Page 1

DKK 49,50

62. ÅRGANG · JULI 2018 NR. 7

Sommer interview med ny minister Danmarks største fiskeskib Esbjerg Havn i billeder

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 7-2018

TOPHISTORIE

16

HAR DU HUSKET AT REGISTRERE DIN KAPACITET? Det er vigtigt, at du registrerer din disponible kapacitet inden d. 1. juli 2018, hvis du ønsker at beholde den. I modsat fald vil din disponible kapacitet tilgå Fiskeristyrelsens kapacitetsfond.

4

FISKERIMINISTER: TORSKEBESTANDEN I BEDRING I VESTLIG ØSTERSØ De senere års stop for torskefiskeri i den vestlige del af Østersøen i februar og marts måned, kan være tæt på en ophævelse. Det oplyser fiskeriminister Eva Kjer Hansen til FiskerBladet. Endnu er der ikke truffet nogen form for principafgørelse, men EUs Fiskerikommissær Karmenu Vella fra Malta er villig til at kigge på grundlaget for en afgørelse i sagen. Torsken har i følge den danske fiskeriminister vist en positiv fremgang. Det er ynglen fra 2016 som danner baggrund for den positive tendens i torskestammen.

8

3

DANMARKS STØRSTE FISKESKIB LEVERET FRA NORSK VÆRFT Skagen-rederiet Gitte Henning A/S har taget levering af endnu en nybygning, som kan smykke sig med titlen som Danmarks største fiskeskib. Flere betegner også skibet som verdens største kombinerede trawler/notskib til pelagisk fiskeri. Med en længde på godt 90 meter slår nybygningen alle tidligere rekorder.

NYT FABRIKSTRAWLER KONCEPT FRA KNUD E. HANSEN De sidste årtier er der ikke sket den store udvikling når det gælder det design af fabrikstrawlerne. Men det gør to færøske skibsdesignere, Marni Olsen og Thormund Johannesen, der arbejder i Knud E. Hansens afdeling i Torshavn, nu op med. De har designet et nyt fabrikstrawler-koncept der gør op med mange af de vante løsninger.

7

37 HAR SØGT OM AT DRIVE HAVBRUG I KATTEGAT Der kræves en placeringstilladelse fra Miljøstyrelsen til at etablere og drive havbrug. Den årlige ansøgningsfrist for placeringer i Kattegat udløb den 1. april, og styrelsen har modtaget 37 ansøgninger - især om placeringer ud for Djurslands kyst.

17

Har du haft årets bedste læreplads, eller oplever du det inden den 9. november 2018 så kan du sende dit forslag til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd mærket med titlen ”Årets læreplads 2018”.

18 12

HVIDE SANDE FISKEAUKTION ER MERE END FISK OG GUDS ORD Rødspættevej 1 i Hvide Sande er en adresse man skal bide mærke i. Det er herfra der trækkes i trådene såvel til Christiansborg som til de kirkelige kredse. Det er herfra der hvert år ringes til samling med ”klokken” til landet største grundlovsmøde med flere end 1000 deltager i en af Hvide Sande Fiskeauktions haller.

HAR DU HAFT ÅRETS BEDSTE LÆREPLADS?

ESBJERG HAVN I BILLEDER 1868-2018 Fiskeri- og Søfartsmuseets har i anledning af Esbjerg Havns 150 års jubilæum bl.a. udgivet bogen Havneliv, der skildrer liv, aktiviteter og mennesker på Esbjerg Havn gennem 150 år fra havnen blev anlagt og til i dag.


AF MARTIN UHLENFELDT

NYT FABRIKSTRAWLER KONCEPT FRA KNUD E. HANSEN

De sidste årtier er der ikke sket den store udvikling når det gælder det design af fabrikstrawlerne. Men det gør to færøske skibsdesignere, Marni Olsen og Thormund Johannesen, der arbejder i Knud E. Hansens afdeling i Torshavn, nu op med. De har designet et nyt fabrikstrawler-koncept der gør op med mange af de vante løsninger.

- Målet med dette design er at sætte nye standarder for den kommende generation af oceangående fabrikstrawlere, med anvendelse af innovative løsninger og ny teknologi, siger de to skibsdesignere, Marni Olsen og Thormund Johannesen, fast.

Som det fremgår af designet, har de to designere ladet sig inspirere af de løsninger der anvendes på offshore området.

med er der blevet plads til såvel et lastdæk som et kombineret fabriks- og lastdæk under trawldækket.

Maskinen har fået sit eget dæk i bunden af skibet. Det er muliggjort ved, at hovedmotoren er erstattet af fire gensets - hvilket kræver lavere frihøjde. Der-

De fire gensets leverer strøm til to elektromotorer, der hver driver en ducted fixed pitched-propeller - dermed slipper man af med den klassiske, store propeller.

Dækshuset er mere end dobbelt så stort som på de nuværende fabrikstrawlere. Det indebærer at alle har egne kahytter inklusive bad og toilet. Kahytterne er anbragt således, at de der har fri bliver mindst mulig forstyrret af de der er på arbejde.

FAKTA LOA: 80 m Bredde: 16,2 m Fremdrift: Dieselelektrisk 4 gensets på hver 2.000 kW 2 elektromotorer på hver 3.000 kW Propeller: 2 stk. Bow thruster: 600 kW Fart: 16 knob Trawl: 3 Fabriksareal: 700 kvm Pakkeri: 200 kvm Lastrum: 800 kvm / 2.000 kbm Kahytter: 32 enkeltkahytter

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

62. ÅRGANG · JULI 2018 NR. 7

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Sommer interview med ny minister Danmarks største fiskeskib Esbjerg Havn i billeder

Næste udgave: 6. august 2018

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


SOMMER INTERVIEW

AF JENS NØRGAARD

FISKERIMINISTER:

TORSKEBESTANDEN I BEDRING I VESTLIG ØSTERSØ De senere års stop for torskefiskeri i den vestlige del af Østersøen i februar og marts måned, kan være tæt på en ophævelse. Det oplyser fiskeriminister Eva Kjer Hansen til FiskerBladet. Endnu er der ikke truffet nogen form for principafgørelse, men EUs Fiskerikommissær Karmenu Vella fra Malta er villig til at kigge på grundlaget for en afgørelse i sagen. Torsken har i følge den danske fiskeriminister vist en positiv fremgang. Det er ynglen fra 2016 som danner baggrund for den positive tendens i torskestammen.

Når torskestoppet som følge af artens tilbagegang blev henlagt til månederne februar – marts, blev det begrundet med hensynet til torskens gydeperiode. Det er blevet afvist af fiskerne, idet gydeperioden ligger fra slutningen af marts til udgangen af april hed det sig ifølge biologerne. Nu tyder det på, at den maltesiske EU-kommissær på fiskeriområdet, har været villig til at lytte til den

4

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

erfarne danske minister. Hun blev igen hentet til jobbet af statsminister Lars Løkke Rasmussen den 2. maj. Under et tiltrædelsesbesøg kort efter i Bruxelles fik hun lejlighed til at drøfte torskestoppet med kommissæren. Viser det sig, at fiskestammen torsk som fastslået af biologerne har fået det bedre i den vestlige del af Østersøen, må restriktionerne fjernes. Kommissær Vela har

forstået det danske budskab. Han er selv optaget af en forenkling i fiskeriet generelt, fortæller Eva Kjer Hansen, men under kontrollerede betingelser.

ikke, tager vi det op igen, forsætter Eva Kjer Hansen. Torskestoppet i vestlig Østersø går ikke i glemmebogen, hedder det ifølge ministeren.

SPÆNDING FØR TOPMØDE De danske fiskeres krav er noteret, derfor kan juni-måned blive interessant for fremtiden i vestlig Østersø. Den 18. juni er spørgsmålet blandt flere oppe at vende i Fiskerikommissionen. Sker det

Ser det rimeligt ud i vestlig Østersø, går det den forkerte vej i øst. Der er absolut ingen bedring af spore i torskebestanden. Så garnfiskerne må væbne sig med tålmodighed. Det gælder også bundgarnsfiskerne. Udsig-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri, Eva Kjer Hansen, her fotograferet i Kolding inderhavn. FOTO: JENS NØRGAARD

terne til at EUs Fiskerikommission dropper planerne om at forbyde ålefiskeri ser indtil videre ud til at lide skibsbrud. Forbuddet ventes gennemført fra den 1. november i år til udgangen af januar 2019. Gennem de sidste 30 år har ålebestanden været på voldsom tilbagetog påstår kommissionen. Den modsiges af biologerne. Den europæiske åls tilstand er ”alarmerende alvorlig” hedder

det i notater fra Kommissionen. Trods forbedringer af levevilkår, har intet hjulpet ålen. Derfor møder fiskerne og deres organisationer mangel på forståelse i Bruxelles. Det på trods af at EUs Fiskeridirektør Helene Clark ved selvsyn tidligere i foråret kunne se hvordan miljørigtigt og bæredygtigt bundgarnsfiskeri udføres. Det foregik hos formanden for Det Kystnære Udvalg under Danmarks Fiskeriforening PO, Bund-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

garnsfisker Allan Buch, Skrillinge ved Middelfart. URIMELIG FORSKELSBEHANDLING Fiskeriminister Eva Kjer Hansen finder det i den sammenhæng urimeligt, at der til trods gøres forskel på om ålen er fanget i ferskeller saltvand. Hun er absolut enig i, at et forbud vil ramme de danske fiskere hårdt. Det der er brug for er mere viden. Kendsgerningerne

om nedgang i ålebestanden kan vi ikke se bort fra. Et dansk krav må være iværksættelse af øget forskning, så vi får fastslået: -Hvad skal der til for at redde ålen? Et forslag fra ministeren om at genindføre kamera-overvågning på danske fiskeskibe og gøre det mere permanent, har som bekendt fået flere bornholmske fiskere op af stolene. De helt store superlativer har været fremme i

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

5


FOTO: JENS NØRGAARD

alle fiskerne overholder reglerne - at samtlige fangede fisk skal med i land! HJÆLP FRA NY TEKNOLOGI Jeg har foreslået EUs Fiskerikommission en model til hvordan det eventuelt kan lade sig gøre ved hjælp af ny teknologi. Vi skal tænke mit tidligere forsøg med kameraovervågning med ind i kontrollen som et effektivt middel. Det handler ikke om at gøre fiskerne sure tværtimod. Til gengæld for den ulejlighed fiskerne påføres, som følge af lovgivning, må modydelsen være nogle lempelser. Jeg har samtidig bedt Danmarks Fiskeriforening PO hjælpe med at lave en model som ikke kun skal gælde for os herhjemme, men i lige så høj grad fiskerne i andre lande. BREXIT ER BEKYMRENDE Som et sidste kom Brexit på bordet i samtalen med Eva Kjer Hansen. En løsning for fiskeriets fremtid i UK-zone skal gerne være klar til oktober. Ministeren er dog oprigtig bekymret.

En torsk på vej op fra 30 meters dybde i Langelandsbælt.

debatten. Forslaget er frembragt af Eva Kjer Hansen, som ligeledes stod bag det første forsøg fra 2007 til 2010, mod at fartøjer fik lov til at tage flere fisk med i land. Blandt vestkyst fiskere høstede ministerens initiativ dengang stor anerkendelse. ALLE FISK MED I LAND Fiskerne kan ifølge Eva Kjer Hansen ikke være forbavset over at planen om kamera-overvågning genfremsættes. Den 1. januar

2019 træder den samlede reform af den fælles europæiske fiskeripolitik i kraft herunder udsmideplanen eller discardforbuddet om man vil. Planen fastslår ganske nøgternt, at alle fiskere skal tage deres fangster med i land - med andre ord en landingsforpligtigelse. Fiskerne har været bekendt med kommissionens planer og mærket de ”snerrende” bånd. Allerede den 1. januar 2015 trådte første del

af landingsforpligtigelsen i kraft. Det omfattede fiskeri efter pelagiske- og industriarter, samt fiskeri i Østersøen. Anden del af forordningen fulgte så året efter og omfattede fiskerierne efter demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt bifangster. Nu står vi med en kolossal udfordring, fortsætter Eva Kjer Hansen i denne ”small talk” samtale med FiskerBladet dagen før Grundlovsdag. Hvordan kontrollerer vi, at Hundested Propeller

En tredjedel af de danske fiskere opererer i UK-zonen i Nordsø bassinet. Den årlige landingsværdi via vore fiskerihavne fra UK-området udgør ca. 34 procent. Med andre ord store værdier og interesser står på spild - ikke kun for fiskerne men i lige så høj grad for de landbaserede onshore forarbejdende fiskeindustrier. Kravet må være enighed om forvaltningen af fiskeriet i hele Nordsøen samt forpligtige hinanden gensidigt ud fra en fælles plan om f.eks. kvoteregulering, slutter minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri, Eva Kjer Hansen.

20/11/03

20:28

Side 1

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

6

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


37

HAR SØGT OM AT DRIVE HAVBRUG I KATTEGAT

Der kræves en placeringstilladelse fra Miljøstyrelsen til at etablere og drive havbrug. Den årlige ansøgningsfrist for placeringer i Kattegat udløb den 1. april, og styrelsen har modtaget 37 ansøgninger - især om placeringer ud for Djurslands kyst.

- Hvis du får tilbudt gratis industrigrunde, hvor du har tilladelse til at udlede urenset og uhæmmet, så er det ikke overraskende, at folk står i kø, siger Nina Bjarup Vetters, formand for den lokale miljøforening på Djursland, BLAK, til TV2 Østjylland. I brancheforeningen Dansk Akvakultur erkender direktør Brian Thomsen at havbrug forurener. - Man kan ikke producere fødevarer, uden at det giver et miljømæssigt aftryk. Men det er vores opgave at gøre det så effektivt som muligt, og altså minimere og forbedre det, siger Brian Thomsen til den regionale TV-station.

Der udledes kvælstof, fosfor og organisk stof, som først og fremmest stammer fra foderspild og ekskrementer. Dertil kommer udledning af antibegroningsmidler (kobber) og medicinrester. Den udledte mængde af næringsstoffer indgår i den totale pulje af udledt kvælstof og fosfor til det marine miljø. Ekskrementer og foderspild kan bundfældes under netburene, hvilket kan påvirke bundens plante- og dyreliv under havbruget. Udledningen af medicinrester og kobber er reguleret, med henblik på at sikre, at vandkvalitetskravene i vandsøjlen er overholdt, og der ikke

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

sker en ophobning af kobber og medicinrester under havbruget. I Danmark opdrættes der overvejende regnbueørreder i havbrug. Der er ca. 20 havbrug i Danmark. I 2013 producerede de tilsammen ca. 10.500 tons fisk. Produktionsperioden er på ca. 7-9 måneder fra april til oktober/november. Produktionen er baseret på udsætning af 6001000 g store ørreder som indkøbes fra ferskvandsdambrugene, og dernæst udsættes i havbrugene, hvor de i løbet af denne periode når en størrelse på ca. 2-4 kilo.

Netburene optages om vinteren hvor de rengøres og repareres til den komne produktionssæson. Enkelte havbrug forsøger med overvintring. For et år siden åbnede regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet op for øget havbrugsproduktion i de danske farvande, forudsat det sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

7


AF BENT MIKKELSEN

DANMARKS STØRSTE FISKESKIB LEVERET FRA NORSK VÆRFT Skagen-rederiet Gitte Henning A/S har taget levering af endnu en nybygning, som kan smykke sig med titlen som Danmarks største fiskeskib. Flere betegner også skibet som verdens største kombinerede trawler/notskib til pelagisk fiskeri. Med en længde på godt 90 meter slår nybygningen alle tidligere rekorder. Den har såmænd været på et skib med samme navn, da rederiet i 2014 fik leveret en nybygning fra Klaipeda i Litauen. Den aktuelle nybygning og rekordholder er leveret fra Kleven-gruppen i Ulsteinvik i Norge.

Der var fest, flag og gæster på kajen i Skagen, da Danmarks største fiskeskib 12. maj 2018 ankom – næsten direkte fra værftet i Norge for at blive navngivet og besigtiget. Næsten direkte hænger sammen med, at nybygningen, som fik navnet Gitte Henning, var en tur indenom Hirtshals for at hente en række gæster med tilknytning til ejeren, fiskeskipper Henning Kjeldsen. De fik så turen med gennem Skagerrak til Skagen. Mange hundrede interesserede var mødt op til begivenheden, da Henning Kjeldsens hustru Birthe smed en flaske champagne på skroget og afslørede, at navnet ville blive Gitte Henning. I øvrigt den 12. i rækken siden 1966, da den en nybygning af træ fra Gilleleje fik navnet, der er sammensat

8

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

af børn af fiskeskipperne Orla og Erik Kjeldsen, der var sammen om skibet. Erik Kjeldsen (født 1938) var i øvrigt med på rejsen fra Hirtshals med nybygningen, men døde to dage senere i sit hjem til Thyborøn. Efter navngivningen var der åbent skib for de mange hundrede interesserede folk på kajen. Det blev til mange beundrede blikke til det nye skib, der som vanligt i Gitte Henning-flåden er pænt udstyret, og hvor der er kælet for detaljer for velfærd for besætningen. De bor pænt med flotte kamre, gode faciliteter om bord (fællesrum, messe, dagrum, motionsrum etc). Gitte Henning afløser en ældre – bygget 1997 – trawler, som Gitte Henning A/S fik i bytte, da nybygningen Gitte Henning i 2015 blev

solgt til Island. Det var Klaipedanybygningen fra 2014, som blev solgt til Island og rederiet fik så den gamle islandske i bytte, som i mellemtiden er blevet brugt til at fiske på de kvoter, som rederiet har. Salget af den næsten nye Klaipeda-nybygning, der kun blev i flåden i 20 måneder, begrunder fiskeskipper Henning Kjeldsen med, at det var et dårligt bygget skib, der var af dårlig kvalitet. Den blev solgt til Island til samme pris, som var betalt ved Western Baltija Shipyard. Den ældre trawler, der blev taget i bytte, fiskede det første år 56.000 tons fisk til en værdi af 280 millioner kroner, skriver Henning Kjeldsen i en pamflet, der blev lavet i forbindelse med navngivningen.

Kleven-nybygningen er designet af SALT Ship Design, der har adresse i Stord i Norge, i tæt samarbejde med Henning Kjeldsen, der har taget erfaringerne fra de tidligere nybygninger med ind i projektet. Og har fået sit ”drømmeskib”, som han skriver i den føromtalte pamflet. Det er i øvrigt også SALT, der står for designet af de supplyskibe (ankerhåndteringsskibe), som Kleven-gruppen byggede sideløbende med Gitte Henning på værftsanlægget i Ulsteinvik. FØRSTE REJSE Den nye Gitte Henning – den 12. – har allerede lavet sine første rejser. Den første gik til Fladengrund i Nordsøen, hvor der blev fisket efter tobis. Der var dog en del

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


justeringer undervejs, og en del reparation af fiskegrejerne, som med det nye skib blev udsat for en hel del påvirkninger fra et nyt og meget kraftfulde skib. Det lykkedes dog for besætningen af få fanget en last på 2.500 tons, som blev sejlet til Thyborøn, hvor der blev losset til Triple Nine-fabrikken. Det var ikke fuld last, der var om bord på Gitte Henning, idet skibet kan laste op til 3.600 kubikmeter fisk eller laste skibet til en dødvægt på 4.300 tons. Samtidig kunne Thyborøn Trawlbinderi forsyne Gitte Henning med nye trawl og fiskegrejer, mens der blev ventet på losning på grund af kø. Der var flere andre skibe, der lå på tørn for at blive losset for laster af tobis. Efter losning gik Gitte Henning straks tilbage til Nordsøen for at hente endnu en last. FORSINKET Leveringen af Gitte Henning skete ikke til den oprindelig aftalte termin. I den skulle skibet have været leveret i december 2017, men det blev altså til maj 2018 før skibet endelig var færdig og kunne afsejle for at nå den dato i Skagen, hvor der allerede inden var inviteret til navngivning. Men fiskeskipper Henning Kjeldsen er formentlig tilfreds

med resultatet, hvor der er arbejdet med mange detaljer, der gør skibets aptering og arbejdsrum i dækshuset til noget nær krydstogt-standard. Og der er virkelig kælet for detaljerne som f.eks. den sofagruppe, som findes i styrehuset. Der skal naturligvis være et tv-apparat til underholdning af de besætningsmedlemmer, der er på frivagt. Men når der ikke er noget på frivagt eller nogen, der skal se tv, ja, så er der lavet en fjernbetjent anordning, der sænker tv-skærmet ned i en pult, som er en del af udrustningen i styrehuset. Ene og alene for at skabe et pænere lay-out i styrehuset fremfor at have en tv-skærm stående til skue hele tiden. Sådan er der lavet mange fine detaljer om bord på det nye skib. Selve styrehusets lay-out er også en nyskabelse. Normalt har designerne bygget alle de skærme, som bruges til stort set alt – radar, søkort, ekkolod, sonar, fiskeradar, overvågning af dæk, maskineri etc – ind i store pulte på forkanten af styrehuset. På Gitte Henning er de mange skærme skiftet ud med seks meget store skærme – fire i centret og to, der ligesom danner en runding rundt om manøvrepladser i styrehuset. Men de seks skærme står alle på en lille fod og giver derfor et meget lettere udtryk i

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Vi gratulerer og ønsker lykke til! Takk for oppdraget med bygging av den nye «Gitte Henning» www.kleven.no Tel.: (+47) 70 01 91 00 post@kleven.no

Egersund Danmark ønsker mannskap og rederi lykke til med ny båt ”Gitte Henning”

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

9


FAKTA OM GITTE HENNING Byggeværft (skrog) Crest S.A., Gdynia Udrustning Myklebust Verft (kontrakt), Kleven Verft, Ulsteinvik Byggenummer #394 Havnenummer S 349 Hjemhavn Skagen Ejer Gitte Henning A/S, Skagen Kontrakt skrevet 21-10-2015 Køllagt 07-09-2016 Søsat 31-07-2017 Afsejlet (bugseret) Gdynia 04-10-2017 Afleveret 09-05-2018 Kaldesignal OWLR Imo-nummer 9809265 Længde o.a. 90,4 m Længde p.p. 80,4 m Bredde 17,85 m Dybde til hoveddæk 10,30 m Dybgang 8,2 m Tonnage 4.624 BT, 1.388 NT, 4.300 DWT Ballastkapacitet 4.514 kbm Hovedmaskineri MaK M632 Udtag 3.300 kW, MaK M832 Udtag 4.400 kW Samlet udtag 6.700 kW Servicefart 17,5 knob Hjælpemaskineri 1 x Cat 3512C, 1.700 ekW 1 x Cat 3512B, 1.360 ekW Nødgenerator Cat C9.3, 238 kW RSW-tanke 3.600 kbm Fuel 600 kbm Vandballast 800 kbm Ferskvand 100 kbm Akselgeneratorer 2 x 2.500 kW Thruster (for) 1.400 kW Thruster (agter) 1.400 kW Trawl-winch 2 x 91 tons Net-tromler 2 x 148 tons Dækskraner 1 x 18 m, 1 x 12,5 m Besætning 13 personer i enekamre Klasse DNVGL + 1A1 Fishing vessel

styrehuset. Der er gulvplads under skærmene og ingen store trækasser. Det har så været nødvendigt at lave et reelt gelænder på forkanten af skærmene for at give vagthavende og udkikken noget at holde sig til under slingerage, så de ikke skal læne sig op af skærmene. Styrehuset er i øvrigt så stort, at der er lavet vingepulte, hvorfra det er muligt at manøvrere skibet når det skal lægges til kaj. Fra disse manøvrepladser kan skipperen se direkte ned på kajen. Sammenligningen med krydstogtskibe kan også føres til de arrangementer, der er lavet i stævnen når der skal fortøjes. Der er en lukket bak, hvor udsynet er begrænset, men anker- og fortøjningsgrejet er skærmet for vind

og vejr. Der er skibet udstyret med en platform som kan skydes ud – en i hver side – og hvorfra den styrmand, der har ansvaret for fortøjning af stævnen, kan gå ud og derved have et overblik ned langs skibet. Et arrangement som ofte ses på netop krydstogtskibe. KØLETANKE Gitte Henning har RSW – Refrigerated Sea Water – tanke, hvor fisken pumpes fra nettet til tankene, og der ligger i saltvand, der køles og pumpes rundt for at holde fisken afkølet. Systemet har været brugt i en del år og har elimineret de ”halvrådne” fiskelaster, som gamle dage gav de mindre gode aromaer over de byer, hvor der blev losset industrifisk ligesom de gasser, som blev udviklet

PON POWER A/S

DIN AUTORISEREDE FORHANDLER AF CAT OG MaK

Pon Power ønsker rederi og besætning tillykke med nybygningen “Gitte Henning” www.pon-cat.com

10

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


skibet LED-lys overalt, og f.eks. er der tænkt nye tanker med hensyn til maskinanlægget. Skibet har fået to hovedmotorer – en stor og en mindre.

i lasten, ikke var sunde for besætningerne eller lossearbejderne. Så moderne losning af friske fisk og automatisk pumpning har fjernet sundhedsfaren og lugtgenerne. På den første rejse kunne Gitte Henning på et af trækkene konstatere, at der var omkring 350 tons fisk i posen. De blev pumpet om bord med fiskepumpen, der hænger i en af kranerne, og efter 45 minutter var skibet igen klar til at lede efter de næste fisk. MASKINERI Gitte Henning er blevet energioptimeret, som er det nye sort i skibsbygning. Det betyder, at der er lavet løsninger, som mindsker energiforbruget i den daglige drift og deraf mindske forbruget af det dyre brændstof. Således har

Det er en otte-cylindret Caterpillar (MaK) M32 og en sekscylindret enhed af samme type. Derved bliver det meget fleksibelt og der kan skiftes mellem de to maskiner efter behovet. Eksempelvis kan transitsejladsen fra havn til fiskeplads ske med den seks cylindrede enhed og en servicefart på godt 13 knob. Vel fremme ved fiskepladsen kan begge maskiner kobles ind, når der er brug for kraft til at slæbe grejerne gennem vandet. I mellem disse yderpunkter er der talrige kombinationsmuligheder med brug af akselgenerator (én til hver hovedmaskine), og som også kan bruges som el-motorer i en take-home-power løsning, hvor hjælpemaskinerne kobles ind og leverer strøm til generatoren, der er vendt om. I alt kan der presses 6.700 kW ud af maskininstallationen til en maksimal servicefart på 17,5 knob. Såvel hovedmaskineri som hjælpemaskineri er fra Caterpillar, mens Brunvoll har leveret thrustere til forskib og agterskib. Det meste af dæksgrejet – kraner, nettromler, trawlspil etc. – er leveret af Karmøy Winch i Norge. Gitte Henning har aptering til 13 personer, der alle bor i enekamre med eget toilet og bad. Dertil kommer et hospital, hvor der også er en køjeplads.

Vi har levert og montert skipsgulv, og det meste av trearbeid på broen til «Gitte Henning».

Takk for samarbeidet. Vi ønsker båt og mannskap lykke til!

Maritime Polarwood AS Ålesund - www.maritimepolarwood.no

Gratulerer med nye Gitte Henning!

Vi har levert Reduksjonsgear og Thrustersystem

www.brunvoll.no Illustration: Salt Ship Design AS

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

11


AF JENS NØRGAARD

HVIDE SANDE FISKEAUKTION ER

FOTO: JENS NØRGAARD

Rødspættevej 1 i Hvide Sande er en adresse man skal bide mærke i. Det er herfra der trækkes i trådene såvel til Christiansborg som til de kirkelige kredse. Det er herfra der hvert år ringes til samling med ”klokken” til landet største grundlovsmøde med flere end 1000 deltager i en af Hvide Sande Fiskeauktions haller. Ingen andre end den 45-årige fiskeopkøber og strandfoged Jens Nicolai Vejlgaard og hans søster Ann Malene og partner i fiskeopkøbsvirksomheden Vejlgaard Fiskeeksport er i stand til at samle så mange mennesker - herunder et vel af frivillige - på en grundlovsdag til gudstjeneste, grundlovstale og underholdning.

12

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MERE END FISK OG GUDS ORD Fiskeopkøberen er Vestkystens svar på en inkarneret ”dynamo”. Man skal ikke tage fejl af den ”store” vestjyde og alle hans gøremål. Jens Nicolai har fingeren på pulsen, som bl.a. formand for Hvide Sande Menighedsråd, formand for Venstre i Region Midtjylland og landsformand for de danske strandfogeder. Det er dog det daglige arbejde som opkøber af fisk på auktionen i barndomsbyen for fiskehandlere og store interna-

tionale forarbejdende fiskerikoncerner ud over Europa, der sammen med sin søster kræver den fulde koncentration.

ningen løssluppen og mellem en time eller to senere fordeles fiskene i forhold til de køb der er foretaget.

ombord i store kølevogne til rejsen frem til filetfabrikkerne i Holland og Italien eller blot til ditto i Hanstholm eller Hirtshals.

Dagen begynder klokken seks om morgenen. En halv time senere inspiceres landingerne til dagens auktion. Klokken syv sidder han sammen med søsteren og andre klar til at betjene den elektroniske fiskeauktion hos Danske Fiskeauktioner. Kaffen er brygget og stem-

Herefter begynder det som kan kaldes et rent ”Formel 1” løb med diverse gaffeltruck, som suser ind og ud mellem hinanden med stabler af fyldte fiskekasser, bl.a. indholdene tunger, havtaske, pighvar, sej, torsk og hellefisk med flere og køres via ramper direkte

BROR OG SØSTER UADSKILLELIGE Gennem 27 år, siden han blev student i 1991, har Jens Nicolai Vejlgaard beskæftiget sig med fiskeopkøb. Han fik en halvpart i sin morbroders fiskeopkøbs forretning. Morbroderen så talentet i

Strandfogeden på patrulje. I baggrunden ses Nørre Lyngby Fyr.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

13


tonstungt fiskeaffald hældes i containeren før transport til videre forarbejdning i Esbjerg.

Jens Nicolai. På mange måder var han som en far for mig. Selv mistede jeg min far i en alder af syv år. I 1997 midt i morgenauktionen falder morbroderen pludselig død om. Jens Nicolais søster Ann Malene træder nu ind i virksomheden og får morbroderens halvpart. Siden har bror og søster været uadskillelige i dagligdagen, hvor de som mellemhandler er filetfabrikkernes øjne og hænder i Hvide Sande. For nogle kunder er det os der foretager opkøb på auktionen andre vælger selv at byde med baggrund i vores rådgivning. Det er fine fisk vi får ind til auktionen her i Hvide Sande. Kvaliteten bliver bedre og bedre og skibene større og større. Fiskerne er blevet meget påpasselige med at ise fisken og sørge for at den får en optimal behandling. Det betyder bedre priser på auktionen, fortæller Jens Nicolai Vejlgaard. Jeg har haft med fisk at gøre siden de tidlige skoledage herunder i sommerferierne, så vi er vokset op med faget. Men tiderne har ændret sig siden jeg blev professionel opkøber i 1991 og kom

14

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

ombord i Vejlgaard fiskeeksport. Dengang var vi en ren torskehavn. Vi havde mange garnskibe på det tidspunkt. De søgte her til fra hele landet. I dag er vi en rødspættehavn året rundt. SØPAKKET GIVER GODT Typisk går der mellem 40 og 50 tons fisk igennem på en god auktionsdag. Dagene ligner dog ikke hinanden. Det sker, at vi runder de 125 tons fisk på en enkelt dag. Det hører til sjældenhederne, men det sker. I øjeblikket er det søtunger der præger auktionerne. Prisen er stabil og god, så garnskibene, hvoraf de fleste er hjemmehørende her i Hvide Sande, laver gode penge. Det meste af det der tilføres er søpakket på skibene, før de når havn. Det er en god motivationsfaktor at se fisken blive behandlet ordentligt. Ud på eftermiddagen får vi som regel en SMS om morgendagens tilførsel. Vi ved således meget om hvad der venter os, og hvad fisk det er der kommer ind til landing. Det spiller også ind, når jeg den følgende morgen går min runde

i auktionshallen for at bedømme fiskenes tilstand, før jeg byder ind i forhold til de ordre jeg har modtaget fra mine kunder. Meget af det jeg bedømmer efter bygger på erfaring. Er fisken søpakket. Hvordan ser den ud, hvad med farven på gællerne? Er torsken f.eks. frisk og stiv og skindet blank? Lever fisken op til disse krav, er prisen også derefter. FRASKÆR TIL ESBJERG Ud over de store filetfabrikker køber vi også til fiskehandlere rundt i landet. Det indebærer, at vi også skal pakke fisk til aftagerne på vort hjemmemarked. Derudover får vi en masse fraskær fra kollegaer i vores branche. Vi samler det hele både fra os og dem. Først på eftermiddagen kommer en lastbil og afhenter de ofte store mængder, for at kører fiskeaffaldet til Sydvestjysk Pelsdyr Foder i Esbjerg, hvor fraskæret indgår i foderproduktionen til minkfarmene. Når lastbilen er kørt, går rengøringen i gang. Da vi har med konsumfisk at gøre, er det vigtigt at vi er omhyggelige på den front. Først derefter kan vi begynde at

slappe en smule af og få talt med kunderne evt. i forbindelse med næste dags forsyninger. Kontorarbejdet herunder regnskab står min søster som regel for! Mange gange kører jeg lige en tur nordover til Lyngvig Havn, hvor jeg er formand. Havnen bruges af MAF-fiskere eller hobbyfiskere, der har deres interesser i Ringkøbing Fjord, hvor de blandt flere forskellige arter fanger laksefisken helt. Fiskerne i Ringkøbing Fjord leverer som Nordsøfiskerne til Danske Fiskeauktioner i Hvide Sande. NATUREN EN LIVSELEKSIR Næsten over for havnen på den modsatte side af Holmsland Klitvej, hovedfærdselsåren mellem Hvide Sande og Søndervig, ligger familiens slægtsgård midt i en enesstående vestjysk natur. Gården tilhører min søster og mig. Senest boede min morbror på stedet. Vi holder stedet intakt, men bor selv inde i Hvide Sande, men det er herfra jeg kører på mine inspektionsture som strandfoged et par gange om ugen på min firehjulstrukne traktor med frontlæsser.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


For mig er det som en slags livseleksir, hvor jeg lader kroppen op i form af de mange indtryk jeg henter. Bare det at køre op over de gigantiske klitter og nå op på toppen med et enestående billede ud over Nordsøen kan næsten tage pusten fra en. Farvespillet i marhalmen, klitterne i sig selv og Nørre Lyngby Fyr samt havet er noget helt specielt for området. Ligeså smukt det kan være ligeså barsk kan naturen vende, fortæller Jens Nicolai Vejlgaard videre.

tre til fire store 14 meter lange kævler drev i land – tabt fra et eller andet fragtskib i den oprørte sø. Med grabben og de store tænder på skovlen på min firehjulstrukne John Deere traktor kunne jeg løfte dem op og bugsere herlighederne op over klitterne og ned til gården. Det var noget af en balancegang og krævede stor akkuratesse for ikke at vælte bare med en kævle. Så det kan nærmest betegnes som en kamp at komme over klitterne ind imellem herude.

At være strandfoged er en livstidsstilling. Vi er 80 mand på lønningslisten fra Skallingen i syd, rundt Skagens Gren til Frederikshavn og står til rådighed 24-7 for politiet årets 365 dage, hvor vi selv stiller med køretøj. Det er ikke nogen guldrandet indtægt ved jobbet. Vi får ca. 9.000 kr. om året før skat.

JARLSBERG OSTE PÅ KYSTEN Specialopgaver oplever du også som strandfoged, fortæller Jens Nicolai. Af nervøsitet for at blive opdaget af toldvæsenet eller politi sker det, at ”folk” smider lasten af euforiserende stoffer over bord, som så igen driver ind på kysten. Som strandingsgods har vi også haft norske Jarlsberg oste – en mild skæreost lavet på komælk og udviklet i 1850 med den schweiziske emmentaler ost som forbillede. Derudover har vi haft et hav af computerskærme ind på kysten.

STRANDFOGEDJOBBET GÅR I ARV Jobbet som strandfoged går i arv. For mit vedkommende fra min bedstefar og morbror. Områderne eller Len som den enkelte strandfoged bestyrer, er vidt forskellige. Det kan være fra flere kilometer til de par tusinde meter, som er under mit domæne, og hvor Nørre Lyngby Fyr udgør midten af mit Len. Det gods der driver i land på den strækning tilfalder for det meste staten, som i februar i år under en af vinterens kraftige storme, hvor

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

I eftersommeren sidste år kunne tilbageværende sommergæster på kysten fortælle om et mærkeligt dyr i havet. Den var tre til fire meter lang og havde pels. Jeg var nede for at tage ”dyret” nærmere i øjesyn. Det viste sig at være en træstamme der var mere end begroet efter lang liggetid i havet.

Danske Fiskeres Forsikring & Dansk Fartøjsforsikring Hver for sig har vi vores kompetencer inden for arbejdsskade- og fartøjsforsikring ! Nu har vi slået os sammen ! Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab.

En højtrykspuler, er nødvendig når der skal gøres rent som her hvor fiskeopkøber Jens Nicolai Vejlgaard har gang i vaskeriet af bokse til næste dags fiskeafskær.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmesider www.dff-gs.dk • www.dfff.dk

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

15


HAR DU HUSKET AT REGISTRERE DIN KAPACITET?

Det er vigtigt, at du registrerer din disponible kapacitet inden d. 1. juli 2018, hvis du ønsker at beholde den. I modsat fald vil din disponible kapacitet tilgå Fiskeristyrelsens kapacitetsfond.

Den 1. juli 2017 trådte den nye kapacitetsbekendtgørelse* i kraft, og den indebærer, at alle, der ikke har registreret deres disponible kapacitet inden 1. juli 2018, vil miste den. Med disponibel kapacitet menes kapacitet, der ikke er bundet i et aktivt fartøj, og derfor er til ejerens disposition. Siden reglerne trådte i kraft, er der fiskere, der allerede har registreret

16

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

deres disponible kapacitet. Fiskeristyrelsen vil dog gerne sikre sig, at alle fiskere er opmærksomme på den nye regel, og at al disponibel kapacitet, der ønskes opretholdt ikke risikerer at falde for forældelsesfristen. Derfor minder Fiskeristyrelsen alle erhvervs- og bierhvervsfiskere om de nye krav og opfordre til at tage stilling til, om man fortsat ønsker

at gøre brug af jeres disponible kapacitet. Sådan registrerer du din disponible kapacitet: Registrering af disponibel kapacitet kan ske ved at udfylde et skema, der kan findes her

erhvervet. De nye regler betyder, at kapacitet fra slettede fartøjer forældes og overføres til kapacitetsfonden efter 5 år. * Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand nr. 886 af 28. juni 2017

Ændringerne udspringer af et politisk ønske om at få aktiveret den disponible kapacitet i fiskeri-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF BENT MIKKELSEN

HAR DU HAFT ÅRETS BEDSTE LÆREPLADS?

Har du haft årets bedste læreplads, eller oplever du det inden den 9. november 2018 så kan du sende dit forslag til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd mærket med titlen ”Årets læreplads 2018”.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kårer hvert år ”Årets læreplads”. Vinderen udvælges mellem de fiskefartøjer, der har haft lærlinge om bord i årets løb og er blevet indstillet til prisen. Når de kommende fiskere i efteråret får overrakt deres ”Blå Bevis” på Fiskeriskolen i Thyborøn, så bliver årets læreplads også kåret. Derfor vil Fiskeriets Arbejdsmiljøråd gerne høre fra lærlingene, hvilken læreplads man mener, der kan kvalificere sig til at få æren af at blive kåret som årets læreplads 2018. Betingelserne for at blive indstillet som årets læreplads er, at

lærepladsen har udvist en særlig interesse for at give lærlingen en god start, og at han/hun er blevet introduceret til lærepladsen med særlig vægt på arbejdssikkerhed og god instruktion i arbejdsopgaverne samt de procedurer, man har ombord, og at der ombord er vist respekt og forståelse for, at man er ny og måske ikke fra starten er bekendt med alt ombord, men er kommet for at lære faget. Rådet håber med denne opfordring, at der komme mange indstillinger. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd ved at der er mange gode lærepladser i fiskeriet, og de håber at høre fra så mange lærlinge som muligt.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Det er bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der udpeger årets læreplads ud fra de indkomne indstillinger. Udover fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø er man også velkommen til, i sin indstilling, at skrive andre positive oplevelser fra sin tid ombord.

Med kåringen følger et diplom plus en gavecheck på 6.000 kroner til skib og besætning. Send forslaget til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd senest 9. november 2018 gerne på mail: post@f-a.dk eller pr. brev til Auktionsgade 1B, 6700 Esbjerg

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

17


ESBJERG HAVN I BILLEDER

1868-

Fiskeri- og Søfartsmuseets har i anledning af Esbjerg Havns 150 års jubilæum bl.a. udgivet bogen Havneliv, der skildrer liv, aktiviteter og mennesker på Esbjerg Havn gennem 150 år fra havnen blev anlagt og til i dag. Det er en billedbog, som fortæller om havnens udvikling og forandring på en måde, der inviterer til at have den liggende fremme som ”coffee table book” og bladre i som hyggelæsning. Havnen har gennem alle tider tiltrukket sig omgivelsernes interesse og nysgerrighed. Den særlige stemning, som er opstået omkring havnens liv og aktiviteter, og som er blevet opsøgt og indfanget af både fotografer og folk i almindelighed, forsøges gengivet i billedbogen ved

18

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

hjælp af stemningssættende billeder med skildringer af havnens mangeartede aktiviteter gennem tiden. Motiverne er iøjnefaldende og genkendelige for såvel esbjergensere som for andre, idet størstedelen af billederne i bogen er fra en tid mange vil kunne huske, genkende eller har hørt om. Med fokus på mennesker og på havnens ”liv” kan billederne forhåbentligt medvirke til at vække følelser og begejstre!

Bogens billeder rammer bredt og fremhæver mange væsentlige og forskelligartede erhverv og situationer på havnen gennem tiden. Men der er også de nære, de vedkommende og indimellem lidt skæve fortællinger fra havnen. Samtidig rummer bogen i tekst og billeder en gengivelse af de væsentligste træk og milepæle i Esbjergs historie, så man foruden at blive underholdt også kan blive oplyst. Udgangspunktet har været Fiskeri- og Søfartsmuseets egne bil-

ledarkiver, suppleret med enkelte billeder udefra. Men det væsentligste i tilblivelsen af denne bog er de fotografer, som gennem tiderne har været på pletten og har indfanget de aktiviteter, stemninger og øjeblikke, som gør bogen mulig. BOGEN KAN KØBES VI MUSEET Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2 6710 Esbjerg V Tlf. 76 12 20 00 www.fimus.dk

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


-2018

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 7· 2 0 1 8

19


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

731.000 327.000 86.000

læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2020


Personlig betjening, hurtig hĂĽndtering & kvalitet i top

ď‚•

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele


Salg turbo reservedele til motor

Markedets mest professionelle udvalg af reservedele Vi er lagerførende i et bredt program af motorreservedele fra nogle af verdens største producenter indenfor bl.a. • Stempler og foringssæt • Stempelringe • Hovedlejer og plejllejer • Slibesæt, pakningssæt og topbolte • Ventiler og ventilstyr • Knastaksler, løfter og vippearme • Topstykker- nye/ombytning til alle typer motorer • Oliepumper og vandpumper • Turboer samt reservedele

Rådgivning & lynhurtig levering Hos Esbjerg Cylinder Service tager vi os altid tid til at rådgive vores kunder om det bedste valg af reservedele – uanset om du er selvstændig mekaniker eller servicemedarbejder på en stor offshorevirksomhed. Vi ved, at lynhurtig levering er afgørende for, at I kan løse jeres opgaver optimalt, så vi lægger alle vores kræfter i, at reservedele afsendes samme dag.

Kvalitet i top… Kvalitet har den absolut højeste prioritet hos os. Vi er ene-importør af reservedele fra MS Motorservice International GmbH, der er førende på verdensplan af motorkomponenter med mærker som Kolbenschmidt og TRW. MS Motorservice er kendt for innovative komponenter og systemløsninger, der er i overensstemmelse med de høje krav og kvalitetsstandarder i den internationale bilindustri.

Nogle af vores leverandører af reservedele...

2 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Kvalitet er vores top prioritet

Rådgivning & lynhurtig levering

ECS er en af vores foretrukne partnere til at levere filtre samt andre reservedele, da de altid er i stand til at levere det korrekte filter eller komponent – endda ofte fra time til time. Det lykkes altid! Og vi har en særdeles god dialog med dem.” Preben Bonde, Sr. Storeman,

Schlumberger Denmark

Vores aftaler om levering af reservedele overholdes al-tid, så selvom det ofte skal gå stærkt, så får ECS det altid gjort. Vi får også lavet turboladere hos ECS, og jeg kan kun sige, at det virker – endda til en fornuftig pris.”

Engine parts of Premium Quality

Ole Jørgensen,

Svendborg Motorværksted ApS

Kontakt lagerchef Ditlev Meinertz  7610 4345 på tlf. eller  ditlev@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring salg af turbo og motorreservedele

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 3


Turbo renovering fejlfinding testning

Danmarks bedste til turboer i motorbranchen Turboen er en vigtig komponent i motorbranchen, og Esbjerg Cylinder Service har en særdeles omfattende viden og kompetence indenfor alle turbomærker. Vi er officiel distributør af Holset & BorgWarner (3K/Schwitzer) og lagerfører omkring 700 forskellige turboer til personvogne, vareog lastbiler samt den tunge sektor. Vi råder over markedets bedste maskiner indenfor turborenovering, og har et stort lager af renoverede turboer fra eget turboværksted.

Salg, renovering, ombytning & afbalancering af turboer Esbjerg Cylinder Service har mere end 15 års erfaring med turboer og har Danmarks største og mest moderne turboværksted på 400m2 med markedets bedste maskiner til at afbalancere og kalibrere turboer. Vi har med disse maskiner mulighed for at renovere og kalibrere med de originale fabriksindstillinger, som gør at turboen kan præstere optimalt. Vi leverer nye og renoverede turboer til bl.a.: • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Renovering fra dag-til-dag Vil I have jeres egen turbo renoveret, indsender i den blot til os. Vi adskiller den og kontakter jer med en reparationspris. Samtidig laver vi grundig fejlfinding, således at du undgår samme defekt igen, hvis årsagen f.eks. er et stoppet partikelfilter. En normal turboreparation tager ca. 1 dag, hvis alle reservedele er på lager, ellers har en vi et tæt samarbejde med flere leverandører, som hjælper os lynhurtigt og kompetent.

4 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service

TURBO TECHNICS – VSR 500

designet til at kunne afbalancere den type turboer, som normalt findes i lastbiler samt den industrielle og tunge sektor. VSR 500 har kapacitet til følgende dimensioner: • Turbine hjuldiameter 65 mm (2½”) til 125 mm (5”) • Afbalancering op til 150.000 r/min


SCHENCK TBcomfort

Renovering dag-til-dag

afbalancerer turboladerkomponenter & -turbinehjul med aksel og kompressorhjul.

Maskinen har en meget høj målenøjagtighed og effektivitet på aksler op til 16 kg og diameter på op til 350mm.

Vi er meget tilfredse med kvaliteten på det leverede fra Esbjerg Cylinder Service. Vi har også haft deres montører på besøg, og kvaliteten har altid været meget fin. Alle er meget hjælpsomme – om vi så ringer 5 min i lukketid, så hjælper de os øjeblikkeligt.” Simon Høj

Kynde & Toft Maskinværksted

TURBO TECHNICS

– Vane Flow Rig (VTR) designet til at re-kalibrere strømmen af udstødningsgas gennem den variable turbogeometri (VTG/VNT) på producentens originale specifikation. Vi kan dermed genopbygge en turbo med OE-tilsvarende indstillinger, da dette har stor indflydelse på køretøjets præstationer og køreegenskaber.

My Choice? The Original! ■ Solide turboladere i original kvalitet

fra BorgWarner ■ Meget bredt produktprogram

■ Hurtig og pålidelig levering af reservedele ■ Forhandlernetværk over hele verden ■ Optimal service for test og reparation

Kontakt værkstedchef René Sørensen  7610 4349 eller  renes@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering og fejlfinding af turboer

aftermarket.borgwarner.com A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 5


Motor service renovering trykprøvning

Motorværkstedet – med kvalitet i top Esbjerg Cylinder Service har næsten 40 års erfaring med renovering af topstykke og motor, og er i dag Danmarks største cylinderservice med en moderne og professionel maskinpark til enhver opgave. Vi udfører motorenovering for mange forskellige brancher som bl.a. • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • industrivirksomheder • landbrugsmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Stort professionelt motorværksted Vores dedikerede medarbejdere har alle en solid uddannelse samt efteruddannelse indenfor motorområdet og kan bl.a. tilbyde • • • • • • • • •

komplet motorrenovering fræsning af sæder planslibning trykprøvning boring og honing af cylindre oprilning af motorblokke slibning af krumtapper udboring af gløderør af montering af dyser

Vores team kan tillige foretage udboring af gløderør, afmontering af dyser og oprilning af motorblokke hos vores kunder.

40 års erfaring med

renovering

6 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Danmarks

største

cylinder

service

Når man arbejder på marineområdet, så er alt ”så hurtigt som muligt”, Vi har gennem mange år haft et godt, tæt samarbejde med ECS, da de præcist forstår at opfylde vores skrappe krav til kvalitet, hurtig levering og fleksibilitet. Og de er gode til at følge op på tingene, så alt altid er i orden.” Ole Bendixen, værkfører

Granly Diesel A/S

Vi har ofte kunder med forskellige motorapplikationer, så vi kan altid få optimal værkstedsarbejde og service hos ECS. Og de kan altid assistere med reservedele – også ved hasteopgaver.” Ronnie Bertelsen, Service Manager

West Diesel Engineering A/S

Kontakt værkstedchef Casper Fischer  7610 4340 eller  casper@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering af topstykker og motorer

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 7


Personlig betjening, hurtig håndtering & kvalitet i top

Vores værdier er personlig betjening, hurtig håndtering samt kvalitet i top – for vi ved af erfaring, at det er afgørende vigtigt for vores kunder.

3 vitale områder med mange specialister Vores virksomhed er opdelt i 3 specialistområder, hvor alle medarbejdere er grundigt uddannet og specialiseret indenfor netop dette område. Og for alle vores medarbejdere er det vigtigt, at de altid er up-to-date med den nyeste teknologi. Samtidig er vores vigtigste værdi at fokusere på at hjælpe dig professionelt og hurtigt. Som kunde hos Esbjerg Cylinder Service vil du altid opleve, at vi gør alt for at opfylde dine ønsker til tid, økonomi og levering - og altid med kvalitet i top.

Kontakt os hvis du har behov for professionel og hurtig service indenfor:  salg af turbo og motorreservedele  renovering og fejlfinding af turboer  renovering af topstykker og motorer

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø T: 75 13 92 55 E: ecs@ecs-itop.dk www.ecs-itop.dk CVR-nummer: 72495519

Design: Profilers.dk

I næsten 40 år har Esbjerg Cylinder Service været førende indenfor renovering af turbo og motorer samt salg af reservedele til en lang række brancher.

Fiskerbladet 7 2018  

Fiskeriminister: Torskebestanden i bedring i vestlig Østersø: De senere års stop for torskefiskeri i den vestlige del af Østersøen i februar...

Fiskerbladet 7 2018  

Fiskeriminister: Torskebestanden i bedring i vestlig Østersø: De senere års stop for torskefiskeri i den vestlige del af Østersøen i februar...