Page 20

AF MARTIN UHLENFELDT

GRØNNE DANSK PRODUCEREDE Ø-FÆRGER ER FREMTIDEN

Står det til de kommuner der driver færgefarten til de danske småøer, så er fremtidens danske øfærge grøn og danskbygget. Der blev klart, da 15 af de 18 kommuner som har ø-færger og får andel i de særlige ø-tilskud, i starten af maj var samlet til årsmøde i Færgesekretariatet.

Færgesekretariatet blev oprettet af Folketinget for 4 år siden, med det mål at optimere sejladsen til de danske øer - gennem kommunalt samarbejde og driftsoptimering. Sekretariatets daglige ledelse er lagt i hænderne på Jan Fritz Hansen, mens den overordnede ledelse varetages af en styregruppe. Igennem de seneste fire år har Færgesekretariatet taget en lang række initiativer der har fremmet samarbejdet færgekommunerne imellem, skabt driftsbesparelser og øget den afledte værdi af færgefarten. I samme periode har Folketinget vedtaget en gradvis indførelse af landevejsprincippet - en støtteordning der sigter efter

/ SIDE 20

en økonomisk ligestilling mellem transport på færge og via landevej. Færgesekretariatets resultater er i dag bredt anerkendt i Folketinget, kommunerne og ude på øerne. RESULTATER I 2018 Blandt de vigtigste resultater i 2018 kan nævnes: På baggrund af Færgesekretariatets forslag har en arbejdsgruppe under Søfartsstyrelsen udarbejdet forslag til en særlig færgeføreruddannelse rettet mod de mindre, danske indenrigsfærger. Det forventes at et første testhold kan starte i 2019 eller 2020.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Der er indgået en række rammeaftaler om søforsikring, skibsmaling, brændstof, smøreolier, rednings- og brandudstyr, bookingsystemer, vikar- ordning, efteruddannelse, teknisk assistance og juridisk rådgivning mv. Mindre godt er det gået for en planlagt Afløserfærge. På baggrund af positive tilbagemeldinger fra en række stakeholders har Færgesekretariatet stået i spidsen for at konceptudvikle en afløserfærge, men projektet kan ikke realiseres på nuværende tidspunkt, da de økonomiske forudsætninger for afløserfærgens drift har vist sig ikke at være til stede. Projektet er dog ikke opgivet.

Profile for Media Group Maritime Denmark

Maritime Danmark 6-7-2019  

Nor-Shipping 2019: Den internationale maritime messe Nor-Shipping, der finder sted i dagene fra tirsdag den 4. juni til fredag den 7. juni,...

Maritime Danmark 6-7-2019  

Nor-Shipping 2019: Den internationale maritime messe Nor-Shipping, der finder sted i dagene fra tirsdag den 4. juni til fredag den 7. juni,...