Page 16

FOTO: ULSTEIN GROUP/PER EIDE STUDIO

TEMA: SKIBSDESIGN OG RÅDGIVNING

strømning af vand, så man forhåbentlig undgår lakselus. Den plage har flere steder i verden i f.eks. Mellemamerika og de nordatlantiske områder i adskillige omgange og over år lammet produktionen af laks med store økonomiske tab til følge som konsekvens. Med spulebådene håber norske AKVA Group at kunne fjerne noget af det byrdefulde arbejder, der hidtil har været udført på havbrugene, når det gælder rensning af net. Som i tilfældet med de danske havbrug, har man hidtil skiftet net manuelt et par gange på en sæson. Det sker ved at man trækker et nyt net ind under det gamle som herefter løsnes for så at blive trukket op og sendt på vaskeri, hvor algebegroningen fjernes. / SIDE 16

I fiskeopdrætsudgaven er ProZero bådens skrog helt sin egen. Fartøjstypen byder på specielle skrog udrustninger og forstærkninger, for at optimere imod havbrugsoperationer som i hård sø, hvor de fleste både må give op. Det gælder om at minimere virkningerne på stød til den menneskelige krop og på båden under alle former for operationer. F.eks. er fribordssiden forstærket med et bælte i styrbord side for at undgå deformering, når bådene som regel på styrbord side går hårdt ind til ringene på havbrugene. NY ARBEJDSBÅD PÅ VEJ Leveringen af de to spulebåd til Norge bygger på et mangeårigt samarbejde med Tuco Mari-

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

nes lokale partner på fiskeopdrætsmarkedet Arild Friestad fra Boat and Barge AS. Administrerende direktør i Tuco Marine, Jonas Pedersen, siger i en kommentar til FiskerBladet, at det har været helt naturligt for værftet at udvikle og målrette en fartøjsserie som Pro Zero serien mod havbrugssektoren: - Fiskeri og akvakultur er vigtige kilder til mad, ernæring, indkomst og levebrød for hundreder millioner af mennesker over hele verden. Verdens fiskeforbrug pr. indbygger, har nået rekord store højder ikke mindst på baggrund af væksten i akvakulturen, som i dag producerer halvdelen af alle fisk til konsum. Der bør og skal vi være repræsenteret !

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...