Page 28

S205 CETON BRAGTE FORSKNINGEN PÅ DYBT VAND

Igen i år var S205 Ceton med i samarbejdet om at bringer forskere fra DTU Aqua ud på det dybe vand i Nordsøen for at studere makrellen. Kursen var sat og skibet lastet med videnskabeligt udstyr og stor entusiasme. I løbet af juli måned har Danmarks Pelagiske Producentorganisation deltaget i et spændende forskningsprojekt i Nordsøen. Formålet var at undersøge makrellens udbredelse i - og betydning for Nordsøens økosystem og skabe en mere nuanceret forståelse for bestandsstørrelsen og makrellens rolle som rovfisk. Det er andet år at togtet gennemføres og ligesom i 2018 blev togtet gennemført uden problemer. S205 Ceton stævnede den 2. juli ud fra Skagen Havn. Den normale besætning var på det tolv dage lange togt forøget med tre deltagere fra DTU-Aqua, Kai Wieland (Togtleder) Per Christensen og Søren Eskildsen. På de knap to uger indsamlede de i fællesskab viden om fiskebestanden, og da de kom tilbage i havn, var skibet lastet med ny viden, der kan få indflydelse på fremtidens fiskeri.

’’Togtet er vigtigt, fordi den viden der er omkring makrelbestandenes størrelse i Nordsøen og dens betydning som rovfisk på for eksempel tobis, er meget mangelfuld. Den viden er DPPO sammen med DTU Aqua nu begyndt at indsamle systematisk. Togtet havde ikke være muligt at gennemføre uden brug af forsøgskvote. Et system som er kommet i stand i forbindelse med seneste fiskeripakke. Jeg vil vurdere at en aktiv og strategisk brug af forsøgskvoten vil kunne forbedre forvaltningen af ganske mange bestande, ikke alene makrel’’ Forklarer Chefbiolog fra DPPO, Claus Sparrevohn. ET PELAGISK PROJEKT MED POLITISK PERSPEKTIV Toget er en fortsættelse af EHFFprojektet NordMak fra 2018, som blev søsat for at være med til at belyse mængden af makrel i

Togtleder, Kai Wieland og skipper, Jacob Claeson gennemgår en masse af den logistik der finder sted under et tolv dage langt togt

Nordsøen. Det skete i samarbejde med IESSNS (International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas) og det internationale Havundersøgelsesråd ICES, Som er grundlag for biologernes årlige rapporteringer til EU, der i sidste ende

er med til at afgøre, hvor meget fiskerne må fange. Netop derfor er projektet også spændende fra en politisk vinkel – fordi resultaterne på sigt kan have indflydelse på kvotefordelingsspørgsmål.

Ceton er 62,60 meter lang og 12,80 meter bred og blev bygget i 2016.

28

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 9

Besøg

på stand E408 på DanFish

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 9-2019  

Fiskeri - en livsstil også for familien derhjemme: At være ”fuldblodsfisker” er det samme som at få et dagligt adrenalinkik! Det fortæller d...

Fiskerbladet 9-2019  

Fiskeri - en livsstil også for familien derhjemme: At være ”fuldblodsfisker” er det samme som at få et dagligt adrenalinkik! Det fortæller d...