Fiskerbladet 6-7 2020

Page 20

FOTO: FISKESKIPPER PETER THIAS

Trawleren ”Litt” tidligere ”Glittvaag” af Fiskebäck syd for Göteborg, her fotograferet ved kaj for bunkring og madforsyninger på Malta i Middelhavet før den videre rejse via Suez til Bandar Abbas ved indsejlingen til Hormuz Strædet i Iran.

Det færøske rederi Thor der både gør i fiskeri med trawlere og garnbåde samt offshore skibe til olieplatforme sendte bud efter mig. Så kom jeg med et indhandlingsskib tilbage til Umanak efter hellefisk.

skiftede jeg til russisk flag på en fabrikstrawler med 90 medarbejdere ombord – 104 meter lang – tilhørende rederiet Norebo i Murmansk. Vi blev topscorer i makrelsæsonen med en enkelt last på 4.4oo tons.

Et job som inspektør på en stor russisk fabrikstrawler fik mig i 2015 op i Barentshavet. Skibet var ejet af lettiske interesLF ventilation_Q 11/01/05 ser men på canadisk flag. I 2018

SKAL UD I NORDATLANTEN IGEN Tre år senere fulgte så min længste sørejse til Wellington i New8:53 Side 1 zealand med trawleren ”Ørne-

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.55557777 Smedevænget 3 ••4700 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

20

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 2 0

fjeld” efter de fire overførsler af fiskefartøjer til Iran. I 2019 fulgte overførslen til Island af den største glasfiberkutter fra Bredgaard Boats i Rødbyhavn. Det var snurrevod- og garnbåden ”Bárdur” på 27 meter. Skibet har vist sig at være en ren ”Moneymaker” – den har slået alle rekorder i torskefiskeri på den nordatlantiske ø. Kun uger efter hjemkomsten fulgte næste overførsel hen over Nordatlanten fra værftet i Rødbyhavn. Denne gang en krabbekutter - GR-5-75 Nukariit II - som jeg med tre Pitstop for bunkring og mad i henholdsvis Hirtshals, Suderøy på Færøerne og Grindavik på Island afleverede i Paamiut på Vestkysten til Ove Frederiksen fra Royal Greenlandfrostgrader. Det var en fantastisk tur med et skib der bjærgede sig eminent. Der var godt nok lidt vanskeligheder med at komme afsted, da Søfartsstyrelsen sjældent giver små skibe tilladelse til at sejle i de

barske vande mellem Skandinavien og Grønland i vinterhalvåret fra den 1. november. Det lykkedes - fiskekutteren på 14,99 meters længde - får om kort tid et næsten søsterskib fra Bredgaard. Det skib har bådebyggerne ligeledes bedt mig om at sejle til Grønland for aflevering til Royal Greenland i Nuuk. På spørgsmålet om de største oplevelser som sømand og fisker opstår en længere pause. Peter Thias kommer efterfølgende med svaret: -At sidde oppe i råen på formasten i høj klar solskin, som på en varm dansk sommerdag for at lede efter render i isen på vej ind til Prins Christianssund – skibsfartens smutvej mellem Østog Vestgrønland når man grundet ofte dårligt vejr vil undgå Kap Farvel. Da vi ikke havde nogen udsigtstønde i formasten måtte man tage råen til hjælp. Naturmæssigt en af mine størst oplevelser sluttede fiskeskipperen Peter Thias.

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.