Page 22

AF BENT MIKKELSEN

EXIT BERGE STAHL

Da bulkcarrieren Berge Stahl i begyndelsen af december anløb Europort i Rotterdam var det slutningen på en helt unik transportpræstation. Over en periode på 30 år har skibet sejlet fra Brasilien til Rotterdam med jernmalm til at føde den europæiske sværindustri på en kontrakt med Thyssen/Krupp-koncernen, der er modtager af de mange tons, der er slæbt over havet. Da Berge Stahl blev sat i drift i 1986 vakte den berettiget opsigt som verdens største tørlastskib. Nu hvor den har haft sit sidste anløb af Rotterdam, er det slut, og der venter nu kun ophuggeren, hvor Berge Stahl forvandles til genbrugsstål.

B

erge Stahl har sejlet sin sidste rejse med jernmalm ind til Rotterdam og har dermed afleveret noget i nabolaget af 60 millioner tons malm som stort set alle er hentet i den samme brasilianske havneby. Det er Ponta de Madeira i det nordlige Brasilien, hvor lastningen af næsten 200.000 kubikmeter malm har taget knap to døgn. Det har taget lidt længere tid at få de samme tons ud af Berge Stahl i Rotterdam. Der har skibet i gennemsnit ligget mellem seks og 11 døgn for losning, mens der samtidig har været udvekslet reservedele og udført reparationer før turen igen gik sydover i Atlanterhavet med 15-16 døgns sejlads til Brasilien.

Kina med en last malm (Qingdao) og rederiet benyttede samtidig lejligheden til at få dokket det store skib. På rejsen retur til Brasilien i 2006 var Berge Stahl omkring den australske havneby Dampier for at tage en partslast malm. Der vakte det store skib også opsigt. Faktisk så meget, at der blev udgivet et frimærke i anledningen af anløbet, og hvor skibet var motivet.

I de 30 år, som skibet har været i drift, har det haft nogle enkelte afstikkere fra det normale sejladsmønster. Skibet var i 2006 og 2009 i

STOR PRÆSTATION I anledningen af, at det nu er blevet kendt at charterkontrakten på netop dette skib ikke

/ SIDE 22

Berge Stahl har over årene udført ni til 10 rejser på årsbasis mellem Ponto de Madeira og Rotterdam. Rederiet sætter skibets årlige transportpræstation til 1.775.130 tons malm.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

bliver fornyet, er de mange parter involveret i skibets drift gået i gang med at omsætte den store præstation til mere menneskelige tal. Da Berge Stahl kom til Rotterdam 11. december 2016 var det på rejse nummer 249. Den udsejlede distance mellem Brasilien og Rotterdam svarer nogenlunde til fem rejser til månen tur/ retur. Den samlede last på rundt 200.000 tons svarer til 120 inland waterway skibe, som er dem, som fragter malmen videre til Thyssen/ Krupps fabrikker i bl.a. Essen. Da Berge Stahl blev sat i drift i december 1986, var skibet verdens største tørlastskib. Det sejlede direkte ind på en kontrakt mellem det norske rederi Bergesen D. Y. & Co og Thyssen/Krupp. Skibet blev her en forlængelse af et samarbejde,

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...