Page 15

THORSMINDE SKAL TILTRÆKKE Med en baggrund som statsautoriseret ejendomsmægler, har hun ikke kun styr på bosætningen i kommunen men også den erhvervsmæssige udvikling. Bosætning er på ca. 380 personer. En stor del af beboerne er ikke til rådighed på arbejdsmarkedet længere. Den udvikling skal stoppes. Vi skal igen tiltrække de erhvervsaktive og nye arbejdspladser til havnen. Det kan kun ske ved at tilbyde udfordrende alternativer, som f.eks. at blive tekniker til servicedelen i de planlagte Havvindmølleparker som Thor eller Vesterhav Nord ud for Thyborøn, når sidstnævnte engang godkendes på Christiansborg, fortsætter havnechefen. At forventningerne er store til havnechefen er ikke nogen hemmelighed blandt nogle af de lokale borgere som FiskerBladet mødte i et forsøg på at komme ud i yderste klitrække tæt på indsejlingen til havnen markeret ved to fyrbåker. Men storm og regn piskede en i møde og gjorde det nærmest umuligt for artiklens forfatter, tyske turister og enkelte af de lokale.

FOTO: JENS NØRGAARD

Vestkyst var hun ikke bleg for at springe ud i jobbet, da stillingen i den kommunale selvstyrehavn blev annonceret. Forgængeren i jobbet, der var navigatør, ønskede nye udfordringer. Det at Lisette Sønderby ikke har nogen form for maritim uddannelse anså hun ikke som et handicap. Tværtimod ser hun jobbet som en spændende udfordring, hvor hun kan bidrage med ”nye” øjne fokuseret på muligheder!

Thorsminde ligger som et bolværk mellem Vesterhavet og Nissum fjord. At havet kan være en barsk nabo viser billedet med al tydelighed under stormen i midten af marts i år her ved indsejlingen til havnen på den jyske vestkyst.

Til gengæld kan havnechefen supplere og fortælle om den overvejende positive modtagelse. Det er klart at man som kvinde bliver målt og vejet til jobbet blandt ”landkrabber”. Derimod har fiskerne taget hende til sig. Der er ca. 20 aktive fiskefartøjer tilbage i havnen mellem Vesterhavet på den ene side og Nissum Fjord på den anden. At Lisette har et godt tag i fiskerne, hænger sammen med jobbet før sin rolle som havnechef. Fiskerne søgte råd og vejledning Fra 2011 og frem til ansættelsen i Thorsminde var Lisette Sønderby sekretær for Thyborøn Fiskeriforenings formand og næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kurt Madsen, der i øvrigt selv er bosiddende i Thorsminde. Jobbet som sekretær i fiskeriforeningen ville jeg nødig have været foruden. Det var en skøn periode i mit liv, hvor fiskerne kom på kontoret i Thyborøn og søgte råd og vejledning – det kunne være fortolkningsspørgsmål af regler og love eller sager af lovgivningsmæssig karakter, hvor jeg fortolkede reglerne på deres vegne, så de kunne bruge dem

til havs. Som eksempel kan jeg nævne regler for fiskeredskaber, fiskeområder, fiskerettigheder, registrering af fangst og regler for rationsfiskeri eller bare almindelige hverdagsproblemer. Det svære i disse sager var altid at skulle fortolke nye regeltiltag til f.eks. industrifiskeri, (Tobis sæsonen, red.). Vilkårene kendes først med udgangen af marts, hvor fiskeriet starter op den 1. april og tre måneder frem. Fiskerne skal forinden kende ordlyden. Det er jo næsten en umulig opgave. Fiskerne spurgte mig så: -hvad må vi, og hvad må vi ikke?! Jeg gjorde mit bedste for at løse de forskellige sager, og lærte at fiskerne er et meget ligetil og direkte folkefærd.

af havnen og få et næsten 100 pct. Overblik. Totalt set er vi fem personer ansat på havnen. Foruden mig er det den tre mands store besætning på vores sandpumper ”Tønne”. Det er en skipper, en styrmand og en befaren skibsassistent. Skipperen er ansvarlig for sandpumperen, der skal sikre vanddybden på 5 meter i sejlrenden. Det oppumpede sand bruges til kystsikring. Sandpumperen ”Tønne” er i øvrigt bygget i Esbjerg i 1989. Skibet er 45 meter langt og 10 meter bred. Topfarten er ca. 7 knob. Besætningen på S/P ”Tønne” har udover opgaverne ombord på sandpumperen også jobbet som pejleoperatører, hvor de pejler vanddybden i sejlrenden. Det foregår med havnens særlige motorbåd til formålet. Derudover er der på materielgården ansat en servicemedarbejder tilfældigvis også en kvinde - der er ansvarlig for alt materiel der vedrører havnen.

”TØNNE” HOLDER SEJLRENDEN Sådan er det også her på havnen, hvor jeg nu er sat i spidsen for en række medarbejdere og indtil videre sidder alene i det flotte havnekontor på toppen af slusen, der forbinder havet med Nissum Fjord. Herfra på toppen Hundested kan man styre Propeller al trafik ind og20/11/03 ud

20:28

Side 1

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6- 7· 2 0 1 9

15

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...