Page 1

DKK 49,50

61. ÅRGANG · SEPTEMBER 2017 NR. 9

Ny stålkutter I Hirtshals Unge fiskere får millionstøtte Minister: Et godt og sundt erhverv

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 9-2017

TOPHISTORIE

13

FULD AKTION PÅ DEN NYE OFFSHORE KAJ I THYBORØN Der er travlhed på den nye offshore kaj ”Limfjordskaj II”, som blev indviet tilbage i oktober 2016 på Thyborøn Havn.

4

NY FISKERIMINISTER: NOGLE FÅ SKAL IKKE EJE DET MESTE

15

Det er en brandvarm politisk stol den ny fiskeriminister Karen Ellemann har sat sig i. Hun erkender at kvotesagen lige nu har skabt noget af et morads på området, hvilket hun dybt beklager, fordi kvotesagen skygger for et ellers velfungerende og sundt erhverv.

10

NYT LED I LOGISTIKKÆDEN ER PÅ VEJ I THYBORØN Thyborøn Havn er Danmarks 3. største fiskerihavn og har logistikken til at levere den ægte Nordsø vare, hvor fiskekvaliteten er helt i top.

UNGE FISKERE FÅR MILLIONSTØTTE TIL FØRSTE FARTØJ Det kan være dyrt for yngre fiskere, når de skal etablere sig i erhvervet og både skal købe et fartøj, redskaber og anskaffe sig fiskekvoter. Men nu er der hjælp at hente. Yngre fiskere kan få del i en pulje på 10 mio. kroner til at købe deres første fartøj.

8

DOKUMENTATION: LAMMENDE KRITIK FRA RIGSREVISORERNE Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af fiskekvoter blev udsat for en lammende kritik, da Rigsrevisionen den 16. august offentliggjorde en undersøgelse af ministeriets indsats på området. Som en konsekvens af kritikken har ministeriet politianmeldt en række af de såkaldte Kvotekonger.

16

VI SES PÅ DANFISH MESSE 2017 I AALBORG, DEN 11.-13. OKTOBER! Thyborøn Havn udstiller, traditionen tro, på DanFish messen, og vi vil være at finde sammen med de utroligt mange virksomheder, der dagligt yder fiskeren og fiskeflåden en kvalificeret service, og som ligger geografisk placeret på havnen i Thyborøn.


HAVNENYT 17

25

SOMMERBEGIVENHEDER PÅ HAVNEN I THYBORØN Havnen danner hvert år ramme for flere festlige begivenheder gennem sommeren. Fx er den første lørdag i august dagen, hvor hele Thyborøn går sammen om at lave den berømte Fiskedag.

21

Fra at være en ganske almindelig metalforarbejdende virksomhed på havnen i Hvide Sande for bare 10 år siden med nedadgående tendenser på indtjening og beskæftigelse, har et af de mere bemærkelsesværdige danske industri eventyrer på bare 5 år gennemgået en udvikling, der i dag har sat ”as: scan” på verdenskortet. Virksomheden begyndte som et motorværksted der servicerede fiskeskibene i byen. Nu er det et højteknologisk foretagende med 40 ansatte, der arbejder med løsninger såvel til international skibsfart og fiskeri samt den landbaserede kraftværks- og fjernvarmeforsyning.

FÆRRE OG STØRRE HAVNE VIL DOMINERE FISKERIET Partrederiet Lingbank forudser, at færre og større havne vil dominere inden for fiskeriet i fremtiden. Fiskefartøjernes størrelse er i løbet af en enkelt generation blevet fordoblet i størrelse, og det stiller store krav til havnene.

18

EN UGE HVOR DER TALES MANGE SPROG Thyborøns dialekt er man ikke et sekund i tvivl om og den er en oplevelse i sig selv. En uge om året høres der mange forskellige europæiske sprog i Thyborøns gader, det er, når der handles på det internationale marked.

19

OFFSHORE WIND ENERGY 2017 MESSE I LONDON Verdens største offshore konference og udstilling blev i år afholdt i London og Thyborøn Havn var med.

20

INTERNATIONAL VIRKSOMHED MED STÅSTED I YDERSTE KLITRÆKKE

NYE EL STANDERE PÅ THYBORØN HAVN

22

NY STÅLKUTTER I HIRTSHALS

28

For første gang i mere end 35 år er en kutter ved at blive bygget helt færdig i Hirtshals. HG 236 Milton - der er på 93 tons - er konstrueret så den opfylder kravene til kystfiskeri, men er samtidig så alsidig udrustet, at den også er i stand til at fiske langt fra land.

Det har betydning at fartøjer kan forsynes med strøm, mens de er i havn.

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 70 20 41 55 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

Hos vodbinderne på trawlvirksomhederne har man mellem år og dag oplevet både op- og nedgang i fiskeribranchen. Sjældent - om overhovedet - har man set så mange reparationer på grej som tilfældet har været i tobis-sæsonen 2017. Fiskerne har presset sig selv og ikke mindst deres redskaber i forsøget på at få så stor en del af den samlede kvote på 458.522 tons som muligt. Det er sket i en sådan grad at skader på trawlene ikke kunne undgås.

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

61. ÅRGANG · SEPTEMBER 2017 NR. 9

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen.

Ny stålkutter I Hirtshals Unge fiskere får millionstøtte Minister: Et godt og sundt erhverv

Næste udgave: 29. september 2017

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

HG 236 Miton / Foto: Hirtshals Yard

KOLOFON

TOBIS FISKERIET GAV KAM TIL HÅRET PÅ VODBINDERNE


AF MARTIN UHLENFELDT

NY FISKERIMINISTER:

NOGLE FÅ SKAL IKKE EJE DET MESTE Det er en brandvarm politisk stol den ny fiskeriminister Karen Ellemann har sat sig i. Hun erkender at kvotesagen lige nu har skabt noget af et morads på området, hvilket hun dybt beklager, fordi kvotesagen skygger for et ellers velfungerende og sundt erhverv. - Ovenpå den pressestorm som området har været igennem i den senere tid, er det vigtigt for mig at få sagt, at i min optik så er det danske fiskerierhverv grundlæggende et godt og sundt erhverv, siger den nytiltrådte fiskeriminister Karen Ellemann til FiskerBladet.

NYT GRUNDLAG - For mig er det centralt at vi i et fremtidigt regelgrundlag sikrer, at der er plads til både små og store fartøjer i dansk fiskeri. Jeg ønsker ikke en fiskerisektor hvor nogle få ejer det meste, siger den nye fiskeriminister.

- Det må nogle få eventuelt brodne kar ikke ændre ved.

- Det bliver sikkert nogle teknisk vanskelige drøftelser og noget jeg kommer til at arbejde indgående med sammen med ordførerne. Det er afgørende vigtigt for området, at vi finder en fælles forståelse for hvordan vi gør det, siger Karen Ellemann.

- Vi skal ha skabt et velfungerende regelgrundlag og et velfungerede administrationssystem - fordi vi skal kunne ha’ tillid til kvoteforvaltningen. Det bliver vanskeligt, det er jeg godt klar over, og jeg er klar over at det er overskrifter. Men overskrifter er for mig også en vigtig rettesnor. siger Karen Ellemann. - Lige her og nu handler det om at få skabt arbejdsro på området. Jeg arbejder på at have en tæt dialog med ordførerne på området, og jeg føler også at der er stor velvillighed fra deres side. Der er en holdning blandt ordførerne om, at nu skal vi i arbejdstøjet, og det kan jeg kun tilslutte mig.

4

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

- Det er også vigtigt for mig at sige, at jeg rigtig gerne vil i dialog med erhvervet, både i forhold til de udfordringer vi står med lige her og nu, men selvfølgelig også have det lange lys på, når vi taler om den fremtidige udvikling af hele fiskerisektoren. - Jeg ser frem til at komme rundt i landet og mødes med fiskerne og erhvervets repræsentanter. Der er allerede et stort kalenderarbejde i gang for at få aftaler på plads.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Karen Ellemann Kloch • F ødt 26. august 1969 i Charlottenlund, datter af fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og sekretær Hanne Ellemann-Jensen. Gift med Kresten Kloch. Mor til to børn, født i 1998 og 1999. POLITISK KARRIERE • Minister for fiskeri 7. august 2017• M  inister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde 2016• S ocial- og indenrigsminister fra 2015-2016 • M  iljøminister og minister for nordisk samarbejde fra 2010-2011 • Indenrigs- og socialminister fra 2009-2010 • S ocialordfører 2014-2015, folkeskoleordfører, ungdomsuddannelsesordfører 2011-2014, ordfører for familiepolitik og udlændinge og integration 2007-2009 • M  edlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Socialudvalget, Ligestillingsudvalget, Udvalget for Udlændingeog Integrationspolitik og Nordisk Råd 2011-2015 • M  edlem af Socialudvalget, Udenrigsudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2007-2009 • F olketingsmedlem for Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007 UDDANNELSE OG ERHVERV • U  ddannet lærer, N. Zahles Seminarium, fra 2002 til 2004 • Student, Holte Gymnasium, fra 1986 til 1989 • Lærer, Rungsted Skole, fra 2003 til 2007 • Selvstændig journalist, fra 1999 til 2002 • Daglig leder, Dagmar Teatret, fra 1996 til 1999 • A  dministrationschef, Brinkmann Kommunikation, fra 1995 til 1996 • Daglig leder, Scandinavian Models, fra 1993 til 1995 • Konsulent, The Voice, fra 1990 til 1993 TILLIDSHVERV • S tår i spidsen for kandidaturet til FN’s Menneskerettighedsråd. Tidligere formand for den selvejende institution Elleslettegård.Tidligere medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar (bl.a. Natteravnene). Tidligere medlem af bestyrelsen i Foreningen Østifterne. Tidligere formand for Foreningen Norden. Tidligere medlem af bestyrelsen i Fonden Frie Børnehaver. Står i spidsen for kandidaturet til FN’s menneskerettighedsråd.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

5


Dokumentation

Kvotekonger

1 2 3 4 5

GITTE HENNING A/S Henning Kjeldsen 15 pct. af de danske fiskekvoter

ASTRID FISKERI A/S Johansson-familien 12,1 pct. af de danske fiskekvoter

BREXIT Hvordan vil du sikre danske fiskeinteresser i forbindelse med Brexit ? - Fiskeriet er en af de sektorer der potentielt kan blive mest påvirket af Brexit. Jeg er mig meget bevidst om, at vi skal være fremme i skoene for at sikre danske fiskeres interesser bedst muligt. Men vi står ikke alene. Der er en række andre EU-lande som også har vigtige interesser på fiskeriområdet. Derfor er vi sammen med vores

EU-partnere i gang med målrettet at få skabt det bedst mulige udgangspunkt for, at varetage vores interesser i de kommende forhandlinger, siger fiskeriministeren. - Der er der allerede en tæt dialog i gang med erhvervet for, at få kortlagt de mulige implikationer af Brexit, og den dialog vil selvfølgelig fortsætte. Jeg er også bekendt med, at der på universiteterne i København og Aalborg Universitet er igangsat et større analysearbejde ved-

REDERIET RUTH Gullak Arngrimsson 10 pct. af de danske fiskekvoter

PARTREDERIET HG 333 ISAFOLD Kristian Larsen, Frode Larsen og Nielsen Jensen 8,5 pct. af de danske fiskekvoter

ASBJØRN APS Fridi Petur Magnusen og Roi Magnusen 8 pct. af de danske fiskekvoter

KILDE: GREENPEACE

6

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


rørende økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af Brexit for Danmark. Jeg regner med at analysen ligger klar inden længe. - Der er en række gode grunde til at ha et tæt samarbejde i Nordsøen på fiskeriområdet. Det handler om at sikre en fortsat bæredygtig forvaltning af bestandene – derfor er det både i Storbritanniens og i EU’s interesse at få en god aftale på plads. Det lyder måske let, men jeg ved godt at det ikke er det.

VOKSET OP MED FISK Har du tidligere haft noget med fiskeri at gøre ? - Ikke med erhvervet som sådan, men med lystfiskeri. Det er jeg arveligt belastet med. Jeg har tilbragt mange timer i min farfars jolle, sat garn og fanget rigtig mange fladfisk. Og – jeg er faktisk stadig indehaver af et fisketegn.

Fiskeriområdet skifter ressort Fiskeriområdet er ved kongelig resolution blevet overført til Karen Ellemann, der fremover vil være minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Fiskeriområdet udskilles således af Miljø- og Fødevareministeriet, og der etableres en selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet. Fiskeriområdet, herunder EU-samarbejdet om fiskeripolitikken, håndteres departementalt i Udenrigsministeriet. Stillingen som direktør i den nye styrelse vil blive slået op. Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: ”Jeg har i dag besluttet at overføre ansvaret for fiskeriområdet til Karen Ellemann, så hun fremover vil være minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde. Det har jeg gjort af to grunde. For det første har det vist sig, at forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af. Det vil fremgå af en beretning fra Rigsrevisionen om indførelsen af omsættelige kvoter i dansk fiskeri, der offentliggøres om kort tid. For det andet er fiskeribranchen stærkt udfordret af Brexit, fordi den lander store mængder fisk i britisk farvand. Med ressortændringen får vi et større fokus på at styrke de internationale alliancer, der sikrer, at hele rigsfællesskabet kommer så stærkt ud på den anden side som muligt. Endelig håber jeg, at vi nu kan genstarte samarbejdet om reguleringen af dansk fiskeri med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, der i den seneste tid ikke har været tilstrækkeligt tillidsfuldt. Med ressortændringen tror jeg på, at vi får maksimal politisk fokus på at bringe administrationen af fiskekvoter i orden, og på at varetage interesserne for dette vigtige erhverv effektivt.” Statsministeriet, den 7. August 2017

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

7


FOTO: PREBEN ANDERSEN

DOKUMENTATION:

LAMMENDE KRITIK FRA RIGSREVISORERNE

Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af fiskekvoter blev udsat for en lammende kritik, da Rigsrevisionen den 16. august offentliggjorde en undersøgelse af ministeriets indsats på området. Som en konsekvens af kritikken har ministeriet politianmeldt en række af de såkaldte Kvotekonger. Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at

8

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder. Rigsrevisionens vurdering af Miljø- og Fødevareministeriets indsats er baseret på følgende 2 forhold:

KONCENTRERET PÅ FÅ HÆNDER For det første har ministeriet ikke fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres på

for få hænder. Ministeriet har dels ikke fastsat konkrete mål for, hvad der skulle til, før kvoterne var koncentreret på for få hænder, dels har reglerne i perioder reelt ikke

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


kunnet fungere som et loft over koncentrationen af kvoter. Samtidig har ministeriet ikke fulgt systematisk op på udviklingen i den samlede kvotekoncentration over tid og har anvendt ufuldstændige data. Rigsrevisionens sammenstillinger af ministeriets data viser, at de 16 største IOK-fiskeres ejerandel af den samlede IOK-kvote er steget fra 53 % i 2012 til 66 % i 2017 med den usikkerhed, der er i ministeriets tal. Sammenstillingerne viser også, at de 10 største FKA-kvoteejere inden for de enkelte FKAfiskerier i gennemsnit ejede 40 % af det pågældende FKA-fiskeri i 2011. I dag er andelen steget til 47 % af kvoterne. Stigningerne er sket, på trods af at der i 2012 efter politisk ønske blev fastsat regler, der skulle begrænse yderligere kvotekoncentration. Ministeriet har flere gange efter politisk ønske ændret reglerne for kvotekoncentration ved at fastsætte lofter for, hvor mange

kvoter den enkelte fisker måtte eje. Mens ministeriet siden 2006 har holdt lofterne for ejerskab af IOK-kvoter konstant på 10 %, så har ministeriet i 2009 og 2014 ændret beregningsgrundlaget for fiskernes kvotekoncentration, så fiskerne fik adgang til at købe flere kvoter uden at overskride lofterne. Ændringen af beregningsgrundlaget i 2014 til at opgøre kvotekoncentrationen på baggrund af den danske slutkvote frem for initialkvoten betød i princippet, at fiskernes kvotekoncentration på papiret blev lavere, hvis slutkvoterne generelt var større end initialkvoterne. Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriet ikke i forbindelse med undersøgelsen har tilvejebragt et grundlag for at opgøre, hvor store konsekvenser ændringen havde for opgørelsen af kvotekoncentrationen. En anden konsekvens af ændringen af beregningsgrundlaget i 2014 var, at det blev muligt for fiskere

DOKUMENTATION FISKERIMINISTRE I PERIODEN Mariann Fischer Boel: november 2001 - august 2004 Hans Christian Schmidt: august 2004 - september 2007 Eva Kjer Hansen: september 2007 - februar 2010 Henrik Høegh: februar 2010 - oktober 2011 Mette Gjerskov: oktober 2011 - august 2013 Karen Hækkerup: august 2013 - december 2013 Dan Jørgensen: december 2013 - juni 2015 Eva Kjer Hansen: juni 2015 - februar 2016 Esben Lunde Larsen: februar 2016 - august 2017 LF ventilation_Q

11/01/05

8:53

Side 1

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.5555 Smedevænget 3 ••4700 7777 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

Flyer ­—­replacing­trawl­floats

for the world’s best fisherman Bakkavegur 22 // FO-530 Fuglafjørður // Faroe Islands // Tel +298 474 200 info@vonin.com // vonin.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

9


kvoter, instrukser til sagsbehandlere og kvalitetssikringsprocedurer af den tilsendte grunddokumentation, har frem til i dag været ikke-eksisterende. Konsekvensen er, at der har været et helt utilstrækkeligt grundlag for at opgøre kvoteejerskab og kvotekoncentration.

i løbet af året at bytte sig til en lavere kvotekoncentration. Dette skyldes, at en fisker kan bytte nogle af de kvoter, der tæller med i beregningen af kvotekoncentrationen, til internationale kvoter, der ikke tæller med. Ændringen i 2009, hvor en række IOK-kvoter blev slået sammen til en samlet kvote, medførte også, at den enkelte fiskers andel af den samlede IOK-kvote kan ændre sig, uden at fiskeren gør noget aktivt for det. Dette skyldes, at beregningen af kvotekoncentrationen i stigende grad blev afhængig af udsving i kvoternes størrelse og dermed ikke alene af de kvoteandele, som fiskeren ejer. Rigsrevisionen vurderer, at ændringerne samlet set har medført, at

ministeriets nuværende regler for koncentration af IOK-kvoter i praksis er sværere at administrere og gør lofterne for, hvor mange kvoter en fisker må eje til flydende størrelser frem for faste lofter. UPRÆCIS OPGØRELSE For det andet har Miljø- og Fødevareministeriet ikke etableret et system, der sikrer en forvaltning, hvor ministeriet kan opgøre den enkelte fiskers ejerskab af kvoteandele korrekt. Ministeriet har ikke haft de mest grundlæggende administrative forudsætninger for at kunne registrere kvotehandler og dermed kvoteejerskab korrekt. Helt almindelige administrative procedurer, såsom præcise regler for anmeldelser af handler med fartøjer og

Rigsrevisionen har påvist, at ministeriets utilstrækkelige forvaltning af kvoteejerskab konkret har medført, at fiskere i flere tilfælde har overskredet kvotelofter. Herudover har ministeriet ikke standset konkrete kvotehandler, der har medført, at den købende fisker kom til at overskride kvoteloftet. Ministeriet har endvidere i 2 tilfælde givet dispensation tilfiskere, som ministeriets registreringer fejlagtigt viste havde overskredet kvoteloftet. Rigsrevisionen kan samlet konkludere, at ministeriets nuværende registreringer om ejerskab af kvoter ikke er tilstrækkeligt korrekte til at kunne anvendes. Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriets indsats for at undersøge, om reglerne blev overholdt, har været mangelfuld, og at ministeriet på den baggrund har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget. KONKLUSION Samlet set vurderer Rigsrevisionen, at ministeriet i en årrække har anvendt ufuldstændige data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer af kvotehandler og kvoteejerskab ved

opgørelsen af koncentrationen for IOK-kvoterne. Samtidig er det blevet muligt at bytte kvoter væk, der burde have talt med ved opgørelsen af kvotekoncentrationen, via internationale kvotebytter. Dette har medført, at hverken ministeriet eller offentligheden har fået et retvisende billede af kvotekoncentrationen. Ministeriet har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse oplyst, at ministeriet vil gennemføre en bagudrettet analyse ved en ekstern part, bl.a. for nærmere at kunne bestemme det samlede omfang af de problemer, som Rigsrevisionen har identificeret. Analysen vil se på, om den nuværende reguleringsmodel på området er den mest hensigtsmæssige, herunder om det nuværende meget høje omfang af kvotehandler er ønskeligt. Analysen vil også se på det hensigtsmæssige i at have ét samlet kvoteloft for IOK-arter kontra individuelle kvotelofter for de enkelte IOK-arter, på reglerne for bestemmende indflydelse og reelt ejerskab, ligesom Rigsrevisionens påpegede problemstilling om at anvende initial eller slutkvoter ved kvotekoncentrationsberegning skal analyseres. Ministeriet har anmodet politiet om at indlede en politimæssig efterforskning i de sager, hvor Rigsrevisionen har påpeget, at der kan være mistanke om strafbare forhold. KILDE: RIGSREVISIONEN

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ OVERHALING AF DIN MOTOR Hos Pon Power tilbyder vi dig en gratis tilstandsvurdering, før vi giver dig et tilbud på topog hovedoverhaling af din motor, så du kan optimere dit anlæg og din drift. Kontakt os i dag, og se hvad vi kan gøre for dig. +45 36 88 01 00 www.pon-cat.com 10

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


- let’s join all the ”Come on folks other fish lovers in Aalborg!

sbilletten Køb adgang ar penge! online og sp

25. internationale fiskerimesse i Danmark

EXHIBITION danf ish.com

AALBORG, 11., 12. OG 13. OKTOBER 2017 Se de nyeste produkter og tendenser til fiskeriet - også til den maritime sektor Internationalt mødested og unikt forum for networking 350 udstillere fra hele verden Flere end 13.000 internationale besøgende Åbningstider: Onsdag 11. og torsdag 12. oktober: 10.00 - 17.00 Fredag 13. oktober: 10.00 - 16.00 Få mere at vide her ... Oplysninger til besøgende, udstillerliste, seminarer/workshops osv. opdateres løbende på danfish.com Kontakt: Else Herfort, +45 9935 5518, ehe@akkc.dk Lasse Holsteen Jessen, +45 9935 5509, lhj@akkc.dk


UNGE FISKERE FÅR MILLIONSTØTTE TIL FØRSTE FARTØJ

Det kan være dyrt for yngre fiskere, når de skal etablere sig i erhvervet og både skal købe et fartøj, redskaber og anskaffe sig fiskekvoter. Men nu er der hjælp at hente. Yngre fiskere kan få del i en pulje på 10 mio. kroner til at købe deres første fartøj. Alle folketingets partier står bag Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri og har besluttet at afsætte ti millioner kroner til tilskudsordningen ”Yngre fiskeres førstegangsetablering” til at hjælpe fiskere under 40 år med at få fodfæste i dansk fiskeri.

tionsskifte i erhvervet på vej. Nu håber jeg, at de unge fiskere vil gribe muligheden, og så er jeg sikker på, at det vil skabe energi og innovation i erhvervet, og at de unge kræfter nu får lidt lettere ved at komme igang, siger Ib Poulsen, Fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

Fiskere under 40 år med blåt bevis og/ eller med 5 års dokumenteret erfaring som erhvervsfisker med A-status, kan ansøge om at få del i puljen til førstegangsetablering, der administreres af Fiskeafgiftsfonden.

OP TIL 500.000 KRONER Der gives støtte op til 25 procent af anskaffelsesprisen for et nyt fartøj, dog med et loft på 500.000 kroner.

- Det er meget vigtigt, at dansk fiskeri bliver godt rustet til fremtiden, og derfor gør vi nu en målrettet indsats for at hjælpe et genera-

Ansøgninger kan indsendes fra 3. juli 2017 og indtil 1. august 2019, eller indtil midlerne i ordningen er opbrugt. Ansøgninger indsendes via e-mail til fiskeafgiftsfonden@

dkfisk.dk eller via e-boks. Følg linket til den obligatoriske ansøgningsblanket og andre dokumenter, som skal medsendes. Behandlingen af ansøgningerne vil ske løbende frem mod afslutningen af ordningen. Første behandling forventes afviklet i september 2017. HENVENDELSER KAN RETTES TIL: Fiskeafgiftsfonden c/o Danmarks Fiskeriforening P.O. Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf.: 7010 4040 E-mail: fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

ARKIVFOTO

12

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


SEPTEMBER 2017

HAVNENYT

Fuld aktion på den nye offshore kaj i Thyborøn Der er travlhed på den nye offshore kaj ”Limfjordskaj II”, som blev indviet tilbage i oktober 2016 på Thyborøn Havn. Den nye sværgodskaj i Thyborøn har en bæreevne på hele 23 tons pr. kvadratmeter og en punktbelastning på 430 tons. Det er en bæreevne, som virkelig gør en forskel. Kajlængden på sværgodskajen er 180 m, og der grænser et betonbelagt areal på 5 000 m2 direkte op til kajen. Bagved er der et areal på hele 150 000 m2, som kan tages i brug efter behov. Alt dette gør, at Thyborøn Havn i dag har en ret god infrastruktur til at håndtere det store og tunge grej som et havvindmølleprojekt indebærer. Den nye kaj har været i brug, lige siden sin indvielse tilbage i oktober 2016, til tungt bulkgods som fx søral, men nu er det første offshore vindmølleprojekt rykket ind på den nye kaj, nemlig det 28 MW store vindmølleprojekt i Nissum Bredning, som Nissum Bredning

SIDE 1 THYBORONPORT.DK

Vindmøllelaug og Jysk Energi står bag. Der er i øjeblikket stor aktivitet på kajen. Installationen af 4 stk. 7,0 MW Siemens test vindmøller i Thyborøn er begyndt. Det er en sand fornøjelse at opleve, hvordan de store pramme sejler det tunge grej ind i Thyborøn i øjeblikket, og det er imponerende, så roligt det går i kraft af havnens østvendte indsejling. Thyborøn Havn er den eneste havn på den jyske vestkyst med østvendt indsejling. De rolige forhold gør en verden til forskel for havvindmølleprojekter ud for den jyske vestkyst og Nordsøen. De er en vigtig brik i det puslespil, som får offshore projekterne sikkert i mål. Derudover gør det en ligeså stor forskel for mandskabet, som har ansvaret for fartøjerne, at kunne ligge trygt fortøjret i havnen, i læ for vestenvinden, i tilfælde af barskt vejr. Det reducerer simpelthen den nødvendige mængde overvågning af fortøjninger og giver dermed bedre forhold til at slappe af og restituere, mens man ligger i havn.

Den gigantiske Mammoet kran, som ses på billedet, kommer fra Holland og er sejlet hertil på en ca. 90 X 20 m pram, trukket af slæbebåden M/tug Westsund fra Svendborg Bugser. Vores lokale slæbebåd fra Agger Værft trådte til ved ankomsten og fungerede som bremse for prammen, mens den skulle lægges til kaj. De to slæbebåde lagde til kaj uden de mindste udfordringer i et flot samarbejde. Et stort udvalg af lokale og yderst erfarne virksomheder støtter, som Agger Værft, op om offshore projekter ved Thyborøn Havn. Og det er ikke uden betydning, at vi i Thyborøn har North Sea Offshore Service Group


Installations fartøjet Freja ligger i læ i Thyborøn havn, mens det venter på bedre vejrforhold i Nordsøen.

tilknyttet. North Sea Offshore Service Group er en klynge af virksomheder, der alle er erfarne leverandører til offshore branchen. Fleksibilitet er nøgleordet ved offshore projekter Fleksibiliteten er i højsædet på havnen i Thyborøn. Fx har det været muligt at fortøjre de store pramme i forlængelse af den 180 m lange kaj og således bruge både prammenes fulde længde og kajens 180 m længde til at samle

den gigantiske Mammoet kran på. Dette har været muligt, fordi der i Thyborøn er god plads rundt om sværgodskajen. Til Nissum Bredning vindmølleprojektet er der blevet støbt en betonplade på 5000 m2 lige op til sværgodskajen. Det større betonareal giver dels gode arbejdsforhold til installationsmedarbejderne og mulighed for midlertidige kontorfaciliteter placeret direkte op til kajen, så projektet kan styres på stedet, lige der hvor det hele sker. Fleksibiliteten strækker sig på Thy-

borøn Havn udover en fleksibel infrastruktur og servicemindede virksomheder på havnen også til kajeksklusivitet. Det har været vigtigt for Nissum Bredning havvindmølleprojektet, at der i installationsperioden kunne gives kajeksklusivitet på Thyborøn Havn for at få den helt rigtige arbejdsro til installationen af vindmøllerne. Og for at yde den bedste service er eksklusivitetsperioden blevet givet fleksibelt, så projektlederen på vindmølleprojektet hver måned tager stilling til, om kajeksklu-

siviteten skal forlænges eller om kajen kan frigives til andre af havnens kunder. Denne fleksibilitet er givet med det formål at reducere projektomkostningerne til kun lige det, der er behov for, og stadigvæk sikre den nødvendige kajplads til at køre projektet sikkert i mål. Der er ingen tvivl om at fleksibilitet er nøgleordet i dette vindmølleprojekt.

vestjyskbank.dk/thyborøn

SIDE 2 THYBORONPORT.DK


Nyt led i logistikkæden er på vej i Thyborøn

Thyborøn Havn er Danmarks 3. største fiskerihavn og har logistikken til at levere den ægte Nordsø vare, hvor fiskekvaliteten er helt i top. Thyborøn Havn er rødspættens hjemhavn i ordets fulde betydning, og meget når det handler om kvalitet. Her på havnen bakker alle op om kvalitet. Kvalitet er ikke bare noget vi siger, det er noget vi leverer. Vi gør det som udgangspunkt i kraft af, at de fiskere, som lander deres fisk i Thyborøn, i høj grad er kvalitetsbevidste. Forbrugeren bliver mere og mere gourmand og lægger derfor mere og mere vægt på kvalitetsråvarer og mindre vægt på discountvarer. Og fiskerne sætter en ære i at levere den fine vare. Den faglige stolthed hos en professionel fisker ligger i at levere den bedste kvalitet, når fisken landes på fiskeauktionen, og den pris som fisken bliver solgt til på auktionen afhænger selvfølgelig deraf. Logistikken er et uvurderligt led til bevaring af kvaliteten Logistikken skal gå lynhurtigt, når det handler om ferskvarer som konsumfisk. Fisken bliver allerede på havet pakket i kasser og lagt på is af fiskeren. Den er således klar til auktionen, så snart når den landes i Thyborøn.

SIDE 3 THYBORONPORT.DK

Det næste led i logistikkæden er fragten ud til forbrugeren. Ved fersk fisk har det stor betydning, at fisken ankommer lynhurtigt hos forbrugeren, så kvaliteten ikke når at blive forringet, inden fisken skal tilberedes. Fragten ud til de forskellige forbrugere i både Danmark og udlandet skal foregå samme dag og i en fuldstændig ubrudt kølekæde fra skib til lastbil. Garanteret dag til dag levering er et must, når det handler om kvaliteten på fisk, og det kræver en yderst effektiv logistik, og den er veletableret i Thyborøn. Kvaliteten er så sikker på Danske Fiskeauktioner, www.dfa.as, hvis hovedsæde er i Thyborøn, at auktionen både er national og international. De mere end 200 købere, som handler på auktionen hver dag, har så stor tillid til kvalitetskategoriseringen på Danske Fiskeauktioner, at de ikke selv behøver at være tilstede for at tilse fisken, før de bestiller den. De ved at kvaliteten stemmer, derfor kan de ligeså godt sidde hjemme i Holland, Belgien, Tyskland og Sverige som i Danmark, når de bestiller deres fisk. Den fisker, som vælger at lande sin fisk i Thyborøn er både garanteret, at hans fangst bliver respekteret og behandlet på bedste vis, at der sidder en skare af købere klar til at

aftage den, og at logistikken er fuld effektiv, med henblik på at forbrugeren får leveret den samme kvalitet, som fiskeren med stolthed har landet på havnen.

ske virksomheder fra byen Urk. Den nye virksomhed hedder allerede nu Royal Norden Seafood A/S og vil være klar til produktion allerede i september 2017.

Ny filetfabrik på vej i Thyborøn Den næste del i en perfekt logistikkæde er filetfabrikken, som savnes på havnen i Thyborøn i dag. Der er mange forbrugere til fileter og skal kvaliteten være ligeså høj, som den øvrige fisk, ja så skal fileteringen foregå, der hvor fisken bliver landet, effektivt og hurtigt, før den bliver sendt ud til forbrugeren. Derfor har Thyborøn Invest valgt at etablere en ny filetfabrik i Thyborøn, sammen med tre holland-

Produktionen vil starte stille op, med 20 tons om ugen og hovedsageligt rødspættefileter. Men virksomheden er klar til stor kapacitet, og der er allerede nu bygget produktionslinjer til både fladfisk og rundfisk på den nye fabrik. Målet er at kunne levere fileter i topkvalitet og bruge den samme toptunede logistik, som den øvrige fisk dagligt går ud til forbrugeren med.

MARITIMT EL – hver dag – året rundt

Med åbning af afdeling på Værftskaj 12 er vi kommet tættere på dig og er parat til at rykke ud til enhver opgave. Vores ”besætning” er klar og vil sætte alle sejl til for at finde de rette løsninger til dit behov. Find os på Værftskaj 12 eller kontakt os på tlf. 97 96 18 88

T: +45 97 96 18 88 • www.he-as.dk


Vi ses på DanFish messe 2017 i Aalborg, den 11.-13. oktober! Thyborøn Havn udstiller, traditionen tro, på DanFish messen, og vi vil være at finde sammen med de utroligt mange virksomheder, der dagligt yder fiskeren og fiskeflåden en kvalificeret service, og som ligger geografisk placeret på havnen i Thyborøn.

fiskeriet. Der skal fiskes, når fisken er der, og der er ingen plads til driftstop, så smedeværkstederne står altid klar til at handle hurtigt. Den nye flydedok øger fleksibiliteten betydeligt til akutte behov for maritim service.

Når et fiskefartøj sejler ind i Thyborøn Havn for at lande sin fisk, så er der en lang række erfarne virksomheder til rådighed ved samme stop. Der er på vores mere end 100 år gamle havn en lang tradition for fx maritim service.

Maritim service indeholder også aspektet elektronik, kommunikation og IT. Det findes der selvfølgelig også eksperter indenfor på havnen i Thyborøn. Vi har på havnen virksomheder, der er markedsførende indenfor levering af udstyr til fiskeriet, fx trawldoors og trawls i alverdens afskygninger med den helt rigtige dertilhørende rådgivning og ekspertise. Det kunne også være landgange, spil og tromler, som trænger til at blive skiftet ud, det kan ligeledes skaffes på havnen i Thyborøn. Mangler man lagerbygninger til opbevaring af fiskegrej på land, ja så er den type erfaring også tilstede.

To store smedeværksteder, med tilsammen 122 kompetente medarbejdere og 100 års erfaring, står klar med deres ekspertise og vestkystens største flydedok. Hurtig reaktionsevne er afgørende indenfor

Når et fiskefartøj sejler ind i Thyborøn Havn for at lande sin fisk, så er det den komplette pallette af serviceydelser og den helt rigtige ekspertise, der møder fiskeren. Og det helt særlige samarbejde mellem de forskellige virksomheder på havnen i Thyborøn, er klart til kundens store fordel.

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

SIDE 4 THYBORONPORT.DK

Du finder os alle stående samlet i telthallen på DanFish messen i Aalborg, den 11.-13. oktober 2017, fra standnummer 818 til 838. Vi ses!


Sommerbegivenheder på havnen i Thyborøn Havnen danner hvert år ramme for flere festlige begivenheder gennem sommeren. Fx er den første lørdag i august dagen, hvor hele Thyborøn går sammen om at lave den berømte Fiskedag. Fiskedag i Thyborøn Fisken er i højsædet på fiskedagen i Thyborøn. Fiskedagen er forbrugerens lejlighed til virkelig at lære selve fiskeriet bedre at kende. Her kan man gå ombord på et ægte fiskefartøj, som hver dag henter vores gode friske spisefisk op fra havet og danne sig et indtryk af, hvordan livet leves under arbejdet til søs. Og der er mulighed for selv at købe fisk på dagens fiskeauktioner, under den autentiske stemning med auktionariusser født og opvokset i Thyborøn. I løbet af dagen er der gratis smagsprøver på fisk, som fisken virkelig skal smage, når både kvaliteten og tilberedningen er iorden. Det er fiskerne selv, med hjælp fra andre frivillige, som tilbereder smagsprøverne og kæler for

den helt rigtige tilberedning. Hvem skulle kunne være bedre til at præsentere fisk end fiskerne selv? Bandet Tørfisk, Danmarks ældste boyband, kan opleves på sin helt egen hjemmebane på fiskedagen, hvor de spiller to koncerter, som er godt krydret med vestjysk humor. Og for børnene er der legeland, ja der sættes endda en kælkebane op for de små, som kontrast til sommeren, med is fra isværket. Det er utroligt at opleve, hvordan de mange ildsjæle, som bor i Thyborøn, brænder for at give gæsterne den helt rigtige oplevelse af fisk fra Thyborøn på fiskedagen. Og det er ikke overraskende at denne begivenhed trækker så mange gæster til byen. Vi er på havnen glade for at vores så aktive arbejdshavn den første lørdag i august forvandles til en festplads, med autentisk hygge, i fiskens tegn.

Fiskeriskolen i Thyborøn Erhvervsfisker En 2-årig uddannelse, der består af: • 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

Fiskehandler En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: • 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • Praktik i en virksomhed Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser • Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne) • ROC og LRC • Medicinkiste B og C basis og opfølgning • Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning • Navigation • STCW kurser Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

SIDE 5 THYBORONPORT.DK


En uge hvor der tales mange sprog Thyborøns dialekt er man ikke et sekund i tvivl om og den er en oplevelse i sig selv. En uge om året høres der mange forskellige europæiske sprog i Thyborøns gader, det er, når der handles på det internationale marked. Sommeren har budt på internationalt marked i Thyborøn, hvor Bredgade var fyldt med boder til begge sider, med lækkerier fra talrige europæiske lande. Der var originale oste fra både Frankrig og Holland, hjemmelavet pesto i alverdens afskygninger fra Italien, oliven i talrige varianter, kager fra Holland og England, Chorizo fra Italien, tørret frugt

slik i de mest fantasifulde varianter, for bare at nævne nogle af de lækkerier, der blev tilbudt i Thyborøn hele ugen. At gå på indkøb denne uge i Thyborøn var som at gå på marked i et af de forskellige lande, og smagsprøverne bekræftede varernes kvalitet før køb. Betjeningen fra boderne foregik med lokalt personale fra de forskellige lande, som nød at sætte lidt stemning i bybilledet i Thyborøn på deres forskellige sprog. Vi er på havnen glade for den type begivenheder, som giver et lidt anderledes krydret liv ved havnen, og som er sit bidrag til, at det er en oplevelse at sejle ind i Thyborøn i løbet af sin sommerferie.

Thyborøn Sejlmageri Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77

Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads.

mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168 Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

SIDE 6 THYBORONPORT.DK


Offshore Wind Energy 2017 messe i London Verdens største offshore konference og udstilling blev i år afholdt i London og Thyborøn Havn var med Offshore branchen var fuldt ud repræsenteret på Offshore Wind Energy 2017 messen i London, hvor Thyborøn Havn udstillede sammen med North Sea Offshore Service Group og undervandsentreprenøren JD Contractor. Det var en meget succesfuld messe, som gav lejlighed til at møde mange forskelligartede virksomheder, der alle har den fællesnævner, at være leverandør til offshore vind energi branchen. Vindmølleproducenterne var tilstede, forskelligartede installationsvirksomheder, survey firmaer, shipping virksomheder, kabel virksomheder, specialister indenfor

SIDE 7 THYBORONPORT.DK

mandskabstransport og virksomheder med speciale indenfor service og vedligeholdelse af havvindmølleparker mm. var alle repræsenteret i London. Det er en omfattende proces at installere en havvindmøllepark, med mange forskelligartede etaper, og når parken en gang er sat i drift, er der løbende vedligeholdelsesopgaver forbundet dermed. En havn danner infrastrukturen til de mange forskelligartede leverandører med speciale indenfor offshore vind energi. Og fordi havvindmøllerne er så store, er det klart mest rentabelt og mindst generende for trafikken at transportere dem ad søvejen. Havvindmølledelene fra fundament til vingetop vil ankomme som gods ad søvejen.

De talrige og forskelligartede fartøjer til havbundsundersøgelse og installation af kabler, fundamenter, tårn, nacelle og vinger, har behov for en havns infrastruktur i form af sværgodskajanlæg med stor bæreevne og anvendelige vanddybder. Og de har bestemt også behov for de virksomheder, som er tilknyttet havnen med maritim service, bunkring, proviantering, indkvartering og meget mere. Derfor er det vigtigt at alle disse forskelligartede virksomheder kender til vores infrastruktur i Thyborøn Havn. Dels den unikke mulighed for at sejle ind i havnen i al slags vejr fra Nordsøen med den østvendte indsejling, som vi har i Thyborøn, og at vi har kajanlæg til sværgods.

Det er mindst ligeså vigtigt at vide, at der er hjælp at hente i Thyborøn, ved akut behov for maritim service. Installationsfartøjerne er omkostningstunge og må under ingen omstændigheder være ude af drift. Når man kører projekter i den størrelsesorden, som et havvindmølleprojekt er, er det afgørende at vide, at der både findes den rigtige ekspertise og vestkystens største flydedok, lige ud til Nordsøen, tæt på nærkyst havvindmølleprojekterne, i en havn, der giver læ til arbejdet, nemlig i Thyborøn. Det er for at udbrede kendskabet til alle disse muligheder, der er på havnen i Thyborøn, at vi udstiller på offshore messer, som i år i London.


Nye El standere på Thyborøn Havn Det har betydning at fartøjer kan forsynes med strøm, mens de er i havn. Strømsystemet er af største betydning for de skibe, som ligger i havn, og selvfølgelig for alle de virksomheder, der yder maritim service på havnen. Men også i nogle tilfælde for de dele, som hele tiden skal holdes i gang med strøm, mens de ligger opmagasineret på havnens arealer. Med alle disse behov for strøm er det ikke uden betydning hvilket el-system, man er i besiddelse på havnen, og det er af største betydning, at systemet både er stabilt i drift, giver overblik over elforbruget og er meget let at bruge i dagligdagen. For at gøre det lettere for fartøjer og kuttere at koble sig på strømtilførslen på kajen og administrere sit strømforbrug, har Thyborøn Havn investeret i nye el-standere og et nyt el-system til hele vores kajanlæg. De nye el-standere sættes op løbende. De første har været i drift siden starten af juni, godt halvdelen af standerne er i drift i dag, og de sidste vil være sat op inden årets udgang. Det nye el-system benytter brugernes egne mobiltelefoner. Man bliver sat op i systemet på sit

SIDE 8 THYBORONPORT.DK

mobiltelefonnummer en gang for alle og kalder derefter op til el-systemet med mobilen, så snart man har brug for at koble sig på el-standeren. Systemet genkender mobiltelefonnummeret og giver straks adgang til strøm. Med den nye løsning tælles strømforbruget automatisk. Brugeren får informationer om sit strømforbrug tilsendt pr. sms, og kunden kan på fakturaen se detaljerne om sit strømforbrug. Det er således blevet betydeligt lettere at administrere og få overblik over sit strømforbrug på havnen med det nye el-system. Hver kunde på havnen har mulighed for at få oprettet flere brugere, så alle de medarbejdere, som skal have adgang til strøm har mulighed for at få det. Alle brugerne bliver sat op på den samme kundekonto, så de faktureres samlet, og administrationen forenkles. Udover opsætningen på mobiltelefonnummeret kan det også lade sig gøre at blive sat op med et magnetisk brik system, hvor brugeren vil få udleveret en personlig brik, der ligeledes giver adgang til strøm på havnens nye el-standere. Og det kan ligeledes lade sig gøre at blive sat op med chippen fra sit betalingskort. Disse opsæt-

ninger gør det af gode grunde ikke muligt at få tilsendt information om sit personlige strømforbrug, men mulighederne er der, hvis man ikke lige ønsker at få systemet sat op på sin mobiltelefon. De nye el-standere på kajanlægget spænder fra 10-16 ampere til lystsejlere, fra 32 til 63 ampere til mellemstore fartøjer og helt op til 125 ampere til de store industrifiskefartøjer, offshore fartøjer m.fl.. Standertypernes placering er i forhold til vanddybder ved kaj, så der er sammenhæng mellem de kajanlæg, som de store skibe kan anløbe og de kraftigste strømstandere. Kontakt havnevagten på e-mailadressen port@ thyboronport.dk, med information om brugere og hvilke el-standere personerne skal kunne tage strøm fra, hvis det ikke skal være fra samtlige standere. Så sætter han jer op som bruger af Thyborøn Havns el-system og giver adgang til strøm ved de nye el-standere. Vi håber på havnen, at vores kunder vil få stor glæde af systemets nye fordele, dels brugervenlighed men også overblik over selve strømforbruget.


PARTREDERIET LINGBANK:

FÆRRE OG STØRRE HAVNE VIL DOMINERE FISKERIET

Partrederiet Lingbank forudser, at færre og større havne vil dominere inden for fiskeriet i fremtiden. Fiskefartøjernes størrelse er i løbet af en enkelt generation blevet fordoblet i størrelse, og det stiller store krav til havnene.

- Fiskeriet går kun en vej; nemlig mod færre og større enheder. Vores nuværende fartøj måler 8,7m i bredden og 40m i længden og er på 493 bruttotons. Om kort tid får vi vores nye fartøj, der måler 13,2m i bredden og 50m i længden, og er på 1.250 bruttotons. Det er en naturlig udvikling, som vi ser alle steder inden for sektoren, siger Jens Rasmussen, der er søn af stifter Benny Rasmussen i Partrederiet Lingbank. Partrederiet Lingbank i Hanstholm råder med trawleren Lingbank over en af dansk fiskeris toneangivende fiskefartøjer. I 2016 blev ca. 10.000 tons industrifisk og ca. 1.300 tons sild landet, og 2017 tegner til at byde på ikke mindre end 50 procents fremgang blandt andet på grund af de fordelagtige tobis-kvoter.

Rederiet, der blev stiftet i Hanstholm i 1980, har for nylig bestilt en nybygning hos Karstensens Skibsværft i Skagen. Det nye fartøj, der skal leveres i januar 2019, er 2,5 gange så stort målt på bruttotonnage: - Der er ingen tvivl om, at landinger af fisk, service af fiskefartøjer mv. fremadrettet vil blive rettet mod færre og større fiskerihavne. Det sker af naturlige årsager, fordi de små havne ganske enkelt ikke kan servicere eller tage de store fartøjer ind, men det vil også være selvforstærkende, fordi industri, service mv. vil flytte derhen, hvor der er størst volumen, siger Jens Rasmussen. Rederi og fartøj har altid været hjemmehørende i Hanstholm, og Benny og sønnerne ser gerne, at dette kan fortsætte. Udviklingen inden for fiskeriet stiller dog store

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

krav til havnene, og derfor hilses den planlagte havneudvidelse i Hanstholm velkommen: - Hanstholm Havn er state of the art med dens unikke placering i forhold til Nordsøen, et effektivt auktionssystem, en moderne og effektiv fiskemelsfabrik og høje afregningspriser, men hvis denne position skal bevares er der behov for nye investeringer og udvidelse både til vands og til lands. Ifølge Jens Rasmussen vil havnene i Nordeuropa i højere grad blive delt op i et A- og et B-hold, og med den planlagte havneudvidelse vil Hanstholm Havn udbygge sin position på A-holdet. Denne melding glæder havnedirektør Niels Clemensen, der ikke har tænkt sig at dvæle ved tidligere tiders fejlslagne forsøg: - Det er klart, at der er nogle af havnens interessenter, der stadig ser med en vis portion skepsis

på udvidelsen. Det har jeg fuld forståelse for, idet det skyldes, at tidligere udvidelsesplaner ikke er blevet realiseret, siger Niels Clemensen og fortsætter: - Bestyrelsen og jeg er garant for, at det kommer til at ske. Min fornemmeste opgave er nemlig at få den gennemført til aftalt tid og budget, og indtil videre følger vi planen med det igangværende udbud og forventet kontraktunderskrivelse i oktober i år. Som Rederiet Lingbank anfører, har vi ikke råd til at lade være. Vi vil og vi skal bevare vores førerposition som en af Nordeuropas største fiskerihavne, og det betyder altså, at havneudvidelsen er et must. Havneudvidelsen forventes at strække sig i tre år fra foråret 2018 til sommeren 2020. Udvidelsen har en samlet anlægssum på 525 millioner kroner.

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

21


AF MARTIN UHLENFELDT

NY STÅLKUTTER I HIRTSHALS

For første gang i mere end 35 år er en kutter ved at blive bygget helt færdig i Hirtshals. HG 236 Milton - der er på 93 tons - er konstrueret så den opfylder kravene til kystfiskeri, men er samtidig så alsidig udrustet, at den også er i stand til at fiske langt fra land. - Det bliver et kystfiskerfartøj med rigtig mange muligheder. Vi kan fiske spisefisk med skånsomt trawl og drive krogefiskeri. Korte ture hvor vi lander fisk af høj kvalitet. Vi kan også fiske MSC-certificerede proteinfisk. Med det radiogrej vi har om bord, kan vi fiske i hele EU-farvandet hvis det er det vi vil,

22

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

siger fiskeskipper Jan Milton Woller og ejer af HG 236 Milton, til FiskerBladet. - Med de nære farvande vi har i Danmark, og det gode fiskevand, så syns jeg at vi skal prøve at værne om det kystnære fiskeri - prøve at udvikle og forny det,

HØJ KVALITET Der har været mange hænder indover HG 236 Milton. Skibet er designet af Vestværftet i Hvide

Sande, Hirtshals Yard har hovedentreprisen, mens skroget er bygget på PTS Ltd, Shipbuilding i Stettin, Polen. Sidstnævnte skulle oprindelig levere skroget til Hirtshals Yard den 20. januar, men leveringen blev flere uger forsinket. Udrust-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


ning og aptering har også taget længere tid end beregnet, så kutteren er ikke kommet i gang med fiskeriet endnu.

længde med dets bredde. I Miltons tilfælde ender regnestykket i 99,9 - mere præcist kan det ikke gøres.

- Det er virkelig flot arbejde de leverer, så jeg er jo nødt til at acceptere at der går lidt mere tid. Det er ikke sådan, at bare fordi tiden er ved at være gået, så skynder man sig. Man holder fast i den kanon-standard man er startet med, siger en tilfreds Jan Woller.

- Jeg henvendt mig også til en energikonsulent, og han er kommer med rigtig mange gode ideer. Vi har f.eks. droppet stålwirerne, alt lys ombord er LED-belysning og så videre. Tilsammen giver det en stor energibesparelse.

Hvornår tror du at du kan begynde at fange fisk med den? - Jeg er begyndt at være forsigtig med at komme med prognoser. Men - det bliver nok engang midt i september. MAKSIMAL UDNYTTELSE HG 236 Milton er 16,99 meter lang og 5,88 meter bred, og det er ikke tilfældige mål. Kuttere der anvendes til kystfiskeri skal holdes under 100 når man ganger skibets

- Man skal ikke tro at det er nemmere at bygge en kutter som den her, i forhold til en trawler der er to eller tre gange større. Der er rigtig, rigtig meget udstyr i den. Udviklingen går stærkt, så hjælper det ikke at man tænker spartansk og vil bygge som man gjorde i 2002. BESÆTNING PÅ TRE - Kutteren er bygget sådan, at den er forsvarlig at sejle med to mand. Men jeg regner med at vi skal være tre. Hvis der f.eks. sker noget

spændende hjemme i en familie, en fest eller sådan noget, og der er fint vejr og godt fiskeri på vandet - så kan man sige: Nu bliver du hjemme de her to dage, og så tager vi ud to mand. - Men det ville jeg ikke bryde mig om hvis ikke det var forsvarligt bygget op. Så der er manøvregrej på dæk, højttaler og radiogrej -

det er lavet sådan at vi kan være to ude og arbejde på dækket på samme tid, på en forsvarlig måde. LÆRLING - Når vi kommer i gang og bliver dus med det hele, så tror jeg at den vil være en rigtige god størrelse at få en lærling med ud i. Så kunne vi være to mand og en lærling - og hvis bedstemanden gerne vil ha

Vi ønsker tillykke med nybygningen af Milton

Vestværftet • Nordhavnskaj 12 • 6960 Hvide Sande • Tlf.: +9731 3322 • info@vestvaerftet.dk

VI ØNSKER SKIBSREDER JAN WOLLER TILLYKKE MED NYBYGNING

Milton

Hirtshals Yard A/S Jens Munksvej 9850 Hirtshals

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

23


fri en dag, så kunne lærlingen komme ud og få noget mere ansvar. LOKALE LEVERANDØRER - Jeg har altid været stolt af at lægge pengene der hvor de er tjent. Det gør det også meget nemmere. Her i byggeperioden kører jeg til og fra ligesom et arbejde - i stedet for at skulle være et andet sted og leje mig ind for natten, og alt det der. Det er også en stor fordel at vi har gået og bygget den op sammen. Hvis der bliver noget når vi er på havet, så griber jeg bare telefonen - og så guider de mig frem, i stedet for at jeg måske skulle i land for at få det ordnet. Det er lokalt, og det er godt. Omkring en halv snes lokale underleverandøren er med på opgaven, bl.a.: WEST DIESEL Komplet motorpakke bestående af hovedmotor, gear og propelanlæg fra Hundested. Hovedmotoren er en Mitsubishi S6A3-MPTAW ydende 221 kW. Det er en 6-cylindret, 18,6

liters turbodieselmotor. Udover motorpakken er der leveret 2 stk. Mitsubishi generatoranlæg af typen WD45. Generatoranlægget af denne type er West Diesels egenproducerede anlæg, som er baseret på en Mitsubishi S4SDT dieselmotor og Stamford generator. SEAMEC Komplet navigations pakke fra Furuno, komplet fangst kontrol pakke fra Scanmar, komplet kommunikations pakke fra Sailor, komplet Seamech SeaController system, KNS VSAT og Intellian SAT-TV samt Fuld VGA matrix og kamera system VESTKAJENS MASKINVÆRKSTED Ni-tons spilpakke til de tre trawltromler VENDSYSSEL WOOD WORK Alt tømrer- og snedkerarbejde om bord HG 236 Milton er ikke den første kutter der bærer navnet, men den fjerde kutter af samme navn i familiens eje. Den første kutter blev købt af Jan Milton Wollers far, det var tilbage

SeaMech A/S Vi ønsker tillykke med nybygningen ”Milton” og takker for opgaven med arbejdet hertil. SeaMech A/S Læssevej 14 9850 Hirtshals Tlf. 9894 5894

24

SeaMech A/S Vestmolen 15 9990 Skagen Tlf. 9844 1567

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

i 1960 - det samme år som Jan Wollers blev født. Som ejer har Jan Wollers været partsreder sammen med sin far, og siden eneejer af den tredje kutter. For to år siden solgte han den aldrende kutter til en svensk fisker, der senere solgte den videre til Finland. Efter salget overvejede Jan Woller at gå i land og søge nye veje. En plan der dog hurtigt blev opgivet. - Jeg overvejede at trække stikket og sige, at det kunne være sjovt at prøve noget andet. Men så indså jeg, at den erfaring jeg har gået og samlet alle de år jeg har været fisker, bare skulle op og ligge på hylde - og jeg starte forfra ved dag 1. Det kunne jeg slet ikke ha, fortæller Jan Woller. - Så jeg besluttede mig til at blive i det her erhverv, og så udvikle mig noget mere. Det er her min erfaring er, og jeg føler mig bestemt ikke færdig. Jeg synes selv at jeg har mange gode ideer som jeg rigtig gerne vil bidrage med.

Vi udfører alt inden for: TEKNISK ISOLERING SKIBSAPTERING TEAKDÆK Tlf. nr. +45 2020 3507 www.vww.dk Vi ønsker tillykke med nybygningen HG 236 Milton

www.seamech.dk

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF JENS NØRGAARD

INTERNATIONAL VIRKSOMHED MED STÅSTED I YDERSTE KLITRÆKKE

Fra at være en ganske almindelig metalforarbejdende virksomhed på havnen i Hvide Sande for bare 10 år siden med nedadgående tendenser på indtjening og beskæftigelse, har et af de mere bemærkelsesværdige danske industri eventyrer på bare 5 år gennemgået en udvikling, der i dag har sat ”as: scan” på verdenskortet. Virksomheden begyndte som et motorværksted der servicerede fiskeskibene i byen. Nu er det et højteknologisk foretagende med 40 ansatte, der arbejder med løsninger såvel til international skibsfart og fiskeri samt den landbaserede kraftværks- og fjernvarmeforsyning. I 1960 blev as: scan grundlagt som Havnens Motorværksted. Med nedgangen i fiskeriet og dermed færre fiskefartøjer kunne det ikke undgås at ramme den tidligere familieejede virksomhed. Der måtte nye kræfter til. Valget faldt på bysbarnet Michael Vejlgaard, der sad i en direktørstilling i Løgstrup Steel i Kvistgaard. I januar 2011 tiltrådte han som 40-årig sit nye chefjob i den tidligere hjemby. Målet var at bringe as: scan på fode igen. Forinden udnævnelsen til adm. direktør sad han som bestyrelsesmedlem i virksomheden. Michael Vejlgaard er oprindelig uddannet automekaniker i Hvide Sande. Senere fulgte videreuddannelse i Thyborøn som skibsmontør. Herefter tog han maskinmesteruddannelsen i København, hvor han sideløbende læst økonomi. Skulle det der oprindelig var et mindre smedeværksted i fiskerbyen Hvide Sande overhovedet have en renæssance måtte der en hestekur til. Der skulle skæres helt ind til benet og lidt til. Som sagt så gjort!

Adm. direktør Michael Vejlgaard, as: scan, gennemgår de omfattende hydraulik installationer ombord på den nye skotske trawler ”Keila” der får hjemhavn i Kirkwall på Orkneyøerne. Trawleren måler 28 meter i længden og 8,2 meter i bredden, og forlader Vestværftet Aps i løbet af efteråret.

PROFESSIONALISERET PÅ FIRE ÅR Fra at være et traditionelt styret foretagende er as: scan blevet gennem professionaliseret. - På bare fire år er vi vokset og har mere end tredoblet vores omsætning, fortæller Michael Vejlgaard.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

— Hos os er du i sikre hænder Turbo- og Marineservice Tlf. 4450 4050

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

25


- I dag ser du et højteknologisk smedeværksted der igen giver overskud. Her stilles store krav til såvel mandskab, maskiner og IT. Vi er gennemdigitaliseret og næsten papirløs. Når smeden trykker ”færdig” på et produkt og det er godkendt af værkføreren, går ordren direkte i økonomien og ud til kunden. - Vi investerer såvel i IT som i mandskab så de hele tiden er up to date. Der stilles flere og flere, samt større krav til dokumentation i forhold til tidligere. Det gør sig også gældende inden for fiskeindustrien og ikke mindst i fiskeskibene i forhold til kompleksiteten ved automatisering og stigende brug af hydraulik og automation.

- Vi har handlingsplaner og strategier, som vi følger. Der er procedure for faste mødestrukturer og planer for alt, hvad vi gør. Det er simpelthen nødvendigt med den overordnede styring, lyder det fra Michael Vejlgaard. HJÆLPEN KOM UDE FRA Undervejs i forløbet med at strømline Hvide Sande virksomheden blev direktøren kontaktet af Innovations Agenterne, der så et klart potentiale for udvikling. Innovations Agenterne er en fælles ordning bestående af et korps på cirka 40 erfarne virksomhedsrådgivere, som alle kommer fra Danmarks ni GTS’er – Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Ordningen er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation under Forskningsog Innovationsstyrelsen, og inno-

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

26

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

vationsagenterne hjælper små og mellemstore virksomheder med at udleve deres teknologiske potentiale og udnytte deres ressourcer bedre. For Michael Vejlgaard kom henvendelsen på det helt rigtige tidspunkt: - Når vi vækster helt herude vestpå, har vi svært ved at finde den rigtige arbejdskraft. Der er bare ikke mange, som af sig selv flytter helt herud - med mindre de som jeg er født i området og bevidst søger tilbage. Specialiseret mandskab er vores helt store udfordring. Alene sidste år lejede vi mandskab ind for halvanden million kroner. - Da jeg satte mig i direktørstolen aftalte vi, at der skulle barberes gæld af. Vi besluttede, at alt overskud skulle bruges til afvikling af gæld og nye investeringer. Den melding gik både internt og eksternt. Vi ville have styr på økonomien. MØDT MED SKEPSIS I starten blev de nye strategier naturligvis mødt med nogen skepsis og modstand, husker Michael Vejlgaard. Arbejdsmiljøet på virk-

somheden var heller ikke det bedste, men det blev der lavet om på. - Vi har en helt anden struktur og åbenhed i dag. Det betyder, at medarbejderne reelt kan se, at de ting, de kommer med via MUSsamtaler og APV, dem bliver der faktisk gjort noget ved. Vi tager vores medarbejdere alvorligt og løser de problemer, der måtte dukke op i hverdagen,« forklarer direktøren videre. Nu kan medarbejderne både mærke og se, at pengene bliver brugt i virksomheden og ikke bare i lommerne på aktionærerne, siger Michael Vejlgaard. TRE UDGØR AS: SCAN Tre virksomheder er i dag grundlaget for as: scan, der har sit domicil og værksteder tæt på den yderste klitrække på nordsiden af havnen i Hvide Sande over for Vestværftet Aps. De tre virksomheder er: as: scan winches, er det tidligere Havnens Motorværksted, hvor der produceres alt hvad der er marinebaseret – fra at svejse til konstruktion, Hydraulik, gear og motor. Virksomheden designer og producerer elektriske og hydrau-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


liske spil og dæksudstyr til såvel marine som offshore. I princippet producerer de hele pakken inden for design, produktion, installation og reparation. As: scan steering producer styremaskiner til skibe over hele verden. Væksten i afdelingen er på godt 10 procent om året. Vi udvikler løbende nye typer styremaskiner til alt hvad der overhovedet kan sejle, og har stille og roligt arbejdet os op i de forskellige skibsklasser. Det sidste vi har på programmet er komplette rorarrangementer som rorstammer, selve roret, rorkassen og dyser. As: scan industries leverer alle former for smedearbejde til industrien, herunder elkedler til fjernvarmesektoren, der kan udnytte overskudsstrøm fra vindmøller og bruges til frekvensregulering af el nettet. Virksomheden er især stærk på det tyske fjernvarmemarked. For at kunne betjene markedet optimalt har as: scan haft agentur

i Tyskland. Det er nu frasolgt for at styrke innovationen i Scan Winches og Scan Steering der sidder på kerneområderne. - Innovation er nøgleordet for vækst i virksomheden. Det betyder at vi løbende arbejder med nye løsninger til bl.a. fiskeriet. Vi har netop udviklet og solgt de første trawlcomputere - det absolut nyeste til fiskeriet der til hver en tid har styr på hydraulik, splitwinches, trawltromler, trawlnet og wire. Har man først kodet funktionerne ind på sin PLC automationen, så behøver skipperen ikke stresse rundt i styrehuset for at dreje på op til 10 forskellige knapper for at skifte mellem de forskellige systemer og enheder. Nu kan processerne klares med et håndtag, joystick og en PC skærm. SMØR PÅ BRØDET - Trawlcomputeren er et af de første store udspil i vort løbende udviklingsarbejde eftersom vi, som netop omtalt, har flyttet vores

udenlandske aktiviteter i form af agentur i Tyskland tilbage til Hvide Sande. Eksporten af knowhow og udstyr til den tyske fjernvarmeindustri udgår derfor fra det vestjyske. Det vil sige, at vi nu kun har et sted, hvor vi til gengæld koncentrere os om det der er vores corebusiness - marineindustrien. Vi skal ikke glemme at det var fiskerne der gav os smør på brødet, da Havnens Motorværksted blev etableret for nu 57 år siden. - Et andet eksempel på nyudvikling som i øvrigt kan bruges i et samspil med den nye computere vi har lanceret, fortsætter Michael Vejlgaard, er design og produktion af store elektriske spil. El drevne aggregater er i flere tilfælde ved udmanøvrere hydraulik. Vi har netop lavet et 20 tons spil til Esvagt. Inspirationen til brugen af el til dæksudstyr kommer fra de store skibe og vinder som sagt nu også mere indpas på de mindre fartøjer - ikke mindst i fiskerflåden. Hydraulik er godt, men tungt og

meget dyrt at installere og vedligeholde. El derimod er renheden selv! MANGLER FAGLÆRTE SPECIALISTER - Med de nye initiativer samt vækst håber vi på at kunne vække opmærksomheden på vores højteknologiske virksomhed, hvor vi løbende har brug for de bedste maskinteknikere og montører. Problemet er beliggenheden og det uanset du har den smukkeste natur lige udenfor vores arbejdsplads. Her valfarter turisterne i ordets bedste forstand bare forbi for at nyde naturen med alle dens facetter. - Mangel på faglært arbejdskraft til vort segment i produktionen herunder montage på skibene på Vestværftet Aps og Hvide Sande Shipyard gør, at vi har et forholdsvis stort indtag af medarbejdere på lejebasis samt et meget stort indtag af lærlinge, da arbejdskraften vi søger - ikke findes i vort område, slutter Michael Vejlgaard!

HVIDE SANDE SKIBSSMEDIE A/S Is ger løsnin er art v af enh e id mmes Se hje on ti a ir p for ins

Nordhavnskaj 9-11 • 6960 Hvide Sande • 97 31 18 22 • www.hvss.dk Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

27


AF JENS NØRGAARD

TOBIS FISKERIET GAV KAM TIL HÅRET PÅ VODBINDERNE Hos vodbinderne på trawlvirksomhederne har man mellem år og dag oplevet både op- og nedgang i fiskeribranchen. Sjældent - om overhovedet - har man set så mange reparationer på grej som tilfældet har været i tobis-sæsonen 2017. Fiskerne har presset sig selv og ikke mindst deres redskaber i forsøget på at få så stor en del af den samlede kvote på 458.522 tons som muligt. Det er sket i en sådan grad at skader på trawlene ikke kunne undgås.

Et af de steder hvor man i flere omgange fik sved på panden når trawlerne gik til kaj var hos Nordsøtrawl A/S i Thyborøn. Normalt ødelægger fiskerne ikke deres trawl væsentligt i tobisfiskeriet, men i år har det været noget atypisk. Vi har haft en hel del store reparationer og det har givet megen travlhed på værkstedet, samtidig med de mange ordre som var på nye trawl fortæller direktør Flemming Ruby. Ca. 100 danske fiskefartøjer var i år beskæftiget i tobisfiskeriet fra april til udgangen af juli. At fiskerne har fisket på livet løs siger næsten sig selv. For Danmark har ikke haft så stor en tobiskvote i 10 år som tilfældet var her i 2017. Den var på 458.522 tons mod f.eks. ca. 82.000 tons i 2016. Uanset at danske trawlere lå i pendulfart til fiskeområderne var det ikke muligt at opfiske tobiskvoten. Restkvoten er på ca. 100.000 tons hvilket svarer til at der blev landet 355.223 tons på landets to store fiskemels og fiskeolievirksomheder Triple Nine i Thyborøn og FF Skagen i Hanstholm og Skagen. IKKE TID TIL EN SLAPPER Om kvoten på tobis kommer op på dette års rekordmængde i 2018 tvivler formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, på. Formanden ser med interesse frem til næste års kvotefordeling i EU-Kommissionen. På fiskeoliefabrikkerne havde de svært ved at følge med den store

28

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

tilførsel af den fedtholdige tobis. Trawlerne lå i år ofte i kø op til 48 timer før de kunne påbegynde losningen og igen sætte kursen mod fangstpladserne. Fabrikkerne kunne simpelthen ikke følge med råvareleverancerne. Flere af fiskerne har fået nyt grej ombord for at kunne klare fiskeriet i brislingesæsonen ovenpå de skader de fik på grejet under tobisfiskeriet. Nødtørftige reparationer var jo ofte konsekvensen. Brislingesæsonen gik i gang samtidig med tobis stoppede. Det er dog ikke ensbetydende med at vodbinderne hos Nordsøtrawl kan tage en slapper – tværtimod – der arbejdes løbende på nyudvikling af fangstredskaber og på færdiggørelse af bestillingsopgaver på trawl til hjemme og eksportmarkedet. BYDRENG HOS EN SLAGTER - Ca. 60 procent af vores produktion går til eksport fortæller direktør Flemming Ruby videre til FiskerBladet. I øjeblikket har vi en større eksport af trawl og reparationer til det hollandske marked, fortsætter direktøren. - Som så mange andre unge startede jeg min karriere som bydreng hos en slagter i Thyborøn. Min mor syntes jeg skulle lære et rigtigt håndværk. Mulighederne var flere den gang i Thyborøn, men som mødre er og fiskeriet stod en nær, havde hun fundet et arbejde til mig på et vodbinderi.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


- Som udlært vodbinder efter 3 år hos Thyborøn Trawl fik Flemming Ruby ansættelse hos OK Trawl. Sammen med et par kollegaer grundlagde han senere Ok trawl som startede i lejede lokaler i Hvide Sande i 1988 og byggede værksted samme sted i 1989. I 1996 køber han sine to tidligere kollegaer ud af virksomheden, hvorefter han i 2003 også overtager OK Trawl i Thyborøn. Nordsø Trawl lukker ned i 2005 i Hvide Sande. Det blev for dyrt at fragte medarbejderne frem og tilbage. Flemming Ruby er ud af en fiskerfamilie. Søsteren er medejer af

Danske Fiskeauktioner. Hendes mand og søn er begge fiskere og ejer trawleren L273 Olga Ruby. Fiskeriet har dog aldrig været noget for Flemming Ruby. - Jeg bliver simpelthen så nemt søsyg, fortæller direktøren alt imens han på et A4 ark tegner omridset til et nyt trawl - T 90 sorterings pose - til blåhvilling og makrel fiskeriet. KULMULE ”ÆDER” MAKREL Hake eller kulmule om man vil ligger præcis i spisekammeret for pelagiske fisk. Den spiser bl.a. sild, brisling, ansjos, sardin og makrel. DXC

DZC

(V)DZC

DL36

MOTORERNE MOTORERNE OVERHOLDER DE NYE EMISSIONSKRAV. DZC engine range OVERHOLDER DE NYE TYPETIER 6/82DZC TIER 2 EMISSIONSKRAV. TYPE 6/8 DZC OP OPTIL TIL2400 2400HK. HK Medium speed engine, turbocharged & intercooled, available in Anti-clock and Clock rotation. Can run on diesel, heavy fuel, vegetable oil, animal greases, ... Dual fuel execution is also possible.

FORHANDLER6DZC AF 1500kW @ 1000rpm ABC-MOTORER:

8DZC 2000kW @ 1000rpm

Sydhalevej 4-6 - 7680 Thyborøn - Tlf. 97 83 12 05 - Fax 97 83 16 78 - mail: kt@kyndeogtoft.dk Anglo Belgian Corporation nv - Wiedauwkaai 43 - 9000 Gent ( Belgium )

Sydhalevej 4-6T +32 • 7680 Thyborøn •-Tlf. 97 83 12 05 • Fax 97 83 16 78 (0)9 267 00 00 - F +32 (0)9 267 00 67 E info@abcdiesel.be - www.abcdiesel.be mail: kt@kyndeogtoft.dk • www.kyndeogtoft.dk Member of the Ogepar group - www.ogepar.com

Dansk Fartøjsforsikring har forsikret fiskefartøjer i 125 år, og er et forsikringsselskab, der er ejet af fiskerne. Vi tilbyder: • Kaskoforsikring uden aldersfradrag ved skade • P&I samt passageransvarsforsikring • Arbejdsskadeforsikring til konkurrencedygtige præmier • Vi tilbyder også forsikring til lyst- og erhvervsfartøjer • Privatforsikring bl.a. indbo-, hus- og autoforsikring Få et uforpligtende tilbud – udfyld enten en tilbudsformular på vores hjemmeside www.dfff.dk eller kontakt en af vores medarbejdere på telefon: Jan Vest Jensen 21 78 31 45 (Nordjylland) Harry Back 20 22 97 33 (Øvrige Jylland) Michael Espersen 40 12 92 63 (Sjælland og øerne) Jesper Møller-Hansen 40 44 54 26 (Bornholm)

DANSK FARTØJSFORSIKRING A/S Vi ønsker at være kendt for: • den hurtige erstatningsudbetaling • den effektive skadesbehandling • den personlige betjening Dansk Fartøjsforsikring • Havnegade 15 • 9400 Nørresundby • Tlf. 96 31 85 85

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

29


Af disse arter, var og er hollænderne mest interesseret i makrel og ikke i kulmule. - Derfor fik vi til opgave at finde en fangstmetode der kan adskille arterne. Vi tænkte at T90 kunne være en mulighed og sorteringsposen har allerede bevist sin anvendelighed i tryktanken i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals og via prøvefiskeri efter blåhvilling. Her handlede det om at sortere hake, (kulmule. red.), fra. De hollandske fiskere havde det problem, at der var alt for store bifangster i form af hake i makrel og blåhvilling fiskeriet. Der var kvote til bifangster, men ikke store nok, med den ny udviklede T 90 pose lykkes det os at få sorteret 98% af alt hake fra.

- Succesen er der, men vi skal blive bedre endnu. Som forholdene er ved brug af sorteringssektionen i T90 på nuværende tidspunkt i forhold til de ønskede arter, slipper kun 8 til 10 procent ud i det fri igen. Det er acceptabelt, men vi skal længere ned. Det kommer vi også. Håbet er 0 til 4 procent! Der er ingen tvivl hos direktør Flemming Ruby - løsningen har været indbygning af en sorteringssektion for pelagiske fisk. De hollandske fiskere er de første der har fået leveret denne nye opfindelse fra Nordsøtrawl i Thyborøn, hvor udvikling og udviklingsbesøg fra det meste af verden, er en del af det der driver virksomheden, fortsætter direktøren for vodbinderiet.

T90 posen vil også egne sig til sperling og silde fiskeri i Skagerrak. Vi vil derfor nu gå i gang med at målrette vores produktion til også at omfatte det danske marked. GREJ TIL SUPER TRAWLERE Nordsøtrawl A/S er i dag en del af den internationale islandske Hampidjan Group, der producerer udstyr/grej til alle typer af fiskefartøjer, inklusive de største af slagsen de såkaldte super trawlere. Det er dog typisk fartøjer fra 300-10.000 hk. FiskerBladet omtalte et af skibene Granit i den seneste udgave. Det skib er en ren fabrikstrawler til fiskeri af rejer og hvidfisk, og afløser for sine norske ejere en trawler af samme navn bygget i 1989 hos Ørskov Christensens Stålskibsværft A/S nu Orskov Yard A/S

Hundested Propeller

Flemming Ruby ejer fortsat 20 procent af virksomheden Nordsøtrawl A/S. Salget af virksomhedens øvrige aktier i 2013 gjorde det muligt for os at bygge et helt nyt og højteknologisk vodbinderi her på Nordsøkaj 18 i Thyborøn. Samtidig gav det mig også friheden til at tænke mere på udvikling i stedet for ad hoc opgaver. Jeg bestemmer selv – det har jeg det fint med. I dag er Nordsøtrawl arbejdsplads for 22 vodbindere. Om kort tid bliver der tre flere. Dem har vi hentet ind via de sociale medier. Dem er der brug for understreger direktøren. Alt det grej vi fremstiller her i vodbinderiet er tilpasset hvert enkelt fartøj, trawlene bliver simuleret før de går i produktionen så størrelsen til hver en tid passer til bådens trækkraft.

20/11/03

20:28

Side 1

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

30

F I S K E R B L A D E T / 9· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


København, 2. – 4. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR ER TILBAGE I

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


Fiskerbladet 9 2017  
Fiskerbladet 9 2017  

Ny stålkutter i Hirtshals: For første gang i mere end 35 år er en kutter ved at blive bygget helt færdig i Hirtshals. HG 236 Milton - der er...