{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

DANMARK Februar 2020 22. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 1-2 DKK 49,50

NY FÆRGE

APM TERMINALS

RAL

Ærøxpressen

Ny vækst på vej

Nyt flagskib


MARITIME DANMARK 1-2-2020

TOPHISTORIE

4

ÆRØXPRESSEN - FÆRGEDRIFT TIL TIDEN Det var en glædens dag i Marstal, da den gamle søfartsby igen fik sin egen færgeforbindelse - Ærøxpressen - der sejler fast rutefart mellem Marstal og Rudkøbing. Passagertallet imponerer ikke, men den ny færge har vist sig både egnet og stabil. Nu ser ledelsen frem til sommertrafikken, der bliver afgørende for rutens økonomiske skæbne.

12

MAERSK TANKERS STIFTER NYT DIGITALT SELSKAB Det danske tankskibsrederi Maersk Tankers, der er kontrolleret af Mærsk-familien, har oprettet et nyt digitalt datterselskab, der skal hjælpe andre rederier med at reducere CO2udledningerne via en række digitale tiltag.

10

APM TERMINALS KLAR TIL NY VÆKST Efter en tre år lang konsolideringsfase, med fokus på at bringe lønsomheden op, er Mærsks havneselskab APM Terminals klar til ny vækst. I løbet af i år vil en mindre gruppe medarbejdere blive sat til at analysere markedet med henblik på at identificere nye investeringsmuligheder. Det siger Morten Engelstoft, administrerende direktør for APM Terminals.

14

ÅBNE SCRUBBERE FORTSAT TILLADT I DANSKE HAVNE Mens en lang række havne verden over har forbudt brug af åbne scrubbere i deres havne eller fjorde, er det fortsat tilladt at lukke det forurenede vand fra åbne scrubbere ud i danske havne. Havnenes organisation henviser til, at flere styrelser nu kigger på området, mens Danske Rederier generelt er imod lokale særregler.


21

AALBORG HAVN HAR FÅET NYT NAVN Aalborg Havn har skiftet navn til Port of Aalborg. Navneforandringen markerer startskuddet på en ny 10-års plan, med ambitionen om at fordoble havnens nuværende omsætning på 200 millioner kroner, investere 2 milliarder kroner samt tiltrække 10-15 store virksomheder, overvejende fra udlandet.

16

DANISH MARITIME FAIR RYKKER TÆT PÅ Den femte udgave af den internationale danske maritime messe, Danish Maritime Fair, nærmer sig med hastige skridt. Der er kun lidt over 3 måneder til at det går løs i BellaCenter Copenhagen, hvor Danish Maritime Fair 2020 afvikles i Hal H i dagene 13. - 14. maj.

20

18

ROYAL ARCTIC LINES FÅR NYT FLAGSKIB

22

BILLIGERE BILLETTER SKAL SKABE MERE TRAFIK

Orskov Yard kom ud af regnskabsåret 2018/19 med en nettooverskud på 21 millioner kroner, på baggrund af en nettoomsætning på 577 millioner kroner. Resultatet oversteg det i årsrapporten for 2017/18 forventede resultat, og skyldes primært et højere aktivitetsniveau end forventet og dermed større udnyttelse af værftets dok-kapacitet.

Book billetten i god tid og rejs på andre afgange end de fleste. Det er opskriften på, hvordan en gæst på Alslinjen mellem Bøjden og Fynshav fremover sikrer sig en billigere tur med færgen. Alslinjen får nu et helt nyt lavpriskoncept, som skal skabe mere trafik mellem Als og Fyn.

23

Royal Arctic Line har taget levering af det 2.150 TEU store containerskib Tukuma Arctica, der er rederiets største atlantskib, fra Guangzhou Wenchong Shipyard i Kina. Når nybygningen indsættes, er rederiet klar til at gennemføre sit samarbejde med islandske Eimskip - et samarbejde, der åbner op for markeder til og fra hele verden med ugentlige forbindelser til Grønland.

KOLOFON MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

ØRSKOV REGNSKAB OVERGÅR FORVENTNINGER

INDENDØRS FODBOLD SAMLER DEN MARITIME BRANCHE Den 1.-2. februar afvikles den traditionsrige indendørs fodboldturnering for den maritime branche, Rechto Cup, i Aalborg. Deltagerantallet ser i år ud til at overhale de forrige års med flere længder.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Niels Hass D: +45 7610 1156 / M: + 45 2933 6606 nh@maritimedanmark.dk

LAYOUT

Designunivers Tryk: Rosendahls, Esbjerg 

DANMARK Februar 2020 22. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 1-2 DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Brogade 25A 5900 Rudkøbing Telefon: +45 70 20 41 55 Profiler er betalte journalistiske produkter.

NY FÆRGE

APM TERMINALS

RAL

Ærøxpressen

Ny vækst på vej

Nyt flagskib

Næste udgave: 2. marts 2020


AF MARTIN UHLENFELDT

ÆRØXPRESSEN - FÆRGEDRIFT TIL TIDEN

Det var en glædens dag i Marstal, da den gamle søfartsby igen fik sin egen færgeforbindelse - Ærøxpressen - der sejler fast rutefart mellem Marstal og Rudkøbing. Passagertallet imponerer ikke, men den ny færge har vist sig både egnet og stabil. Nu ser ledelsen frem til sommertrafikken, der bliver afgørende for rutens økonomiske skæbne.

”Den sejler lige som den skal”. Ordene kommer fra en af de der ved mest om, hvordan den nybyggede færge fungerer - Henrik Vibe Michelsen. Han er en af de tre skibsførere, der siden opstarten af ruten den 18. december, på skift har ført færgen mellem Marstal på Ærø og Rudkøbing på Langeland.

være kommet ’hjem’ til Marstal, hvor han i sin tid trådte sine maritime barnesko på Marstal Navigationsskole. Det samme har hans søn.

Før han kom til Ærøxpressen var han skibsfører på Sejrøfærgen i 13 år, men omlægninger i driften fik ham til at sige op. Han er glad for at

Det er ikke første gang han er med til at starte en ny færge op. I 1999 var han med til at sætte den ny Sejrøfærge i drift, og han ved fra dengang,

/ SIDE 4

”Jeg har 5 minutter til arbejde, det er skønt”, siger Michelsen, der har slået sig ned i Ommel, lige udenfor Marstal.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

at der altid er børnesygdomme når en ny færge tages i brug. Det gælder også Ærøxpressen. Den morgen i begyndelsen af januar hvor Maritime Danmark sejler med, tager det 2 minutter længere end planlagt at sejle fra Marstal til Rudkøbing, og 4-5 minutter længere den modsatte vej. Et problem der normalt let kunne løses ved at slippe alle hestekræfterne løs. Men samspillet


Vi sejler på selvstyrer det meste af vejen. Hvis der er meget strøm inde i de smalle bøjerækker så kører vi den over på manuel. - Henrik Vibe Michelsen, Skibsfører

mellem de to dieselmotorer, generatorerne og batteripakken fungerer endnu ikke helt optimalt, og det er ikke tilladt at give fuld gas. Leverandøren af styresystemet, Baumüller, arbejder på at på at løse problemet. LAVVANDET ”Vi sejler på selvstyrer det meste af vejen. Hvis der er meget strøm inde i de smalle bøjerækker så kører vi den over på manuel. Er vandet

lavt må vi tage farten af for ikke at suge os ned. Men under normale forhold er der mindst halvanden meter vand under kølen”, siger Henrik Vibe Michelsen. Hvornår bliver det kritisk? ”Først når der ikke er plads til en Søndags-Berlinger under kølen”, griner Michelsen. 5 minutter før Ærøxpressen når havn slår skibsføreren over på batteri drift - af miljøhensyn.

”Men hvis der er meget strøm eller andre forhold der driller, så lader jeg lige dieselerne køre - for en sikkerheds skyld”, siger Michelsen. Den eftermiddag vi er med, er der ingen andre skibe at se, hverken med det blotte øje fra skibets bro, eller via det avancerede navigationsanlæg der er anbragt i en hestesko omkring skippers stol - helt som man kender det fra mange fiskerskibe. Måske ikke overraskende om bord på et skib der er bygget

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 5 /


MERE SOLID END SMUK Ærøxpressen gør et solidt indtryk, på trods af de noget usædvanlige skroglinjer der er synlige når færgen ses fra siden. Smuk er ikke lige det ord der falder først ind, funktionel er nok mere passende. Apteringen er enkel, men lys og venlig. Holdt i nordiske materialer og i høj kvalitet. Der lugter ikke af friture i salonen, hvilket er naturligt nok, da det ikke er muligt at købe varm mad om bord.

Sult og tørst stilles via et par store automater der er opstillet bagerst i salonen.

at få en pæn skylle hvis det blæser. Det skal der findes en løsning på.

SKUMSPRØJT Noget af det der ikke er helt så heldigt er udformningen af stævnen. Selv når havet er roligt kommer der pæne søer ind over stævnen.

Vælger man at blive indendørs i salonen, er vinduerne til gengæld meget store, og giver passagererne en storslået udsigt over det smukke farvand. Bl.a. tæt forbi Strynø hvor færgen, i modsætning til sine forgængere på ruten, ikke lægger til.

på Hvide Sande Shipyard, der ud over færger og specialskibe har en lang tradition for at bygge fiskerfartøjer.

”Når færgen er fyldt, vil vi nok ikke placere en cabriolet helt fremme i stævnen hvis det blæser”, som Henrik Vibe Michelsen diplomatisk formulerer det. Passagerer der nyder overfarten fra en af de forreste bænke på soldækket, risikerer også

Vi fjerner strøm til hoteldriften i middagspausen, så vi får ladet batterierne godt op. - Henrik Vibe Michelsen, Skibsfører

/ SIDE 6

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Mandskabet på Ærøxpressen har et rigtig godt forhold til besætningerne på den kommunalt drevne færge mellem Rudkøbing og Strynø, der på visse afgange kæmper med Ærøxpressen om pladsen i det smalle sejlløb syd for Rudkøbing. ”Strynøfærgen har været nogle guttermænd”, siger Marie Kreuter. Hun er en af de andre skippere på færgen, og giver Maritime Danmark en rundvisning om bord, mens færgen holder middagspause i Marstal. NEM AT MANØVRERE Ligesom sin kollega er hun rigtig godt tilfreds med den nybyggede færge. ”Den er dejlig nem at manøvrere”, siger Marie Kreuter, der stod til søs som 17-årig, og har lang


erfaring fra offshore branchen, hvor hun bl.a. har sejlet for Maersk Supply Service. ”Der var en gang ovre ved færgelejet i Rudkøbing, hvor jeg var nødt til at bakke ud igen. Strømmen snød mig - så der var ikke andet at gøre end at bakke ud og prøve en gang til”, husker Kreuter. ”Men det var heller ikke noget problem. Der er kraft nok, og propellerne sidder næsten helt ude i hjørnerne - det er lige før den kan vende på tallerken”. PÅ BAR BUND ”Vi er dog lidt begrænset af, at det er en helt ny færge og en ny rute. Måske lyder det mærkeligt at sige at det er en ny rute, men nu har der jo ikke sejlet en færge i en del år, så vi mangler de gamle skipperes erfaringer. Det har gjort opstarten lidt vanskeligere”, siger Marie Kreuter. Så længe samspillet mellem dieselmaskinerne og batterierne endnu ikke fungerer helt optimalt, lægger besætningen stor vægt på at batterierne oplades mest muligt af landstrøm, når færgen holder middagspause i Marstal. ”Vi fjerner strøm til hoteldriften i middagspausen, så vi får ladet batterierne godt op”, siger Kreuter og tilføjer, at det lige nu kun er blæseren til batterirummet der kører i middagspausen.

Batterierne skal gerne være oppe på 80 procent når færgen forlader Marstal om morgenen og igen efter middagspausen. ”Det koster lidt fart hvis vi skal lade på batterierne, så vi vil helst lade i land”, siger Marie Kreuter. STOR OPBAKNING Lokalpatriotismen har altid været stor på Ærø. Ikke kun for øen som helhed, men i høj grad også i de tre større byer på øen – Marstal, Ærøskøbing og Søby. Så langt tilbage man kan huske, har de tre byer haft hver deres færgeforbindelse. En tradition der blev brudt for knap syv år siden, da kommunen besluttede at samle færgeruterne til Svendborg i Ærøskøbing. Det faldt ikke i god jord i Marstal, hvor skibsfart er en afgørende del af byens DNA. Da det, på trods af en ihærdig indsats, ikke lykkedes at få den kommunale færge tilbage, satte en kreds af byens førende borgere sig sammen, lagde planer, skaffede penge - og gik i gang med at bygge en ny privatdrevet færge. 1.800 AKTIONÆRER Færgeprojektet løber op i godt 60 millioner kroner, heraf 51 millioner kroner for færgen, og små 10 millioner for færgelejer med mere. Heraf blev de 12 millioner kroner hentet hos 1.800 private aktionærer. Resten i Den Grønne Investeringsfond og en bank.

”Vi er meget optimistiske og har en helt fantastisk lokal opbakning”, siger Carl Jørgen Heide, overfartens kontorleder. Selv er han pensioneret direktør for Ærø Turistog Erhvervsforening. Han nåede lige knap to år som pensionist, inden det nye færgeprojekt kaldte på hans ildhu.

Attraktiv totalløsning kombineret med 4G Z10 Mk4 - kA Kontakt os på 75 12 04 44 for et skarpt tilbud

nd

KA-Bå

• •

Vi kombinerer kvalitetsantenner med god service til fornuftige priser, inkl. gratis online support

SUPERTRACK

Nyeste generation af KNS VSAT antenner Forbedret antenne som er optimeret til fjernsupport

SeaMaster ApS | Vesterhavsgade 133 | DK-6700 Esbjerg | +45 7512 0444 | info@sea-master.dk | www.seamaster.dk

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


FOLKEEJE ”Næsten alle her i byen er jo skibsreder. Selv om de måske kun har investeret 1.000 kroner, så kommer de gerne forbi for at følge med i hvordan det går, fortæller Heide. At interessen for færgen er stor i hjemhavnen, kan besætningen nikke genkendende til: ”Inde på kajen er der et helt dommerpanel der står og venter når vi ankommer til Marstal. I de første uger stod der op til 50 mand. Det var næsten som at gå til eksamen hver gang vi lagde til. Det er bestemt noget der optager byen meget”, siger skibsfører Marie Kreuter. Set fra færgekontorets vinduer, få meter fra færgelejet i Marstal, er færgen kommet godt fra start. ”Der har været forbavsende få problemer”, slår Carl Jørgen Heide fast, med en urokkelige overbevisning i stemmen, hvilket mange års erfaring som turistchef nok har bidraget til. SVAG JULETRAFIK ”Vi havde dog forventet en væsentlig større juletrafik”, erkender kontorlederen. ”Men så måtte vi udskyde starten, og hvis der er noget man absolut ikke vil sætte overstyr, så

/ SIDE 8

er det at komme hjem til jul. Derfor var der en del der valgte at satse på Ærøfærgen i stedet”, slår Heide fast. Den dag Maritime Danmark sejler med, er der god plads såvel i salonen som på bildækket. Og det har ikke været et særsyn i løbet af de første uger, erkender kontorlederen. ”Vi skal have større belægning”, siger Carl Jørgen Heide. ”Vi skal lægge os i selen for at nå budgettet her for januar. Og det gør vi så. Noget af det vi overvejer er et loyalitetsprogram, og et oplevelsesprogram der skal gøre overfarten til en oplevelse i sig selv. Noget der ligger ud over blot det at blive transporteret”. BOOKINGSYSTEMET Noget af det der fra starten har været en mindre god oplevelse for kunderne, er bookingsystemet, der er leveret af Ærøxpressens tyske partner Förderederei. ”Da vi var ude for at skaffe penge sagde Den Grønne Investeringsfond, at hvis vi skal putte så mange penge i jer, så skal I have nogen bagved der holder hånden under jer, nogen der allerede driver færgefart”, fortæller Heide.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

”Oprindelig indgik vi en aftale med selskabet Færgen, men inden aftalen blev effektueret, blev rederiet solgt. Så indgik vi i stedet en aftale med Förderederei, der driver hele 62 færger”. ”Vi danskere er lidt mere krævende hvad bookingsystemer angår end tyskerne - de booker ikke selv, de ringer. Danskerne derimod vil gerne gøre det hele selv - ændre, aflyse og refundere, og det kan vores system ikke håndtere. Det har givet nogle skuffelser blandt kunderne. De troede at de fik et system der var bedre end Ærøfærgernes - og det fik de så ikke i første omgang”. ”Sammen med Förderederei arbejder vi på at udvikle bookingsystemet. Förderederi er meget positiv - men det tager tid”. MERE GRØN Med tiden er det planen at Ærøxpressen vil udvide sin batterikapacitet, så en stadig større del af overfarten klares på strøm. Der er allerede afsat et større areal til flere batteripakker under dæk. Hvornår de fyldes er et spørgsmål om prisudvikling. En anden afgørende faktor for den fremtidige udvikling bliver, hvor kraftig en ladekapacitet der er i de havne færgen anløber.


Kommende kurser for fagprofessionelle JANUAR 2020 20. Heavy Lift 27. ”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe FEBRUAR 2020 3. Compass Adjuster 26. Chemical Tanker Seminar i København 27. Arbejdsmiljø § 16 MARTS 2020 14. Ballast Water Management 16. GMDSS GOC 17. Batteri-eldrift i skibe Basic 17. Batteri-eldrift i skibe Advanced 23. GMDSS GOC genopfriskning

Marstal Navigationsskole +45 6253 1075 kursus@marnav.dk www.marnav.dk LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 9 /


APM TERMINALS KLAR AF MARTIN UHLENFELDT

Efter en tre år lang konsolideringsfase, med fokus på at bringe lønsomheden op, er Mærsks havneselskab APM Terminals klar til ny vækst. I løbet af i år vil en mindre gruppe medarbejdere blive sat til at analysere markedet med henblik på at identificere nye investeringsmuligheder. Det siger Morten Engelstoft, administrerende direktør for APM Terminals.

”Det er åbenlyst at der stadig er steder, hvor vi ikke har noget væsentligt fodaftryk - også i lande med stor vækst og lande som er vigtige for Maersk Line. Derfor vil en mindre del af organisationen i løbet af året begynde at planlægge vækstmuligheder, der kunne indebære investeringer i nye terminaler”, siger Morten Engelstoft. De kommende vækstmuligheder blev annonceret på et møde arrangeret for den danske presse i midten af januar. Hver gav Morten Engelstoft en status for havneselskabet, der

/ SIDE 10

som den eneste af Mærsks divisioner har hovedsæde udenfor Danmark - nærmere betegnet i hollandske Den Haag. TÆTTERE KOORDINERING Den fysiske afstand til resten af gruppen er resultatet af en tidligere strategi, hvor det var vigtigt for Mærsk at understrege, at APM Terminals var et selvstændigt selskab, der ikke favoriserede sit moderselskabs containerrederi, Maersk Line, men var åben for forretninger med alle containerrederier på lige vilkår.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Alle containerrederier er fortsat velkomne i APM Terminals’ 77 containerterminaler verden over, men den tætte binding til moderselskabet er på trods af den fortsatte fysiske afstand genoplivet. ”Vi vil arbejde tæt sammen internt i Mærsk, også mere end tidligere, hvor man godt kunne se APM Terminals gå ud og starte et nyt projekt uden nødvendigvis at have en aftale med Maersk Line på forhånd. Der vil vi nok i højere grad se på, hvordan det overordnet giver mening for Mærsk”, konstaterer Morten Engelstoft.


TIL NY VÆKST HØJERE UDNYTTELSESGRAD Morten Engelstoft kom til APM Terminals i 2016 med den klare mission at gøre selskabet mere lønsomt.

Selskabet havde da været igennem en markant vækst, med tilkøb og anlæg af mange store havne. Det så imponerende ud på toplinjen, men bundlinjen fulgte ikke med. Da Engelstoft trådte til, var den gennemsnitlige udnyttelsesgrad på selskabets terminaler under 60 procent. I dag er den på over 80 procent. ”Vores mål er at blive en terminaloperatør i verdensklasse, hvor vi leverer industriens bedste resultater og industriens bedste kundeservice”, slår Morten Engelstoft fast. Midlet er bl.a. at optimere ”APM Terminals way of working”, en drejebog der i detaljer beskriver

de enkelte operationelle processer, og hvordan de skal eksekveres. NYE INVESTERINGER I dag er der gennemført en række tilpasninger af porteføljen. Havne der ikke længere passede ind i strategien er solgt fra, og de fleste af de store anlægsprojekter er fuldført. Faktisk er det kun den nye terminal i Abidjan i Elfenbenskysten der er under færdiggørelse. Den ventes at stå færdig næste år. Morten Engelstoft vil ikke pege på, hvilke steder i verden APM Terminals overvejer at investere i nye opkøb eller anlægsprojekter. ”Det er på mange måder en uroligere verden, men generelt er der muligheder. Vi tror fortsat på, at der vil være en vækst i verden - og der er også steder, hvor vi mener at vi kan gøre en forskel”, siger Engelstoft.

Hvor kunne det være? ”Jeg vil helst ikke nævne nogen konkrete lande, inden vi er gået i gang med analysearbejdet. Men det skal vi nok informere om, når vi er klar til det”, siger Morten Engelstoft. BEDRE BALANCE Helt overordnet er det Mærsks strategi, at der i 2023 skal være en bedre balance mellem forretningsområderne Ocean og Non-Ocean. Her hører containerrederiet til i Ocean og APM Terminals til i Non-Ocean. Herudover indgår gruppen som helhed i den overordnede strategi Integrator - at levere kontrollerede og unikke løsninger til kunderne, hele vejen fra oprindelsesstedet til slutdestinationen.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 11 /


MAERSK TANKERS STIFTER NYT DIGITALT SELSKAB

Det danske tankskibsrederi Maersk Tankers, der er kontrolleret af Mærsk-familien, har oprettet et nyt digitalt datterselskab, der skal hjælpe andre rederier med at reducere CO2-udledningerne via en række digitale tiltag.

”I løbet af det seneste års tid har vi udviklet et produkt, som beviseligt har sænket CO2emissionerne. Det er med dette for øje, at vi nu giver det mulighed for at få den bedst mulige succes i hele industrien”, siger Christian M. Ingerslev, adm. direktør i Maersk Tankers, til dagbladet Børsen. ”Hvis vi skal nå FNs mål om at reducere CO2udslippet med 50 procent i 2050, er det vigtigt, at vi - som en af de største spillere - går forrest”, siger Christian M. Ingerslev til avisen. SIMBUNKER Centrum i det nye datterselskab, der endnu ikke er navngivet, er softwareproduktet SimBunker, som Maersk Tankers selv har udviklet. På basis af indsamlet data giver det tramprederier mulighed for at optimere deres forbrug af brændstof. Det sker ved at beregne den optimale hastighed, rute samt indkøb af bunker på de enkelte farter. Ved at sænke brændstofforbruget øger rederierne deres indtjening, samtidig med at CO2-emissionerne falder. Maersk Tankers har været to år om at udvikle det digitale værktøj, som rederiet i dag anvender til at drive dets egen flåde på mere end 200 tankskibe. / SIDE 12

”Vi er overbeviste om at SimBunker nu er i stand til at stå på egne ben, derfor har vi valgt at udskille det i et selvstændigt selskab”, siger Christian M. Ingerslev.

sin nye funktion får Claus Grønborg ansvar for såvel flådestyring som strategisk vækst. Stillingen som COO er samtidig slået op.

EKSTERNE KUNDER SimBunker har allerede nu to ikke-navngivne eksterne brugere, rederier der begge driver trampfart.

FLERE TANKSKIBE Maersk Tankers offentliggjorde tidligere på måneden, at man i løbet af få år vil udvide flåden markant, fra de nuværende 200 tankskibe til omkring 300 tankskibe.

Det nye digitale selskab vil fortsætte med at videreudvikle SimBunker, især med henblik på håndtering af bunkerindkøb.

”Vi har engang haft 300 skibe. Der skal vi op igen”, sagde rederiets topchef Christian M. Ingerslev til Finans.

Brændstofforbruget udgør godt 60 procent af skibenes driftsomkostninger.

Udmeldingen kom efter at den af Maersk Tankers drevne flåde af produkttankere er vokset med godt 40 skibe det seneste år. En vækst der vil fortsætte de kommende år.

Søren C. Meyer, der indtil nu har været flådechef i Maersk Tankers, er udnævnt til CEO for det nye datterselskab. Han står i spidsen for 12 medarbejdere, der alle er hentet i Maersk Tankers digitale afdeling. Målet er at fordoble antallet af ansatte over de kommende 12 måneder med medarbejdere hentet udefra. ÆNDRER DIREKTIONEN I forbindelse med Søren C. Meyers fratrædelse, har Maersk Tankers valgt at ændre direktionen, så den hidtidige CCO Claus Grønborg tiltræder en ny stilling som CIO (investeringsdirektør). I

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

”Det ville være rart, hvis vi over den næste treårige periode kunne levere et afkast, som er højere end det, som aktionærerne forventer”, sagde Christian M. Ingerslev til portalen. Gennem de seneste to år har Maersk Tankers genereret et underskud på næsten 3,5 milliarder kroner. Maersk Tankers, der er grundlagt i 1918, har 3.000 ansatte på verdensplan.


ZEPPELIN DANMARK A/S DIN NYE CAT FORHANDLER

Zeppelin har overtaget Caterpillar forhandlingen fra Pon i Danmark, Grønland og Sverige. Du kan læse mere herom på www.zeppelin-cat.dk.

Zeppelin Danmark A/S | www.zeppelin-cat.dk | +45 70 25 22 11 LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /


AF LARS EMTEKÆR

ÅBNE SCRUBBERE FORTSAT TILLADT I DANSKE HAVNE

Mens en lang række havne verden over har forbudt brug af åbne scrubbere i deres havne eller fjorde, er det fortsat tilladt at lukke det forurenede vand fra åbne scrubbere ud i danske havne. Havnenes organisation henviser til, at flere styrelser nu kigger på området, mens Danske Rederier generelt er imod lokale særregler.

R

eduktionen af skibes udledning af svovlforbindelser til luften har entydigt mindsket luftforureningen og dermed de afledte sygdomme hos mennesker. Men fokus er nu i stigende grad rettet mod den forurening af havmiljøet, som de såkaldt åbne scrubbere bidrager med, når de har renset svovl og andre / SIDE 14

partikler ud af skibenes udstødning og i stedet udleder dem i havvande.

forårsage høje koncentrationer af de skadelige stoffer fra vaskevandet.

Flere lande verden over - bl.a. Tyskland, Norge og Letland - har forbudt udledningen af spildevandet i visse havne og fjorde, da en for lav cirkulation eller vandmængde ellers ville

En rapport fra Miljøstyrelsen fastslog i 2012, “at usikkerheden omkring den mulige stigning i koncentrationerne (af skadelige stoffer, red.) over tid kan give anledning til nogen bekymring

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


Vi er grundlæggende ikke tilhængere af, at man laver lokale særregler rundt omkring. - Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier

“Vi noterer os også, at der ikke er entydig evidens for, at der er forurening forbundet med udledning af scrubbervand. Så et eventuelt forbud i Danmark ville på nuværende tidspunkt nok mest handle om at være på den sikre side”, siger hun. EFTERLYSER KLARE RETNINGSLINJER I Fredericia, der hører til blandt landets største havne, efterlyser direktør Rune D. Rasmussen klare linjer fra myndighederne. “Vi har en modtagepligt og vi kan ikke som sådan sige til skibene, at de ikke må bruge de åbne scrubbere, men vi ser helst, at de ikke bruger dem når de ligger i havn,” siger Rune D. Rasmussen, CEOi ADP, der ud over Fredericia også omfatter havnene i Nyborg og Middelfart. Går du ind for et forbud mod åbne scrubbere i danske havne? “Jeg kan ikke gennemskue, hvilke konsekvenser det vil få på nuværende tidspunkt, så det kan jeg hverken svare ja eller nej til”, siger Rune D. Rasmussen. i forhold til situationen på længere sigt. En forsigtighedsbaseret tilgang til dette ville være kun at tillade brug af lukkede scrubbere eller olie med lavt svovlindhold på skibe i havne”. Men et sådant forsigtighedsprincip blev aldrig indført og derfor tillader Danmark fortsat udledning fra åbne scrubbere i havnene. DANSKE HAVNE BEKYMRET I organisationen Danske Havne er der bekymring over den udledning, der sker i havnene, siger direktør Tine Kirk Pedersen. “På baggrund af de forbud, som havne i andre lande har udstedt mod brug af åbne scrubbere, har vi haft en dialog med trafik-, bygge- og. boligstyrelsen om hvorvidt der også i Danmark er hjemmel til at forbyde scrubbere i havnene. Det er trafikstyrelsen ved at afklare sammen med Miljøministeriet”, siger Tine Kirk. Danske Havne vil derefter afgøre, hvorvidt de vil gå ind for et forbud.

den, vi må forholde os til. Hvis noget skal laves om, er det vigtigt, at det bliver ens for alle havne i Danmark”, siger direktøren for ADP. VIDENSKABELIG DOKUMENTATION FREMFOR FØLELSER I Danske Rederier hæfter direktør Maria Skipper Schwenn sig ved, at der findes en række rapporter om problemstillingen, der trækker i hver sin retning. Derfor er hun tilfreds med, at FN´s søfartsorganisation, IMO, nu er i gang med at samle alle studierne for at tage stilling til, om der skal gøres noget politisk. “Vi er grundlæggende ikke tilhængere af, at man laver lokale særregler rundt omkring, selvom jeg er fuldt bevidst om, at det sker i stigende grad. Det man for alt i verden ikke må gøre, er at forbyde brugen af åbne scrubbere med tilbagevirkende kraft. Rederierne har i god tro investeret i fuld lovlig teknologi”, siger Maria Skipper Schwenn. Og hun er modstander af et eventuelt forbud, der er begrundet i “politiske følelser” fremfor “videnskabelig dokumentation”.

“Vi skal tage det alvorligt, når flere havne i vores nabolande har forbudt brug af åbne scrubbere”.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Miljøministeriet inden magasinets deadline.

”Men vi har både en dygtig brancheorganisation og lovgivning på området, og det er nu engang

KILDE: GUARD P&I CLUB

LANDE MED FORBUD MOD BRUG AF ÅBNE SCRUBBERE I VISSE OMRÅDER Belgien

I havne og floder

Tyskland

I floder og tilhørende havne

Irland

Havnene i Dublin, Waterford og Cork

Letland

I territorialfarvande og havne

Litauen

I havne (under udredning)

Norge

I fjorde og tilhørende havne

Singapore

I landets farvande og havn

Kina

I ECA-områder og havne

USA

Havne i Californien, Hawaii og Connecticut.

Panama

Panama Kanalen

Bermuda

I territorialfarvande og havne LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 15 /


DANISH MARITIME FAIR RYKKER TÆT PÅ

Den femte udgave af den internationale danske maritime messe, Danish Maritime Fair, nærmer sig med hastige skridt. Der er kun lidt over 3 måneder til at det går løs i BellaCenter Copenhagen, hvor Danish Maritime Fair 2020 afvikles i Hal H i dagene 13. - 14. maj.

”Vi glæder os rigtig meget til at byde såvel udstillere som besøgende velkommen til en professionel og velorganiseret maritim messe, der skaber den perfekte ramme omkring de mange innovative danske og udenlandske maritime produkter og kompetencer, der vil kunne opleves på messen”, siger Rene Wittendorff, CEO for Danish Maritime Fair. Efter tre år i andre lokaler er Danish Maritime Fair nu vendt tilbage til BellaCenter Copenhagen, hvor det hele startede for seks år siden. Nu for første gang med BellaCenter Copenhagen som arrangør - med ansvar for såvel salg til og afvikling af messen. / SIDE 16

TÆT SAMARBEJDE ”Vi er utroligt glade for samarbejdet med BellaCenter Copenhagen, og for den langsigtede aftale der er indgået om afholdelse af Danish Maritime Fair i BellaCenter Copenhagen de kommen år”, siger Rene Wittendorff. ”Vi har draget kæmpe fordel af den dybe indsigt BellaCenter Copenhagen har i markedet, og deres topprofessionelle tilgang til såvel salg som opbygning af messen. Det kan kun blive en god messe”.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

STOR INTERESSE Interessen for at deltage på messen er stor, såvel fra danske som udenlandske udstillere. Blandt de udenlandske udstillere, der kommer fra sammenlagt 22 lande, finder man den canadiske virksomhed Sterling PBES Energy Solutions, som leverer innovative batteriløsninger til den maritime branche. ”At deltage på Danish Maritime Fair 2020 gør det muligt for os at vise, at vi kan forsyne branchen med rene og effektive løsninger, der bidrager positiv både her og nu og i fremtiden”, siger Brent Perry, CEO i Sterling PBES Energy Solutions.


Blandt de danske udstillere finder man Marstal Navigationsskole. ”Som et højt specialiseret uddannelsescenter indenfor den maritime branche, er det vigtigt for os at være i tæt kontakt med de virksomheder vi leverer til. Vi deltager på messen sammen med SIMAC, og forventer at genopfriske gamle forbindelser og skabe nye - til gensidig fordel”, siger Jeppe Carstensen, afgående rektor for Marstal Navigationsskole. LET ADGANG Adgangen til messen er i år langt nemmere, uanset om man vælger at køre i egen bil, og rulle de få hundrede meter fra motorvejsafkørslen til de store parkeringsarealer rundt om messecentret, benytte sig af kollektiv trafik med busser og metro lige til døren - eller ankommer med fly til Københavns Lufthavn, der kun ligger få minutter taxa eller togkørsel fra Ørestaden. Dertil kommer at det denne gang er gratis at besøge messen, når blot man registrerer sig. NYE TILTAG Ud over let og gratis adgang, byder messen også på andre forbedringer og nyskabelser for de besøgende. Bl.a. mulighed for at følge faglige spor, hvor udstillende virksomheder orienterer om nye innovative produkter og nye måder at gøre ting på. Præsentationerne samles i spor bestående af op til fire virksomheder fra beslægtede brancher, hvor hver virksomhed har 10 minutter til rådighed. Efter hvert arrangement vil der være en guidet tur til de deltagende virksomheders

stande, med mulighed for yderligere dialog mellem virksomheder og besøgende. De faglige spor afvikles løbende hen over de to udstillingsdage. Som noget nyt vil der også blive arrangeret Matchmaking møder - hvor udstillende virksomheder, besøgende og stakeholders kan sætte hinanden stævne. PRISUDDELING, KONFERENCER OG WORKSHOPS Traditionen tro kåres årets danske skib - Ship of the Year 2020 - på Danish Maritime Fair. Prisen er indstiftet af Maritime Danmark, og valget træffes af et bredt sammensat fagpanel, på baggrund af indstillinger fra Maritime Danmarks læsere. Det eneste krav er, at skibet skal være dansk bygget, designet eller drevet af et dansk rederi. Sideløbende med messen vil der også blive afholdt en række maritime konferencer og workshops. MDC / Maritime Development Center står for afviklingen af en heldags konference på messens førstedag, mens Maritime Danmark arrangerer tre konference hen over messedagene. Her vil det bl.a. være muligt at få et første samlet overblik over, hvordan de nye IMO Sulphur regulations påvirker branchen - set fra rederierne, bunkerselskaberne og myndighedernes synspunkt. Konferencen The Energy transition giver indblik i de nye brændstoftyper der er på vej ind på markedet, mens Invest in Shipping ser på investeringsmuligheder i den maritime branche, såvel for private som institutionelle investorer.

Kommende kurser for fagprofessionelle MARTS 2020 4. Ballast Water Management 9. SSO 16. GMDSS GOC 17. Batteri-eldrift i skibe Basic 18. Batteri-eldrift i skibe Advanced 23. GMDSS GOC genopfriskning 30. Advanced course gastankskibe 31. ECDIS APRIL 2020 30. Søsikkerhedskursus genopfriskning MAJ 4. Bridge Resource Management 4. Transport af farligt gods for skibsassistenter 11. Ice navigation

Marstal Navigationsskole +45 6253 1075 kursus@marnav.dk www.marnav.dk LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 17 /


Tak til Peter Döhle Group for at have stillet sin viden og kompetencer til rådighed for os. - Anders Bay Larsen, Fleet Manager hos Royal Arctic Line

FOTO: ROYAL ARCTIC LINE

ROYAL ARCTIC LINES FÅR NYT FLAGSKIB

Royal Arctic Line har taget levering af det 2.150 TEU store containerskib Tukuma Arctica, der er rederiets største atlantskib, fra Guangzhou Wenchong Shipyard i Kina. Når nybygningen indsættes, er rederiet klar til at gennemføre sit samarbejde med islandske Eimskip - et samarbejde, der åbner op for markeder til og fra hele verden med ugentlige forbindelser til Grønland.

S

amsejladsen indledes i andet kvartal af 2020, hvor Tukuma Arctica, der er tegnet af designfirmaet Deltamarin med hovedkvarter i Finland, forventes at ankomme til Nuuk for første gang den 17. april. Herefter skiftes Eimskip og Royal Arctic Line til at anløbe Grønland hver uge, året rundt, hvilket vil sige, at Royal Arctic Lines røde flagskib Tukuma Arctica vil kunne ses i Nuuk hver tredje uge. De andre uger vil Eimskips nye 2150 TEU skibe Bruarfoss og Dettifoss anløbe Nuuk.

/ SIDE 18

”Således er Royal Arctic Line snart klar til at gøre det lettere at handle med Grønland”, siger Anders Bay Larsen, Fleet Manager hos Royal Arctic Line.

”Tak til Peter Döhle Group for at have stillet sin viden og kompetencer til rådighed for os”, siger Anders Bay Larsen.

PRØVESEJLADS Forud for leveringen til rederiet har Tukuma Arctica været på prøvesejlads ud for Hongkong i det Sydkinesiske Hav i løbet af december 2019. Her blev al udstyr stresstestet og afprøvet af det estimerede tyske selskab Peter Döhle Group. Ud over nogle få ting, der skulle rettes op på, forløb prøvesejladsen succesfuldt.

LANG HJEMREJSE Tukuma Arctica har nu en lang hjemrejse foran sig, hun skal blandt andre sejle igennem Suezkanalen, over Middelhavet og op gennem Den Engelske Kanal, før hun kan lægge til i Aalborg i løbet af marts og derefter sejle til Århus. Her vil besætningen foretage det allersidste finish, før turen går til Grønland den 10. april.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


Danish Shipping

NO. 5

13TH - 14TH MAY 2020, COPENHAGEN

21

• Danish Shipping is No. 5 in the world of global operator nations • The Danish maritime industry is the world’s 7th largest in terms of exports • More than 10 pct. Increase in operated GT from 2017 to 18 • Danish flagged merchant fleet has grown by 25 pct. from 2017 to 2018 • Biggest Danish export business (200 billion DKK) • 6.200 employed land-based – 17.000 seafarers • 100.000 employees in the Danish Maritime Cluster • 98% of the Danish operated fleet, managed from the Copenhagen area

in the world

EXCUSES FOR EXHIBITING

• Organized in cooperation with Bella Center - one of the most experienced and biggest organizers of fairs in Scandinavia • The Danish maritime industry is the 8th largest in scrapping • Free entrance. Registration in advance or on arrival • Free conferences and all other activities • Two event days to concentrate and using fewer resources of the exhibitors’ staff • All activities at Bella Center - no wasted time with transport • Activities are scheduled to avoid conflicts

• The Danish maritime industry is the 12th largest in ship repairs • Half-day conferences, workshops, etc. makes it easier for employees to get permission = more visitors • Tracks with professional agendas approved by the shipowners - focusing on approved submissions from the exhibitors • Included breaks in all events, giving time to visit the exhibitors • Possibilities for the exhibitors to brand themselves with relevant tracks - both on the stand and in a special overview in the Fair Guide • Visiting wonderful Copenhagen

WWW.DANISHMARITIMEFAIR.DK


BILLIGERE BILLETTER SKAL SKABE MERE TRAFIK

Book billetten i god tid og rejs på andre afgange end de fleste. Det er opskriften på, hvordan en gæst på Alslinjen mellem Bøjden og Fynshav fremover sikrer sig en billigere tur med færgen. Alslinjen får nu et helt nyt lavpriskoncept, som skal skabe mere trafik mellem Als og Fyn.

”Vi vil gerne udvikle på vores færgeruter og skabe grundlag for mere trafik mellem landsdelene. Den øvelse har vi været igennem på Kattegat med succes”, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen. Det er et år siden, at Molslinjen købte aktierne i Danske Færger og dermed overtog driften af de fire færgeruter, Alslinjen, Fanølinjen, Langelandslinjen og Samsølinjen.

/ SIDE 20

”Vi ændrer ikke på den billet-struktur, som folk kender i forvejen, men ved at kombinere det med en dynamisk lavprisstruktur kan vi være med til at gøre turen med Alslinjen mere attraktiv og friste folk til at tage vandvejen”, siger Carsten Jensen. FRA 79 KRONER Fremover vil turen mellem Bøjden og Fynshav kunne findes fra blot 79 kroner for en lav bil på op til 6 meters længde, og med op til ni personer.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

Gæsterne på Alslinjen har et alternativ i broen over Lillebælt. Derfor skal færgen også kunne tilbyde mere end blot billig transport. ”Færgen tilbyder en pause fra rattet og de stressende, kø-plagede veje. Og i løbet af 2020 begynder arbejdet med at udbrede vores succesfulde luksus-kaffe-koncept, Barista´s, til alle ruter”, siger Carsten Jensen.


AALBORG HAVN HAR FÅET NYT NAVN

Aalborg Havn har skiftet navn til Port of Aalborg. Navneforandringen markerer startskuddet på en ny 10-års plan, med ambitionen om at fordoble havnens nuværende omsætning på 200 millioner kroner, investere 2 milliarder kroner - samt tiltrække 10-15 store virksomheder, overvejende fra udlandet.

”Vi tror på, at øget internationalisering bliver en af de vigtigste nøgler til at realisere vores ambitiøse målsætninger. Men skal vi lykkes med at tiltrække flere udenlandske virksomheder, kræver det, at vi løfter blikket og udvider vores perspektiv. Med det nye navn signalerer vi både internt og eksternt, at vi er et internationalt havneområde, og det er afgørende”, siger Claus Holstein, adm. direktør i Port of Aalborg. ”I et internationalt perspektiv er Danmark et ganske lille land. Afstanden fra eksempelvis Aalborg til København er ikke nødvendigvis noget særligt set fra en udenlandsk virksomhed, og når udenlandske koncerner vil etablere sig i Danmark eller i Skandinavien, skal vi være langt bedre til at byde os til”. MILLIARDINVESTERINGER PÅ VEJ Port of Aalborg kommer til at investere massivt over de kommende år for at indfri vækstmålsætningerne. Efter planen skal der investeres

2 milliarder kroner i nye rammer og faciliteter i havnens erhvervspark i Aalborg Øst. ”Investeringerne rettes hovedsageligt mod baglandet og dermed vores erhvervspark. Vores opgave handler ikke længere blot om at håndtere gods over kaj, men mere generelt om at skabe rammer, der kan understøtte virksomheders drift og vækst – herunder infrastruktur, moderne lager- og produktionsfaciliteter og andre logistikmuligheder som eksempelvis jernbanen”, siger Claus Holstein.

signal at sende. Kunststykket med at tiltrække virksomheder forudsætter gode fysiske rammer, viden og infrastruktur, men det er ikke ”reason to go” alene. Vi skal tilbyde internationale virksomheder at komme til Port of Aalborg, fordi vi er en port eller en gate ind i en mulighedsmaskine, der kan udvikle allerede gode virksomheder til fantastiske virksomheder. Netop derfor kalder vi vores vision ”gate to great”. Port of Aalborg venter allerede i år at investere 200 millioner kroner i rammerne på Østhavnen.

Senest har Port of Aalborg investeret i en ny testhal til test af vindmøllevinger til virksomheden BLAEST samt opførelsen af en ny fabriksbygning til methanolbrændselscelle-virksomheden Blue World Technologies. GATE TO GREAT ”Vi tør investere i vores kunder og hjælpe dem med at udvikle sig, og det er for os et vigtigt

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 21 /


ØRSKOV REGNSKAB OVERGÅR FORVENTNINGER

Orskov Yard kom ud af regnskabsåret 2018/19 med en nettooverskud på 21 millioner kroner, på baggrund af en nettoomsætning på 577 millioner kroner. Resultatet oversteg det i årsrapporten for 2017/18 forventede resultat, og skyldes primært et højere aktivitetsniveau end forventet og dermed større udnyttelse af værftets dok-kapacitet.

”Nogle af vores primære segmenter har set en stigende udnyttelsesgrad af flåden. Offshore segmentet har stabiliseret sig efter flere års nedtur, hvor skibe nu bliver taget ud af oplæg, for efter et værftsophold enten at blive genindsat i markedet, søge mod vind-sektoren eller bygget om til en anden funktion. Samtidig fortsætter servicering af færger og fiskeriet med at være en betydelig del af vores aktivitet”, siger direktør Lars Fischer og bestyrelsesformand Christina Ørskov. ”Indenfor fiskeriet er det især de store danske, grønlandske og canadiske trawlere sammen med nogle af de norske fiskefartøjer der kommer til værftet for at få udført vedligeholdelses- og opgraderingsopgaver”. Orskov Yard, der er specialiseret i reparationsarbejde, har 220 medarbejdere, råder over 3 dokke - hvoraf den største er 215 meter lang - kajer, kraner og værkstedsfaciliteter.

/ SIDE 22

NY FLYDEDOK UNDER BYGNING ”Vi har en ny flydedok under bygning i Tyrkiet, som vil blive leveret hen over sommeren 2020 og taget i brug sidst på året. Dokken, som kan modtage skibe med en længde på op til 180 meter, bredde på 28 meter og en dybgang på 8,5 meter. Den er et godt supplement til værftets nuværende 3 dokke og vil give en kapacitetsudvidelse på 25-30 procent”, slår ledelsen fast. ”Yderligere har vi, i tråd med den grønne omstilling, investeret i et stort mobilt landstrømsanlæg som kan levere 1200 kVA ved forskellige spændinger og frekvenser”. HÅRD KONKURRENCE ”At der skal kæmpes om kunderne er ingen hemmelighed, men vores konstante fokus på kvalitet, levering til tiden og fleksibilitet er dyder som værdsættes af vores kunder og gør, at de kommer igen og igen”, slår Christina Ørskov og Lars Fischer fast.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

”Her 3 måneder inde i det nye regnskabsår ser vi et fortsat højt aktivitetsniveau med mange spændende opgaver i ordrebogen, herunder installation af miljøforbedrende tiltag såsom Ballast Water Treatment Systemer, nye effektive fremdrivnings- og hjælpemotorer, Heat Recovery og landstrømsforbindelser”. Tætte partnere Orskov Yard udfører reparations- og ombygningsopgaver på en bred vifte af skibstyper sammen med værftets tætte samarbejdspartnere.


INDENDØRS FODBOLD SAMLER DEN MARITIME BRANCHE Den 1.-2. februar afvikles den traditionsrige indendørs fodboldturnering for den maritime branche, Rechto Cup, i Aalborg. Deltagerantallet ser i år ud til at overhale de forrige års med flere længder.

”Ved Rechto Cup i 2019 var vi lidt over 550 deltagere til en succesfuld weekend i Aalborg, men for dette års Rechto Cup har deltagerantallet allerede rundet de 750, hvilket vi som arrangører er meget glade for og tilfredse med”, siger Steffen Dalgaard, en af arrangørerne bag Rechto Cup.

Arrangørerne er en række initiativtagere og ildsjæle fra alle selskaber på tværs af USTCkoncernen, som alle brænder for at skabe de bedst mulige rammer for eventen.

”Vores ambition om løbende at forny Rechto Cup og samtidig fastholde de velkendte traditioner, ser ud til at blive rigtig godt modtaget - og vi glæder os til at afvikle turneringen i Aalborg d. 1.-2. februar”.

Rechto Cup har undergået en udvikling, der startede i det små sidste år, og som fortsætter her i 2020, hvor der søsættes flere nye tiltag for at sikre, at Rechto Cup også i fremtiden er stedet, hvor shippingbranchen mødes og relationer skabes.

SPORT OG NETWORKING Rechto Cup er kort fortalt en mangeårig, traditionsrig indendørs fodboldturnering, der med udgangspunkt i shippingbranchen har forenet folk til fodbold og social hygge - med det formål at skabe et stærkt fundament for networking på tværs af branchen.

STORHEDSTID I 90ÉRNE ”Rechto Cup havde sin storhedstid i slut 90’erne og ind i start 00’erne, hvor deltagerantallet flere gange var på omkring 1000. Som arrangører har vi en ambition om at fortsætte med at gøre Rechto Cup attraktivt at deltage i. Det skal være en event, som man oplever skaber værdi som

et sted man mødes og styrker sine relationer i branchen”, siger Steffen Dalgaard. NYE TILTAG Blandt de nye tiltag for 2020 nævner Steffen Dalgaard bl.a. bordfodboldturnering som et eksempel på et tiltag, der skulle skabe dialog på tværs - samt de gratis busser, der indsættes som shuttle til og fra hallen efter aftenens fest. Dertil kommer en række større og mindre overraskelser der først bliver afsløret på dagen. Sidste år var det en stor succes med den åbne frokostreception i AAB loungen, sponsoreret af Bunker One. Den er naturligvis også med i 2020, hvor rammerne er udvidet yderligere.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 23 /


BE A BUDDY - NOT A BULLY Det skal du gøre, hvis du oplever chikane og mobning

VIL DU VÆRE EN GOD KOLLEGA?

Du kan gøre en forskel, hvis du oplever chikane og mobning. Få vejledning online www.shw.dk/chikane-og-mobning

HELPLINE

Vi tilbyder søfarende og rederier fortrolig, uvildig rådgivning og vejledning om chikane og mobning til søs Ring eller send en SMS: +45 6015 5824 Send os en mail: helpline@shw.dk

Profile for Media Group Maritime Denmark

Maritime Danmark 1-2 2020  

Ærøxpressen - færgedrift til tiden: Det var en glædens dag i Marstal, da den gamle søfartsby igen fik sin egen færgeforbindelse - Ærøxpresse...

Maritime Danmark 1-2 2020  

Ærøxpressen - færgedrift til tiden: Det var en glædens dag i Marstal, da den gamle søfartsby igen fik sin egen færgeforbindelse - Ærøxpresse...