Page 10

AF JENS NØRGAARD

HOLLÆNDERNES KOMBITRAWLER ØDELÆGGER DANSK REJEFISKERI

Hollandske fiskere hører ifølge vadehavsfiskerne bestemt ikke til ”Guds bedste børn”, når de kommer med deres store boomtrawlere - såkaldte kombitrawler – ofte med for megen motorkraft ind over rejebankerne i Vadehavet. De fisker rub og stub for ”næsen” af de tyske og danske rejefiskere og smutter så igen med ”lynets” hast på dybt vand for at gå på konsumfiskeri. Motorkraften på de store kombitrawler synes bestemt større end de tilladte 300 hk. De skyldige i rodet med de hollandske trawler er opkøberne. FOTO: JENS NØRGAARD

Når vore hollandske kollegaer først har ”støvsuget” fangstområderne lukker opkøberne ned for tilførelsen af rejer. Disse opkøbere er blevet alt for begærlige, siger formanden for Rømø Fiskeriforening, den 30-årige fiskeskipper og reder til HV-67 Juvredyb, Lasse Guldberg Sörns. Som vadehavsfiskere med speciale i rejefiskeri står vi tilbage med resterne, som opkøberne ikke vil have grundet kombitrawlernes hærgen. Vi har licens men ingen kvote på ”vore” rejer. Vi skal holde os til MSC-reglerne, så vi kan bevare vores verdensledende standard i forhold til bæredygtigt fiskeri. Det fiskeri vi fra dansk side udfører omhandler næsten udelukkende hesterejer i Vadehavet fra grænsen mellem Danmark og Tyskland til Thyborøn i nord. I Havneby her på Rømø er vi fem skibe der lever af rejefiskeri. Samlet set består den danske rejeflåde efter hesterejer af 26 aktive både. Derfor er det vigtigt at vi får styr på fordelingen i fangstområderne. En indledende høring desangående vil ske i hesterejeudvalget, hvor repræsentanter for de forskellige havne og fiskerne taler sammen om udviklingen. SAMARBEJDE EFTERLYSES For at få styr på de hollandske kombitrawler skal vi endevende MSC-problematikken samt certificeringen. Flåderne af tyske, danske og hollandske rejefiskere

10

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 9

HV-67 Juvredyb klar til at forhale fra isværket til lossekajen i havneby. På dækket ses fisker Karsten Andresen fra Højer.

bliver nød til at arbejde sammen. Det er en kæmpe opgave som allerede pågår, siger Rømø Fiskeriforenings formand videre. Det der gør det vanskeligt er, at vi i de enkelte lande har vidt forskellige regler og metoder som der fiskes efter. For at sikre hesterejerne en bedre fremtid og vækst foreslår MSCprogrammet, at maskestørrelsen på nettene øges fra de nuværen-

de 24 mm til 26 mm. Her siger vi som fiskere fra. Vi er bange for at større maskestørrelse vil betyde frasortering af endnu flere rejer som vi ellers kunne få penge for, fortsætter Lasse Guldberg Sörns. Hele dette spørgsmål vil blive taget op på hesterejeudvalgets kommende MSC drøftelser.

1: Store rejer – 9,5 mm 2: Mellemstore rejer – 8,5 – 9,5 mm 3: Små rejer – 6,8 – 8,5 mm 4: Den fjerde størrelse, (Undermåler – er under 6,8 mm), går til affald. De frasorterede mængder må ikke overskride 15 procent.

”SMAG PÅ MARSKEN” I dag sorterer vi hesterejer i fire størrelser:

De rejer som godkendes køres efter landing til fabrikker i Holland. Store ferske rejer sælges i 3

Besøg

på stand E408 på DanFish

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 9-2019  

Fiskeri - en livsstil også for familien derhjemme: At være ”fuldblodsfisker” er det samme som at få et dagligt adrenalinkik! Det fortæller d...

Fiskerbladet 9-2019  

Fiskeri - en livsstil også for familien derhjemme: At være ”fuldblodsfisker” er det samme som at få et dagligt adrenalinkik! Det fortæller d...