Page 8

AF BENT MIKKELSEN

SVITZER RAN TIL SKANDINAVIEN Em. Z. Svitzer A/S har gennem årene løbende fornyet tonnagen på de forskellige stationer rundt omkring i verden, hvor verdens største bugserselskab har skibe på station eller på såkaldte terminal-kontrakter. En af de seneste leveringer er sket til det driftsområde, der hedder Skandinavien som omfatter Sverige, Danmark samt Nordtyskland. Det er nybygningen Svitzer Ran, der er en af to identiske enheder, der netop er sat i drift.

N

ybygningen Svitzer Ran, som nu opererer i Skandinavien med udgangspunkt fra stationen i Göteborg, er endnu en nybygning til Svitzer-flåden, der tæller over 600 enheder verden over. Svitzer Ran har traditionen tro fået sit navn fra den nordiske mytologi, hvor Ran var gift med Ægir og i øvrigt brugte sin tid på at samle på døde søfarende. Det er bestemt ikke første gang, at netop dette navn er blevet sat på en Svitzer-enhed. Faktisk er det femte gang, at navnet bruges.

kaldt Svitzers værksted. Der blev der fabrikeret alle mulige hjælpemidler til bjærgning eller tilsvarende opgaver i den daglige drift. Svitzers værksteds store kunnen omfattede også udrustning af nye bugserbåde eller ombygning af eksisterende. Navnet Svitzer Ran blev sat på en bugserbåd i 2008, da Em. Z. Svitzer bareboat chartrede en italiensk nybygning med 82 tons pæletræk. Den var i flåden indtil 2011, da charteren ophørte og skibet blev tilbageleveret.

De første enheder, der ikke havde Svitzer som præfix, var dykkerbåde, der i årene fra 1917 til 1977 flyttede rundt med bjærgningsselskabets dykkere med udgangspunkt fra det store depot i Lynettehavnen, der normalt blev

VIETNAM Den aktuelle Svitzer Ran er leveret fra Damen Song Cam Shipyard, der ligger i Haiphong i Vietnam. Der er den bygget og udrustet sammen med søsterskibet Svitzer Rota. De

Svitzer Ran og Svitzer Rota blev afleveret fra værftet i Haiphong i slutningen af august 2016.

/ SIDE 8

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you