Page 8

AF MIA TANG, DANSKE MARITIME

STORT POTENTIALE I BIOOLIER

Forestil dig en smuk sommerdag et sted langs Øresunds kyst. Du har bestilt noget koldt at drikke og spiser saltede cashewnødder fra en lille skål, mens du nyder udsigten udover vandet. I det fjerne kan du se DFDS-færgen sætte kurs mod Oslo. Hvad du ikke ved er, at det er skallerne fra dine cashewnødder, der er blevet til den bioolie, som færgen sejler på.

N

u retter vi blikket 6.500 km mod sydøst. Her står fire mænd på en mark i Indien og kigger på en maskine, hvor millioner af nøddeskaller udsættes for voldsom varme og gennem pyrolyse kommer ud i den anden ende som bioolie og et restprodukt, der kan bruges som gødning. Den ene hedder Jakob Andersen, medstifter og idémager bag MASH Energy – og fast i troen på, at projektet og visionen om biofuel i storskala som beskrevet ovenfor bliver en realitet inden længe. IVÆRKSÆTTERI KLODEN RUNDT MASH er et iværksætterprojekt, som udspringer fra DTU Kemiteknik og startede med pyrolyse på spildevandsslam. Nu har man både testet diverse typer pyrolyse og diverse typer biologisk materiale flere steder i verden, og projektet – som

/ SIDE 8

er en del af den maritime samarbejdsplatform ShippingLab – har vist stort potentiale. Modsat mange andre bioolier produceret via pyrolyse, indeholder denne olie ikke for meget syre. Dermed bør den – når den er ren nok – kunne bruges til skibe, og netop det skal stå sin prøve gennem tests hos samarbejdspartneren Alfa Laval og slutteligt hos DFDS, som ligeledes støtter projektet. Her fortæller Jakob Andersen om projektet og vejen til en dag at kunne se et skib stævne ud med deres biofuel i tankene: Hvordan har rejsen som iværksætter været? ”Den har været både særdeles lærerigo g udfordrende. Vi har haft rigtig mange gode idéer, som viste sig ikke at holde. Der kunne man måske fristes til at tale om skønne, spildte kræfter, men

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

det er heldigvis langt fra rigtigt. Det er netop læringen fra disse forsøg og sonderinger, der har gjort, at vi i dag har en klar holdning til, hvad der kan lade sig gøre, hvori det kommercielle potentiale ligger, og hvordan det skal realiseres”, siger Jakob Andersen.  CASHEWSKALLER Det er nu endt med at være skaller fra cashewnødder, I bearbejder. Hvorfor netop de skaller? ”Vi har arbejdet med et hav af forskellige biomasser og gør det stadig. Faktisk har vi - med støtte fra den danske Maritime Fond - udviklet et helt testlaboratorium for biomasser, der har til formål at finde nye ressourcer, der kan nyttiggøres. Cashewskaller kan vi relativt let få fat på i store mængder, og de fungerer godt i vores nuværende

Profile for Danish Maritime Fair

Maritime Danmark 6-7 2020  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded