Page 1

DANMARK Maj 2019 21. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 5 DKK 49,50

KRYDSTOGTER

NAKSKOV HAVN

HAVVINDMØLLEPARK

Nye rekorder på vej

Ny vandstandsmåler

Vestjyllands jobmagnet


Sponsorstøtte søges

FNs Tiår for Havforskning for Bæredygtig Udvikling 2021-2030 - Første globale møde, Nationalmuseet, København 13.-15. maj 2019 Mødet er den første store begivenhed i FNs Tiår, som er et initiativ på tværs af hele FN systemet for at stimulere og sikre, at havforskning, data om havet og informationsudveksling understøtter en bæredygtig udvikling og forvaltning af det marine miljø. Målet er at sikre at de mål der er sat i FNs 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling kan nås. Det er første gang siden 1960 at Danmark er vært for en FN konference om havet. Nationalmuseet søger sponsorer til at afholde mødet og dække mødeudgifter. Det er ambitionen at dette internationale møde skal formulere fælles fremtidige forskningsparadigmer og finansieringsdagsordener for havforskning og forvaltning for perioden 2021-30. Det er en meget ambitiøs, usædvanlig og omfattende opgave at være vært for denne FN-begivenhed. Der er derfor behov for støtte fra stærke relevante offentlige og private partnere i Danmark med interesse i bæredygtig udnyttelse af havmiljøet, bevarelse af marin biodiversitet og en bæredygtig fremtid for vores blå planet.

Hvis din virksonhed har interesse i og mulighed for at støtte initiativet, kontakt da venligst: Athena Trakadas, athena.lynn.trakadas@natmus.dk Relevant baggrund: en.unesco.org/ocean-decade/about en.unesco.org/node/304359 un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

Exklusiv Mediepartner

Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development


50 år

med

Den 1. april 2019 fejrede Scan-Group A/S sit 50 års jubilæum! Der er sket meget siden den 24-årige Arne Simonsen i 1969 grundlagde Scan-Shipping i København. Virksomheden er vokset til en international transportgigant med 3.400 medarbejdere på 156 kontorer på verdens-plan. Scan-Group ejer desuden en af Danmarks bedste golf-baner Simon’s Golf Club. 50 års-jubilæet blev markeret på selve dagen med et internt arrangement for nuværende og tidligere medarbejdere.

1969

Direktionen i Scan-Group A/S vil gerne takke medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere i ind- og udland for trofast støtte på rejsen, som naturligvis fortsætter med fuld styrke.

1. april

2019


MARITIME DANMARK 5-2019

TOPHISTORIE

HavneBladet

9

STABIL UDVIKLING UDEN FLERE REKORDER Flere store skibsanløb i Nakskov Havn præger stadig anløbsstatistikkerne. Samtidig forberedes den fortsatte udbygning.

6

VÆKST I KRYDSTOGT- OG FÆRGEPAX SLÅR REKORDER I KIEL OG I SKAGEN I den nordtyske delstat Slesvig-Holstens regeringsby Kiel kan de slet ikke få armene ned. Flere end 2,2 millioner rejsende ventes at krydse havnebyen. De mange mennesker skal enten på krydstogt i Østersøen, Finske Bugt med ”turn around” i Skt. Petersborg i Rusland eller sejle op langs med Norges fantastiske kyster og retur via Skagen. Eller også skal ”folket” på ferie på egen hånd med færgerederierne som Color Line til Oslo, Stena Line til Göteborg eller DFDS til de baltiske lande som Klaipeda i Litauen.

10

VANDSTANDSMÅLER PÅ VEJ TIL NAKSKOV Kvalificerede gæt om vandstanden erstattes snart af mere sikre prognoser i samarbejde med DHI og Kystdirektoratet.

11

17

DANISH MARITIME FAIR 2020 - SALG AF STANDE ER GÅET I GANG Så er salget af stande på Danish Maritime Fair 2020, den femte udgave af den internationale danske maritime messe, der finder sted i BellaCenter Copenhagen den 13-14 maj 2020, skudt i gang. Det nye team har trukket stregerne til den kommende messe i BellaCenter Hal H, der har egen indgang, stort parkeringsareal samt bus, Metro og motorvej lige til døren.

FORBEDRET SEJLRENDE TESTET I SIMULERING Besejlingssimulering er en vigtig nøgle til sikring af optimale besejlingsmuligheder og sikker sejlads.


12

”KIOSKEN” ER NU FJERNET Bygningen i Rødbyhavn, der oprindeligt var bygget som havnekontor, senere skibsmæglerkontor og sidst kiosk, er nu revet ned for at skabe plads til nye havneaktiviteter.

18

Ø-FÆRGERNE BINDER DANMARK SAMMEN Næstformand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Lennart Damsbo-Andersen, har både store visioner for og klare forventninger til kommunerne, når det gælder den kommunale ø-færgefart.

22

13

14

HAVNEPROJEKTER I VVM VVM-undersøgelser kræver både tid og penge, men er ufravigelige og skal sikre miljøhensyn.

15

Selvom der ikke foreligger nogen egentlig plan for byggestart på den kommende havvindmøllepark THOR til 20 mia. kr. ca. 20 kilometer ret ude vest af Thorsminde, så håber borgerne i den vestjyske fiskerby på nye og spændende arbejdspladser. Mølleparken skal levere strøm til mellem 80.000 og en million danske husstande.

NU SØSÆTTES DER IGEN SKIBE I RØDBYHAVN I december søsatte Bredgaard Værft deres første skib bygget i Rødbyhavn, og flere er på vej.

FORBEDRET AFMÆRKNING En justering i placering af bøjer, der afmærker sejlrenden, forbedrer nu anløbsforholdene til Nakskov Havn.

KOLOFON MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

21

HAVVINDMØLLEPARK THOR KAN BLIVE VESTJYLLANDS JOBMAGNET

UHL - GAMLE VENNER BLIVER NYE PARTNERE Den Hamborg-baserede virksomhed United Heavy Lift, der er specialiseret i transport af tung og voluminøs last, udvider sit fodaftryk indenfor sværgodsbranchen. Selskabet har taget to nye partnere ind: Lars Bonnesen (50), Scan-Trans-grundlægger og tidligere Intermarine-partner, samt tidligere Scan-Trans- og Intermarine-partner Christian Monsted (43).

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Niels Hass D: +45 7610 1156 / M: + 45 2933 6606 nh@maritimedanmark.dk

LAYOUT

Designunivers Tryk: Rosendahls, Esbjerg 

DANMARK Maj 2019 21. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 5 DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55 Profiler er betalte journalistiske produkter.

KRYDSTOGTER

NAKSKOV HAVN

HAVVINDMØLLEPARK

Nye rekorder på vej

Ny vandstandsmåler

Vestjyllands jobmagnet

Næste udgave: 27. maj 2019


AF JENS NØRGAARD

VÆKST I KRYDSTOGTOG FÆRGEPAX SLÅR REKORDER I KIEL OG I SKAGEN I den nordtyske delstat Slesvig-Holstens regeringsby Kiel kan de slet ikke få armene ned. Flere end 2,2 millioner rejsende ventes at krydse havnebyen. De mange mennesker skal enten på krydstogt i Østersøen, Finske Bugt med ”turn around” i Skt. Petersborg i Rusland eller sejle op langs med Norges fantastiske kyster og retur via Skagen. Eller også skal ”folket” på ferie på egen hånd med færgerederierne som Color Line til Oslo, Stena Line til Göteborg eller DFDS til de baltiske lande som Klaipeda i Litauen.

e 2,2 millioner rejsende fordeler sig med 600.000 krydstogtpassagerer og 1,6 millioner Pax til færgerederierne. Havnemyndighederne i Kiel forventer lige omkring 179 anløb af krydstogtskibe i den nye sæson. Den begyndte ved udgangen af marts måned i år. Den kommende sæsons såkaldte ”Highlights” hvad skibe angår, er bl.a. rejsegiganten TUIs seneste nybygning ”Mein Schiff 2” samt de italienske rederiers giganter ”AIDAprima” og ”MSC Meraviglia”. Sidstnævnte skib har sengepladser til 5.700 Pax. Som det første rederi går AIDA ”All In” ved fremtidens havneanløb og sejladser. De miljømæssige hensyn har rederiet taget konsekvensen af ikke mindst nordmændenes kommende skærpede krav til skibenes udstødningsgasser. ”AIDAprima” sejler således på ren LNG, og er det første i sin art i rederiet. LNG-drift er en af måderne til at opfylde kravet om en reduceret svovludledning. Miljølovgivningen om reduceret udledningsgasser træder i kraft i 2020. Med LNG forbrændingen reduceres CO2 udledningerne markant. SCRUBBER ELLER LNG Brugen af LNG er imidlertid en dyr løsning for rederierne. Derfor søger flere at gå andre veje som f.eks. den næstdyreste investering – installeringen af scrubbere. Ligesom LNG anlæg er installationen af scrubbere enormt pladskrævende. Samtidig skeler krydstog/ SIDE 6

trederierne til Norge, hvor miljøfolk samt medlemmer af det norske Storting ikke er vildt begejstret for scrubber ideen. Det er usikkerheden om rensning af udstødningsgasserne, der vækker bekymring hos vort broderfolk. Systemet er anbefalet af IMO, (FNs Maritime Organisation: red.). Et af problemerne derimod ved brugen af LNG har været mangel på bunkring i Nordeuropa. I den nordøstlige del af Østersøen skulle det problem være løst i slutningen af 2020/2021. Den hollandske værftskoncern Damen har oplyst, at det estiske gasselskab Eesti Gaas i Tallinn, har afgivet bestilling på et LNG tankskib til forsyning af skibe i Short Sea trafikken i Østersøen. Skibet bygges på værftsgruppens kinesiske værft Yi Chang. Ifølge estiske gasselskab er der tale i om en mindre serie bunkerfartøjer. Problematikken og sikkerheden omkring LNG bunkring er for længst historie. Det norsk/danske færgerederi Fjordline i Hirtshals etablerede eget anlæg ved færgelejet i det nordjyske, da de i sin tid modtog deres to nybygninger ”Bergensfjord” og ”Stavangerfjord”. Skibene er ren LNG-drevne. Det omfatter også Samsø linjen, der har sit anlæg stående ved færgelejet i Hou. Frederikshavn er også stærkt på vej. I Danmark er det ikke bunker stationer, der er mangelvare. Her kniber det til gengæld med landstrømsanlæg, som kan tilsluttes de store krydstogtskibe, så man undgår NOx udledningen fra skibenes

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

FOTO: JENS NØRGAARD

D


RCCLs, Royal Caribbean Cruise Line, ”Navigator of the Seas”, var blandt de store skibe som i 2018 lagde vejen forbi Skagen. Her foreviget ved byens nye krydstogtskaj fra dækket på Silver Cruises ”Silver Spirit”.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


FOTO: JENS NØRGAARD

hjælpemotorer, der driver lysmaskinerne ombord på ”giganterne”, når de ligger i havn. Københavns Havn er ikke nogen undtagelse, men nu anbefaler byens overborgmester Frank Jensen, at der etableres landstrømsanlæg på Oceankaj og Langelinie. Nordmændene har allerede taget konsekvensen og installerer anlæg på livet løs fra Kristiansand i syd til Kirkenes i nord. Bag de anlæg står bl.a. danske PowerCon A/S i Hadsund. I Europa var der indtil for få år siden kun én gasterminal i Zeebrügge i Belgien. De forhold, har ændret sig radikalt bl.a. i Nordtyskland, hvor man erkender behovet. Fra tysk side vil man indtil videre bruge en specialbygget pram som bunker platform. Den kommer bl.a. til anvendelse i Kiel. KRYDSTOGT ER BLEVET ET HIT Med de nye tal fra Kiel har den nordtyske havneby lagt sig klart i spidsen som den foretrukne afgangs- og sluthavn ud til østersøkysten. Interessen for krydstogt er markant, fortæller Kiel Havns administrerende direktør, Dr. Dirk Claus, til Maritime Danmark. Sidst år i 2018 omsatte såvel krydstogt- som færgepassagerer for mere end 68 mio. EU i Kiel svarende til ca. 510 mio. danske kroner. Der var anløb i havnen af 34 forskellige krydstogtsskibe med en samlet bruttotonnage på 11,5 millioner tons – et plus på 15,3 pct. Næsten 600.000 Pax blev hjulpet til og fra borde ved terminalerne. I år forventes en fremgang til 620.000 Pax. En tredje terminal til 9 mio. EU ca. 69 mio. kr. bygges i forlængelse af Stena Lines terminalområde og ventes om kort taget i brug. Den nye terminal vil betyde en endnu hurtigere afvikling af paxstrømmene, siger Dirk Claus. Havnedirektøren forventer, at han med den tredje terminal til rådighed kan afvikle op til 30.000 passagerer til/fra skibene i løbet af bare få timer. SKAGEN SLÅR EGEN REKORD Året 2019 ser således ud til at blive rekordernes år. Skagen slår sin egen rekord for tredje år i træk. Den nordjyske havne- og fiskerby forventer ikke færre end 73.000 krydstogtgæster. Det er en stigning på over 9.000 Pax i forhold til sidste år. I alt 44 skibe anløber Skagen. Af dem er de ni førstegangs anløb. Det er to UK rederier Marella Cruises og Cruise & Maritime. Den værdi, som krydstogtskibe og gæster skaber for Skagen Havn og lokalsamfundet er af ovenud stor betydning for Skagen og Nordjylland, siger havnedirektør, CEO, Willy B. Hansen. Det er det lokale krydstogtsnetværk på toppen af Danmark - ”Cruise Skagen Denmark” – der på 20 år har skabt succesen med Skagen Havns cruise manager, Anne Sofie Rønne, i spidsen.

/ SIDE 8

Billedet viser to kvinder bag succeserne i henholdsvis Port of Kiel, Cruise Director, Nicole Claus og Skagen Havns Cruise Manager, Anne Sofie Rønne, til højre i billedet under et venskabsbesøg på Skagen Havn sidste sommer.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


HavneBladet Erhvervshavnene Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn

Maj 2019

Stabil udvikling uden flere rekorder Flere store skibsanløb i Nakskov Havn præger stadig anløbsstatistikkerne. Samtidig forberedes den fortsatte udbygning. Starten af 2018 pegede klart mod endnu en rekord for skibsanløb til Nakskov Havn, men den udeblev. Lidt afmatning i årets sidste måneder ændrede billedet fra endnu en rekord til en uændret aktivitet. Men de seneste tre års tal viser klart, at der er sket et niveauskifte med en fremgang på ca. 50 %. En god stabil omsætning, der giver en stærk tro på fremtiden. De mange gods-

aktiviteter med korn, grus, skærver, skrot, roepiller, rammer og vindmøllevinger blandt meget andet skifter med årstider og aktuelt behov, men travlheden er markant. Derfor bliver der fortsat arbejdet med udbygning af Nakskov Havn. De største projekter skal vi naturligvis nok omtale mere udførligt i de følgende artikler i HavneBladet. Havneprojekter er underlagt betydelig myndigheds-

regulering og kræver derfor også en lang planlægningshorisont. Det må vi indordne os under, og det sikrer naturligvis også, at projekterne med nye kajanlæg og forbedringer i besejlingsforhold er velforberedte og godt dokumenteret på enhver måde. Lolland Kommunes prioritering af erhvervshavnene som et vigtigt led i erhvervsudviklingen har stor betydningen for udvik-

lingen på Vestlolland. De ca. 1850 medarbejdere, som er beskæftiget med de mange aktiviteter, der udgår fra Nakskov Havn, udgør en betydelig del af det lokale erhvervsliv. For Rødbyhavn Trafikhavn har der været en stille periode, men med de seneste beslutninger om igangsætning af Femernprojektet bliver hverdagen helt anderledes travl. Det ser vi frem til.


HavneBladet

Vandstandsmåler på vej til Nakskov Kvalificerede gæt om vandstanden erstattes snart af mere sikre prognoser i samarbejde med DHI og Kystdirektoratet. Da Nakskov by er udpeget som risikoområde for oversvømmelse, har der gennem længere tid været et stort ønske om at etablere en vandstandsmåler i Nakskov Havn. En måler, som både i udstyr, data og præcision kan måle sig med de vandstandsmålere, som DMI og Kystdirektoratet har, og som både kan måle vandstanden her og nu og udarbejde prognoser for vandstanden. Gennem længere tid har der været søgt om at få etableret en vandstandsmåler. Desværre uden positivt resultat, hvorfor politikerne i Lolland Kommune har besluttet, at vi selv etablerer en vandstandsmåler. Der er opnået tilsagn om, at måleren understøttes af vandstandsprognoser i samarbejde med Kystdirektoratet og DHI. En af de modeller, der lige nu overvejes, er en vandstandsmåler, som består af to enheder: en flyder, der

/ SIDE 10

ligger på vandet, og en tryksonde. Modellen kendes fra andre målestationer og har fungeret godt. Kunder og husejere har flere gange stået med tilbageholdt åndedræt og

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

ventet på, om prognosen nu ville holde, og om deres huse fortsat ville være tørre, når vandstanden faldt igen. Godt, at der nu er fundet en løsning, så der er en mere sikker prognose på vej.


Erhvervshavnene Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn

Forbedret sejlrende testet i simulering

Besejlingssimulering er en vigtig nøgle til sikring af optimale besejlingsmuligheder og sikker sejlads. Der er nu blevet gennemført besejlingssimuleringer med en type af større skibe, som forventes at besejle Nakskov Havn i fremtiden. Simuleringerne er blevet gennemført af rederen for at sikre mulighederne for anløb af Nakskov Havn på en sikker og forsvarlig måde. Arbejdet blev gennemført i samarbejde med de erfarne lodser fra DanPilot og foregik i FORCE Technologys skibssimulator i Lyngby. Resultatet af simuleringerne gav heldigvis de forventede positive

resultater, og det skaber dermed et godt grundlag for både besejlingen med større og længere fartøjer og nogle klare input til udvidelsen af sejlrenden. På den korte bane betyder det, at der straks er sket en flytning af nogle bøjer, der giver nogle mindre forbedringer rent besejlingsmæssigt. Flytningen er godkendt af Søfartsstyrelsen, mens den fysiske positionering af bøjerne blev gennemført af Nakskov Havns medarbejdere og slæbebåd.

For udvidelsen af sejlrenden gav simuleringen nogle klare input til, hvordan tilslutningerne mellem ny og eksisterende sejlrende bedst kan laves. Nyttig viden, inden der skal graves. Samtidig bekræftede simuleringen værdien af en bedre og mere enkel besejling. Det er særdeles nyttige input til det detaljerede design af den kommende forbedrede sejlrende.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 11 /


HavneBladet

”Kiosken” er nu fjernet Bygningen i Rødbyhavn, der oprindeligt var bygget som havnekontor, senere skibsmæglerkontor og sidst kiosk, er nu revet ned for at skabe plads til nye havneaktiviteter. Havnen har fået fjernet en kedelig forfalden bygning ved indkørslen til havnen. Men samtidig er det også et lille stykke historie, som forsvinder. Bygningen har i tidens løb haft flere anvendelsesformål. Den var oprindeligt bygget som havnekontor. Senere har en eller flere skibsmæglere brugt det som kontor. De senere år har der været kiosk og cafe. Huset blev forladt i forbindelse med udlejning af arealerne til anden side, og det skulle dengang være revet ned. Huset lå tæt ved den kommende omfarts-og havnevej. Det var derfor nærliggende at fjerne huset inden vejen anlægges. Det er dog ikke uden problemer at fjerne huse uden for diget. Vandtilslutningen til huset skulle også fjernes, men vandledningen, der forsyner huset, ligger i ca. 3 meters dybde under terræn. Det skyldes naturligvis, at den skal

/ SIDE 12

tilpasses forholdene bag diget. Yderligere er vandledningen af støbejern, så det var en udfordring at svejse på den nede i et lille hul. Senest er arealet til den nye havnevej blevet ryddet på professionel vis

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

med stort skovrydningsudstyr hele vejen hen til motorvejsafkørsel 50. Det har også været nødvendigt at nedtage tre huse, der stod i vejen på strækningen. Der mangler nu ”bare” noget asfalt, så har havnen fået en ny flot indkørsel bag om byen.


Erhvervshavnene Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn

Nu søsættes der igen skibe i Rødbyhavn

I december søsatte Bredgaard Værft deres første skib bygget i Rødbyhavn, og flere er på vej. I 1920-erne søsatte Rødbyhavn Jernskibsværft flere skibe bygget på beddingerne, hvor Rødbyhavn Bådeværft nu ligger. Faktisk blev Danmarks første bilfærge ”Gaabense” bygget i Rødbyhavn. Værftet blev desværre lukket af krisen i 20-erne. Heldigvis er der siden kommet nye virksomheder til. Rødbyhavn Bådeværft har i en lang årrække blandt andet bygget mindre joller, men har mest arbejdet på beddingen med skibsreparationer. Bredgaard Værft har nu etableret sig med byggehal på havnens arealer. Fra hallen blev deres første nybygning fra Rødbyhavn søsat 7. december 2018. Søsætningen foregik med hjælp fra en stor mobilkran arrangeret af NKU.

navnet Line Charlotte og har skibsnummer ND 153. Skibet er på 33,6 ton med 300 HK Volvo motor og er udstyret med 2 x net tromler/trawl.

at finde sted i løbet af foråret. Det er en anden fiskerbåd på 14,99 x 6,67 meter til Grønland og endnu en 26,85 meter til Island.

Der er gang i flere skibe i hallen, og den næste søsætning forventes

”Gaabense” der sejlede i mange år på Storstrømmen.

Nybygningen var en fiskerbåd til en erhvervsfisker på Stevns. Skibet fik

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /


HavneBladet

Havneprojekter i VVM VVM-undersøgelser kræver både tid og penge, men er ufravigelige og skal sikre miljøhensyn. VVM er ikke et maritimt fagudtryk, men alligevel fylder det rigtig meget i ”havne-verdenen”. En VVMredegørelse er en forkortelse af ”Vurdering af Virkninger for Miljøet” og er en redegørelse for, hvordan et større bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. VVM-krav eller eventuelt fritagelse fra VVM skal opfyldes, inden havnen kan få tilladelse til at påbegynde nye projekter. Miljøvurderingsprocessen kan ligge hos flere myndigheder.

/ SIDE 14

For kajprojektet er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen myndighed. Her har vi den 30. november 2018 ansøgt om tilladelse til udvidelse af Nakskov Havn. Projektet er vurderet som VVM-pligtigt i henhold til VVMdirektivets bilag 1, da de nye anlæg vil kunne anløbes af fartøjer på over 1.350 ton, hvorved en VVM-redegørelse skal udarbejdes (jf. BEK nr. 450 af 8. maj 2017 bilag 1 punkt 8 b). Undersøgelserne forventes at kunne tilendebringes med en tilladelse i september måned.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

For uddybning og udretning af sejlrenden er kystdirektoratet myndighed. Her er processen lidt længere, og der kan først forventes en endelig afgørelse i april/maj måned 2020. Det er altså et forløb, som strækker sig over mere end et år, og som sætter både havnens og vore kunders tålmodighed på prøve. Men forhåbentlig sikrer det, at projekterne kan gennemføres og med mindst mulig gene for miljøet. Samtidig er det værd at huske, at projekter, som fremmer søtransporten, også er til stor gavn for miljøet.


Erhvervshavnene Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn

Forbedret afmærkning Arbejdsbåden NH II, Max og Bjørn re-positionerer bøjer.

En justering i placering af bøjer, der afmærker sejlrenden, forbedrer nu anløbsforholdene til Nakskov Havn. Sejladsen til Nakskov Havn kendetegnes ved en særdeles flot indsejling gennem Naturpark Nakskov Fjord. Det ændres der ikke ved, men besejlingen med lange og brede fartøjer gøres lidt lettere ved flytning af nogle få bøjer i den yderste vestlige del af fjorden. Området ligger direkte vest for Enehøje og er dermed mest til glæde for erhvervssejladsen. Ud over sine naturlige smukke omgivelser kendetegnes indsejlingen også ved, at der er mange bøjer, der markerer sejlrenden ind til Nakskov Havn. Det er naturligvis vigtigt for en god og sikker sejlads.

ved at der flytte 7 bøjer i 3 strækninger i sejlrenden. Med en rapport fra simuleringen samt henvisning til lodserne fra Dan Pilot og kunden kunne SIFA hos Søfartsstyrelsen kontaktes for godkendelse

af nye bøjepositioner. Bøjerne er nu flyttet til deres nye position, og vores folk er i færd med næste opgave, som er at gennemgå samtlige resterende næsten 130 bøjer, så fjorden er korrekt og sikkert afmærket.

Den ene af strækningerne hvor rød er nuværende position og blå er ny position.

Ved en simulering af sejlads gennem Nakskov Fjord med en af havnens kunder inde hos FORCE viste der sig en mulighed for at lette sejladsen

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 15 /


København, 13.-14. maj 2020

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR UGE 20 Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


DANISH MARITIME FAIR 2020

SALG AF STANDE ER GÅET I GANG

Så er salget af stande på Danish Maritime Fair 2020, den femte udgave af den internationale danske maritime messe, der finder sted i BellaCenter Copenhagen den 13-14 maj 2020, skudt i gang. Det nye team har trukket stregerne til den kommende messe i BellaCenter Hal H, der har egen indgang, stort parkeringsareal samt bus, Metro og motorvej lige til døren.

- Vi er meget glade for og stolte over, at BellaCenter har valgt at tage Danish Maritime Fair til sig, og give messen den styrke og internationale profil den har brug for, siger Rene Wittendorff, CEO for DMF 2020. - Danmark er en stor og stærk søfartsnation med lange traditioner, og vi fortjener at have en messe der afspejler vores stærke kompetencer og centrale placering i den internationale maritime verden. Den første stand på DMF 2020 blev allerede solgt i slutningen af marts, hvor BellaCenter afholdt et informationsmøde for en række maritime stakeholders. Standen blev købt på stedet af det svenske skibsværft Oresund

DryDocks, der godt ville sikre sig den helt rigtige placering. Oresund DryDocks servicerer med udgangspunkt i Landskrona et stort antal skibe hvert år. Standplanen indeholder 162 stande, og er opbygget dynamisk så den kan tilpasses ethvert behov. Standene sælges efter først-til-mølleprincippet. Halplanen opererer med gangbredder på 3 og 6 meter, hvilket giver et kompakt udtryk der bidrager til besøgeroplevelsen. For at lette adgangen til messen vil der for første gang være gratis adgang for alle registrerede besøgende. På kick-off mødet blev der ud over standplanen også orienteret om det planlagte konference-, workshop og eventprogram - der afvikles sideløbende med DMF 2020. Kendetegnende for programmet er, at samtlige aktiviteter finder sted i BellaCenter og er indbyrdes koordineret. Der er lagt op til tre halvdagskonferencer, der alle finder sted i selve messehallen, samt et ikke nærmere fastlagt antal workshops og event,

Frem til DMF 2020 i maj næste år vil messen løbende blive markedsført i såvel danske som udenlandske medier - i form af artikler, annoncer og deltagelse på internationale messer. Hertil kommer messens egen hjemmeside www. danishmaritimefair.dk, sociale medier og direct mail og invitationer. Hvis du er interesseret i at reservere en stand på DMF 2020 kan du allerede nu kontakte: JACOB EKSTRØM Sales & Relation Manager BC Hospitality Group M +45 81884844 jaek@bchg.dk Hvis du vil vide mere om DMF 2020 kan du kontakte: RENE WITTENDORFF CEO Danish Maritime Fair M +45 7020 4155. rw@maritimedanmark,dk


AF METTE VOLANDER

Ø-FÆRGERNE BINDER DANMARK SAMMEN Næstformand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Lennart Damsbo-Andersen, har både store visioner for og klare forventninger til kommunerne, når det gælder den kommunale ø-færgefart.

L

ennart Damsbo-Andersen lader op til sit 4. Folketingsvalg. I dag fra hjemadressen på Enghavevej i Kettinge på Lolland. Her, hvor han med sin kone og børn har levet og arbejdet som først tømrer og fagforeningsmand, så kommunalpolitiker og borgmester i Nysted Kommune fra 2002-2007, og fra 2007 Folketingsmedlem for Socialdemokratiet valgt i Sjællands Storkreds. I 2015 fik han posten som formand for Folketingets Udvalg for Transport-, Bygge- og Boligudvalg, et udvalg, han aldrig selv havde tænkt på. - Men, når man som jeg bor, hvor jeg bor, og pendler, så er gode trafikale forbindelser helt essentielt, og jeg var glad for tilbuddet. Og faktisk er det at bo et sted som Lolland meget / SIDE 18

sammenligneligt med det, at bo på en ø. På øerne er det ene spørgsmål, som kommer før alt andet, om færgen sejler. Resten rangerer derunder, siger han. KÆMPER ØERNES OG LOLLANDS SAG Øer og færger er noget, han som næstformand for Folketingets Udvalg og landdistrikter og Øer, arbejder med og er optaget af. Udvalget så dagens lys i 2011 og står bl.a. bag oprettelsen af og den delvise finansiering af det fælles Færgesekretariatet for de kommunale ø-færger. - Færgesekretariatet kom af en erkendelse hos os Folketingspolitikere af, at nu måtte det stoppe med alle de forskellige færger med alle de særstandpunkter, og at det er en nødvendighed at samle kræfterne! Og jeg synes, at sekretariatet har bevist sit værd, og at pengene er givet rigtigt godt ud, siger Lennart Damsbo-Andersen.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Han så gerne, at flere kommuner med ø-færger tilsluttede sig Færgesekretariatet for at påvirke udviklingen. For eftersom, at alle ø-kommuner er forskellige, er det vigtigt, at så mange som muligt er med, for at få tilgodeset deres behov. - Færgesekretariatet i mine øjne, den bedste vej til indflydelse på beslutningerne på området. Jeg oplever, at sekretariatet laver en grundig afvejning af argumenterne forud for dets forslag. Og det er nu sådan, at når det kommer til indflydelse, så er vi politikere mere lydhøre overfor et fælles standpunkt end fra en enkelt kommune. Ikke dermed sagt, at man altid kan få opfyldt alt det, man beder om, siger Lennart Damsbo-Andersen. Landevejsprincippet er ikke færdigudbygget Og der er masser af indflydelse at få for kom-


FOTO: CARSTEN LUNDAGER

SEMINAR IN CPH JUNE 5-6 Chemical tanker for shipping professionals

IMO regulations for Chemical Tankers Cargo Segregation, IBC-Code and 46 CFR 150 A briefing on the very important MEPC.2/Circ.

MARPOL annex II Tank cleaning issues The “Complexity” of Vegoils, Bio-Fuels

up n Sig day! to

+45 6253 1075 kursus@marnav.dk

www.mtsd.dk www.marnav.dk

- your choice of course LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 19 /


FOTO: CARSTEN LUNDAGER

munerne. Blandt andet på, hvordan statens penge til takstnedsættelser af billetter og gods til øerne bruges. Kommunernes dispositionsret er vigtig, mener han. Et eksempel på konsekvenser af det modsatte, så han på en udvalgstur til Skotland: - I Skotland, som har det fulde blå landevejsprincip, er færgerne drevet af staten. Men brugerne af færgerne har ingen indflydelse på, hvornår færgen sejler. Vi udvalgsmedlemmer blev ret enige om, at det er godt, at det ikke er sådan herhjemme. Den kommunale selvbestemmelse og brugerinddragelsen skal vi værne om. Det er altafgørende for velfungerende ø-færger og øer, siger Lennart Damsbo-Andersen. ØREMÆRKEDE MIDLER SKAL GÅ TIL FÆRGERNE Kommunernes selvbestemmelsesret er bare ikke ubetinget. Der er tilfælde, hvor han mener, at kommunernes dispositionsret over midlerne til takstnedsættelser bør begrænses. - Jeg har fuld forståelse for, at det er fristende for kommuner med presset økonomi at lade pengene forsvinde ned i et sort hul og bruge pengene på alt muligt andet. For der er ingen af de her kommuner, der ikke er presset økonomisk. Men de her penge er øremærket til at sikre småøernes overlevelse, og derfor er det også, at vi nu forpligter kommunerne til i højere grad at dokumentere, at pengene bruges til at udmønte landevejsprincippet. Det har nogle kommuner indtil nu haft meget svært ved, siger Lennart Damsbo-Andersen. Apropos landevejsprincippet, så er Lennart Damsbo-Andersen enig med kommuner, øfærger og Færgesekretariatet i, at princippet ikke er fuldt gennemført, selv med de ekstra midler, som blev afsat til området ved sidste Finanslovsaftale. - Landevejsprincippet er endnu ikke fuldt udrullet, og der er ingen tvivl om, at det skal vi have gjort mere ved. Men det skal også være i et tempo, hvor øerne kan følge med. Der er forskellige behov rundt omkring, så vi skal tænke os om, før vi tager skridtet videre. Men vi har en rigtig god dialog med ø-sammenslutningen og andre her, siger han. AFLØSERFÆRGEN SOM FREMTIDENS Ø-FÆRGE Som næstformand for FT’s Udvalg for Landdistrikter og Øer følger Lennart Damsbo-Andersen (S) projekt Afløserfærge med stor interesse. - Hver sin ø-færge og hver sin kommune med hver sin plan, det giver ikke mening i længden. Færger er alt for dyre i indkøb og drift, og derfor er fremtiden at udvikle fælles standarder for kommunernes ø-færger, og det er en udvikling, som vi fra Folketinget vil understøtte.

/ SIDE 20

I hans optik er afløserfærgeprojektet en mulighed for ikke bare at få en færge, der kan indsættes overalt. Det kan også blive prototypen på en standard men størrelsesmæssigt skalérbare øfærger til hele landet. Lennart Damsbo-Andersen er opmærksom på, at det er mange penge, der skal lægges i at udvikle fælles færger, men over tid ser han det som nødvendigt. - Jeg tror på frivillighed som den vej dertil. Men, hvis vi står på et tidspunkt med 12 kommuner, der siger ja, og nogle få, der ikke vil, så kan det da godt være, at der er en minister, der vil gå ind i det. Men inden det sker, tror jeg, at eksemplet vil have vist, at det er en god ide. Og de penge, der i længden vil blive sparet, kan man jo vælge at lade blive og bruge til udvikling af øerne eller til yderligere takstnedsættelser.

han og folketingskollegerne på udvalgsturen til øerne i Skotland. Her, og i hele England, er der ikke bopælspligt, det er blevet voldsomt dyrt at købe hus på flere øer, fordi velhavere fra London har købt husene, som nu står tomme store dele af året. - Den balance, vi har her i Danmark, med bopælspligt og mulighed for flexboliger, hvis man lokalt ønsker det, er rigtig god, og den skal vi holde fast i, siger Lennart Damsbo-Andersen. Det værste, har som udvalgsnæstformand har oplevet, var i en debat på Folkemødet for et par år siden, hvor en meddebattør luftede synspunktet ”luk øerne, de er ikke andet end udgifter”.

- I projektet ligger der jo også en hel del arbejdspladser og beskæftigelse, hvis færgen bygges i Danmark, og måske endda på en ø. Vi har da i hvert fald en ø, Ærø, hvor det kan ske, siger Lennart Damsbo-Andersen.

- Det synspunkt er i mine øjne helt galt. Øerne er en nødvendighed for, at vores land hænger sammen. Det er en del af den danske folkesjæl og varemærke, at vi har land, vand og en masse øer. Det ville være fattigt uden øerne, deres store forskellighed, og det anderledes liv og roen, som ø-livet tilbyder. Og derfor handler det om at tale positivt om øerne, og også at lade øboerne komme til orde. Det synes jeg nu også, at vi ret langt hen ad vejen gør. siger Lennart Damsbo-Andersen.

ØERNE OG Ø-LIVET SKAL TALES OP En anden ting, som han ser som afgørende for øernes overlevelse, er bopælspligten. Det så

KILDE: FÆRGESEKRETARIATET

Oveni fornuften i mere ens færger ser Lennart Damsbo-Andersen også en vigtig miljødimension i en fremtidens standardiserede batteridrevne færge, plus et andet vigtigt element.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


UHL - GAMLE VENNER BLIVER NYE PARTNERE

Den Hamborg-baserede virksomhed United Heavy Lift, der er specialiseret i transport af tung og voluminøs last, udvider sit fodaftryk indenfor sværgodsbranchen. Selskabet har taget to nye partnere ind: Lars Bonnesen (50), Scan-Trans-grundlægger og tidligere Intermarine-partner, samt tidligere Scan-Trans- og Intermarine-partner Christian Monsted (43). De to vil have en andel på 25% af selskabet.

”Jeg er glad for at få to af de mest erfarne projekt- og MPP-kapaciteter med i vores firma. Vi har kendt hinanden i mere end to årtier, og jeg har altid følt stor respekt for Lars og Christian“, siger Lars Rolner. Lars Rolner fratræder som administrerende direktør for United Heavy Lift og bliver administrerende direktør i holdingselskabet United Shipping Group. Andreas Rolner, ansvarlig for projektafdelingen, og økonomidirektør dr. Nicolas Dallmann er blevet udnævnt til administrerende direktører for United Heavy Lift. NY ADM. DIREKTØR Lars Bonnesen er udnævnt til administrerende direktør for United Heavy Lift, og Christian Monsted vil være General Manager med ansvar for at udvikle den internationale tilstedeværelse. Der er etableret kontor i Danmark. ”Siden jeg startede min shippingkarriere som chartering-lærling for 25 år siden, har Lars Rolner altid været et forbillede for mig, og Scan-Trans havde via vort Houston-kontor privilegiet at repræsentere SAL i Nord- og Syd-

amerika. Vi glæder os til aktiviteterne i United Heavy Lift, som gik ind på sværgodsmarkedet på det rigtige tidspunkt“, siger Lars Bonnesen. ”Jeg glæder mig virkelig til at være med i United Heavy Lift, som er førende på markedet, når det drejer sig om tekniske transportløsninger. Firmaet arbejder med en meget alsidig flåde af specialiserede fartøjer og transporterer alt, lige fra rør og vindmølleudstyr over opmudringsudstyr og gravemaskiner til kraner, borerigge og installationsfartøjer“, siger Christian Monsted. Selskabet opererer med skibe med 20.000 tons dødvægt og 800 tons løftekapacitet og har desuden kontrakt på 10 submersible og semi-submersible fartøjer. Virksomheden oplever spændende tider, hvor tekniske transportløsninger er efterspurgt af kunderne. De seneste måneder er den tekniske kapacitet blevet udvidet, så man nu er oppe på at have 28 transportingeniører.

Juhl, udviklede han Scan-Trans til en forret- ning med 200 mio. US$ i omsætning og med 25 kontorer på 5 kontinenter. I 2012 fusionerede Scan-Trans med Intermarine, og Lars var den europæiske charterdirektør for Intermarine indtil 30. september 2018. Christian Monsted er i shippingbranchen i 2. generation og blev partner i Scan-Trans i 2002. Christian har boet i Kuala Lumpur, Manila, Beijing og Dubai og var regionschef for Mellemøsten for Scan-Trans og senere Intermarine. United Shipping Group/ United Heavy Lift United Shipping Group med hjemsted i Hamborg består af tre virksomheder: United Heavy Lift, United Wind Logistics og United Engineering Solutions. Virksomhederne er specialiseret i tekniske transportløsninger

SCAN-TRANS Lars Bonnesen grundlagde Scan-Trans i Singapore i 1993. Sammen med sin partner, Lars

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 21 /


AF JENS NØRGAARD

HAVVINDMØLLEPARK THOR KAN BLIVE

VESTJYLLANDS JOBMAGNET Selvom der ikke foreligger nogen egentlig plan for byggestart på den kommende havvindmøllepark THOR til 20 mia. kr. ca. 20 kilometer ret ude vest af Thorsminde, så håber borgerne i den vestjyske fiskerby på nye og spændende arbejdspladser. Mølleparken skal levere strøm til mellem 80.000 og en million danske husstande. Havvindmølleparken bliver den største i sin art globalt, når den i 2027 tages i brug. Nærmeste nabo af alle vil være Thorsminde, siger havnechef Lisette Sønderby.

B

landt mine opgaver vil være, at overbevise bygherre og politikere og forklare dem vigtigheden af, at Thorsminde er en ideel og fleksibel partner i processen under og i det efterfølgende vedligehold af vindmølleparken, (Servicedelen, red.). Det handler ikke om at blive udskibningshavn af mølledele. Den del af logistikken er der andre der behersker som f.eks. Esbjerg Havn, der har en årelang erfaring på det

felt. Hos os handler det om at se mulighederne for både by og havn. Derfor vil jeg sætte alt ind på at arbejde for Thorsmindes fremtid. Uanset vi er en fiskerby, så mangler vi industrielle- samt servicevirksomheder. Det har en høj prioritet hos mig. Der skal øget aktivitet på havnen, fortsætter Holstebro Kommunes nye havnechef i det vestjyske, den 35-årige, Lisette Sønderby, gift og

mor til tre – to piger på 10 og 7 år samt en dreng på 2 år. Som den første og eneste kvindelige havnechef på den jyske Vestkyst var hun ikke bleg for at springe ud i jobbet, da stillingen i den kommunale selvstyrehavn blev annonceret. Forgængeren i jobbet, der var navigatør, ønskede nye udfordringer. Det at Lisette Sønderby ikke har nogen form for maritim uddannelse anså hun

FOTO: JENS NØRGAARD

ikke som et handicap. Tværtimod ser hun jobbet som en spændende udfordring, hvor hun kan bidrage med ”nye” øjne fokuseret på muligheder! THORSMINDE SKAL TILTRÆKKE Med en baggrund som statsautoriseret ejendomsmægler, har hun ikke kun styr på bosætningen i kommunen men også den erhvervsmæssige udvikling. Bosætning er på ca. 380 personer. En stor del af beboerne er ikke til rådighed på arbejdsmarkedet længere. Den udvikling skal stoppes. Vi skal igen tiltrække de erhvervsaktive og nye arbejdspladser til havnen. Det kan kun ske ved at tilbyde udfordrende alternativer, som f.eks. at blive tekniker til servicedelen i de planlagte Havvindmølleparker som Thor eller Vesterhav Nord ud for Thyborøn, når

Thorsminde Havns ny havnechef den 35-årige, Lisette Sønderby, foran nogle af fiskeskibene i Thorsminde Havn.

Et blik ind over Thorsminde havn på en mørk og stormfuld dag. I baggrunden S/P ”Tønne” – sandpumperen der er med til at holde sejlrenden klar og lige foran redningsskibet MRB 35.  / SIDE 22

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


fiskerne kom på kontoret i Thyborøn og søgte råd og vejledning – det kunne være fortolkningsspørgsmål af regler og love eller sager af lovgivningsmæssig karakter, hvor jeg fortolkede reglerne på deres vegne, så de kunne bruge dem til havs. Som eksempel kan jeg nævne regler for fiskeredskaber, fiskeområder, fiskerettigheder, registrering af fangst og regler for rationsfiskeri eller bare almindelige hverdagsproblemer.

Thorsminde ligger som et bolværk mellem Vesterhavet og Nissum fjord. At havet kan være en barsk nabo viser billedet med al tydelighed under stormen i midten af marts i år her ved indsejlingen til havnen på den jyske vestkyst.

Det svære i disse sager var altid at skulle fortolke nye regeltiltag til f.eks. industrifiskeri, (Tobis sæsonen, red.). Vilkårene kendes først med udgangen af marts, hvor fiskeriet starter op den 1. april og tre måneder frem. Fiskerne skal forinden kende ordlyden. Det er jo næsten en umulig opgave. Fiskerne spurgte mig så: -hvad må vi, og hvad må vi ikke?! Jeg gjorde mit bedste for at løse de forskellige sager, og lærte at fiskerne er et meget ligetil og direkte folkefærd. sidstnævnte engang godkendes på Christiansborg, fortsætter havnechefen. At forventningerne er store til havnechefen er ikke nogen hemmelighed blandt nogle af de lokale borgere som FiskerBladet mødte i et forsøg på at komme ud i yderste klitrække tæt på indsejlingen til havnen markeret ved to fyrbåker. Men storm og regn piskede en i møde og gjorde det nærmest umuligt for artiklens forfatter, tyske turister og enkelte af de lokale. Til gengæld kan havnechefen supplere og fortælle om den overvejende positive modtagelse. Det er klart at man som kvinde bliver målt og vejet til jobbet blandt ”landkrab-

ber”. Derimod har fiskerne taget hende til sig. Der er ca. 20 aktive fiskefartøjer tilbage i havnen mellem Vesterhavet på den ene side og Nissum Fjord på den anden. At Lisette har et godt tag i fiskerne hænger sammen med jobbet før sin rolle som havnechef. FISKERNE SØGTE RÅD OG VEJLEDNING Fra 2011 og frem til ansættelsen i Thorsminde var Lisette Sønderby sekretær for Thyborøn Fiskeriforenings formand og næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kurt Madsen, der i øvrigt selv er bosiddende i Thorsminde. Jobbet som sekretær i fiskeriforeningen ville jeg nødig have været foruden. Det var en skøn periode i midt liv, hvor

”TØNNE” HOLDER SEJLRENDEN Sådan er det også her på havnen, hvor jeg nu er sat i spidsen for en række medarbejdere og indtil videre

sidder alene i det flotte havnekontor på toppen af slusen, der forbinder havet med Nissum Fjord. Herfra på toppen kan man styre al trafik ind og ud af havnen og få et næsten 100 pct. overblik. Totalt set er vi fem personer ansat på havnen. Foruden mig er det den tre mands store besætning på vores sandpumper ”Tønne”. Det er en skipper, en styrmand og en befaren skibsassistent. Skipperen er ansvarlig for sandpumperen, der skal sikre vanddybden på 5 meter i sejlrenden. Det oppumpede sand bruges til kystsikring. Sandpumperen ”Tønne” er i øvrigt bygget i Esbjerg i 1989. Skibet er 45 meter langt og 10 meter bred. Topfarten er ca. 7 knob. Besætningen på S/P ”Tønne” har udover opgaverne ombord på sandpumperen også jobbet som pejleoperatører, hvor de pejler vanddybden i sejlrenden. Det foregår med havnens særlige motorbåd til formålet. Derudover er der på materielgården ansat en servicemedarbejder - tilfældigvis også en kvinde - der er ansvarlig for alt materiel der vedrører havnen.

MOTORRENOVERING

Det er vores speciale!

Vi renoverer alle typer af motorer til marine-, entreprenør- og industrimaskiner samt salg af motorreservedele.

A/S Esbjerg Cylinder Service Tlf.: 75 13 92 55 · www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service

Tlf.: 86 62 22 44 · www.mcs-itop.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 23 /


Profile for Media Group Maritime Denmark

Maritime Danmark 5-2019  

Vækst i krydstogt- og færgepax slår rekorder i Kiel og i Skagen: I den nordtyske delstat Slesvig-Holstens regeringsby Kiel kan de slet ikk...

Maritime Danmark 5-2019  

Vækst i krydstogt- og færgepax slår rekorder i Kiel og i Skagen: I den nordtyske delstat Slesvig-Holstens regeringsby Kiel kan de slet ikk...