Page 14

Thorsminde Havns ny havnechef den 35-årige, Lisette Sønderby, foran nogle af fiskeskibene i Thorsminde Havn. FOTO: JENS NØRGAARD

AF JENS NØRGAARD

HAVVINDMØLLEPARK THOR KAN BLIVE VESTJYLLANDS JOBMAGNET

Selvom der ikke foreligger nogen egentlig plan for byggestart på den kommende havvindmøllepark THOR til 20 mia. kr. ca. 20 kilometer ret ude vest af Thorsminde, så håber borgerne i den vestjyske fiskerby på nye og spændende arbejdspladser. Det mindre kystnære fiskeri har også ramt Thorsminde fiskerne. Færre tilførsler af fisk førte til nedgang i den lokale fiskeindustri og jobmuligheder. I dag må man søge udenbys for at få et arbejde. Thorsminde Havn håber derfor på, at blive base for servicedelen til Thor. Mølleparken skal levere strøm til mellem 80.000 og en million danske husstande. Havvindmølleparken bliver den største i sin art globalt, når den i 2027 tages i brug. Nærmeste nabo af alle vil være Thorsminde, siger havnechef Lisette Sønderby. Blandt mine opgaver vil være at overbevise bygherre og politikere og forklare dem vigtigheden af, at Thorsminde er en ideel og fleksibel partner i processen under og i det efterfølgende vedligehold af vindmølleparken, (Servicedelen, red.). Det handler ikke om at blive udskibningshavn af mølledele. Den del af logistikken er der andre der behersker som f.eks. Esbjerg Havn, der

14

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 9

har en årelang erfaring på det felt. Hos os handler det om at se mulighederne for både by og havn. Derfor vil jeg sætte alt ind på at arbejde for Thorsmindes fremtid. Uanset vi er en fiskerby, så mangler vi industrielle- samt servicevirksomheder. Det har en høj prioritet hos mig. Der skal øget aktivitet på havnen, fortsætter

Holstebro Kommunes nye havnechef i det vestjyske, den 35-årige, Lisette Sønderby, gift og mor til tre – to piger på 10 og 7 år samt en dreng på 2 år. PLANER OM SALTVANDSDAMBRUG Mulighederne for at det allerede kan ske er til stede. Under alle omstændigheder har Thorsminde Seafood planer om at bygge

et stort saltvandsdambrug til ørredopdræt i den sydlige ende af havnen. Thorsmindes tætte beliggenhed ved Vesterhavet er medvirkende til at projektet kan realiseres. Dambruget skal via en pipeline forsynes med frisk havvand så fiskene kan vokse sig store og sunde. Som den første og eneste kvindelige havnechef på den jyske

Læs flere blade på www.maritimedanmark.dk

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...