Page 1

DANMARK Maj 2018 20. Ã…RGANG

maritimedanmark.dk

NR. 5 DKK 49,50

DMF 2018

DMF 2018

DMF 2018

Velkommen

Halplan

Udstillerliste

DANISH MARITIME FAIR 2018 KATALOG


København, 2. – 4. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR 2. - 4. MAJ

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


Grunden til at skibene vokser i Køge Erhvervshavnen i Køge udvides, så vi i fremtiden kan modtage dobbelt så store skibe. Når anlægsprojektet står færdig i 2022, bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn skaber tilsammen optimale rammer for alle typer af virksomheder, både til lands og til vands. Placér din virksomhed i fremtidens transportcenter. Kontakt os allerede i dag. Vi tilbyder erhvervsgrunde fra 20.000 m2. Find din egen grund på: www.stc-koege.dk

Der er gode grunde til, at fremtiden ligger i Køge.

Skandinavisk Transport Center


MARITIME DANMARK 5-2018

TOPHISTORIE

18

ESBJERG HAVN: 150 ÅR OG I FULD VIGØR Esbjerg Havn runder et skarpt hjørne, da det er 150 år siden, at loven om havnens anlæggelse blev vedtaget. Det sker i god form med større arealer til rådighed end nogensinde før og med tilsvarende store godsmængder i en transformation, der over en kortere årrække har forvandlet Esbjerg Havn fra en regional havn til en større havn med globale aktører.

6

20

ESBJERG HAVNS FØRSTE 150 ÅR

24

ESBJERGS FORVANDLING SET FRA KAJEN

26

ESBJERG HAVN I GANG MED FREMTIDEN

10

UDSTILLERLISTE ALFABETISK

12

HALPLAN

14

UDSTILLERLISTE NUMERISK

16

DANISH MARITIME FAIR 2018 PROGRAM

29

DANISH SHIP OF THE YEAR

ET OCEAN AF MULIGHEDER Velkommen til Danish Maritime Fair 2018. Dette års Danish Maritime Days bliver den fjerde udgave i rækken, og selv om det kun er halvandet år siden sidst, så er verdensbilledet for rederierne og de maritime erhverv under hastig forandring.

8

7

EN BRANCHE MED STORE VÆKSTAMBITIONER Det er mig en stor fornøjelse for at kunne byde velkommen til dette års Danish Maritime Fair. Som brancheorganisation og arbejdsgiverforening for skibsværfter, udstyrsproducenter, leverandører af maritime produkter og serviceydelser samt designere af skibe og udstyr er Danske Maritime glad for, at Danish Maritime Fair nu for fjerde gang samler en lang række danske og internationale maritime aktører til tre dage med udstilling, netværk og – ikke mindst – nye samarbejdsmuligheder.

VELKOMMEN TIL DANISH MARITIME FAIR 2018 Det er med stor glæde at vi kan byde udstillere og besøgende velkommen til denne fjerde udgave af Danmarks internationale maritime messe - Danish Maritime Fair. Der er løbet meget vand i havet siden vi i 2014 kunne byde velkommen til den første udgave af Danish Maritime Fair - i Bella Center på Amager. I 2015 flyttede vi messen til Lokomotivværkstedet i Københavns Sydhavn for at kunne udvide standarealet. Der har messen så været lige siden.

Fire skibe kæmper i år om at blive - Danish Ship of the Year - en pris der blev indstiftet af Medie Gruppen Maritime Danmark i 2014. Hvem der løber med den prestigefulde titel afsløres på Danish Maritime Fair, fredag den 4. maj kl. 10.


38

30

DFDS har købt Tyrkiets største operatør af Ro-Ro fragtskibe og vil dermed blive en vigtig aktør i den stærke og stadigt voksende handel mellem EU og Tyrkiet. U.N. Ro-Ro driver fem ruter, der forbinder Italien og Frankrig med Tyrkiet, 12 skibe og havneterminaler i Trieste og i Pendik, Istanbul. U.N. Ro-Ro beskæftiger 500 personer.

VELKOMMEN TIL DANISH MARITIME TECHNOLOGY CONFERENCE 2018 Danish Maritime Technology Conference afholdes under Danish Maritime Days 2018. Konferencen samler maritime aktører fra hele verden til to dage med fokus på nye og innovative maritime teknologier.

34

32

41

DANISH MARITIME DAYS 2018 Danish Maritime Days er en betydningsfuld begivenhed for de danske og internationale maritime erhverv. Dagene samler interessenter fra hele branchen for at diskutere og finde nye løsninger på de vigtigste udfordringer, de blå erhverv står over for i dag og i fremtiden.

ELEKTRISK DIGITAL KONNEKTIVITET Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde. Historisk set har skibsfartsbranchen taget for givet, at der er en direkte sammenhæng mellem omfanget af søtransport af gods og det globale BNP.

DFDS PÅ STOROPKØB I TYRKIET

ØVRIGE HISTORIER

MANGE NYE UDSTILLERE PÅ DANISH MARITIME FAIR

42

HAVNEUDVIDELSE FORTSÆTTER PLANMÆSSIGT

Den maritime branche er i høj grad international, og det samme er dette års udgave af Danish Maritime Fair. Selv om de danske virksomheder naturligt nok fylder mest, er der også en hel del udenlandske firmaer til stede. Mange af dem er med for første gang.

43

DANSKE MARITIME STØTTER MARITIME IVÆRKSÆTTERE

MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Brian Kjær Tlf.: +45 60 21 30 14 bk@maritimedanmark.dk

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde 

DANMARK Maj 2018 20. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 5 DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DMF 2018 Velkommen

DMF 2018

DMF 2018

Halplan

Udstillerliste

DANISH MARITIME FAIR 2018 KATALOG

Profiler er betalte journalistiske produkter.

Næste udgave: 31. maj 2018

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

KOLOFON


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

AF ANNE H. STEFFENSEN, ADM. DIREKTØR I DANSKE REDERIER

ET OCEAN AF MULIGHEDER Velkommen til Danish Maritime Fair 2018. Dette års Danish Maritime Days bliver den fjerde udgave i rækken, og selv om det kun er halvandet år siden sidst, så er verdensbilledet for rederierne og de maritime erhverv under hastig forandring.

S

iden 2016 er de danske rederier kommet ud af den markedsmæssige bølgedal, og oplever igen vækst i både eksport og flåden. Det er medvirkende til, at Danmark i dag er verdens 6. største søfartsnation målt i opereret tonnage. Det er en imponerende bedrift for en nation af Danmarks størrelse og et vidnesbyrd om, at vi er lykkedes med at kombinere vores maritime traditioner med et skarpt blik for forretningsmuligheder og vækstpotentiale både til lands og til vands. Det betyder, at Det Blå Danmark i dag leverer godt hver fjerde danske eksportkrone og skaber ca. 95.000 jobs i Danmark. Det kommer hele landet til gavn, da klyngens arbejdspladser og virksomheder er fordelt i alle hjørner af Danmark.

/ SIDE 6

Opskriften på Danmarks succes som en maritim supermagt rummer en række ingredienser. Det er først og fremmest teknologiske indsigt, købmandskab og udsyn, der har været fundamentet for vores succesfulde virksomheder. Lige så vigtigt er den politiske opbakning til erhvervets ambitioner, og ikke mindst det tætte samspil på tværs af den maritime sektor. Det er Danish Maritime Days et levende bevis. Gennem en årrække er det lykkedes at samle aktører på tværs af det Blå Danmark og udland til en uge med interessante arrangementer, der både giver ny indsigt og samtidig mulighed for at skabe nye forbindelser på tværs af den maritime verden. Netop samarbejdet på tværs bliver helt afgørende, hvis Det Blå Danmark skal holde sig på

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

forkant med udviklingen. Hele branchen står over for en digital og teknologisk udvikling, der både vil udfordre og samtidig åbne for et ocean af nye muligheder til vores virksomheder. Fremtidens vækst tilhører dem, der tager lederskab og tør udnytte de nye muligheder. Det kræver nysgerrighed, innovation og en vilje til at gå nye veje. Jeg håber derfor, at Danish Maritime Days kan give inspiration til nyt samarbejde. Danske Rederier – og dermed også vores mange medlemmer – er igen med på Danish Maritime Fair med vores egen stand, hvor vi ser frem til at udveksle ideer og skabe et frirum til at debattere de spørgsmål, der optager vores erhverv. Kom og vær med.


AF JENNY N. BRAAT, ADM. DIREKTØR I DANSKE MARITIME

EN BRANCHE MED STORE VÆKSTAMBITIONER

Det er mig en stor fornøjelse for at kunne byde velkommen til dette års Danish Maritime Fair. Som brancheorganisation og arbejdsgiverforening for skibsværfter, udstyrsproducenter, leverandører af maritime produkter og serviceydelser samt designere af skibe og udstyr er Danske Maritime glad for, at Danish Maritime Fair nu for fjerde gang samler en lang række danske og internationale maritime aktører til tre dage med udstilling, netværk og – ikke mindst – nye samarbejdsmuligheder.

D

anmark er i sandhed en maritim nation. Med mere end 400 navngivne øer og en kystlinje på over 7.300 km er man aldrig langt fra havet, uanset hvor i Danmark man befinder sig. Det Blå Danmark er en stærk branche, og det er naturligt, at Danmark danner ramme om den internationale maritime begivenhed, som Danish Maritime Days er. Danish Maritime Days er samtidig et resultat af det unikke samarbejde,

der eksisterer på tværs i Det Blå Danmark. Et samarbejde, som er en nøglefaktor for branchens fortsatte udvikling og vækst. Danmark er i dag verdens syvendestørste maritimt eksporterende industrination. De maritime virksomheder er at finde over hele landet, og ofte i områder, hvor de er særligt vigtige for områdets aktivitet og vækst. Det Blå Danmark

beskæftiger direkte og indirekte ca. 95.000 personer. Det svarer til ca. 3,5 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. Heraf er næsten 40.000 personer beskæftiget i den maritime industri. Det Blå Danmark har årlig en produktion på 315 mia. kr. og en bruttoværditilvækst på 83 mia. kroner. Det svarer til hhv. 8,9 pct. af den samlede danske produktion og 4,6 pct. af den samlede bruttotilvækst i Danmark. I den seneste tid har den danske maritime industri været påvirket af den globale krise forårsaget af overkapacitet inden for skibsbygning og søtransport. I kombination med et trægt offshoremarked har dette haft negativ indflydelse på et af Danmarks stærkest eksporterhverv. Heldigvis ser det nu ud til vende igen. Tegn på øget global skibsbygningsaktivitet kombineret med lysere udsigter for verdensøkonomien skaber grundlag for optimisme i den danske maritime industri. Og med optimismen følger store vækstambitioner. Ambitionerne skal indfries ved at udnytte de mange muligheder, som ligger foran os qua vores stærke globale position og vilje til vækst. Danske Maritime virksomheder er på mange områder teknologisk i front, og de står ikke stille. De har et konstant fokus på udvikling af nye løsninger, services og teknologi, der kan gøre den globale skibsfart stadigt sikrere og mere klima- og miljøvenlig. På Danish Maritimes Fair er der mulighed for at møde mange af de maritime virksomheder, som satser stærkt på verdensførende teknologi, produkter, løsninger og service. Og netop de teknologiske muligheder er i fokus ved Danske Maritimes Danish Maritime Technology Conference, som finder sted her i Lokomotivværkstedet den 2. og 3. maj.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

AF RENÉ WITTENDORFF

VELKOMMEN TIL DANISH MARITIME FAIR 2018 Det er med stor glæde at vi kan byde udstillere og besøgende velkommen til denne fjerde udgave af Danmarks internationale maritime messe - Danish Maritime Fair.

Der er løbet meget vand i havet siden vi i 2014 kunne byde velkommen til den første udgave af Danish Maritime Fair - i Bella Center på Amager. I 2015 flyttede vi messen til Lokomotivværkstedet i Københavns Sydhavn for at kunne udvide standarealet. Der har messen så været lige siden. Internationaliseringen af Danish Maritime Fair tager i år et stort spring fremad. Den norske messearrangør Nor-Shipping har valgt at henlægge deres første udenlandske konference nogen sinde - Opening Oceans Conference - til Danish Maritime Fair i Lokomotivværkstedet. Vi er glade for initiativet, og har valgt at stille en stor hal og andre faciliteter til rådighed for den meget visionære konference. / SIDE 8

Også på udstillersiden har mange nye udenlandske virksomheder fundet vej til Danish Maritime Fair. Blandt andre fire tyrkiske skibsværfter, der alle har ambitioner om at levere nye skibe til de danske redere og den danske handelsflåde. Også et polsk og et lettisk værft er med i år. Tilsammen har værfterne tusindvis af underleverandører, og rummer dermed store afsætningsmuligheder for den danske maritime industri. Der er også sket andre store ændringer i 2018. Danish Maritime Fair afvikles nu i begyndelsen af maj, i komfortabel afstand til verdens største maritime messe, SMM i Hamborg. Det er en fordel. Danish Maritime Days - som Danish Maritime Fair er en del af - må i år undvære det tidli-

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

gere hovedarrangement, Danish Maritime Forum. Samtidig er en væsentlig del af de støttemidler der tidligere bidrog til at hæve arrangementet, ikke længere til rådighed. Det er en klar ulempe. På den baggrund er det forventeligt, at Danish Maritime Fair ikke kan fortsætte den markante fremgang der har kendetegnet de tre forudgående messer - selv om vi sammen med vores mange loyale udstillere og samarbejdspartnere har arbejdet hårdt for at fastholde udviklingen.   Det ændrer dog ikke ved, at Danmark fortsat har brug sin egen maritime messe - Danish Maritime Fair. Nu og i årene fremover.


THYBORØN HAVN VESTKYSTENS BEDSTE BESEJLINGSFORHOLD

THYBORØN

VI SES PÅ

DANISH MARITIME FAIR I KBH DEN 2. - 4. MAJ. 2018 STAND 430 · · · ·

Unik østvendt indsejling ved Nordsøen 1,7 mio ton gods pr. år Basehavn for offshore installation og service Vestkystens største flydedok

www.thyboronport.dk

REPLACE · EDUCATION · REPAIR

      

35.000 varenumre på lager til Bosch Rexroth produkter Mulighed for fastprisaftale, afkaldsordre mm. 12 måneders garanti på alle reparationer. Quick Units-program Europas mest avancerede testbænk, hvor alle enheder kan testes op til max. ydelse Group VH tilbyder kundetilpassede uddannelsesforløb i eget uddannelsescenter ISO 9001-2000 Certifikat

Group VH A/S blev etableret i 1988 i Esbjerg. I dag er virksomheden et moderne montage og reparation afdeling med 35 ansatte. Fokus er på primært på stempelpumper og – motorer fra Bosch Rexroth AG. Fra 2005 er Group VH A/S - som den første uden for Bosch Rexroth koncernen - certificeret som ”Service Center for Hydrauliske aksiale stempelpumper og – motorer” i Danmark. Hermed opfylder Group VH A/S de høje kvalitetskrav, Bosch Rexroth AG forudsætter for at kunne reparere, ombygge, og sammenbygge nye komponenter.

Group VH A/S

Glarmestervej 5

DK-6710 Esbjerg V

Tlf.: +45 75 15 30 77

Fax: +45 75 15 30 16

vh.dk

E-mail: vh@vh.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 9 /


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

UDSTILLERLISTE (ALFABETISK) A. HENRIKSEN SHIPPING

0520

Danske Maritime

0240

A.P.Møller - Mærsk

1020

Danske Rederier

1020

ABB A/S, Marine Service

1080

DeckOffice

0940

ABB Vetco Gray Denmark

1080

ABB Automation

1080

DESMI Marine & Offshore

0320

ABB Industry

1080

DESMI Ocean Guard

0320

ABB Marine and Ports

1080

DESMI Pumping Technology

0320

ABB Motors

1080

Desmi Ro-Clean

0320

ABB Turbocharging

1080

DFDS

1020

Abcon

0836

Digital Ship

0370

Dirchsen Valves & Processing Equipment

0685

Air France / DHL

0560

Eagleburgmann KE Denmark

0450

Alfa Laval

0230

Energimetropol Esbjerg

0060

Alfa Laval Nordic

0230

ETMAL

0690

ATPI Griffinstone

0400

FAYARD

0835

AVK FLOW CONTROL

0812

Fire Eater

0265

Baird Maritime

0370

FiskerBladet

0560

BALTIC Lifejackets Sweden

0900

Furuno Danmark

0680

Baltic Transport Journal, Baltic Press Ltd.

0370

Furuno European Branch

0680

Bernhard Schulte Shipmanagement

0306

Faaborg Jern

0700

Blue Media

0370

Geomares Publishing, Hydro International

0370

Business France

0873

Global Maritime Hub

0370

C.C. Jensen

0970

Global Shipping Careers

0370

Granly Gruppen

0100

Callenberg Technology

0540

Granly Diesel

0100

Green Instruments

0842

Chateau de Palayson

0210

GreenOil Standard

0810

China Ship & Offshore

0370

Hans Følsgaard

0955

Chris-Marine

0270

Hanstholm Skibssmedie

0850

Harbours Review

0370

Hasytec Electronics

0883

Hat-San Shipyard

0200

Hauschildt Marine

0850

Hempel

0871

Iron Pump

0240

Jowa

0710

JSC Mabrocona

1160

Kelvin Hughes

0590

Clipper Bulk

1020

Clipper Group

1020

CODAN MARINE

1040

Container Shipping and Trade Magazine

0370

Core CRM

0060

Cosmos Trawl, Skagen

0841

D/S NORDEN

1020

Dalseide Shipping Services

0513

Danfoss

0565

Danfoss VLT Drives

0565

Danish Maritime Magazine

0560

Kelvin Hughes LtD

0590

Danish Offshore Square

0060

Kemilux

0260

Danish Ship Decor

0700

Kibo Sikring

0062

DanPilot

1010

L3 Maritime Systems

0530

Dansk Færgehistorisk Selskab

0517

Lindemann

1050

Dansk Søredningsselskab

0930

Lopolight

LOPOLIGHT LOPOLIGHT

0905


Lukoil Marine Lubricants

0670

Scanjet Marine

Maersk Training Esbjerg

1060

Scandlines

1020

Maersk Training Svendborg

1060

Serman & Tipsmark

0110

Magasinet Maritime Danmark

0560

Ship & Offshore

0370

Marcod

0850

Ship2Shore

0370

Marine Log

0370

Shipping.dk Fredericia

0880

Shipping.dk Frederikshavn

0880

MarineShaft

0440

Shipping.dk Køge

0880

Marinfloc

0001

Sjöfartstidningen

0370

Maritima y Portuaria

0370

Skagen Havn

0850

Maritime Danmark

0560

SKF Danmark

0330

Maritime Ship Supply

0850

Skovbo-Ren

0260

Maritime Standard

0370

Skuld

1030

Maritimt Magasin

0370

Maskinmestrenes Forening

0460

Socius

1150

Mer et Marine

0370

Sondex

0565

Mercy Ships

0580

Strongblue

0870

MicroWISE

0241

Søfartsstyrelsen

0975

Monjasa

1020

Tersan Shipyard

0843

MS Engineering

1110

The Maritime Standard

0370

Myodocks

0380

The Oil Market Journal

0882

NautiCom Marine

0872

Thyborøn Havn

0430

Nautisk Teknik

0965

D/S TORM

1020

Naval Architect

0370

TP RADIO

0660

Navteam

0215

Tradewinds

0370

NAVTOR

0550

Transas

0872

Nordhavn

1070

Transmotor

1130

Nord-Lock International

1200

Uhre & Nybæk

0090

Nor-Shipping

1300

Uni-Tankers

1020

NSSL Global

1100

Valtor Industri

0840

Offshore Center Bornholm

0881

Veolia Water Technologies

1120

Opening Oceans Conference

1300

Viking Life-Saving Equipment

0515

Oresund DryDocks

0516

Vikingegaarden

0950

OSM

1015

Visedo Marine

0565

OVS Offshore

0065

Visumservice CIBT

0400

PBES

0720

Vordingborg Erhverv

1170

Vordingborg Havn

1180

PJ Diesel Engineering

0890

Vordingborg Shipping

1170

Reederei Nord

0305

WeCare4u

0570

RUSTIBUS

0513

Weilbach & Co

0420

Rutter

0872

WENCON ApS, Bogense

0810

Rønne Havn

0881

Wärtsilä Danmark

0530

Saga Shipping

0850

Wärtsilä Lyngsø Marine

0530

SAJ Instrument

1190

Wärtsilä Svanehøj

0530

Sales Maritime

0370

Özata Shipyard

0830

SBS Scandinavian Boiler Service

0512

Ålands Sjöfart

0370

390


/ SIDE 12

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

0930

1200 1200

1015

Opening Oceans Conference Reception

1300

0955

LOPOLIGHT

LOPOLIGHT

1160

0873

0872

0881

0882

Meeting Point Sofa Lounge

0870

0871

0880

0883

Veteran Train Display

0685

0565

Media Group

Media Group Maritime Danmark

0660

0680

0700

Danish Ship D.

WeCare4U Massage Lounge

0690

Emal

0590

PBE

Conference Delegate Coffee

0580

JOWA

Nor-Shipping Square

Nor-Shipping Square

TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018


LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /

Danish Maritime Technology Conference

Offshore

0836

0830

0812

0842

0843

0810

0835

0840

0841

North Jutland

0512

0515

0001

0215

Press Room

0305 0306

0265

0270

Wardrobe

0060

0260

German Shipowner’s Lounge

Offshore Square

0210

0200

MEDIA Sofa Lounge

0513

0517

Danish Maritime Pavilion

0516

Area


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

UDSTILLERLISTE (NUMERISK) Marinfloc

0001

Mer et Marine

0370

Danish Offshore Square

0060

Naval Architect

0370

Energimetropol Esbjerg

0060

Sales Maritime

0370

Core CRM

0060

Ship & Offshore

0370

Kibo Sikring

0062

Ship2Shore

0370

OVS Offshore

0065

Sjöfartstidningen

0370

Uhre & Nybæk

0090

The Maritime Standard

0370

Granly Gruppen

0100

Tradewinds

0370

Granly Diesel

0100

Ålands Sjöfart

0370

Serman & Tipsmark

0110

Hat-San Shipyard

0200

Myodocks

0380

Chateau de Palayson

0210

Scanjet Marine

0390

Navteam

0215

Visumservice CIBT

0400

ATPI Griffinstone

0400

Alfa Laval

0230

Weilbach & Co

0420

Alfa Laval Nordic

0230

Danske Maritime

0240

Thyborøn Havn

0430

Iron Pump

0240

MarineShaft

0440

MicroWISE

0241

Kemilux

0260

Eagleburgmann KE Denmark

0450

Skovbo-Ren

0260

Maskinmestrenes Forening

0460

Fire Eater

0265

SBS Scandinavian Boiler Service

0512

Chris-Marine

0270

Dalseide Shipping Services

0513

Reederei Nord

0305

RUSTIBUS

0513

Bernhard Schulte Shipmanagement

0306

Viking Life-Saving Equipment

0515

DESMI Marine & Offshore

0320

Oresund DryDocks

0516

Dansk Færgehistorisk Selskab

0517

A. HENRIKSEN SHIPPING

0520

L3 Maritime Systems

0530

Wärtsilä Danmark

0530

Wärtsilä Lyngsø Marine

0530

Wärtsilä Svanehøj

0530

Callenberg Technology

0540

NAVTOR

0550

Air France / DHL

0560

Danish Maritime Magazine

0560

FiskerBladet

0560

Magasinet Maritime Danmark

0560

Maritime Danmark

0560

Sondex

0565

Danfoss

0565

Danfoss VLT Drives

0565

Visedo Marine

0565

DESMI Ocean Guard

0320

DESMI Pumping Technology

0320

Desmi Ro-Clean

0320

SKF Danmark

0330

Baird Maritime

0370

Baltic Transport Journal, Baltic Press Ltd.

0370

Blue Media

0370

China Ship & Offshore

0370

Container Shipping and Trade Magazine

0370

Digital Ship

0370

Geomares Publishing, Hydro International

0370

Global Maritime Hub

0370

Global Shipping Careers

0370

Harbours Review

0370

Marine Log

0370

Maritima y Portuaria

0370

Maritime Standard

0370

Maritimt Magasin

0370


WeCare4u

0570

BALTIC Lifejackets Sweden

Mercy Ships

0580

Lopolight

Kelvin Hughes

0590

Dansk Søredningsselskab

Kelvin Hughes LtD

0590

TP RADIO

0660

Lukoil Marine Lubricants

0670

Furuno Danmark

0680

Furuno European Branch

0680

Dirchsen Valves & Processing Equipment

0685

ETMAL

0690

Danish Ship Decor

0700

Faaborg Jern

0700

Jowa AB

0710

PBES

0720

GreenOil Standard

0810

WENCON ApS, Bogense

0810

AVK FLOW CONTROL

0812

Özata Shipyard

0830

FAYARD

0835

Abcon

0836

Valtor Industri

DeckOffice

0900 LOPOLIGHT LOPOLIGHT

0905 0930 0940

Vikingegaarden

0950

Hans Følsgaard

0955

Nautisk Teknik

0965

C.C. Jensen

0970

Søfartsstyrelsen

0975

DanPilot

1010

OSM

1015

A.P.Møller - Mærsk

1020

Clipper Bulk

1020

Clipper Group

1020

D/S NORDEN

1020

Danske Rederier

1020

DFDS

1020

Monjasa

1020

Scandlines

1020

D/S TORM

1020

Uni-Tankers

1020

0840

Skuld

1030

Cosmos Trawl, Skagen

0841

CODAN MARINE

1040

Green Instruments

0842

Lindemann

1050

Tersan Shipyard

0843

Maersk Training Esbjerg

1060

Hanstholm Skibssmedie

0850

Maersk Training Svendborg

1060

Hauschildt Marine

0850

Nordhavn

1070

Marcod

0850

ABB A/S, Marine Service

1080

Maritime Ship Supply

0850

ABB Vetco Gray Denmark

1080

Saga Shipping

0850

ABB Automation

1080

Skagen Havn

0850

ABB Industry

1080

Strongblue

0870

ABB Marine and Ports

1080

Hempel

0871

ABB Motors

1080

ABB Turbocharging

1080

NautiCom Marine

0872

NSSL Global

1100

Transas

0872

MS Engineering

1110

Rutter

0872

Veolia Water Technologies

1120

Business France

0873

Transmotor

1130

Shipping.dk Fredericia

0880

Socius

1150

Shipping.dk Frederikshavn

0880

JSC Mabrocona

1160

Shipping.dk Køge

0880

Vordingborg Erhverv

1170

Offshore Center Bornholm

0881

Vordingborg Shipping

1170

Rønne Havn

0881

Vordingborg Havn

1180

The Oil Market Journal

0882

SAJ Instrument

1190

Hasytec Electronics

0883

Nord-Lock International

1200

PJ Diesel Engineering

0890

Nor-Shipping

1300

Opening Oceans Conference

1300


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

DANISH MARITIME FAIR 2018 PROGRAM Onsdag, 2 maj

DAG

08.00 – 10.00 Morgenmad, Cafe 09.00 Messen åbner / adgang for besøgende 09.00 – 11.00 High Tech/IT bilateral cooperation in the marine sector, Conference Hall 09.30 – 16.20 Opening Oceans Conference, Big Conference Hall 11.30 – 11.45 Officiel åbning af Danish Maritime Fair, Conference Hall 12.00 – 14.00 Frokost, Cafe 13.00 – 17.00 Danish Maritime Technology Conference, Conference Hall 13.00 – 17.00 Maritime logistics and cyber security at DTU, Conference Room 1. sal 17.00 Messen lukker

01

Torsdag, 3, maj 08.00 – 10.00 Morgenmad, Cafe 09.00 Messen åbner / adgang for besøgende 09.00 – 13.00 Driving human performances seen from an organisational perspective Conference room 1. sal 09.30 – 16.00 Opening Oceans Conference, Big Conference Hall 10.00 – 12:30 Danish Maritime Technology Conference, Conference Hall 12.00 – 14.00 Frokost Café 12.30 – Reception, Shipping Lounge 13.00 – 14.30 Scouting Maritime Markets in the Making, Conference Hall 17.00 Messen lukker 19.00 – 01.00 Networking Dinner for udstillere og inviterede gæster

DAG

02

Fredag, 4. maj

DAG

08.00 – 10.00 09.00 10.00 – 10.30 10.30 – 12.30 12.00 – 14.00 15.00

03

Morgenmad, Cafe Messen åbner / adgang for besøgende Danish Ship of the Year, Conference Hall Den Danske Offshore Sektor, Conference Hall Frokost, Cafe Messen lukker

Danish Maritime Fair er en del af Danish Maritime Days.

/ SIDE 16

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


JUBI LÆUMSMAGASI N MA J 2018


JUBI LÆUMSMAGASI N MA J 2018

AF BENT MIKKELSEN

ESBJERG HAVN: 150 ÅR OG I FULD VIGØR

Esbjerg Havn runder et skarpt hjørne, da det er 150 år siden, at loven om havnens anlæggelse blev vedtaget. Det sker i god form med større arealer til rådighed end nogensinde før og med tilsvarende store godsmængder i en transformation, der over en kortere årrække har forvandlet Esbjerg Havn fra en regional havn til en meget større havn med globale aktører som en del af kundegrundlaget. Maritime Danmark har sat havnedirektør Ole Ingrisch stævne til en snak om udviklingen siden årtusindskiftet.

Du må være stolt over de resultater, som er opnået siden årtusindskiftet og især siden 2003, da du tiltrådte stillingen i Esbjerg? - Stolt og stolt, nu skryder vi ikke her på kontoret, men vi – og jeg understreger, at det er et udpræget teamwork i havnens ledelse – er meget glade for, at det er gået særdeles godt

18

for havnen i den store omstilling, som vi har været igennem siden begyndelsen af dette århundrede. Vi stod jo i en situation, hvor mange ting ændrede sig, bl.a. var der den meget store ændring i fiskeriet, der tidligere var et af Esbjerg Havns store forretningsområder. Ligeledes var der omstillingen med stykgods, foderstoffer,

containere og andet gods, der traditionelt blev kørt over kajerne i Esbjerg. Det forsvandt lige så stille, og efterfølgende er vi lykkedes med at tilpasse anlæggene til de nye behov, der er opstået i kølvandet på nye aktiviteter, siger havnedirektør Ole Ingrisch.

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK


Tænker du på offshore vind og vindmølleindustrien? - Ja, og hele den grønne omstilling, som vi er blevet en aktiv del af i Danmark og internationalt. Vi startede jo så småt med udskibning af vindmøller til Horns Rev 1, men det udviklede vi i et meget tæt samarbejde med mølleproducenterne til den kæmpe forretning, det er blevet til i dag. Vi søgte sammen med producenterne at forbedre værdikæden hele vejen fra produktionssted til afskibningskaj. Det er vi lykkedes med på den måde, at transportvejene er optimale således, at en vindmølle produceret f.eks. i Brande stort set kan transporteres direkte til Esbjerg Havn uden at møde et lyskryds eller andre forhindringer på vejen, og dermed er der skabt grundlag for en (tidsmæssigt) økonomisk og sikker transport frem til afskibningen. Arealudlejningen i den nye Østhavn har bevirket, at mølleproducenterne har fået en rigtig god economy of scale på den måde, at de kan samle komponenterne til en given møllepark på arealerne i Esbjerg. Det giver en bedre proces, når installationen går i gang, hvad enten det er ud for Skotlands kyst eller det er ud for Hollands kyst. Når installationsskibet er klar ved kajen, er godset parat ganske tæt ved, siger Ole Ingrisch. Er udbygningen i offshore vind sket på bekostning af andre typer gods? - Nej, slet ikke. Vi er så heldige, at vi har og har haft en god økonomi, så det har været muligt at investere i andre kajer og faciliteter, hvor vi har investeret 1,7 mia. kr. Der har været perioder, hvor f.eks. ro/ro-trafikken har været for nedadgående, men alligevel valgte vi at bygge en ny terminal i den nye Østhavn. Det har båret frugt på den måde, at lige i øjeblikket er der meget mere trafik med ro/ro-skibe og trailere, og det er sket samtidig med, at vort

nye anlæg er færdigt. Det har været særdeles praktisk på den måde, at vi nu har fået flyttet en betydelig del af trafikken væk fra de nære byområder til arealer, som ligger tæt ved mo-

JUBI LÆUMSMAGASIN MA J 2018

basehavn for de fem supplyskibe, der er udstyret til udsyring af borekærne på havbunden. Disse norske skibe – og et enkelt amerikansk – har Esbjerg som basehavn, siger Ingrisch

vi har jo en plan for yderligere udbygning af havneanlægget i det nye østlige afsnit af Esbjerg havn. - Ole Ingrisch, Havnedirektør, Esbjerg Havn

torvejen, hvilket har været til glæde for vore kunder, men så sandelig også til glæde for byen som helhed. Er offshore olie og gas på vej ud? Sådan ser vi ikke på det. Vore kunder i havnen arbejder ufortrødent videre på de danske felter i Nordsøen. Vi har netop fået verdens fjerdestørste olieselskab som kunde i forbindelse med, at Maersk Olie og Gas er solgt til Total. Faktisk venter vi endnu en bonanza i offshore i forbindelse med beslutningen om Tyra-felternes reparation og ombygning, hvor der skal investeres flere milliarder kroner og bruges millioner af arbejdstimer til søs. Disse aktiviteter skal formentlig serviceres fra kajerne i Esbjerg. Vi har også styrket vor position som

Fremtiden? - Det er uhyre svært at spå om fremtiden, men vi har jo en plan for yderligere udbygning af havneanlægget i det nye østlige afsnit af Esbjerg havn. Det fortsætter vi med, ligesom vi løbende skal have en dialog med vore eksisterende kunder og potentielle kunder for at kunne servicere dem i den evige jagt på nye forretninger. Mange gange kommer de nye initiativer fra en kant, som vi ikke lige havde set, men det er jo en udfordring at få tingene til at gå op i en højere enhed på den måde, at kunden bliver glad for at bruge Esbjerg Havn, og at havnen får en forretning ud af det.

Besøg NORDHAVN på stand nr. 1070 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde inden for fremdrift, generatorer til hoved- og nødstrøm samt marinegear.

Danis

h Mari

DANIS H

time

MARIT

DANISH

STAND NR.

1070 VI S ES

Vi har altid motorer på lager - Vi leverer både Tier II og III Nikkelvej 17 l DK-8940 Randers SV T: +45 70 21 34 00 l www.nordhavn.dk

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK

19

Fair

IME F AIR


JUBI LÆUMSMAGASI N MA J 2018

AF BENT MIKKELSEN

ESBJERG HAVNS FØRSTE 150 ÅR Esbjerg Havns historie rummer mange pioner opgaver og mange udviklingstrin fra det tidlige industrisamfund i Danmark til en decideret maritim industri med de første containerfarter i dansk regi. Det er ligeledes historien om fiskeriets udvikling fra stort set ingenting til Danmarks største fiskerihavn, der dog blev afviklet omkring 125 året for havnens åbning.

24. april runder Esbjerg Havn et skarpt hjørne. Det er dagen, da det er 150 år (1868) siden, at anlægsloven blev vedtaget og approberet af Kong Christian IX. Det skete – næsten som sædvanligt – efter flere år med politiske trakasseriet i Rigsdagen om hvordan og især hvem, der skulle betale for at bygge en havn på et meget øde sted på den jyske vestkyst langt fra København. Et stort apparat var allerede klar, da loven blev vedtaget og allerede dagen efter blev de første jordlodder købt til formålet, men der kom dog til at gå længere tid før havnen blev en realitet. Faktisk blev dokhavnen, som

var Esbjergs første havnebassin, først taget brug i 15. august 1874. Anlægsarbejder gik heller ikke uden problemer med bl.a. konkurs blandt entreprenørerne, og anlægsloven måtte en da forlænges udover 1871, der var den oprindelige tidsfrist for havnens færdiggørelse. Anlægget af Esbjerg Havn blev finansieret af staten, mens private banker med bl.a. Privatbanken og dens direktør C. F. Tietgen finansierede entreprenørerne. Samtidig med havnen var der også vedtaget anlægslove for en jernbane mellem Lunderskov i Østjylland og

Esbjerg, ligesom der skulle bygges en jernbane fra Esbjerg til Holstebro for at sikre forbindelse og varetransport til og fra havnen. Jernbanen til Lunderskov blev åbnet i oktober 1874, mens den til Holstebro blev åbnet august 1875. Dermed var Esbjerg Havn en realitet og i gang. C. F. Tietgen måtte dække ind for en entreprenørs manglende arbejde, men hele anlægget blev til gavn en anden af Tietgens aktiviteter: Det Forenede Dampskibsselskab A/S (DFDS), der var hurtige til at lave linjefart til England med henblik på eksport til det store land mod vest. I 1875 blev hjuldampskibet Riberhuus – også en forholdsvis ny teknisk opfindelse – sat i drift på ruten til Thameshaven med bl.a. eksport af levende kvæg og andre landbrugsprodukter. Ruten blev dog allerede i 1880 ændret til at an20

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK


JUBI LÆUMSMAGASIN MA J 2018

løbe Parkeston Quay i Harwich i stedet. Det gav hurtigere transport af varer videre til London, da der blev sparet på sejltiden, som blev erstattet af moderne togtransport i stedet. IMPORT I begyndelsen blev det dog ikke eksporten, der var fremherskende. I det første år var der en eksport af 527 tons gods, mens importen var 10.590 tons. Der var nemlig en vis træghed hos jyske købmænd, der ikke var helt fortrolige med den nymodens havn ved Esbjerg, og der var stor skepsis mod den nye havn. Det ændrede sig henad vejen.

del i Ribe. Ditlev Lauritzen flyttede simpelthen en stor del af sin forretning til den nye havn, hvor importmulighederne var langt bedre med større dybgang og bedre faciliteter. Virksomheden, som fik navnet J. Lauritzen, blev i 1888 også et rederi, da Ditlev Lauritzen købte sin første damper, der fik navnet Uganda. Det fik hjemhavn i Esbjerg og den gestus fulgte rederiets skibe helt frem til begyndelsen af 2001, da broderparten af Lauritzen-flåden blev udflaget eller solgt. Indtil da havde alle skibene Esbjerg stående på agterenden på trods af, at rederiet allerede i 1914 flyttede til en adresse i København og siden har været drevet fra hovedstaden.

10 år efter åbningen af dokhavnen etablerede konsul Ditlev Lauritzen sig i Esbjerg efter at have arbejdet i sin fars, Jørgen Lauritzen, tømmerhan-

FISKERI De første fiskere fik øje på den nye havn i foråret 1887 og etablerede sig i byen. Fiskeriet

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK

skete med åbne både, men det var dog en forbedring af landingsforholdene målt op mod landing på stranden op langs vestkysten. Allerede i 1896 var der 30 fiskeskibe i Esbjerg, og nogenlunde samtidig blev der etableret en egentlig fiskerihavn i form af et aflangt bassin,

21


JUBI LÆUMSMAGASI N MA J 2018

der blev bygget udenpå dokhavnens nordside. Der blev 265 meter kaj til fiskeskibe. Fiskeriet fra Esbjerg blev solidt og hurtigt udbygget i årene efter med fiskeauktion og flere fabrikker til forarbejdning af industrifisk til fiskemel og ditto olier.

Feeder og Mærsk Supplier. Sådan er det stadig i 2018. Alle danske oliefelter betjenes fra flere offshorebaser på Esbjerg Havn, ligesom andre supportopgaver, som udsyring af kalkstrukturerne med tilhørende specialskibe, har Esbjerg som basehavn.

Det hele kulminerede i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, da der var en flåde på henved 700 fiskeskibe med Esbjerg som hjemhavn. Det officielle talt i 1966 var 549 skibe. Da var fiskeridelen af Esbjerg Havn blevet kraftigt udbygget med seks bassiner nord for Trafikhavnen, der blev etableret i 1922. I årene efter oliekrisen i 1973/74 gik det tilbage for fiskeriet efter industrifisk, som var Esbjergs største forretning. Langsomt forsvandt skibene, hvoraf en god del gik til ophuggerne rundt om i Danmark. Fiskeriet forsvandt endelig i Esbjerg i begyndelsen af 2000-årene. I 2003 stoppede Esbjerg fiskeriauktionen, da der ikke blev solgt nok. I 2003 fulgte den sidste af fiskemelsfabrikkerne i det nordligste afsnit af havnen, da fabrikken var overtaget af en koncern, der valgte at udbygge de tilsvarende faciliteter i Thyborøn. I 2018 er der stadig lidt fiskeri tilbage i Esbjerg. Det er en flåde af fiskeskibe, der fisker efter rejer i Vadehavet og langs kysten nord på fra Blåvandshuk. De lander deres fangster i Esbjerg, hvor hollandske kølebiler holder parat til at hente lasten af rejer (kogt og pakket i sække) for at køre dem til fiskeriauktion i Holland.

I januar 1967, kort inden 100-års jubilæet, kom Esbjerg som den første danske havn med på containeriseringen af søtransport (og ditto landtransport). Det skete, da landbrugseks-

porten til England blev containeriseret i form af 20 fods containere på hjul. De blev kørt om bord på to ro/ro-skibe (Somerset og Stafford) fra DFDS og fra den nye bacon-terminal, der var etableret i Esbjerg i et projekt, der havde været undervejs fra 1964. Det blev en enorm effektivisering af den 100 år gamle transport af landbrugseksport til England. Den nye eksportform med svinekroppe i lukkede containere betød, at svindet af væske fra kødet blev mindsket betydeligt og således holdt godset vægten ved afregning og vejning i England. I gamle dage, da svinekroppene blev eksporteret i lærredsposer om bord på køleskibe mistede kroppene mere end 10 % af vægten på grund af fordampning. Det er i 2018 fortsat DFDS, der står for eksporten af landsbrugsvarer til England, og det sker stadig fra Esbjerg i kølecontainere, der køres på gummihjul om bord på ro/ro-skibe. De største ændringer er sket i foråret 2018, da bacon-terminalen fra 1967 blev lukket, og ro/ro-skibene flyttede anløbsplads til de nye ro/ro-lejer på Librakaj i det nye sydlige havneafsnit.

1960’ERNE Rask må det gå, som var Esbjergs by-motto i 1960’erne, var også nøgleordene, da de første skridt til udvinding af olie og gas fra Nordsøen tog fart i 1966. I efteråret 1966 startede boreriggen Glomar IV (amerikansk rig) de første boringer på dansk sokkel. Den blev i juli 1967 afløst af den første danske rig Mærsk Explorer, som blev betjent fra Esbjerg med supplyskibene Mærsk 22

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK


JUBI LÆUMSMAGASIN MA J 2018

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK

23


JUBI LÆUMSMAGASI N MA J 2018

AF BENT MIKKELSEN

ESBJERGS FORVANDLING SET FRA KAJEN

Esbjerg Havn og den maritime industri har gennem de seneste 50 år gennemgået store forvandlinger. Gamle industrier er forsvundet og erstattet af nye. Det har gennem tider stillet store krav til aktørerne omkring havnen for at hænge med i den teknologiske udvikling. En af disse aktører er Ole Andersen, der startede som fiskeskipper og foreløbig er endt være skaber af Esbjerg største rederi: Esvagt.

O

le Andersen er blev født i Hjerting i juni 1940 som søn af en skibsfører, der var i amerikansk krigstjeneste det meste af den nyfødte drengs første leveår. Hans’ karriere i det maritime begyndte i slutningen af 1950’erne, da han efter et ophold på sømandshøjskole og en tur rundt om en stenfisker

i danske farvande kom ud på fiskeri på de store have. Det skete via en hyre på en tysk højsøtrawler – dampdrevet – som var en del af fiskerflåden, der arbejdede i Nordatlanten omkring Island og Grønland. Han blev selvstændig i 1965, da

han fik leveret et nybygget 49 tons fiskeskib, bygget af træ og leveret fra Brdr. Lauridsens Bådebyggeri i Esbjerg. Skibet blev den første, der førte hans bedstefars navn: Hans Sme’, da han hed Hans og var smed. Dengang i midten af 1960’erne begyndte fiskerieventyret i Esbjerg, hvor der blev landet industrifisk i

stor stil, og sideløbende blev den tilhørende industri opbygget med salg af fiskemel og fiskeolie. Det gik så godt, at den fremsynede fiskeskipper fra Hjerting allerede året efter kontraherede et stålfiskeskib fra Nordsøværftet i Ringkøbing. Nybygningen fra Ringkøbing blev den anden Hans Sme’, og skibet var da blevet et 122 brt-skib og således mere end dobbelt så stort, som nybygningen fra 1965. Det gamle skib blev solgt lokalt i Esbjerg. Det nye blev vist frem i forbindelse med havnens 100-års jubilæum som et eksempel på fremskridt og fremtidens fiskeskibe ved den ”nye” auktionshal i 1. bassin. Men der var behov for mere kapacitet i den boomende industri. Derfor blev Hans Sme’ (2) i 1970 forlænget til 143 brt, så der kunne slæbes endnu flere fisk hjem til de hungrende industrier i hjembyen. NYT SKIB IGEN Der blev tjent penge, og igen valgte Ole Andersen at investere i et nyt skib. Han skrev igen kontrakt med Nordsøværftet i Ringkøbing om en trawler af en endnu større type, som værftet havde udviklet. Det blev til Hans Sme’ (3), og som blev leveret i januar 1975. Den var i stand til at laste 240 tons fisk på hver rejse. Den fortsatte det givtige fiskeri, men der

24

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK


JUBI LÆUMSMAGASIN MA J 2018

var dog kommet en smule malturt i bægeret, idet oliekrisen i slutningen af 1973 og begyndelsen af 1974, da OPEC og de arabiske olieproducenter valgte at fordoble olieprisen, ligesom der blev lagt en dæmper på leveringen af råolien til hele den vestlige verden. Det gav uheldige afsmittende virkninger i Esbjerg og andre danske fiskerihavne. Sådan i runde tal blev det efter nogen tid sådan, at olieprisen blev fordoblet – også for den afgiftsfrie diesel til fiskeskibene – og samtidig faldt afregningsprisen på industrifisk med nogenlunde det halve. Det betød krise i fiskeriet allerede fra de første år efter 1974. Således oplevede Nordsøværftet, der netop havde leveret Hans Sme’ (3), at andre kontrahenter i form af fiskeskippere og/eller partrederier massivt afbestilte nybygninger til fiskeriet. Faktisk blev der over sommeren 1975 ophævet 11 kontrakter på fiskeskibe, der var bestilt af Esbjergfiskere. Værftet i Ringkøbing havde ikke problemer med ændringerne, idet coaster-redere stod i kø for at overtage de ledige byggenumre. KONSUM Ole Andersen så også ændringerne komme og valgte at skifte fra industrifiskeri med store trawlere til konsumfiskeri med en meget mindre nybygning. Det blev til Hans Sme’ (4), som var et stålskib, der blev leveret fra Fredericia Skibsværft. Skibet var på 50 brt, og dermed var Ole Andersen tilbage til samme størrelse som det første skib. Fiskeri efter konsumfisk stod på i nogle år fra 1978 til 1981, da den lille nybygning blev solgt fra. Samme år gik Ole Andersen fra det kystnære konsumfiskeri til industrifiskeri i den helt store skala. Det skete gennem købet af en færøsk notbåd – en ombygget hvalfanger fra 1950. Det var et skib på 746 brt og som i al væsentlighed fiskede efter industri-arterne brisling, lodde samt makrel og sild i Nordatlanten og i farvandene vest for Irland.

LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK

Det blev den sidste Hans Sme’ i rækken, idet Ole Andersen nogenlunde samtidig valgte at forlade fiskeriet og den direkte kontakt. Han fortsatte dog med at være partrederi i flere af sin tidligere skibe, som løbende blev overdraget (solgt) til de skippere, som var på skibene.

godt og efter partnerskab med A. P. Møller-Mærsk gruppen valgte de oprindelige stiftere at sælge Esvagt til en kapitalfond i 2015. Ole Andersen er dog fortsat tilknyttet rederiet som seniorkonsulent og er meget aktiv med udvikling af nye MOB-både mv.

VAGTSKIB I slutningen af 1970’erne fik Ole Andersen med Hans Sme’ (3) en charter, hvor skibet blev hyret ind til at være vagtskib ved en borerig i den danske del af Nordsøen. Der lå skibet i nærheden af riggen klar til at samle folk op, hvis et uheld skulle ske. Samtidig kunne Ole Andersen se hvordan gamle udslidte – især engelske trawlere – blev hyre ind til at være vagtskibe ved installationer i såvel Danmark, som England og Norge. Det fik ham til at tænke: Det kan vi gøre bedre.

FLERE Ole Andersen med Esvagt, der er af Danmarks større rederier med 41 skibe i søen, er blot én af de iværksættere, som Esbjerg Havn har fostret gennem tiderne. En anden er Claus Sørensen, der i 1926 begyndte at lave isværker og frysehuse i Esbjerg og på andre fiskerihavne. Det er over årene blevet til fiskeri ved Grønland, stiftelsen af Esbjerg Gummibådsfabrik, der senere blev til Viking, samt Vestfrost. Med i rækken er også Roland Munch, der i 1968 blev selvstændig vognmand. Hans vognmandsfor-

Således blev ideen luftet sammen med fiskeskipper og politiker Kent Kirk, der havde hyre som kok på Hans Sme’ (2) og Henning G. Kruse, der startede Esbjerg Oilfield Service – senere EOS. Sammen stiftede de Esbjerg Vagtskibsselskab A/S og købte en af de industritrawlere, der måtte give op efter oliekrisen, på tvangsauktion. Skibet med navnet Akaroa blev taget ind til Esbjerg Oilfield Service og strippet helt ned og efterfølgende bygget op som vagtskib med særlige faciliteter. Der blev lavet operationsstue/ sygelukaf, redningsrum i det gamle lastrum og en række andre tiltag til at underbringe 104 personer i kortere perioder. Skibet fik arbejdsnavnet Esvagt 1, men skiftede ved afleveringen og navngivningen til Esvagt Alpha. Skibet kom efterfølgende i charter til Maersk Olie og Gas på den danske sokkel, og der var endda behov for mere tonnage. Det blev umiddelbart til flere skibe af samme type – hvoraf fire af de oprindelige skibe fortsat er i flåden og i drift. Siden er det gået Esvagt, som blev selskabets mere mundrette navn,

retning voksede sammen med bacontransporterne til Esbjerg Havn til en meget stor forretning med 56 trækkere og 80 trailere i flåden. Roland Munch, født i 1916, solgte senere hele forretningen til DFDS, der i en periode også var vognmandsforretning. Senere solgte DFDS den del af forretningen til DSV – De Samvirkende Vognmænd – der fortsat står for landtransporten i forbindelse med DFDS’ søtransport til og fra Esbjerg. Kurt Skov var en del af det nystiftede mæglerfirmaet Blue Water Shipping, der i 1972 blev etableret i Esbjerg for at klarerere og befragte skibe fra og omkring Esbjerg for Københavnske principaler. Kurt Skov overtog firmaet i 1975. Og det har siden udviklet sig til en global transportkoncern, der flytter gods i alle hjørne af kloden.

MARITIMT EL – hver dag – året rundt

Hanstholm Elektronik A/S er totalleverandør af elektronik og el-installationer til det maritime område. Mere end 40 år indenfor branchen har gjort os til de absolut bedste på vores felt. Vores ”besætning” består af højt specialiserede og faguddannede medarbejdere, som vil sætte alle sejl til for at finde de rette løsninger til dit behov. Vi står til rådighed døgnet rundt, året rundt. Vi ønsker Esbjerg Mød os på stand B 317Havn stort tillykke med 150 års jubilæet.

T: +45 97 96 18 88 • www.he-as.dk

25


JUBI LÆUMSMAGASI N MA J 2018

AF BENT MIKKELSEN

ESBJERG HAVN I GANG MED FREMTIDEN

Det går godt for Esbjerg Havn, der netop har offentliggjort et nydeligt årsregnskab på baggrund af en pæn omsætning, men vestkysthavnen hviler ikke på resultaterne, men har fuld gang i planerne for fremtiden. Der skal tillægge flere kvadratmeter arealer i en ny havneudvidelse for at være sikker på at have tiltrækkelig med bagland for at sikre en tilgang af nye kunder.

E

sbjerg Havn har netop sendt et forslag til en ny masterplan for perioden frem mod 2030 i offentlig høring. Det er planlagt en udvidelsen med en art ydermole mod vest i dybet mellem Esbjerg nye søndre havn og Fanø for dels at skabe arealer til væksten og tillige skabe et havnebassin for alle de nye kajer ligger 26

i læ bag. Det skal være med til at sikre Esbjerg Havn en passende vækst i de kommende, hvor en del prognoser og udsigter peger i retning af mere gods til den jyske havn. - Vi er godt i gang med at skabe plads til væksten på vore arealer. Det er i sær rettet mod

offshore vind, der fortsat er i vækst og som alle i det segment venter endnu mere vækst på i de kommende år. Og der er plads til vækst i segmentet. I 2017 steg offshore vind – det vil sige vindmøller udskibning – fra 8% af Esbjergs omsætning til 13% af den samlede godsmængde på 4,52 millioner tons. Udsigterne LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK


JUBI LÆUMSMAGASIN MA J 2018

- Vi havde ikke nogen stor omsætning og selvom vi ved flere lejligheder prøvede at skaffe nye ruter og fik andre til at lægge et anløb omkring Esbjerg, blev det aldrig den store succes. Så i stedet flyttede vi en terminal for kemikalier, der bruges til offshore i forbindelse med udsyring og stabilisering af borekernerne til den terminal og udbyggede faciliteterne med siloer mv. Det har vist sig at være en fornuftig beslutning og terminalen ligger let tilgængelig for de supplyskibe, der henter de forskellige ingredienser ligesom de tankskibe, som henter og/eller bringer de samme materialer har let ved at komme til studserne på kajen, siger Ole Ingrisch. Der ventes også bedre faciliteter for flåden af Crew Transit Vessels (CTV) i havnens 1. bassin, som i løbet af de kommende år ryddet for lystfartøjer. Derefter blev hele områdets nordlige dedikeret til CTV, der i perioder fylder ret kraftigt op i området. Esbjergs flåde af lystfartøjer får i løbet af året helt nye muligheder i en helt ny havn længst mod nord. Der er i øjeblikket et gigantisk byggearbejde med at skabe en ny havn – inde i landet, så at sige. Der er populært sagt slået en spuns ud mod Grådyb og med en indsejling. Derefter bliver der en helt ny lagune med øer og faciliteter til lystbåde, som gennem årene har været flyttet rundt i havnen i takt med at der har været behov for at bruge pladserne til andre formål.

Den nuværende placering i 1. bassin blev en realitet efter fiskeriet forsvandt fra Esbjerg og derved skabte et tomt bassin. OPLÆGNING Over de seneste par år, hvor der har været en seriøs krise i offshore i forbindelse med olieprisen fald, har der vist sig et behov for at oplægge ledige borerigge. Det behov er også blevet løst i Esbjerg ved reelt at skabe en stribe pladser, som ”man ikke viste vi havde”. Det er sket ved at stacke riggene, som det hedder på offshore-engelsk udenfor molerne udfor 6. bassin og ved indsejlingen til samme bassin. Der er således blev skabt en port ind til 6. bassin, hvor der i en periode var parkeret seks jack-up borerigge, som ikke havde opgaver på havet. Det blev lavet således at riggene havde forbindelse med hinanden og derfor kun krævede en landgang og én sikkerhedsindgang. Samtidig kunne riggene betjenes via landjorden så der ikke skulle etableres en bådservice for at almindelig personudveksling. - Det er selvfølgelig ikke så muntert for vore kunder at de har bruge at lægge deres enheder til side i venten på bedre tider, men for havnen har det været en interessant udfordring. Uanset hvad vore kunder har af behov er vi sat til for at løse dem, når det gælder havnedrift. Og selvfølgelig skal der være plads til den slags også, fortæller havnedirektør Ole Ingrisch.

for 2018 er bestemt også lovende, fortæller havnedirektør Ole Ingrisch. - Der ventes Esbjerg at stå for omkring 1,3 GigaWatt af de omkring 12 GigaWatt, der planlagt til at blive opstillet i årene 2018-2020. Dem vil vi selvfølgelig gerne have en andel af, siger havnedirektøren. Den nye del af den sydlige havn er planlagt til at give omkring én million kvadratmeter mere areal. Planerne kommer samtidig med at der er begyndte en politisk debat i Danmark med forslag om flere store havvindmølleparker i for de kommende 10 år. Forslagene går på at bygge tre store parker langt ude i Nordsøen. ÆNDRINGER Der foretages hele tiden ændringer på havnearealer efter de nye behov og nye muligheder. Eksempelvis nedlagde Esbjerg Havn for et par år siden sin containerterminal og skrottede den kran, der i en årrække havde betjent terminalen. LÆS MERE PÅ WWW.HAVNOGBY150.DK

Fakta om Esbjerg Havn Godsomsætning 4,519 mio. tons FORDELING Ro/ro 37% Bulk 22% Vind 13% Flyd. Bulk 12% Kul 8% Containere 5% Projektgods 3%

ØKONOMI Omsætning 235,5 mio. kr. Driftsresultat 98,5 mio. kr. Netto resultat 80,7 mio. kr. Antal medarbejdere 53 Omsætning pr. medarbejder 4,2 mio. kr.

Nye biler over kajen 73.893 enheder Arealer udlejet på langtidskontrakter 2.340.000 kvms Samlet areal 4.500.000 kvm.

27


DIN LOKALE LOGISTIKPARTNER I mere end 40 år har Blue Water Shipping været aktive på Esbjerg Havn Vi råder over store havnearealer og har løbende udviklet vores aktiviteter med skibsanløb, lastning og losning af alle typer fartøjer. I dag tilbyder vi en lang række serviceydelser indenfor skibsmægleri og havnerelaterede opgaver i alle danske havne.   Derudover er vi med over 60 kontorer rundt om i verden eksperter i stærke og effektive transport- og logistikløsninger - uanset om godset skal flyttes med skib, bil eller fly. 

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

AF MARTIN UHLENFELDT

DANISH SHIP OF THE YEAR Fire skibe kæmper i år om at blive - Danish Ship of the Year - en pris der blev indstiftet af Medie Gruppen Maritime Danmark i 2014. Hvem der løber med den prestigefulde titel afsløres på Danish Maritime Fair, fredag den 4. maj kl. 10.

D

e eneste krav der stilles til skibe der er med i konkurrencen er, at de skal være bygget i Danmark og/eller være ejet af eller sejle i fast charter for et dansk rederi. Skibet må højest have været i drift i 18 måneder. Redaktionen har i løbet af de seneste måneder modtaget mange forslag til, hvilke skibe der burde komme i betragtning. Interessen samlede sig dog hurtigt om fire skibe: • Maersk Master - AHTS Starfish-class • Maersk Installer - SSV Stingray-class

• R  ockhall - trawler bygget på Karstensens Skibsvært • Vistula Mærsk - isforstærket feederskib Det er nu op til en fire mand stor komite, med den højt respekterede skibsingeniør Hans Otto Kristensen i spidsen, at afgøre hvilket skibene der skal løbe med titlen som Danish Ship of the Year.

• P  er Jørgensen, Konsulent, Tidl. Maskinmestrenes Forening De tidligere vindere af titlen er: • 2014: Fjord Lines LNG-færge Bergensfjord. • 2015: Prinsesse Isabella - LNG-færge Samsø Rederi • 2016: OV Bøkfjord - multifunktionsskib bygget på Hvide Sande Shipyard

Ud over Hans Otto Kristensen består komiteen af: • Thomas Knudsen, MAN Diesel & Turbo • Henrik Bach, DNV

Bridge Resource management Opfylder STCW (inkl. Manila Amendments 2010). Tilpasses kundernes ønsker mht. skibstype og sejladsområde.

7. til 9. maj 2018

- your choice of course

Tilmeld dig via tlf. +45 6253 1968 E-mail kursus@marnav.dk MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 29 /


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

VELKOMMEN TIL DANISH MARITIME TECHNOLOGY CONFERENCE 2018 Danish Maritime Technology Conference afholdes under Danish Maritime Days 2018. Konferencen samler maritime aktører fra hele verden til to dage med fokus på nye og innovative maritime teknologier.

K

onferencen løber over to halve dage med start over frokost onsdag den 2. maj og afslutning over frokost torsdag den 3. maj 2018. Konferencen afholdes på Lokomotivværkstedet, samme sted som Danish Maritime Fair og mange andre aktiviteter under Danish Maritime Days 2018 finder sted. Nye teknologier og forretningsmetoder buldrer frem i den maritime industri. Dette kræver, at maritime aktører er omskiftelige, åbne og nytænkende, og at de agerer hurtigere end nogensinde før. INTERNATIONALT PUBLIKUM Danish Maritime Technology Conference samler nationale og internationale maritime interessenter og har fokus på digitalisering, nye tek-

/ SIDE 30

nologier og kompetencer, som imødekommer stadig smartere og mere intelligente maritime systemer. Ved konferencen kan du møde high-level og inspirerende keynote speakers, som rykker ved folks tankegang og medbringer nye metoder og mindsets til agendaen. Keynote speakerne kommer med friske perspektiver på, hvordan digitalisering og den teknologiske udvikling tilgås og håndteres, og med inspiration udefra får konferencedeltagere nye perspektiver på den maritime verdens udfordringer og muligheder. H.K.H. PRINS JOACHIM Blandt talerne på konferencen er H.K.H. Prins Joachim, erhvervsminister Brian Mikkelsen,

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Claire Jolly fra OECD samt repræsentanter fra en række maritime virksomheder, herunder MAN Diesel & Turbo, ABB, Wärtsilä, VIKING Life-Saving Equipment, C-leanship og MicroWISE. Danish Maritime Technology Conference er et flagskibsarrangement under Danish Maritime Days 2018 og er blevet afholdt med stor succes i 2014, 2015 og 2016, ligeledes som en del af Danish Maritime Days. Danish Maritime Technology Conference er støttet af Den Danske Maritime Fond.


Maskinmestren Erhvervskonfere es nce

Odense

Congress Center

2018 29.-30.

november

Mød det maritime Danmark på Ajour 2018 Ajour 2018 er en af årets vigtigste begivenheder for det maritime Danmark. Her kan du som leverandør til den maritime industri møde en lang række potentielle kunder fra branchen. Ajour 2018 er Maskinmestrenes Forenings årlige erhvervskonference – her mødes ledere, eksperter og beslutningstagere for at få inspiration, dele erfaringer og møde leverandører til den maritime branche.

oplagt mulighed for at møde morgendagens kunder og præsentere jeres løsninger på nærmeste hold. Ajour 2018 af holdes 29. og 30. november i Odense Congress Center. For booking af stand eller yderligere oplysninger kontakt Lisbeth Groth Haastrup på tlf. 2267 6131 eller mail: lgh@mmf.dk

På Ajour 2018 forventes op mod 1.500 deltagere, hvoraf mange repræsenterer virksomheder i det maritime Danmark. På den måde vil leverandører til den maritime industri få en

83 procent af udstillerne vil anbefale andre virksomheder at udstille på Ajour.

Mød Mask inmestren es Forening p å Danish M aritime Fa ir 2018

Stand 046 0

Kilde: evaluering fra 2017

www.ajour2018.dk


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

AF MARTIN UHLENFELDT

MANGE NYE UDSTILLERE PÅ DANISH MARITIME FAIR

Den maritime branche er i høj grad international, og det samme er dette års udgave af Danish Maritime Fair. Selv om de danske virksomheder naturligt nok fylder mest, er der også en hel del udenlandske firmaer til stede. Mange af dem er med for første gang.

D

et gælder bl.a. Hat-San Shipyard, der et af tre tyrkiske værfter der i år har funder vej til København og Danish Maritime Fair. - Vi vil gerne ind på det danske marked for bygning af større skibe, siger Engin Aybar, direktør i Hat-San Shipyard. - Vi ser frem til at møde de danske redere, og til at forhandle om bygning af tank- og fragtskibe, siger direktøren. Tyrkiske, polske og baltiske værfter har i mange år været underleverandører til de danske værfter. De udenlandske værfter tager sig af skroget, hvorefter de danske værfter klarer udrustning og færdiggørelse. En arbejdsdeling der måske er på vej til at blive udfordret. / SIDE 32

De danske udstillere er fortsat i flertal, og selv om mange nye er kommet til i år, er der også mange gengangere. En af de virksomheder der har været med flere gange før er Granly Diesel. Her siger Vicedirektør Preben Vogt, at man selvfølgelig rigtig gerne vil møde nye kunder på messen, men at det også handler om at møde de kunder man allerede har. - Mange af vores gode kunder kommer. Så får vi lige en snak om hvordan det hele kører, og hvilke planer de har. Om der er nogle ting de har brug for, noget vi kan hjælpe dem med, siger Preben Vogt. - Normalt plejer vi ikke at have kontrakter med hjem fra messer, men der skulle gerne komme nogle kontakter ud af det, som vi kan arbejde videre med senere. De andre år har vi været heldige med

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

at få nogle kontakter med hjem, som vi siden har fået handel med bagefter. Hvordan forbereder I jer på messen? - Vi løber bl.a. lige igennem, hvem der ellers er med på messen. Hvis der er nogle rederier til stede, så vil vi selvfølgelig gerne snakke med dem. Og det bliver der gode muligheder for igen i år. Danske Rederier deltager på ny med deres egen lounge på messen. Her ser rederierne frem til at udveksle ideer, og skabe et frirum til at debattere de spørgsmål, der optager erhvervet. Også tyske skibsredere er denne gang til stede med deres egen lounge på messen.


R MARINEKABLER

MØD OS PÅ STAND 0955

www.hf.net

+45 4320 8600

Marinkabler_MaritimeDanmark 190X128_incl messe_large.indd 1

26-03-2018 15:48:01

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 33 /


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

ELEKTRISK DIGITAL KONNEKTIVITET

Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde. Historisk set har skibsfartsbranchen taget for givet, at der er en direkte sammenhæng mellem omfanget af søtransport af gods og det globale BNP.

A

BB tror på, at skibsfart gradvist vil udvikle sig i retning af stigende automatisering og autonomi. Som det er tilfældet med autonome biler, skal teknologiudvikling og -anvendelse udvikle sig for at opnå den nødvendige tillid, modenhed og sikkerhed for at gå videre til næste niveau. Hvert skridt i denne retning skal tilføre værdi til skibsoperatører og chartere i form af forbedret driftseffektivitet, et højere sikkerhedsniveau eller begge dele. Der har været intense diskussioner om autonome skibe i skibsfartsbranchen. Vi mener, man i de fleste af disse diskussioner forsømmer at tage højde for, at skibes fremdrifts- og transmissionssystemer også skal udvikle sig i retning af at tilpasse sig behovene i en mere

/ SIDE 34

og mere automatiseret skibsbranche. Skibe skal kunne gemme fejlscenarier og reparere sig selv. Jo mere elektriske skibes fremdrifts- og transmissionssystemer er, jo nemmere bliver det at reducere fejl og forbedre tilgængelighed.  Elektriske systemer kan også nemt diagnosticeres og om-konfigureres på sikker vis over større afstande. MINDRE SKIBE FØRST Vi skal ikke regne med, at skibsbesætninger pludselig fjernes.  Besætninger styrer ikke blot skibet. De tager sig af skibets behov, såsom vedligeholdelse af fremdrifts- og hjælpemaskiner, planlægning af lastoperationer til næste havn og radioovervågning af kolleger i nød på havet. Elektrisk energi og fremdrift reducerer

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

mængden af bevægelige dele og dermed behovet for vedligeholdelse. Sandsynligvis er en af de første skibstyper, hvor automatisering og autonomi forøges betydeligt, relativt små skibe, som opererer på korte distancer tæt ved kysten gentagende gange på samme rute. De kan have et helt elektrisk fremdriftssystem og regelmæssig adgang til landstrøm, hvilket gør det muligt at anvende energilagring og batterier ombord på skibet. Efterhånden som denne skibstype bliver mere elektrisk og i mindre grad kræver konstant vedligeholdelse, med smøring og filterskift, kan et serviceteam vedligeholde skibet fra land med supplerende ad hoc-besøg. Søgående fartøjer vil sandsynligvis kunne drage nytte af denne avancerede teknologi, men vi ser det i sammenhæng med assisterende


systemer på længere sigt. Vagthavende officerer på broen er allerede via brosystemer tilsluttet computerstyrede piloter, som følge af en forprogrammeret rejseplan fra punkt til punkt. De har dog en altafgørende pligt til at opretholde sikkerheden og reagere ved afvigelser fra planen. Andre pligter er baseret på forretningsmæssige behov såsom fragtoperationer, overholdelse af lovgivningen, vedligeholdelse af hoved- og hjælpemaskineri, fragtudstyr, sikkerhedsudstyr og dækudstyr. Derfor gør man ikke skibe automatiserede og autonome blot ved at automatisere deres navigering.   BESÆTNINGEN Besætningen har også vigtige pligter ved havnemanøvrer og fortøjning. Disse operationer er ret følsomme hvad angår sikkerhed, men de har også en betydelig indflydelse på det forretningsmæssige resultat. Ved at samle hovedsensor og supplerende sensordata, giver ABB Ability Marine Pilot Vision brobesætningen et 360 graders udsyn over fartøjet i et virkeligt miljø på broen, eliminerer samtidig blinde vinkler og skaber et tredimensionelt perspektiv. PilotVision blev som det første pilotsystem leveret til en havnefærgeoperatør i Helsinki i november sidste år. Jo hurtigere skibet sejler ind og ud af havnen, jo lavere hastighed kræver det at nå til næste destination til tiden. Lavere hastighed betyder mindre brændstof. Lastning og aflastning er intense og altafgørende aktiviteter. Skibets sikkerhed er vigtig, men det påvirker også fartøjets effektivitet, hvordan fragten lastes. Disse aktiviteter er besætningens ansvar. Disse punkter fremhæves for at understrege behovet for at undersøge skibsoperationerne ud fra et mere holistisk perspektiv.   Digitalisering, internet, forbedrede sensorer og konnektivitet transformerer livet på havet. ABB opretter allerede forbindelser mellem skibe, skibsoperatørers landpersonel og egne serviceoperationer til samme digitalteknologiske rygrad med vores ABB Collaborative Operations. Operationerne om bord på skibet og på land kan baseres på samme driftsmæssige og analytiske data.

Taking ships to 2030 and beyond with ABB AbilityTM Collaborative Operations ABB Marine & Ports service helps ship owners and operators to modernize their fleets by utilizing the latest innovations in the market. Smart digital solutions and modernization packages ensure operational efficiency and overall reliability of vessels, while extending their life cycle and making them environmentally friendly. We believe that the next generation of ships will be electric, digital and connected. Meet us at booth 1080 Danish Maritime Fair Contact us Global 24/7 Technical Support Phone: +47 9161 7373 Email: support.marine@abb.com abb.com/marine

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 35 /


TEMA: DANISH MARITIME FAIR 2018

Derfor kan eksperter på kysten hjælpe med beslutningstagen og aflaste personalet på skibet, så de kan fokusere på skibets sikkerhed og hensigtsmæssig drift. Det er utroligt vigtigt, når der opstår tekniske problemer, som kræver stor ekspertise og tværfagligt samarbejde mellem eksperter. Når data overføres fra skibene, kan cloud-baseret analyse desuden udnyttes til at forebygge, forudsige og løse problemer. ABB indsamler nu gigabytes af data hver dag fra mere end 700 fartøjer, der bidrager til at opbygge statistisk solide modeller og algorit-

mer for at forbedre evnerne hos den kunstige intelligens.         ELEKTRISK FREMDRIFT Elektrisk drevne skibe er den eneste naturlige platform for autonome og mere automatiserede skibe. De er betydeligt enklere end fartøjer med forbrændingsmotorer. Elektrisk energi er mere effektiv end forbrændingsmotorer. Når forbrændingsmotorer fjernes, kan hjælpeudstyr i forbindelse med brændstofsystemer og smøringsolie også helt fjernes. Det er ofte mere komplekst at styre termodynamik på et forbrændingsmotorbaseret el-system end på et elektrisk drevet skib.  Dette medfører yderligere energibesparelser og effektivitet. Elektriske skibe kan være enklere at håndtere end skibe med traditionelle forbrændingsmotorer. Fordi der er færre hjælpemidler, er automatiserings- og styresystemer også mindre. Med traditionelle mål, mængde af input og output, kan man bygge systemer, der er omkring 50% mindre. Det betyder, at systemerne er nemmere at vedligeholde og mere pålidelige, hvilket sænker behovet for vedligeholdelse og overvågning.  ANALYTISK MOTOR Selv om de digitale systemer er 50% mindre, betyder det ikke, at deres ydeevner er 50%

/ SIDE 36

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

lavere. Det er faktisk omvendt. Computerkraft kan udnyttes til at drive det elektriske fremdriftssystem så det optimerer transmissionsstyring og tilgængelighed. I stedet for at fokusere på hjælpekontrol af ventiler, pumper og ventilatorer, kan man anvende databehandling til at skabe mere avancerede kontrolsystemer, der benytter analyse og maskinlæring. Skibsautomatisering og kontrolsystemer kan kombineres med en cloud-baseret ”analytisk motor”, der beregner den optimale fremdriftskraft baseret på vejrforhold og lastesituationen. Fejlscenarier på et elektrisk skib er nemmere at håndtere end på et skib med forbrændingsmotorer. Med forøget kapacitet kan det elektriske system takle de enkelte interne og eksterne fejl. Næsten alt kan fjernanalyseres, og mange fejl kan repareres på afstand, eller i det mindste kan den fortsatte drift sikres med reduceret kraft.  Disse faktorer gør det elektriske skib ideelt som udgangspunkt for mere intelligente fartøjer. De er enklere, mere effektive og kræver mindre menneskelig indblanding. ABB’s fremtid i den maritime verden er Elektrisk Digital Konnektivitet Besøg os på Danish Maritime Fair Stand 1080


Dansk Færgehistorisk Selskab

Motorrenovering - det er vores speciale Vi renoverer alle typer motorer til marine, industri, entreprenør, lastbiler samt salg af reservedele.

Kom og besøg os på vores stand på:

A/S Esbjerg Cylinder Service Bliv medlem og få vores medlemsblad 4 gange pr. år samt deltag i færgeudflugter og medlemsmøder www.dfhs.dk

Tlf.: 75 13 92 55 www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service Tlf.: 86 62 22 44 www.mcs-itop.dk

Digitalisering & effektivisering

Danish Maritime Fair

9 ProPower ServiceStander for salg af el og vand fra kajen. 9 ProPower EnergiLogger for registrering af el-, vandog varmeforbrug fra faste installationer.

DANISH MARITIME FAIR DANISH

Stand

0950

Mød os på www.vikingegaarden.com DMF2018-ProPower-190x128-mm.indd 1

16-04-2018 16:07:40

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 37 /


DFDS PÅ STOROPKØB AF MARTIN UHLENFELDT

DFDS har købt Tyrkiets største operatør af Ro-Ro fragtskibe og vil dermed blive en vigtig aktør i den stærke og stadigt voksende handel mellem EU og Tyrkiet. U.N. Ro-Ro driver fem ruter, der forbinder Italien og Frankrig med Tyrkiet, 12 skibe og havneterminaler i Trieste og i Pendik, Istanbul. U.N. Ro-Ro beskæftiger 500 personer.

D

FDS lagde 7,1 mia. kroner på bordet for at overtage 98,8% af aktierne i rederiet U.N. Ro-Ro, der indstil nu har været eget af de tyrkiske private equity-selskaber Actera og Esas. U.N. Ro-Ro er Tyrkiets største operatør af Ro-Ro fragtskibe og en stærk udvidelse af DFDS ’ netværk i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal. I Middelhavet er DFDS i dag alene repræsenteret af en rute mellem Frankrig og Tunesien. - Tyrkiets økonomi er blandt verdens 20 største. Handelen med EU er ekstremt dynamisk. Siden U.N. Ro-Ro blev grundlagt i 1994, har søtransport fortsat taget markedsandele fra

/ SIDE 38

vejtransporten, hvor trængsel, grænsekontrol og toldformaliteter skaber hindringer for trafikken. I dag foregår 55% af varetransporten til søs - og andelen fortsætter med at vokse, ikke mindst til fordel for U.N. Ro-Ro, som er den største aktør på dette marked, siger Niels Smedegaard, CEO, DFDS. FEM RUTER U.N. Ro-Ro driver fem hovedruter mellem Tyrkiet og EU. Ruterne forbinder de tyrkiske havne Pendik, Ambarli og Mersin med Trieste og Bari i Italien, Toulon i Frankrig og fra maj også Patras i Grækenland.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Ruterne transporterede 202.000 fragtenheder i 2017, svarende til en andel på 34% af det samlede marked inklusive landtransport. Virksomheden driver og ejer en flåde af 12 store Ro-Ro-skibe og opererer havneterminaler i Pendik, Istanbul og Trieste i Italien. I samarbejde med jernbanevirksomheder tilbyder U.N. Ro-Ro også intermodal transport mellem centrale EU-markeder og havnene. Voksende marked DFDS ’ KERNE-EKSPERTISE - Driften af Ro-Ro-skibe og havneterminaler, der håndterer et stort antal uledsagede traileren-


I TYRKIET

heder - samt containere til omladning til jernbanetransport - ligner meget DFDS’ forretning i Nordsøen. Der transporteres varer som maskiner, biler og bildele, elektronik, computere, plastprodukter, tekstiler, tøj, mad, frugt, drikkevarer og meget andet, siger Niels Smedegaard.

OPTIMAL VALVE SOLUTIONS FOR MARINE APPLICATIONS STAND 0812

DFDS har derudover et betydeligt kendskab til skibene, da de alle er bygget på Flensburg Skibsværft, hvor DFDS også har bygget effektive skibe af samme moderne design. - Vi glæder os til at blive en del af DFDS ’netværk og til de udviklingsmuligheder, det giver både vores kunder og medarbejdere. Jeg er overbevist om, at vores know-how, kombinerede netværkskapacitet og den finansielle styrke hos vores nye ejer gør det muligt for UN Ro-Ro at styrke de tyrkiske eksportørers og internationale logistikvirksomheders konkurrenceevne, siger Selçuk Boztepe, CEO for U.N. Ro- Ro. OPKØBSVILKÅR DFDS køber U.N. Ro-Ro baseret på en værdi på 7,1 mia. på gældsfri basis, som hovedsagelig er finansieret gennem bindende gældsfinansiering.

AVK FLOW CONTROL delivers advanced valve solutions based on application knowledge and understanding, competent local support and international coordination. Backed up by the leading companies and manufacturers of industrial valves, you can expect high and consistent quality and service.

www.avkflowcontrol.com Tel.: +45 78 77 50 77

Spezialised in Shaft Straightening

STAND 0440

MarineShaft A/S DK-9850 Hirtshals T. +45 96 56 02 02 info@marineshaft.com marineshaft.com

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 39 /


Overtagelsen forventes at øge indtjeningen allerede i 2018. U.N. Ro-Ro’s ROIC overstiger efter opkøbet DFDS’ kapitalomkostninger. Bestyrelsen har besluttet at annullere det nuværende aktietilbagekøbsprogram meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 11/2018 med virkning fra i dag og at suspendere det planlagte udbytte på DKK 7,00 i august for at opretholde finansiel fleksibilitet. På baggrund af den planlagte flådefornyelse i både DFDS og U.N. Ro-Ro og potentielle investeringsmuligheder i de kommende 12-18 måneder anbefaler bestyrelsen en udvidelse af aktiekapitalen på ca. 5% af nuværende aktiekapital eller DKK 1,0 mia. som led i finansieringsstrukturen, der ellers består af bindende lånefinansiering. En ekstraordinær generalforsamling afholdes inden afslutningen af transaktionen, og Lauritzen Fonden, der ejer 42% af DFDS’ aktiekapital, har bekræftet deres intention om at deltage pro rata i aktiekapitaludvidelsen.

nalen som et strategisk aktiv. Transaktionen forventes endeligt gennemført i juni 2018.

vices. Rederiet transporterer årligt 5 millioner passagerer.

KRÆVER GODKENDELSE Transaktionen er betinget af godkendelse fra de tyrkiske, østrigske og tyske konkurrencemyndigheder samt italienske myndigheder i forbindelse med overførslen af Trieste-termi-

DFDS DFDS leverer shipping- og transport services i Europa og har en årlig omsætning på DKK 14 mia. Mere end 8.000 fragtkunder anvender selskabets shipping- og havneterminal Ser-

DFDS har 7.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande. Selskabet blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

The ultimate LED Navigation lights

– NOW AS A COMPLETE SYSTEM Lopolight proudly presents a complete Control & Monitoring solution for vessels of all sizes. The system is compact and flexible, built and configured specifically to customer specifications.

• Scalable from 6 to 48 Nav lights • User customized switch panel IP67 protection • Compatible with integrated bridge systems • Compact form factor • Conforms to IMO MSC253 and type approved to IEC60945 Available with single or dual power supplies, in 24VDC, 115VAC, 230VAC versions

Meet us at stand 0905

LOPOLIGHT

PROFESSIONAL SERIES

Lopolight ApS • Bakkegaardsvej 513 3050 Humlebaek • Denmark • info@lopolight.com Tel. +45 3248 5030 • www.lopolight.com

/ SIDE 40

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


DANISH MARITIME DAYS

2018

Danish Maritime Days er en betydningsfuld begivenhed for de danske og internationale maritime erhverv. Dagene samler interessenter fra hele branchen for at diskutere og finde nye løsninger på de vigtigste udfordringer, de blå erhverv står over for i dag og i fremtiden.

M

ed mange events, herunder konferencer, udstillinger, seminarer, workshops, receptioner og middage, giver Danish Maritime Days mulighed for at møde maritime aktører fra hele verden, skabe nye forbindelser, inspirere og bane vej for nye samarbejder. Samarbejde på tværs af sektorer Danish Maritime Days er en platform for samarbejde på tværs af branchen - rederier, skibsværfter, maritime leverandører, mæglere, advokater, skibsforvaltning, forsikring, havne og serviceleverandører, myndigheder og andre vigtige interessenter. Dagene giver en mulighed for at mødes med interessenter fra alle sektorer i branchen og fra hele verden for at diskutere strategiske udfordringer og innovative løsninger i nye sammenhænge.

Danish Maritime Days 2018 samler maritime interessenter fra Danmark og i udlandet til fire dages interessante maritime konferencer, seminarer, workshops, udstillinger og debatter. EN ÅBEN PLATFORM Danish Maritime Days er en åben platform. Interessenter fra hele branchen og fra hele verden er blevet inviteret til at planlægge arrangementer og deltage som en del af Danish Maritime Days og dermed drage fordel af synergierne ved deltagelse i en større platform af uafhængige maritime arrangementer. Du kan få et overblik over de mange arrangementer og aktiviteter under Danish Maritime Days 2018 ved at besøge eventkalenderen på danishmaritimedays.com.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 41 /


HAVNEUDVIDELSE FORTSÆTTER PLANMÆSSIGT

På Vordingborg Havn er man godt i gang med det store havneudvidelsesprojekt og udbygningen af infrastrukturen omkring havnen. Udvidelsen samt havnens gunstige placering med en stærk infrastruktur vil bl.a. betyde bedre anløbsforhold for eksisterende og kommende kunder. Sejlrenden vest for Masnedø uddybes til 10,40 meter hvor der i den forbindelse også etableres et stort svajebassin. Endvidere udvides kajarealet med ca. 600 meter kaj.

- Havneudvidelse er et kæmpe plus for havnens kunder. Vordingborg Havn bliver en vigtig aktør og vil med udvidelsen samt i rollen som anlægsog servicehavn for Storstrømsbro-projektet være med til at styrke og fremme erhvervsudviklingen både lokalt og regionalt, siger Poul A. Larsen, Formand for havnebestyrelsen. - Når udvidelsen er færdig, vil Vordingborg havn stå som en stærk og attraktiv spiller for både nuværende og kommende kunder, siger formanden videre. UDDYBNING Øgningen af vanddybden i sejlrenden til 10,40 m vil tillade, at skibe med en længde på op til 200 m vil kunne anløbe havnen. Til sammen-

/ SIDE 42

ligning har den hidtil eksisterende sejlrende sat en begrænsning på en skibslængde på op til ca. 120 m. For havnens kunder vil den nye forøgede vanddybde vær særdeles attraktiv, idet det vil åbne op for nye markeder. Udover uddybning af sejlrenden udvides kajarealet betydeligt, og der byggemodnes samtidig større kajnære havnearealer. Kajen vil blive forlænget fra den nuværende ca. 430 meter til en totale længde ca. 1030 meter og vil give en større kapacitet og fleksibilitet til hurtigt at afvikle den stigende skibstrafik til Vordingborg Havn. GUNSTIG PLACERING Vordingborg Havn ligger gunstigt placeret i kraft af, at skibe ikke skal passere broer; skibs-

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

anløb kan ske døgnet rundt, hvilket betyder minimale ventetidsomkostninger for havnens kunder. Hele infrastrukturen omkring havnen udvikles massivt, idet forberedelserne til den nye Masnedsundbro og Storstrømsbro også er i gang. I etableringen af den nye Storstrømsbro har Vordingborg havn en vigtig rolle som anlægs- og servicehavn og i den forbindelse skal havnen yderlige udvides. Vordingborg Havn er kort sagt inde en rivende udvikling. Tidsplanen for havneudvidelsen, som indtil videre går planmæssigt, vil strække sig fra marts 2018 og forventes færdigt i løbet af 2019.


DANSKE MARITIME STØTTER MARITIME IVÆRKSÆTTERE

Danske Maritime vi styrke maritimt iværksætteri med flere tiltag, deriblandt et nyt samarbejde med Danske Bank om bankens iværksætterportal The Hub. Danske Maritime har fået oprettet et maritimt spor på The Hub, og har knyttet flere af foreningens iværksættermedlemmer til The Hub, som Danske Bank har etableret sammen med Rainmaking Loft i København.

- Hvis Danmark skal være i front med den maritime udvikling, kræver det en kritisk masse af maritime iværksættere. De skal kunne udvikle nye koncepter, teste produkter i et virkelighedsnært miljø og tænke nye forretningsmuligheder i krydsfeltet mellem det maritime og andre brancher. Vi øger nu indsatsen for at hjælpe med at finde finansiering, give en bedre markedsforståelse, undervisning og i det hele taget få lavet et maritimt iværksætternetværk, der forøger overlevelseschancen, siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime. IVÆRKSÆTTERSERVICE For at give iværksætterne de bedste betingelser, og for at gøre vejen fra idé til produkt kortere, har Danske Maritime etableret en maritimt iværksætterservice. Her kan iværksættere sparre indbyrdes og med Danske Maritime, og den enkelte iværksætter kan blive bragt sammen med relevante virksomheder og særligt udvalgte mentorer.

Næste skridt i samarbejdet med Danske Bank og The Hub bliver at få flere investorer til de maritime iværksættere. Det vil ske blandt andet ved at synliggøre de maritime startups og ved at hjælpe iværksætterne til at udnytte de værktøjer, der ligger i The Hub.

som drives af Danske Bank. Danske Maritime opretter som en service den maritime iværksættervirksomhed på The Hub (www.thehub. dk). En profil på The Hub giver iværksætteren adgang til at søge medarbejdere, få yderligere eksponering, søge funding, tools og events.

Danske Maritimes iværksætterservice indeholder således fremover:

Finansiering: Danske Maritime hjælper med viden om alle finansielle aspekter og er gerne med på sidelinjen ved forhandling af finansiering.

Iværksætterhuset: Danske Maritime tilbyder kontorpladser til iværksættere på Symfonivej 18, 2730 Herlev. Iværksætterne kan trække på organisationens medarbejdere, der har en solid viden om kapital, jura, teknik, organisering, branchen, kommunikation og meget mere. Samtidig kan Danske Maritime som organisation være i nærkontakt med medlemmer, der bliver drevet af at forny branchen. The Hub: Danske Maritime har etableret et samarbejde med iværksætterportalen The Hub,

Mentorordning: Danske Maritime har søsat en helt ny mentorordning med etablerede maritime virksomheder samt at trække på organisationens og medlemmernes ressourcer i det hele taget. Iværksættermedlemskab: Danske Maritime tilbyder et iværksættermedlemskab, som giver adgang til at deltage i flere af iværksættertilbuddene.


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

840.000 340.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2018


Personlig betjening, hurtig hĂĽndtering & kvalitet i top

ď‚•

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele


Salg turbo reservedele til motor

Markedets mest professionelle udvalg af reservedele Vi er lagerførende i et bredt program af motorreservedele fra nogle af verdens største producenter indenfor bl.a. • Stempler og foringssæt • Stempelringe • Hovedlejer og plejllejer • Slibesæt, pakningssæt og topbolte • Ventiler og ventilstyr • Knastaksler, løfter og vippearme • Topstykker- nye/ombytning til alle typer motorer • Oliepumper og vandpumper • Turboer samt reservedele

Rådgivning & lynhurtig levering Hos Esbjerg Cylinder Service tager vi os altid tid til at rådgive vores kunder om det bedste valg af reservedele – uanset om du er selvstændig mekaniker eller servicemedarbejder på en stor offshorevirksomhed. Vi ved, at lynhurtig levering er afgørende for, at I kan løse jeres opgaver optimalt, så vi lægger alle vores kræfter i, at reservedele afsendes samme dag.

Kvalitet i top… Kvalitet har den absolut højeste prioritet hos os. Vi er ene-importør af reservedele fra MS Motorservice International GmbH, der er førende på verdensplan af motorkomponenter med mærker som Kolbenschmidt og TRW. MS Motorservice er kendt for innovative komponenter og systemløsninger, der er i overensstemmelse med de høje krav og kvalitetsstandarder i den internationale bilindustri.

Nogle af vores leverandører af reservedele...

2 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Kvalitet er vores top prioritet

Rådgivning & lynhurtig levering

ECS er en af vores foretrukne partnere til at levere filtre samt andre reservedele, da de altid er i stand til at levere det korrekte filter eller komponent – endda ofte fra time til time. Det lykkes altid! Og vi har en særdeles god dialog med dem.” Preben Bonde, Sr. Storeman,

Schlumberger Denmark

Vores aftaler om levering af reservedele overholdes al-tid, så selvom det ofte skal gå stærkt, så får ECS det altid gjort. Vi får også lavet turboladere hos ECS, og jeg kan kun sige, at det virker – endda til en fornuftig pris.”

Engine parts of Premium Quality

Ole Jørgensen,

Svendborg Motorværksted ApS

Kontakt lagerchef Ditlev Meinertz  7610 4345 på tlf. eller  ditlev@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring salg af turbo og motorreservedele

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 3


Turbo renovering fejlfinding testning

Danmarks bedste til turboer i motorbranchen Turboen er en vigtig komponent i motorbranchen, og Esbjerg Cylinder Service har en særdeles omfattende viden og kompetence indenfor alle turbomærker. Vi er officiel distributør af Holset & BorgWarner (3K/Schwitzer) og lagerfører omkring 700 forskellige turboer til personvogne, vareog lastbiler samt den tunge sektor. Vi råder over markedets bedste maskiner indenfor turborenovering, og har et stort lager af renoverede turboer fra eget turboværksted.

Salg, renovering, ombytning & afbalancering af turboer Esbjerg Cylinder Service har mere end 15 års erfaring med turboer og har Danmarks største og mest moderne turboværksted på 400m2 med markedets bedste maskiner til at afbalancere og kalibrere turboer. Vi har med disse maskiner mulighed for at renovere og kalibrere med de originale fabriksindstillinger, som gør at turboen kan præstere optimalt. Vi leverer nye og renoverede turboer til bl.a.: • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Renovering fra dag-til-dag Vil I have jeres egen turbo renoveret, indsender i den blot til os. Vi adskiller den og kontakter jer med en reparationspris. Samtidig laver vi grundig fejlfinding, således at du undgår samme defekt igen, hvis årsagen f.eks. er et stoppet partikelfilter. En normal turboreparation tager ca. 1 dag, hvis alle reservedele er på lager, ellers har en vi et tæt samarbejde med flere leverandører, som hjælper os lynhurtigt og kompetent.

4 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service

TURBO TECHNICS – VSR 500

designet til at kunne afbalancere den type turboer, som normalt findes i lastbiler samt den industrielle og tunge sektor. VSR 500 har kapacitet til følgende dimensioner: • Turbine hjuldiameter 65 mm (2½”) til 125 mm (5”) • Afbalancering op til 150.000 r/min


SCHENCK TBcomfort

Renovering dag-til-dag

afbalancerer turboladerkomponenter & -turbinehjul med aksel og kompressorhjul.

Maskinen har en meget høj målenøjagtighed og effektivitet på aksler op til 16 kg og diameter på op til 350mm.

Vi er meget tilfredse med kvaliteten på det leverede fra Esbjerg Cylinder Service. Vi har også haft deres montører på besøg, og kvaliteten har altid været meget fin. Alle er meget hjælpsomme – om vi så ringer 5 min i lukketid, så hjælper de os øjeblikkeligt.” Simon Høj

Kynde & Toft Maskinværksted

TURBO TECHNICS

– Vane Flow Rig (VTR) designet til at re-kalibrere strømmen af udstødningsgas gennem den variable turbogeometri (VTG/VNT) på producentens originale specifikation. Vi kan dermed genopbygge en turbo med OE-tilsvarende indstillinger, da dette har stor indflydelse på køretøjets præstationer og køreegenskaber.

My Choice? The Original! ■ Solide turboladere i original kvalitet

fra BorgWarner ■ Meget bredt produktprogram

■ Hurtig og pålidelig levering af reservedele ■ Forhandlernetværk over hele verden ■ Optimal service for test og reparation

Kontakt værkstedchef René Sørensen  7610 4349 eller  renes@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering og fejlfinding af turboer

aftermarket.borgwarner.com A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 5


Motor service renovering trykprøvning

Motorværkstedet – med kvalitet i top Esbjerg Cylinder Service har næsten 40 års erfaring med renovering af topstykke og motor, og er i dag Danmarks største cylinderservice med en moderne og professionel maskinpark til enhver opgave. Vi udfører motorenovering for mange forskellige brancher som bl.a. • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • industrivirksomheder • landbrugsmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Stort professionelt motorværksted Vores dedikerede medarbejdere har alle en solid uddannelse samt efteruddannelse indenfor motorområdet og kan bl.a. tilbyde • • • • • • • • •

komplet motorrenovering fræsning af sæder planslibning trykprøvning boring og honing af cylindre oprilning af motorblokke slibning af krumtapper udboring af gløderør af montering af dyser

Vores team kan tillige foretage udboring af gløderør, afmontering af dyser og oprilning af motorblokke hos vores kunder.

40 års erfaring med

renovering

6 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Danmarks

største

cylinder

service

Når man arbejder på marineområdet, så er alt ”så hurtigt som muligt”, Vi har gennem mange år haft et godt, tæt samarbejde med ECS, da de præcist forstår at opfylde vores skrappe krav til kvalitet, hurtig levering og fleksibilitet. Og de er gode til at følge op på tingene, så alt altid er i orden.” Ole Bendixen, værkfører

Granly Diesel A/S

Vi har ofte kunder med forskellige motorapplikationer, så vi kan altid få optimal værkstedsarbejde og service hos ECS. Og de kan altid assistere med reservedele – også ved hasteopgaver.” Ronnie Bertelsen, Service Manager

West Diesel Engineering A/S

Kontakt værkstedchef Casper Fischer  7610 4340 eller  casper@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering af topstykker og motorer

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 7


Personlig betjening, hurtig håndtering & kvalitet i top

Vores værdier er personlig betjening, hurtig håndtering samt kvalitet i top – for vi ved af erfaring, at det er afgørende vigtigt for vores kunder.

3 vitale områder med mange specialister Vores virksomhed er opdelt i 3 specialistområder, hvor alle medarbejdere er grundigt uddannet og specialiseret indenfor netop dette område. Og for alle vores medarbejdere er det vigtigt, at de altid er up-to-date med den nyeste teknologi. Samtidig er vores vigtigste værdi at fokusere på at hjælpe dig professionelt og hurtigt. Som kunde hos Esbjerg Cylinder Service vil du altid opleve, at vi gør alt for at opfylde dine ønsker til tid, økonomi og levering - og altid med kvalitet i top.

Kontakt os hvis du har behov for professionel og hurtig service indenfor:  salg af turbo og motorreservedele  renovering og fejlfinding af turboer  renovering af topstykker og motorer

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø T: 75 13 92 55 E: ecs@ecs-itop.dk www.ecs-itop.dk CVR-nummer: 72495519

Design: Profilers.dk

I næsten 40 år har Esbjerg Cylinder Service været førende indenfor renovering af turbo og motorer samt salg af reservedele til en lang række brancher.


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark Når I er på udkig efter de skarpeste hjerner er Maritime Danmark den naturlige samarbejdspartner. Vi når ud i hele markedet – både på land og til søs. Det er vigtigt at generere så mange kvalificerede ansøgninger som muligt, kun på den måde får I det udvalg der gør at I kan finde en kandidat, der ikke alene har kompe-

tencerne, men også passer til netop Jeres selskabs kemi. Det er helt fint at annoncere på diverse online jobboards, men arbejdsløsheden i den maritime branche er så lav at det er vigtigt at ramme de såkaldte passive jobsøgere og de er ikke på jobboards. Dem finder man f.eks. der hvor de læser deres daglige nyheder.

EFFEKTIV JOBANNONCERING

Med 80.000 brugere per måned og 10.000 abonnenter på vores daglige nyhedsbrev opnår I en unik eksponering i den maritime verden. Hos Maritime Danmark opnår I yderligere den fordel at jobopslaget automatisk lægges op i relevante maritime grupper på de sociale netværk.

We have tried and tested job advertisement solutions from maritime danmark and we are very satisfied with the results. We get relevant candidates and we appreciate the input we get on positions that are harder to fill. We recommend maritime danmark if you are looking for a profile with a maritime background. - Lisbeth Nowack, HR Manager Man Diesel & Turbo

Budget pakke:

DKK 2.995 En måned på maritimedanmark.dk/jobmarked og maritimedenmark.dk/careers + Første dag: udsendt på nyhedsmail til 10,000 modtagere

Høj profil pakke:

DKK 6.495 En måned på maritimedanmark.dk/jobmarked / og maritimedenmark.dk/careers + Første dag: udsendt på nyhedsmail til 10,000 modtagere + 1 venstre banner på forsiden af både Maritimedanmark.dk & Maritimedenmark.dk

T: +45 7020 4155 E: sales@maritimedanmark.dk


smm-hamburg.com /trailer

the leading international maritime trade fair

53

ha 33´ 47 ˝ mb N, 9 ur ° 58´ 3 g 3˝ E °

setting a course 4 – 7 sept 2018 hamburg 3 sept

Maritime Future Summit

4 sept

TradeWinds Shipowners Forum

5 sept

gmec, global maritime environmental congress

6 sept

Offshore Dialogue

6–7 sept

MS&D, international conference on maritime security and defence Maritime Career Market

7 sept

facebook.com/SMMfair

linkedin.com/company/smmfair

twitter.com/SMMfair #SMMfair

youtube.com/SMMfair

Maritime danmark 5 2018  

Et ocean af muligheder: Velkommen til Danish Maritime Fair 2018. Dette års Danish Maritime Days bliver den fjerde udgave i rækken, og selv o...

Maritime danmark 5 2018  

Et ocean af muligheder: Velkommen til Danish Maritime Fair 2018. Dette års Danish Maritime Days bliver den fjerde udgave i rækken, og selv o...