Skärhamn i Sverige, hvor der også var en stor tradition for selvstændige skippere med egne skibe i fart rundt om i Skandinavien. Fuglen II blev til Sylvan, et navn som skibet holdt helt frem til 1987, da det blev solgt til en gruppe i Holland med henblik på ombygning til sejl-passagerskib. Der gik fire år med ombygning og en hel del flere penge end planlagt, før Oosterschelde var tilbage i original stand. Faktisk steg prisen fra de oprindeligt estimerede 1,2 mio. Gylden til i alt 3,3 mio. Gylden, hvortil skal lægges de 150.000 Gylden, som skibet kostede ved indkøbet fra Sverige. Siden har skibet sejlet med betalende passagerer

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

i stort set hele området kaldet Atlanterhavet fra Svalbard i nord til Antarktis i syd. DANA Den hollandske Gulden Leeuw – den gyldne løve – var tilbage i Esbjerg igen. Der har skibet været utallige gange før under navnet Esvagt Dana i årene fra 1984, da det blev købt af Esvagt A/S for anvendelse som skifteskib. Det er det skib, som sejler besætninger ud til de vagtskibe, der er på opgave ved oliefelternes faste installationer eller rigge i Nordsøen. Skibene bliver ofte ude i 12 måneder kontinuerligt, men besætningen skiftes hver 14. dag. Det sker med et skifteskib, og der var netop Esvagt Danas rolle i årene fra 1984 til 2001, da skibet blev solgt til Tvindkoncernen og blev til Dana Nyborg. Skibet som en del af Nyborg Søfartsskole sluttede i 2007, da det blev solgt til to familier i Kampen i Holland,


der havde sat alt på spil for at ombygge skibet til tre-mastet topsejlsskonnert med henblik på chartersejlads. Det tog godt to år på værft i Urk inde midt i Zuijdersøen, før skibet under navnet Gulden Leeuw og total forandret kom til søs. Der kan underbringes op til 60 personer om bord.

og Dana blev allerede i slutningen af september 1939 lagt op i Frederikshavn. Senere flyttet til København, hvor de lå til 1946, da atter blev sat i drift. I 1978 blev det solgt til private ejere for at blive afløst af den nuværende Dana og kom til Esbjerg i 1984.

Gulden Leeuw blev bygget i 1936/37 af Frederikshavn Værft og Flydedok, som havundersøgelsesskib til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri for en sum på 952.000 kr. Den gang med navnet Dana. Skibet blev brugt til allehånde undersøgelser af havet omkring Danmark og Grønland, og er også blevet kendt for sine rejser til Sargassohavet ud for Floridas kyster for at undersøg ålens vandringer gennem verdenshavene. Allerede efter to år drift blev Dana for lille og det blev i 1939 forlænget på byggeværftet i Frederikshavn. Derefter fulgte 2. Verdenskrig

TULLAN Den engelske tre-mastede bark Earl of Pembroke var tilmeldt til TallShips Race 2018, men nåede ikke frem til Esbjerg. Skibet måtte udgå på sejladsen mod Sunderland, der var første havn inden turen til Esbjerg. Ærgerligt, lød det fra skibsfører Else Sørensen, Nørresundby. Hun havde set frem til at gense sit gamle skib Tullan, som hun som nyuddannet skibsfører og sammen med sin far Gilbert Sørensen førte i årene op til 1972. Da valgte Else

og Gilbert Sørensen at investere i et stålskib, som de gav navnet Vest med Aalborg som hjemhavn. Vest fortsatte sejladsen frem til december 2012, da den blev solgt til Sao Tome og nu er i fart med grøntsager fra øen til Cameroun på det afrikanske fastland. Earl of Pembroke ex Tullan ville have været på sit første besøg i Danmark siden det blev solgt ud af landet i 1979 og rigget op til sejlskib. Det tog en del år. I 1985 blev arbejdet sat i gang og i 1994 var ombygning færdig som en 1800-tals bark. Det er meget langt fra skibets oprindelige udseende, som en svensk motorskonnert med tre master med Bermudasejl. Bygget i 1945 i Pukavik og af træ var Tullan et af de største fragtførende træskibe i Danmark. Det sejlede for svenske ejere, indtil 1960, da det blev købt til Thisted og var i drift til 1976. Tullan lastede 220 DWT og måler nu 44 meter i længden med den nuværende konfiguration.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 23 /


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

731.000 327.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2020

Maritime danmark 8 2018  

Ny Kanalen til Thyborøn: Det er bestemt ikke hverdag, at der kommer en ny færge til overfarten mellem Thyborøn og Aggertangen. Det er sket n...

Maritime danmark 8 2018  

Ny Kanalen til Thyborøn: Det er bestemt ikke hverdag, at der kommer en ny færge til overfarten mellem Thyborøn og Aggertangen. Det er sket n...