Page 12

TEMA: SIKKERHED

FOTO: HVIDE SANDE KYSTREDNINGSTJENESTE

hvor han som frivillig gik ind i redningstjenesten. Efter nogle år kom fastansættelsen og senere avancement til stationsleder. Sammen med bådsmand Johannes Kristensen, der har været med ombord på redningsholdet gennem de seneste 28 år, har de to vagten på stationen. Johannes er tidligere vodbinder og fisker. LØSSLUPNE BADEDYR Hvide Sande Kystredningsstation har fire heltidsansatte, syv på deltid og tre reserver der er på tilkaldevagt om nødvendigt. Stationen er udstyret med redningsbåden MRB Emile Robin et havgående redningsskib på 65 tons, der skyder en topfart på 11 knob. Besætningen er ved indsats på minimum 4 mand. Derudover har stationen en hurtiggående redningsbåd en såkaldt Fast Rescue Boat FRB15 som både kan bruges på havet og i Rindkøbing fjord. Fartøjet har en topfart på 44 knob. Derudover er der på stationen en Tornado gummibåd til brug ved indsats både på havet og i fjorden. Ved særlige indsats i strandområder og andet har Hvide Sande en firehjulstrukket specialbygget redningsbil som kan bruges til kommandopost eller transport af kvæstede fra stranden frem til en ambulance om nødvendigt. Bilen er udstyret med alle former for hjælpemidler herunder radar og AIS opkobling med mere. Hvide Sande Redningsstation er oprettet i 1933. Den nuværende bygning af opført i 1987 som en del af et kombineret Sluse og Havnekontor. De 21 redningsstationer fra Bornholm i øst til Skagen i nord havde i 2018 296 redningsaktioner, og reddede med deres indsats 37 liv og 152 nødstedte ude på havet. På trods af det fantastiske sommervejr i fjor kunne man blive foranlediget til at tro at kystredningstjenesten havde ekstraordinært travlt. Det var ikke tilfældet om end stationerne i flere tilfælde blev kaldt ud til løsslupne

12

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 9

En tysk lystsejler havde fået revet kølen af og tog vand ind. De fik hjælp i form af bjærgning fra Kystredningstjenesten i Hvide Sande.

badedyr, hvor man frygtede at personer kunne være involveret. STORT OPERATIONSOMRÅDE I Hvide Sande havde redningsstationen i 2018 ca. 100 aktioner. I ingen af tilfældene var der omkomne, hvilket hører til undtagelserne. I gennemsnit er der årligt 1 til 2 døde personer som vi bjærger ude i havet. Ud over aktionerne gennemførte stationen i alt 14 redningsøvelser. Ved alarmer har vi en responstid på 15 minutter før redningsskibet Emile Robin lægger fra havnen. Hvide Sande havnevagt har dog noteret en tid på 6 ½ minut, hvilket er mere end godkendt, fortæller Lorentz Lauridsen. Ved redningsopgaver hvor det gælder menneskeliv har vi igen begrænsninger i aktionsradius ude i Nordsøen. Det gælder dog ikke bugseropgaver, som vi også kan blive kaldt ud til. Redningsskibet er ikke konstrueret til den form for operationer. Men vi har været på andre opgaver, hvor vi har tilbagelagt 72 sømil. Det var

en tur på hele 42 timer før vi igen kunne fortøje i Hvide Sande. Området som vi dækker, er stort. Det strækker sig fra Blåvand Fyr i syd til Vedersø i nord. Til Blåvand har vi 26 sømil og til Vedersø 16 sømil. Opstår der særlige akutte situationer langt ude på havet og for den sags skyld også i det kystnære område trækker vi på hjælp fra redningshelikopterne som vi ligeledes øver med ved overførsel eller Stand By opgaver. Det tilrettelægges i overvågningscentrene fra gang til gang, fortæller de to redningsfolk fra stationen i Hvide Sande. Det omfatter også såkaldte hoist-operationer, hvor vi løftes op i helikopterne fra skibet. Det er øvelser vi skal kunne. Men uanset at det kan virker spændende, måske især for unge mennesker, så er det ikke ligefrem dem, der overfalder os med ansøgninger om at blive redningsmand. FORNY VORT REDNINGSMATERIEL Gennemsnitsalderen hos os er stor. Den yngste er 27 år. Jeg tror,

at de unge nu om dage bejler mere til deres fritid end for 20-25 år siden, fortsætter Lorentz Lauridsen. Redningsstationen har ikke nogen venteliste i øjeblikket på eventuelle interessenter, men derfor er ikke alt som det burde være. Både bådsmanden Johannes Kristensen og stationsleder Lorenz Lauridsen er enige om at tiden nu er inde til at der træffes en beslutning om fornyelse af redningsmateriel, så stationen kommer på forkant til de opgaver den skal løse. MRB redningsskibet Emile Robin er 30 år gammel og har for længst haft sin storhedstid. Vi har alvorligt brug for et nyt redningsskib og håber at Hvide Sande Kystredningsstation vil være blandt de stationer, der forhåbentlig snart får et af tre nye og større redningsskibe. Kystredningstjenesten får sine oplysninger om farvandssituationen fra JRCC Joint Rescue Coordination Centre i Karup det tidligere Søværnets Operative Kommando i Aarhus.

Læs flere blade på www.maritimedanmark.dk

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...