Page 1

DANMARK Juli 2018 20. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 7 DKK 49,50

TEMA

TEMA

NYT SKIB

Vækst i Det Blå Danmark

Elektronik

Sidste Stingray leveret


Total Water Management from the Marine Water Experts

1 2 3 4 5

Bilge tank

1

Overboard 5/15 ppm

Sewage Treatment

Oil/Water Separation

Bilge Economiser

CS-Bio/Memrod Overboard 5/15 ppm

2

Bilge/ Bilge holding tank

Grey water Galley water

Bilge SFU

Grease Trap

Fresh & Process Water Treatment

3

AC Copper Removal Unit

ACCuRem

CleanBallast

4

De-Ballasting to Overboard

Ballasting to B.W. tanks Seawater Inlet

Disinfection Seawater

Overboard

Ballast Water Treatment

SRO-COM Potable water

Black water

5

Aircon

Processwater

Filtration B.W. from tanks

WATER TECHNOLOGIES We are a leading supplier of systems for water and wastewater treatment aboard ships. The product portfolio includes the treatment of drinking and process water, oily waters, ballast, wastewater as well as a comprehensive range of after sales services. RWO is the worldwide market leader in the treatment of oily water separation, with more than 15 000 units sold already. For more Information please visit: www.rwo.de/en/ or email veoliawatertech.bremen@veolia.com

Š Veolia Photo Library

Oil/Water Separation

OWS-COM


We Understand Complex Travel Management

Getting your travellers where they need to be, safely, on time and in budget.

ATPI Griffinstone is the leading global provider of specialist travel management for the shipping and energy industries. Our extensive knowledge and expertise is the reason why blue-chip companies rely on us for their Mission Critical™ Travel. Our highly specialist consultants offer the lowest available marine air fares, operating 24/7, 365 days a year. With 100 locations, in all the world’s most important shipping hubs, we can respond quickly to your evolving needs - whatever their cause.

(+45) 33 915 915 | denmark.sales@atpi.com | www.atpi.com

EXPERIENCING VIBRATION AND DYNAMIC LOADS? Whether it is the propeller, drive shaft or engine of a ship or tanker – you will find it full of bolted connections. With high pressure on cost control and most importantly safety, new solutions are necessary to improve efficiency. Nord-Lock Group promises to provide you with stronger and more effective bolting solutions that can be applied quickly and easily, offering increased control and maximized safety.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 3 /


MARITIME DANMARK 7-2018

TOPHISTORIE

12

6

Uanset at den tidligere HSC High Speed Craft færge ”Issehoved” for en stund vender tilbage fra den 28. juni til sejladsen mellem Samsø og Aarhus efter endt charter opgave på Færøerne, så ændrer det ikke ved Samsø Kommunes planer om at udvikle egen overfart under Samsø Rederi mellem Sælvig og den jyske hovedstad med link-forbindelse til Tunø under Odder Kommune.

NYE SERIE: DET BLÅ DANMARK I VÆKST Efter en 10 år lang ørkenvandring går det på ny fremad for Det Blå Danmark. Selvom udfordringerne stadig er til at få øje på, har raterne stabiliseret sig og er steget på en række områder. Tilgangen af ny tonnage er dæmpet, mens skrotningerne er taget til. På trods af trusler om handelskrig og protektionisme, løfter verdenshandlen sig.

10

KARSTENSENS UDVIDER MED VÆRFT I POLEN Som en følge af ønske og ambition om at fastholde positionen som den førende totalleverandør af større fiskefartøjer, har Karstensens Skibsværft nu realiseret en stor del af visionen, ved at etablere ’Karstensen Shipyard Poland’.

8

HURTIGFÆRGE FRA SAMSØ OG TUNØ KAN BLIVE NY FREMTID

16

KELVIN HUGHES PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN Den højt respekterede britiske producent af navigationsudstyr, Kelvin Hughes, der kan føre sine rødder mere end 250 år tilbage, har tradition for at være på forkant med udviklingen. Lige nu er selskabet i gang med at udvikle en ny generation af avancerede radarer til handelsflåden. Udstyret er optimeret til den nye digitale virkelighed.

FAYARD HAR GODT FAT I MARKEDET Det går rigtig godt for Fayard i Munkebo, hvor værftet nyder godt af de gode faciliteter der står tilbage efter det hedengangne Lindøværft. Belægningsprocenten på de fire dokke er oppe på 83 - 84 procent, men der er længere mellem projektopgaverne end der var for nogle år siden. Troen på fremtiden er dog stærk.

YOU KNOW THE NAME www.mabrocona.com

MABROCONA

shipbuilding | ship repair | pipefitting | welding


22

FOR FÅ KVINDER I DET BLÅ DANMARK Der er for få kvinder i den maritime sektor. Det kan de fleste blive enige om. Men ingen har endnu fundet den formel der gør, at erhvervet kan tiltrække og fastholde flere kvinder. Maritime Development Center sætter i samarbejde med World Careers nu fokus på emnet, der også stod i centrum for en konference der blev afviklet i Danske Rederier i sidste måned.

20

SIDSTE STINGRAY LEVERET TIL MAERSK SUPPLY Meget tyder på, at timingen er helt rigtig for de fire avancerede Subsea Construction skibe, som Maersk Supply Service har fået bygget i Dalian i Kina. Der er stigende interesse for at chartre skibene i takt med, at olieprisen har holdt sig oppe på et pænt niveau i nærheden af 80 USD pr. tønde. I begyndelsen af juni kom et af fire skibe, Maersk Inventor, til Esbjerg for at blive mobiliseret til en række opgaver i Nordsøen. I den anledning har Maritime Danmark besøgt skibet og dets entusiastiske kaptajn Palle Rasmussen.

19

26

NY UDGAVE AF VERDENSHAVENES MEST UDBREDTE RADAR FURUNO FAR-2117 er installeret på op mod 40% af alle skibe i dag. Det er udsædvanligt at et elektronisk navigationsudstyr bliver så udbredt, og FURUNO mener selv, at det skyldes, at man i sin tid ramte en god kombination af pris og kvalitet, der blev vel modtaget hos rederierne.

KOLOFON MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Brian Kjær Tlf.: +45 60 21 30 14 bk@maritimedanmark.dk

ESBJERG HAVN I BILLEDER 1868-2018 Fiskeri- og Søfartsmuseets har i anledning af Esbjerg Havns 150 års jubilæum bl.a. udgivet bogen Havneliv, der skildrer liv, aktiviteter og mennesker på Esbjerg Havn gennem 150 år fra havnen blev anlagt og til i dag.

DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING MEDFØRER NYE KRAV TIL TRÆNING Lige nu gennemgår den maritime branche store forandringer på grund af den hurtige teknologiske udvikling. Mere og mere avanceret udstyr kommer på markedet og samtidigt skønnes det, at mere end 90 % af ulykker i branchen skyldes menneskelige fejl.

18

24

STOREBÆLTSBROEN RUNDER 20 ÅR I begyndelsen af juni rundede Storebæltsbroen 20 år og dermed tog livet af en lang række maritime arbejdspladser på de 10 færger, som umiddelbart efter måtte lægge i bøjerne i venten på et salg. Det var en besværlig opgave med tanke på færgernes alder og det faktum, at hovedparten var specialbygget til opgaverne med at fragte biler og jernbanevogne over vandet fra Nyborg til Korsør og omvendt. I anledningen af jubilæet lavede JK Shipping i Fåborg sejlture over Storebælt på den gamle rute.

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde 

DANMARK Juli 2018 20. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 7 DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55 Profiler er betalte journalistiske produkter.

TEMA

TEMA

NYT SKIB

Vækst i Det Blå Danmark

Elektronik

Sidste Stingray leveret

Næste udgave: 6. august 2018


TEMA: VÆKST I DET BLÅ DANMARK

AF MARTIN UHLENFELDT

NYE SERIE: DET BLÅ DANMARK I VÆKST Efter en 10 år lang ørkenvandring går det på ny fremad for Det Blå Danmark. Selvom udfordringerne stadig er til at få øje på, har raterne stabiliseret sig og er steget på en række områder. Tilgangen af ny tonnage er dæmpet, mens skrotningerne er taget til. På trods af trusler om handelskrig og protektionisme, løfter verdenshandlen sig.

D

danske maritime virksomheder der kan og vil gå i front.

I det kommende halve år vil Maritime Danmark stille skarpt på de nye muligheder, og på de

Her i magasinet lægger vi ud med at lade statsminister Lars Løkke Rasmussen, adm. direktør for A.P. Møller Mærsk Søren Skou og formand for Danske Rederier, adm. direktør i DFDS Niels Smedegaard - sætte ord på, hvor vi står her og nu.

et Blå Danmark står godt rustet til at drage fordel af den nye vækst. Virksomhederne er trimmet, innovationsniveauet højt og kvaliteten i top. Vi er på forkant med den digitale udvikling. Medarbejderne er veluddannede og motiverede, trænede i at løfte i flok.

Derefter besøger vi Fayard på Fyn. En af de maritime virksomheder, hvor omstillingsparathed er helt afgørende. Ikke kun for succes, men også for overlevelse. Og endelig fortæller vi om endnu et værft, Karstensens Skibsværft, der har valgt at udvide i udlandet. Et træk der på sigt også vil øge den danske produktion.

STATSMINISTEREN: VI HAR BRUG FOR JER Efter en 10 år lang ørkenvandring går det på ny fremad for Det Blå Danmark. Selvom udfordringerne stadig er til at få øje på, har raterne stabiliseret sig og er steget på en række områder. Tilgangen af ny tonnage er dæmpet, mens skrotningerne er taget til. På trods af trusler om handelskrig og protektionisme, løfter verdenshandlen sig.

- Vi har udvidet DIS-ordningen til at omfatte søfolk på offshore skibe, vi har afskaffet tinglysningsafgiften for registrering af skibe i det danske skibsregister - og jeg har med stor glæde noteret mig, at I har taget pænt imod de her tiltag, ligesom i også har kvitteret for Vækstplanen for Det Blå Danmark. 36 initiativer som helt grundlæggende bygger på anbefalinger I selv har bidraget til gennem Det Blå Vækstteam, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, / SIDE 6

- Jeg vil gerne kvittere for, at I har reageret ved at flage flere skibe ind i Dansk Internationalt Skibsregister. Det er stærkt og det er positivt, siger Lars Lykke Rasmussen. - Ser vi på verden, så er det helt overordnede billede positivt. Andelen af verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom, er f.eks. næsten halveret i løbet af de sidste 20 år. Verden er i fremgang - en fremgang drevet frem af globalisering, drevet frem af samhandel. Drevet frem af det som nogen nu begynder at stille spørgsmålstegn ved, siger statsministeren. - Vores velstand er skabt på ambitioner, samhandel og samarbejde. Vi skal ikke bygge mure, for så ender vi ultimativt med at lukke os selv inde. Vi skal ha mod og selvværd til at sætte

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er optimist. Han tror på fremtiden og på Det Blå Danmark. Vi er en søfartsnation som har knyttet bånd til resten af verden, og det skal vi blive ved med. Derfor har regeringen gennemført en række initiativer, der styrker Det Blå Danmarks konkurrenceevne.

kurs mod nye horisonter. Vi kan ikke hvile på fortidens bedrifter. Vi skal søge videre, vi skal søge højere, vi skal søge længere mod et friere, rigere og bedre Danmark. Jeg har en klar fornemmelse af, at Det Blå Danmark gerne vil være med på den rejse – og vi har brug for jer, siger statsminister Lars Løkke Rasmusen.


MÆRSK: VI SKAL BIDRAGE TIL ØGET VÆKST I DET DANSKE SAMFUND Det Blå Danmark, herunder A.P. Møller-Mærsk, nyder godt af de gode danske rammebetingelser. Det forpligter, mener Søren Skou, adm. direktør for A.P. Møller Mærsk. Derfor skal Mærsk også bidrage til at skabe øget vækst i det danske samfund.

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

kvitterer for det ved at bidrage til øget vækst i det danske samfund, siger Søren Skou, adm. direktør for A.P. Møller Mærsk.

- Vi nyder som branche godt af gode rammebetingelser, og det ligger mig meget på sinde, at vi

- Jeg vil gerne kvittere for at regeringen prioriterer en af dansk erhvervslivs store styrkepositioner - rederierhvervet. Det er glædeligt at vi har en national strategi på et område hvor dansk kompetence allerede er i front.

- Vi spiller en naturlig rolle i en række sammenhænge, først og fremmest gennem skabelse af arbejdspladser - gerne hovedkvarters arbejdspladser, hvor vi har meget dyre medarbejdere som betaler en masse penge i skat. Men også investeringer generelt i Danmark, indkøb i Danmark, gennem teknologi og kompetenceudvikling, ved at have et socialt engagement og ikke mindst fokus på den grønne dagsorden, siger Søren Skou.

- Vi har alle med bekymring fulgt den stigende protektionisme som vi ser rundt omkring i verden. Som et lille land er vi dybt afhængige af at vi kan eksportere varer frit over hele verden. Det er der vores velstand kommer fra – og derfor skal vi bekæmpe alle tiltag til protektionisme så godt vi kan, siger Mærsk-topchefen.

REDERIERNE: VI STÅR OVERFOR STORE OMSTILLINGER OG MULIGHEDER Vi er Danmarks største eksporterhverv. Vi er i vækst og vi har viljen til meget mere. Både dansk og international skibsfart går en utrolig spændende tid i møde. Der er helt nye forretningsmodeller og nye teknologier der helt sikkert vil forandre vores erhverv, siger formand for Danske Rederier, adm. direktør i DFDS Niels Smedegaard.

- Skal vi holde os på forkant med den globale udvikling, så vil det kræve fortsat godt købmandsskab, innovationsevne og åbenhed overfor at gøre tingene anderledes. Jeg synes vi står godt positioneret som erhverv, da vi både har en solid politisk opbakning, vi har viljen i erhvervet og dermed alle muligheder for at lykkes, siger Smedegaard,

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

- Dansk skibsfart er på vej ud af den bølgedal der ramte erhvervet i 2006. Eksporten stiger igen, oplagte skibe finder langsomt men sikkert arbejde. Vi står i alle rederier overfor store omstillinger og muligheder, siger Niels Smedegaard.

FAKTA Danske Rederiers målsætninger frem mod 2021 • A  ntallet af skibe under dansk flag skal vokse med 10 procent, målt på tonnage skal væksten være på mindst 10 procent. • Antallet af ansatte på rederikontorerne skal vokse fra 6.200 i dag til 7.000. • Antallet af søfolk - 7.600 - skal fastholdes.

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at søfarten også fremover kan være et dansk væksteventyr. LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


TEMA: VÆKST I DET BLÅ DANMARK

AF MARTIN UHLENFELDT

FAYARD HAR GODT FAT I MARKEDET Det går rigtig godt for Fayard i Munkebo, hvor værftet nyder godt af de gode faciliteter der står tilbage efter det hedengangne Lindøværft. Belægningsprocenten på de fire dokke er oppe på 83 - 84 procent, men der er længere mellem projektopgaverne end der var for nogle år siden. Troen på fremtiden er dog stærk.

- Der er ikke kommet færre skibe i Nordeuropa - tværtimod. Offshore sektoren er på vej frem igen. Vi ser olieprisen bevæge sig op mod det niveau hvor de igen begynder at investere. Platforme og skibe tages i drift igen, og skal leve op til de nye krav - blandt andet på svovl og ballastvand, siger Sales Manager Ivan S. Larsen. - Vi har godt fodfæste i Skandinavien og er godt i gang med at bearbejde nye redere, f.eks. i Hamborg området. Sammenlagt ligger vi med 15-20 procent nye kunder om året. - Toplinjen kører ikke lige ind i himlen. Men udnyttelsen af vores produktionsapparat er i vækst. Vores basisforretning, dokninger af handelsflåden, er fin. Det er de store one-of-a-kind projekter der er lidt langt imellem, set i forhold til 2013-14-15. Dengang havde vi mere fart på. Og det kan man også se i regnskabet, siger Sales Manager Ivan S. Larsen. En belægningsprocent på 83-84 lyder højt ? - Ja, men den skal ligge der. Det er ikke billigt at ha så stor en facilitet liggende. Der skal nogle penge igennem kasseapparatet. I princippet kan

/ SIDE 8

belægningen godt ligge lavere, men så skal vi have mere for det. Og det siger konkurrencen i markedet at der ikke er plads til, fortæller Ivan S. Larsen. Konkurrence fra hvem ? - Det er jo primært Polen. De er friske til at smide nogle priser på bordet hvor vi ind imellem må undre os. Og så er der selvfølgelig også Øresundsværftet, Ørskov og de norske værfter. IKKE DE BILLIGSTE - Vi vil gerne arbejde med projekter opdelt i pakker. Så er der fast pris på pakken og ikke noget med en timepris. Vi kan ikke være med på timepris. Der er heldigvis heller ikke så mange der spørger på timepris. - Vi er ikke de billigste. Men når man regner hele pakken ud, herunder hvor længe man er på værft, så er vi. Ellers blev vi jo ikke valgt, siger Ivan S. Larsen. Godt 30 procent af fakturaerne sendes til Danmark, 70 procent til udlandet.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

- Hvis den danske handelsflåde som planlagt vokser, vil det alt andet lige gavne os. Men det kræver at skibene befinder sig i Nordeuropa. Ellers giver det ingen mening at dokke her. Men de kommer her kun hvis vi er konkurrencedygtige. KLYNGEFORDEL Det er ikke kun de gamle Lindø dokke og den store portalkran der er en fordel for Fayard. Det samme er de mange virksomheder der er skudt op på det store gamle værftsareal. Virksomheder der betyder, at Fayard har mange af sine leverandører og underleverandører lige ved hånden. - Der kommer stadig flere virksomheder til indenfor hegnet, og vi handler med de fleste. Det er med til at gøre det attraktivt at være her. Vi er 150 på Fayard og 400 på området - men vi trækker selvfølgelig også på virksomheder udenfor hegnet når opgaverne er til det. Alt efter projekt så svinger vi


fra de der 350-400 mand og op til 1.000 mand, forklarer Ivan S. Larsen. Mens de store projektopgaver ved kaj i øjeblikket lader vente på sig, har værftet kastet sig over nye opgaver - svovl og ballastvand. SCRUBBERE OG BALLASTVAND - Siden årsskiftet har vi gjort meget i installation af scrubberanlæg. Vi har nu installeret mere end 30 anlæg, og vi er nok det værft i Nordeuropa der har lavet flest scrubbere i retrofit. Hvis vi ser på pipelinen, de tilbud vi har ude, så vil der komme flere - men det er ikke noget der vil gå helt Bonanza. - Vi er også inde i anlæg til rensning af ballastvand. Det er ligesom scrubbere et ad-on. Alle de skibe der kommer her, skal jo opfylde kravene indenfor det kommende år. Vi har lavet en ballastvand løsning der kan blive installeret mens skibet er på et almindeligt dokophold her, siger Larsen. - Hvis vi arbejder med projekterne i tide, så har vi præ-fabrikeret det hele til skibets ankomst, så den tid skibet skal være på værft, er nede på noget der ligner det normale. Den korteste tid vi har installeret en scrubber på er 8 dage. CONTAINERLØSNING - Vi har også lavet en containeriseret løsning til skibe der ikke er på det her værft, men på et andet. På den måde kan vi vækste på ballastvand selv om skibet dokker et andet sted. Når vi containeriserer, så laver vi et veldefineret interface, og det interface tager det andet værft og møder. Vores ydelse på det andet værft er så baseret på engineering, materialer og specifikationer - og ikke på fysisk tilstedeværelse. Det er meget enkelt. Det komplekse er at samle anlægget og få det godkendt inden det går herfra. Vores løsning er ikke knyttet til et bestemt system, det afgørende er at vi kan få det til at være inde i en specialbygget 20 fods eller 40 fods container.

House of good vibrations ■ Vibration measurements and analysis ■ Standard shaft and geometrical alignment ■ Torque measurement ■ System vibration surveillance ■ Product sales, installations and service ■ Asset management and predictive solutions ■ Accredited certification of vibration technicians

N.P. Gravesensvej 8 - 9293 Kongerslev

+45 53 73 64 20

info@uhrenybaek.dk - www.uhrenybaek.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 9 /


TEMA: VÆKST I DET BLÅ DANMARK

KARSTENSENS UDVIDER MED VÆRFT I POLEN Som en følge af ønske og ambition om at fastholde positionen som den førende totalleverandør af større fiskefartøjer, har Karstensens Skibsværft nu realiseret en stor del af visionen, ved at etablere ’Karstensen Shipyard Poland’.

- Det er godt for alle parter, at det hele er faldet på plads. Jeg er sikker på at vores investering i Polen er vigtig for at fortsætte vores vækst også her i Skagen, siger Adm. direktør og ejer Knud Degn Karstensens. Det nye selskab skal forestå værftets skrogproduktion i Polen. Målet er at blive herre over egen produktion, og dermed at kunne designe, bygge og udruste egenhændigt. - Karstensen Shipyard Poland bliver et vigtigt salgsparameter for os i forhold til vores kunder. Ved dette tiltag vil vi fremstå som en endnu mere komplet leverandør; fra design til skrogbyggeri til udrustning til overlevering og selvfølgelig til servicering på eftermarkedet, siger Projektdirektør Kent Damgaard. Udover at etablere det polske datterselskab har Karstensens Skibsværft overtaget produktionsfaciliterne fra Vistal Offshore i Gdynia, et moderne produktionsanlæg fra 2013, som er velegnet til værftets skrogproduktion. Produktionsfaciliteterne består af 2 veludrustede og moderne byggehaller i størrelsen 200 meter x 30 x 30 meter med tilhørende kontorer og

moderne mandskabsfaciliteter. Karstensen overtager faciliteterne i Gdynia pr. 1. juli 2018 i en 3 årig leasingperiode. HURTIG PRODUKTIONSSTART Allerede nu er forberedelserne på opstarten indledt. Karstensens Skibsværft A/S har i forvejen en stab i Polen bestående af 10 skibsingeniører og inspektører, som siden 2000 har ført tilsyn med de skrogværfter, som indtil nu har bygget Karstensens nybygninger. Det polske team kan se frem til at få omkring 200 nye kollegaer og mindre transporttid rundt til eksterne værfter. Planen er at starte produktionen op umiddelbart efter overtagelsen i juli. Første skrog fra Karstensen Shipyard Poland bliver #450 LUNAR BOW, som skal udrustes i Skagen fra sommeren 2019 og leveres til skotske Lunar Fishing i januar 2020.

DK: KAP HORN sportswear: T: 40130846

www.baltic.se/industrial / SIDE 10

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Karstensens Skibsværfts begrunder sin investering i skrogproduktionen i Polen med at værftet har opbygget sin succes som nybygningsværft inden for nicheområdet pelagiske fiskefartøjer, ved at levere skræddersyede løsninger af høj kvalitet tilpasset hver enkelt kundes specifikke behov. Ved at blive endnu mere uafhængige af eksterne parter kan værftet fortsætte udviklingen og vedblive med at sætte standarden for nybygning af moderne fiskefartøjer. Investeringen i Polen kommer ikke til at påvirke værftsproduktionen og medarbejderstaben i Skagen i negativ retning. Tværtimod er der en klar forventning om, at indflydelsen og kontrollen over den indledende byggeproces vil styrke produktionen væsentligt med højere kvalitet og faste leveringer til følge. Med 13 skibe i ordrebogen til levering inden for de næste 2 år, er det afgørende at have kontrol over disse 2 nøgleparametre.

baltic@kap-horn.dk


STOP LEAK ADDITIVES

WHAT IS MPS PASTE? MPS additive range is developed, produced and distributed by Lindemann Marine Products, Denmark. MPS is designed to stop and prevent oil leakage and water ingress in sub-sea propulsion systems such as stern tubes, bow thrusters, CPPs, stabilizers and rudders. ■ Lubrication with solids

MPS contains high concentration of PTFE and Bentonite.

■ No water/oil emulsion

MPS does not emulsify with oil or water.

■ Compatible with most oil types Oil is used as a carrier for solid particles, PTFE and Bentonite.

■ Broad working temperature range

MPS tolerates temperatures from -30° C to 260° C.

■ MPS contains seal revitalizing additive

Compatible with FKM and NBR elastomers. MPS restores seals elasticity without swelling.

■ Surface treatment

MPS polishes surface and fills in cracks of up to 2 mm. MPS provides static lubrication due to surface fluorination.

■ Anti-corrosion and EP properties MPS enhances corrosion protection and allows increased loads.

GET IN TOUCH lindemann-marine.com +45 48 14 11 11 info@lindemann.dk Shipserv Tradenet #70342


AF JENS NØRGAARD

HURTIGFÆRGE FRA SAMSØ OG TUNØ KAN BLIVE NY FREMTID

Uanset at den tidligere HSC High Speed Craft færge ”Issehoved” for en stund vender tilbage fra den 28. juni til sejladsen mellem Samsø og Aarhus efter endt charter opgave på Færøerne, så ændrer det ikke ved Samsø Kommunes planer om at udvikle egen overfart under Samsø Rederi mellem Sælvig og den jyske hovedstad med link-forbindelse til Tunø under Odder Kommune. Kommunen har netop sluttet den hidtil største marketingsanalyse, hvor borgerne i henholdsvis Aarhus, på Samsø og Tunø er blevet spurgt til mulighederne.

D

e første detaljer i forhold til analysen viser et ovenud positivt billede af den trafikale udvikling. Det underbygges også af graferne for Samsø Rederi sidst i denne artikel. Tallene skal granskes nærmere af politikerne, og det økonomiske fundament skal ligeledes på plads, før der eventuelt kan komme noget mere konkret på bordet.

Samsø Kommunes visionære borgmester siden 2013, Marcel Meijer, er blandt dem der har talt varmt for en egentlig hurtigrute med udgangspunkt i Sælvig på Samsø til Aarhus. Det er dog først nu, hvor han med absolut flertal i ryggen, som socialdemokratisk borgmester og i tæt samarbejde med SF, har fået skabt en ny position og en anden måde at arbejde ud fra!

FOTO: JENS NØRGAARD

Ifølge Marcel Meijer er færgen til et ø-rige som bl.a. Samsø det vigtigste område. Det er den der kan skabe splid. Det ser man også på øer som Læsø og Ærø. Hvem husker ikke hele balladen omkring M/F Kanhave – en splinter ny færge der ikke levede op til forventningerne grundet sjuskeri. I dag sejler færgen, der er ejet af rederiet Clipper og Staten, i regi af det bornholmske rederi Færgen mellem Ballen og Kalundborg. Rederiet blev i oktober sidste år i øvrigt sat til salg, bl.a. fordi ”Færgen” mistede sin koncession på ruten mellem Ystad og Rønne samt Køge og Rønne til Molslinjen. Dertil skal lægges, at Clipper havde mistet store summer på sit økonomiske engagement i rederiet Færgen, og derfor ønskede at forlade det samarbejde.

Borgmester Marcel Meijer foran rederikontoret i Sælvig på Samsø. / SIDE 12

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

BOD BETALTE FÆRGETEGNING M/F Kanhave – sejlede oprindelig efter indsættelse på overfarten mellem Sælvig og Hou i Odder Kommune efter at Samsø Linje var blevet opløst. Rederiet Færgen bød i to om-


Kaptajn Hans Poulsen på kommandobroen på Prinsesse Isabella under overfarten mellem Sælvig og Hou. Kaptajnen har en lang karriere og erfaring bag sig. Sejlede i flere år på Sydamerika-farten med DFDS. At sejle færge er noget ganske andet – en form for livsstil – det skal man være klar over ved jobsøgning! Rederiet søger i øjeblikket en overstyrmand og en maskinchef. ()

FOTO: JENS NØRGAARD

gange ind på overfarten Sælvig-Hou. I sidste ombæring med en nybygning i tilgift ejet af tidligere aktionerer i Samsø Linjen. Det var M/F Lolland, som i dag sejler i en bareboat charter for Rederiet Færgen mellem Spodsbjerg-Tårs i Langelands Bælt. Rederiet Færgen fik i forbindelse med kontrakten på Hou-Sælvig en bod for ikke at overholde sine indgåede forpligtigelser. Rederiet forlangte nye færgeanlæg i havnene og i 2013 var prisforskellen så stor, i forhold til det oprindelige oplæg, at Samsø Kommune for bodspengene besluttede at få lavet et udkast til en kommunalt ejet færge. Den blev senere bygget på det polske værft Gdanska Stocznia ”Remontova”. Færgen blev afleveret i 2015 og sat i drift i juni samme år, og sejler nu upåklageligt som Prinsesse Isabella. På Samsø var borgerne ikke enige om et kommunalt rederi, men i dag er gemytterne glade over at have fået et teknologisk vidunder i form af LNG-færgen.

VISIONÆR BORGMESTER Samsøs socialdemokratiske borgmester Marcel Meijer, er født i 1966 i Holland, nær den nordligste storby Groningen. Han har boet i Danmark siden 1992 – er dansk gift, har tre drenge, og er stadig hollandsk statsborger. Han er uddannet indenfor offentlig administration på universitetet i Enschede i det sydøstlige Holland - tæt op af den tyske grænse. Har aftjent 1 ½ års værnepligt som hollandsk militærperson udstationeret øst for Nedersaksens delstatsmetropol Hannover, tæt på den daværende grænse til DDR. Efter militærtiden søgte han arbejde hjemme i Holland. Som overalt i Europa var det svært i 80’erne og 90’erne at få arbejde. Flyttede med sin danske kone til Danmark. Fik arbejde hos Danish Crown Slagterierne i Ballen på Samsø. Underviste senere på VUC om EDB lavede derudover forskellige andre job herunder hos Samsø Linjen. Fik arbejde hos LO på Samsø og arbejdede som sådan med uddannelse og jobformidling. Blev medlem af Socialdemokraterne i Holland fra han var 16 år, medlem af søsterpartiet i Danmark i 2004. Blev valgt som det eneste socialdemokratiske medlem til kommunalbestyrelsen i den daværende Venstre dominerede kommunalbestyrelse. I dag udgør Marcel Meijer den ene af fem liste A-medlemmer på Samsø og sidder på flertallet.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /


DIREKTE TIL LETBANEN Visionerne er dog fortsat i spil på Samsø forsætter, borgmester Marcel Meijer. Vi forfølger flere spor som sagt bl.a. til Tunø. Det kunne være en trekant-rute med udgangspunkt i Sælvig via Tunø til Aarhus, hvor vi har fået plads i DOK 1 ved kulturhuset. Her er der direkte adgang til gågadesystemet i city og 200 meter til letbanen, der indtil videre kører til Skejby Sygehus. Så snart Trafikstyrelsen har fået lavet sine endelige godkendelser skal letbanen forlænges til Odder og Grenå. Som undersøgelserne viser i dag vil befolkningerne i Europa til byerne. Ved at sikre menneskene en god og sikker infrastruktur, håber vi at kunne øge befolkningstilvæksten på Samsø og Tunø. Vi har brug for familier, der kan tilføre nyt til øerne, iværksættere og andre initiativrige der kan udnytte det potentiale der ligger i at bo på Samsø eller Tunø, hvor huslejen er billig. Kan vi som kommune sikre hurtig transport til storbyen Aarhus og derfra direkte bus eller bane forbindelse videre til byerne Odder, Skanderborg, Hinnerup i Favrskov Kommune eller Rønde i Syddjurs Kommune er en væsentlig del af forudsætningerne nået. Borgmester Marcel Meijer gør opmærksom på, at det ikke er nogen billig opgave at sætte en hurtiggående katamaranfærge i drift. De rene driftsomkostninger uden nogen form for indtægt er sat til 12,5 mio. kr. på årsbasis. Vi håber at blive klar med et udspil hen over sommeren, hvor vi vil forelægge vore planer og de økonomiske beregninger for Odder Kommune, herunder selvfølgelig hvor meget Tunø skal indgå i færgesejladsen med en High Speed færge. LIVSNERVEN TIL TUNØ I de foreløbige beregninger er udgangspunktet en katamaranfærge på 35 meters længde. Den skal have plads til 150 Pax og 50 cykler. Der-

Færgen Prinsesse Isabella ses her under anløb af Sælvig på Samsø.

udover skal færgen udgå fra Sælvig. HSC High Speed Craft færgen Issehoved er 60 minutter om at sejle ruten Samsø-Aarhus. I borgmesterens beregninger vil overfartstiden være det samme med en kommunalt ejet færge uanset ny teknik med mere. Sælvig-Tunø kan gøres på 30 minutter.

Samsø Rederi - Antal biler 2014 - 2017 akkumuleret 180.000

160.000

140.000

120.000

2016

100.000

2015

Skulle der vise sig problemer med Tunøfærgen samt Prinsesse Isabella, vil det kunne afhjælpes med den afløserfærge med bildæk etc., som planlægges af Færgesekretariatet på Ærø – en mindre udgave af ”prinsessen” men ligeledes bygget som dobbelttender. Betingelsen for et charter er, at afløserfærgen kan rumme mindst 60 biler. Fællesfærgen, som Færgesekretariatet forventes at sætte i søen, konstrueres i øvrigt så den vil kunne anløbe stort set ethvert færgeleje i Danmark.

2014

80.000

2017 60.000

40.000

20.000

0

Tunøborgerne er i dag forbundet med fastlandet med den konventionelle færge M/F Tunøfærgen fra 1993. Skibet blev bygget på Hvide Sande Shipyard. Efter 25 år på overfarten trænger skibet efterhånden til en gennemgribende renovering. Færgen er livsnerven til Tunø og den eneste fragt- og bilførende.

Januar

Februar

Marts

/ SIDE 14

April

Maj

Juni

Juli

August

September Oktober

November December

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

ORDRE MÅSKE TIL TASMANIEN På den hurtiggående katamaranfærge, som ligger i overvejelserne hos Samsø Kommune, vil der ikke være plads til biler. Derfor vil den konventionelle færge Tunøfærgen fortsat være en mulighed i transportsystemet til Tunø. Ifølge borgmester Marcel Meijer er der ikke taget stil-


Samsø Rederi - Antal passagerer 2014 - 2017 akkumuleret 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 2017 2016

250.000

2015 2014

200.000 150.000 100.000 50.000 0

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September Oktober

November December

til. Foruden Sjælland skal vi have igangsat en marketingskampagne i det sydsvenske område, så man også der får øjnene op for de mange sightseeings- og sportsmuligheder som golf, vi byder på herovre på øen.

FOTO: JENS NØRGAARD

Det store problem her og nu er økonomien. Skal vore mange visionære planer realiseres er kravet at vi får bygget et stort Wellness- og konferencecenter på Samsø. Grunden ligger klar og byggeplanerne var langt fremme i sin tid under det tidligere rederi Samsø Linjen. Nu mangler vi investorerne!

ling til katamaranens byggeværft. Det er ikke utænkeligt, at vi såfremt planerne går igennem, får bygget i Fjernøst i Australien eller i Tasmanien, hvor der er stor ekspertise i bygning af disse færger bl.a. til Molslinjen. Det vigtigste for os er imidlertid at få et udkast til hurtigfærgen og få den gjort rentabel.

Trafiktal for DECEMBER 2017 Trafiktal for DECEMBER 2017 Månedstal

Kalundborg - Ballen

Når det gælder rentabiliteten er borgmesteren optimist. De lave færgetakster har hjulpet også i forhold til den nuværende bosætning som er på 3.708 borgere pr. 1. maj i år. Det kræver, at vi hele tiden udvikler os. Får større kapacitet på overfarterne – eller overtager ruter og udnytter samdriftsfordele til ekstra afgange. Det Marcel Meijer henviser til er fremtiden. Han lægger ikke skjule på at rederiet Færgens rute mellem Ballen og Kalundborg, med en årligt pax-mængde på 180.000 personer, kunne være et interessant objekt for Samsø Rederi. FOR FÅ AFGANGE TIL SJÆLLAND Skal vi udvikle vort Ø-samfund, skabe arbejdspladser med mere, så må og skal vi skabe de rette infrastrukturelle muligheder. Det nytter ikke, at vi i lavsæsonen kun har to daglige afgange mellem Kalundborg og Ballen. Der skal flere afgange

2016

Antal passagerer Kalundborg - Ballen Antal biler Antal lastvogne Antal passagerer Antal busser Antal biler Antal lastvogne Antal busser

Afv.

8.937 Månedstal7,6% 20163.167 Afv. 11,2% 260 -13,5% 8.937 7,6% -25,0% 3.167 4 11,2% 260 4

År - til - dato 2017

2016

9.613 20173.523 225 9.613 3.523 3 225 3

-13,5% -25,0%

2017

Afv.

189.963År - til - dato 4,0% 58.131 2016 Afv. 8,5% 2.606 -6,3% 189.963 4,0% 200 13,0% 58.131 8,5% 2.606 200

197.539 63.048 2017 2.443 197.539 226 63.048 2.443 226

-6,3% 13,0%

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten december 2017 2017

2016

Månedstal 2015 % ift. 2016 % ift. 2015

Antal passagerer

27.124 25.530 24.729

Antal biler

10.675

9.221

8.898

Antal lastbiler

605

720

633

Antal busser

11

18

6

Antal afgange

392

384

386

Bemærkninger:

2017

2016

År til dato 2015 % ift. 2016 % ift. 2015

6,2

9,7

477.105 439.949 402.773

8,4

18,5

15,8 -16,0 -38,9 2,1

20,0 -4,4 83,3

166.031 149.784 130.880

10,8 -4,4 20,6 0,1

26,9 -1,5 38,3

1,6

9.532

9.969

9.676

538

446

389

4.894

4.891

4.747

Den gennemsnitlige overfartstid på de 392 afgange var 60 minutter og 44 sekunder. De billige billetter har været til rådighed hele december, i modsætning til december sidste år, hvor de ikke fandtes.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 15 /

3,1


TEMA: ELEKTRONIK, IT OG KOMMUNIKATION

AF MARTIN UHLENFELDT

KELVIN HUGHES PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN

Den højt respekterede britiske producent af navigationsudstyr, Kelvin Hughes, der kan føre sine rødder mere end 250 år tilbage, har tradition for at være på forkant med udviklingen. Lige nu er selskabet i gang med at udvikle en ny generation af avancerede radarer til handelsflåden. Udstyret er optimeret til den nye digitale virkelighed.

- Vi sælger til alle danske rederier, lige fra de største til de mindste. Vores marked er i princippet alle skibe der er IMO-klasset. Det kan være alt fra større slæbebåde og op til de største containerskibe, tankskibe og krydstogtskibe. Så vi dækker et bredt spænd af skibsstørrelser, siger Flemming Haase, Head of Commercial Marine Systems, Kelvin Hughes Danmark. Hvad adskiller jer fra konkurrenterne? - Vi har altid været kendt for at være ret innovative. Vi udvikler features som de andre ikke har, ting der er med til at adskille vores produkter fra konkurrenternes. F.eks. features som gør det nemt at navigere i områder hvor der er meget skibstrafik og i dårligt vejr. Hvor det er let at se selv helt små mål - som små fartøjer eller bøjer, siger Flemming Haase.

bl.a. giver mulighed for automatisk fejlfinding samt årlige eftersyn af radar og andet navigationsudstyr som er forbundet. Det betyder, at man som skibsreder kan få direkte adgang - via skyen til skibets navigations udstyr. Hvis der f.eks. er en kritisk fejl, så får skibsrederen en alarm så han ved, at der er noget galt. Og vi kan som leverandør, logge os ind og lave en masse analyser.

SOLID-STATE TEKNOLOGI Er det jeres radarenhed som er mere fintfølende, eller handler det mere om software?

- I dag foregår det typisk sådan, at skibet kontakter rederikontoret hvis der opstår et problem. Rederiet kontakter så os og beder om service, og vi rykker ud til nærmeste havn med nogle reservedele. Men i og med at man i fremtiden kan analysere en masse på afstand, så øger man sandsynligheden for, at man har den rigtige reservedel med. Men i fremtiden kan vi logge os ind og rette problemet uden at der skal en mand om bord. Vi optimerer sandsynligheden for det vi kalder et ’first time fix’.

- Det er en kombination af begge dele. Vi har udviklet en software der gør at man kan det her, og så har vi to forskellige typer af radarer, hvoraf den ene er baseret på solid-state teknologi og kendt under navnet SharpEye. Den teknologi var vi også de første med.

- Derudover giver systemet mulighed for at rederierne kan følge med i, hvordan de forskellige systemer kører. Alle de her data vil fremover blive gemt oppe i en sky, så de er nemme for alle at få adgang til, siger Flemming Haase.

Hvor længe har de været på markedet? - Vores SharpEye radar har været på markedet siden 2008, og vi har flere end 1.000 anlæg ude at sejle. Nu kan vi så se at nogle af vores konkurrenter også er begyndt at komme med solid-state radarer. Det ser vi som et tegn på, at vi har gjort noget rigtigt, siger Haase med et smil.

ECDIS I sælger også ECDIS-løsninger. Hvor er markedet der? - Vores salg fordeler sig på retrofit, hvor man skifter gammelt udstyr ud, men også salg til nye skibe.

NY GENERATION PÅ VEJ Har I noget nyt på vej? - Vi er allerede i gang med at udvikle den næste generation af vores hardware. Herunder at udvikle et system som er designet til at være forbundet online til en Kelvin Hughes ”cloud service” som / SIDE 16

Hvilke produkter sælger i mest af? - Det er helt klart radar der er vores største område. Og derefter ECDIS. Men det hænger meget tæt sammen, fordi både vores radarer og ECDIS er multifunktionssystemer. Hvis man har begge dele fra os af kan man uanset hvilken arbejdsstation eller skærm man står foran, skifte mellem radar og ECDIS. Hvilket gør at man får en nemmere og hurtigere arbejdsgang om bord, siger Haase.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

FAKTA KELVIN HUGHES • Selskabets rødder strækker sig længere end 250 år tilbage • Skabt i 1946 gennem sammenlægning af Henry Hughes & Sons og Kelvin Bottomley & Baird • Har bygget civile radaranlæg siden 1947 • Blev i september 2017 overtaget af tyske Hensoldt •M  ange danske kunder


FIREMAN’s OUTFIT Nye regler er trådt i kraft pr. 1. juli 2018. Kontakt FURUNO for HURTIG LEVERING!

FURUNO MobCom • Esbjerg afdeling • Tlf.: 73 13 22 66 • Email: mobcom@furuno.dk

Vi har brug for dig! - på broen, i gummibåden, ved radioen, i maskinen, på dækket, i kabyssen ... Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 17 /


TEMA: ELEKTRONIK, IT OG KOMMUNIKATION

NY UDGAVE AF VERDENSHAVENES MEST UDBREDTE RADAR FURUNO FAR-2117 er installeret på op mod 40% af alle skibe i dag. Det er udsædvanligt at et elektronisk navigationsudstyr bliver så udbredt, og FURUNO mener selv, at det skyldes, at man i sin tid ramte en god kombination af pris og kvalitet, der blev vel modtaget hos rederierne.

M

en med mere end 10 år på bagen synes FURUNO alligevel at tiden er moden til en afløser - FAR-2318, som er designet med samme filosofi som sin forgænger og kommer med en række nye funktioner.

NYE TEKNOLOGIER Elektronisk udstyr bliver ofte begravet i avancerede funktioner, som kan være vanskelige, om ikke umulige at overskue. FURUNOs tilgang er ganske usædvanlig: ”Fokus på sejladsen, ikke på teknikken”. Fokus har derfor været på optimering af anvendelse. Automatic clutter elimination (ACE) indstiller automatisk gain, sø- og regnstøj og giver et usædvanlig skarp billede og Fast Target Tracking™, som automatisk plotter ekkoer inden navigatøren ønske informationer om dem er blot et par af de nye funktioner, som gør radaren utrolig nem at anvende, på trods af særdeles avancerede funktioner. SOLID STATE RADAR FAR-2318 kommer som X-bånd og S-båndsradar med traditionel magnetron, og som en S-bånd-

varianten med Solid State sender/modtager. Sidst på året forventes også X-båndvarianten at komme som Solid State. Solid State giver en række fordele, ikke mindst på vedligeholdelsessiden, hvor man ikke længere behøver at skifte magnetron og derfor kan spare en del på vedligeholdelseskontoen. Nem installation - nem udskiftning (Retrofit) FURUNO har lagt et stort fokus på at gøre installationen så enkel som mulig, hvilket ofte er en overset udgift i forbindelse med nyt udsyr. Selvom teknologien ikke har meget til fælles med sin forgænger, er de fysiske egenskaber (kabler, stik, tilslutning til monitorer) designet så det er ligetil at udskifte eksisterende udstyr. Ligeledes vil navigatøren også kunne genkende meget af brugergrænsefladen på udstyret, hvilket gør det nemt at komme i gang med at anvende det nye udstyr. Ligeledes er der en lang række forskellige monitorstørrelser tilgængelige.

FAR-2xx8 - Ny Radarserie sætter nye standarder 12 fod

X-bånd

S-bånd

Solid State, 250W / Magnetron, 30 kW

4, 6 eller 8 fod

12,5 - 25kW

2 27 0”, ” b 23 re ” e dfo lle rm r at

ACE - Automatisk Clutter Eliminering Fast Target Tracking (TT)

Øjeblikkelig information om alle mål (COG/SOG/CPA/TCPA m.m.)

Adaptiv brugermenu

Sikrer præcist og hurtigt valg af relevante funktioner

Solid State 250W S-bånds NXT teknologi Svarer til 30kW magnetronradar

Ethernet for ekstern kommunikation INS/ECDIS/VDR m.m.

Enkel installation / udskiftning af eksisterende udstyr

FURUNO DANMARK A/S

/ SIDE 18

Tlf.: 36 77 45 00

E-mail: furuno@furuno.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

www.furuno.dk


DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING MEDFØRER NYE KRAV TIL TRÆNING Lige nu gennemgår den maritime branche store forandringer på grund af den hurtige teknologiske udvikling. Mere og mere avanceret udstyr kommer på markedet og samtidigt skønnes det, at mere end 90 % af ulykker i branchen skyldes menneskelige fejl. Tallet kan dermed ses som en væsentlig indikation på vigtigheden af det rigtige træningsniveau i anvendelsen af nye teknologiske navigationsløsninger, så navigatørerne tilegner sig kompetencerne til at anvende udstyret efter hensigten.

- At nogle rederier vælger at bruge store summer på avanceret elektronisk navigationsudstyr, uden at investere i tilsvarende træningsløsninger, der giver den nødvendige indsigt i den funktionelle brug, er svært at forstå, siger leder for Furuno Maritime Training. - Rederierne får ikke det optimale udbytte af udstyrets funktionaliteter. Og det er ærgerligt, for de nye elektroniske løsninger er udviklet til at skabe større gennemsigtighed og et bedre beslutningsgrundlag ombord og har derfor ofte et stort potentiale for at fremme sikkerheden til søs, såfremt det benyttes korrekt. Furuno Maritime Training har eksisteret siden 2005 og lægger en stor ære i at udbyde kvali-

tetstræning, der fremmer sikkerheden til søs generelt og samtidig understøtter Furuno’s nye teknologiske navigationsløsninger.

det større krav til vores udnyttelse af den teknologiske udvikling indenfor træningsløsninger. Træningsløsninger skal være let tilgængelige, baserede på individuelle træningsforløb, være af høj kvalitet og på rette niveau i forhold til læringsbehovet. Samtidigt er erfaringen, at mange rederier vælger den billigste træningsløsning, uden at tage højde for kvalitet og den reelle indlæring. Derfor arbejder Furuno Maritime Training målrettet med at undersøge de teknologiske muligheder, der kan bidrage til udvikling af nye virtuelle løsninger. Løsninger som kommer ud til brugeren og i videst mulig udstrækning kan stå mål med forventningerne til det fremtidige behov for læring, uden krav om fysisk tilstedeværelse.

- For at flere vælger træningen til, er det vigtigt, at vi formår at følge med udviklingen og de teknologiske muligheder indenfor træning, siger Jens W. Rulle og forklarer om deres udfordring med at få kursister til klasserumstræning, til trods for at undervisningen gøres spændende med blandt andet simulatorøvelser. - Vi er af den overbevisning, at denne træningsform er den rigtige løsning for mange, men tidsforbruget og økonomien er faktorer, vi skal finde løsninger på. For at kunne imødegå dette stiller

Ice Navigation - Certified training for Polar Code compliance

• Basic and advanced level • Simulator exercises • STCW compliant

FMT@furuno.dk +45 36 77 40 12 Hammerholmen 44 - 48, 2650 Hvidovre

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 19 /


AF BENT MIKKELSEN

SIDSTE STINGRAY LEVERET TIL MAERSK SUPPLY

Meget tyder på, at timingen er helt rigtig for de fire avancerede Subsea Construction skibe, som Maersk Supply Service har fået bygget i Dalian i Kina. Der er stigende interesse for at chartre skibene i takt med, at olieprisen har holdt sig oppe på et pænt niveau i nærheden af 80 USD pr. tønde. I begyndelsen af juni kom et af fire skibe, Maersk Inventor, til Esbjerg for at blive mobiliseret til en række opgaver i Nordsøen. I den anledning har Maritime Danmark besøgt skibet og dets entusiastiske kaptajn Palle Rasmussen.

- Jeg er meget begejstret for dette skib – mit tekniske vidunder – som kan stort set alting, og som jeg glæder mig meget til at bruge i virkeligheden. Hidtil har vi ”kun” øvet os på prøveturerne, som fandt sted i dagene omkring nytår. Det er noget helt specielt at sejle med et sådant skib, hvor der ofte er mange personer om bord. Ja, faktisk kan vi havde op til 120 personer om bord. Når vi om kort tid går i gang, bliver skibet fyldt med omkring 50-60 personer som skal lægges til de 24 plus tre kadetter (to brokadetter og en maskinkadet), som er vores stambesætning, fortæller kaptajn Palle Rasmussen, der fra sin stol i styrehuset har udsigt til sit hjem på Fanø.

/ SIDE 20

Maersk Inventor bliver mobiliseret – tilpasset – til en række opgaver for det franske Total (tidligere Maersk Olie & Gas), som i engelsk sektor skal have dekommissioneret en række offshore installationer. Der skal Maersk Inventor være arbejdsplatform for at fjerne undersøiske installationer med hjælp fra skibets 400 tons kran, der kan arbejde ned til 3.000 meter under havoverfladen og skibets 100 tons kran, der kan arbejde lige så dybt. Det bliver dog ikke nødvendigt gå at så dybt på det kommende job, da Nordsøen ikke er dybere end omkring 40 til 50 meter. Arbejdet kommer også til at gøre brug af de to ROV-enheder (Remote

Operated Vehicles), som er en del af Maersk inventor’s udrustning. De er naturligvis også designet til at arbejde med på de meget store vanddybder, men kan uden problemer arbejde på lavere vand. Faciliteterne om bord er mangeartede med tanke på at skibene er de største ”hotel”-skibe i den samlede Mærsk-flåde. Skibene kan akkommodere op til 120 personer, som alle installeres i ene kamre. Udover indkvartering af de mange gæster har skibet også kontorfaciliteter til disse under opholdet. Der er 10 kontorer til charterens personel og der er tre konference-lokaler. Disse rum er udstyret med skærme, hvor det eksterne personel kan koble sig op på skibets CCTV-system og

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

kikke med overalt ligesom, der er adgang til skibets øvrige data. ÅBENHED - Det handler om åbenhed overfor klienterne om bord. De, som vi udfører opgaver for, skal kunne følge og være med hele tiden og overalt. Derfor kan de se med på alle handlinger og komme kommentarer hvis de har noget på hjerte, fortæller kaptajn Palle Rasmussen. - Vi har jo et kæmpe styrehus, og det er ikke ualmindeligt, at vi har 30-40 mennesker heroppe, når vi er i gang med en operation – der er endda konference faciliteter til 25 personer i en ”pit” i midten af


FIRESAFETY

FIRST

MORE INFO www.fire-eater.com info@fire-eater.com

engineering  Smart detection  Fast damages  No No  No water  chemicals  ONLY INERGEN®

BallastWISE

COMPLIANCE TESTING THAT WORKS!

Rapid analysis Rugged and portable device No special skills needed No chemicals styrehuset – og det finder vi er en god måde at holde kontakten og kommunikationen i gang med. Det er bedre med mange input heroppe, end hvis nogen står et andet sted og holder på den gode løsning på en eller anden detalje, som få tingene til at glide. Så her om bord er der åben-styrehus altid. Under operation med kraner er der en styrmand, der står for operationen, mens en anden styrmand har vagten i forhold til navigation og har ansvaret for, at skibet ikke bliver forstyrret af andre skibe, siger Palle Rasmussen. DE ANDRE Maersk Supply Service har længe før skibene blev leveret sluttet et af Stingray-skibene til en flerårig charter i Mexico, hvor skibet skal stå for vedligehold af brønde mv. på havbunden. Charteren begynder i slutningen af 2018. Der er endnu ikke sat skibsnavn på dette skib, men meget tyder på, at det bliver det fjerde skib, der netop af leveret og har fået navnet Maersk Implementer. Første skib i serien, Maersk Installer, forsejlede efter leveringen og nogen ventetid i Koahsiung til det sydlige Afrika for at byde sig til på de opgaver, som udføres i

farvandene ud for Angola og Namibia på meget dybt vand. Skibet har haft nogle mindre opgaver, men med den stigende interesse ventes det at blive sluttet for en længere periode inden længe.

Analysis in three easy steps: 1. Add water 2. Press start 3. Accurate results within minutes

Email: info@microwise.eu www.microwise.eu

Skib nummer to, Maersk Involver, var i januar 2018 på vej fra Kina til Nordsøen for at tage del i den opgave, som nu er gået til Maersk Inventor, da der udbrød brand på containerskibet Maersk Honam i Det indiske Ocean. Maersk Involver gik til opgaven og i første omgang leverede brandslukning fra de to store monitorer, som skibene har på agterdækket. Da branden var slukket – og efterslukket – var der nye opgaver for Maersk Involver, der fulgte med som eskorte for slæbet af Maersk Honam til Jebel Ali. Hele tiden har skibet med den store hotel-kapacitet virket som flydende kontrolcenter for bjærgerne, forsikringsfolkene og andre myndigheder, der på en eller anden måde havde noget med oprydning og slukning at gøre. Den opgave er nu færdig efter Maersk Honam er losset i Jebel Ali og Maersk Involver er nu på vej mod Nordsøen. Stingray-skibene har en prislap på ca. 120 mio. USD pr. skib.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 21 /


AF MARTIN UHLENFELDT

FOR FÅ KVINDER I DET BLÅ Der er for få kvinder i den maritime sektor. Det kan de fleste blive enige om. Men ingen har endnu fundet den formel der gør, at erhvervet kan tiltrække og fastholde flere kvinder. Maritime Development Center sætter i samarbejde med World Careers nu fokus på emnet, der også stod i centrum for en konference der blev afviklet i Danske Rederier i sidste måned.

- Vil skal gøre noget særligt for kvinderne til søs, siger Henrik Holck, Executive Vice President, People & Ships, DFDS. - Jeg ved godt, at det er der mange kvinder der ikke kan lide at høre. Vi vil ikke særbehandles fordi vi er kvinder, siger de. Nej, men vi er bare nødt til at skabe nogle særlige rammer om det at kunne sejle som kvinde. Og hvad mener jeg med det: Biologien har jo sat det ind, at det er kvinderne der føder børnene, siger Henrik Holck. - Jeg tror at vi er det rederi der har flest kvinder ansat overhovedet, de fleste af dem i vores hotel og catering. Hvad kan vi gøre for at de kommer tilbage til os, efter de har født. I dag går rigtig meget talent til spilde - kvinderne bliver gravide og så kommer 99,99 procent af dem aldrig nogensinde tilbage. Og vi har ingen mulighed for at opsuge alle de mennesker på rederikontorerne. VANSKELIGT AT VENDE TILBAGE - Hvad er det vi skal gøre anderledes som rederi, for rent faktisk at kunne fastholde kvinderne? Jeg kan give et eksempel. Vi havde en HR-manager

/ SIDE 22

på en af vores Oslo-både og hun sagde: Jeg vil være den første leder der kommer direkte tilbage efter endt barselsorlov. Jeg sagde til hende: Ah, skal vi ikke lige vente med at tage den indtil vi er der, når lille Anker - det hedder han faktisk - skal i vuggestue og alt det der. - Nu er vi der, og hun vil rent faktisk stadig gerne tilbage, men, hun kan ikke lige se sig selv komme tilbage til at sejle 14 dage ude og 14 dage hjemme. og hun bor ovre i Nordjylland. Vi prøver nu at finde en løsning hvor hun ikke sejler 14/14 – men lidt anderledes så hun er ude i 6 eller 7 dage, og så er hjemme resten af tiden. Og det er sådan nogle ting jeg tænker at vi skal gøre, hvis vi vil fastholde kvinderne til søs. Uanset om man kan li det eller ej, så er det bare anderledes at være kvinde. PRAGMATISKE HÅNDTAG - Hvis vi kigger på vores statistikker, så talte jeg lige med direktøren for vores tekniske organisation. Da han blev uddannet for snart mange år siden, var der 11 kvinder på hans hold. I dag er der ikke en eneste tilbage i den maritime branche. Så der er et eller andet vi gør forkert. Jeg tror at det er

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

nogle meget simple, pragmatiske håndtag vi skal have fat i for at fastholde kvinderne. Statistikken er tydelig, færre end to procent af de ansatte i Det Blå Danmark er i dag kvinder. Sådan var det ikke på konferencen More Women at Sea, hvor kvinderne - nok ikke overraskende - var i stort overtal. Og meningerne om, hvad der kan og skal gøres for at fastholde kvinderne til søs, er mange. Flere af deltagerne pegede på, at der mangler rollemodeller man kan spejle sig i, mens andre fokuserede på manglende muligheder for efter- og videreuddannelse, samt dårlige internetforbindelser. Andre slog på manglende socialt liv om bord. PUDER OG POTTEPLANTER - Noget af det jeg savner om bord, er et socialt liv. Selv om jeg har været på nogle rigtig gode skibe. Der var en enkelt bordtennisturnering, og så sad vi ellers og så TV. Passivt, vi snakkede ikke med hinanden - fra klokken syv aften og indtil vi gik i seng, siger Emma Karstensens, studerende på SIMAC:


DANMARK

- Jeg synes det ville være dejligt hvis man kunne gøre det lidt mere hjemligt. En ting er ensomheden, men når det heller ikke er spor hjemligt, så er det næsten ikke til at klare - der er ingen puder, ingen potteplanter. Jeg ved godt at det er et arbejdsmiljø, men det er stadig et miljø du går i i tre måneder. Det er lang tid, slår Emma Karstensens fast. HOVEDPUNKTER Konferencen nåede ikke frem til en konklusion, hvilket der heller ikke var lagt op til, men dog til en række hovedpunkter som mødets moderator, rektor på Marstal Navigationsskole Jeppe Carstensen opsummerede således: - Branding af branchen. Vores erhverv er ukendt, om end det går den rigtige vej. Alle i erhvervet har et fællesansvar for at tale erhvervet og erhvervets muligheder op, også i relation til folkeskolen, for det er her spiren skal sås. Her er det World Carreers, der skal sikre at kursen sættes.   Etablering af et netværk for kvinder i branchen, MDC har bolden og arbejder for etablering af dette.  Etablering af mentorordninger, for både kvinder og mænd, således at kompetencen fastholdes i erhvervet, både til søs og til lands. Her er det Rederne der, med Henrik Holck ord, ”skal tage ansvaret”   Fokus på ledelse/ledelsesudvikling samt people-management skal have være fokuspunkt i uddannelserne og være med til at skabe forandringen i kulturen til søs. De maritime skoler har ansvaret. Nyt møde Som en opfølgning på konferencen har MDC og World Carreers nu indkaldt til et nyt brain storm stormøde, for at samle så mange konkrete forlag sammen som muligt.

ULTRASOUND based

Marine Growth Preven�on System Keeps the liquid carrying surfaces of • • • • • •

Box Coolers LT-Coolers Strainers Fresh Water Generators Propellers Bow Thrusters

FREE OF biofilm, marine growth and fouling

HASYTEC DBP • • • • • •

5 years warranty Maintenance free Environmental friendly and sustainable NO other addi�onal systems required Reduces the costs of fouling and bacteria preven�on Reduces opera�onal costs

tel. +45 2141 13 13 | scandinavia@hasytec.com | www.hasytec.com

”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe

13. - 24. august STCW 2010 Reg. V/1-1 3 for olietankskibe STCW 2010 Reg. V/1-1 5 for kemikalietankskibe

Tlf. +45 62 53 10 75 kursus@marnav.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 23 /


ESBJERG HAVN I BILLEDER

186

Fiskeri- og Søfartsmuseets har i anledning af Esbjerg Havns 150 års jubilæum bl.a. udgivet bogen Havneliv, der skildrer liv, aktiviteter og mennesker på Esbjerg Havn gennem 150 år fra havnen blev anlagt og til i dag.

D

et er en billedbog, som fortæller om havnens udvikling og forandring på en måde, der inviterer til at have den liggende fremme som ”coffee table book” og bladre i som hyggelæsning. Havnen har gennem alle tider tiltrukket sig omgivelsernes interesse og nysgerrighed. Den særlige stemning, som er opstået omkring havnens liv og aktiviteter, og som er blevet opsøgt og indfanget af både fotografer og folk i almindelighed, forsøges gengivet i billedbogen ved hjælp af stemningssættende

/ SIDE 24

billeder med skildringer af havnens mangeartede aktiviteter gennem tiden. Motiverne er iøjnefaldende og genkendelige for såvel esbjergensere som for andre, idet størstedelen af billederne i bogen er fra en tid mange vil kunne huske, genkende eller har hørt om. Med fokus på mennesker og på havnens ”liv” kan billederne forhåbentligt medvirke til at vække følelser og begejstre! Bogens billeder rammer bredt og fremhæver mange væsentlige og

forskelligartede erhverv og situationer på havnen gennem tiden. Men der er også de nære, de vedkommende og indimellem lidt skæve fortællinger fra havnen. Samtidig rummer bogen i tekst og billeder en gengivelse af de væsentligste træk og milepæle i Esbjergs historie, så man foruden at blive underholdt også kan blive oplyst. Udgangspunktet har været Fiskeriog Søfartsmuseets egne billedarkiver, suppleret med enkelte billeder udefra. Men det væsentligste i tilblivelsen af denne bog er de

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

fotografer, som gennem tiderne har været på pletten og har indfanget de aktiviteter, stemninger og øjeblikke, som gør bogen mulig. BOGEN KAN KØBES vi museet Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 6710 Esbjerg V Tlf. 76 12 20 00 www.fimus.dk


68-2018

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 25 /


AF BENT MIKKELSEN

STOREBÆLTSBROEN RUNDER 20 ÅR

I begyndelsen af juni rundede Storebæltsbroen 20 år efter åbningen i 1998 og dermed tog livet af en lang række maritime arbejdspladser på de 10 færger, som umiddelbart efter måtte lægge i bøjerne i venten på et salg. Det var en besværlig opgave med tanke på færgernes alder og det faktum, at hovedparten var specialbygget til opgaverne med at fragte biler og jernbanevogne over vandet fra Nyborg til Korsør og omvendt. I anledningen af jubilæet lavede JK Shipping i Fåborg sejlture over Storebælt på den gamle rute og op under broen.

D

et var en stor dag for de rejsende, da Storebæltsbroen blev åbnet for almindelig trafik 15. juni 1998 ved midnat, og de første biler med politieskorte kørte fra Korsør mod Nyborg. Væk var stresset med at nå den færge, der var reserveret plads til eller stresset på motorvejen over Sjælland for måske at nå en tidligere færge. Nu var der ”overfart” til enhver tid uanset, hvor man nåede frem til kanten af bæltet mellem Sjælland og Fyn. Broen kostede mange maritime arbejdspladser på færgerne. Der var seks Scandlines-færger i drift til den sidste dag. Faktisk var Arveprins Knud den sidste Scandlines-færge i fart over Storebælt. Det skete på en afsejling fra Knudshoved til Halsskov, hvortil færgen kom kl. 23:59 efter en noget speciel overfart. Den var speciel på den måde, at færgen tog turen op nordpå under den nye bro, der var illumineret, mens der blev tudet med alle færgernes tyfoner. Vognmandsruten havde den sidste dag fire Superflex-færger i drift – og faktisk var én af disse den allersidste, der krydsede Storebælt, da den kom til Korsør efter, at Arveprins Knud var ankommet. SCANDLINES Helt frem til den sidste time brugte Scandlines færgerne: Lodbrog (bygget 1982), Kraka (bygget 1982), Heimdal (bygget 1983), som alle var ombyggede ro/ro-skibe fra Mercandia-gruppen. Dertil kom Romsø (bygget 1973), Arveprins Knud (bygget 1963) og Sprogø (bygget 1962). Da den sidste sejltur var afsluttet, var der kun tilbage at rigge af og sejle færgerne til oplægning. Det skete sådan pø om pø, hvor færgerne endte i Nakskov, hvor Scandlines havde samlet de mange færger, der var blevet overflødige. Det var

/ SIDE 26

udover færgerne fra Storebælt også fire færger fra Rødby-Puttgarden overfarten, der samme år fik nye moderne færger. Men med alderen taget i betragtning var der ikke nogen voldsom efterspørgsel efter brugte færger. Færgen Heimdal var i juni 1998 ejet af et Mercandia K/S og blev bare tilbageleveret, men lagt op endda. Det var de tidligere Mercandiafærger, der var mest attraktive og således også dem, som først blev solgt. Det skete i 1999, da Lodbrog og Kraka blev solgt til England for at blive ombygget til kabellægningsskibe for Global Marine. Begge skibe sejler endnu i 2018 som kabelskibe under navnet Cs Fu An (Lodbrog) med base i Shanghai, mens Kraka sejler som Limin Venture i indonesisk farvand. De ”rigtige” Scandlines – oprindelig DSB-færger - blev først solgt hen i år 2000, hvor alle tre kom til søs efter oplægning i Nakskov. Arveprins Knud og Sprogø blev solgt til et Saudi Arabisk selskab i Jeddah og blev sejlet til Rødehavet for at blive en del af den omfattende trafik med muslimske pilgrimme, der mindst én gang i livet skal besøge Mekka. Arveprins Knud blev til Tabuk 2000, mens Sprogø blev til Duba. Det blev til henved fire år i den fart på Rødehavet mellem Suez og Jeddah. I august 2004 blev begge færger solgt til ophugning og af deres sidste ejere, som var indere, sejlet over Adenbugten til Alang og sat op på stranden. Den nyeste af DSB-færgerne, Romsø, blev i februar 2000 solgt til Indonesien og fik navnet Agoamas og sejlede til Østen for at tage del i trafikken mellem de mange øer i Indonesien. Det fortsatte frem til 2006, da færgen blev solgt til ophugning og blev sejlet til Alang i Indien og lavet om til genbrugsmaterialer.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

VOGNMANDSRUTEN Den Difko-ejede (investorer) Vognmandsruten havde fire færger i drift: Difko Nyborg, Difko Korsør, Difko Storebælt og Difko Fyn. De blev også lagt op og forsøgt solgt. Det var lidt mere kompliceret, idet sælgeren af Vognmandsruten, Henrik Johansen, havde en tilbagekøbsklausul på alle færgerne, men var hæmmet af, at han ikke måtte eje eller drive færgedrift. Det var en konsekvens af Scandinavian Star ulykken i april 1990. Difko Nyborg blev købt tilbage, men ikke betalt, hvor efter Difko købte den tilbage på tvangsauktion i 2001 og efterfølgende solgte den til Grækenland. Der sejler den endnu som Nikolaos mellem Korfu og Paxos. Søsterfærgen Difko Korsør blev chartret ud fra det Henrik Johansen selskab, som overtog den og var i 10 år i drift i Estland som Viire. Efter charterens ophør blev færgen solgt til Tyrkiet og sejler nu mellem det tyrkiske fastland og Kyrenia på den tyrkiske del af Cypern. Færgen Difko Storebælt blev fra Henrik Johansens selskab chartret ud til Easyline, der sejlede mellem Gedser og Rostock. Da Easyline ophørte blev færgen lagt op i Nakskov og købt af Difko i 2002 og året efter solgt til HH-Ferries Øresund. Færgen var dog i så dårlig stand at den blev købt for at kannibaliserer reservedele til de øvrige Superflexfærger i drift mellem Helsingør og Helsingborg. Færgen lå imens i Helsingborg, men blev i 2010 solgt til Fornæs Ship Breaking i Grenå, hvor den blev ophugget. Den sidste Difko-færge, Difko Fyn, blev chartret ud til et forsøg med at sejle Bagenkop-Kiel i 2000 – efter stoppet med toldfrit salg. Det gik ikke, og færgen lå efterfølgende oplagt til 2003, da den blev solgt til Mexico og nu sejler som Superflex Trader i området ved Cozumel.


smm-hamburg.com /trailer

the leading international maritime trade fair

53

ha 33´ 47 ˝ mb N, 9 ur ° 58´ 3 g 3˝ E °

setting a course 4 – 7 sept 2018 hamburg 3 sept

Maritime Future Summit

4 sept

TradeWinds Shipowners Forum

5 sept

gmec, global maritime environmental congress

6 sept

Offshore Dialogue

6–7 sept

MS&D, international conference on maritime security and defence Maritime Career Market

7 sept

facebook.com/SMMfair

linkedin.com/company/smmfair

twitter.com/SMMfair #SMMfair

youtube.com/SMMfair


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

731.000 327.000 86.000

læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2020


Personlig betjening, hurtig hĂĽndtering & kvalitet i top

ď‚•

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele


Salg turbo reservedele til motor

Markedets mest professionelle udvalg af reservedele Vi er lagerførende i et bredt program af motorreservedele fra nogle af verdens største producenter indenfor bl.a. • Stempler og foringssæt • Stempelringe • Hovedlejer og plejllejer • Slibesæt, pakningssæt og topbolte • Ventiler og ventilstyr • Knastaksler, løfter og vippearme • Topstykker- nye/ombytning til alle typer motorer • Oliepumper og vandpumper • Turboer samt reservedele

Rådgivning & lynhurtig levering Hos Esbjerg Cylinder Service tager vi os altid tid til at rådgive vores kunder om det bedste valg af reservedele – uanset om du er selvstændig mekaniker eller servicemedarbejder på en stor offshorevirksomhed. Vi ved, at lynhurtig levering er afgørende for, at I kan løse jeres opgaver optimalt, så vi lægger alle vores kræfter i, at reservedele afsendes samme dag.

Kvalitet i top… Kvalitet har den absolut højeste prioritet hos os. Vi er ene-importør af reservedele fra MS Motorservice International GmbH, der er førende på verdensplan af motorkomponenter med mærker som Kolbenschmidt og TRW. MS Motorservice er kendt for innovative komponenter og systemløsninger, der er i overensstemmelse med de høje krav og kvalitetsstandarder i den internationale bilindustri.

Nogle af vores leverandører af reservedele...

2 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Kvalitet er vores top prioritet

Rådgivning & lynhurtig levering

ECS er en af vores foretrukne partnere til at levere filtre samt andre reservedele, da de altid er i stand til at levere det korrekte filter eller komponent – endda ofte fra time til time. Det lykkes altid! Og vi har en særdeles god dialog med dem.” Preben Bonde, Sr. Storeman,

Schlumberger Denmark

Vores aftaler om levering af reservedele overholdes al-tid, så selvom det ofte skal gå stærkt, så får ECS det altid gjort. Vi får også lavet turboladere hos ECS, og jeg kan kun sige, at det virker – endda til en fornuftig pris.”

Engine parts of Premium Quality

Ole Jørgensen,

Svendborg Motorværksted ApS

Kontakt lagerchef Ditlev Meinertz  7610 4345 på tlf. eller  ditlev@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring salg af turbo og motorreservedele

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 3


Turbo renovering fejlfinding testning

Danmarks bedste til turboer i motorbranchen Turboen er en vigtig komponent i motorbranchen, og Esbjerg Cylinder Service har en særdeles omfattende viden og kompetence indenfor alle turbomærker. Vi er officiel distributør af Holset & BorgWarner (3K/Schwitzer) og lagerfører omkring 700 forskellige turboer til personvogne, vareog lastbiler samt den tunge sektor. Vi råder over markedets bedste maskiner indenfor turborenovering, og har et stort lager af renoverede turboer fra eget turboværksted.

Salg, renovering, ombytning & afbalancering af turboer Esbjerg Cylinder Service har mere end 15 års erfaring med turboer og har Danmarks største og mest moderne turboværksted på 400m2 med markedets bedste maskiner til at afbalancere og kalibrere turboer. Vi har med disse maskiner mulighed for at renovere og kalibrere med de originale fabriksindstillinger, som gør at turboen kan præstere optimalt. Vi leverer nye og renoverede turboer til bl.a.: • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Renovering fra dag-til-dag Vil I have jeres egen turbo renoveret, indsender i den blot til os. Vi adskiller den og kontakter jer med en reparationspris. Samtidig laver vi grundig fejlfinding, således at du undgår samme defekt igen, hvis årsagen f.eks. er et stoppet partikelfilter. En normal turboreparation tager ca. 1 dag, hvis alle reservedele er på lager, ellers har en vi et tæt samarbejde med flere leverandører, som hjælper os lynhurtigt og kompetent.

4 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service

TURBO TECHNICS – VSR 500

designet til at kunne afbalancere den type turboer, som normalt findes i lastbiler samt den industrielle og tunge sektor. VSR 500 har kapacitet til følgende dimensioner: • Turbine hjuldiameter 65 mm (2½”) til 125 mm (5”) • Afbalancering op til 150.000 r/min


SCHENCK TBcomfort

Renovering dag-til-dag

afbalancerer turboladerkomponenter & -turbinehjul med aksel og kompressorhjul.

Maskinen har en meget høj målenøjagtighed og effektivitet på aksler op til 16 kg og diameter på op til 350mm.

Vi er meget tilfredse med kvaliteten på det leverede fra Esbjerg Cylinder Service. Vi har også haft deres montører på besøg, og kvaliteten har altid været meget fin. Alle er meget hjælpsomme – om vi så ringer 5 min i lukketid, så hjælper de os øjeblikkeligt.” Simon Høj

Kynde & Toft Maskinværksted

TURBO TECHNICS

– Vane Flow Rig (VTR) designet til at re-kalibrere strømmen af udstødningsgas gennem den variable turbogeometri (VTG/VNT) på producentens originale specifikation. Vi kan dermed genopbygge en turbo med OE-tilsvarende indstillinger, da dette har stor indflydelse på køretøjets præstationer og køreegenskaber.

My Choice? The Original! ■ Solide turboladere i original kvalitet

fra BorgWarner ■ Meget bredt produktprogram

■ Hurtig og pålidelig levering af reservedele ■ Forhandlernetværk over hele verden ■ Optimal service for test og reparation

Kontakt værkstedchef René Sørensen  7610 4349 eller  renes@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering og fejlfinding af turboer

aftermarket.borgwarner.com A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 5


Motor service renovering trykprøvning

Motorværkstedet – med kvalitet i top Esbjerg Cylinder Service har næsten 40 års erfaring med renovering af topstykke og motor, og er i dag Danmarks største cylinderservice med en moderne og professionel maskinpark til enhver opgave. Vi udfører motorenovering for mange forskellige brancher som bl.a. • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • industrivirksomheder • landbrugsmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Stort professionelt motorværksted Vores dedikerede medarbejdere har alle en solid uddannelse samt efteruddannelse indenfor motorområdet og kan bl.a. tilbyde • • • • • • • • •

komplet motorrenovering fræsning af sæder planslibning trykprøvning boring og honing af cylindre oprilning af motorblokke slibning af krumtapper udboring af gløderør af montering af dyser

Vores team kan tillige foretage udboring af gløderør, afmontering af dyser og oprilning af motorblokke hos vores kunder.

40 års erfaring med

renovering

6 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Danmarks

største

cylinder

service

Når man arbejder på marineområdet, så er alt ”så hurtigt som muligt”, Vi har gennem mange år haft et godt, tæt samarbejde med ECS, da de præcist forstår at opfylde vores skrappe krav til kvalitet, hurtig levering og fleksibilitet. Og de er gode til at følge op på tingene, så alt altid er i orden.” Ole Bendixen, værkfører

Granly Diesel A/S

Vi har ofte kunder med forskellige motorapplikationer, så vi kan altid få optimal værkstedsarbejde og service hos ECS. Og de kan altid assistere med reservedele – også ved hasteopgaver.” Ronnie Bertelsen, Service Manager

West Diesel Engineering A/S

Kontakt værkstedchef Casper Fischer  7610 4340 eller  casper@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering af topstykker og motorer

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 7


Personlig betjening, hurtig håndtering & kvalitet i top

Vores værdier er personlig betjening, hurtig håndtering samt kvalitet i top – for vi ved af erfaring, at det er afgørende vigtigt for vores kunder.

3 vitale områder med mange specialister Vores virksomhed er opdelt i 3 specialistområder, hvor alle medarbejdere er grundigt uddannet og specialiseret indenfor netop dette område. Og for alle vores medarbejdere er det vigtigt, at de altid er up-to-date med den nyeste teknologi. Samtidig er vores vigtigste værdi at fokusere på at hjælpe dig professionelt og hurtigt. Som kunde hos Esbjerg Cylinder Service vil du altid opleve, at vi gør alt for at opfylde dine ønsker til tid, økonomi og levering - og altid med kvalitet i top.

Kontakt os hvis du har behov for professionel og hurtig service indenfor:  salg af turbo og motorreservedele  renovering og fejlfinding af turboer  renovering af topstykker og motorer

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø T: 75 13 92 55 E: ecs@ecs-itop.dk www.ecs-itop.dk CVR-nummer: 72495519

Design: Profilers.dk

I næsten 40 år har Esbjerg Cylinder Service været førende indenfor renovering af turbo og motorer samt salg af reservedele til en lang række brancher.


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark Når I er på udkig efter de skarpeste hjerner er Maritime Danmark den naturlige samarbejdspartner. Vi når ud i hele markedet – både på land og til søs. Det er vigtigt at generere så mange kvalificerede ansøgninger som muligt, kun på den måde får I det udvalg der gør at I kan finde en kandidat, der ikke alene har kompe-

tencerne, men også passer til netop Jeres selskabs kemi. Det er helt fint at annoncere på diverse online jobboards, men arbejdsløsheden i den maritime branche er så lav at det er vigtigt at ramme de såkaldte passive jobsøgere og de er ikke på jobboards. Dem finder man f.eks. der hvor de læser deres daglige nyheder.

EFFEKTIV JOBANNONCERING

Med 80.000 brugere per måned og 10.000 abonnenter på vores daglige nyhedsbrev opnår I en unik eksponering i den maritime verden. Hos Maritime Danmark opnår I yderligere den fordel at jobopslaget automatisk lægges op i relevante maritime grupper på de sociale netværk.

We have tried and tested job advertisement solutions from maritime danmark and we are very satisfied with the results. We get relevant candidates and we appreciate the input we get on positions that are harder to fill. We recommend maritime danmark if you are looking for a profile with a maritime background. - Lisbeth Nowack, HR Manager Man Diesel & Turbo

Budget pakke:

DKK 2.995 En måned på maritimedanmark.dk/jobmarked og maritimedenmark.dk/careers + Første dag: udsendt på nyhedsmail til 10,000 modtagere

Høj profil pakke:

DKK 6.495 En måned på maritimedanmark.dk/jobmarked / og maritimedenmark.dk/careers + Første dag: udsendt på nyhedsmail til 10,000 modtagere + 1 venstre banner på forsiden af både Maritimedanmark.dk & Maritimedenmark.dk

T: +45 7020 4155 E: sales@maritimedanmark.dk


Nikkelvej 17 8940 Randers SV Danmark Tel.: +45 70 21 34 00 nordhavn@nordhavn.dk www.nordhavn.dk

Twin Disc Twin Disc har udviklet og patentanmeldt QuickShift® gearkassen, der som sin helt egen yder revolutionerende forbedret komfort og sikkerhed ombord. Sammen med QuickShift® gearet er også udviklet EC300, et elektronisk styresystem, som tilsammen yder operatøren af båden bedre kontrol over båden, hurtigere og blødere indkobling og i det hele taget en meget roligere og præcis manøvrering.

• Patentanmeldt koblingsteknologi med 15 gange

• Elektronisk trolling funktion, men stadig med en

hurtigere indkobling til frem eller bak og tilmed 10

koblingsrespons på 0,05 sek., hvilket er mere end

gange hurtigere indkobling til fuldt moment end

100 gange hurtigere end et konventionelt marinegear

traditionelle marinegear.

med en konventionel ventil

• Lavere belastning på hele drevsystemet • Roligere manøvrering

• Twin Disc QuickShift® leveres op til 3650 hp ved 2100 o/min., P. craft

• Kan leveres med op til 8 styrepladser

• Kan certificeres

• Minimerer belastning af kobling

• Reparation og service udføres på værksted eller på

• Patenteret GP ventil, som indkobler på 0,05 sek. – en brøkdel af en standardventil

pladsen. Nordhavns servicetlf. er åben 24/7. • Kort sagt - YOU'VE GOT TO FEEL IT TO BELIEVE IT

Ring til Nordhavn, Lene Christensen, dir. tlf. 2374 9979 for mere information eller tilbud

Maritime danmark 7 2018  

Nye serie: Det Blå Danmark i vækst: Efter en 10 år lang ørkenvandring går det på ny fremad for Det Blå Danmark. Selvom udfordringerne stadig...

Maritime danmark 7 2018  

Nye serie: Det Blå Danmark i vækst: Efter en 10 år lang ørkenvandring går det på ny fremad for Det Blå Danmark. Selvom udfordringerne stadig...