Page 6

AF MARTIN UHLENFELDT

DANSK SKIBSFART HAR ALDRIG VÆRET STÆRKERE

Dansk skibsfart har aldrig været større og stærkere end vi er nu - og der er udsigt til at det bliver endnu bedre. Udenlandske rederier står på spring, hvis Folketinget senere på året vedtager en udvidelse af DIS-ordningen, til også at omfatte offshore sektoren. Det sagde Søfartsstyrelsens direktør Andreas Norseth, da han i starten af september gjorde status over dansk skibsfart på årets MSSM-konference.

- Det Internationale Danske Skibsregister (DIS) er historisk stort. Vi har rundet 21,1 million GT, og er nu oppe på 712 skibe, slog Søfartsstyrelsens direktør Andreas Norseth fast i starten af sit indlæg. - På den anden side har vi aldrig haft så store udfordringer som vi står overfor i dag. Ikke kun dansk skibsfart men også global skibsfart. Klima, handelskrige, Brexit - usikkerhed rundt omkring i verden, som har en enorm indflydelse på skibsfarten. - Men det går som sagt rigtig godt for Danmark som flagstat. Og det skyldes ikke kun Mærsks opkøb af Hamburg Süd sidste år. Det er klart at det løftede os rigtig meget, men der begynder at komme nye rederier til. Finansfolk og shippingfolk der går sammen og skaber nye rederier - og vælger dansk flag. Det er virkelig en helt fantastisk udvikling, sagde Andreas Norseth. VÆKST PÅ 23 PROCENT - Det danske register voksede 23 procent sidste år, det er der ingen andre registre der kan matche. Og det er virkelig noget der er med til at brande os. Hele verden ser på, at Danmark er det sted, de stærkeste shipping folk i verden vælger at flage ind. På det seneste har vi for første gang oplevet, at meget, meget store udenlandske rederier beder danskere om at komme og fortælle, hvad det er vi gør. Så vi er et meget interessant land at drive skibsfart i, slog Norseth fast, - Vi er cirka den 12. største flagstat i verden. Men det der også er virkelig interessant at se på er: Hvor er vi i opereret BT. Der skal man huske, at én ting er at eje en hel masse tonnage under eget flag. Noget andet er, hvor meget man kontrollerer. DEN DANSKE FORRETNINGSMODEL - En stærk del af den danske forretningsmodel i shippingverdenen er at chartre tonnage både på

/ SIDE 6

kort og lang sigt - og på grund af den forretningsmodel opererer vi en hel masse tonnage. Målt ud fra det, er vi nu oppe på ca. 65 millioner BT, hvilket bringer os op på en sjetteplads i verden, lige efter USA. Amerikanerne har en meget stor flåde som indgår i disse tal, og trækker man de militære skibe ud af tallene, så indtager Danmark en fornem femteplads i verden. - Det med opereret tonnage er altså rigtig interessant, når vi ser på hvorfor vi er interesseret i at have skibsfart. Og det er vi, fordi skibsfart historisk set er motoren i den maritime klynge. - Helt tilbage i tiden var den eneste måde man kunne kommunikere og handle mellem de danske øer, via skibsfart. På et tidspunkt er der nogen der finder på at sejle længere væk. Så skal de have større skibe - de efterspørger værfter. Og så begynder klyngen langsomt at danne sig. På den måde er skibsfarten i Danmark blevet den helt store motor der genererer andre aktiviteter. F.eks. har verdens største skibsdiesel motorfabrikant rødder i Danmark, vi fremstiller maling, proviantaktiviteter og meget, meget andet. Så vi har rigtig mange aktiviteter i Danmark der er afhængig af skibsfarten som motor. - Det at vi har kunnet yde godt sømandskab, kombineret med godt købmandskab, det er det der har gjort os stærke, og som fortsat gør os stærke. Det må vi aldrig glemme, slog Andreas Norseth fast. MARITIME KOMPETENCER - Det er meget, meget vigtigt at der er et flow af maritime kompetencer. Vi skal ha' folk ind der uddanner sig - og så tager til søs, offshore eller hvad de nu gør. Det vi ved er, at langt over halvdelen af de der står til søs, trækker i land inden de bliver pensioneret. Det er det der gør, at vi har et stærkt kompetence flow der betyder, at vi kan drive Det Blå Danmark. - Ser man på, hvor mange danskere der i dag har et gyldigt sømandsbevis, så er

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

tallet 7.200. Og det tal har været nogenlunde konstant de sidste mange år. Spørgsmålet er så: Hvordan skal vi vækste fremadrettet. Hvilke muligheder har vi. REDERIER STÅR PÅ SPRING - Noget af det vi forventer vil ske er, at DISordningen her i løbet af efteråret udvides med offshore. Det vil være et stort, stort scoop. Lykkes vi med det, tror jeg at vi vil få mange flere specialskibe ind i DIS, slår Norseth fast. - Vi har allerede folk fra Hong Kong og Singapore der banker på med nogle af de store vindmølleinstallationsskibe og andre specialskibe. De siger: Hvis det bliver til noget, så bliver det enormt attraktivt at være i Danmark. De økonomiske rammevilkår skal selvfølgelig være på plads, men det de især lægger vægt på er, muligheden for at plugge ind i vores kompetenceklynge. - Dertil kommer så alle de muligheder den teknologiske udvikling skaber. Digitaliseringen, kunstig intelligens, større produktion af fødevarer på havet, deep-sea mining og så videre. Der kommer til at ske rigtig meget. Og vi er godt rustet.

Profile for Media Group Maritime Denmark

Maritime Danmark 10-2019  

Dansk skibsfart har aldrig været stærkere: Dansk skibsfart har aldrig været større og stærkere end vi er nu - og der er udsigt til at det bl...

Maritime Danmark 10-2019  

Dansk skibsfart har aldrig været stærkere: Dansk skibsfart har aldrig været større og stærkere end vi er nu - og der er udsigt til at det bl...