Page 10

TEMA: RETROFITTING

AF MARTIN UHLENFELDT

NORDISK SAMARBEJDE OM RETROFITTING

De maritime virksomheder i Norden arbejder tæt sammen. Ikke kun i de enkelte lande, men også på tværs af grænserne. Dansk produceret udstyr finder ofte vej til nordiske skibe, og omvendt. Det sker sågar at norsk udstyr installeres om bord på norske skibe - i Danmark.

D

et sidstnævnte skete f.eks. midt i august, hvor den norsk ejede LPG-tanker Clipper Harald fik installeret et Ballast Water Treatment system produceret af norske Optimarin - på Orskov Yard i Frederikshavn.

- Ja, i høj grad. Første halvår af 2019 var ganske enkelt fremragende for os. Omsætningen steg 100 procent, og de gode takter er fortsat. Men vi har også ventet rigtig mange år på det her. Optimarin er en af veteranerne i den her branche.

- Vi kender jo Orskov Yard ganske godt, siger Tore Andersen, Executive Vice President Sales and Marketing, Optimarin.

Den øgede efterspørgsel modsvares vel alt andet lige af øget produktion. Det indebærer stordriftsfordele. Betyder det, at der er udsigt til at prisen på BWT-systemer nu falder? - Nej, det tror jeg bestemt ikke, siger Tore Andersen, det er i hvert tilfælde ikke det vi forventer. Hvis der sker noget med prisen, så tror jeg nærmere at det går den modsatte vej - altså at prisen stiger.

- Jeg tror det er sjette gang at de installerer et af vores Ballast Water Treament systemer. Vi har et fint samarbejde med deres tekniske afdeling og de kender vores systemer. Så det er et godt eksempel på, hvordan maritime virksomheder i Norden arbejder tæt sammen på tværs af grænserne, siger Tore Andersen. Var det jer der besluttede at anlægget skulle installeres på Orskov Yard? - Nej, det var ejeren. Forhistorien er den, at det norske rederi Solvang, der ejer Clipper Harald, i 2017 indgik en aftale med os om køb og installation af seks Ballast Water Treament systemer. De fem første anlæg leverede vi til værfter i Sydkorea, der sørgede for at installere systemerne om bord på nogle af Solvangs skibe. Det sjette anlæg fik vi besked om at levere til Orskov Yard i Frederikshavn, hvor Clipper Harald skulle i dok. Sker det ofte at I sender opgaver videre til danske værfter? - Vi fik lavet en del i Danmark tilbage i offshore-tiden, hvor det ofte var vanskeligt at finde værftskapacitet. Men når det gælder BWT-systemer i dag, så går langt hovedparten af vores produktion til Asien, hvor de fleste skibe jo bliver bygget, og hvor en stor del af retrofittingen finder sted. Men vi arbejder også med både norske, danske og andre værfter, siger Tore Andersen.

Hvad råder I jeres kunder til? - Først og fremmest råder vi kunderne til - i god tid - at få lagt en plan for, hvordan de vil gribe tingene an. De ved jo hvornår deres skibe senest skal have installeret BWT-systemer, hvis ikke det allerede er sket. Så læg en plan, vælg en leverandør og kom i gang med processen. For processen kan godt være ret lang. Retrofitting af BWT-systemer kræver ikke kun en leverandør, men også en del ingeniørarbejde og godkendelser. Det er ikke gjort med blot at vælge en leverandør. Hvis man vælger jer som leverandør, hvilke fordele indebærer det så? - Hvis man vælger os, så tager vi vores kunder ved hånden og fører dem hele vejen gennem processen. Vi har gjort det rigtig mange gang før, og vi ved præcist hvordan det skal gribe det an. - Det afgørende for kunderne er selvfølgelig kvalitet og service. Og når det gælder os selv, så slår vi på, at halvdelen af vores salg går til kunder, der tidligere har købt udstyr hos os og nu vender tilbage. Det taler jo for sig selv.

Det tog mange år før kravet om installation af BWT-systemer blev en realitet. Mærker I at der sker noget nu?

/ SIDE 10

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Profile for Media Group Maritime Denmark

Maritime Danmark 9-2019  

Ellen - en ren fornøjelse: Dannebrog vajede fra alle flagstænger i Søby, og der var gratis kaffe og kage til de rejsende om bord, da Ærøfærg...

Maritime Danmark 9-2019  

Ellen - en ren fornøjelse: Dannebrog vajede fra alle flagstænger i Søby, og der var gratis kaffe og kage til de rejsende om bord, da Ærøfærg...