Page 13

var. Da Rotra Vente anløb Hull med fuld last om bord. Det var otte naceller til Siemens D6 møller (7 mW-møller), som var lastet ved samlefabrikken i Esbjerg. Disse otte naceller blev losset via ro/ro-rampen på godt syv timer i den engelske havn. - Det er noget hurtigere end vi er vant til og med tanke på, at vi ”normalt” skulle bruge to til tre timer på hvert nacelle plus den tid, som blev brugt til løsne nacellerne fra skibets seafastning hvor de ofte er svejset fast. Nu er det blot at løsne de kæder, som den særlige ”buk”, som nacellen står på fra de faste surringsbeslag på dækket og så snart blokvognen er kørt ind under bukken kan hele ekvipagen køres i land, fortæller Thomas Mortensen, der står for søtransporter i Siemens Wind Power. - Jeg er da sikker på, at vi kan forbedre tidsforbruget på losning/lastning yderligere når logistik-folkene og skibets besætning får mere praktisk træning i håndtering af naceller og andre komponenter, siger Thomas Mortensen. Nacellerne samles på havnen i Esbjerg af tre komponenter. De to af komponenterne kommer fra Siemens fabrik i Brande, men køres til Esbjerg adskilt af hensyn til vægten. Den tredje del af nacellen kommer fra Siemens fabrik på det tidligere Odense Staalskibsværft i Munkebo. Derfra sejles den til Esbjerg – ofte i coastere – fordi denne del simpelthen er for tung til landevejstransport. Det er Vejdirektoratet, der har forbudt transport via motorvejsnettet, fordi en blokvogn/lastbil med denne komponent vil overskride den vægtgrænse, der er for passage af Lillebæltsbroen.

Hvad sker der, hvis din maksimalafbryder kobler ud? Tilstanden på dit elektriske udstyr er afgørende for • sikkerheden for passagerer og personale • sejlplaner og driftsikkerhed

20 - 40% rabat på eftersyn af maksimalafbrydere i 2016 Kontakt os på telefon 88 30 20 30 og book dit serviceeftersyn i dag.

SKIBET Rotra Vente var oprindelig et containerskib med plads til 809 TEUs og blev leveret som skrog fra Nantong i Kina og udrustet i Krimpen i Holland og sat i drift hos Flinter Management B.V. som Flintercoral. Selskabet er nu store vanskeligheder efter at bankerne har stoppet for driftskreditterne og Flinter-skibene begynder at hobe sig op i Holland og andre steder. Flintercoral blev købt af en investorgruppe i selskabet SP Vessels 1 B.V. med bl.a. Deugro-gruppen i Tyskland og Amasus Shipping som tekniske managers og sendt til ombygning ved Holland Shipyard i Hardinxveld-Giessendam. Der blev det gamle lastrum og luger ændret fuldstændig. Derefter blev der bygget et gennemgående dæk i forbindelse med en helt ny bov, der kan lukkes og er forsynet med en rampe, der kan lægges ind på kajen. Dækket er forstærket til meget tungt gods, og der er bygget en garage over vejrdækket. Den består af fire forskydelige dele i tynde stålplader (for ikke at ”spise” af dødvægten). Dermed er der skabt et vejrdæk, der er skærmet for vejret under søtransporten, men samtidig giver muligheden for at losse emner med kran. Alt er dimensioneret til fremtidens naceller og klarer let de D6 naceller, som allerede er blevet sejlet på skibet. D6 nacellerne vejer hver 380 tons. Alternativt kan skibet også sejle med ni tårnsektioner. Normalt vil vi bruge ro/ro-faciliteterne, men vi har også indbygget den fleksibilitet, at skibet kan bruges til transporterne, hvor vi f.eks. skal til Belfast, hvor der er meget stor forskel på høj og lavvande og hvor ro/ro-delen ikke er en option, fortæller Thomas Mortensen. Søsterskibet Rotra Mare, som ventes leveret fra Holland Shipyard i april 2017, får en lidt anden funktion i Siemens transportkæde. Rotra Mare, der oprindelig var Flintercrown , skal udelukkende sejle med vindmøllevinger fra fabrikken i Aalborg og Hull til de forskellige samlestationer rundt omkring. Derfor udstyres dette skib ikke med ro/ro-faciliteter eller overdækket garage. Derimod bliver der faciliteter til at kunne sejle med vindmøllevinger i to lag på dækket svarende til i alt 12 vinger pr. rejse. Rotra Mare vil derfor altid skulle betjenes af kraner i land, men vægten af en møllevinge gør, at de normalt kan håndteres af langt de fleste havnekraner som allerede findes.

RoRo & Ferry Services Global Technical Services & Excellence • Classification, Certification, Surveys & Approval • Ballast Water • Scrubber Technologies • LNG as Fuel & Dual/Triple Fuel

www.bureauveritas.com www.veristar.com

Rotra Vente og Rotra Mare har en længde på 141 meter og en bredde på 20,5 meter. De stikker maksimalt 7,1 meter på en tonnage på 6.475 BT og 9.100 DWT. LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /

Maritime danmark 1 2017  

Ærøfærgerne i dilemma: Efter indførelse af de nye billetpriser er danskerne nærmest stormet til Ærø. Det er ikke sikkert at rederiet kan kla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you