Page 1

DKK 49,50

62. ÅRGANG · SEPTEMBER 2018 NR. 9

Kerteminde forsøger sig med hummere Fremgang for Thyborøn Stevedore Polar Fish indtager Sisimiut

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 9-2018

TOPHISTORIE 9

THYBORØN STEVEDORE A/S HAR FREMGANG PÅ GODS Det er ikke længere siden end marts måned i år at Thyborøn Stevedore A/S udvidede sin lagerkapacitet ved at tage den nye 2000 m2 store lagerhal i brug på havnen i Thyborøn. Og allerede her i juni måned slog de rekorder med godshåndteringen.

4

PROAKTIVE KERTEMINDEFISKERE I FORSØGSFISKERI EFTER HUMMER

10

- De går da og småsmiler derhjemme i Kerteminde på kajen, og i byen der engang havde en af Danmarks bedste fiskerihavne med stor flåde og god aktivitet. De smiler af mig, fordi vi vover springet uden sikkerhedsnet for at forsøgsfiskeriet vi har indledt efter hummer, også fører til succes. Det fortæller formand for Kerteminde Fiskeriforening, fisker og reder, Søren Clausen, Partsrederiet ”Albatros”, som han har sammen med sin bror Henrik Clausen. Det gælder om at ”vove” noget i tilværelsen ellers går man i stå. Jeg har det sådan: - Den der ler sidst - ler bedst!

18

8

HSC CREWBOAT FRA TUCO I JOB NORD FOR POLARCIRKLEN Tuco Marine Group i Faaborg, der har specialiseret sig i fremstilling af specialfartøjer i kompositmaterialer til bl.a. vindindustrien offshore og fiskeindustrien herunder forsyningsfartøjer til norske havbrug kunne denne sommer tilføje endnu et segment til havbrug og offshore indsats. Det er den 11 meter lange ProZero-båd beregnet som crewtransfer for mandskaberne på opdrætsanlæggene.

FRAGT SAMLES I NYE LAGERHALLER PÅ THYBORØN HAVN FØR UDSKIBNING For at reducere fragtomkostningerne samles alt bulkgodset til Sydgrønland sammen, på havnen i Thyborøn, så det hele kan sendes samlet til Grønland, i bare en enkelt udskibning.

POLAR FISH MESSE INDTAGER PÅ NY SISIMIUT Fiskeriet er i fokus, når Polar Fish 2018 åbner dørene til tre dages messe 21.-23. september i Sisimiut i Grønland. Messen slog i 2016 besøgsrekord, og igen i år vil omkring 50 virksomheder stå klar til at tage imod de mange besøgende i det grønlandske.

12

TALL SHIP RACE BLEV EN HELT UNIK SOMMERBEGIVENHED I THYBORØN Det var første gang nogensinde at Tall Ship Race lagde en afstikker forbi Thyborøn. Det var faktisk første gang nogensinde, at Tall Ship Race lagde en afstikker forbi en Midt- og Vestjysk Havn, så det var en helt særlig søndag i juli, som vi er meget stolte af.


HAVNENYT

14

OFFSHORE FACILITETERNE STÅR KLAR PÅ HAVNEN - HØR MERE PÅ WIND ENERGY HAMBURG 2018 MESSEN!

20

Der er i øjeblikket en række fiskeskibe under bygning til eksport fra danske værfter. Ikke mindre end 11 enheder er for tiden under udrustning eller konstruktion til levering til især norske redere. Det er det højeste antal i mange år og på trods af de få værfter, der er tilbage i Danmark. Skibene udrustes og leveres fra Hvide Sande, Thyborøn, Skagen og Søby.

Thyborøn Havn er en meget fleksibel havn med erfaring som offshore installations basehavn og med meget solide offshore O&M muligheder i pipeline.

16

NYBYGNINGER TIL EKSPORT

PROJEKT KRABBER PÅ THYBORØN HAVN - DE FRANSKE OG KINESISKE KUNDER ER SULTNE EFTER TASKEKRABBER WLA 184 Helot forbereder sig med nyt udstyr til en helt ny type fangst.

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

22

ORDREBOGEN BUGNER - MEN DYGTIGE MEDARBEJDERE EN STOR MANGELVARE Det strammer til i forhold til at skaffe dygtige medarbejdere til Thyborøn Skibs & Motor A/S, der er specialist i udrustning og opbygning af fiskefartøjer. I øjeblikket har man tre fartøjer på stribe – to rejetrawlere og én flyshooter – som over de næste måneder slæbes fra Polen til udrustningskajen i Thyborøn. Oveni kommer et tæt samarbejde med Vestværftet i Hvide Sande om hydrauliske installationer og design af fiskeskibe.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

62. ÅRGANG · SEPTEMBER 2018 NR. 9

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Kerteminde forsøger sig med hummere Fremgang for Thyborøn Stevedore Polar Fish indtager Sisimiut

Næste udgave: 1. oktober 2018

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FOTO: JENS NØRGAARD

Nyfangede hummer sammen med nye agn i form af laksehoveder fra norske laksefarme.

AF JENS NØRGAARD

PROAKTIVE KERTEMINDEFISKERE I FORSØGSFISKERI EFTER HUMMER - De går da og småsmiler derhjemme i Kerteminde på kajen, og i byen der engang havde en af Danmarks bedste fiskerihavne med stor flåde og god aktivitet. De smiler af mig, fordi vi vover springet uden sikkerhedsnet for at forsøgsfiskeriet vi har indledt efter hummer, også fører til succes. Det fortæller formand for Kerteminde Fiskeriforening, fisker og reder, Søren Clausen, Partsrederiet ”Albatros”, som han har sammen med sin bror Henrik Clausen. Det gælder om at ”vove” noget i tilværelsen ellers går man i stå. Jeg har det sådan: - Den der ler sidst - ler bedst!

I dag er Kerteminde fiskerihavn kun skyggen af sig selv. Ti aktive fiskere tilbage i ”folden” - en masse mindre MAF-fiskere – det er hvad der er! Sådan beskriver Søren Clausen den øjeblikkelige situation,

4

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

hvor fremtiden til fiskeriforeningen, med isfabrik og kølehus ser dyster ud. Havde vi ikke haft Musholm Havbrug i Reersø på ”vores” modsatte side af Storebælt, som aftager af store mængder is, kunne

produktionen af is til nedkøling af bl.a. fiskefangst, lukkes. Søren Clausen, (54), har fisket siden han som barn fulgte i hælene på sin morbror, der var bund-

garnsfisker i Odense Fjord. Efter folkeskolens niende klasse som 15-årig fik han hyre hos sin mors fætter, der havde en 20 tons trawler som de fiskede med efter torsk i Storebælt og jomfruhummer i

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Kattegat. Som 21-årig fik Søren Clausen sit første skib som blev navngivet ”Bodil”. VILLE FISKE MED STOREBROR Siden er det blevet til yderligere fartøjer med det største skib i spidsen for partsrederiet - trawleren 091 ”Albatros” bygget på Vestværftet i Hvide Sande i 2009. Skibet til ca. 12 mio. kr. har en længde på knap 17 meter og bredde på 6 meter. Derudover er der den kombinerede kutter og trawler og hummerfisker 092 ”Emily” og 093 ”Hector”, samt en alupram på nogle og tyve fod, som har været brugt til bundgarnsfiskeri. Det er ”Albatros” der trækker det økonomiske læs i rederiet. Skibet har en samlet besætning på 5 personer inklusive Søren Clausen og broderen Henrik Clausen, (44), samt en lærling. Der sejles på skift to uger ude og to uger hjemme. 092 ”Emily” sejler Henrik og jeg på skift alene, når vi er hjemme på fridage efter arbejdet på Nordsøen. Tejnerne skal jo kontrolleres. Der er ti års aldersforskel mellem min bror og jeg. Da jeg var i midten af 20’erne tryglede hans skole mig nærmest om at tage ham

med ud på fiskeri. Henrik drømte ikke om andet end at fiske med sin storebror, og sådan har det været lige siden, i dag dog som sagt på hver sin vagt.

Med hjælp fra et spil trækkes tejnerne op fra dybet. FOTO: JENS NØRGAARD

092 ”Emily”, som modsat ”Albatros” ligger herhjemme i Kerteminde, egner sig ideelt til trawlfiskeri. Skibet måtte dog omrigges til forsøgsfiskeriet, så vi kunne få plads til de mange tejner, bøjer, afmærkninger og kar der anvendes i forbindelse med det specielle fiskeri. Det blev Thyborøn Skibs & Motor der hjalp os med opgaven, så vi i dag har et nogenlunde værktøj til fiskeriet. Der kunne altid være mere dæksplads ombord, men sådan er det. TID TIL AT PRØVE NYT Når man nu har det i blodet, at der skal prøves nyt i et forsøg på at få gang i fiskeriet igen, bl.a. her i Kerteminde, så kunne vort forsøg måske bidrage til mere liv omkring fiskeriet i lokalsamfundet. Henrik og jeg har givet hinanden ét år til prøvefiskeriet. Det har været en ret så omfattende investering – op mod en halv mio. kroner. Det er indkøb af vore mange tejner, hyttefade, diverse materialer ombygning af skib, der kostede pengene. På Emily” der er bygget i træ i 1972

til muslingefiskeri og senere igen ombygget til ren trawler måtte vi i forbindelse med omrigningen til hummerfiskeriet afmontere taljespillet. I sted blev der monteret, linehaler, lønningsrulle med mere.

Så var skibet også klar til den nye fart. Vi stod ud af Kerteminde Havn i slutningen af maj. Lad mig slå fast fra begyndelsen. Det er ikke noget vi bliver ”fede” af. En dagsløn for 8 til 10 timers arbej-

FINSHING VESSELS ONE STOP SERVICE IN FREDERIKSHAVN 24-7-365

STEEL CONSTRUCTION /// SERVICE OF SEAFOOD PROCESSING PLANTS /// INTERIOR AND INSULATION /// ELECTRICAL EXPERTS /// PIPING AND REFRIGERATION /// ENGINE & MECHANICAL SERVICE /// HYDRAULIC EXPERTS /// SANDBLASTING & PAINTING /// MARITIME CLEANING EXPERTS /// LIFE-SAVING EQUIPMENT ///

COMMITTED TO OUR CUSTOMERS FOR MORE THAN 60 YEARS WWW.ORSKOV.DK

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

5


FOTO: JENS NØRGAARD

Så sættes der tejner.

de med mere kan langt fra tjenes hjem for nuværende. STARTEDE FOR TIDLIGT Til gengæld har vi lært meget af fiskeriet allerede. Vi kom nok lige tidligt i gang. Vandet var fortsat for koldt. Så næste år lægger vi først ud engang i juni og så frem til sæsonen som regel slutter den 1. november. Personligt ville jeg dog næppe have været oplevelsen ved fiskeriet foruden. Det udvik-

ler og vi bliver dygtigere. Samtidig fortæller det også, at vandkvaliteten omkring Storebælt og op mod Samsø har det godt.

og samtidig forbedre levevilkårene med mere. I perioden fra 20182020 er der årligt afsat offentlige midler på 17,2 mio. kr. til FLAG.

Til opstart af forsøgsfiskeriet efter hummer var det muligt at søge tilskud via FLAG-ordningen, der er kendetegnet ved en lokal aktionsgruppe. Denne har direkte indflydelse på lokal udvikling, at skabe flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområderne

Hummerfiskeriet i Kerteminde er et af disse tilskudsberettigede projekter. I fundatsen til forsøget hedder det, at det også skal komme den lokale befolkning til gode. Med andre ord almindelige mennesker skal også kunne nyde spisen uden at få økonomisk hovedpine.

MARKEDSFØRER SIG PÅ NETTET Søren og Henrik Clausen har i den forbindelse fået tilladelse til salg til private fra skib. De markedsfører sig i dag via Facebook som ”Kerteminde Hummer” med bl.a. ankomsttider for kutteren i den hjemlige fiskerihavn. Som forholdene er nu, er hummerne som regel dog allerede afsat før de når havn til både private og fiskehandlere.

FOTO: JENS NØRGAARD

FOTO: JENS NØRGAARD

Skipper Søren Clausen i færde med at passivisere kloerne på en hummer. Det gøres med særlige gummibånd til formålet.

6

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


For vort vedkommende har vi et tæt samarbejde med den lokale fiskehandler som også forsyner os med agn i form af afskårede laksehoveder fra norske havbrugslaks. Så det kører allerede begge veje. FOLK SPØRGER IKKE TIL PRISEN Interessant i den forbindelse er som oftest, at folk ikke spørger til prisen. De er mere interesseret i at vide noget om fangstmetoderne. Foregår fangst som bæredygtigt fiskeri? Lever fangsten op til FN’s internationale standarder for miljømærkning af bæredygtigt fiskeri? Det er spørgsmål som ”almindelige” mennesker stiller til os ved ankomst i Kerteminde fiskerihavn. Det garanterer vi så til gengæld, ellers ville det være håbløst at drive dette fiskeri. Hummerfiskeri i Kerteminde er ikke noget ukendt begreb blandt fiskerne som gennem flere år har fanget hummer med garnbådene. Så de ældre fiskere på kajen, kan bekræfte håndteringen af hummerne, som vi henter op til overfladen i vore tejner, hvor tejnerne renses og påfyldes ny agn før de igen forsvinder i dybet. DANSK FISKERI BEKYMRER Søren Clausens bekymring er ikke så meget om succesen kommer i hus med hummerfiskeriet. Det største problem er og bliver fiskeriet generelt i de indre danske farvande. De gode tider er en saga blot. Fisken er væk og omkostningerne er alt for høje. Det gælder LF ventilation_Q 11/01/05 blandt andet transporterne til fra

fiskerihavnene til fiskeauktionerne. Logistikken på det felt er ganske enkelt for dyr. Det får fiskerne til at stoppe og søge anden beskæftigelse, sælge ud af kvoter og fartøj. Det var jo ikke det vi ville med et frit erhverv som politikerne har travlt med at udtaler sig om uden nogen form for kendskab. Det ene parti har ikke noget at lade det andet høre og Danmarks Naturfredningsforening er ingen undtagelse. PENGENE FØLGER IKKE MED Som andre i samfundet er vi også ramt på økonomien. Politikerne maler et skønbillede af et Morten Korchs Danmark som overhovedet ikke eksisterer. Vi får at vide, at vi som fiskere skal være mere flittig til at sætte gang i udviklingen af fiskeriet. De små lokalsamfund skal jo bevares. Penge følger dog ikke politikerne opfordring. På trods skal turisterne se et blomstrende fiskeri, fællesskab og bæredygtigt fiskeri. Fiskeskipper Søren Clausen ryster på hovedet over indstillingerne herhjemme.

Danmarks største fiskerejede forsikringsselskab FONTE

A legr e ya Sans Bo ld Aleg reya SC Reg u l a r

Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab

FARVER

PANTONE CMYK RGB HEX

541 C 90, 55, 0, 20 7, 88, 151 #075897

PANTONE CMYK RGB HEX

429 C 0, 0, 0, 50 157, 157, 156 #9d9c9c

24 7 365 Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmeside

www.ff-gs.dk

Det sker alt imens FiskerBladets udsendte får besked på at sætte en kedel vand over til morgenkaffen klokken lidt i fem en tidlig morgenstund den 22. juli. Vi er på vej ud af Kerteminde Bugt og op i Romsø Sund. Skipper gør klar til dagens første ophaling af tejner. Søren Clausen har forladt styrehuset for i stedet at foretage anduvning til mærket fra en mindre fastmonsteret styrpult i styr8:53 Side 1 bords side.

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC

Vi har brug for dig! - på broen, i gummibåden, ved radioen, i maskinen, på dækket, i kabyssen ... Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet

Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.55557777 Smedevænget 3 ••4700 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

7


AF JENS NØRGAARD

HSC CREWBOAT FRA TUCO I JOB NORD FOR POLARCIRKLEN

Tuco Marine Group i Faaborg, der har specialiseret sig i fremstilling af specialfartøjer i kompositmaterialer til bl.a. vindindustrien offshore og fiskeindustrien herunder forsyningsfartøjer til norske havbrug kunne denne sommer tilføje endnu et segment til havbrug og offshore indsats. Det er den 11 meter lange ProZero-båd beregnet som crewtransfer for mandskaberne på opdrætsanlæggene.

For medarbejderne der arbejder ude på havbrugene, betyder det nye fartøj en væsentlig forbedring i transittiden til/fra arbejde. Det ældre fartøj skød en gennemsnitsfart på 11 knob. Med ProZero båden er gennemsnitsfarten fra to stk. Volvo Penta motorer nu 35 knob, hvilket blev demonstreret ved prøvesejladserne på Fåborg Fjord inden afgangen til det mere den norske atlantkyst. - Ved den lejlighed udtalte Tuco Marines adm. direktør, Jonas Pedersen, at søegenskaber, effektivitet og komfort er nogle af de mest eftertragtede parametre for moderne og hurtige arbejdsfartøjer. På værftet fokuserer vi stærkt på disse kvaliteter ved bygning af ProZero-seriens hurtige både til professionelle brugere. Vi kan tilbyde et fartøj der ud over at spare så meget brændstof som muligt, har en dyb V-bund, der kræver mere effekt end en flad, men hvor vi til gengæld opnår en mere sikker og behagelig sejlads. Brændstofs besparelserne opnås ved innovative løsninger og reduktion på vægt. FORSKELLIGARTEDE TILPASNINGER ProZero fartøjet som crewbåd er udstyret med dieselvarme, dob-

8

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

belt VHF, radar, 12” touch multiskærm, AIS, landstrømforsyning, lysbjælke, luftaffjedret førersæde og toilet med adgang fra Agterdækket. ProZero-bådene fås i mange varianter alt efter de specifikationer kunden har til skibet arbejdsområde. Det kan være som transfer-fartøj, spulebåd til rensning af nettene i havbrug, skifteskib, eller individuel transport af serviceteknikere med de såkaldte Daugther Crafts til havvindmøllerne fra et moderskib. Det har ikke mindst Siemens benyttet sig af på sine to SOV-fartøjer, Service Operation Vessels, som i 2016 og 2017 blev sat i drift på bl.a. Vattenfalls Dansk-Tysk havvindmøllepark vest for Esbjerg. SOV-fartøjerne som Siemens har chartret hos det tyske rederi Bernhard Schulte, er specialdesignet til vindmølleopgaverne af det norske værft Ulstein. Skibene bærer betegnelsen Ulstein SX 175 X-bov. Tilpasningerne af ProZero-bådene er mange. Det gælder også styrehusets layout som er designet til optimal udnyttelse af den nyeste og mest avancerede navigations- og overvågningsteknologi. Det handler om effektivitet og sikkerhed på havet. SPECIALSKIBE TIL SØOPMÅLING Efter afleveringen af mandskabsbåden til norske Emilsen Fisk AS i Rørvik fulgte i begyndelsen af august leveringen af den første af to specialudviklede 14 meter

FOTO: TUCO

Fartøjet som Tuco Marine leverede, er overtaget af Emilsen Fisk AS i Rørvik nord for Trondheim og dermed nord for polarcirklen ud til atlantkysten. Her har norske Emilsen Fisk sine store havbrug til opdræt af bl.a. laks. Det nye fartøj afløser et ældre skib, som hidtil har stået for besætningsskifte af teknikere på havbrugene.

Det første af to specialfartøjer til Forsvarsministeriet her fotograferet ved kaj i Faaborg.

fartøjer til Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse. Begge fartøjer skal anvendes til Søværnets søopmåling i de indre danske farvande og erstatte to udtjente fartøjer. Bådene indrettes til to hydrografikkyndige personer samt en skibsfører. Skrogdesignet er specielt rettet mod to udfordringer der er svære at løse samtidig: kapacitet til at operere i ikke kortlagte lavvandsområder, hvor der er risiko for grundstødning på den ene side og krængningsog retningsstabilitet på den anden. Bådene der er udstyret med jetdrev, og kan ved fuld last skyde en fart på 25 knob. Skrogets design muliggør i øvrigt en mere effektiv opmåling i forskelligartede vejrforhold og mindsker turbulens og vibrationer, således at måleudstyret ikke forstyrres.

DYKKER- OG SPULEBÅD FØLGER Skrogdesignet er specielt rettet mod at imødegå to udfordringer, der er svære at løse på én gang: kapacitet til at operere i ikkekortlagte lavvandsområder, hvor der er risiko for grundstødning på den ene side og krængnings- og retningsstabilitet på den anden. Det avancerede sonarudstyr er fastmonteret under båden og forsænket i konstruktionen, så den beskyttes mod elementerne. Udover de to søopmålingsfartøjer til det danske søværn, vil TUCOfolkene om kort tid ligeledes levere et par fartøjer mere til Norge. I første omgang en otte meter lang dykkerbåd til et dykker- og entreprenørselskab i det sydlige Norge og endnu en spulebåd til et norsk havbrug, fortæller adm. direktør Jonas Pedersen til Maritime Danmark og FiskerBladet.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


SEPTEMBER 2018

HAVNENYT

Thyborøn Stevedore A/S har fremgang på gods Det er ikke længere siden end marts måned i år at Thyborøn Stevedore A/S udvidede sin lagerkapacitet ved at tage den nye 2000 m2 store lagerhal i brug på havnen i Thyborøn. Og allerede her i juni måned slog de rekorder med godshåndteringen. Trucks- og maskinførerne hos Thyborøn Stevedore A/S nyder fremgangen og har med stolthed for første gang modtaget hele 3 leverancer på en gang til samme lagerhal. Big Bags fra forskellige leverandører til forskellige kunder skulle på tørlager, og frosne torskefilletter i kasser skulle direkte i frysehus. Det hele ankom på præcis samme tidspunkt, så to trucks og en teleskoplæsser arbejdede på højtryk, side om side i samme lagerfaciliteter. Det stillede stramme krav til logistikken, og udfordringen blev taget med et smil. For det er sjovt, når der er travlt og tungen skal

SIDE 1 THYBORONPORT.DK

holdes lige i munden. Her på havnen glæder man sig, når det går godt. Samme travlhed opstår igen, når godsfartøjerne skal lastes. Her stilles der ligeså store krav til logistikken, for hverken godsfartøjets kran eller godselevator må på noget tidspunkt stå stille. Når skibet er i havn, så skal det lastes, og det i en fart. Men med det rette udstyr som mafivogne og godt løftegrej, så går det meget godt. Dejligt at den udvidede lagerkapacitet på Thyborøn Havn betyder øget aktivitet på

godsområdet. Og vi formoder, at den øgede lagerplads vil få flere og flere kunder til at samle deres fragt på havnen, så der kan spares på fragtomkostningerne ved at benytte søvejen til den endelige forsendelse. Det giver den øgede lagerkapacitet på havnen god mulighed for, og det kan give rigtig god mening for kundens forretning. Se mere på side 2-3 - ”Fragten samles i nye lagerhaller på Thyborøn Havn før udskibning”


Fragt samles i nye lagerhaller på Thyborøn Havn før udskibning For at reducere fragtomkostningerne samles alt bulkgodset til Sydgrønland sammen, på havnen i Thyborøn, så det hele kan sendes samlet til Grønland, i bare en enkelt udskibning. Det er ikke noget nyt, at fragtomkostninger bedst optimeres ad søvejen. Fylder man fartøjet op, er fragtomkostningerne minimale, men der skal så en stor mængde gods til for at fylde et godsfartøj. Det at godset kan samles sammen på havnen henover tid, før det hele på en gang sejles afsted til sin endelige destination, giver nogle rigtig gode muligheder for optimering af fragten. Det er præcis, hvad den grønlandske virksomhed 60° North Greenland ApS benytter sig af. De har gennem sommeren samlet talrige bigbags bulkvarer og pallevarer sammen på havnen i Thyborøn. Gødning, såsæd, kalk, kraftfoder, fiskemel, hø og meget mere, alt sammen varer som landbruget har behov for til sikre årets høst og

SIDE 2 THYBORONPORT.DK

fårenes gode opvækst, er blevet fragtet til Thyborøn Havn med lastbiler fra forskellige producenter beliggende i nærområdet til Thyborøn havn. Det hele er selvfølgelig blevet opbevaret tørt og godt i de nye pakhuse på Thyborøn Havn. Den store omkostning er fragten til Grønland, så det er af største betydning at optimere logistikken ved at samle hele fragten til det grønlandske landbrug i en samlet udskibning til Grønland og derved holde fragtomkostningerne helt i bund. Og Thyborøn Havns beliggenhed lige ved sejlruten op mod Norge, nord om England og de mange leverandører af landbrugsvarer, som ligger lige i baglandet til Thyborøn Havn er også med til at reducere fragtomkostninger og

øge rentabiliteten yderligere for 60° North Greenland´s logistiske landbrugsprojekt. Thyborøn Stevedore A/S har stået for håndteringen af godset på havnen med det helt rigtige setup i form af kajnære lagerhaller, mafivogne og diverse trucks, som alt sammen sikrer effektivitet og nem håndtering af bigbags og paller på havnen. Daniel Svenningsen, som har stået for hele koordineringen af logistikken fra Grønland, kom selv til Thyborøn Havn et par dage før skibets afrejse for at tilse fragten. Når der kun sejles en tur om året, er det afgørende at sikre sig, at der ikke mangler det mindste, at kvaliteten af godset er som forventet og stadig intakt, og at det hele er pakket for-


svarligt ind før det sejles afsted for at blive leveret til det grønlandske landbrug. Fordi noget af godset leveres undervejs på skibets rute, stiller det store krav til planlægningen. Skibets last pakkes meget systematisk, dels efter godstyper og efter hvor på ruten, det skal leveres. Under lastningen kører Thyborøn Stevedore A/S varerne systematisk frem til kajen ifølge en nøje tilrettelagt plan for at gøre det så let som muligt at laste godsfartøjet efter leveringsplanen. For som Daniel Svenningsen siger, ”Kranen skal køre uafbrudt, mens skibet ligger i havn for at blive lastet”. Det er en fornøjelse at være vidne til hvor godt godssegmentet serviceres på Thyborøn Havn med de nye lagerfaciliteter og den optimerede håndtering af bulkgods. Det at den øgede lagerkapacitet på havnen gør det muligt at samle den rette lagermængde for at udnytte godsfartøjets kapacitet til fulde og sende hele fragten frem til endelig destination i én udskibning, det giver simpelthen kunderne nogle helt optimale muligheder, som de drager nytte af.

Godsfartøjet Hav Nordic, som er hjemmehørende i Runavik på Færøerne, sejlede fuldt lastet fra Thyborøn Havn den 4. juli 2018, som planlagt. Lasten var fyldt til randen med 2300 tons forskelligartet gods til det sydgrønlandske landbrug.

Det har været en sand fornøjelse at samarbejde med 60°North Greenland ApS omkring dette Grønlands godsprojekt og en fornøjelse at møde de tre friske og unge grønlændere fra virksomheden, som har samme opgaveløsnings fokus, som man mødes af på havnen i Thyborøn.

60°North Greenland ApS er en virksomhed, der starter der, hvor andre stopper. Så opgaverne er mange og meget forskellige. Her tages udfordringer op som opgaver. På logistiksiden sørger de for logistik af foder og gødning mm. til samtlige af Sydgrønlands landbrugssteder, og sikrer at fåreholderne på Grønland får nøjagtig, hvad de har brug for, til det næste års drift.

Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads. Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

SIDE 3 THYBORONPORT.DK

vestjyskbank.dk/thyborøn


Tall Ship Race blev en helt unik sommerbegivenhed i Thyborøn Det var første gang nogensinde at Tall Ship Race lagde en afstikker forbi Thyborøn. Det var faktisk første gang nogensinde, at Tall Ship Race lagde en afstikker forbi en Midt- og Vestjysk Havn, så det var en helt særlig søndag i juli, som vi er meget stolte af. Ruten for Tall Ship Race gik i år fra Sunderland i Nordengland, vestpå til Esbjerg, nordpå til Stavanger i Norge, for at slutte sydpå i Harlingen i Holland. Men i år lagde 4 skonnerter deres vej indenom Thyborøn på turen mellem Esbjerg og Stavanger! Og det blev et tilløbsstykke, hvor de besøgende kunne komme ombord Hele 7500 mennesker fyldte kajen op fra klokken 11-17, hvor begivenheden løb af stablen. Det var meget unikt, at det var muligt at komme ombord på alle de flotte sejlskibe og komme helt tæt på livet på et sejlskib, så man kunne godt forstå at folk gerne blev længe. To unge vestjyder havde endda vundet muligheden for at sejle fra Esbjerg til Thyborøn ombord på det største skib Wylde Swan. En unik oplevelse hvor de lærte en ting eller to om det at holde orden. Ekstra vigtigt når der skal holdes styr på sejl.

SIDE 4 THYBORONPORT.DK

At komme så tæt på de flotte skibe og se og tale med besætningen kunne klart være en inspiration for ungdommen til, hvem ved, måske at overveje et arbejde med søvejen. Rig mulighed for at se skibene sejle ind Skibene ankom løbende henover formiddagen. Det er altid svært helt at planlægge, hvornår sejlskibe ankommer, for det er jo afhængigt af vejr og vind. De første to skibe var ankommet allerede klokken 9:30. Wylde Svan sejlede ind ved 10:30 tiden og det sidste skib De Gallant sejlede i havn lige før klokken 13, hvor alle skibene skulle være i havn. De forskudte ankomsttider betød at mange flere besøgende fik fornøjelsen af at se et gammelt sejlskib sejle ind og lige så stille lægge til kaj. Det kunne faktisk ikke have været meget bedre.


Besætningen på skibene havde ikke været i Thyborøn før Sejlskibene kom fra Sverige, Polen, Holland og Frankrig, så ikke mange fra besætningen havde været i Thyborøn tidligere. Det blev derfor ligeledes en rigtig god oplevelse for besætningen at sejle en tur indenom Thyborøn, hvor de glædede sig over at vise deres sejlskibe frem. Stor tak til fiskerne Tall Ship Race skibene lagde til ved fiskernes og fiskeauktionens normale arbejdskaj: ”Konsumkajen”. En kaj hvorfra der arbejdes flittigt i døgndrift, for her bliver der landet fisk, døgnet rundt, 24/7. Begivenheden løb af stablen søndag eftermiddag, så vi håbede selvfølgelig, at dette tidspunkt ville forstyrre fiskerne mindst muligt i deres arbejde. Og der var stadig plads ved en nærliggende kaj, hvorfra der ville kunne landes fisk, hvis det skulle blive nødvendigt, imens de gamle skibe lå i havn. Der blev faktisk landet en last fisk under selve arrangementet, og ligeså snart begivenheden var slut, klokken 17, kom fiskerne ind på skift med i alt 156 tons frisk fanget fisk. Mon det var timet sådan, fordi fiskerne vidste, at det var en særlig Tall Ship Race dag på havnen? Det vil vi i hvert fald under alle omstændigheder gerne sige fiskerne stor tak for. En oplevelsesrig dag Det var alt i alt en dag, hvor både gæster og besætning havde mulighed for at få mange forskellige unikke oplevelser. Det viser, at Tall Ship Race bestemt også kan bruges i en mindre sammenhæng, og vi var meget glade for at lægge havn til dette arrangement, som var arrangeret af den lokale turistforening i samarbejde med kommunen, lokale sponsorer og selvfølgelig os, Thyborøn Havn.

SIDE 5 THYBORONPORT.DK


Offshore faciliteterne står klar på havnen Hør mere på Wind Energy Hamburg 2018 messen! Thyborøn Havn er en meget fleksibel havn med erfaring som offshore installations basehavn og med meget solide offshore O&M muligheder i pipeline. De nye havnefaciliteter har allerede bevist deres værd I 2017 blev den komplette installation af det 28 MW store havvindmølleprojekt Nissum Bredning kørt fra de nye offshore projekt faciliteter på Thyborøn Havn. Alt lige fra søkabel, over fundament og til vindmølleinstallation blev kørt fra selvsamme kajanlæg. Lokale offshore kompetencer I Thyborøn er North Sea Offshore Service Group, et erfarent netværk af kvalificerede offshore leverandører, lige ved hånden. Og talrige andre servicevirksomheder står klar med top service på havnen. Her leverer man meget fleksi-

SIDE 6 THYBORONPORT.DK

ble løsninger for kunden, og løfter alle opgaver gennem et godt samarbejde. Mød os på Wind Energy Hamborg messen Samarbejdet fortsætter ind på Wind Energy Hamborg messen, hvor du kan møde os side om side med både North Sea Offshore Service Group, JD Contractor og Kynde og Toft, i Hal B2, på Standnummer EG.208. Det er rigtig mange kompetencer samlet et sted, som alle har det tilfældes, at bidrage med hver sin del til at løfte et havvindmølleprojekt. Vi ses i Hamborg! den 25. – 28. september 2018.


Fiskeriskolen i Thyborøn Erhvervsfisker En 2-årig uddannelse, der består af: • 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

Fiskehandler En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: • 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • Praktik i en virksomhed Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser • Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne) • ROC og LRC • Medicinkiste B og C basis og opfølgning • Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning • Navigation • STCW kurser Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

SIDE 7 THYBORONPORT.DK


Projekt krabber på Thyborøn Havn - de franske og kinesiske kunder er sultne efter taskekrabber WLA 184 Helot forbereder sig med nyt udstyr til en helt ny type fangst. Den polske fisker er taget til Danmark på en ny mission. Han skal forsøge at fange taskekrabber i Nordsøen for Nordisk Krabbe Kompagni, med 2000 krabbetejner til en begyndelse. Det er førsteklasses iværksætteri at Nordisk Krabbe Kompagni blev stiftet for 2 år siden. Virksomheden er udsprunget i et samarbejde mellem Jeka Fisk i Lemvig og den norske krabbeproducent Hitramat.

Der blev foretaget fisketest efter krabber i Nordsøen sidste år, og kvaliteten af Vesterhavskrabberne har imponeret nordmændene, og mængden i Vesterhavet har imponeret Jeka Fisk. Så mon ikke det er et spændende eventyr, virksomhederne her begiver sig ud på i fællesskab, når nu efterspørgslen fra kunderne er så stor, at leverancerne på taskekrabber ikke kan følge med.

Det bliver spændende at følge projektet på havnen i Thyborøn, og måske kunne andre fiskere få lyst til at supplere deres indkomst ved at investere i nogle krabbetejner her til efterårssæsonen. Vi ønsker Nordisk Krabbe Kompagni held og lykke med det nye projekt!

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

SIDE 8 THYBORONPORT.DK

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk


København, Uge 20, 2020

BESØG OS SMM, B PÅ 1 DEN DANSK E PAVIL LON, STAND 400

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR UGE 20

2020

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


POLAR FISH MESSE

INDTAGER PÅ NY SISIMIUT Fiskeriet er i fokus, når Polar Fish 2018 åbner dørene til tre dages messe 21.-23. september i Sisimiut i Grønland. Messen slog i 2016 besøgsrekord, og igen i år vil omkring 50 virksomheder stå klar til at tage imod de mange besøgende i det grønlandske.

Fiskeri- og erhvervsmessen Polar Fish, der gennemføres hvert andet år i Grønlands næststørste by Sisimiut, kunne i 2016 bryste sig af en besøgsrekord med en

18

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

fremgang på 10 procent i forhold til 2014, som havde daværende besøgsrekord. Derfor er forventningerne til årets Polar Fish messe høje, når de nye tendenser, meto-

der og materiel til fiskerierhvervet og andre erhverv vises frem. Det er Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC), der i samarbejde

med Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business arrangerer messen, og forberedelserne har været i gang længe. Om kort tid pakkes en container med borde, stole, tæp-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MESSENS ÅBNINGSTIDER Fredag 21. september 2018 Lørdag 22. september 2018 Søndag 23. september 2018

kl. 10 - 17 kl. 11 - 16 kl. 11 - 16

ENTRÉ Voksne: 100 DKK  Børn (0-13 år): Gratis adgang MESSEADRESSE Sisimiut Idrætshal Sisimiut, Grønland

per, fladskærme, brochurestativer, spotlights og planter i Aalborg, og den skal ud på en længere rejse med Blue Water Shipping for at nå Sisimiut til opbygningen af messen. GOD OPBAKNING TIL MESSEN Det er ikke kun de besøgende, der bakker godt op om Polar Fish. Også fra politiske rækker er der begejstring for messen og dens betydning for både Sisimiut og Grønland. Derfor foretages åbningen af messen denne gang af AKKC’s direktør Nicolaj Holm i samarbejde med Malik Berthelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia, og Grønlands minister for fiskeri, fangst og landbrug, Erik Jensen. FOKUS PÅ FAGLIGT INDHOLD Igen i år har der været stort fokus på at skabe et stærkt fagligt program på messen. Det består af såvel foredrag som dybdegående workshops, der henvender sig til virksomheder, iværksættere og besøgende.

Alle messedage er der mulighed for gratis at overvære foredrag ved overskibsinspektør Hans Fleischer og skibsinspektør Jes Rudi Burghardt. De behandler emner om sikkerhed for både fisker og fangst, Søfartsstyrelsens tekniske og sikkerhedsmæssige krav til skibe med op til 12 passagerer, og krav til og syn af mindre fiskeskibe. Jurist ved Skibsregistret, Mette Stensby Lange, går i sit foredrag dybere ind i, hvordan et skib anmeldes til optagelse i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen.

Lørdag og søndag behandles emnet nyttiggørelse og optimering af hvidfisk-ressourcen. Workshoppen bliver blandt andet med deltagelse af borgmester Malik Berthelsen og fiskeriminister Erik Jensen, og der vil gennem de to dage være indlæg af en række eksperter på området. Workshoppen afsluttes med en paneldebat om, hvordan vi kommer videre, og hvad næste step

er i forbindelse med nyttiggørelse og optimering af hvidfiskressourcen. ELLEVTE GANG Det er ellevte gang, der gennemføres fiskerimesse i Sisimiut, og for syvende gang er det AKKC, der arrangerer Polar Fish. Der vil være udstillere fra Island, Norge, Færøerne, Grønland, Danmark m.fl.

WORKSHOPS Der vil også være to workshops i løbet af de tre messedage. Den første i løbet af fredagen, hvor jurist Mette Stensby Lange forklarer om skibsregistrering til erhvervskonsulenter. Erhvervskonsulenterne er det umiddelbare bindeled mellem skibsejerne og Skibsregistret, og der har ikke siden 2002 været mulighed for at mødes.

PON POWER A/S

NÅR DU SKAL BRUGE POWER DU KAN STOLE PÅ

sh

Mød os til Polar Fi d. 21.-23. sep. Stand nr. 44

Vi har et stort udvalg af marinemotorer og generatorsæt i størrelser fra 10 kW til 16.800 kW og tør dermed garantere, at vi har den helt rette motor til dig og din virksomhed. www.pon-cat.com +45 36 88 01 00

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

19


AF BENT MIKKELSEN

NYBYGNINGER TIL EKSPORT Der er i øjeblikket en række fiskeskibe under bygning til eksport fra danske værfter. Ikke mindre end 11 enheder er for tiden under udrustning eller konstruktion til levering til især norske redere. Det er det højeste antal i mange år og på trods af de få værfter, der er tilbage i Danmark. Skibene udrustes og leveres fra Hvide Sande, Thyborøn, Skagen og Søby. Den største (i antal) samlede ordre udføres af Søby Værft, der ikke har bygget fiskeskibe i en årrække, men som forrige år kom i kontakt med en række norske redere, der var i markedet efter nybygninger. En aftale blev lavet på det første skib og kort efter fulgte endnu to redere efter og bestilte tre mindre fiskeski-

be. Første nybygning som er nummer 109 og som får navnet Galant, er allerede under udrustning i Søby. Skroget er bygget i Gdansk i Polen og slæbt til Søby af Svendborg Bugser. De resterende to enheder, som er søsterskibe, ventes søsat i løbet af nogle uger og bliver derefter slæbt til Søby. Galant er 15 meter lang og

designet af en svensk konstruktør. Når skibet er udrustet, skal det afleveres til en reder i Kristiansand. De to sidste enheder er nybygning nr. 110 og 111.

udrustning på et semi-fiskeskib til svenske købere. Det er Fjord Viking (#135), der skal leveres til Mollösund i Sverige. Nybygningen er et support- og foderskib, der skal anvendes i forbindelse HVIDE SANDE med fiskefarme. Skibet leveres I Hvide Sande er Hvide Sande til Scanfjord Gruppen, som siden Hundested Propeller 20/11/03 1 Shipyard ved at udføre den sidste 1996 20:28 har haft Side en kultur af mus-

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

20

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


største nybygning skal komme til vestkystbyen for at blive udrustet. Det er en nybygning til en norsk reder, og som for tiden er under bygning ved værft i Gdansk i Polen. Den er dog lidt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan på grund af, at skibet undervejs blev forlænget. Nybygningen, som får navnet Knut Olav (#326), måler 43 meter i længden, ventes at blive leveret i begyndelsen af 2019. Vestværftet har også haft en ekstern udenlandsaflevering. Det var det svenske fiskeskib Arkö, der blev afleveret efter udrustning hos Tjörnvarvet på Tjörn. THYBORØN Thyborøn Skibs & Motor (3xJ) er i gang med udrustningen af to nybygninger. Den ene har navnet Sjøvik. Den skal senere på sommeren afleveres til en norsk reder i Kristiansand. Nybygningen er en flyshooterkonstruktion fra Vestværftet i Hvide Sande, og er leveret som skrog fra Polen til udrustning i Thyborøn. Den anden nybygning har navnet Slottstein, som i begyndelsen af august kom til Thyborøn på linger i området omkring Mollösund i Bohuslän. Nybygningen måler 15 meter i længden og 4 meter i bredden. Hvide Sande Shipyard skal desuden bygge en forskningstrawler for norsk regning. Skroget til dette skib ventes til Hvide Sande i løbet af nogle måneder for derefter at blive udrustet. Vestværftet i Hvide Sande har i øjeblikket en nybygning til Tyskland under udrustning. Ora et Labora (#332), som bliver ski-

slæb efter bugserbåden Baltsund fra Svendborg Bugser. Slottstein skal efter udrustning langs kaj i et hjørne afleveres til en reder i Bergen. Den er ligeledes en Vestværftet-konstruktion. SKAGEN Karstensens Skibsværft er i øjeblikket i gang med udrustning af to store fiskeskibe, som skal leveres til udenlandske redere. Det er nybygning nr. 441, der får navnet Serene, som skal leveres til Whalsay i Shetlandsøerne (se omtale i Fiskerbladet no. 6/2018). Serene måler 82 meter i længden og er 17,2 meter i bredden. Udrustningen sker sideløbende med nybygning nr. 439. Den får navnet Western Chieftain og skal i løbet af efteråret leveres til Donegal i Irland. Western Chieftain måler 51,9 meter i længden og er 11,20 meter i bredden. Skagen-værftet fortsætter med at bygge fiskeskib til eksport, idet nybygning nr. 440 er under bygning i Polen til leveringen i begyndelsen af 2019. Nybygningen, der får navnet Girl Stephanie, er i store træk til Western Cheiftain, og skal leveres Galway i Irland.

bets navn, skal senere leveres til Büsum for sejlads under tysk flag. Skibet har dog af hollandske ejere. Udrustningen falder sammen med udrustning af endnu et krabbefiskeskib til Grønland. Det er det sidste i en serie på fem enheder, som over de senere år er leveret fra Hvide Sande. Nybygningen, der får navnet Falik L (#349), og som har Ummannaaq, som hjemhavn, måler 22,5 meter overalt og har en bredde på 7,0 meter. Sideløbende venter Hvide Sande-værftet på, at den hidtil

— Hos os er du i sikre hænder Turbo- og Marineservice Tlf. 4450 4050

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

21


AF JENS NØRGAARD

ORDREBOGEN BUGNER - MEN DYGTIGE MEDARBEJDERE EN STOR MANGELVARE

Det strammer til i forhold til at skaffe dygtige medarbejdere til Thyborøn Skibs & Motor A/S, der er specialist i udrustning og opbygning af fiskefartøjer. I øjeblikket har man tre fartøjer på stribe – to rejetrawlere og én flyshooter – som over de næste måneder slæbes fra Polen til udrustningskajen i Thyborøn. Oveni kommer et tæt samarbejde med Vestværftet i Hvide Sande om hydrauliske installationer og design af fiskeskibe.

Thyborøn virksomheden har 70 ansatte og mangler for tiden 10 medarbejdere især rørlægger og skibsmontører. Ifølge administrerende direktør og medejer Tage Hansen har man været nød til at søge hjælp hos et vikarbureau som har specialiseret sig i at finde arbejdskraft til danske værfter. Det er foreløbig blevet til en lejeaftale på et par spanske rørlæggere. Derudover har vi indlejet nogle polske arbejdere til at løse forskelligt arbejde for os. Tage Hansen lægger ikke skjul på at man er presset. Tidligere måtte vi sige farvel til folk, når vi ikke havde skibe nok til opgradering,

22

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

ombygning eller nybygninger langs kaj. I dag udvider vi produktionen konstant. Deri består nogle af vore problemer. Vi har, fortsætter Tage Hansen, fornyelig modtaget det første af flere skibe – én rejetrawler til norsk flag fra byggeværftet i Riga i Letland. Skibet var lige en tur rundt Gdansk i Polen hos værftet Nauta-Hull for færdiggørelse af stålarbejdet. Herefter blev det så taget på slæb til Thyborøn af NH Svendborg Bugser A/S slæbebåd ”Hunter”. Rejetrawleren er allerede navngivet ”Sjövik” og skal leveres til Mar-

tin Andås fra Flekkerøy. ”Sjövik” skal især fiske efter rejer i det sydlige Norge, hvor også flere danske rejefartøjer opererer i forhold til deres kvoter, som f.eks. den seneste nybygning fra os S226 ”Emli Pilegaard” af Skagen. FORVENTNINGER TIL NORSK SAMARBEJDE ”Sjövik” er i store og hele et søsterskib i forhold til ”Emli Pilegaard. Den er 27,5 meter lang og 8,4 meter bred, men er kun nærmest identisk. Det norske rederi har modsat ”Emli Pilegaard” valgt at udbygge rejetrawlerens aptering helt ud til bagbord, så der skabes et ekstra kammer, bedre toilet- og

badeforhold og en god messe. Skal man rundt skibet foregår det styrbord om. Næste nybygning er til Ola Olsen Gruppen i Bergen. Den norske rederigruppe er en ny kunde, og beskæftiger flere større fartøjer langs med de norske kyster. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi forventer os meget af det samarbejde med Ola Olsen Gruppen, set i forhold til allerede indgåede forespørgsler fra andre dele af Norge og nu en ny kunde fra Finland. Samarbejdet med den finske kunde er det første fra ”vort” finske

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


NH Svendborg Bugser A/S slæbebåd ”Hunter” i Thyborøn Havn med nybygningen ”Sjövik” på krogen efter rejsen fra værft i Polen. Rejetrawleren skal efter udrustning hos Thyborøn Skibs & Motor leveres til den norske rejefisker Martin Andås.

dansk flag. Skibet – en flyshooter - er under opbygning i Polen. Derudover har vi flere arbejder hos vores samarbejdspartner på Vestværftet i Hvide Sande. Det omfatter alle hydrauliske installationer og kraner på en ny 42 meter lang Notbåd ”Knut Olav”.

FOTO: THYBORØN SKIBS & MOTOR A/S

Det er baggrunden for, at den finske trawler Finn-13-V ”Sonnskär”, der er hjemmehørende i Finlands mindste by Kaskö gennem længere tid har ligget ved kaj i Thyborøn. KULTURHISTORISK ARVESTYKKE Kaskö ligger ud til den Botniske Bugt lige overfor den svenske by Sundsvall. Byen er et kulturhistorisk arvestykket grundet sine træbygninger. Det giver en helt særpræget atmosfære, hvor folk fra det meste af verden kommer for at opleve bygningskunst, som ikke findes andre steder, og hvor forretningslivet samler sig på byens lange strøg. Trawleren ”Sonnskär” kommer til at ligge et stykke tid endnu i Thyborøn, før vi er færdige med en gennemgribende opgradering af skibet, fortæller Stinus Lilløre. Opgraderingen omfatter

Alligevel hviler der en slags usikkerhed under overfladen hos direktøren for Thyborøn Skibs & Motor A/S. Ingen kan jo spå om fremtiden, men det er ingen hemmelighed at vi frygter Brexit. Vore kunder er usikre og det smitter igen af på os. Sagt i al beskedenhed i ”sommervarmen”, så håber vi alle her ude vestpå på kysten, at man finder en fornuftig løsning. Det er i alle fiskeres og følgeindustriernes interesse, slutter Tage Hansen.

ikke mindst rørinstallationerne til hydraulikken, fundamenter til wiretromler på arbejdsdækket agten for styrehuset og to hjælpespil oven på styrehuset. Hertil kommer arbejder i maskinrummet med mere som nyt generatoranlæg. Så før finnerne overhovedet kommer tilbage til deres arbejdsområde i Botniske Bugt er sommeren slut i Danmark. NÆRMEST ”NYT” IGEN Når ”Sonnskär” stikker i søen fra Thyborøn er skibet så godt som nyt igen. Sådan er det bare, når man først begynder at pille ved tingene ombord på et ældre skib, så gælder det om at holde tungen lige i munden for ingen kan være interesseret i at økonomien løber løbsk. Det er i høj grad tillid til en virksomhed som vores, der afgør om et skib som ”Sonnskär” kommer tilbage til Finland som ambassadør for dansk skibshåndværk og opgradering, siger Tage Hansen. Første skridt til det finske marked blev taget med kontakten på DanFish. Nu håber vi på at flere følger efter! Udover den norske nybygning til rederiet Ola Olsen Gruppen får vi en nybygning mere - nu til

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

FOTO: JENS NØRGAARD

broderland, og kom pudsigt nok i stand på messen DanFish International i Aalborg i oktober sidste år. Her fik finnerne kontakt til vores specialist på hydrauliske anlæg, værkfører og medejer af virksomheden, Stinus Lilløre.

På en 35 m lang konsumtrawler til norske aftager fra Vestværftet i Hvide Sande, skal vi levere hele spilpakken og den samlede hydrauliske installation. Endelig skal vi også levere spilpakken til et nyt skib som ligeledes er under bygning i Polen ”Pia Glanz”. Det er en 35 meter lang og 9,4 meter bred kombineret flyshooter og trawler.

Nyligt afsluttede leverance er flyshooteren LK 63 ”Transquility” til det skotske selskab Transquility Fishing Company i Lerwick på Shetlandsøerne. Det skib blev leveret til sine skotske ejere i forsommeren.

Værkfører og medejer i Thyborøn Skibs & Motor Stinus Lilløre kontrollere to nye fundamenter til hver sit wirespil som er fastgjort til dækket på den finske trawler Finn-13-V ”Sonnskär”.

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 8

23


Fiskerbladet 9 2018  

Proaktive Kertemindefiskere i forsøgsfiskeri efter hummer: - De går da og småsmiler derhjemme i Kerteminde på kajen, og i byen der engang ha...

Fiskerbladet 9 2018  

Proaktive Kertemindefiskere i forsøgsfiskeri efter hummer: - De går da og småsmiler derhjemme i Kerteminde på kajen, og i byen der engang ha...