Page 23

der allerede da havde stået på gennem flere årtier, hvor Bergesen havde sørget for transport af jernmalm til Europa. Således satte Bergesen i 1965 bulkcarrieren Sighansa ind i farten. Dengang var en bulkcarrier på 85.600 DWT et meget stort skib. Sighansa fik 10 år i farten mellem Brasilien og Rotterdam. Disse transporter blev i 1980’erne søgt optimeret ved at bygge større skibe. Det kulminerede med Berge Stahl, der kunne sejle malmen til en langt billigere pris pr. tons/sømil end set før. Beregningerne omkring sejladsen var helt til stregen så at sige, idet Berge Stahl i årene fra 1986 stort set kun kunne anløb to havne i verden: Ponta de Madeira og Rotterdam. Anløbene i Rotterdam har udelukkende været mulige ved højvande. I de mellemliggende 30 år har Berge Stahl fået flere anløbsmuligheder i havne rundt i verden, men det har været uden betydning, da kontrakten var at sejle fra Brasilien til Rotterdam. Udover de to anløb af havne i Kina har Berge Stahl haft flere anløb af Setubal i Portugal. Der er der en tørdok, der er stor nok til at tage skibet ind til dokning, og der er de fleste dokninger udført.

NORSK Da Berge Stahl blev leveret fra Hyundai Heavy Industries i Ulsan, Korea, i december 1986 var skibet ejet i Norge. Det var Bergesen D. Y. & Co, der lod det bygge. Det blev leveret til sejlads under Liberia flag med Monrovia som hjemhavn, men allerede i 1989 blev det nyetablerede Norsk International Skibsregister (NIS) interessant, og skibet blev overført til norsk flag og fik Bergesen-familiens oprindelige hjemby Stavanger som hjemhavn. Det norske flag forblev på skibet indtil 2011, da det blev sat under Isle of Man-flag med Douglas som hjemhavn. Ejerskabet af verdens største tørlastskib skiftede i 2003, da Bergesen & Co blev (solgt) fusioneret med World Wide-koncernen i Hong Kong og blev til BW Shipping med et mix af råolietankskibe, gastankskibe i den store kategori og bulk/malmcarriers. I 2007 blev bulkskibene skilt ud og overført til Berge Bulk Maritime Pte med adresse i Singapore. Berge Stahl ejes af enkelt-skibsselskabet Berge Stahl Company S.A. Berge Stahl er for længst blevet overhalet som verdens største tørlastskib. Berge Bulk har fået bygget flere enheder i årene efter år 2000. Seneste nybygning er Berge Everest, som runder 388.188 DWT og dermed en smule større en Berge Stahl. At nybygningerne kun er øget i begrænset omfang hænger sammen med at

det simpelthen ikke er muligt at bygge større enheder, da ingen havne kan håndtere disse. Den foreløbige verdensrekord blev i 2011 sat på Vale Brasil, som i 2014 fik navnet Ore Brasil. Den er på 402.347 DWT og er 20 meter længere end Berge Stahl. Bredden er også blevet udvidet med et par meter. DIESEL Bergesen & Co har gennem alle årene brugt dieselmaskineri som fremdrivning i de meget store skibe. Det hænger sammen med, at rederiets stifter Sigval Bergesen D.Y. (den yngre) i begyndelsen af 1930’erne var ansat i A. P. Møller i København. Der lærte han om tankfart og blev særdeles glad for dieselmaskineri. Sigval Bergesen og skibsreder A. P. Møller holdt kontakten efter, at Bergesen i 1935 rejste hjem til Stavanger og begyndte på egen hånd – i øvrigt med to tankskibe, der blev bygget af Odense Staalskibsværft. Op gennem 1950’erne og 1960’erne, da tankskibene voksede eksplosivt, holdt Bergesen fast i dieselmaskineriet, mens A. P. Møller skiftede til turbinemaskineri. Det fik Sigval Bergesen til at stikke til sin gamle læremester med de olieslugende turbinemaskiner, som blev en driftsmæssig klods om benet efter 1973, da olieprisen blev fordoblet og igen i 1980. Da var dieselmaskinerne i høj kurs med et langt mindre olieforbrug.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 23 /

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...