Page 10

TEMA: SIKKERHED

FOTO: HVIDE SANDE KYSTREDNINGSTJENESTE

Redningsskibet MRB Emile Robin under havnemanøvre i Hvide Sande efter indsats på kysten.

AF JENS NØRGAARD

REDNINGSMÆND KLAR TIL INDSATS DØGNETS 24 TIMER

For de danske redningsmænd er det at gøre tjeneste i Kystredningstjenesten noget ganske særligt. Det handler om sikkerhed til søs - om mennesker der er i fare og bringe dem i sikkerhed måske i et frådende stormpisket hav, hvor indsatsen også kan være forbundet med risiko for såvel redningsskib som besætning. Det er teamwork og kammeratskab der fasttømrer redningsfolkene til en enhed som tidligere lå under Farvandsvæsenet og som i dag er underlagt Søværnskommandoen 3. Eskadre. Kystredningstjenesten har eksisteret siden 1851. Stationerne var og er flere steder let genkendelige landet over ikke mindst grundet de påmalede Dannebrogsflag over kors på portene til redningsstationerne. Bomærket går tilbage til 1882, hvor kong Christian den 9 deltog i en øvelse med en

10

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 9

redningsbåd ved Klitmøller i Thy. Kongen besluttede under besøget, at det danske redningsvæsen måtte føre splitflag. Sådan har det været siden! Med sine 21 redningsstationer er den nuværende kystredningstjeneste en meget vigtig del af det

danske beredskab, når mennesker kommer i nød på havet. Der er ca. 200 redningsmænd i Danmark. For flere af dem er opgaven gået i arv gennem generationer. Over halvdelen af folkene er frivillige - klar til at rykke ud 24-7 - hvad enten de bruger deres fritid eller er på arbejde, når alarmen lyder.

Det gælder også på kystredningsstation Hvide Sande, som FiskerBladet besøgte fornyelig. Stationen ledes af Lorentz Lauridsen, der som så mange andre oprindelig var fisker. Han fik sit første skib i 1976 – en rejekutter i en alder af bare 19-år, og sejlede med den frem til 1994,

Læs flere blade på www.maritimedanmark.dk

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...

Fiskerbladet 6-7-2019  

Fiskerne og industrien er i tvivl om videnskabens kompetencer: Stabile fiskekvoter og fangster er afgørende for økonomien i dansk fiskeri og...