Page 1

DKK 49,50

62. ÅRGANG · JUNI 2018 NR. 6

Ålestop truer bundgarnsfiskeriet Fra fejedreng til udvikler og CEO Gamle trawlere får nyt liv i Afrika

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 6-2018

TOPHISTORIE

10

ØKONOMISK HOVEDPINE EFTER TORSKESTOPPET Vinterens torskestop fra 1. februar til udgangen af marts i år, har gjort ondt på mangen en fisker i den vestlige Østersø. For flere betyder det et økonomisk efterslæb, som bliver overordentlig svær at hente hjem igen.

12 4

BUNDGARNSFISKERNE TRUET PÅ LEVEBRØDET VED ÅLESTOP

At dykke ned i en virksomhed som Thyborøn Skibs & Motor A/S, kan sammenlignes med hovedet i en hvepseredde. Virksomhedens 85 medarbejdere har fuldt op at gøre med at svejse, hamre, skære og reparere og bl.a. indsætte nye hovedmotorer med mere i to danske trawlere ved udrustningskajen.

Klokken er ved at falde i slag for de danske bundgarnsfiskere, såfremt det ikke lykkes for fiskerne i løbet af kort tid at overbevise EU-Kommissionen om at et årligt tremåneders forbud mod ålefiskeri ved de danske kyster er en absurd tankegang. Kommissionens forbud skal gælde fra det øjeblik ålen har sin vandringsperiode fra EU-farvande til Sargassohavet for at gyde. Det vil sige, at det træder i kraft i år fra 1. november til udgangen af januar.

8

7

EVA KJER HANSEN TILBAGE SOM FISKERIMINISTER Efter lidt mere end to år på udskiftningsbænken er venstrekvinden Eva Kjer Hansen tilbage på ministertaburetten i Fødevareministeriet - og dermed på ny fiskeriminister. Eva Kjer Hansen er den 12’te fiskerimister siden år 2000. Fiskerierne er frustreret over de mange udskiftninger.

TRE NYE FISKESKIBE NAVNGIVET I MAJ

FRA FEJEDRENG TIL UDVIKLER OG CEO I INTERNATIONAL SERVICEVIRKSOMHED

15

Der var travlt langs kajerne i Skagen og Strandby havne i begyndelsen af maj, da ikke mindre end tre nye fiskeskibe officielt blev navngivet. Blandt dem var Danmarks største fiskeskib Gitte Henning, der ankom til hjemhavnen direkte fra byggeværftet i Norge.

EN LILLE OG EN STOR FRA DANSKE VÆRFTER I denne sommer kommer der to nye fiskeskibe til øen Whalsay. Det er et stort fiskeskib på 82 meter, som bygges af Karstensens Skibsværft, som ventes at blive klar til levering inden sommerferien. Kort forinden har Vestværftet afleveret et mindre fiskeskib, som måler 28 meter i længden.

18

GL. DANSK TIL AFRIKA Over de senere år har flere tidligere danske fiskeskibe undgået deres endelige skæbne hos ophuggerne og er i stedet blev solgt til fortsat drift i Afrika eller andre verdensdele. Der har aldrende fiskeskibe en chance for at hjælpe med at skaffe føden til afrikanske fiskere.


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark

+ www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

840.000 340.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

62. ÅRGANG · JUNI 2018 NR. 6

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Ålestop truer bundgarnsfiskeriet Fra fejedreng til udvikler og CEO Gamle trawlere får nyt liv i Afrika

Næste udgave: 22. juni 2018

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


AF JENS NØRGAARD

BUNDGARNSFISKERNE TRUET PÅ LEVEBRØDET VED ÅLESTOP

Klokken er ved at falde i slag for de danske bundgarnsfiskere, såfremt det ikke lykkes for fiskerne i løbet af kort tid at overbevise EU-Kommissionen om at et årligt tremåneders forbud mod ålefiskeri ved de danske kyster er en absurd tankegang. Kommissionens forbud skal gælde fra det øjeblik ålen har sin vandringsperiode fra EU-farvande til Sargassohavet for at gyde. Det vil sige, at det træder i kraft i år fra 1. november til udgangen af januar. EU-Kommissionens planer var oprindelig et totalforbud. Danmark protesterede med tidligere fiskeriminister Karen Ellemann i spidsen og fik reduceret forbuddet til tre måneder. Det er bare ikke godt nok! Forbuddet skal slettes helt ifølge fiskerne, som nu for alvor føler erhvervet luknings-

truet. Blandt dem er bundgarnsfisker Preben Vejen Hansen, Sønderskov ved Snoghøj. Herfra er der drevet bundgarnsfiskeri uden de store problemer siden 1854. KOMMISSÆR SKAL OVERBEVISES EU-Kommissionens beslutning for et ålestop står ved troende,

såfremt det ikke lykkes for Bæltfiskernes formand og Det Kystnære Udvalg, Allan Buch, at overbevise direktør i EU-kommissionen Hélène Clark, om konsekvenser af et forbud. For at overbevise kommissionen

FOTO: JENS NØRGAARD

Det er en stærkt kritisabel beslutning, som ikke har noget at gøre med fornuft eller fakta. Det siger formanden for Det Kystnære Udvalg under Danmarks Fiskeriforening PO, Bundgarnsfisker Allan Buch, Skrillinge ved Middelfart.

4

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


om bundgarnsfiskernes miljørigtige fiskeri også i forhold til ål, har Allan Buch med udgangspunkt i sit hjemsted på Skrillinge Strand ved Middelfart, lavet et såkaldt Mockup. Her kunne direktøren ved selvsyn orientere sig om opbygning af et bundgarn – en slags gård med fangarme og påsyet bund, der umuliggør at fisken undslipper. Siden 80’erne har ålebestanden været på tilbagetog ifølge ICES. Den europæiske åls tilstand er ”alarmerende alvorlig” hedder det i notater fra Kommissionen. Trods forbedringer af levevilkår, mener man ikke det har hjulpet ålen. Derfor møder fiskerne og deres organisationer mangel på forståelse i Bruxelles eller fra Greenpeace for den sags

skyld. Til gengæld mener biologerne ikke det hjælper på ålebestanden, at man stopper fiskeriet, men at der i stedet skal sættes ind omkring vandturbiner, prædatore og habitats forbedringer i hele Europa. Bundgarnsfisker Preben Hansen, (62), håber som andre, at EU’s Fiskerikommission kommer på andre tanker efter besøget på Skrillinge Strand, når direktøren kommer retur og aflægger beretning i den belgiske hovedstad. FRYGTER DET VÆRSTE På fiskepladsen i Sønderskov ved Snoghøj håber man nu det bedste, men frygter det værste for erhvervets fremtid. Preben Hansen udgør femte generation på stedet inden for bundgarnsfiskeri. Det var min tipoldefar Peter Hansen som startede det hele op med en lille 18 fods jolle – sikkert nogle bakkekroge og seks torskeruser. Det sidste fiskede man

meget med dengang. I dag er sjette generation i form af sønnen Andreas, (26 år), som er ved at gøre sig klar til at tage over. Jeg for mit vedkommende, fortsætter Preben Hansen, kom ind i fiskeriet i 1969 som 14-årig – direkte fra folkeskolens syvende klasse, og har fisket siden. Det var ikke et must hjemmefra, så det kan jeg ikke beskylde min far for. I slutningen af 60’erne begyndelsen af 70’erne var det ikke særlig attraktivt at være fisker. For en ung mand som mig var det imidlertid spændende. Det er det fortsat, hvor vi bruger vintertiden på at sy og gennemgå nettene, så de er klar, når bundgarnssæsonen i det sene forår med stigende temperaturer for alvor går i gang igen ved kysterne frem mod december. Sæsonen begynder gerne ved Sankt Hans.

Bundgarn fra Båring Vig til Assens På havet sætter vi mellem 30 og 35 bundgarn fra Båring Vig nord for Middelfart og ned i et område nord for Assens. Derudover driver vi ferskvandsfiskeri med 8 til 10 bundgarn i Silkeborgsøerne bl.a. Juels sø sammen med en kollega. I bundgarnene i saltvandsområderne er det første der fanges som oftest stenbidder. Herefter følger sild og hornfisk - senere dukker makrellen op og ål. I ferskvandområderne mellem Ry og Silkeborg fanger vi både blank og gul ål. Gedder, skaller og bras går som foderfisk til dyrehaver. Bundgarnsfiskeriet ”Lillebælt Fisk” i Sønderskov ved Snoghøj er en helårsforretning for far Preben og sønnen Andreas Hansen. Foruden fiskeriet driver de et ”lille” fiskeudsalg med røgvarer og dagens fangster som makrel og ål. Stedet ligger i en enestående natur direkte ud til

Der skal mange kræfter til, når fangstnettet skal op til overfladen som her hvor fisker Andreas Hansen trækker sild op fra dybet.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

5


Lillebælt mellem Kolding fjord og den Gl. Lillebæltsbro. Selvom mængderne af fisk er gået tilbage, kunne far og søn ikke drømme om at komme andre steder hen og fiske. Her på pladsen i Sønderskov kan de leve og arbejde som enhver anden familie og holde weekenderne fri. Den frihed har man ikke, på en stor nordsøkutter eller trawler. Der er arbejdes der 24-7. ”BØVLER” PÅ MED ÅL Uanset at torsk og fladfisk i vort fiskeområde er væk, så ”bøvler”

vi i stedet på med at fange ål. Det har vist sig at være en nogenlunde stabil forretning, siger Preben Hansen. Det uanset at beregninger viser, at ålebestanden er reduceret med 30 procent. Preben Hansen har tre børn – en datter der beskæftiger sig med kulturformidling, én søn der er historiker samt Andreas der er uddannet fisker fra bl.a. Fiskeriskolen i Thyborøn med udmærkelse. Foruden den hjemlige arbejdsplads har sønnen ”snuset” til bundgarnsfiskeri hos en fisker i Fakse Ladeplads samt på havfi-

skeri gennem et år med en Årøsund trawler i Nordsøen. Det var imidlertid de hjemlige omgivelser der trak, og det at kunne leve et nogenlunde normalt liv, hvor man ikke blev purret på de mærkeligste tidspunkter, fordi der nu lige var havvejr. SOLEN ENDNU IKKE OPPE Dagen begynder tidligt for fiskerne fra ”Lillebælt Fisk” mens disen fortsat ligger over mark og eng samt kysten mødes jeg med far og søn i Vejlby Fed nord for Middelfart. Vi skal ud og røgte bundgarn endnu inden solen er kravlet helt op over kimingen. En mindre jolle med udenbords motor bruges som bugserbåd for en større pram, der tjener som lastbåd. Vel ankommet til bundgarnet og dets mange veje ind til fangstnettet fjerner fiskerne et overnet. Det skal beskytte fiskene mod skarven og andre fugle. Derefter, forenklet sagt, trækkes fangstnettet sammen. Det kræver nogle stærke overarme og gode spil, før nettet er så højt oppe ved rælingen på

prammen, at det kan tømmes for fangst. Det var sild i mindre halvstore mængder og hornfisk der kom ombord. Fiskeriet den maj morgen var meget normalt for årstiden, bortset fra at der fortsat ikke er fladfisk i hele bæltområdet. Det har der ikke været siden storbranden i Fredericia for nu to år siden. Men uanset hvad, er det altid interessant at se hvad der er gået i nettet, fik jeg forklaret. Fra positionen 1 til 2 sømil ude i Båring Vig gik turen retur til kysten hvor kun et par meget morgenduelige gæster luftede hund. For fiskerne gik den videre tur hjem til pladsen ved Lillebælt igen, hvor nettene fra bundgarnene sidste år gøres klar til udsætning og hvor stilheden ved bæltet kun brydes af tunge godstog, der runger over den gamle Lillebæltsbro. De to fiskere fortsætter arbejdet uanset. De ”bøvler” på som de siger - trods truslerne om ålestop!

Bundgarnsfisker Preben Hansen i færde med at trække fangstnettet op. FOTO: JENS NØRGAARD

6

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


EVA KJER HANSEN TILBAGE SOM FISKERIMINISTER Efter lidt mere end to år på udskiftningsbænken er venstrekvinden Eva Kjer Hansen tilbage på ministertaburetten i Fødevareministeriet - og dermed på ny fiskeriminister. Eva Kjer Hansen er den 12’te fiskerimister siden år 2000. Fiskerierne er frustreret over de mange udskiftninger. - Jeg tænkte sgu lige, da jeg hørte det i formiddags, at vi skulle have en ny minister igen. Jeg synes, det var lidt useriøst. For at sige det rent ud, sagde Kurt Madsen, Formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening til TV2 Midt-Vest, da ministerskiftet blev kendt. - Jeg synes, vi har haft et godt samarbejde - den lille smule samarbejde vi har nået - med Karen Ellemann. Men jeg synes alligevel, at man skifter minister hele tiden på den her post, sagde Kurt Madsen til den regionale TV-station. Karen Ellemann nåede kun at være fiskeriminister i lige knap 9 måneder, inden hun den 2. maj overlod ministerstolen til Eva Kjer Hansen. Ellemann forlod ikke kun Fiskeriministeriet med regeringen. Der var dog ikke tale om en degradering - i stedet er det planen at hun skal overtage hun den indflydelsesrige post som Gruppeformand i Venstre. I givet fald den første kvindelige gruppeformand i Venstre. Karen Ellemann overtog den 7. august 2017 Fiskeriministeriet efter Esben Lunde Larsen der slog sig på sagen om Kvotekongerne. Esben Lunde Larsen nåede at

være fiskeriminister i knap halvandet år. Lunde Larsen overtog Fiskeriministeriet efter Eva Kjer Hansen, der trak sig fra posten den 29. februar

2016 efter hårdt pres fra de konservative. Det sår er dog klinket: - Vi har selvfølgelig snakket om tingene - og det var dengang, og nu skal vi videre med at præstere nogle resultater, sagde Eva Kjer

Hansen som en reaktion på et spørgsmål om, hvordan det er at sidde i regering med det parti (de konservative) som for lidt over to år siden væltede hende som minister.

— Hos os er du i sikre hænder Turbo- og Marineservice Tlf. 4450 4050

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

7


AF BENT MIKKELSEN

TRE NYE FISKESKIBE NAVNGIVET I MAJ Der var travlt langs kajerne i Skagen og Strandby havne i begyndelsen af maj, da ikke mindre end tre nye fiskeskibe officielt blev navngivet. Blandt dem var Danmarks største fiskeskib Gitte Henning, der ankom til hjemhavnen direkte fra byggeværftet i Norge. De øvrige to var de noget mindre Emli Pilegaard, der er leveret fra 3xJ i Thyborøn, mens Emilie blev leveret fra Jobi-værftet i Strandby kort inden navngivningen.

Skagen-nybygningen S 226 fik navnet Emli Pilegaard ved en ceremoni med xxx som navnemoder. Navnet er sammensat af navnene fiskeskipper Christian Pilegaards to døtre Emmely og Lily og familiens efternavn. Navngivningen fandt sted på St. Bededag i fint vejr og med et pænt offentligt fremmøde på kajen, hvor der naturligvis blev ønsket tillykke med det nye skib.

Skibet er Christian Pilegaards første nybygning efter at han startede med at købe et brugt skib i 2010. Nybygningen er som nævnt, udrustet af Thyborøn Skibs- & Motor (3xJ) på et design fra Vestværftet og et skrog fra Riga Shipyard. Emli Pilegaard skal fortrinsvis fiske efter rejer. Enten rejer, der koges til søs og leveres til det svenske marked eller uforarbejdede rejer

som leveres til Launis-gruppen i Aalbæk. Nybygningen, der måler 28,05 meter i længden og er 8,40 meter bredt, er udstyret med en Cummins hovedmotor, der udvikler 559 kW. STRANDBY-SKIB Nybygningen FN 267 fik navnet Emilie ved en ceremoni – langs kaj i Strandby – med Emilie Klitgaard

som navnemoder. Skibet ejes formelt af FN 267 Emilie ApS, der igen ejes af fiskeskipper Ejner Klitgaard. Han er så småt i gang med et generationsskifte, hvor sønnen Rasmus er ”lærling” for senere at overtaget skibet med tilhørende fiskeri efter bl.a. industrifisk og jomfruhummere. Nybygningen er også et design fra Vestværftet i Hvide Sande (nybygning nr. 333), der for-

FOTO: PREBEN ANDERSEN

8

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


melt også lod skroget bygge ved Nauta Shipyard i Gdynia. Som sædvanlig blev skroget slæbt til Strandby og efterfølgende solgt til Jobi-Værft og udrustet langs kaj i Strandby. Emilie måler 23,95 meter i længden og 7,20 meter i bredden. Det er udstyret med et Cummins hovedmaskineri med et udtag på 559 kW. STØRSTE Danmarks største fiskeskib Gitte Henning blev navngivet langs kaj i hjemhavnen Skagen og tiltrak sig stor opmærksomhed. Nybygningen er leveret fra Kleven Verft i Ulsteinvik (nybygning nr. 394) baseret på et skrog, der er bygget af Crest S.A. i Gdynia. Skroget blev af Em. Z. Svitzers bugserbåd Frigga slæbt til Ulsteinvik, hvor det er blevet udrustet side om side med

Maersk Supply Service ankerhåndteringsskibe af M-klassen. Gitte Henning måler 90,45 meter i længden og er 17,50 meter bredt. Der er RSW-tanke til 3.600 kubikmeter last. Det er udstyret med et MaK/Caterpillar maskineri af typen 12VM32C, der udvikler 6.720 kW til 16,5 knobs servicefart. Sammen med en propeller på fem meter i diameter giver det skibet et pæletræk på 130 tons. Nybygningen, der er den ottende Gitte Henning, vil blive nærmere omtalt i en kommende udgave af FiskerBladet. Gitte Henning er designet af SALT Ship Design, der har adresse i Stord. Ankerhåndteringsskibene, som bygges for Maersk Supply Service, er også et SALT-design.

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

Danske Fiskeres Forsikring & Dansk Fartøjsforsikring Hver for sig har vi vores kompetencer inden for arbejdsskade- og fartøjsforsikring ! Nu har vi slået os sammen ! Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab. Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmesider www.dff-gs.dk • www.dfff.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

9


AF JENS NØRGAARD

ØKONOMISK HOVEDPINE Vinterens torskestop fra 1. februar til udgangen af marts i år, har gjort ondt på mangen en fisker i den vestlige Østersø. For flere betyder det et økonomisk efterslæb, som bliver overordentlig svær at hente hjem igen. Ved det første stop for fiskeri i 2017 kunne der søges om erstatning for tabt indtægt på op til 240.000 kr.. Den regel gælder fortsat, men ikke såfremt man allerede har fået det ”store” beløb udbetalt én gang. Er man f.eks. ”single” erhvervsfisker med en mindre garnbåd, og som følge deraf ikke har søgt om den store erstatning sidste år, står det en frit for at søge igen i år og modtage betaling fra erstatningspuljen.

Sagen falder bestemt ikke i lige god jord alle steder i den vestlige del af Østersøen i de såkaldte fiskeriområder 24 vest af Bornholm og 22, der bl.a. dækker bæltområderne. Flere erhvervsfiskere både nord- og syd for det dansk tyske grænseområde er stærkt utilfredse med at de ikke kan få erstatning som sidste år. De har jo allerede har modtaget max beløbet ud af den samlede kompensationspulje. For Danmarks vedkommende udgjorde den 24 mio. kr., minus 6,7 millioner kroner, svarende til 25 procent, der skulle anvendes til klagesager over måske for lidt udbetaling m.m..

BUREAUKRATI STOPPER ERSTATNING Sagen er yderst kompleks og er havnet i et bureaukrati. For alle midler skulle selvfølgelig have været udbetalt til de fiskere, som efter ansøgning havde krav på erstatning, som følge af, at de har været blevet særdeles hårdt ramt af reduktionerne i fangsten af torsk. Det er bare ikke sket!

Finansudvalget har været ind over og bedt den Europæiske Hav- og Fiskerifond om lov til udbetaling af ca. 5 mio. kr. fra overskuddet i kompensationspuljen – penge som langt fra forslår i forhold til, hvad fiskerne i de berørte områder er eller var blevet lovet. Det har fået fiskeskipper og reder, Ulrik Kølle Hansen, i Bagenkop på Sydlangeland op af skipperstolen. Ulrik Kølle Hansen er blandt de fiskere, som ikke kan søge og få kompensation for tabt fangst af torsk og indtægt i år, da han allerede har modtaget det store beløb på 240.000 kr. sidste år. Pengene fra sidste år skal ifølge EU dække en treårig periode. Den danske regering herunder Finans-

udvalget var ellers klar til at åbne op for ”posen”, men det var i strid med EU fik man omgående at vide. Skipperen ejer trawleren SG115 Cecilie Mathilde og kutteren SG242 Cecilie. Begge skibe er lagt i et rederiselskab som i alt brødføder syv personer. Skibene ejes af fire heriblandt Ulrik Kølle Hansen. FÅR IKKE EN ”RØD REJE” - Vi får som sagt ikke en ”rød reje”. Det får til gengæld garnfiskerne, som ikke fanger halvt så mange torsk, som vi gør. For reglerne er nu engang fastsat efter hvor meget man fanger – mindre skibe har mindre kvoter, og så skal de naturligvis hjælpes.

FOTO: JENS NØRGAARD

Midlerne blev sidste år udbetalt løbende hen over sommeren til

de berørte fiskere, sådan vil det også være i år, hvor der fortsat er penge i puljen i direkte kompensation for et mistet fiskeri. Over tid kan det jo koste det økonomiske grundlag for den enkelte fiskeres fortsatte fiskeri og dermed eksistens, såfremt man efter ansøgning ikke får del i puljen.

10

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


EFTER TORSKESTOPPET Efter at have brugt et par uger på reparationer, sendte vi skibet nordover igen til Skagerak for at fiske jomfruhummer, men vejret var, som for andre fiskeres vedkommende, ikke med os. Det var ganske enkelt for ustabilt med mange storme.

Som forholdene er, kan det blive vanskeligt at holde balance i regnskabet. Torskestoppet har givet os en økonomisk ”bet”.

FISKERNE SØGER NORDPÅ Den 17. marts, fjorten dage før torskestoppet blev ophævet, sejlede vi trawleren hjem mod Østersøen dvs. mod Bornholm. Så langt nåede vi dog ikke! Det blev til Kattegat på fiskeri efter jomfruhummer med base i Strandby nord for Frederikshavn.

De første uger efter stoppet trådte i kraft den 1. februar gik med at reparere spil på vores trawler ”Cecilie Mathilde”. Vi havde allerede hentet hende ned fra Skagerak til området syd for Langeland for at for at fange torsk før jul og til nytår.

FOTO: JENS NØRGAARD

Problemet er loftet over de 240.000 kr. og den åremålsregel, at der kun kan udbetales hver tredje år. Som fiskere er vi havnet mellem én ”lus” og to negle. De danske myndigheder og ikke mindst EU, der løber fra deres tilsagn.

Fiskeskipper og reder, Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop. Siden den 1. april er vi hjemme igen i Bagenkop og begge skibe fisker nu i farvandet syd for Langeland. Fangsterne indhandles via vores lille samlecentral her i Bagenkop. Jeg sejler som regel alene på kutteren SG242 Cecilie, hvor jeg trawler efter rødspætter, ising og torsk m.m.. Det

”store” skib fisker længere ude på Østersøen men stadig i den vestlige del. Der er ingen tvivl hos Ulrik Kølle Hansen – Østersøfiskerne og måske især i det sydfynske farvand, er hårdt ramt generelt. Nedgangen i fiskeriet kan mærkes. Der er næsten ingen skibe tilbage i Bagenkop på Ærø og i bæltha-

vene. De fleste ”store” erhvervsfiskere er søgt nordover. Tilbage er sådan set snart ”kun” MAFfiskerne. Fortsætter den udvikling er det vel kun et spørgsmål om tid før vores fælles samlecentral også rammes. Det konstaterer fiskerskipper Ulrik Kølle Hansen – et udsagn som den initiativrige Sydlangelandske fisker også gav FiskerBladet for et år siden.

SG242 Cecilie i kuling på vej ind i Bagenkop Havn med SG35 Ellis på slæb. Sidstnævnte havde fået motorstop én times sejlads sydøst for Langeland. Her lå begge fartøjer og fiskede. Som kutyme er på havet, så hjælper man hinanden.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

11


TEMA: HYDRAULIK, OLIE & SMØRETEKNIK

Administrerende direktør Tage Hansen, Thyborøn Skibs & Motor A/S, foran trawleren HM127 Karen Nielsen af Hanstholm der lå ved udrustningskajen for eftersyn og ny motor.

AF JENS NØRGAARD

FRA FEJEDRENG TIL UDVIKLER OG CEO I INTERNATIONAL SERVICEVIRKSOMHED At dykke ned i en virksomhed som Thyborøn Skibs & Motor A/S, kan sammenlignes med hovedet i en hvepseredde. Virksomhedens 85 medarbejdere, heraf 15 i datterselskabet Lemvig Maskin & Køle teknik ApS, har fuldt op at gøre med at svejse, hamre, skære og reparere og bl.a. indsætte nye hovedmotorer med mere i to danske trawlere ved udrustningskajen. På kontoret og i værkstederne er ingen i tvivl – chefen - den 57-årige Tage Hansen er tilbage på sin plads efter 2 dages forretningsrejse til et polsk værft i Gdansk, for at tilse fremdriften på stålskrog til tre nybygninger, to rejetrawlere og én flyshooter, der efter endt opbygning slæbes til Thyborøn for udrustning.

Telefonen kimer konstant hos Tage Hansen - kunder og medarbejdere søger råd og vejledning, så FiskerBladets udsendte er sat på prøve for at holde interviewet på sporet. Thyborøn Skibs & Motor A/S og datterselskabet Lemvig Maskin &

12

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

Køleteknik ApS er for begge virksomheders vedkommende ikke nogen almindelig arbejdsplads. Her handler det om at kunne tænke kreativt og søge løsninger på ny- og ombygninger samt reparationsarbejde på fiskefartøjer og tilbehør til den maritime sektor.

Kunderne til virksomheden ved Limfjordens udmunding i Vesterhavet kommer fra stort set alle lande omkring Nordsøen. Men også de mere hjemlige som Farvandsvæsenet. I den forbindelse vil jeg gerne tilføje, fortæller Tage Hansen, at vi udfører reparation og vedligehold

af redningsbådene på Vestkysten, på slæbebåde og fragtskibe. UDVIKLER GANGWAY Multinationale koncerner og rederier med speciale i offshore aktiviteter, som oprettelse af havvindmølleparker hører eksempel-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FOTO: JENS NØRGAARD

vis også til kundeportefølgen. Det gælder de danske installationsog servicefartøjer Wind Pioner og Wind Server fra DBB Jack Up Services i Horsens. Derudover er der A2Sea i Fredericia, hollandske van Oord og senest norske Fred Olsens installationsfartøjer Brave Tern, der opererer i det Irske Hav, samt Bold Tern, der gennem et stykke tid har ligget i Esbjerg klar til nye opgaver. De to sidstnævnte installationsfartøjer er blevet udrustet med en såkaldt teleskop gangway, som virksomheden i Lemvig har udviklet. Gangwayen er en af flere typer som Lemvig afdelingen blandt andet producerer til handelsflåden. Det være sig gangway i mere traditionel forstand, faldrebstrapper, landgangsstiger, fortøjningsog lodslejdertromler. Teleskop gangwayen fylder sammenpakket et mindre tårn, som kan flyttes rundt på forskellige

positioner på et installationsfartøj. Skal gangwayen bruges af serviceteknikerne til f.eks. havvindmøllerne foldes den ud, som var det en kranarm. Teleskopsystemet gør, at armen, (gangwayen), kan skubbes 25 meter ud fra dækket på installationsfartøjet. Herefter lægges den ned på et fast punkt på f.eks. monopælen, (Havvindmøllens fundament), ofte i 25 til 30 meters højde over vandoverfladen. Tårnet er ifølge administrerende direktør Tage Hansen et forsøg på at udvide forretningsområdet, så virksomheden er mindre sårbar over for konjunkturudsving i fiskerierhvervet. LMK-Teknik i Lemvig har indtil videre lavet fem teleskop gangway og flere kan være på vej. Udviklingen har betydet, at vi nu går i gang med at bygge nye værkstedsområder og administration, så der kan skabes de bedst

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

mulige forhold både til produktion og nytænkning i Lemvig.

led i de forskellige fremstillings- og vedligeholdsprocesser.

BARSKE FORHOLD STILLER KRAV Ifølge Tage Hansen er en af hemmelighederne bag Thyborøn Skibs & Motor A/S, at medarbejderne ved, hvilke krav der stilles til maritimt udstyr og hvilke ekstreme belastninger, det udsættes for på havet. Vi ved, hvor vitalt det er, at motorer, udstyr og grej fungerer optimalt under alle vejrforhold. Medarbejderne er vokset op med de til tider barske forhold på vestkysten. Derfor har de kendskab til selv de svageste

Fakta er ifølge Tage Hansen at montørerne til hver en tid er parat til at rykke til undsætning med bil eller fly, alt efter hvor problemerne måtte opstå globalt. Medarbejderne består af skibsmontører, kølemontører, maskinarbejdere, skibsbyggere, svejsere samt aluminiums- og stålbyggere. FEJEDRENGE KAN VÆRE REDNING Administrerende direktør Tage Hansen har selv en baggrund

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

13


TEMA: HYDRAULIK, OLIE & SMØRETEKNIK

Norske Fred Olsens installationsfartøj ”Brave Tern” var blandt de første der fik installeret et såkaldt teleskop gangway, som her ses i aktion ved en kontrolplatform i Tyske Bugt. FOTO: LMK APS

som skibsmontør og har lært sine egne færdigheder fra bunden i den 40 år gamle virksomhed. Som 12-årig begyndte direktøren som fejedreng og blev på den måde opflasket i det ”sorte” fag, som det udtrykkes. I 1995 overtog Tage Hansen hele virksomheden.

GENERATIONSSKIFTE Den 57-årige Tage Hansen er gift og har to børn – en dreng og en pige i teenageårene – deres unge alder til trods, besluttede han sig for et generationsskifte ved at optage sine to værkfører Stinus Lilløre og Thomas Poulsen i ledelsen.

Fejedrenge har vi fortsat brug for. Vi har løbende fire til fem i virksomheden. De kommer her efter skoletid fejer og fylder op, hvor de forskellige faggrupper mangler materialer. Flere af dem fortsætter som lærlinge. Det er jo bare lykke! For hånden på hjertet – det er uhyggeligt svært at få folk - især smede på disse kanter. Kan vi så gøre jobbet som fejedreng interessant, så er chancen for at de bliver i virksomheden som oftest god. Fordelen ved fejedrengene er, at de bor i Thyborøn. Men vi står på tærsklen til katastrofale tilstande. Derfor skal der handles - der er mangel på håndværkere til at servicere fiskerflåden!

Det gør det lettere at styre og fordele arbejdet i dagligdagen. Så kan vi derudover spare og udpege fremtidens mål, nu hvor vi også internationalt begynder at få større opgaver. I første omgang har vi fået eksport til New Zealand af nettromler, trawlspil og takkelspil. Ordren kom i hus i forbindelse med den store fiskerimesse Danfish i efteråret sidste år i 2017 i Aalborg. Det har fået andre på de fjerne øer ”Down Under” til at spørge ind, så vi forventer en tættere kontakt med de New Zealandske fiskere fremover. Deres fiskerflåde minder en del af vores.

Tage Hansen er født og opvokset i Thyborøn. Han er ud af en fiskerfamilie og den ene af fire børn – to piger og to drenge. Det er kun drengene der har med den maritime sektor at gøre. Direktørens bror er oprindelig skibsfører, i dag forsker og professor ved DTU i Hørsholm indenfor maritim teknologi.

14

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

Af kunder ved kaj her i Thyborøn har vi flere små norske trawlere såvel som store supertrawlere. De store lægger vejen forbi til serviceeftersyn efter endt losning af tobis eller blåhvilling til fiskemel og olie hos Triple Nine 999 koncernen. Derudover er der en del skotske både samt fiskere fra Shetlandsøerne, der får efterset spil- og hydraulik.

SKROGPRODUKTION I POLEN Endelig har vi mulighed for at servicere mindre fiskefartøjer og muslingeskibe op til 150 tons og lystbåde på Lemvig Kommunes Beddingsanlæg på havneområdet i Lemvig ved siden af vores virksomhed for maskin- og køleteknik LMK teknik ApS. Først for tre til fire år siden genoptog vi arbejdet med nybygninger. Det har ligget stille siden 1995 grundet konkurs på Aabenraa Værft i Sønderjylland. I dag køber vi tegningerne til nybygninger hos Vestværftet i Hvide Sande. Indtil fornylig fik vi lavet skibsskrogene i Letland, nu foregår hele skrogproduktionen i Gdansk i Polen, hvorefter skibene slæbes til Thyborøn for færdiggørelse. Den produktionsform kendes fra de fleste danske værfter, hvor man til gengæld har specialiseret sig i teknologi og udrustning af fartøjer. SVÆRGER TIL HYDRAULIK Uanset nybygninger, reparation af fiskefartøjer og servicering, så er hydraulik og spilproduktion fortsat en af kernekompetencerne i virksomheden i Thyborøn. På hydraulik siden har vi etableret en mindre afdeling i Hvide Sande for installationer med mere.

Hvor andre sværger til el-delen går vi den modsatte vej. El-delen er mere cost krævende i forhold til hydraulik. Derudover har du en bedre virkningsgrad. På Hydrauliske spil ligger den på 90 procent modsat el-spil der i startøjeblikket ligger under 45 procent. El-spil kan heller ikke stoppe øjeblikkeligt som i tilfældet med hydraulik. Det kræver derfor et indgående kendskab til at betjene el-spil for at opnå en optimal effekt. Argumentet med at el-spil er støjsvag modsat hydraulik køber jeg heller ikke, fortsætter Tage Hansen. Moderne hydraulik er nærmest støjfri i dag. Endelig skal der flere installationer til såfremt man udelukkende kører på el. Der skal trækkes kabelrør, der skal sikres vandtilførsel til køling af motor. Så alt i alt er hydraulik billigere end el. På spilsiden differentier vi mellem vodtromler og nettromler. Vodtromlen eller kombiwinch rummer typisk mellem 4 og 5000 meter tov fra 40 til 60 mm. Tromlen eller tromlerne om man vil bruges ved flyshooting eller snurrevodsfiskeri – fiskemetoder som vinder mere og mere indpas grundet skånsomheden over for fisken. Det øger kvaliteten og deraf bedre priser på auktionerne.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF BENT MIKKELSEN

EN LILLE OG EN STOR FRA DANSKE VÆRFTER I denne sommer kommer der to nye fiskeskibe til øen Whalsay, som er en del af Shetlandsøerne. Det er et stort fiskeskib på 82 meter, som bygges af Karstensens Skibsværft i Skagen, som ventes at blive klar til levering inden sommerferien. Kort forinden har Vestværftet i Hvide Sande afleveret et mindre fiskeskib, som måler 28 meter i længden til samme rederi på Whalsay. Det shetlandske/ skotske rederi valgte at bestille to skibe, da der blev taget beslutning om fornyelse af flåden.

Den forholdsvis usædvanlige bestilling på to skibe i forskellige størrelser hænger sammen med strukturen i fiskeriet med det store skib, som er en pelagisk trawler. Skibet fanger normalt sine kvoter af makrel, sild og industrifisk i løbet af nogle måneder og ligger så stille en del af året. Derfor er mandskabet på skibet reelt ledige i dele af året og for at sikre dem beskæftigelse og sikre rederiet, at der fortsat er en stamme af mandskab til det store skib, er det

planen, at de skal sejle med det lille skib, Tranquility, i de perioder, hvor det store skib, der har navnet Serene, ligger stille. Det lille skib fik navnet Tranquility ved en ceremoni langs kaj i Hvide Sande, hvor skibet var under udrustning ved Vestværftet. Skibet er en kombineret trawler/ flyshooter (whitefish trawler) af den populære type på 28 meter i længden, og som er bygget i en række eksemplarer til danske og

skotske redere. Det er bl.a. søsterskibene Boy John, Rosebloom og danske Pondus fra Hanstholm. Skibet erstatter et ældre skib med samme navn hos rederiet fra Whalsay og er på trods af tilhørsforholdet til øen Whalsay blevet registreret i Lerwick på hovedøen i Shetlandsøerne. Øen er ikke landfast med hovedøen, men der sejles med færge for at komme til Lerwick. Det sker fra havnen Symbister på Whalsay.

LF ventilation_Q

11/01/05

Uagtet at Tranquility er et søsterskib er det alligevel blevet individuelt tilpasset til det shetlandske fiskeri. Det er aptering til fem personer fordelt i to kamre til hver to personer samt et enekammer. SKAGEN-NYBYGNING Den store nybygning har fået navnet Serene og er nybygning nr. 441 fra Karstensens Skibsværft i Skagen. Skibet er designet af værftets tegnestue i samarbejde med rederiet. Skibet er et af 10

8:53

Side 1

A/S

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

Nyt bådeværft i Rødby Havn

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.55557777 Smedevænget 3 ••4700 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

15


pelagiske trawlere, som for tiden er i ordrebogen hos Skagen-værftet. Hos det shetlandske rederi Serene Fishing Co bliver skibet den ottende nybygning med samme navn siden 1955, da den første Serene blev sat i søen af Mackie Polson. 1955-nybygningen på 21 meter i længden kostede dengang 14.000 £. Nybygningen er en 82 meter enhed med RSW-tanke til 2.900 kubikmeter fisk (Johnson Control styring), som bygges til DNVGLklasse. Skibet er optimeret såvel energimæssigt som komfort-

16

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

mæssigt i forhold til besætningen og deres forhold om bord. Energioptimeringen følger de seneste nybygninger, som alle er blevet optimeret for at mindske energiforbruget ved bl.a. regulering af omdrejninger på hovedmaskineriet og/eller sammenkobling af hjælpemaskineri med akselgenerator under specielle forhold fremfor at anvende hovedmaskineriet. Faktisk er Serene den første trawler med langsomt gående hovedmaskineri (MAN-maskine), der er leveret til Shetlandsøerne og tillige den første dieselmotor med commonrail-fuel indsprøjt-

ningssystemer. Propellen, der har en diameter på 4,5 meter, er tilpasset skroget for at give optimalt pæletræk og tillige den mest økonomiske fremdrift under sejlads. Nybygningen udstyres med Karmøy dæksmaskineri, som bl.a. inkluderer et 90 tons trawl-spil og en 110 tons net-tromle. Serene, # 441, er den første nybygning fra Karstensens Skibsværft til Whalsay-rederiet, men det til trods har der gennem flere år været en tæt forbindelse til

Skagen-værftet, idet den seneste Serene, som rederiet har haft er blevet vedligeholdt i Skagen. Derfor er parterne bekendt med hinanden gennem årene. Skibet – bygget 2009 af WestCon i Ølen på basis af et skrog fra Tyrkiet blev solgt sidste år og afleveret i februar 2017 til et norsk rederi, hvor det nu sejler som Havstaal. Den nye Serene sejles af en besætning på 11 personer, der alle bor i single-kabiner med alle faciliteter indenfor døren. De har desuden omfattende fælles faciliteter som kondirum, salon mv.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA OM TRANQUILITY Ejer Tranquility Fishing Co, Whalsay Byggeværft Vestværftet, Hvide Sande Byggenummer #325 Skrog Gdynia Hjemhavn Lerwick IMO-nummer 9800611 Havnenummer LK 63 Længde o.a. 28 m Længde p.p 23,96 m Bredde 8,7 m Dybgang 4,2 m Tonnage 330 BT 99 NT Maskineri Caterpillar type 3508C Udtag 749 kW Servicefart 10 knob

FAKTA OM SERENE

til rådighed. Alt er produceret i Karstensens Skibsværfts sædvanlige stil med læderbetrukket møblement. Prisen for Serene er nævnt til i nabolaget af 230 millioner kroner svarende til 23,5 millioner £. REDERIET Serene og Tranquility ejes af Serene Fishing Co, som er et partrederi, der består af syv personer, som alle er bosatte på Whalsay. Partrederiet daterer sig tilbage til 1969, da det blev stiftet og satte det første fiskeskib med navnet Serene i

søen. Dengang blev partrederiet samlet af fiskeskipper Magnus ”Mackie” Polson (Magnus John Polson), som blev født i august 1928 og var i spidsen for rederiet frem til marts 2014. I dag er der stadig syv partnere i det stærke sammenhold på øen, der har formet rederiet. Det er Bobby Polson (født august 1957), Tommy Eunson (født april 1955), David Shearer, Leonard Polson, Gilbert Williamson (født marts 1945), Bryan Sutherland og George Polson. Af disse er tre blandt de oprindelige partnere i rederiet.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Ejer Serene Fishing Co, Whalsay Byggeværft Karstensens Skibsværft Byggenummer #441 Skrog Nauta Shipyard, Gdynia Søsat 01-02-2018 Hjemhavn Lerwick IMO-nummer Havnenummer LK 297 Længde o.a. 82,0 m Bredde 17,20 m Dybgang 8,5 m Dybde til shelterdæk 12,35 m RSW-anlæg 2.900 kbm Klasse DNVGL Hovedmaskineri MAN- type 12VL32/44 CR Udtag 6.720 kW Spil Karmøy Winch Propeller Scana Volda Thrustere Brunvoll

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

17


AF BENT MIKKELSEN

GL. DANSK TIL AFRIKA

Over de senere år har flere tidligere danske fiskeskibe undgået deres endelige skæbne hos ophuggerne og er i stedet blev solgt til fortsat drift i Afrika eller andre verdensdele. Der har aldrende fiskeskibe, som danske fiskere ikke længere vil sejle med eller har mulighed for at tjene penge med, en chance for at hjælpe med at skaffe føden til afrikanske fiskere i områder, hvor fiskeriet er lokalt og ellers foregår med åbne både. Det er dog ikke så ofte, at fiskeskibene får nyt liv, da de ofte er så slidte, at der kun er én løsning tilbage: ophugning.

Tre tidligere danske fiskeskibe har over de seneste måneder fået livet forlænget ved et salg til Afrika. Alternativet var, at skibene var blevet lavet til genbrugsmaterialer hos en ophugger et eller andet sted i Skandinavien. Det var tilfældet med det estiske fiskeskib Amazon, der i efteråret 2017 blev solgt til ophugning hos Fornæs Ship Breaking i Grenå. Det så ud som om, at en lang årrække på havet skulle slutte i Grenå med den store klippesaks. Men det blev ikke tilfældet. Der kom en svensk køber forbi og købte skibet, der så i stedet for at blive trukket på land i mindre stykker blev sat på beddingen i Grenå og fik en gang bundsyn med tilhørende maling.

18

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

Skibet, der havde navnet Amazon og er bygget i 1961, sejlede selv til Grenå fra oplægning i Narva i Estland, kunne således fortsætte sydover mod Conakry i Guinea i Vestafrika til en fornyet indsat i fiskeriet.

sted på Måløy i Norge. I 1980 blev Stjarnfors solgt til Finland og kom til Estland i 1994.

Inden afsejlingen fra Grenå blev skibet lastet med reservedele fra Fornæs’ lager af udrustning, der er demonteret fra andre fiskeskibe, der måtte lide den skæbne at blive skrottet, men hvor brugbare dele blev genanvendt.

MERE AFRIKA Et anden gammelt dansk fiskeskib til Afrika var den tidligere svenske trawler Kingston, som også var en tur forbi Grenå på vej mod Afrika. Kingston blev dog aldrig solgt til Fornæs, men lå oplagt i hjemhavnen Hasslö, da den blev købt af Scandinavian Fishing S.a.r.L i Conakry for en sum af 550.000 SEK.

Amazon har en fortid under dansk flag, idet den fra 1971 til 1980 hørte til Esbjergs store flåde af stålfiskeskibe, der fiskede industrifisk. Den gang under navnet Stjarnfors, som egentlig var skibets oprindelige navn, da det i 1961 blev leveret fra Blålid Slip & Værk-

Planen med skibet var, at dets nye ejer, svenskeren Paul Olsson, der er delvis er bosat i Guinea, skulle have skibet

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


ned til Vestafrika for at fiske spisefisk til salg på lokale markeder. At skibet fik turen rundt om Grenå var igen for at fylde skibet op med reservedele til de kommende års drift ud af Conakry. Det var igen genanvendte dele fra ophuggede fiskeskibe, der kom til ære og værdighed på det ny afrikanske fiskeskib, der afløste et ældre skib, som har været i drift i området gennem en årrække. Kingston har også en fortid i Danmark. Den blev bygget i 1967 i Kalmar og kom i april 1970 til Danmark. Den blev købt af mejeriejer Esper Boel i Nørre Alslev og blev til Olga Boel. Mejeriejeren, der var kendt for at producere camembert oste, havde brug for afskrivninger for at skubbe skattebetalingen foran sig. Præcis som det var tilfældet med en række andre investeringsselskaber som Mercandia, Bewa Line m.fl. Esper Boel fik sit første fiskeskib i 1959, og han var med til kort efter fiskerikrisen i kølvandet på oliepris-hoppet i 1974/75. Olga Boel fik Hirtshals som hjemhavn og fiskede ud af samme havn indtil 1977, da skibet blev solgt til Sverige og blev til Rivö. Oprindelig hed den Arizona og endte som Kingston.

Kingston er rapporteret ankommet til Conakry og er i gang med fiskeriet. EN AF DE STORE Et andet salg til Afrika var salget af den svensk-ejede Monsun - som bestemt ikke var et udslidt gammelt fiskeskib. Monsun blev i slutningen af november 2017 solgt til African Proteine, der har adresse i Nouadhibou i Mauretanien på den vestafrikanske kyst. Monsun, der havde ligget oplagt i Thyborøn i venten på en køber, blev sejlet fra Thyborøn under dansk flag til Las Palmas. Der blev den overtaget af det afrikanske selskab og deres lokale grønne nationalflag, men fortsatte med navnet Monsun. Skibet sejlede efter overtagelse til Nouadhibou for at indgå i den enorme fiskerflåde, som hører hjemme i den afrikanske havn, og fanger tonsvis af fisk, som forarbejdes i land inden de eksporteres videre. Det sker i flere forskellige former som f.eks. fiskemel. Således kommer noget af det fiskemel, der produceres i Nouadhibou til, hvad der engang var Danmarks største fiskerihavn, Esbjerg. Sådan cirka hver fjerde/femte uge afsejler der en coaster i størrelsen omkring

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

3.500 tons fra den afrikanske havn med fiskemel til netop Esbjerg, hvor der ikke længere produceres fiskemel. Fiskeolie til samme havn – Esbjerg – kommer med tankskibe fra Peru i Sydamerika med regelmæssige mellemrum. Monsun var en super-trawler, da den blev leveret i 1986. Skroget blev bygget af Nakskov Skibsværft og udrustet af Marstal Team Stål, der var en sammenslutning af forskellige virksomheder i Marstal. Det 44,20 meter lange skrog blev leveret til et partrederi Esbjerg med fiskeskipper Flemming Pedersen i spidsen under navnet Kemila. Gennem årene har skibet været i Thyborøn i en periode som Jeanette og derefter tilbage i Esbjerg som Britta Brock og siden i Skagen som Sebastian inden skibet i 2016 blev købt af svenske Christer & Lennart Fiskeri A/S, der skulle bruge kvoterne til en nybygning, og således sendte det aldrende og kvoteløse fiskeskib til Vestafrika. NEW ZEALAND Et af de mere kuriøse oversøiske salg af et dansk fiskeskib var salget af Ørnefjeld, som tidligere i år blev solgt til Wellington, New Zealand. Problemet

var, at få skibet flyttet til New Zealand fra Hirtshals, hvor det lå ved salget. Men det klarede fiskeskipper Peter Thias Nielsen fra Sønderborg, der bl.a. har sejlet store fiskeskibe til Bushier i Iran og været på andre sejladser med fiskeskibe. Han tog udfordringen op med Ørnefjeld og afsejlede efter et kort pitstop i Thyborøn til New Zealand. Første del af rejsen gik til Las Palmas for at bunkre olie, inden rejsen i passatbæltet over til Panama-kanalen. Passagen af Panama bød på nye udfordringer. Fiskeskibet på 24,8 meter i længden og 5,80 meter i bredden havde ikke de nødvendige toiletfaciliteter til lodserne, der skulle assistere på turen gennem kanalen. Så der måtte tømres et lille skur op på agterdækket af trawleren for at give lodserne passende toiletfaciliteter. Vel ud i Stillehavet var der masser af vand at sejle i på den sydvestlige kurs og Wellington blev ramt nogenlunde på den estimerede tid, og uden større problemer blev de mange sømil tilbagelagt. Det var endnu en rejse, der blev klaret med et Well Done, fortæller Peter Thias Nielsen.

F I S K E R B L A D E T / 6· 2 0 1 8

19


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

840.000 340.000 86.000 læste artikler per måned

besøg pr. måned

unikke brugere pr. måned

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2018


Personlig betjening, hurtig hĂĽndtering & kvalitet i top

ď‚•

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele


Salg turbo reservedele til motor

Markedets mest professionelle udvalg af reservedele Vi er lagerførende i et bredt program af motorreservedele fra nogle af verdens største producenter indenfor bl.a. • Stempler og foringssæt • Stempelringe • Hovedlejer og plejllejer • Slibesæt, pakningssæt og topbolte • Ventiler og ventilstyr • Knastaksler, løfter og vippearme • Topstykker- nye/ombytning til alle typer motorer • Oliepumper og vandpumper • Turboer samt reservedele

Rådgivning & lynhurtig levering Hos Esbjerg Cylinder Service tager vi os altid tid til at rådgive vores kunder om det bedste valg af reservedele – uanset om du er selvstændig mekaniker eller servicemedarbejder på en stor offshorevirksomhed. Vi ved, at lynhurtig levering er afgørende for, at I kan løse jeres opgaver optimalt, så vi lægger alle vores kræfter i, at reservedele afsendes samme dag.

Kvalitet i top… Kvalitet har den absolut højeste prioritet hos os. Vi er ene-importør af reservedele fra MS Motorservice International GmbH, der er førende på verdensplan af motorkomponenter med mærker som Kolbenschmidt og TRW. MS Motorservice er kendt for innovative komponenter og systemløsninger, der er i overensstemmelse med de høje krav og kvalitetsstandarder i den internationale bilindustri.

Nogle af vores leverandører af reservedele...

2 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Kvalitet er vores top prioritet

Rådgivning & lynhurtig levering

ECS er en af vores foretrukne partnere til at levere filtre samt andre reservedele, da de altid er i stand til at levere det korrekte filter eller komponent – endda ofte fra time til time. Det lykkes altid! Og vi har en særdeles god dialog med dem.” Preben Bonde, Sr. Storeman,

Schlumberger Denmark

Vores aftaler om levering af reservedele overholdes al-tid, så selvom det ofte skal gå stærkt, så får ECS det altid gjort. Vi får også lavet turboladere hos ECS, og jeg kan kun sige, at det virker – endda til en fornuftig pris.”

Engine parts of Premium Quality

Ole Jørgensen,

Svendborg Motorværksted ApS

Kontakt lagerchef Ditlev Meinertz  7610 4345 på tlf. eller  ditlev@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring salg af turbo og motorreservedele

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 3


Turbo renovering fejlfinding testning

Danmarks bedste til turboer i motorbranchen Turboen er en vigtig komponent i motorbranchen, og Esbjerg Cylinder Service har en særdeles omfattende viden og kompetence indenfor alle turbomærker. Vi er officiel distributør af Holset & BorgWarner (3K/Schwitzer) og lagerfører omkring 700 forskellige turboer til personvogne, vareog lastbiler samt den tunge sektor. Vi råder over markedets bedste maskiner indenfor turborenovering, og har et stort lager af renoverede turboer fra eget turboværksted.

Salg, renovering, ombytning & afbalancering af turboer Esbjerg Cylinder Service har mere end 15 års erfaring med turboer og har Danmarks største og mest moderne turboværksted på 400m2 med markedets bedste maskiner til at afbalancere og kalibrere turboer. Vi har med disse maskiner mulighed for at renovere og kalibrere med de originale fabriksindstillinger, som gør at turboen kan præstere optimalt. Vi leverer nye og renoverede turboer til bl.a.: • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Renovering fra dag-til-dag Vil I have jeres egen turbo renoveret, indsender i den blot til os. Vi adskiller den og kontakter jer med en reparationspris. Samtidig laver vi grundig fejlfinding, således at du undgår samme defekt igen, hvis årsagen f.eks. er et stoppet partikelfilter. En normal turboreparation tager ca. 1 dag, hvis alle reservedele er på lager, ellers har en vi et tæt samarbejde med flere leverandører, som hjælper os lynhurtigt og kompetent.

4 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service

TURBO TECHNICS – VSR 500

designet til at kunne afbalancere den type turboer, som normalt findes i lastbiler samt den industrielle og tunge sektor. VSR 500 har kapacitet til følgende dimensioner: • Turbine hjuldiameter 65 mm (2½”) til 125 mm (5”) • Afbalancering op til 150.000 r/min


SCHENCK TBcomfort

Renovering dag-til-dag

afbalancerer turboladerkomponenter & -turbinehjul med aksel og kompressorhjul.

Maskinen har en meget høj målenøjagtighed og effektivitet på aksler op til 16 kg og diameter på op til 350mm.

Vi er meget tilfredse med kvaliteten på det leverede fra Esbjerg Cylinder Service. Vi har også haft deres montører på besøg, og kvaliteten har altid været meget fin. Alle er meget hjælpsomme – om vi så ringer 5 min i lukketid, så hjælper de os øjeblikkeligt.” Simon Høj

Kynde & Toft Maskinværksted

TURBO TECHNICS

– Vane Flow Rig (VTR) designet til at re-kalibrere strømmen af udstødningsgas gennem den variable turbogeometri (VTG/VNT) på producentens originale specifikation. Vi kan dermed genopbygge en turbo med OE-tilsvarende indstillinger, da dette har stor indflydelse på køretøjets præstationer og køreegenskaber.

My Choice? The Original! ■ Solide turboladere i original kvalitet

fra BorgWarner ■ Meget bredt produktprogram

■ Hurtig og pålidelig levering af reservedele ■ Forhandlernetværk over hele verden ■ Optimal service for test og reparation

Kontakt værkstedchef René Sørensen  7610 4349 eller  renes@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering og fejlfinding af turboer

aftermarket.borgwarner.com A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 5


Motor service renovering trykprøvning

Motorværkstedet – med kvalitet i top Esbjerg Cylinder Service har næsten 40 års erfaring med renovering af topstykke og motor, og er i dag Danmarks største cylinderservice med en moderne og professionel maskinpark til enhver opgave. Vi udfører motorenovering for mange forskellige brancher som bl.a. • togbranchen • marineområdet – skibe, færger, offshore • entreprenørmaskiner • industrivirksomheder • landbrugsmaskiner • lastbiler & varebiler • personvogne

Stort professionelt motorværksted Vores dedikerede medarbejdere har alle en solid uddannelse samt efteruddannelse indenfor motorområdet og kan bl.a. tilbyde • • • • • • • • •

komplet motorrenovering fræsning af sæder planslibning trykprøvning boring og honing af cylindre oprilning af motorblokke slibning af krumtapper udboring af gløderør af montering af dyser

Vores team kan tillige foretage udboring af gløderør, afmontering af dyser og oprilning af motorblokke hos vores kunder.

40 års erfaring med

renovering

6 ■ A/S Esbjerg Cylinder Service


Danmarks

største

cylinder

service

Når man arbejder på marineområdet, så er alt ”så hurtigt som muligt”, Vi har gennem mange år haft et godt, tæt samarbejde med ECS, da de præcist forstår at opfylde vores skrappe krav til kvalitet, hurtig levering og fleksibilitet. Og de er gode til at følge op på tingene, så alt altid er i orden.” Ole Bendixen, værkfører

Granly Diesel A/S

Vi har ofte kunder med forskellige motorapplikationer, så vi kan altid få optimal værkstedsarbejde og service hos ECS. Og de kan altid assistere med reservedele – også ved hasteopgaver.” Ronnie Bertelsen, Service Manager

West Diesel Engineering A/S

Kontakt værkstedchef Casper Fischer  7610 4340 eller  casper@ecs-itop.dk med din forespørgsel omkring renovering af topstykker og motorer

A/S Esbjerg Cylinder Service ■ 7


Personlig betjening, hurtig håndtering & kvalitet i top

Vores værdier er personlig betjening, hurtig håndtering samt kvalitet i top – for vi ved af erfaring, at det er afgørende vigtigt for vores kunder.

3 vitale områder med mange specialister Vores virksomhed er opdelt i 3 specialistområder, hvor alle medarbejdere er grundigt uddannet og specialiseret indenfor netop dette område. Og for alle vores medarbejdere er det vigtigt, at de altid er up-to-date med den nyeste teknologi. Samtidig er vores vigtigste værdi at fokusere på at hjælpe dig professionelt og hurtigt. Som kunde hos Esbjerg Cylinder Service vil du altid opleve, at vi gør alt for at opfylde dine ønsker til tid, økonomi og levering - og altid med kvalitet i top.

Kontakt os hvis du har behov for professionel og hurtig service indenfor:  salg af turbo og motorreservedele  renovering og fejlfinding af turboer  renovering af topstykker og motorer

7513 9255

A/S Esbjerg Cylinder Service - din partner indenfor motor, turbo & reservedele Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø T: 75 13 92 55 E: ecs@ecs-itop.dk www.ecs-itop.dk CVR-nummer: 72495519

Design: Profilers.dk

I næsten 40 år har Esbjerg Cylinder Service været førende indenfor renovering af turbo og motorer samt salg af reservedele til en lang række brancher.


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark Når I er på udkig efter de skarpeste hjerner er Maritime Danmark den naturlige samarbejdspartner. Vi når ud i hele markedet – både på land og til søs. Det er vigtigt at generere så mange kvalificerede ansøgninger som muligt, kun på den måde får I det udvalg der gør at I kan finde en kandidat, der ikke alene har kompe-

tencerne, men også passer til netop Jeres selskabs kemi. Det er helt fint at annoncere på diverse online jobboards, men arbejdsløsheden i den maritime branche er så lav at det er vigtigt at ramme de såkaldte passive jobsøgere og de er ikke på jobboards. Dem finder man f.eks. der hvor de læser deres daglige nyheder.

EFFEKTIV JOBANNONCERING

Med 80.000 brugere per måned og 10.000 abonnenter på vores daglige nyhedsbrev opnår I en unik eksponering i den maritime verden. Hos Maritime Danmark opnår I yderligere den fordel at jobopslaget automatisk lægges op i relevante maritime grupper på de sociale netværk.

We have tried and tested job advertisement solutions from maritime danmark and we are very satisfied with the results. We get relevant candidates and we appreciate the input we get on positions that are harder to fill. We recommend maritime danmark if you are looking for a profile with a maritime background. - Lisbeth Nowack, HR Manager Man Diesel & Turbo

Budget pakke:

DKK 2.995 En måned på maritimedanmark.dk/jobmarked og maritimedenmark.dk/careers + Første dag: udsendt på nyhedsmail til 10,000 modtagere

Høj profil pakke:

DKK 6.495 En måned på maritimedanmark.dk/jobmarked / og maritimedenmark.dk/careers + Første dag: udsendt på nyhedsmail til 10,000 modtagere + 1 venstre banner på forsiden af både Maritimedanmark.dk & Maritimedenmark.dk

T: +45 7020 4155 E: sales@maritimedanmark.dk


Fiskerbladet 6 2018  

Bundgarnsfiskerne truet på levebrødet ved ålestop: Klokken er ved at falde i slag for de danske bundgarnsfiskere, såfremt det ikke lykkes fo...

Fiskerbladet 6 2018  

Bundgarnsfiskerne truet på levebrødet ved ålestop: Klokken er ved at falde i slag for de danske bundgarnsfiskere, såfremt det ikke lykkes fo...