Page 1

DKK 49,50

61. ÅRGANG · AUGUST 2017 NR. 8

Så er der sild i lange baner Svovlbrinte årsag til massedød Ny brøndbåd fra Assens Skibsværft

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 8-2017

TOPHISTORIE

11

SOFISTIKERET TRAWLER TIL NORSK REJEFISKERI En ny sofistikeret trawler til fiskeri af rejer og hvidfisk i Nordatlanten leveres om kort tid fra tyrkisk værft til sine norske ejere familierederiet Halstensen Granit AS i Bekkjarvik syd for Bergen i Hordaland. Det nye fartøj der har fået navnet ”Granit” afløser trawler af samme navn, der i 1989 blev bygget hos Ørskov Christensen Stålskibsværft A/S nu Orskov Yard A/S i Frederikshavn.

4

GRØNLANDSK FISKER HENTEDE NY KUTTER I ASSENS Efter knap ti døgns sejlads fra byggeværftet på Vestfyn - Assens Skibsværft - og på tværs af Atlanterhavet med ”Pitstop” på Færøerne for bunkring nåede den nye grønlandske kutter GR. 05-99 Laila K. hjemhavnen i det sydlige Vestgrønland Paamiut, (det tidligere Frederikshåb, red.). Her var skibet og dets skipper samt reder, den 53-årige Siverth Knudsen og hans fem mands store besætning, ventet med længsel. De havde været i Danmark gennem længere tid for at lære nybygningen at kende og for dels at deltage i diverse prøvesejladser, hvor fartøjet blev udsat for ekstreme belastninger. Til sidst var Søfartsstyrelsen tilfreds og hjemturen med den knap 20 mio. kr. dyre kutter kunne påbegyndes.

12

Ikke mindre end 1260 sild i minuttet går der igennem produktionen hos en af landets store fiskeindustrier med speciale i sild og makrel – Werner Larsson Fiskeeksport A/S i Skagen. I fiskerihavnen hersker der hektisk aktivitet en tidlig sommermorgen, hvor flere trawlere er inde for at losse sild. Anløbene omfatter også de to svenske trawlere GG764 Astrid fra skærgårdsøen Rörö nordvest for Göteborg og trawleren GG203 Ginneton fra Fiskebäck sydvest for Göteborg.

Forsiden viser den grønlandske fisker Miki Albrechtsen i gang med at splejse tovværk på Laila K.

10

8

TO SVENSKE TRAWLERE FRA DANSK VÆRFT

15

Det svenske rederi Torönland Fiskeri fra Fiskebäck ved Göteborg, har hos Karstensens Skibsværft A/S i Skagen bestilt 2 stk. 49,99 meter pelagiske trawlere, som skal leveres til rederiet i oktober 2019. De to skibe skal afløse de eksisterende skibe Torön og Torland, bygget i år 2000.

HYBRIDANLÆG TIL KUTTERE GIVER FLEKSIBEL DRIFT En ny 17 meter dansk kutter under bygning i Polen til en reder i Thyborøn udstyres nu med et specialbygget PTI/PTO (Power take In and Power take Off) på et normalt Hundestedgear-/propeller anlæg med indbygget kobling til hovedmotoren. Akselgeneratoren kan køre som el-motor og give den elektriske fremdrift uden at hovedmotoren kører. Desuden kan man køre med både diesel og el-motor samtidig, når der kræves maximalt trækkraft ved trawling.

ODD LUNDBERG AS VÆLGER DANSKBYGGET TRAWLER Odd Lundberg AS og Karstensens Skibsværft har indgået kontrakt om design og bygning af en 69,99 m kombineret snurper/trawler. Lundberg ejer og driver i dag en 59 m snurper/trawler med samme navn. Dette fartøj er bygget i 2003, og vil blive lagt ud til salg.

SILD I LANGE BANER SKAL MÆTTE HOLLANDSKE GANER

18

SVOVLBRINTE ÅRSAG TIL MASSEDØD HOS LANGSAND LAKS


København, 2. – 4. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR ER TILBAGE I

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 70 20 41 55 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

61. ÅRGANG · AUGUST 2017 NR. 8

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen.

Så er der sild i lange baner Svovlbrinte årsag til massedød Ny brøndbåd fra Assens Skibsværft

Næste udgave: 1. september 2017

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


AF JENS NØRGAARD

GRØNLANDSK FISKER HENTEDE

Efter knap ti døgns sejlads fra byggeværftet på Vestfyn - Assens Skibsværft - og på tværs af Atlanterhavet med ”Pitstop” på Færøerne for bunkring nåede den nye grønlandske kutter GR. 05-99 Laila K. hjemhavnen i det sydlige Vestgrønland Paamiut, (det tidligere Frederikshåb, red.). Her var skibet og dets skipper samt reder, den 53-årige Siverth Knudsen og hans fem mands store besætning, ventet med længsel. De havde været i Danmark gennem længere tid for at lære nybygningen at kende og for dels at deltage i diverse prøvesejladser, hvor fartøjet blev udsat for ekstreme belastninger. Til sidst var Søfartsstyrelsen tilfreds og hjemturen med den knap 20 mio. kr. dyre kutter kunne påbegyndes. På rejsen nordover fulgtes Laila K. af den ligeledes nybyggede men mindre kutter Jaaku Malik. Skibet hører til Faaborg Værft A/S 15m design, og er netop afleveret fra værftet. Grundet størrelsen kunne den ikke få lov at krydse Nordatlanten til Grønland på egen hånd.

4

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

Laila K. fra Assens Skibsværft er bygget til kystnær sejlads ud mod Davis Strædet, der skiller Grønland fra Baffin Island i Canada. Fartøjet er en såkaldt brøndbåd med en indbygget 50 m3 rustfri tank og en fiskepumpe, der anvendes ved lastning og losning af fisk. Laila K.

er ca. 20 m lang, 7 m bred og stikker 3,7 m. Skibet er udstyret med en Volvo Penta D16MH størrelse, der yder 600 hk. Det sikrer en topfart på næsten 12 knob. Servicefarten er sat til 10 knob. Kutteren er derudover udstyret med en bovtruster, der yder et tryk på 500 kilo.

Fiskeskipper Siverth Knudsen har lagt Laila K. i sit rederiselskab ”Isblink”. Navnet har sin oprindelse fra et kraftigt lys i horisonten, skabt af sollys reflekteret fra havis eller f.eks. fra en isbræ som gletsjeren Sioraq nord for Paamiut.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Laila K. ved udrustningskajen på Assens skibsværft

NY KUTTER I ASSENS Laila K. skal bruges til fangst af snekrabber i tejner i ti af årets 12 måneder. I de sidste to måneder står den på line- og bundgarnsfiskeri efter hellefisk og torsk i de indre grønlandske farvande samt op og ned langs kysten til Davis Strædet. Regler forsinkede skibsbygning For Assens skibsværft har opgaven med Laila K. – et lille men ret kompakt fartøj - været noget af et mere specielt nybygningsprojekt. Løbende ændringer også i forhold til selve konstruktionen, bl.a. i forskibet ved evt. sammenstød med isskosser, betød yderligere indbyggede forstærkninger i forskibet i forhold til helt nye regelsæt for sejlads i arktiske isfyldte farvande. Skibet skulle have været

afleveret i det tidlige forår, men kom først afsted i slutningen af juni.

Ændringerne gik bl.a. ud over lukaf områderne, bad og toiletforhold, kabys og messen. Skipper og førstemester må således deles om bad og toilet på shelterdækket. Planen var at begge skulle have ejet bad og toilet. Med lodder og trisser blev der plads til besætningens fælles vaskemaskine og tørretumbler. Nedunder shelterdækket har den øvrige besætning deres lukaf. Her er lige akkurat plads til fire personer. Alt i alt er det dog lykkedes Assens Skibsværft at lave et gennem stabilt fartøj til fiskernes tilfredshed

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

uanset de mange hovedbrud, som værftsdirektør Erling Pedersen forklarer. Nu håber vi, at fartøjet vækker så megen opmærksomhed på Grønland, at det smitter af på værftet i forhold til nye ordrer på fiskeskibe. Der har allerede været følere ud fra grønlandsk side. STORT ARBEJDSDÆK Kniber det med pladsen til fiskerne ombord, under deres ofte 8 til 10 dages togt, så har de til gengæld rigeligt plads på arbejdsdækket og i styrhuset. Kutteren har et arbejdsdæk på 80 – 85 m2. På bagkanten er afsat plads til tjenerne som bruges ved krabbefangst.

Det der også har gjort skibsbygningsopgaven speciel er ifølge den ansvarlige projektchef Michael H. Schulz, kravene til at de fangede fisk skal kunne holdes i live efter fangst. Det kræver bl.a. at skibet kan sejle forholdsvis stærkt. Der må ikke være mere end 10 timers sejlads til et produktionssted under Royal Greenland, der er fast aftager af fangsterne. Derfor har værftet været nød til at være ekstra omhyggelig med indbygning af en store tank i rustfrit stål. Den fungerer som var det en brønd med studs på siden til påsætning af pipeline, når fisken skal pumpes i eller suges op fra lasten. Projektchef Michael H.

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

5


Schulz, forklarer at tanken bedst kan sammenlignes med et akvarium uden glas i siderne eller på toppen. Da fiskene eller krabberne afgiver ammoniak er Laila K. udstyret med et større iltapparat, der bruges ved recirkulation af vandet i tanken. Her skal vandtemperaturen konstant ligge på 4

grader plus. Et større køleanlæg, der igen drives af en generator på 86 kW (Volvo DSA-TA), sikrer den konstante temperatur. HJERNERNE LAGT I BLØD For at få det hele til at gå op i en højere enhed, måtte hjernerne lægges ekstra i blød under

fremstilling af den rustfri tank.I levende live har fiskene det med at samle sig i et hjørne såfremt det var en firkantet kasse de lå nede i. Her bliver de som regel stående. Sker det – kvæler de hinanden. Derfor skulle konstruktionen ændres. Hjørnerne er rundet med 45 graders vinkler.

Nu kan fiskene svømme rundt i hele det 50m3 store akvarium uden at skade eller kvæle hinanden. Laila K. er skræddersyet til de grønlandske farvande. Skibet har selvfølgelig højeste isklasse DNVGL. ICE-1B. Derudover er kutteren er udstyret med isafviser ved skruen, ror og dysen samt udstyret med en iskniv agter. Kutteren Laila K. er skipper og reder Siverth Knudsens fjerde skib, siden han som ung mand begyndte i det små begyndte som fisker med passive fiskeredskab som tejner og bundgarn. Fiskeren lægger ikke skjul på at

Toppen til brønden med studs til den pipeline der anvendes når fisken skal pumpes i lasten efter fangst eller suges op ved losning. I Baggrunden i bagbordsside er der plads til 5 store iltflasker- De bruges ved recirkulation af havvandet i tanken.

6

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Fiskeskipper Siverth Knudsen på ”bakken” af Laila K. under indsejling efter prøvetur i Lillebælt.

investeringerne i det ny fartøj, som erstatter ældre tonnage, er en stor mundfuld. Uanset at hele besætningen glædede sig til at komme hjem igen til Grønland, da FiskerBladet mødte dem ombord den 20. juni, så bliver der ikke megen plads til festivitas på kajen i Paamiut. Fartøjet skal på fiskeri hurtigst muligt, var skippers kontante svar.

ror fremstillet af byggeværftet. Med fuldt lastet tank – ikke med fisk, men 50 tons havvand – viste skibet optimale takter ved såvel krængninger som manøvre i forhold til de ofte barske farvandsområder der skal besejles, også selvom en del af sejladserne foregår indenskærs i området mellem Paamiut og Qaqortoq, (tidligere Julianehåb, red.).

VÆRKTØJ TIL KVALITETSFISKERI Prøveturene med Laila K. viste positive tegn i forhold til småjusteringer, som altid opstår under test. Skibet var udsat for ekstremt hårde belastninger under sejladserne. De foregik i Lillebælt såvel på hovedmaskine leveret af JL Skibsservice i Strandby, gear leveret af ZF Danmark, propeller leveret af Korsør Propeller A/S samt

Driftschef ved Royal Greenland for mindre fartøjer, Ole Petersen, Nuuk, der til daglig administrerer 12 både, der indfanger fisk til den grønlandske fiskerikoncern er mere end tilfreds med det arbejde Assens Skibsværft har udført. Fiskerne har fået et rigtig godt værktøj, til det kvalitetsfiskeri de skal udføre langs med kysterne i det sydlige Grønland, fortæller driftschefen til FiskerBladet.

MARITIM SERVICE I VERDENSKLASSE • Overhaling og reparation af dieselmotorer, turboladere, gear og propeller • Stort udvalg af reservedele nye og brugte • Service 24 timer i døgnet - året rundt • Totalleverandør af komplette fremdriftssystemer Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.

Havnepladsen 12  9900 Frederikshavn Tlf.: 9622 1100  www.vms.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

7


ODD LUNDBERG AS VÆLGER DANSKBYGGET TRAWLER Odd Lundberg AS og Karstensens Skibsværft har indgået kontrakt om design og bygning af en 69,99 m kombineret snurper/trawler. Lundberg ejer og driver i dag en 59 m snurper/trawler med samme navn. Dette fartøj er bygget i 2003, og vil blive lagt ud til salg. Odd Lundberg AS drives med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af tobis og blåhvilling. Det øvrige fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

også er særdeles aktive i rederiet Mats Lundberg sejler som skipper og Stian Lundberg er maskinchef ombord.

Familierederiet blev etableret tilbage i 1918, og i dag er det fortsat Lundberg familien som ejer og driver selskabet. Tredje generation består af brødrene Geir og Tore Lundberg, hvor Geir er daglig leder af rederiet.

Rederi og værft har arbejdet sammen igennem en længere årrække, i forbindelse med reparation og vedligehold af eksisterende skib.

4. GENERATION Rederiet er allerede fremtidssikret, idet Geir Lundbergs 2 sønner

8

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

Den nye ”Odd Lundberg” vil blive rederiets 4 nybygningsprojekt.

AF EGET DESIGN I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som Værftet har under bygning til redere i Skotland, Irland, Sverige og Danmark, er

også den nye ”Odd Lundberg” af eget design. Karstensens Skibsværft har med nye ”Odd Lundberg”, i alt 16 pelagiske fiskefartøjer i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 3 år. Design, indretning og arrangementer er blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative løsninger, og der har været lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen.

Sikkerhed og arbejdsforhold er bl.a. tilgodeset ved, at hele ”Odd Lundberg”s lastedæk er gjort vandtæt med vandtætte skibssider. Det øger sikkerheden, og fribordet øgets med nærmere 3,0 m. ELEKTRISK DREVNE Endvidere har Rederiet valgt at satse på en fremtidssikret løsning for winche-anlægget, som vil blive elektrisk drevet. Dette for at gavne det eksterne og interne miljø (lavere støjniveau). Udover winchene, så vil fiskepumpen også være elektrisk drevet. Rapp Marine skal levere det komplette winche- og fiskepumpean-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA Fartøjets hoveddimensioner: • Længde overalt 69,99 m • Bredde moulded 15,20 m • Dybde shelterdæk 9,20 m Øvrig teknisk data: • Hjælpemaskineri Cummins, 1 x 992 kW / 2 x 567 kW • Winch anlæg Rapp Marine / Elektrisk • Sidepropellere 1 x 950 / 1 x 850 kW • RSW-anlæg Johnson Controls, 2 x 1100 kW • Vakuum anlæg C-Flow, 4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank

Dansk Fartøjsforsikring har forsikret fiskefartøjer i 125 år, og er et forsikringsselskab, der er ejet af fiskerne. Vi tilbyder: • Kaskoforsikring uden aldersfradrag ved skade • P&I samt passageransvarsforsikring • Arbejdsskadeforsikring til konkurrencedygtige præmier • Vi tilbyder også forsikring til lyst- og erhvervsfartøjer • Privatforsikring bl.a. indbo-, hus- og autoforsikring Få et uforpligtende tilbud – udfyld enten en tilbudsformular på vores hjemmeside www.dfff.dk eller kontakt en af vores medarbejdere på telefon: Jan Vest Jensen 21 78 31 45 (Nordjylland) Harry Back 20 22 97 33 (Øvrige Jylland) Michael Espersen 40 12 92 63 (Sjælland og øerne) Jesper Møller-Hansen 40 44 54 26 (Bornholm)

læg. Nye ”Odd Lundberg” vil også blive leveret med elektrisk drevet nothaler. Kran- og nothale udrustningen skal leveres af Triplex. FREMDRIFT Fremdrivningsanlægget vil komme til at bestå af en MAN Diesel & Turbo hovedmotor på 3600 kW med 2-speeds gearog propelleranlæg fra Brunvoll (tidligere Scana Volda).

En række øvrige leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som kvalitet, innovation og driftsikkerhed. DEN NYE ”ODD LUNDBERG” SKAL LEVERES I JUNI 2019. Som et kuriosum kan det nævnes, at Karstensens Skibsværft blev etableret i 1917, og dette selskab drives i dag også af tredje generation. 100 års jubilæet vil blive fejret i september-måned.

DANSK FARTØJSFORSIKRING A/S Vi ønsker at være kendt for: • den hurtige erstatningsudbetaling • den effektive skadesbehandling • den personlige betjening Dansk Fartøjsforsikring • Havnegade 15 • 9400 Nørresundby • Tlf. 96 31 85 85

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

9


TO SVENSKE TRAWLERE FRA DANSK VÆRFT Det svenske rederi Torönland Fiskeri fra Fiskebäck ved Göteborg, har hos Karstensens Skibsværft A/S i Skagen bestilt 2 stk. 49,99 meter pelagiske trawlere, som skal leveres til rederiet i oktober 2019. De to skibe skal afløse de eksisterende skibe Torön og Torland, bygget i år 2000.

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

10

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

Torön og Torland er solgt til et russisk rederi på Sakhalin øen, og skal anvendes til pelagisk fiskeri i Stillehavet ved Kuril Øerne nord for Japan. Skibene er lige nu på vej til Suez kanalen og videre sejlads via Singapore og Sydkorea.

Den 4. generation er mønstret i rederiets skibe.

Familien Ahlström fra Fiskebäck med de orange farvede fartøjer, er kendte personer i det nordjyske fiskerimiljø. Det er 3. generation i den store fisker familie, som nu har bestilt de nye skibe:

Al proteinfisk landes hos FF A/S i Skagen, mens Skagerak Pelagic AS modtager alle sildefangster.

DELES OP Brødrene Svante, Fredrik, Phillip og John sejler med Torön mens brødrene Olau, Simon, David og Emanuel sejler med Torland.

FISKERI De nye skibe skal anvendes til fiskeri efter brisling i Østersøen, tobis og brisling i Nordsøen samt sild og makrel i Skagerak og Nordsøen.

Rederiet er samtidig medejer af vodbinderiet TOR-MO Trawl i Hirtshals. Skibene udrustes med 2.999 kW hovedmotorer, 2x600 kW hjælpemotorer.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF JENS NØRGAARD

SOFISTIKERET TRAWLER TIL NORSK REJEFISKERI

En ny sofistikeret trawler til fiskeri af rejer og hvidfisk i Nordatlanten leveres om kort tid fra tyrkisk værft til sine norske ejere familierederiet Halstensen Granit AS i Bekkjarvik syd for Bergen i Hordaland. Det nye fartøj der har fået navnet ”Granit” afløser trawler af samme navn, der i 1989 blev bygget hos Ørskov Christensen Stålskibsværft A/S nu Orskov Yard A/S i Frederikshavn. Den ny ”Granit” bygges hos Tersan Shipyard i Tyrkiet efter tegninger af norske Skipsteknisk ST-117 design. Skibet måler 81,2 meter i længden og 16,6 meter i bredden, og er dermed en smule længere og bredere end den tidligere ”Granit”, som er solgt til rederiet Sanford i New Zealand. Trawleren er udstyret med en hovedmaskine på 6960 kW. Der er tale om en ren fabrikstrawler fra Tyrkiet. Den har endnu mere plads ombord end det tidligere

skib. Formålet med en ny og større og mere avanceret fabrik ombord er bl.a., at videreudvikle forarbejdning af fangsterne ikke mindst i forhold til restprodukter ect. som fiskeolie. NYE KRAV Som en af Nordatlantens største designere og producenter af trawl og not, har færøske Vònin, der også ejer den nordjyske trawlproducent Strandby Net, måttet erkende, at den stadig stigende miljøbevidst-

hed hos forbrugerne i konsummarkedet også stiller krav - ikke kun til fiskerne men i allerhøjeste grad også til producenterne af fiskeredskaber. Det handler om skånsomt kvalitetsfiskeri. Derfor foregår løbende udviklingsarbejde gerne i samarbejde med fiskerne om de erfaringer der er gjort i hele det nordatlantiske område.

Til det formål har rederiet bestilt et sæt af Vónin’s nye Storm trawl skovle på 16m2. Derudover er der afgivet ordre på tre 3200 masker Vónin 2014 rejetrawl sammen med rejerister, poser og rockhopper gear. Vónin skal også levere trawlene til hvidfisk – 2 stk 740 masker Bacalao med Fortis net som har vist sig at give et mere effektivt fiskeri.

TRE REJETRAWL ”Granit” er bygget til at kunne trække tre rejetrawl ad gangen.

Den norske fabrikstrawler ”Granit”

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

11


AF JENS NØRGAARD

SILD I LANGE BANER SKAL MÆTTE HOLLANDSKE GANER Ikke mindre end 1260 sild i minuttet går der igennem produktionen hos en af landets store fiskeindustrier med speciale i sild og makrel – Werner Larsson Fiskeeksport A/S i Skagen. I fiskerihavnen hersker der hektisk aktivitet en tidlig sommermorgen, hvor flere trawlere er inde for at losse sild. Anløbene omfatter også de to svenske trawlere GG764 Astrid fra skærgårdsøen Rörö nordvest for Göteborg og trawleren GG203 Ginneton fra Fiskebäck sydvest for Göteborg. Trawlerne er fast leverandør af sild i sæsonen til Werner Larsson. Silden er fanget i fiskeområdet IVa mellem Orkney og Vestlandet ud for Bergen i Norge.

Silden losses direkte fra skibet til en såkaldt ”SEACON” container, der bedste kan sammenlignes med en køltaske. Hver container rummer foruden vand, is og salt 12 tons sild. Temperaturen i containeren er konstant ½ - 1 ½ grad minus før fisken pumpes ind i produktionen. Her står 100 medarbejder – hovedparten kvinder fra Polen - klar til at tage sig af fisken, der vaskes og sorteres. Enkeltvis lægges silden på bånd som var det i små skåle med hovedet ind mod den kontrollerende procesmedarbejder der retter til. Det sker i et tempo, hvor det gælder om at rubbe neglene. Under hele processen kontrolleres fisken fra den pumpes ind

i produktionen til den som halvfabrikata forlader virksomheden i dybfrossen tilstand. Når silden automatisk er lagt enkeltvis på transportbåndet fotograferes fisken. Den del foregår i et nanosekund alt medens båndet med fisken fortsætter rejsen til gællemaskinen, hvor gæller og hoved skæres af. Indvoldene bliver i silden. Hele maven skal helst være fyldt med rejeyngel, hvori der er en masse enzymer, der på den måde får adgang til blodårene i fisken hvilket blødgør kødet. FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Forenklet sagt går silden så videre i sorteringsprocessen, hvor den ender i store kar med lage for så

Den svenske trawler Ginneton ses her ved kaj i Skagen Havn efter losning af sild til Werner Larsson Fiskeeksport A/S.

12

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


endelig at komme på pakkebordet. Her lægges fisken omhyggeligt ned i spande tilsat saltlage – 40 stk. i hver. Spandene sættes på paller og køres til det stedlige frysehus, før den endelige transport til Holland. Der finder forædlingen sted til den ”ægte” hollandske Matjes.

DANSK-HOLLANDSK FORBINDELSE Sildesæsonen går fra slut maj til begyndelsen af juli. Herefter følger så en omstilling af produktionsprocesserne for at starte op igen til oktober og frem til årsskiftet med makrel.

Werner Larsson Fiskeeksport A/S var den første pelagiske virksomhed der i 2007 registrerede, og kontrollerede den fangede sild ved at holde et konstant dokumenteret fokus på bæredygtigheden i fiskeriet. Eksportvirksomheden var den første der solgte MSC-certificerede matjessild. I dag kan virksomheden desforuden ”smykke” sig med kvalitetsstemplet GTS – en af EU anerkendt ”Garanteret Traditionel Specialitet”.

Werner Larsson Fiskeeksport A/S i Skagen er i dag en del af den hollandske N.V. Kennemervis Group med afdelinger i såvel Holland, Danmark og Frankrig. Den danske del af koncernen blev grundlagt i 1932 og ledes af Werner Larsson, der er tredje generation i virksomheden. Han tog over efter sin far i 1976. Nu står fjerde generation Larsson så på spring til at tage over i løbet af efteråret. Det er den 32-årige Mads Larsson, der har en MBA i forandringsledelse fra Aalborg Universitet.

Fiskefabrikken i Skagen behandler årligt flere tusind tons sild og har en verdensomspændende eksport. Primærmarkederne ligger dog i Sverige, Holland, Belgien, Tyskland og Spanien samt det danske hjemmemarked.

-Fisk har altid været en del af livet i vores familie. Derfor ligger det naturligt for mig at fortsætte, når min far stopper i virksomheden. Det er klart, at jeg skal finde min egen rytme og balance, fortæller

IF'17 90x128(visitor)_Layout 1 19/07/2017 09:56 Page 1

Smárinn l Kópavogur l Iceland 13-15 September 2017

The largest commercial fishing exhibition in the North

WHY YOU SHOULD ATTEND ICEFISH 2O17 ❚ OVER 500 commercial fishing companies

showcasing new products and services

❚ NETWORK with over 15,000+* industry

professionals from around the world

❚ THE WORLD SEAFOOD CONGRESS ICELAND

coincides with IceFish 2017

*2014 figures

REGISTER TODAY Contact the IceFish team to find out more about sponsorship and exhibitor opportunities: +44 1329 825 335 • icefish@icefish.com #IceFish

www.icefish.is Organiser

Official airline/air cargo handler & hotel chain

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Official Logistics Company

Official International magazine

Official Icelandic Publication

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

13


Mads, der ikke ser nogen revolution i virksomheden forude. På den anden side skader det vel heller ikke, at der kommer nye øjne på tingene, fortsætter den kommende CEO til FiskerBladet. JOMFRUELIG SILD At sildesæsonen for matjessild går fra slutningen af maj til starten af juli har sin naturlige forklaring.

Det er i den periode silden er jomfruelig og uden rogn. Samtidig er det den periode på året hvor fisken har sin højeste fedtprocent på mellem 18 og 24. Det er bl.a. det vi som opkøbere kontrollerer på auktionen her i Skagen. Fedtet ligger yderlig. Det gør, at man nærmest kan pille skindet af med en tommeltot og komme ind og kontrollere fedtet såvel som kødet.

I Holland er Matjes en nationalspise som parmaskinke er det for italienerne. Det er det rene og forholdsvis kolde vand omkring Danmark der er med til at de danske farvande har nogle af verdens kvalitetsmæssige bedste fisk, siger de hos Werner Larssons partner N.V. Kennemervis. KENDER TIL FISKEVANDENE I eksportvirksomheden på Skagen Havn, kender de om nogen til fiskevandene, når det gælder sild og den anden specialitet makrel. Silden hentes som regel på de utallige grunde og kystlinjer i Skandinavien og Skagerrak, Nordsøen og den sydlige del af Norskehavet.

Forædlingen af silden foregår på N.V. Kennemervis fabrikker i Spakenburg sydøst for Amsterdam. Her forarbejdes der fisk fra koncernens mange samarbejdspartnere i henholdsvis Island som Boulognesur-Mer i Frankrig. Makrel er som skrevet det andet speciale på Werner Larsson Fiskeeksport. Det er et halvfabrikat når fisken er færdigbehandlet på toppen af Danmark. Hovedaftagerne vedrørende forædling er bl.a. røgerier og fiskehandler i Europa. Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn. Sidste år i 2016 blev der landet 269.000 tons fisk til en værdi af knap én milliard kroner. Det var ny danmarksrekord!

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk Fedtet kontrolleres på en sild før auktion i Skagen Fiskeauktion A/S

14

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF JENS NØRGAARD

HYBRIDANLÆG TIL KUTTERE GIVER FLEKSIBEL DRIFT

En ny 17 meter dansk kutter under bygning i Polen til en reder i Thyborøn udstyres nu med et specialbygget PTI/PTO (Power take In and Power take Off) på et normalt Hundestedgear-/ propeller anlæg med indbygget kobling til hovedmotoren. Akselgeneratoren kan køre som el-motor og give den elektriske fremdrift uden at hovedmotoren kører. Desuden kan man køre med både diesel og el-motor samtidig, når der kræves maximalt trækkraft ved trawling. Det såkaldte hybridanlæg vil ifølge Hundested Propeller A/S give kutteren en meget fleksibel drift. Det hybride anlæg skal således anvendes til krabbefiskeri ved f.eks. den jyske vestkyst. Ved det fiskeri kan hovedmotoren standses, når der skal sættes eller optages tejner. Det fortæller ingeniør Mogens Christensen - ejer af den snart 100-årige maskinfabrik Hundested Propeller A/S - der bl.a. har

udviklet nye specielle hybride gear til store mega-yachts. Virksomheden hører til de store i Hundested med 40 medarbejdere fortrinsvis industriteknikere-maskine, (maskinarbejdere, red.), lærlinge og enkelte arbejdsdrenge samt ingeniører. Desværre ”hænger” potentielle medarbejdere ikke på træerne i Hundested. Hovedparten af de ansatte er dog fra det nordlige Sjælland andre igen fra hovedstadsområdet.

- Det bliver dog sværere at få maskinteknikere og ingeniører til at tage et arbejde her på virksomheden i Hundested. Det må vi åbent erkende, fortsætter Mogens Christensen, det uanset vi arbejder indenfor et unikt område i Det Blå Danmark med fremstilling og udvikling af miljørigtig fremdriftssystemer til skibsfarten. Derfor har det været nødvendigt at hyre bureauer, der har erfaring med at finde de rigtige folk f.eks. til vores branche.

PROPELLER TIL NEW YORK Der arbejdes i mindre selvstændige enheder i de store maskinhaller, hvor der er indrettet en særlig afdeling til lærlingene. Akkuratesse, kvalitetsstyring godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning på en arbejdsplads, hvor man arbejder med de mindste måleenheder, når der skal fræses, drejes med mere i bronze, støbejern eller stål f.eks. et 12-15 meter langt stålemne, der gerne skal ende op med at være en

Maskintekniker Henrik Brothagen giver en trækstang den sidste pudsning

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

15


propelleraksel. Dem har vi produceret mange af, fortæller Mogens Christensen videre, bl.a. til to af verdens mest kraftfulde quadroskruede brandslukningsfartøjer til Fire Department New York (FDNY). New York Havn bestilte fire drivaksler, gearkasser og propeller i 2009 til sine nye brandslukningsfartøjer. Det første fik navnet ”343”. Det referer til antallet af brandmænd der omkom ved terroraktionen mod World Trade Center den 11. september 2001.

tankers, som transporterer spildevand væk fra ”The Big Apple”.

Ordren var med til at give Hundested propeller A/S et løft på indtjening. Det var i 2010 - Dagbladet Børsens kvitterede med Gazelleprisen.

NYT PROPELMARKED Udviklingen fortsætter i Hundested. Foruden handelsskibe, fiskeskibe med mere har propellervirksomheden fokus på yachtindustrien. Det omfatter bl.a. meget store sejlskibe fra 90 til 347 fod – fartøjer der for de helt stores vedkommende ofte er forbeholdt velhavere. Skibene fremstilles i stål, aluminium og i specielle tilfælde i Carbon fiber. Her er kælet for hver detalje ombord både over og ikke mindst under vandlinjen, så de luksuriøse fartøjer kan glide gennem vandet som var det en ”svane”!

I New York må de åbenbart have været mere end begejstret for leverancerne fra Hundested. Ovenpå leveringen til FDNY kom der yderligere ordrer fra byens miljømyndigheder til Nordsjælland. Myndighederne skulle bruge propeller og gearsystemer til tre såkaldte twin-screw sludge-

Til disse skibe har Hundested Propeller nyudviklet en nedfirbar azimuth thruster med en CP propeller. Det i sig selv er måske ikke en nyhed, men at propellerne kan løftes op i en specialkasse, som var det et bærende hovedhjul på en Boeing 737, der efter start løftes op og gemmes ind under

16

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

vingen, det er ikke set før i en mega-sejlbåd. Ved den manøvre får bunden på skibet stadig sin glatte overflade indtil skibet f.eks. ved anløb af havn igen skal bruge sin propeller. Så sænkes den blot ned igen, som på et fly når den lægger an til landing med hjulene slået ud. Et anlæg som det er netop leveret til Baltic Yachts et finsk værft, hvor man bygger disse ædle sejlmaskiner som sjældent ses på vore breddegrader, men hyppigere i Middelhavet samt Bermuda. MÆRKER OPSVING I FISKERIET Hundested Propeller A/S er i øvrigt et godt barometer for hvordan det går i fiskeriet herhjemme. Hvor Østersø- og bæltfiskerne har haft det svært, ser det helt anderledes ud i Nordsøen, Skagerrak og det øvre Kattegat. Det giver sig også udtryk på værfterne langs med vestkysten, hvor ordrerne løber ind om forlængelse, ombygning eller nybygningerne.

- Det smitter selvfølgelig af på os, fortsætter Mogens Christensen. Fiskerne ønsker deres fartøjer optimeret med nye propeller, gear og bov- samt sternthruster ect.. Andre fiskere gør sig tanker om fremtiden i forhold til deres nuværende skib eller skibe, og arbejder med udvikling af systemer, som så skal kunne fungere den dag de afgiver ordre på nyt skib. HJERTET I ET FISKESKIB Mange gange handler det også om, hvordan man kan forøge pæletrækket på trawleren eller kutteren. Det kan være et spørgsmål om reduktionsforhold af skrueakslens omdrejninger i minuttet, propellens diameter plus dysen omkring propellen, så man får den rette balance i forhold til det ønskede pæletræk, uden at det skal gå ud over de brændstofs økonomiske omkostninger. Det sidste er fiskerne ikke mindst bevidste om. Det kræver, at vi

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


er helt fremme i skoene ved de beregninger vi skal foretage. Motor, gear, skrueaksel og propel er hjertet i et fiskeskib. Motorproduktionen er for længst et overstået kapitel i virksomhedens lange historie. I 1928 blev den første glødemotor med den karakteristiske ”tøffende” lyd og en ydelse på 22 HK installeret i en kutter, der blev anvendt til bundgarnsfiskeri. Ejeren af kutteren havde knap nok fået gang i den første motor før han bestilte endnu en og siden gik det stærkt. Hundested motoren blev en brand for virksomheden med store leverancer til følge til Grønland.

NYE TIDER I FISKERIET - Nedgangen i fiskeriet og følgerne af ophugningsstøtte til fiskerne gjorde sit til nye tider og omlægninger i produktionen. Lystbådemarkedet var en del af et

bare for at nævne nogle eksempler. Det førte også til et samarbejde af kortere varighed med en nordjysk producent af marinegear – et samarbejde som vi måtte opgive for så i stedet 100 procent

dested Propeller A/S i erhvervsområdet tæt på bygrænsen i det nordsjællandske, hvor kravene til den enkelte medarbejder har ændret sig radikalt i forhold til for snart 100 år siden. Bortset fra,

GLØDEMOTOREN UDGÅR I 1967 var markedet for glødemotorer for nedadgående. Propellerproduktionen begyndte at blive en større forretning. Det blev i 1977 kimen til et større eksportfremstød og oprettelse af agenturer rundt om i verden så langt borte som Down Under i Australien. Noget internationalt gennembrud blev det ikke til, så hovederne blev lagt i blød for at skaffe unge innovative medarbejdere ind i virksomheden. Propellerprogrammet blev udvidet og samtidig begyndte vi at producere thruster og indlede et samarbejde med Nordhavn Maskinfabrik i Aarhus og Johs. Thornam i København, hvor vi lavede gearene til deres Scania- og Volvomotorer. I 1990 sluttede det der oprindelig var grundlaget for nutidens Hundested Propeller A/S. Den sidste motor forlod Hundested Motor & Propellerfabrik, som det hed dengang.

Dette er måske fremtidens maritime gearkasse

nyt segment. F.eks. var vi blandt de første til at fremstille sænkbare bovpropeller, fortæller Mogens Christensen videre. I dag er det jo nærmest obligatorisk i lystfartøjer. Men perioden var barsk ikke kun for os men hele branchen, hvor man var udsat for belejring og forsøg på fjendtlig overtagelse. - Vi overlevede, og i dag eksporterer vi propeller og gear til hele verden som USA, New Zealand, UK, Italien, Tyskland og Canada

at koncentrere os om egenproduktionen af gear. SKRÆDDERSYER EFTER BEHOV - I dag dykker vi ned i fiskernes problematikker for at ”skræddersy” det optimale til den enkelte fisker ud fra ønsker og behov. Tilpasser gearingen til skibene. – har vi det ikke i vores nuværende program, så laver vi det! Det er fabrikkens motto i dag! Det er højteknologisk produktion der foregår i bygningerne til HunHundested Propeller

at virksomheden ikke producerer motorer længere, så laver man alt fra dieselmotoren og agterud. Det er gear med kraftudtag, akselsystemet med stævnrør, propeller med vendbare blade op til 4m i diameter. Endelig er vi i gang med den nye generation PTI/PTO’er, som jeg indledte med at sige til hybrid fremdrift, hvoraf den første skal installeres i en ny kutter under bygning, slutter Hundested Propeller A/S ejer Mogens Christensen.

20/11/03

20:28

Side 1

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

17


SVOVLBRINTE ÅRSAG TIL MASSEDØD HOS LANGSAND LAKS

Hydrogensulfid-forgiftning var årsagen til, at 250 tons laks i løbet af en enkelt dag døde i et opdrætsanlæg ved Hvide Sande, ejet af Atlantic Sapphire via det danske selskab Langsand Laks. Det konkluderer flere uafhængige eksperter som Langsand Laks har hyret til at undersøge hændelsen.

Det kom som et chok, da en fjerdedel af laksene i de store landbaserede tanke hos Langsand Laks pludselig døde den 30. juni. En omfattende undersøgelse, med deltagelse af bl.a. NIRAS, Højmark og flere norske laboratorier konkluderer nu, at: ”H ydrogensulfid-forgif tning skabte anoksiske forhold, som ikke er en usædvanlig årsag til stor dødelighed i opdrætsanlæg, specielt ved brug af søvand hvis iltniveauet er for lavt”, fremgår det af en meddelelse udsendt af Atlantic Sapphire.

18

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 7

INNOVATION ER RISIKOFYLDT Selskabet slår i meddelelsen fast, at det altid er vanskeligt at gå i spidsen for en ny udvikling, men at hændelsen vil føre til øget viden og bedre design af fremtidige anlæg. - Vi er glade for at hændelsen ikke skyldtes sygdom eller teknologi, men let-løselige designforhold, siger Johan E. Andreassen, til iLaks. Atlantic Sapphire forventer at det om 10 til 12 måneder vil være muligt at høste fuldt vokse laks fra anlægget i Hvide Sande, og

understreger at hændelsen ingen konsekvenser får for den videre udvikling af anlægget. ANLÆG I FLORIDA Selskabet fortsætter også opbygningen af verdens største landbaserede opdræts anlæg på land i Florida. Det amerikanske anlæg starter op med en årlig produktion på 8.000 tons laks. En produktion der i tredje og sidste fase ventes at stige til 90.000 tons - eller 90 gange mere end anlægget i Hvide Sande. Anlægget i Florida koster godt 350 millioner dollar at opføre.

Forsikringsselskabet har i øvrigt meddelt, at det dækker op til 90 procent af det økonomiske tab forårsaget af hændelsen. INVESTORER FASTHOLDER TILLID Den 12. juli gik Atlantic Sapphire på den norske børs for unoterede aktier med en noteringskurs på 270. En kurs der hurtigt steg en halv snes procent i fri handel. Det er en tydelig indikation af, at hændelsen i Hvide Sande ikke har fået Investorerne til at tvivle på fremtiden for de landbaserede anlæg.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

744.500 7-10.000 81.000

læste artikler per måned

unikke læsere hver dag

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING SALES@MARITIMEDANMARK.DK TLF.: 7020 4155

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2018


Fiskerbladet 8 2017  

Sild i lange baner skal mætte hollandske ganer: Ikke mindre end 1260 sild i minuttet går der igennem produktionen hos en af landets store fi...