Page 7

ORDNINGEN GODKENDT FOR 2017/2018 Ordningen, hvor de samlede billetpriser er beregnet efter landevejsprincippet, blev indført den 15. august sidste år og varede frem til den 13. november. I april i år påbegynder man en ny periode som kun afbrydes af højtider og ferien i f.eks. juli. Det er besluttet af Folketinget. Med Finansloven i hånden er princippet godkendt for 2017 og 2018 samtidig med, at der tilflyder kommunerne økonomiske midler. Betingelserne er at et Ø-samfund ikke på en eller anden måde er landfast. - Vi har overstået den første periode med de nye principper. Som helhed kan jeg kun være tilfreds, siger Keld Møller videre. I august sidste år transporterede vi sammenlagt på vore tre overfarter 74.000 passagerer mod 68.300 i samme periode året før. Trafikstigningen i hele perioden frem til udgangen af oktober sidste år var på 57,8 procent mod 44,5 procent i 2015. De første 11 dage af november frem til periodestoppet gik vi fra 38.000 i 2015 til 40.000 pax. Herefter faldt overførsel af biler og passagerer brat! FANTASTISK SENSOMMER Samlet set har det været en fantastisk sensommer for rederiet. Danskerne har virkelig gjort brug af færgeoverfarterne med baggrund i

Færgen Skjoldnæs i færgelejet i Fåborg de reducerede billetpriser og til gavn for øsamfundene, som på mange måder har fået en opblomstring. Det var set med mine øjne lige hvad vi trængte til efter passagernedgang på overfarterne hos os i 2013. Siden er det bare gået fremad med stigninger på 10 procent efter først en halv periode med landevejsprincippet og fra nu i 2017 et helt år, hvor tallene som sådan bliver mere realistiske. For 2018 forventer vi en fremgang på passagerområdet med 5 procent.

Ærøfærgerne vil gøre deres til at den succesfulde udvikling fortsætter. I 2017 er der således afsat 500 ekstrature forhold til tidligere. I selve højsæsonen i juli, hvor landevejsprincippet er sat ud af drift er overfarterne udvidet med 29 afgange på vore ruter, slutter Rederidirektør Keld Møller på kontoret, der har en enestående udsigt over færgelejer og det sydfynske øhav!

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you