Page 1

DANMARK Februar 2019 21. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 1-2 DKK 49,50

NYBYGNING

DANISH MARITIME FAIR

HAVNE

Esvagt Dana

Bella Center ny partner

Skandinaviens første tørhavn


MARITIME DANMARK 1-2-2019

TOPHISTORIE

19

6

Tankskibsrederiet M.H. Simonsen ApS i Svendborg har overtaget et mindre hollandsk tankskib ”Cliff Water”, som nu er sat i nordeuropæisk fart i segmentet produkttank olie/kemikalie transport. Skibet sejler nu under dansk flag som ”Oracliff”. Det er det syvende fartøj i det sydfynske rederi.

ESVAGT DANA Esvagt A/S har for længst taget levering af det nye skifteskib, som er betegnelsen for det skib, som sejler afløsermandskab ud til de skibe, som ligger på station et eller andet sted på havet. Men nybygningen har endnu ikke udført en rejse i den tiltænkte rolle, thi da skibet var færdigt fra værft lykkedes det Esvagt at få skibet sluttet til et vindmølle-job ud for Belgiens kyst. Esvagt markedsfører nybygningen både som skifteskib, men også som Service Operation Vessel – altså de skibe, der bruges i vindmølleindustrien som hotel, værksteds- og lagerskib.

14

DANSK UDVIKLET TEKNOLOGI OVERVÅGER EMISSIONER Siden 2015 har Nordic Tankers, Dania Ship Management og Danfoss IXA arbejdet sammen om at teste ny innovativ teknologi, der gør det muligt løbende at overvåge skibes emissioner.

10

Medie Gruppen Maritime Danmark og Bella Center Copenhagen har indgået samarbejde om at udvikle og afholde den internationale maritime messe - Danish Maritime Fair - i årene 2020 og 2022.

12

20

NYE AVANCEREDE PRODUKTER FRA FURUNO Alle er enige om at digitaliseringen vil ændre verden. Visionerne er mange og store, ingeniørerne har travlt. Helt i front finder man japanske Furuno, der er markedsledende indenfor maritim elektronik. Her er de digitale visioner allerede omsat til virkelighed i en lang række nye produkter, og flere er på vej.

22 REN POLITISK ”MAVEPLASKER” AT LUKKE KOLDING ERHVERVSHAVN Landmænd på Kolding egnen, der står bag nogle af de største lejere på Kolding Havn som grovvareselskaberne DLG og Danish Agro, er mere end fortørnet over byrådets beslutning om at lukke Kolding Havn om 25 år og erstatte erhvervsområdet med boliger og rekreative tiltag. Det er en ren kommunalpolitisk ”maveplasker” i følge landmændene.

NY STOR OFFSHORE KONFERENCE OG MESSE I ESBJERG Danish Offshore Days er den fælles overskrift for tre nye arrangementer, der finder sted i Esbjerg den 28-29 marts: Danish Offshore Conference, Danish Offshore Workshops og Danish Offshore Fair. Arrangementerne afvikles på havnen hvor en række internationale virksomheder og Esbjerg Havn lægger faciliteter til.

DANISH MARITIME FAIR GÅR SAMMEN MED BELLA CENTER COPENHAGEN

16

REDERIET M.H. SIMONSEN HAR ØGET FLÅDEN AF EGNE TANKSKIBE

SKANDINAVIENS FØRSTE TØRHAVN GØRES KLAR TIL DE FØRSTE LEJERE Hvor søgemaskinen Google nu for alvor er i gang med at etablerer sit store datacenter i Taulov ved Fredericia til 4,5 mia. kr. går den amerikanske gigants nabo - ADP Associated Danish Ports/Fredericia Havn - nu i gang med at køre entreprenørmaskinerne i stilling til anlæg og byggemodning af det der skal blive til Skandinaviens største og foreløbig eneste Dry Port/tørhavn. ADP’s arbejde vil ske i flere etaper på havnens 700.000 kvadratmeter store grund, efterhånden som erhvervslivets interesser melder sig.


København, Uge 20, 2020

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR UGE 20

2020

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events MARITIME DANMARK Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, maritime industrier, servicevirksomheder, havne, offshore virksomheder samt interesseorganisationer og folketinget. ISSN 2246-5022 Udsendes desuden som E-magasin.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Tlf.: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION

René Wittendorff Tlf.: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Niels Hass D: +45 7610 1156 / M: + 45 2933 6606 nh@maritimedanmark.dk

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde 

DANMARK Februar 2019 21. ÅRGANG

maritimedanmark.dk

NR. 1-2 DKK 49,50

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55 Profiler er betalte journalistiske produkter.

NYBYGNING

DANISH MARITIME FAIR

HAVNE

Esvagt Dana

Bella Center ny partner

Skandinaviens første tørhavn

Næste udgave: 1. marts 2019

FOTO: BENT MIKKELSEN

KOLOFON


Grunden til at skibene vokser i Køge Erhvervshavnen i Køge udvides, så vi i fremtiden kan modtage dobbelt så store skibe. Når anlægsprojektet står færdig i 2022, bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn skaber tilsammen optimale rammer for alle typer af virksomheder, både til lands og til vands. Placér din virksomhed i fremtidens transportcenter. Kontakt os allerede i dag. Vi tilbyder erhvervsgrunde fra 20.000 m2. Find din egen grund på: www.stc-koege.dk

Der er gode grunde til, at fremtiden ligger i Køge.

Skandinavisk Transport Center


Hans Buch har i samarbejde med Raytheon Anschütz og den norske distributør Syberg, sikret at Esvagt Dana og flere søsterskibe blev udstyret med komplet INS (Integrated Navigation System) bro. Raytheon Anschütz fik som de første i verden typegodkendt deres INS bro iht. IMO performance standard MSC.252(83), samt IEC test standard IEC 61924-2. Se skibenes brodesign i videoen på www.hansbuch.dk OM HANS BUCH A/S Hans Buch har ca. 60 medarbejdere fordelt på Industri- og Marine divisioner.

I Marine divisionen er fokus på handelsflåden.

based maintenance og rådgivning omkring OPEX VS CAPEX.

Her tilbyder vi en bred portefølje af maritime produkter såsom: - Kompasser, ECDIS, GPS/AIS, VDR - Styresystemer; Autopiloter, Kommunikation - Vinduesviskere, Tyfoner

Vores erfarne marineteknikere, er altid er klar til at assistere 24/7/365 - Worldwide.

Vi tilbyder Total Service Management på alt NAVCOM udstyr inkl. Shore

www.hansbuchmarine.com +45 4368 5004

Kontakt Hans Buch for en uforpligtende snak om jeres behov.


AF BENT MIKKELSEN

ESVAGT DANA

Esvagt A/S har for længst taget levering af det nye skifteskib, som er betegnelsen for det skib, som sejler afløsermandskab ud til de skibe, som ligger på station et eller andet sted på havet. Men nybygningen har endnu ikke udført en rejse i den tiltænkte rolle, thi da skibet var færdigt fra værft lykkedes det Esvagt at få skibet sluttet til et vindmølle-job ud for Belgiens kyst. Esvagt markedsfører nybygningen både som skifteskib, men også som Service Operation Vessel – altså de skibe, der bruges i vindmølleindustrien som hotel, værksteds- og lagerskib.

E

svagt Dana er leveret fra Astilleros Zamakonaværftet i Bilbao og har som nævnt været længe undervejs. Faktisk blev det søsat i 2017, men var under bygning lige midt i den værste lavsæson nogensinde i nyere tid. Det betød, at Esvagt havde en stribe skibe liggende oplagt hjemme i Esbjerg, og således var der ikke rigtig brug for flere enheder. Så aftalen med byggeværftet blev, at arbejdet gerne måtte ske i langsommere tempo. Så den endelige aflevering fandt sted i slutningen af juni 2018, hvorefter Esvagt Dana tog turen nordover Biscayen til Zeebrügge i Belgien og gik direkte ind i et charter-arrangement.

der oprindelig er bygget som bøjeskibet Argus til Farvandsvæsenet og som siden 2000 har sejlet for Esvagt. Først i bareboatcharter, men fra udgangen af 2008 har skibet været ejet af Esvagt. Det andet skifteskib er Esvagt Beta, som kom til flåden i 2008, da det blev indkøbt fra Falklandsøerne i Sydatlanten. Esvagt Beta er en ren årsunge i forhold til Esvagt Alpha. Det tidligere bøjeskib er bygget tilbage i 1971, mens Esvagt Beta er fra 1991. Begge skifteskibe er fortrinsvis beskæftiget med den interne sejlads med mandskab til de andre

De tiltænkte opgaver med at sejle afløsermandskab til og fra skibe på station til søs, er så i mellemtiden blevet udført af de to skibe, som har gjort det i årevis. Det er Esvagt Alpha,

/ SIDE 6

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

skibe, men de har lejlighedsvis også været sat ud i charter til andre opgaver og således har de genereret lidt fremmed indtægt til Esvagt. Det princip vil blive videreført med den nye Esvagt Dana, så længe der er tre skifteskibe til rådighed. I det nuværende sejladsmønster betjener Esvagt Beta fortrinsvis de skibe, som ligger på de danske felter i Nordsøen. Det sker fra Esbjerg. Esvagt Alpha servicerer fortrinsvis de Esvagtskibe, som arbejder i den norske sektor. Det sker med udgangspunkt i Sandnes ved Stavanger. Dertil flyves afløsermandskabet ind fra Esbjerg/Billund, og det afløste mandskab sendes retur hjem på ferie ad samme vej. Derefter har Esvagt Alpha taget turen


til Fraserburgh i Skotland for at skifte mandskab på de skibe, som ligger i skotsk farvand. De er fløjet fra Danmark til Skotland. HAVYARD DESIGN Esvagt Dana er endnu et skib i Esvagt-flåden, som er designet i samarbejde med Havyardværftet i Norge. Nybygningen er det sjette skib i Havyards karakteristiske design med den lukkede høje stævn. Og flere er på vej. Esvagt Dana er som nævnt bygget i Spanien, som blot er et af de lande, som Havyard-skibene er bygget i. Flere er fra værftet i Norge, mens andre er fra Tuzla i Tyrkiet. Med leveringen af Esvagt Dana, der har fået typebetegnelsen Havyard 931CCV (CCV = Crew Change Vessel), har Esvagt fået det skib, der suverænt har flest køjepladser. Det nye skib har 75 køjepladser i lige så mange kamre om bord. Alle disse kamre har også privat toilet og bad. Ud af de 75 kamre er der normalt 55 kamre til rådighed for en charteraftale eller til brug ved transport af afløsermandskab. Det giver luft til afløsere i kombination med eventuelle teknikere, der skal udføre opgaver på skibene på station. Det har periodevis været et problem med antallet af personer, som kunne transporteres på de to nuværende skifteskibe forstået på den måde, at behovet har været større end den kapacitet, der var til rådighed. Dette problem skulle være elimineret med den store kapacitet, der er på Esvagt Dana.

FACILITETER Den omfattende hoteldel af Esvagt Dana kræver også en hel del udenoms faciliteter. Som regel er afløsermandskabet om bord i omkring et halv døgn, hvorefter de bliver sat om bord i et andet skib. Det returnerede mandskab er ligeledes om bord i nogenlunde samme antal timer således, at hele operationen kan klares inden for 1,5 til to døgn. Anderledes er det, når skibet er ude i en længere charter, som f.eks. opgaven ud for Belgien. Under disse omstændigheder får mandskabet og de IP’er (Industrial Persons), der er med om bord, en mere normal dagligdag med arbejdsperiode og efterfølgende fritidsog hvileperioder.

Et stor antal folk om bord kræver også mad og drikke for at opretholde tilværelsen. Således har Esvagt Dana en messe med 36 pladser – nogenlunde halvdelen af den totale kapacitet om bord – kan spise samtidig. Tilsvarende er kabyssen dimensioneret til at servicere det store antal personer om bord. De øvrige SOV-skibe med et stort antal personer om bord har mere end én person i kabyssen. Faktisk er der altid to kokke således, at der kan laves mad til folkene uanset om det er aften eller nat.

De kommer til at gøre brug af de muligheder, der er om bord på Esvagt Dana. Det er f.eks. to små biografer, hvor der i hvert rum er plads til otte personer. Der kan således vises to forskellige film samtidig om bord, eller rummets faciliteter kan bruges til E-sport eller gaming. Derudover har hvert eneste kammer egen tv-skærm med infotainment system, satellit-tv med en stribe kanaler til rådighed således at de danske om bord kan følge med i de daglige nyhedsudsendelser uanset om skibet ligger i Den engelske Kanal eller i den danske del af Nordsøen. Systemet har også radiokanaler til rådighed. Udover de private TV-skærme findes der også en stor TV-lounge, hvor de ombordværende kan samles til nyhedsudsendelser eller tv-serier. Der er også internet om bord, og der er trådløst LAN-net i hele skibet.

ANDRE FACILITETER Til rollen som Service Operational Vessel – SOV’er – har skibet også en række andre faciliteter, som er nødvendige for at udføre opgaverne med vedligehold af vindmølleparker. Det er bl.a. omklædningsrum for op til 50 personer (IP’er). Der er konferencerum til otte personer, så der kan holdes møder blandt ingeniørerne. Derudover er der en række kontorfaciliteter rundt om i skibet. På A-dækket er der et kontor med seks arbejdspladser, mens der på C-dækket er tilsvarende tre pladser. Der kan desuden etableres yderligere tre kontorpladser ved at placere en kontorcontainer i hangaren på hoveddækket. En eventuel charter kan også etablere egne værksteder i to rum, der er til rådighed. Begge rum er forvejen udstyret med reoler. Der

På velfærdssiden er skibet naturligvis også udstyret med motionsrum med et antal romaskiner, motionscykler, spinningcykler mv.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 7 /


er krandækning af de åbne dæksarealer på agterskibet. Der er en 15 tons offshore-kran, der har en rækkevidde på 18 meter, mens proviantkranen løfter to tons med en rækkevidde på 15 meter. Endelig er der også en mulighed for yderligere lagerplads til reservedele til vindmøller på Esvagt Danas agterskib. Der er plads til syv containere på hver 20 fod. Et hospital er også en del af udstyret på Esvagt Dana. Det har i øvrigt været en fast del af udrustningen på Esvagt-skibe siden Esvagt Alpha (I) blev sendt til søs i efteråret 1981. De små gruppe III-skibe har et hospital, der er af samme

kvalitet og omfang, som det findes på Esvagt Dana. Der kan udføres stort set alle medicinske opgaver og med faciliteter med direkte TVkontakt til Radio Medical Centre inde i land således at skadede personer kan behandles her og nu med faglig bistand fra læger i land. BÅDE Esvagt Dana er udstyret med en standard Esvagt FRB (Fast Rescue Båd) og en Esvagt STB12-enhed. I rollen som skifteskib bruges STB12-enheden ikke umiddelbart, idet skift mellem to skibe på søen normalt sker med det andet skibs FRB. Altså det skib, som skal

have skiftet besætning, kommer til Esvagt Dana for at hente afløserne og sejler tilbage med, og når overleveringen er overstået, sejler dette skibs FRB tilbage til Esvagt Dana. Esvagt Dana’s FRB kan bruges som reservebåd eller i tilfælde, hvis et af skibene på søen har haft havari på FRB’en, kan den skiftes med Esvagt Danas ditto og den havarerede bliver så sejlet hjem til Esbjerg til reparation. STB 12’eren – forkortelse for Safe Transfer Boat – er reelt et selvstændigt skib, der faktisk kan sejle flere hundrede sømil. Den har plads til otte passagerer og op til 1,5 tons gods. Den bruges når der flyttes IP’er til og fra havvindmøller. STB’eren kan løftes op i egen davit, men den også bruge den bådlanding, som Esvagt Dana kan udstyres med på agterspejlet. STB’eren er udstyret med to dieselmotorer, der hver har et udtag på 230 hk til omkring 30 knobs servicefart. Esvagt Dana vil i rollen som skifteskib ikke sejle med bådlandingen monteret. Det samme gælder en hydraulisk gangvej, der gør det muligt at gå fra Esvagt Dana til en havvindmøller. Skibet er forberedt for installation af denne type gangvej i tilfælde af et længerevarende charter.

/ SIDE 8

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


TEKNIK Esvagt Dana er udstyret med et firedobbelt Caterpillar-maskineri i et diesel-elektrisk anlæg, der udvikler 4 x 1.375 kW. Heraf bruges 2 x 2.100 kW til fremdrift via de to Azimuth-propellere agter. Det giver en servicefart på maksimalt 18 knob (med et forbrug på 24 kbm. gasolie). Mere moderat servicefart er 14 knob, hvor forbruget er på 10,5 kbm. pr døgn. Hvis skibet ligger på standby på søen, er forbruget sat til tre kubikmeter gasolie pr. døgn. Hele maskineriet koordineres af et Siemens Blue Drive DC-system, der afpasser omdrejningerne med det behov der er for udtag rundt om i skibet og dermed reducerer forbruget af gasolie. Udover Azimuth-thrusterne er der i forskibet installeret to tunnel thrustere, som hver udvikler 600 kW. Bevægelserne i skibet koordineres via et Kongsberg DP2-anlæg. Esvagt Dana er i øvrigt forberedt for at blive omstillet til batteridrift, men der er endnu ikke lavet nogen installation.

Men bliver det et krav fra en kunde for at kunne operere i et givent område, så findes muligheden for at ændre skibet. Esvagt Dana har en betydelig kapacitet på fuelolie. Den er på 400 kubikmeter, hvilket svarer til 16 døgn med sejlads i fuld kraft. Det er dog ikke meningen med kapaciteten, men derimod kan Esvagt Dana levere gasolie til andre enheder til søs. Det er muligt at overfører op til 60 kubikmeter gasolie pr. time til et andet skib igennem en tre tommer ledning. Nogenlunde den samme kapacitet har skibet, hvis der overføres ferskvand til andre skibe. Navnet Esvagt Dana er hentet fra Esvagt’s første skifteskib. Det var det tidligere fiskeriundersøgelseskskib Dana, som blev købt i april 1984. Det virkede i rollen som vandbus til og fra Esbjerg frem til 2001, da det faldt for aldersgrænsen og blev solgt. Skibet har siden været i Esbjerg flere gang i rollen som tre mastet charterskib under navnet Golden Leuwe

FAKTA OM ESVAGT DANA Byggeværft Astilleros Zamakona, Bilbao Byggenummer # 780 Design Havyard type 931CCV Ejer Esvagt A/S Hjemhavn Esbjerg Kaldesignal OWGN2 IMO-nummer 9787467 Kontraheret 19-06-2015 Køllagt 15-02-2016 Søsat 25-04-2017 Afleveret 27-06-2018 Længde o.a. 88,4 m Længde p.p. 76,8 m Bredde 15,233 m Dybgang 5,5 m Sidehøjde 9,24 m Tonnage 3.808 BT 1.143 NT 1.000 DWT Hovedmaskineri 4 x Caterpillar type 3512C HD Udtag 4 x 1.375 kW Fremdrift 2 x 2.100 kW Thrustere 2 x 600 kW Servicefart 18 knob på 24 kbm 14 knob på 10.5 kbm Standby 3 kbm Fuel kapacitet 400 kbm Ferskvand 250 kbm Aptering 75 personer i singlekabiner 55 til rådighed for charter Messe 36 personer Safe Transfer Boat 1 x Esvagt STB12 8 pax plus 1,5 tons gods Servicefart 30 knob Maskineri 2 x Volvo IPS450 Udtag 2 x 230 hk Klasse DNV-GL +1A1, E0, SF. COMF-V(2) C (2), Clean design, Dynpos  Autr.BIS.SPS Ice E, Battery power UNDERLEVERANDØRER ESVAGT DANA Design Havyard Byggeværft Zamakona Klasse DNVGL +1A1 E0m SF, COFV2(C) 2 DP-system Kongsberg SatCom Sailor+ EMC SeaTech Radars Raytheon Dækskran RedRock Hovedmaskineri Caterpillar 3512C HD Azimuth thruster Steerprop O/Y Manøvre thruster Brunvoll Nødgenerator Volvo Penta Davits VESTDAVITS Redningsflåder Viking

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 9 /


DANISH MARITIME FAIR GÅR SAMMEN MED BELLA CENTER COPENHAGEN

Medie Gruppen Maritime Danmark og Bella Center Copenhagen har indgået samarbejde om at udvikle og afholde den internationale maritime messe - Danish Maritime Fair - i årene 2020 og 2022.

D

anish Maritime Fair har eksisteret siden 2014 og er indtil nu blevet afholdt fire gange, med Medie Gruppen Maritime Danmark ved rorpinden som arrangør. Næste gang bliver den 13 - 14 maj 2020 og altså i tæt samarbejde med Bella Center Copenhagen, der er Skandinaviens største messe- og kongrescenter.

kommende udgaver af Danish Maritime Fair i 2020 og 2022, mens Maritime Danmark vil stå for overordnet markedsføring i ind- og udland samt udgivelse af et stort messemagasin.

”Vi ser Danish Maritime Fair som en fagmesse med et stort potentiale, og vi glæder os til at blive en del af messen og bidrage med vores knowhow og kompetencer”, siger Malina Lebrecht Hye, messe udviklingsdirektør i BC Hospitality Group, der står bag Bella Center Copenhagen.

”Vi glæder os meget til samarbejdet med Bella Center Copenhagen, som vi forventer os meget af. Med en flerårig aftale om udvikling og afholdelse af Danish Maritime Fair er der nu lagt en sikker kurs for messen, og vi kan sammen lægge os i selen for at udvikle messen yderligere”, siger Rene Wittendorff, adm. direktør i Medie Gruppen Maritime Danmark og initiativtager til Danish Maritime Fair.

Ud over faciliteter i absolut topklasse, er en af Bella Center Copenhagens særlige styrker beliggenheden, med sin direkte adgang til motorvej, egen metrostation – samt kort afstand til såvel Københavns centrum som Københavns Lufthavn, der er Nordens største.

KØBENHAVN TRÆKKER Og selve fagmessen Danish Maritime Fair kommer ikke til at stå alene. Arrangørerne arbejder nemlig på at bygge en portefølje af danske og udenlandske maritime møder, konferencer og workshops op omkring Danish Maritime Fair.

SALG OG PROJEKTLEDELSE Bella Center Copenhagen vil i samarbejdet have ansvaret for salg og projektledelse af de

”Vi ved fra tidligere messer, at ikke kun danske men også mange udenlandske maritime virksomheder er interesseret i at komme til København,

/ SIDE 10

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

for at vise deres produkter og kompetencer frem for et internationalt publikum. København er byen der bygger bro mellem Norden og resten af Europa, og med Bella Center Copenhagen som venue, har Danish Maritime Fair nu fået de allerbedste rammer at udvikle sig yderligere i”, siger Martin Uhlenfeldt, Partner i Medie Gruppen Maritime Danmark. STOR TILFREDSHED Den nye aftale vækker glæde blandt de faste udstillere på messen, bl.a. hos Weilbach, der er blandt verdens største leverandører af nautisk software og data. ”Det er af stor betydning for den danske maritime branche, at vi som en stor søfartsnation har vores egen hjemmebane i form af Danish Maritime Fair”, siger Torben Frerks, adm. direktør i Weilbach. ”Weilbach har altid taget del i Danish Maritime Fair, og det vil vi fortsat gøre. Vi glæder os til at blive en del af det nye set-up i Bella Center Copenhagen”, siger Torben Frerks.


I takt med at branchen forandrer sig, ændrer vores kunders behov sig også. Nye risici og muligheder opstår, og vi er i konstant udvikling for at kunne servicere vores kunder bedst muligt.

Codan Marine - vi er der, når du har brug for os. Kontakt os på: Tlf: 33 55 31 87 Mail: denmarkuw@codanmarine.com Eller besøg vores hjemmeside: www.codanmarine.com

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 11 /


TEMA: ELEKTRONIK, IT OG KOMMUNIKATION

AUGMENTED REALITY - sådan vil det nye system se ud for navigatøren

NYE AVANCEREDE PRODUKTER FRA FURUNO

Alle er enige om at digitaliseringen vil ændre verden. Visionerne er mange og store, ingeniørerne har travlt. Helt i front finder man japanske Furuno, der er markedsledende indenfor maritim elektronik. Her er de digitale visioner allerede omsat til virkelighed i en lang række nye produkter, og flere er på vej.

”Furuno har rigtig mange nye produkter i pipelinen”, siger Freddie Hansen, adm. direktør i Furuno Danmark A/S. ”Produkter som vil kunne forbedre sikkerheden til søs - hvilket er meget vigtigt for os, og andre produkter der sikrer, at vi fra land er i stand til at overvåge udstyret om bord i skibene og foretage rettidigt vedligehold.

Det vil spare en masse penge”, konstaterer Freddie Hansen.

gang, og måske en af årsagerne til, at 70 procent af alle ulykker til søs skyldes menneskelige fejl.

AUGMENTED REALITY I dag er det sådan, at navigatøren har rigtig mange informationer han eller hun selv skal samle i sin hjerne: radarbilledet, gyrokompasset, ECDIS, AIS, GPS og så videre - samtidig med at der skal holdes udkig fra broen. Det er mange ting på én

”Det vi gør nu, er at samle alle informationerne på én skærm - hvilket betyder at navigatøren får et meget bedre og hurtigere overblik. Så han eller hun kan koncentrere sig om at tage beslutninger ud fra ét samlet billede af situationen”, forklarer Freddie Hansen.

AUGMENTED REALITY - i dagslys

Systemet fungerer på den måde, at der i formasten opsættes et videokamera der dækker en vinkel på 99 grader. Det billede vises på en skærm - suppleret med informationer hentet fra radaren, gyroen, ECDIS ruteplanlægningen inklusive no-go zoner, AIS-oplysninger, GPS mm. Oplysningerne er forsynet med forskellige farvekoder, gul/caution - det er noget der kommer imod en, blå - så er de medsejlende. Når systemet er færdigudviklet, er det tanken at alle informationer skal projekteres op på indersiden

/ SIDE 12

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


PROFIL AUGMENTED REALITY - om natten

af vinduerne, om natten suppleret med billeder fra et infrarødt kamera. ”Vi har vist systemet til en del navigatører, og de siger samsstemmede at det her er et ekstremt værdifuldt værktøj”, siger Jørgen Fløe Mikkelsen, salgs- og marketingsdirektør. Systemet har det sidste halve år været testet om bord på 30 skibe fra et stort japansk rederi, også her er tilbagemeldingerne meget gode. Går det som planlagt vil Furuno Danmark kunne tilbyde sine kunder systemet sidst på året. FURUNO Furuno har verdens største produktportefølje indenfor maritim elektronik. Alene når det gælder radarer spænder kataloget over 30 forskellige modeller. Alt er udviklet af Furuno’s ingeniører, og produceret på egne fabrikker i Japan og Kina. Virksomheden tæller mere end 3.000 medarbejdere, heraf 400 i udviklingsafdelingen. ”Vi leverer til alt fra lystbåde, arbejdsbåde, forsyningsskibe, specialfartøjer, over fiskefartøjer til store handelsskibe. Markedsandelen er meget høj - i Kina, Japan og Korea står der Furuno udstyr på broen i halvdelen af alle nybyggede skibe”, konstaterer Freddie Hansen.

”Når der kommer en warning vil vi kunne se den i vores servicecenter i Grækenland, og alt efter alvor og aftale med rederen reagere på den. Det kan f.eks. være at sende en mail med troubleshooting til skibet, men vi kan også koble os direkte op på udstyret og arbejde med problemerne fra land”, siger Jørgen Fløe Mikkelsen. ”Målet er at spare omkostninger ved at løse problemerne fra land i stedet for at sende en serviceteknikker afsted. Med baggrund i et konkret eksempel viste det sig, at 57 procent af de fejlmeldinger der kom fra udstyr om bord på skibet kunne klares fra land. Det er interessant for rederierne, der er mange penge at spare”. De store mængder data er også en fordel for Furuno, der mod tilladelse fra rederiet kan sende oplysningerne tilbage til fabrikkens udviklingsafdeling, så de indgår i den løbende evaluering og forbedring. Systemet er allerede på markedet nu. ”Vi er i dialog med nogle af vores kunder om at få udstyret om bord i seks nybygninger”, oplyser Jørgen Fløe Mikkelsen FURUNO DK Furuno Danmark A/S er koncernens største afdelingskontor udenfor Japan. Det danske

selskab har ansvaret for at markedsføre, sælge og servicere Furuno produkter i et område der dækker: Danmark, Færøerne, Island, Grønland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Georgien og Israel. Produkterne er opdelt i tre grupper: • Navigationsudstyr - f.eks. radarer, elektroniske søkort, autopilot, log, ekkolod, GPS mm. • Kommunikationsudstyr - lige fra små håndholdte radioer, faste VHF-anlæg, GMDSS, satellitkommunikationsudstyr mm. • Fiskefartøjer – f.eks. levering af hele brosystemer inkl. avanceret fiskesøgningsudstyr. Når det gælder handelsflåden, ligger markedsandelen på 40 procent, til fiskeriet er den helt oppe på 70 procent. Furuno Danmark opererer også på lystbådmarkedet, her betyder fabrikkens high-end produkter, og deraf følgende højere pris, at markedsandelen ligger på mere beskedne 12-15 procent. Ud over salg driver Furuno Danmark også et maritimt træningscenter med to komplette mission-simulatorer. Centrets træningsprogrammerne er solgt på licens til 15 navigationsskoler over hele verden. Siden starten for seks år siden er 100.000 navigatører uddannet ved hjælp af Furuno Danmarks træningsprogrammer. Kontakt Furuno Danmark hvis du vil vide mere om de nye spændende produkter. FURUNO DANMARK A/S Hammerholmen 44-48 2650 Hvidovre www.furuno.dk sales@furuno.dk Tlf.: +45 36 77 45 00

REMOTE MONITORING SYSTEM Furuno har de sidste 5-6 år indbygget testpunkter i alt det udstyr de producerer. Inde i en radar er der f.eks. op til 200 målepunkter, der registrerer temperatur, strømforbrug, frekvens osv. ”Alle disse målinger fra hele udstyret samler vi nu og sender i land via fleetbroadband. Her bliver alle data analyseret for at tjekke, om målingerne befinder sig indenfor de intervaller de skal - og hvis målingerne begynder at pege i den forkerte retning, så genereres der en advarsel”, forklarer Jørgen Fløe Mikkelsen. Systemet opererer med tre typer af advarsler. Cautions - blot noget man skal være opmærksom på. Warnings - en advarsel om, at det her kan ende med at blive et problem. High Risk warnings - dem skal der handles på med det samme.

REMOTE MONITORING SYSTEM

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 13 /


TEMA: ELEKTRONIK, IT OG KOMMUNIKATION

AF BENT MIKKELSEN

DANSK UDVIKLET TEKNOLOGI OVERVÅGER EMISSIONER Siden 2015 har Nordic Tankers, Dania Ship Management og Danfoss IXA arbejdet sammen om at teste ny innovativ teknologi, der gør det muligt løbende at overvåge skibes emissioner. Systemet gør det bl.a. muligt at dokumentere overholdelse af de kommende globale svovlkrav.

- Sensorudstyret fra Danfoss IXA er et innovativt stykke teknologi, der gør det muligt for skibsejere løbende at dokumentere overholdelse af IMOs krav til svovludslip, siger Per Sylvester Jensen, CEO, Nordic Tankers. - Hos Nordic Tankers stræber vi efter, sammen med vores partnere, at være i spidsen for den globale udvikling indenfor erhvervet. Derfor er vores samarbejde med Danfoss Ixa om at

/ SIDE 14

teste nye muligheder af stor betydning, siger Per Sylvester Jensen. HOLDBARHED I ET KRÆVENDE MILJØ Sensorteknologien blev i 2015 installeret om bord på kemikalietankeren Nordic Mari, der ejes af Nordic Tankers og drives af Dania Ship Management. - Udstyret er godt designet og blev leveret til Nordic Mari som et færdigt produkt. I begyndel-

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

sen af testperioden blev sensorens holdbarhed udfordret af det meget giftige og barske miljø, hvor den blev placeret, men problemerne er blevet løst af Danfoss IXA, siger Carsten Brix Ostenfeldt, CEO, Dania Ship Management. Når IMO beslutter sig for, hvordan håndhævelsen af de nye miljøkrav skal foregå, vil samarbejdet med Danfoss IXA være en stor fordel for Dania Ship Management.


Hos Nordic Tankers stræber vi efter, sammen med vores partnere, at være i spidsen for den globale udvikling indenfor erhvervet. - Per Sylvester Jensen, CEO, Nordic Tankers

BIG DATA - Teknologien gør det muligt på verdensplan at dokumentere, hvor meget ens skibe udleder, og dataene sendes direkte til dig i land. Det betyder, at vi til enhver tid kan dokumentere overholdelse. Og når udviklingen begynder at tage fart, er vi klar og et skridt foran konkurrenterne, siger Carsten Brix Ostenfeldt. - Vores næste mål er at sammenligne aflæsningerne ombord på Nordic Mari med andre

eksterne aflæsninger, fx sensoren monteret på Storebæltsbroen i Danmark”, siger Carsten Brix Ostenfeldt. LIGE VILKÅR - Sensorerne på broen handler først og fremmest om at sikre overholdelse at danske og internationale lovkrav, men i fremtiden vil teknologien også bidrage til at sikre lige vilkår på markedet, hvilket vi er store tilhængere af, siger Ostenfeldt.

Udover at overvåge emissioner løbende og dokumentere overholdelse, har sensorteknologien også gjort det muligt for Dania Ship Management at registrere, hvordan motoren arbejder ved at læse dataene fra fartøjet.


AF JENS NØRGAARD

REN POLITISK ”MAVEPLASKER” AT LUKKE KOLDING ERHVERVSHAVN Landmænd på Kolding egnen, der står bag nogle af de største lejere på Kolding Havn som grovvareselskaberne DLG og Danish Agro, er mere end fortørnet over byrådets beslutning om at lukke Kolding Havn om 25 år og erstatte erhvervsområdet med boliger og rekreative tiltag. Det er en ren kommunalpolitisk ”maveplasker” i følge landmændene. Et enigt byråd traf den endelige beslutning tirsdag den 27. november, hedder det i en udtalelse fra byens borgmester Jørn Pedersen, (V). Overraskelsen over byrådets beslutningen er stor og har bestemt ikke fået den efterfølgende ”storm” til at lægge sig.

B

eslutningen om at lukke havnen vil ifølge borgmester Jørn Pedersen tjene Kolding bedst og løfte dets image og gøre den attraktiv for bosætning. Nogle af virksomhederne vil sikkert flytte til nabobyen Fredericia, der i disse år bliver markant udbygget med tørhavn og logistikcenter i Taulov. Direktøren for ADP Associated Danish Ports - der er en sammenlægning af Fredericia, Nyborg og Middelfart Havne - Nils Skeby - hilser da også eventuelle tilflytter velkommen.

tage imod. Samtidig glæder han sig over den store politiske opbakning i kommunen til den sønderjyske dybvandshavn.

Det gør de også i Aabenraa, hvor havnedirektør Henrik Thykjær står med åbne arme for at

Lige meget hjalp det, og for at det ikke skal være ”løgn” fulgte Trekantområdets bedste

/ SIDE 16

Nedlæggelsen af Kolding Havn blev politisk offentliggjort umiddelbart efter at havnens bestyrelse havde præsenteret den nye havneplan, der ud over kvalitet og vækst tog hensyn til nye miljømæssige løft som aldrig set tidligere i en dansk havn.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

handelsby - Vejle - i hælene på Kolding - dog i et lidt mindre omfang. Her skal erhvervslivet fraflytte den nordlige del af havneområdet. I stil med Kolding skal der ligeledes skabes nye boligområder med nærmiljøet som fjorden som tiltrækningskraft for bosættere. Den sydlige del af Vejle havn, skal fortsat huse erhvervsinteresser. GØR SKADE PÅ ERHVERVSLIVET Koldings beslutning har i den grad fået erhvervsfolk op af stolen. At nedlægge betydende erhvervshavne er afvikling og ikke udvikling, står der i flere udtalelser! Kolding havns virk-


Building on a strong foundation We have been totally independent for over 60 years and we never compete with any of our customers in the end market. We only make one kind of product and we have total control over our sales, distribution and every single component we use. All of these reasons go some way to explaining why so many of our customers see us as… the natural choice for alternators.

Official Mecc Alte Marine Distributor

The world’s largest independent producer of alternators 1 – 5,000kVA

www.meccalte.com Coral reefs start as a single polyp and can become big enough to form islands and alter shorelines.

Denmark

Norway

+45 9664 0977

+47 7014 2069

www.transmotor.com

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 17 /


somheder er ramte af et ”granatchok”. Man gør simpelthen alvorlig skade på det erhvervsliv som er grundlaget for beskæftigelse og velfærd, advarer DI Transports branchedirektør Michael Svane i debatindlæg. Kolding Byråds beslutning har været holdt helt ind til kroppen samtidig med at rådets medlemmer af havnebestyrelsen - Kolding Havn er ejet af kommunen - fulgte og deltog aktivt i arbejdet med at udarbejde den nye havneplan. Den blev forelagt byrådet i oktober. Rådets repræsentanter i havneudvalget var således øjensynligt klar over at det kun var et spørgsmål om tid før ”bomben” sprang. Det skete stort set samtidig med at Danske havnes ny adm. direktør Tine Kirk Pedersen kunne afsløre, at Danmark er den sjette bedste i verden til havnedrift. Danske havne kan blive endnu bedre. Lovgivningen skal ifølge direktøren gøre det nemmere at gennemføre digitalisering af forretningsprocesser. Her ligger Finland f.eks. foran Danmark. Den store og meget tunge konkurrent syd for den dansk-tyske grænse hansestaden Hamborg - er stærkt på vej med en total digitalisering af hele havneområdet - omfattende den intermodale trafik, lager og containerterminaler med mere. AKTIV HAVN I 175 ÅR Kolding havn har været aktiv og innovativ gennem nu 175 år. I dag har havnen 433 arbejdspladser og ca. 2.800 afledte. De er knyttet op på aktiviteterne på havneområdet. I alt er der 17 virksomheder med 515 ansatte, der har den direkte kontakt til søfarten. Totalomsætningen i tons lå i de første 10 måneder af 2018 på indeks

/ SIDE 18

95,5 - omkring 4,5 procent under samme periode i 2017 - der var havnens bedste år nogensinde.

til selskabet agter de at udfylde kontrakten frem til deadline om 20 år.

Blandt de laster der har tilført mest værdi, er væksten inden for håndtering af nyt stål, recyling af metal, ligesom korn og træ viser en opadgående tendens.

De to fodervirksomheder er hvad kvadratmeter angår blandt de største lejere på Kolding havn. Tilsammen råder de over ca. 60.000 kvadratmeter under tag. I den sammen hæng er vi en mindre spiller fortsætter shippingmanden Peter Grau. Vi har 5.800 kvadratmeter udendørsareal og 1.000 kvadratmeter indendørs i store lagerhaller som havnen har bygget til os for opbevaring af Natriumsulfat.

En af de shippingfolk der har været med til at tilføre Kolding Havn mest værdi gennem se senere år inden for området recycling af metal til f.eks. omsmeltning i bl.a. Spanien og Portugal og bagefter reimportere den smeltede masse som nye stålbjælker, er den 60-årige Peter Grau, Grau Shipping. Shippingmanden er barnefødt i Kolding og har haft hele sin opvækst ved og på fjorden, så shipping lå ligesom naturligt for koldingenseren. Sammen med en kompagnon vendte han i 2011 tilbage til barndomsbyen efter et længere ophold i Fredericia hos Shipping.dk. Her beskæftigede han sig bl.a. med befragtning og timecharter sideløbende med at han drev sit eget coasterrederi med flere fartøjer i europæisk fart. Det fik finanskrisen i 2008 sat en stopper for. VIGTIG STRATEGISK HAVN I dag driver han sammen med to medarbejdere Grau Shipping, hvor tørlast er det bærende i forretningen. Byrådets beslutning rammer ikke kun den mindre shippingvirksomhed, men også de helt store lejere på Kolding Havn som grovvareselskaberne DLG samt Danish Agro der hver for sig har investeret millioner i store og moderne foderstoffabrikker, fordi de anser Kolding som en vigtig strategisk havn. Investeringerne er sket i tæt dialog med havnen og det politiske bagland. Danish Agro har en lang lejekontrakt med havnen og står det

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

På verdensplan produceres der på årsbasis helt op til 6 mio. tons af den vigtige råvare som herhjemme hovedsageligt anvendes af Novozymes til fremstilling af vaskemidler og i processen omkring fremstilling af papirmasse. SKROT RETUR SOM STÅL Kolding Byråds beslutning rammer som et chok for os alle på havnen, fortsætter Peter Grau til Maritime Danmark. Med beslutningen om at lukke stopper al videre investering på havnen fra lejernes side, siger shippingmanden videre. Hvad der skal ske i relation til os og vore forretningsområder er jeg endnu ikke klar over. Vi samarbejder med den store sønderjyske recycling koncern Rimeco i Aabenraa. Om året afskiber vi op til 30 gange i størrelsesorden 10.000 til 20.000 tons skrot til Spanien og Portugal. Behandlingen af skrot sker ud fra de nyeste og mest miljøvenlige principper, hvor vi indsamler og sortere her på havnen. De skibe der afsejler med mængderne er næsten de samme, der kommer retur med stålbjælker til den anden store bruger og samtidig en af de ældste virksomheder i havneområdet i Kolding H. Daugaard A/S.


AF JENS NØRGAARD

REDERIET M.H. SIMONSEN HAR ØGET FLÅDEN AF EGNE TANKSKIBE Tankskibsrederiet M.H. Simonsen ApS i Svendborg har overtaget et mindre hollandsk tankskib ”Cliff Water”, som nu er sat i nordeuropæisk fart i segmentet produkttank olie/kemikalie transport. Skibet sejler nu under dansk flag som ”Oracliff”. Det er det syvende fartøj i det sydfynske rederi. FOTO: SØBY VÆRFT

”Oracliff” er på 3.500 dwt og bygget i 2002. Skibet måler 91 meter i længden og 12 meter i bredden. Dybgangen er sat til 5,26 meter. I det sene efterår lå tankskibet i dok på Søby Værft for maling og en gennemgribende gennemgang og modernisering. Ifølge skibsreder Lars Simonsen har man med ”Oracliff” fået et godt fartøj til de opgaver som skibet skal bruges til i short sea trafikken. Rederiets skibe sejler spredt ud over det europæiske kontinent. To af fartøjerne ”Orasila” og ”Oratank” ligger dog i kystfarten i Grønland. Udover egen flåde har rederiet flere tankskibe i management. Alle skibene inklusive egen flåde er i størrelsesorden 2.500 dwt. til 8.000 dwt. I SØFARTEN SIDEN 1800-TALLET Rederiet M.H. Simonsen ApS er en familieejet virksomhed oprindelig grundlagt i 1931 i Løgstør af Lars Simonsens far, skibsfører Martin Hjorth Simonsen. I 1945 flyttede familien til Middelfart. Faktisk går rederiets historie og familiens bekendtskab med søfarten tilbage til midten af 1800-tallet. Sygdom og dødsfald besværliggjorde aktiviteterne inden for søtransport, men skibsfører Martin Hjorth Simonsen, havde sat sig et mål. Han fik sat skub i rederiet ved at beskæftige sig med tørlast og transport af melasse for De danske Sukkerfabrikker og Spritfabrikker. I 1961 blev tørlastfarten opgivet. I stedet slog rederiet ind på tankfart efter køb af det første tankskib. Det blev indsat til transport af melasse og andre fødevareprodukter i flydende form som f.eks. fiskeolie. Middelfart var rederiets base frem til 1992, hvor pladsforholdene blev for trange. Svendborg blev valgt til nyt domicil. Nye kunder kom til, og nu var det ikke længere melasse der var ”hjørnestenen” i tankskibs transporterne indenrigs samt til/fra Polen. Alle former for olieprodukter var nu et forretningssegment for rederiet.

Tankskibet ”Oracliff” gøres her klar til at forlade dokken på Søby Værft efter flere ugers ophold. Nymalet i rederiets klassiske farver rød/hvid, har skibet gennemgået en større overhaling fra top til tå, før den i slut november blev sendt på arbejde fra Ærø. Tankskibet sejlede til sin første opgave i Klaipeda i Litauen.

FANDT NICHE I GRØNLAND Før rederiet flyttede til Svendborg havde man fundet en niche i transport af bunkerolie til fiskerflåden i Nordatlanten ved Grønland samt Davidstrædet mellem Grønland og Canada. Den fart er stoppet, og istedet har rederiet Simonsen gennem nu flere år slået sig på kystsejlads på Grønland, hvor to skibe fortsat er fulltime i arbejde. Året 1992 blev på mange måder skelsættende for familierederiet. Lars Simonsen måtte sin unge alder til trods overtage ansvaret, da hans far og rederiet M.H. Simonsens grundlægger, Martin Hjorth Simonsen, døde. Som uddannet skibsfører med ansvar for et af rederiets tankskibe måtte sønnen gå i land og fortsætte arbejdet, hvor hans far stoppede.

Det lykkedes at fortsætte i faderens fodspor og ind i det nye årtusinde med de stadig stigende kvalitetskrav fra bl.a. afskibere, store olieselskaber og myndigheder. Rederiets tankskibsflåde skulle fornyes og ombygges til dobbeltskroget fartøjer. Det var en større proces men blev fuldendt. I dag er skibene på forkant med fremtiden. Rederiets lange og spændende historie er fortsat det bærende element i dagligdagen for skibsreder Lars Simonsen og hans søster Kirsten, cand. mag i historie og forfatter til rederiets biografi. I dag er søsteren chief operating officer (COO) i rederiet.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 19 /


NY STOR OFFSHORE KONFERENCE OG MESSE I ESBJERG

Danish Offshore Days er den fælles overskrift for tre nye arrangementer, der finder sted i Esbjerg den 28-29 marts: Danish Offshore Conference, Danish Offshore Workshops og Danish Offshore Fair. Arrangementerne afvikles på havnen hvor en række internationale virksomheder og Esbjerg Havn lægger faciliteter til.

”På trods af vores stærke position indenfor offshore i bred forstand - olie, gas, vind og dermed beslægtede maritime aktiviteter, har der indtil nu aldrig været afholdt et stort samlet arrangement med fokus på kompetencerne i Danmark”, siger Per Jørgensen, partner i Danish Offshore Days. ”Derfor har vi i et tæt samarbejde med en række virksomheder, organisationer og myndigheder taget initiativ til at starte dette arrangement op. Der er stor velvilje og opbakning fra alle sider, og vi er overbeviste om, at arrangementet vil medvirke til inspiration, innovation og vækst”, siger Per Jørgensen. En repræsentant fra Verdens Energibyer (WECP) åbner Danish Offshore Days. WECP har fokus på rammebetingelser for energiproduktion og distribution, havne service, serviceydelser generelt og produkter til sektoren. FOKUS PÅ VÆKST OG INNOVATION Danish Offshore Conference fokuserer på de avancerede teknologier og stærke kompetencer der er i den internationale offshore klynge og kommer med nye bud på, hvordan de kan omsættes til yderligere vækst. Konferencen stiller også skrapt på de mange nye muligheder for vækst og velfærd indenfor

/ SIDE 20

offshore aktiviteterne energi, turisme, miljø, offshore mining, fiskeri, naturoplevelser og digitale vækstområder initieret af transatlantiske fiberkabler. Danish Offshore Workshops går i dybden med de temaer der behandles på konferencen, med god tid til dialog, erfaringsudveksling og debat. Danish Offshore Fair åbner mulighed for at møde nogle af de virksomheder og produkter det hele handler om, plus en række mindre eller nystartede virksomheder der kommer med deres bud på fremtidens løsninger. STORE MULIGHEDER Der er fortsat store mængder af olie- og gas i verden og nye fund kommer løbende til. Efterspørgslen vil fortsat være stabil mange år endnu - distributionsnettet er vidtforgrenet, enkelt og konkurrencedygtigt.  

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK


Danske vindmøller er de mest udbredte i verden, og danske virksomheder udgør sammen med partnere og investorer fra andre lande vindsektorens spydspids. En position der forplanter sig hele vejen gennem værdi- og servicekæde. Udnyttelse af havet og dets ressourcer vil blive øget i de kommende år. Passer vi ikke på, risikerer vi at blive kvalt i vores egen succes med belastningen af havet med fx plastik affald. Ressourcerne skal udnyttes til energi og som spisekammer, men med omtanke - så også de kommende generationer får glæde af havet som en livsafgørende ressource.

MOTORRENOVERING

Det er vores speciale!

Vi renoverer alle typer af motorer til marine-, entreprenør- og industrimaskiner samt salg af motorreservedele.

”Vi forventer deltagere fra alle dele af sektoren - medarbejdere fra små og store virksomheder, organisationer, myndigheder og interesserede enkeltpersoner. Og sidst men ikke mindst ser vi frem til, at unge der har lyst til at skabe sig en fremtid indenfor sektoren, deltager i arrangementerne og besøger udstillingerne”, siger Per Jørgensen.

A/S Esbjerg Cylinder Service Tlf.: 75 13 92 55 · www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service

Tlf.: 86 62 22 44 · www.mcs-itop.dk

Vi er gået i luften med ny kursusplatform

www.mtsd.dk

ALT I MARITIME KURSER FOR PROFESSIONELLE Se vores kursusplan for 2019. Vi tilbyder skræddersyede kurser i både ind– og udland. kursus@marnav.dk Telefon +45 6253 1075

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 21 /


AF JENS NØRGAARD

SKANDINAVIENS FØRSTE TØRHAVN GØRES KLAR TIL DE FØRSTE LEJERE Hvor søgemaskinen Google nu for alvor er i gang med at etablerer sit store datacenter i Taulov ved Fredericia til 4,5 mia. kr. går den amerikanske gigants nabo - ADP Associated Danish Ports/Fredericia Havn - nu i gang med at køre entreprenørmaskinerne i stilling til anlæg og byggemodning af det der skal blive til Skandinaviens største og foreløbig eneste Dry Port/tørhavn. ADP’s arbejde vil ske i flere etaper på havnens 700.000 kvadratmeter store grund, efterhånden som erhvervslivets interesser melder sig.

U

dviklingen af Taulov Dry Port til erhvervslejemål sker i et joint venture med PFA. De to partnere ADP/PFA forventer at investerer mindst 2 mia. kr. i projektet ved Taulov, hvor DLG Dansk Landbrugs Grovvareselskab bygger et stort logistikcenter i forbindelse med en 20-årig lejeaftale. Derudover er den danske grovvarekoncern nu i gang med at samle alle sine administrative dele fra hele landet inklusive Axelborg i København i et nyt domicil i det naturskønne Snoghøj med udsigt over Lillebælt til Fyn.

FOTO: ADP

Principperne for lejemål i Taulov Dry Port er de samme som på havnen i Fredericia. Her stiller ADP arealerne til rådighed for kunden, som så kan vælge selv at opføre f.eks. lagerhal eller lade havnen gøre det i f.eks. størrelsesordenen 10.000 kvadratmeter eller leje sig ind i et 25.000 kvadratmeter stort kvalitetssikret generisk lagerbyggeri som skiller sig ud fra mængden, og hvor kunden måske kun skal bruge 2.000

ADP’s administrerende direktør, Nils Skeby, på rundtur i fæstningsbyens havn. / SIDE 22

kvadratmeter i en seks måneders periode. Den slags lejemål findes ikke i Danmark i dag, men hos ADP gør det! DRY PORT GIVER BONUS Det fortæller ADP’s CEO, Nils Skeby, som oplever en stor interesse for sit projekt fra havnerelaterede im- og eksportvirksomheder. Det omfatter også virksomheder fra de to havne som Kolding og Vejle, hvor den politiske interesse stort set går fra en total lukning af havneaktiviteterne i Kolding i 2025 til en delvis ”nedsmeltning” i Vejle, bedyrer shippingfolk over for Maritime Danmark. Hverken DA eller DI Transport har haft succes med protesterne i relation til beslutningerne. Der er ingen fremtid for os i disse havne, kommer det nu fra havnearbejderne på kajanlæggene. Til gengæld stråler optimismen ud øjnene hos ADP’s medarbejdere. Det der gør tørhavnen så interessant, fortsætter Nils Skeby, er ikke mindst placeringen i midten af Trekantområdet som et stjernepunkt for logistikvirksomheder, der er afhængige af intermodale transportløsninger som skib, fly, bane og lastbil. Fra tørhavnen er der direkte skinneforbindelse til Fredericia Havn. Derudover er der direkte adgang til motorvejssystemet. PAKHUSE SOM STØJMUR ADP’s havne Fredericia, Nyborg og Middelfart er vigtige brikker i det samlede logistikflow i Region Syddanmark, fortsætter Nils Skeby: -vi forbinder området med resten af verden og forsyner virksomheder og offentlige institutioner med alle former for leverancer. Hos ADP spænder vi vidt – fra håndtering af containere, løs bulk, krydstogt, vindmølleprojekter samt udvikling af Taulov Dryport A/S

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK

I slutningen af november godkendte havnens bestyrelse et byggeprojekt til 12-15 mio. kr. i form af to nye pakhuse. Pakhusene skal udover diverse former for gods og løs bulk også tjene som støjmur mellem havnen og en større bebyggelse. Fra det kvarter der grænser op til vort område, hvor den tidligere skinnesvejsecentral var placeret, sker det, at vi får støjklager i forbindelse med containerhåndteringen, siger Nils Skeby videre. Med byggeriet af pakhusene imødekommer vi ikke kun beboer ønsker om at reducere støjen fra havnen, men i ligeså høj grad vore virksomheders ønsker til lagerkapacitet. Er vi ikke i stand til at løse et akut problem for virksomhederne her og nu, måske bare i en kortere periode som oplagring af gods, så sejler skibene blot til en anden havn. Den situation vil vi nødig komme i. FREDERICIA EN FEEDERHAVN ADP i Fredericia er en udpræget feederhavn med flere ugentlige afgange til Hamborg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen, Gdynia og Helsingborg. Det er rederier som MSC, Team


Feederskibet ”Süderoog”, der er hjemmehørende i Gibraltar under lastning i Fredericia. Skibet fortsatte sin rejse umiddelbart efter til Oslo. FOTO: JENS NØRGAARD

Lines, Unifeeder og Hapag Lloyd, der mere eller mindre har deres faste ankomster/afgange her i Fæstningsbyen. Det er Fredericia Shipping der varetager driften af havnens containerterminal. Virksomheden der hører til de dynamiske i det maritime miljø, har allerede placeret sig i tilknytning til ADP’s tørhavn i Taulov. Shippingvirksomheden har etableret en containerterminal med en samlet kapacitet på 111.000 TEUs og flere kilometer skinneareal til samling af container- eller tankgodsvogne med f.eks. kemiske produkter, før de sendes videre til modtagere ud over Europa. Over kaj på Fredericia Havn håndterer Fredericia Shipping årligt ca. 85.000 TEU. På selve havnen har shipping virksomheden netop foretaget en større investering i seks 30 meter høje siloer til bl.a. korntørring. Eksport af korn fra Fredericia eller Kalundborg udgør en del af det segment den lokale shippingvirksomhed også varetager.

IDEEN BLEV HENTET I TYSKLAND Ideen til Taulov Dry Port er hentet i Tysklands folkerigste delstat Nordrhein Westfalen. Delstaten med over 18 mio. indbyggere var engang Tysklands epicenter for kulbrydning med Ruhrdistriktet som det centrale midtpunkt. I Duisburg ligger verdens i dag største og første indenlandske Dry Port – opbygget på mindre end 10 år og tilknyttet ”Silkevejen” pr. bane til/fra Kina. Årligt handler tørhavnen flere end 3 mio. container på et 300 ha stort område til flodskibe, bane og lastbiler. Duisburg er et nøgle hub i global logistik og handel. Havnen har et samlet rangerterræn til banetransport på ikke mindre end 150 kilometer. Om udviklingen på ”Silkevejen” kun kort: I 2006 transporterede de tyske jernbaner DB ca. 40.000 container fra Kina til Duisburg. Totalt set håndteres i dag årligt 80 mio tons gods. Omsætningen for blot et par år siden i Dry Port Duisburg lå på 230 mio. EU ifølge det belgiske, luxembourgske og tyske handelskammer.

INFRASTRUKTUREN AFGØRENDE Hos ADP er det infrastrukturen der ligesom i Duisburg er afgørende for fremtiden. Tørhavnen i Taulov ligger som et ideelt stjernepunkt for fordeling af varemængderne. Sådan er det, fastslår CEO i ADP Nils Skeby, for godset søger nu engang derhen, hvor det giver mening. At kunderne så samtidig har nemt ved at komme til Taulov, gør det ikke mindre interessant at frekventere knudepunktet. En anden fordel ved at bruge en tørhavn som Taulov Dry Port er de rent miljømæssige aspekter. Her er vi nød til at tale ”De blå landeveje” op! Et blik på de danske motorveje alene siger alt. Trængslen af lastbiler er efterhånden så voldsom, at transporterne over større afstande på ”gummihjul” må flyttes til skinner eller skib ellers bryder infrastrukturen i Danmark totalt sammen, slutter direktør Nils Skeby, og iler videre til det næste møde! ADP havde ved udgangen af 2017 et overskud på i alt Fredericia 22,8 mio. kr. før skat.

LÆS DAGLIGE NYHEDER PÅ WWW.MARITIMEDANMARK.DK SIDE 23 /


Karriereløft? Tag en diplomuddannelse i vedligehold med fleksibel undervisning.

EN DIPLOMUDDANNELSE giver dig viden og kvalifikationer, som kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje. Videncenter for Drift og vedligehold tilbyder et fleksibelt forløb, så du kan løfte dine kompetencer, også når du er på søen. EN TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE i vedligehold styrker dit lederskab og din helhedsforståelse i arbejdet med vedligehold, driftssikkerhed og optimering. Lær at organisere og lede vedligeholdelsesopgaver, implementere strategier og analysere forbedringsteknikker, og få værktøjer til at udvikle dit personlige lederskab.

Læs mere på www.fms.dk og kontakt os for information om fleksibel diplomuddannelse.

Find vejen frem VIA University College Købmagergade 86 . 7000 Fredericia . 7620 6546

Teknisk diplomuddannelse i energi og miljø • Teknisk diplomuddannelse i vedligehold

Profile for Media Group Maritime Denmark

Maritime Danmark 1-2-2019  

Esvagt Dana: Esvagt A/S har for længst taget levering af det nye skifteskib, som er betegnelsen for det skib, som sejler afløsermandskab ud...

Maritime Danmark 1-2-2019  

Esvagt Dana: Esvagt A/S har for længst taget levering af det nye skifteskib, som er betegnelsen for det skib, som sejler afløsermandskab ud...