Page 1

DKK 49,50

64. ÅRGANG · MAJ 2020 NR. 5

Justerbar trawlskovle Excluderen på forsøgsfiskeri Invasive østers truer

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 5-2020

TOPHISTORIE

HAVNENYT

9

HAVNEFACILITETER DER KALDER PÅ OFFSHORE Stigende aktivitet i Nordsøen ud for Midt- og Vestjylland betyder i øjeblikket stigende offshore aktivitet på Thyborøn Havn. Der sejler ofte offshorefartøjer i havn og antallet er støt stigende.

5

EXCLUDEREN PÅ FORSØGSFISKERI Det er Skagen-fiskeskibet Themis, der i øjeblikket er i gang med de første prøver med den såkaldte excluder, der er udviklet til at undgå bifangster i tobis- og sperlingfiskeriet. De første resultater fra tobis er endnu ikke klar, men baseret på tidligere forsøg med sperling, lavet ombord på Rockall, er der grund til optimisme.

12 6

4

PELAGISK PERSPEKTIV: SÅDAN FREMTIDSSIKRER VI DANSK FISKERI Danmark er et lille land, men vi er rigtigt store på ét område – fiskeriet. Det gælder handlen med fisk og det gælder i særdeleshed danske fiskeres evne til at fylde trawl, net og not. Få flåder på planeten fanger flere bæredygtige fisk end den danske. Fiskeriet er et traditionsrigt og stolt erhverv. Det er en del af den danske kulturhistorie, og langt de fleste kystsamfunds udvikling er tæt knyttet til fiskerisektoren.

MLD TRAWL STEERING FØRST MED JUSTERBAR TRAWLSKOVL Efter flere testsejladser i Nordatlanten rundt Færøerne er MLD Trawl Steering i Esbjerg klar til at præsentere en ny generation af Trawlskovle. De adskiller sig fra de hidtil anvendte skovle ved ekstrem styrke og fleksibilitet i form af justerbarhed. Sidstnævnte afhænger af de input trawlmasteren ønsker i forhold til justering af bl.a. spredekraften i trawlåbningen.

CTV´ER OMBYGGES PÅ STRIBE I THYBORØN Offshore Windservice A/S har valgt Thyborøn til ombygningen af deres 5 ældste Fob Swath CTV´er (crew transfer vessels) Fob Swath 2, 3, 4 ,5 og 7, og arbejdet er allerede rigtig godt i gang.

14

STIGENDE INTERESSE FOR THYBORØN HAVN TIL UD- OG INDSKIBNING AF GODS Fartøjerne, som sejler ind i Thyborøn Havn, vil i fremtiden blive mødt at dette nye og dog måske ret så kendte ansigt.

16

HAVNEDIREKTØR: TAK FOR SAMARBEJDET TIL KURT! Fredag den 6. marts takkede Thyborøn Havns Fiskeriforenings formand af efter 12 år på posten. Og det skete med manér efter fiskeriforeningens generalforsamling med reception og musik leveret af Tørfisk – præcist som det skal i Thyborøn.


20

VILD MED SILD Selvom den just overståede påske ikke har været som den plejer at være her i 2020, så har danskerne holdt traditionen i hævd med at spise sild til påskefrokosterne. Der har været færre deltagere, men silden har været en sikker gæst på bordene. Det går godt i spænd med den nye kampagne Vild med Sild, som er blevet søsat med det formål at få danskerne til øge indtaget af denne særdeles sunde fisk, der på latin har navnet Clupea Harengus.

8

DET BLÅ SPISEKAMMER ER FREMTIDENS REDNING

21

Havets ressourcer er afgørende, hvis kloden skal nå sine klimamål. Projektet ”Mad til milliarder fra havet” gør op med fordommene og viser vigtigheden af fiskeri i fremtiden.

17

BESKEDNE LANDINGER AF TOBIS Det tegner til at blive en god sæson for den danske flåde af fiskeskibe, der gik efter arterne, der går under betegnelsen industrifisk. Blåhvilling, tobis og senere kommer fiskeri efter brislinger, der i år har fået en betydelig større kvote end det foregående år. Der er således lyse udsigter for industrifiskerne i indeværende år efter det noget magre år i 2019.

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 2.843 som print (2019, kontrolleret) samt 13.718 E-magasiner - i alt 16.561. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

De aktuelle forhandlinger mellem EU og Storbritannien omkring sidstnævnte exit fra De Europæiske Fællesskaber er i øjeblikket nærmest på standby. Den aktuelle situation med stort set nedlukning af alle lande i Europa og store del af den øvrige verden har ikke gavnet situationen med udredning og efterfølgende aftaler om fremtidens vilkår for handel og eksempelvis fiskeri.

INVASIVE ØSTERS TRUER MED AT KVÆLE LIVET I VADEHAVET Såfremt der ikke åbnes op for fiskeri af den invasive Stillehavsøsters vil alt liv af fisk og skaldyr om få år være kvalt i Vadehavet. De invasive østers har cementeret sig på banker og på bunden af Vadehavet uden mulighed for at fauna, fisk, blåmuslinger, krebs og naturlig grøde samt amøber får mulighed til at udvikle sig og overleve. De invasive arter kvæler enhver form for udvikling herunder næring til de mange andre arter som endnu trives i den danske naturpark.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR René Wittendorff, T: +45 28 89 49 55 rene@fiskerbladet.dk JOURNALISTER Jens Nørgaard, jens@fiskerbladet.dk Lærke Worsøe, lw@fiskerbladet.dk Bent Mikkelsen, bent@fiskerbladet.dk

22

CREWBÅD FRA FAABORG SIKRER LAKSEBRUG PÅ KANTEN TIL NORSKE HAVET Tuco Marine i Faaborg ridder i øjeblikket på en bølge af tilfredshed hos norske laksebrug op langs vestkysten af kongerigets imponerende skærgård fra Oslo Fjord i syd til kysten rundt Nordkap.

UDGIVER FiskerBladet ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Brogade 25 A st. 5900 Rudkøbing Telefon: +45 70 20 41 55

ADMINISTRATION Lone Wulff, adm@fiskerbladet.dk

LAYOUT Designunivers Tryk: Rosendahls, Esbjerg 

ANNONCER Kasper Kristensen, T: +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

Profiler er betalte journalistiske produkter.

DKK 49,50

64. ÅRGANG · MAJ 2020 NR. 5

Justerbar trawlskovle Excluderen på forsøgsfiskeri Invasive østers truer

Næste udgave: 12. juni 2020

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

FOTO: THYGE BAUNGAARD

KOLOFON

18

BREXIT-FORHANDLINGERNE FORSTYRRET AF VIRUS


AF ESBEN SVERDRUP-JENSEN, DIREKTØR, DANMARKS PELAGISKE PO

PELAGISK PERSPEKTIV: SÅDAN FREMTIDSSIKRER VI DANSK FISKERI Danmark er et lille land, men vi er rigtigt store på ét område – fiskeriet. Det gælder handlen med fisk og det gælder i særdeleshed danske fiskeres evne til at fylde trawl, net og not. Få flåder på planeten fanger flere bæredygtige fisk end den danske. Fiskeriet er et traditionsrigt og stolt erhverv. Det er en del af den danske kulturhistorie, og langt de fleste kystsamfunds udvikling er tæt knyttet til fiskerisektoren. Dansk fiskeri er kendetegnet ved sit fællesskab – et fællesskab af fartøjer i alle størrelser og af en bred vifte af fiskerier, og som rækker længere end blot den lokale havn. Det danske fiskeri er blandt de mest bæredygtige i Verden og flåden blandt de mest moderne. Derfor er dansk fisk et kvalitetsstempel

på eksportmarkeder rundt om i Europa og i resten af Verden. Fiskeriet er betinget af et sundt havmiljø – ingen mærker som fiskeriet, når der sker forandringer i havets økosystem både på kort og lang sigt. Selv om dansk fiskeri er baseret på et fundament af velforvaltede fiskebestande, så oplever fiskeriet årligt store udsving i fangstmuligheder, vejr og vind og ikke mindst priserne på verdensmarkedet. Meget få erhverv er i samme omfang præget af en uforudsigelighed i produktionsgrundlaget som fiskeriet, alligevel har fiskeriet bl.a. som følge af en stor omstillingsevne over årene kunne præsentere en positiv produktionsmæssig, klimamæssig og økonomisk udvikling.

Skal vi fortsætte den positive udvikling for dansk fiskeri og skal dansk fiskeri fortsat kunne følge med udviklingen i samfundet og de krav der stilles til moderne fødevareproducenter, så er forudsætningen, at vi har en aktiv og dynamisk fiskeripolitik med direkte inddragelse af erhvervet. I dansk fiskeri vil vi sikre, at udviklingen fortsætter, at vi også i fremtiden kan matche samfundets krav til bæredygtig, klimavenlig og ansvarlig forvaltning af havets ressourcer, at vi kan fastholde Danmark som en af verdens førende producenter af kvalitetsprodukter fra havet, og ikke mindst at vi kan blive ved med at tiltrække dygtige unge mennesker til uddannelse og arbejde i dansk fiskeri. Derfor

har vi i Danmarks Pelagiske PO sammen med Danmarks Fiskeriforening PO præsenteret Christiansborg for et katalog med 25 nødvendige initiativer, som skal medvirke til fremtidssikringen af dansk fiskeri. Nogle er allerede sat i søen, andre på bedding og nogle kræver lidt mere mod, fremsynethed og vilje hos beslutningstagerne på Slotsholmen. Alvoren og nødvendigheden er ikke blevet mindre med realiseringen af Brexit og COVID-19 pandemien. Vi skal lykkes - det skylder vi kystdanmark og det skylder vi næste generation af stolte danske fiskere. Læs hele kataloget på: www.dppo.dk/seneste-nyt/2020/ 4/21/initiative-for-dansk-erhvervsfiskeri

innovative

TRAWL DOORS

www.vonin.com

4

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


AF BENT MIKKELSEN

EXCLUDEREN PÅ FORSØGSFISKERI Det er Skagen-fiskeskibet Themis, der i øjeblikket er i gang med de første prøver med den såkaldte excluder, der er udviklet til at undgå bifangster i tobis- og sperlingfiskeriet. De første resultater fra tobis er endnu ikke klar, men baseret på tidligere forsøg med sperling, lavet ombord på Rockall, er der grund til optimisme. Skagen-fiskeskibet Themis, S 144, der ejes af Themis Fiske A/S, der har svensk baggrund, er med i forsøget der skal mindske bifangsterne i deres fiskerier og optimerer fangsten af den målart som skibene rent faktisk fisker efter. Det sker i et større udviklingsprojekt med deltagelse af Danmarks Pelagiske Producent Organisation (DPPO), Egersund Tor-Mo Trawl ApS, DTU Aqua og Themis Fiske A/S og som over en to-årig periode skal udvikle på denne type redskab. Det sker under GUDP-programmet (Grønt Udviklings- og Demonstrations-

program) under Miljø- og Fødevareministeriet. Projektet er endnu ikke bevilliget men erhvervet er for egen risiko gået i gang med de første forsøg, da man ikke rigtig kan rykke på tobissæsonen. Hovedformålet med udviklingen er som nævnt at mindske bifangsten af f.eks. makrel når der fiskes efter tobis. Det sker ud fra et skarpt økonomisk synspunkt på den måde, at makrel har en værdi på to kroner pr. kilo, når den landes som industrifisk, mens den har en værdi på 10 kroner pr. kg, når den landes som konsum-

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

fisk. Et af de andre fokuspunkter i forsøget er tillige at mindske utilsigtet fangst af sæler. ”Bifangster af sæl er ikke nødvendigvis problematiske ud fra et økologisk perspektiv, idet gråsælen ikke er en truet art. Men vi lever af at fange fisk og vi har ingen interesse i at skade sælbestanden eller andre havpattedyr. Dynamikken i sælbestanden ser ud til at have ændret sig, så de nu dukker op på tobisfelterne. Det reagerer vi nu på med et projekt som skal minimere risikoen for bifangst i tobistrawl. Det hand-

ler også om at undgå driftsstop og nogle ubehagelige oplevelser for mandskabet om bord”, siger Esben Sverdrup-Jensen, DPPO. Egersund Tor Mo-Trawl og Karsten Hjelm fra Greenline Fishing har stået for udviklingen af Excluderen til sperling og vil også drive arbejdet med at få designet en funktionsdygtig Excluder til tobisfiskeri som minimerer bifangsten men samtidig opretholder fangstraten på målarten.

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

5


AF JENS NØRGAARD

MLD TRAWL STEERING FØRST MED JUSTERBAR TRAWLSKOVL

Efter flere testsejladser i Nordatlanten rundt Færøerne er MLD Trawl Steering i Esbjerg klar til at præsentere en ny generation af Trawlskovle. De adskiller sig fra de hidtil anvendte skovle ved ekstrem styrke og fleksibilitet i form af justerbarhed. Sidstnævnte afhænger af de input trawlmasteren ønsker i forhold til justering af bl.a. spredekraften i trawlåbningen. Med den nyudviklede teknik kan man i princippet fjerne al elektronik, da ”flapsene” på skovlene, alt imens de hænger i galgen, kan reguleres af en mand med en hydraulisk håndpumpe fra hækkanten på trawleren. Udviklingen af de nye trawlskovle optimerer fiskernes muligheder. Det er nu muligt at regulere skovlenes angrebsvinkel samt spredekraft og dermed egenskaber til de forskellige trawl og forhold der fiskes under.

FOTO: THYGE BAUNGAARD

Den nye skovl produceres under betegnelsen Multi Purpose Door,

(MPD, red.), der står for flersidet alsidighed. Skovlene kan opgraderes til det hidtil kendte Trawl Steering System, (MLD, red.), som igen er et alternativ til de traditionelle trawlskovle på markedet. Med MPD skovlene er der flere muligheder for justeringer, som trawlmasteren beslutter sig for alt

imens skovlene hænger i galgen. Åbnes der op for fladerne – de såkaldte flaps - på en MPD skovl i forhold til den vinkel der ønskes, får man de hydrodynamiske kræfter til at arbejde på en helt ny og spændende måde end hidtil set. De hydrodynamiske kræfter bliver betydelig større modsat de ”gammeldags” luger i ældre og kendte typer trawlskovle, som blev åbnet individuelt og manuelt.

lerens sikre arbejdsområde. Det sker ikke med de nye skovle fra Esbjerg virksomheden. Her kan alt nødvendigt arbejde stille og roligt foretages fra agterdækket/ hækken og galgen hvor skovlene hænger. Derefter kan en ny regulering foretages med den lille bærbare hydraulikpumpe som via to separate rørsystemer åbner og lukker flapsene i henholdsvis den øverste del og nederste del af MPD skovlen.

STØRRE SIKKERHED Med MPD skovlen fjernes en masse modstand i forhold til at holde en balanceret og stringent ensartethed i trawltrækket. Det betyder noget for hovedmotoren og forbruget af brændstof ombord på en trawler. Hvad der i den forbindelse er nok så vigtig - er sikkerheden for mandskabet.

TEKNOLOGISK LANDVINDING Alt efter hvilken dybde trawlmasteren og skipper bliver enige om der skal fiskes på f.eks. 50 meter, kan flapsene graddeles så skovlene hele tiden står i den optimale hældning i forhold til trækket og den ønskede ovale åbning i trawlet. Det skal selvfølgelig stemmes overens med fremdriften i skibet typisk fra 2,5 til 4,5 knob.

De arbejder ofte med svære og tonstunge skovle, der i høj sø ude på havet kan være årsag til ulykker, f.eks. når der efter ophal skal laves justeringer på skovlene som hænger på hækken og arbejdet dermed foregår udenfor traw-

I princippet kan en trawlskovl kun rigges til en dybde. Via de nye flapsmuligheder i skovlene, der mere ligner en flyvinge som hurtigt kan tilpasses grundet mobiliteten i flapsene i den øvre og

De nye MPD 13 justerbare trawlskovle her hængt op i galgen på den færøske trawler ”Arctic Voyager” før testsejladsen fra Fuglafjørdur i den nordøstlige del af de nordatlantiske øer. Effektiviteten var synligt bedre end de gamle trawlskovle ifølge skipperen på trawleren. Betjeningsmæssigt fik skovlene en tommelfinger op. Spredningen i trawlåbningen levede op til ingeniørernes forudsigelse og egenskaber.

6

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


FOTO: THYGE BAUNGAARD

Billedet viser de nye skovle på vej til arbejde i havets dyb set fra hækken ombord på den færøske trawler ”Arctic Voyager”.

nedre del af skovlen. Systemet fungerer som følger: • Den øvre flap kontrollerer bevægelse i nedadgående retning. • Den nedre flap kontrollerer bevægelse i opadgående retning. •  I et samspil kontrollerer de bevægelse i horisontal retning. Med flaps opnår man op til 40 procent øget ”lift” og kan dermed fiske med forskellige typer og størrelser trawl. STØRST MULIG VÆRDI – OG FREMTIDSSIKRING Det er højteknologisk udstyr som MLD Trawl Steering System nu introducerer i markedet. For at nå så langt har det ifølge Gregers Baungaard og hans bror Thyge Baungaard – begge maskiningeniører – sidstnævnte har stået for den naturvidenskabelige udvikling og testning. Det er bl.a. sket i farvandene omkring Færøerne, hvor det har handlet om at nå størst mulig effekt. Grejet skal skabe synlige

resultater i form af brændstofsbesparelser og bæredygtighed. En MPD trawl skovl er fremtidssikret, idet den kan opgraderes til en robot (MLD Trawl Steering System), der fjernstyres fra broen og gør hvad den får besked på. Det er et værktøj der er beregnet til at operere på 2 kilometers dybde. Alle forholdsregler er truffet. Hydraulikstyringsaggregatet, computer og batteri er således beskyttet mod direkte slag mod trawlerens hæk. Alle komponenter er lavet i syrefast rustfrit stål for at modstå det ekstreme tryk og det korrosionsaggressive saltvand. Grundet den ofte hårde medfart som trawl skovle udsættes for er slitage et velkendt problem på ældre skovle. MLD strukturen er grundet sin box-struktur ekstrem robust. Netop det er årsagen til at MLD Trawl Steering kan give en toårig garanti på skovlenes holdbarhed.

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

Diagrammet viser den ovale trawlåbning på 248 meter, dybden på 378 meter, temperaturen 8,8 grader og at der er fisket i 3,26 timer.

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

7


AF LÆRKE WORSØE

DET BLÅ SPISEKAMMER ER FREMTIDENS REDNING

Havets ressourcer er afgørende, hvis kloden skal nå sine klimamål. Projektet ”Mad til milliarder fra havet” gør op med fordommene og viser vigtigheden af fiskeri i fremtiden. ”Der skal serveres proteiner fra havet, hvis vi skal spise bæredygtigt. Så simpelt er det,” slår Axel Boisen fast. Han er tovholder på projektet ”Mad til milliarder fra havet,” som Fiskeri- og Søfarts-

museet i Esbjerg skaber i 2020. Målet er en rejsende museumsudstilling, et interaktivt undervisningsmateriale og en national konference i slutningen af året.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er landets museum for erhvervsfiskeri, og derfor har de påtaget sig opgaven at oplyse om fiskeriets bæredygtighed. ”Diskussionen af fiskeriets bæredygtighed handler næsten kun om bestandenes størrelser. Ikke fødevarens CO2-aftryk. Og det er en klimamæssig fejl, for intet andet animalsk protein er generelt mere bæredygtigt,” siger Axel Boisen. Projektet har modtaget støtte fra Fiskeristyrelsen samt de øvrige samarbejdspartnere i projektet, Danmarks Pelagiske Producent Organisation, Dansk Akvakultur, Hedeselskabet og Marine Ingredients Denmark. ”Vi håber, at almindelige mennesker - og ikke mindst de unge - kommer til at få en bedre forståelse af moderne fiskeri; Hvordan det foregår og hvilket fødevarepotentiale, havet rummer. Vi vil sætte fokus på den gode historie og gøre op med myten om, at vi

støvsuger havene for fisk,” siger direktør i DPPO, Esben SverdrupJensen. MARINE PROTEINER ER EN CENTRAL FODERINGREDIENS Direktør i Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk, vil sætte spot på den gode historie med særligt fokus på fiskemel og -olieindustrien. ”Marine proteiner er nogle af de mest bæredygtige proteiner og med det laveste klimaaftryk, og de spiller en central rolle i fødevareproduktion som en central foderingrediens til især den hastigt voksende globale akvakultur. Vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring, hvordan disse proteiner går videre i fødekæden,” siger Anne Mette Bæk. ”Vi må og skal have vendt fødevarediskussionen til noget positivt, så facts og åbenhed er den eneste vej frem,” siger Axel Boisen. ”Mad til milliarder fra havet” har premiere i efterårsferien.

Om så vi flyver en lokalt produceret laks til Kina og tilbage, så er den stadig mere bæredygtig at spise end en ko,” siger Axel Boisen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet. PRIVATFOTO

8

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


MAJ 2020

HAVNENYT

Havnefaciliteter der kalder på offshore Stigende aktivitet i Nordsøen ud for Midt- og Vestjylland betyder i øjeblikket stigende offshore aktivitet på Thyborøn Havn. Der sejler ofte offshorefartøjer i havn og antallet er støt stigende. Med en beliggenhed på bare 19 sømil fra Danmarks største havvindmølleprojekt Thor, er Thyborøn Havn et både tidsbesparende og brændstoføkonomisk godt valg, når arbejdet på en kommende havvindmøllepark skal udføres. Men tid og brændstoføkonomi er ikke alene afgørende for valg af basehavn. Høj driftsikkerhed, tilstrækkelig kajkapacitet og kompetent service fra lokale servicevirksomheder er mindst lige så vigtigt. -Thyborøn Havn besejles i al slags vejr, med en unik østvendt indsejling lige ved den danske nordsøkyst. De sikre besejlingsforhold giver tryghed om et sikkert projekt flow, der kan være altafgørende for offshore-vindprojektet.

SIDE 1 THYBORONPORT.DK

-En omfattende kajkapacitet med god plads på baglandsarealer og tilstrækkelige vanddybder i havnebassiner, der ligger i læ, så fartøjer kan ligge roligt, mens de er i havn, det er alt sammen afgørende for både kaptajn og besætning. -Og endelig er en førsteklasses lokal service, med talrige kompetente virksomheder lige ved hånden, den bedste sikkerhed for at samtlige opgaver vil kunne løses, mens man ligger i havn. Det er sådanne rammer, offshore-vind branchen siden 2016 oplever på Thyborøn Havn, og det er årsagen til, at fartøjerne i stigende grad tiltrækkes af Thyborøn Havn, når der

skal løses opgaver i Nordsøen ud for Midtog Vestjylland. Havbundsundersøgelser til Thor I løbet af det seneste halve år er der blevet udført forberedende havbundsundersøgelser til placeringen af havvindmølleparken Thor. Talrige geofysiske undersøgelser på mellem 15 og 45 meters vanddybder og diverse kabelførings forundersøgelser er blevet udført, for at virksomheder, der vil byde ind på de kommende licitationer om henFortsætter på side 2.


holdsvis havvindmølleleverance og installation af havvindmølleparken, kan få det bedst mulige datagrundlag til at designe deres bud på havvindmølleprojektet ud fra. – Disse forundersøgelser er i høj grad blevet kørt fra Thyborøn Havn. Eksempler på fartøjer, der indtil videre har udført opgaverne: · F ranklin, fra det danske rederi Northern Survey ApS ·D  eep Helder fra det hollandske rederi SeaMar Shipping B.V. · S tril Explorer fra det norske rederi Simon Møkster Shipping AS ·G  eo Ocean IV fra virksomheden GEOxyz Virksomheden MMT Sweden AB, som vandt licitationen om disse indledende hav-

bundsundersøgelser til havvindmølleparken Thor af Energinet, hyrede de forskellige fartøjer ind til opgaven, og de har alle benyttet Thyborøn Havn som basehavn. Mobilisering på sværgodskajanlæg Thyborøn Havn indviede tilbage i 2016 et komplet anlæg med projektkajfacilieter i Sydhavnen bestående af et sværgodskajanlæg, med et udvidet sværgodsareal på 5.000 m2, der støder op til kajen og 150.000 m2 tilstødende baglandsareal til midlertidig oplagring af hovedkomponenter. Udover havvindmølleinstallation er der blevet kørt talrige mobiliseringsprojekter på arealet lige siden, og også Stril Explorer mobiliserede på dette anlæg før havbundsundersøgelserne til Thor.

Øget kajkapacitet i 2019 På Thyborøn Havn er vi i dag glade for, at vi traf beslutningen om at øge havnens kajkapacitet yderligere i 2019 med den nyanlagte kaj ved navn Oliekaj. Det var en udvidelse af kajkapaciteten med 130 nye kajmeter, og de har været et godt aktiv at have klart, før havbundsundersøgelserne til havvindmølleprojektet Thor gik i gang. Den har givet besætningerne rigtigt gode arbejdsforhold, og så er det bare afgørende at have god plads til at støtte op om den stigende aktivitet på havnen i takt med den stigende aktivitet i Nordsøen. Thyborøn Havn tæller pt en kajkapacitet på i alt 5 800 løbende kajmeter.

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168 vestjyskbank.dk/thyborøn

SIDE 2 THYBORONPORT.DK


De nye kajmeter på Thyborøn Havn tiltrækker offshore fartøjer i stor stil.

Blue Water Shipping A/S på Thyborøn Havn Virksomheden Blue Water Shipping A/S gør sig i øjeblikket sine erfaringer med Thyborøn Havn og udtaler følgende herom: Gennem de sidste 6 måneders tid har vi i agency afdelingen haft stigende aktivitet i Thyborøn. Det er primært kunder, der arbejder med havbundsundersøgelser, vi pt assisterer i havnen, men vi håndterer også anløb med vindmølledele og andre godstyper i Thyborøn. Geografisk set ligger Thyborøn godt i forhold til de kommende vindmølleparker i Nordsøen, hvilket er medvirkende til den stigende aktivitet. Arbejdet på et offshore vindmølle site starter generelt flere år før, selve vindmøllerne installeres. Der foretages målinger på vind og

SIDE 3 THYBORONPORT.DK

strømforhold, og der foretages grundige undersøgelser af havbunden. Det er dette arbejde der pt er i gang, og giver god aktivitet i havnen.

til den nord/sydgående trafik, hvilket sammen med den gode infrastruktur og de mange gode underleverandører gør Thyborøn særdeles attraktiv.

Blue Water Shipping A/S har haft nogle rigtig gode oplevelser på Thyborøn Havn gennem den seneste tid. Vi ser også at flere og flere kunder vælger at anløbe Thyborøn i forbindelse med projektarbejde i Nordsøen, i tilfælde af vejrlig, eller hvis skibet afventer ordrer. Udover den geografiske placering i forhold til de kommende havvindmølleparker, ligger havnen også godt i forhold

Gennem vores landsdækkende agency og stevedore setup servicerer Blue Water Shipping A/S en lang række kunder i Thyborøn og andre havne på Vestkysten. Vi assisterer med generelle agency opgaver som koordinering af havneanløb, besætningsskifte og indkøb af diverse services og udstyr, men også stevedoreydelser. Søren Stougaard, Blue Water Shipping A/S


CTV´er ombygges på stribe i Thyborøn Offshore Windservice A/S har valgt Thyborøn til ombygningen af deres 5 ældste Fob Swath CTV´er (crew transfer vessels) Fob Swath 2, 3, 4 ,5 og 7, og arbejdet er allerede rigtig godt i gang. Fob Swath 2 er helt færdig ombygget og idriftsat og Fob Swath 4 er ved at blive ombygget på beddingen på Thyborøn Havn netop nu. Der er tale om en gennemgribende renovering, som er planlagt til at tage 8 – 12 uger pr. fartøj. egne erfaringer med nyere teknologi indenfor fremdrift, havde Offshore Windservice A/S bestilt det nyeste fartøj Fob Swath 8 med en drivlinje af waterjets i stedet for det velkendte CPP-system. Det nyeste fartøj Fob Swath 8 havde siden idriftsættelsen i 2018 vist gode resultater både i form af øget komfort ved kraftigt reducerede vibrationer og øget sejlhastighed. Driften af Fob Swath 8 gjorde det klart, at der dels var store fordele ved den nye teknologi, og fartøjet viste sig også at være sikkert og stabilt i drift.

Den norskejede virksomhed Offshore Windservice A/S har med sin flåde af Fob Swath CTV´er skabt sig et solidt navn i offshore branchen bygget på tillid. Indtil videre tæller flåden 8 fartøjer, og fartøjskapaciteten er fuldt udnyttet. Der er endnu to nye søsterskibe i pipeline for udvidelsen af kapaciteten i de kommende år, og begge fartøjer er allerede nu lejet ud, når de står færdige og bliver sat i drift. Det går godt hos Offshore Windservice A/S. Hvad er årsagen til at Offshore Windservice A/S oplever en stigende efterspørgsel? Spørger man direktøren og kaptajnen Billy T. Kristensen, så siger han: ”Det er ganske enkelt fordi, det vi siger - det gør vi”. Der er ikke så meget slinger i valsen her. Kunderne får, hvad de bliver lovet. - At holde hvad man lover - det er præcis kernen i det DNA, der ligger dybt forankret i virksomhederne i Thyborøn. Måske er det årsagen til, at Offshore Windservice A/S har valgt netop at få fem Fob Swath fartøjer ombygget i Thyborøn. Og når man spørger Billy T. Kristensen, så svarer han, ”det valg bygger på relationer”.

SIDE 4 THYBORONPORT.DK

Nu hvor det var tid til renovering af de ældste fartøjer, så var de gode erfaringer med Fob Swath 8 et solidt fundament til at træffe beslutningen om at udvide renoveringsplanen til en egentlig ombygningsplan, så også de ældste fartøjer fik fordelene fra det nye drivsystem. En vished om at få leveret et godt stykke arbejde i en høj kvalitet, og at få det, man bliver lovet - det bygger i høj grad på solide relationer og gode erfaringer med veludført arbejde. Det får man i Thyborøn. Renovering blev til ombygning De fem ældste Fob Swath fartøjer begyndte at trænge til renovering. Det barske miljø, som er kendetegnende ved maritimt arbejde, bliver endnu mere barskt, når der som med Fob Swath arbejdes på havvindmølleparker ved en signifikant bølgehøjde på op til 2 meter. Dertil kommer, at vibrationer generelt er hårde ved fartøjer og bevirker et øget behov for vedligeholdelse for at opretholde den driftssikkerhed, der er afgørende i offshore vind branchen. Begge dele slider ganske enkelt hårdt på fartøjerne. En reducering i vibrationer vil klart være en vigtig målsætning at gå efter for at afhjælpe det hårde slid på fartøjer og derved både forøge driftssikkerhed og reducere vedligeholdelsesomkostningerne markant. De første generationer af Fob Swath fartøjer var drevet af CPP skruer, Controllable pitch propellers, der forårsagede en del vibrationer under sejladsen. For at gøre sine

Imponerende fordele – fart, kontrol og forenkling · De syv år gamle Fob Swath fartøjer kunne før ombygningen sejle med en hastighed på op til 18 knob, hvilket ikke længere var helt hurtigt nok. Med ombygningen kommer de op på 24 knob, hvilket er en væsentlig hastighedsforbedring. Dertil skal tilføjes, at det nyeste Fob Swath 8 fartøj kan sejle med en tophastighed på helt op til 33 knob. · Besætningskomfort prioriteres højt hos Offshore Windservice A/S, det er ganske enkelt virksomhedens vision, og på dette område bliver der med ombygningen skabt store forandringer. Fartøjerne er efter ændringen fra CPP skruer til water jets blevet gjort vibrationsfrie. ”De sejler efter ombygningen så stille, at man nu sagtens kan sove godt ombord”, lyder det fra besætningen. · Med installationen af nyt Hamilton Jet styresystem forenkles styringen betydeligt, faktisk så meget, at fartøjet nu kan manøvreres alene med ét joystick. · Ombygningen betyder en halvering af udstyr for både enklere betjening og enklere


vedligehold. Alle thrusters er eksempelvis blevet fjernet. Offshore windservice A/S har derudover investeret i et DP-0 system, så fartøjet nu kan holdes helt stille med bare et enkelt tryk på én knap. Besætningskomfort der vil noget En så forenklet styring af fartøjet, der gør fartøjerne maksimalt betjeningsvenlige og den vibrationsfrie sejlads, der både reducerer slitagen på fartøjer og øger komforten ombord, gør en kæmpe forskel for besætningen. Besætningen er til rådighed 24/7 i de fire uger ad gangen, som de er på søen, det er afgørende, at det er behageligt at befinde sig ombord. Iderighed og solide løsninger kendetegner Thyborøn Det var en udfordring at tage Swath fartøjer op på beddingsanlæggets skinner med en grundkonstruktion som en katamarans. Det krævede iderighed og faglig ekspertise at finde en god og sikker løsning hertil uden risiko for de kostbare kulfiberfartøjer. Thyborøn Skibs og Motor A/S har derfor udviklet en specialdesignet vogn til opgaven, der som et sikkert fundament sørger for, at Fob Swath fartøjerne kan trækkes sikkert op på beddingsanlægget for ombygning. Thyborøn Skibs og Motor A/S står for installationen af den nye drivlinje på samtlige fartøjer og dermed den komplette installation af motor, gear, jet samt aksler mm. Kvaliteten

SIDE 5 THYBORONPORT.DK

i det arbejde, som virksomheden leverer, er så høj, at den bliver påtalt af de øvrige leverandører til ombygningsprojektet. Specialister fra den New Zealandske virksomhed Hamilton Jet, der leverer den nye styring og fremdrift med waterjets, har aldrig i deres lange karriere set en så pæn installation af drivlinje før som på dette ombygningsprojekt. Talrige leverandører bakker op Ombygningen af fartøjerne sker i et kæmpe samarbejde, hvori talrige leverandører indgår. Offshore Windservice A/S har fået en specialdesignet offset gearbox fra Hundested Propeller A/S til ombygningen, og virksomheden Tuco Composite ApS står for kulfiber arbejdet, nyt skrog, m.m. Virksomheden Altisol Teknisk Isolering ApS leverer isoleringen og MCS alarmsystemet. Dancoat står for overfladebehandling og Thyborøn Skibselektro I/S leverer pumper og el-motorer til projektet.Thyborøn Bådebyggeri ApS har bygget en speciel indramning, der ses på billedet på agterenden af Fob Swath fartøjet på beddingen, for temperatursikring til kulfiberarbejdet. Vest-El står for el-installationen af det nye styringssystem, og Man i Flensborg leverer hovedmotorer til ombygningsprojektet. Det er en nøje gennemtænkt og velkoordineret ombygning, hvor alt går op i en højere enhed både øget besætningskomfort, driftssikkerhed, reducering af vedligeholdelsesomkostninger og hastighedsforøgelse.

Det giver god mening at indtænke alt, når fartøjet først skal på land, og det virker, når mange virksomheder står klar til at springe på opgaven, og er gode til at samarbejde, som det er kendetegnende for Thyborøn. Og med faciliteter i form af både et firespors beddingsanlæg og en flydedok med en kapacitet på op til 9000 T, er der gode og fleksible faciliteter til både ombygning, reparation og vedligeholdelse af fartøjer i alle størrelser her på den danske nordsøkyst i læ lige indenfor Limfjorden.


Stigende interesse for Thyborøn Havn til ud- og indskibning af gods Der er i øjeblikket en stigende interesse for at sejle gods ind til og ud fra Danmark Vestfra, for kortere fragtruter og undgåelsen af et trafikeret vejnet i Østdanmark. I Thyborøn opleves der i disse år en stigning i variationen af de bulkgodstyper, der kommer ind og ud over havnen. Det være sig diverse bulkgods i big bags og på paller, såvel som løst og flydende bulkgods. Thyborøn Havn har siden 1996 udviklet sig til at nærme sig de 10 største godshavne i Danmark og har de seneste fire år ligget stabilt med en godsmængde på omkring 1,5 million tons gods. Godsmængden har været stigende siden søral udvindingsvirksomhederne Kroghs A/S og Thyborøn Nordsøral flyttede ind på havnen i 1996. Begge virksomheder har i dag et specialdesignet logistisk setup på en kajnær lokation med stort baglandsareal til sortering af sand og grus. Fleksibiliteten på Thyborøn Havn støtter op om virksomhedernes aktivitet på bedste vis. Det er dette nære samarbejde med kunderne, for at bakke så godt som muligt op om deres behov og derved understøtte deres forretning, der gør Thyborøn Havn så spændende. Varierende bulkgodstyper Godstyperne på Thyborøn Havn stiger år for år i takt med, at de nye faciliteter i form af sværgodskajanlæg, udendørs oplagringsarealer og bulkhaller bliver mere og mere kendte i Danmark og rundt omkring Nordsøen. Meget gods fragtes til udlandet fra Thyborøn pga. havnens gode beliggenhed lige ved Nordsøen, og de sikre besejlingsforhold i al slags vejr. Produktionsvirksomhederne og landbrugsaktiviteten i baglandet nyder godt af Thyborøn Havns nære beliggenhed i forhold til Norge, Island, Grønland, Skotland, England, Holland, Belgien og Tyskland ad søvejen. På billedet er det eksempelvis mursten, som lastes.

SIDE 6 THYBORONPORT.DK

Thyborøn Stevedore A/S håndterer gods Thyborøn Stevedore A/S har siden 2017 udviklet sin aktivitet år for år. Virksomheden driver bulkhaller på kajnære lokationer og har alt nødvendigt stevedoreudstyr. Fleksibiliteten er i top, og deres mandskab træder til med lynhurtig reaktionsevne 24/7 – 365 dage om året. Udover at have god lagerkapacitet i bulkhaller og et effektivt stevedore setup for godshåndtering på havnen, er virksomheden nu også i stand til at byde ind med et komplet logistisk setup, der inkluderer transport ad søvejen.Virksomhedens ejer har investeret i egen flåde af seks fleksible godsfartøjer, der kan laste fra 900 T til 2000 T, for således at kunne tilbyde komplette og iderige fragtløsninger til deres kunder. Thyborøn Stevedore A/S finder transportmæssige synergier mellem forskellige virksomheder i et stort puslespil af fragtruter, så fartøjerne sejler med fyldt last og returfragt. Hele fragt-flowet tilpasses bulkhal kapaciteten på havnen, og bulkhal kapaciteten på havnen udvides efter behov. Det er en kunst at finde disse synergier og positionere sig med fartøjer i en størrelse, der passer til nye spirende markedsbehov. Kunderne har med Thyborøn Stevedore A/S fået et godt alternativ til optimeret godshåndtering og fragt, og det bliver spændende at følge deres videre udvikling på Thyborøn Havn fremover.


Fiskeriskolen i Thyborøn Erhvervsfisker En 2-årig uddannelse, der består af: • 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

Fiskehandler En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: • 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • Praktik i en virksomhed Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser • Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne) • ROC og LRC • Medicinkiste B og C basis og opfølgning • Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning • Navigation • STCW kurser Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

SIDE 7 THYBORONPORT.DK


Havnedirektør: Tak for samarbejdet til Kurt! Fredag den 6. marts takkede Thyborøn Havns Fiskeriforenings formand af efter 12 år på posten. Og det skete med manér efter fiskeriforeningens generalforsamling med reception og musik leveret af Tørfisk – præcist som det skal i Thyborøn. Kurt har gennem hele sin periode som formand for fiskeriforeningen også været et aktivt medlem af Thyborøn Havns bestyrelse. I den egenskab har Kurt i stort omfang været med til at præge udviklingen af fiskeridelen af Thyborøn Havn med sin store viden om fiskeriet, sine mange kontakter både lokalt og nationalt og sit store engagement i fiskeriet. Thyborøn Havns direktør fortæller:” Jeg lærte oprindeligt Kurt at kende, da han blev formand for fiskeriforeningen i Thorsminde, og jeg var direktør i Kystdirektoratet. I alle årene har jeg oplevet Kurt som utroligt vidende om dansk fiskeri og med hele sit hjerte arbejdende for dansk fiskeri og sine medlemmers interesse. Og det har også været det billede af Kurt, jeg fik genopfrisket, da jeg kom til Thyborøn Havn i 2014”. Det har kendetegnet Kurt både i den daglige dialog og i bestyrelsesrummet, at han er seriøs og villig til at dele ud af sin viden, og det har tit været ledsaget af en god del humor og specielle bemærkninger. Flere talere ved Kurts reception var da også inde på, at hans forhold til ordsprog ofte har givet anledning til, at tilhørerne lige har skullet tænke sig som om, når Kurt brugte sådanne billeder. Kurt er nemlig kendt for i vidt omfang at tviste ordsprog på en finurlig måde. Det er også et billede, som Thyborøn Havns direktør kender til i samarbejdet med Kurt. ”Kurt har altid været utroligt hjælpsom og god til at analysere situationen i dansk fiskeri, når en landkrabbe som mig har haft brug for at finde hoved og hale i rygterne om kvoter, priser og alle mulige andre forhold i fiskeriet. Og jeg genkender til fulde billedet af Kurts sproglige finurligheder og tvistede ordsprog. En gang imellem har jeg været nødt til lige at tænke – hvad mener han? Men det har altid givet mening, når man har fået tænkt nærmere over det. Der-

SIDE 8 THYBORONPORT.DK

for har det altid været spændende at have dialoger med Kurt.” Kurt Madsens indsats for Thyborøn Havns Fiskeriforening og den samling, af fiskeriforeninger i Thorsminde og Thyborøn, som fandt sted for mange år siden, kan heller ikke undervurderes. Han har været en formand, der var bevidst om, at der var to havne i foreningen. Kurt formåede også at sidde i to havnes bestyrelser, uden der kom konflikter og problemer ud af det. Det vidner om stort overblik og integritet. Kurts evne til at samle og samarbejde har han også vist i Konsumfisk, som er et klyngesamarbejde mellem tre havne, to fiske-

riforeninger, fiskeauktion og opkøbere og eksportører på Vestkysten. En forsamling, som man nok kan forestille sig i mange situationer, har forskellige interesser. Kurt har på glimrende vis og med humor og sikker hånd styret og styrket samarbejdet i Konsumfisk, så det i dag står som et utroligt stærkt og misundelsesværdigt klyngesamarbejde omkring konsumfiskeriet på Vestkysten. Fra Thyborøn Havn skal der lyde en tak for mange års godt samarbejde og held og lykke med den næste periode i Kurts liv. Vi ved fra pålidelig kilde, hvad tiden nu skal gå med. Direkte adspurgt har Kurts hustru nemlig sagt:” Han skal ud at fiske!”. God vind fremover Kurt.


AF BENT MIKKELSEN

BESKEDNE LANDINGER AF TOBIS

Det tegner til at blive en god sæson for den danske flåde af fiskeskibe, der gik efter arterne, der går under betegnelsen industrifisk. Blåhvilling, tobis og senere kommer fiskeri efter brislinger, der i år har fået en betydelig større kvote end det foregående år. Der er således lyse udsigter for industrifiskerne i indeværende år efter det noget magre år i 2019. En række fiskere har allerede nydt godt af fiskeriet efter blåhvilling, som typisk er sket i farvandet vest for Irland. Der er sejlet en hel laster til Danmark, hvor bl.a. fiskeindustrien i Hanstholm har været modtager. I løbet af én uge blev der losset 8.500 tons fordelt på fire store fiskeskibes ankomst. Den følgende uge blev der modtaget et tilsvarende antal tons til losning i Hanstholm. Kvoterne på tobis er fordoblet i forhold til 2019 og derfor ventes, der meget høj aktivitet omkring fiskeriet af denne type fisk. I 2020 er der en kvote på 215.863 tons mod 106.387 tons i 2019. Det giver en gennemsnitsværdi på fangsten på 417 mio. kr. baseret på gennemsnitsprisen på tobis i 2019.

Fiskeriet er kun (skrevet på majestætens 80 års fødselsdag 16. april) så småt kommet igang. Det skyldes flere forhold. Først og fremmest handler det om vejret. Kvoten blev frigivet 1. april og det fik en række trawlere til at gå til søs for at starte fiskeriet, men de må foreløbig konstatere, at den udbredte vind fra nord og nordøst har tilført Nordsøen koldere vand og lige præcis det faktum får tobisen til at blive nede i sand på havbunden i venten på varmere vejr og dermed varmere vand. Flåden af trawlere, der fisker industrifisk og med hjemhavn i Thyborøn, er stået til søs og den aktivitet, der var hektisk omkring påskeugen, er pist væk og der er stort set kun tomme kajer i

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

den ellers så travle havn. De er således klar og parat på felterne så snart fisken er kommet frem. KYSTNÆRE Det er således fortrinsvis de kystnære fiskeskibe, som har kunne levere tobis i havnene. Den ene af de store fabrikker, Triple Nine, har foreløbig fået leveret i nabolaget af 4.000 tons. ”det er en forholdsvis forsigtig start på den nye sæson, som ventes at blive langt bedre end sidste år i kraft af de øgede kvoter på tobis og senere på brisling”, fortæller Morten Broberg, Triple Nine. Hos FF Skagen A/S er situationen nogenlunde den samme med mindre landinger af tobis, men

med en forventning om, at der bliver travlhed senere på foråret. Det er således mindre skibe, der kommer med fra op til 100 tons ad gangen. Det er det såkaldte rationsfiskeri, der tillader skibe af lande op til 100 tons per uge. Eksempelvis har landingerne i Hanstholm været i størrelsen fra 45 tons til 65 tons, eller 100 tons, som en fisker fik samlet i tre til fire slæb og dermed fik ”skrabt” en hel kvote last sammen og fik dem losset kort før ugen sluttede og dermed kunne gå direkte til søs for at hente næsten uges ration. De mange slæb, der skulle til for at få en hel last, hænger sammen med at mange af fiskene endnu ligger gemt i sand og ikke er oppe i vandlagene.

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

17


Sådan tager østersbankerne sig ud i Naturpark Vadehavet.

FOTO: RØMØ SHELLFISH

AF JENS NØRGAARD

INVASIVE ØSTERS TRUER MED AT KVÆLE LIVET I VADEHAVET

Såfremt der ikke åbnes op for fiskeri af den invasive Stillehavsøsters vil alt liv af fisk og skaldyr om få år være kvalt i Vadehavet. De invasive østers har cementeret sig på banker og på bunden af Vadehavet uden mulighed for at fauna, fisk, blåmuslinger, krebs og naturlig grøde samt amøber får mulighed til at udvikle sig og overleve. De invasive arter kvæler enhver form for udvikling herunder næring til de mange andre arter som endnu trives i den danske naturpark. Ifølge DTU-Aqua har Stillehavsøsters over et par gydeperioder formeret sig fra 72.000 tons til måske 100.000 tons eller mere i Vadehavet. At det er gået så stærkt hænger sammen med formeringsprocessen iblandt Stillehavsøsters. I gydeperioden udklækker østers ca. 3-4 mio. larver. Disse larver/amøber cementerer sig på bunden eller hvor de ellers kan finde plads. Løsningen på problemet med de invasive arter i Vadehavet er nye og forenklede regelsæt. Det baserer sig på en midlertidig tilladelse, der blev udstedt i september sidste år og som er gældende frem til den 31. maj i år. Netop den tilladelse synes nu overhalet indenom af fiskeriministeren, der arbejder på en bekendtgørelse til den nuværende ordning.

18

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Det har fået de sidste to inkarnerede østersfiskere på Rømø den 65-årige Ole Daugaard og hans Partner den 60-årige Jan Rasmussen til at øjne nye og spændende muligheder for østersproduktion fra deres virksomhed Rømø Shellfish i Havneby med op til 15-20 ansatte i første omgang. Betingelsen er en transparent tilgang og lovgivning på området. Det vil kunne bidrage til at potentielle investorer måske kan tiltrækkes. DRUKNER I BUREAUKRATI Som forholdene er i dag, hvor Fiskeriministeriet har givet lov til midlertidigt fiskeri efter Stillehavsøsters i Vadehavet, begrænses

en fisker i at udøve sit erhverv via en ”bunke” bekendtgørelser. Disse kan bedst beskrives som udarbejdet af folk uden indsigt i øvrigt i dansk fiskeri. Det er kompetencestridigheder mellem Naturstyrelsen og Fiskeristyrelsen, der ødelægger mulighederne i østersfiskeri. Vi er ikke ude på at belaste havbunden. Det modsatte er tilfældet, fortæller de to fiskere som har specialiseret sig i østersfiskeri: - Vi taler for døve øren siger fiskerne videre i forhold til dem inde på ”Stenbroen” i København. Heldigvis ser det ud til at et par af vore fremtrædende politikere med tidligere fiskeriminister

Eva Kjer Hansen i spidsen kommer til undsætning! UDFØRER PIONERARBEJDE Ifølge Fiskeriministeriet kan Stillehavsøsters i Vadehavet ikke udryddes. Men som det hedder: -udbredelsen kan begrænses bl.a. med fiskeri! Som erhvervsfisker er det tilladt at bruge et håndholdt redskab – brile/rive f.eks. – og håndplukke eller rive østers sammen i National Park Vadehavet. Det siger næsten sig selv, at det umuliggør et levebrød. Ved at skrabe på bankerne fra en fladbundet pram med en mindre motor vil fiskerne kunne forsyne

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


deres virksomhed i Havneby og få flere personer i beskæftigelse. Disse skal klargøre de plukkede Østers fra særlige skyllekar og pakke dem til forsendelse bl.a. til københavnskes restauranter, som allerede i dag aftager mindre mængder fra testfiskerierne. Som forholdene er nu, hvor vi har tilladelse til testfiskeri med håndholdte redskaber i henhold til bekendtgørelserne, som igen overvåges af Fiskeristyrelsen, er vi to mand der udfører et pionerarbejde. Vi kan kun lige holde skindet på næsen, fortæller Ole Daugaard og Jan Rasmussen.

fra Søfartsstyrelsen kan tage op til et halvt år. Det er jo næsten ikke til at klare i dagens Danmark, men det er den virkelighed vi slås med, kommer det sammenstemmende.

Bekendtgørelserne for fiskeri efter østers er i sig selv et eksempel på bureaukrati. Alle ved, at vi i Vadehavet har ebbe og flod. Når der er lavvande/ebbe må vi kun håndsamle østers på brinkerne. Ved højvande/flod er det tilladt at bruge en håndbrejle/østerrive fra den fladbundede pram vi er udstyret med til fiskeri. Prammen skal være forsynet med et af Fiskeristyrelsen godkendt nummer på siden af selve fartøjet. At få det nummer

I stedet for at lade stå til gør vi med vore planer naturen en tjeneste. Stillehavsøsters danner rev der fortrænger alt liv. Det vil være synd at lade det hele gå til grunde - ikke kun for os der kan se muligheder for et østers eventyr, arbejdspladser og den helt fantastiske smag som kendetegner østers fra Vadehavet. Som de første og eneste i Danmark har vi valgt at fokusere på fangst, forarbejdning og bæredygtighed.

FOTO: JENS NØRGAARD

GØR NATUREN EN TJENESTE Hvad 15 til 20 personer i arbejde på den eksisterende 2.200 m2 store skaldyrs virksomhed på Rømø havn vil betyde for ø-samfundet i Vadehavet kan enhver vel regne ud, fortsætter folkene bag Rømø Shellfish. Det vil skabe liv på øen ud over den store turisme, der allerede forefindes i dag.

Danmarks største fiskerejede forsikringsselskab FONTE

A legreya Sans Bold Alegreya SC Regul ar

Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab

FARVER

PANTONE CMYK RGB HEX

541 C 90, 55, 0, 20 7, 88, 151 #075897

PANTONE CMYK RGB HEX

429 C 0, 0, 0, 50 157, 157, 156 #9d9c9c

24 7 365 Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmeside

www.ff-gs.dk

SIKKER LANDING AF INDUSTRIFISK I THYBORØN

• Høj daglig losse- og produktionskapacitet • Konkurrencedygtige råvarepriser • Konkurrencedygtige brændstofpriser

Tilmelding 24/7/365 Tel. +45 29 658 462

Østersfiskerne Ole Daugaard og Jan Rasmussen kontrollerer østers efter at de har været i et af flere skyllekar.

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

Ring for priser CEO Peter Jensen Tel.: +45 23 320 487

TripleNine Denmark Sydhalevej 14 DK-7680 Thyborøn Tel.: +45 79 120 999 www.tripleninegroup.com

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

19


AF BENT MIKKELSEN

VILD MED SILD

Selvom den just overståede påske ikke har været som den plejer at være her i 2020, så har danskerne holdt traditionen i hævd med at spise sild til påskefrokosterne. Der har været færre deltagere, men silden har været en sikker gæst på bordene. Det går godt i spænd med den nye kampagne Vild med Sild, som er blevet søsat med det formål at få danskerne til øge indtaget af denne særdeles sunde fisk, der på latin har navnet Clupea Harengus. For at komme i den rette stemning for at skrive disse linjer har deres ærbødige skriver inden arbejdet indtaget en stegt sild, der er blevet marineret og lagt i lage i flere uger. En sild af den slags, der startede med at den blev indkøbt i en fiskeforretning på en havn på Vestkysten af Jylland. Siden paneret, stegt og lagt i lage i forventningens glæde. Det er et samarbejde på tværs af sildebranchen anført af Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Danish Seafood Association, der netop har lanceret en ny kampagne med det formål, at få danskerne til at spise endnu flere af den lille fisk, der normalt bliver mellem 15 og 25 cm i længden og har en vægt mellem 150 og 400 gram og dermed få endnu flere af de gode vitaminer, som netop denne fisk bærer. Det er især Omega-3, D-vitamin, selen og jod.

20

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Silden er allerede den fisk, som er lettest tilgængelig for forbrugerne i Danmark. Stort set alle dagligvarebutikker har silden stående i mange varianter. Mange flere varianter end nogen anden fisk i den mangeartede buket af fisk, som landes på de danske fiskeriauktioner. Standardvaren er den marinerede sild også kendt som den hvide sild, som suppleres af den røde sild – kryddersilden. Dertil kommer varianten karrysild, der optræder på hylder i gult. Endelig har sennepssilden vundet indpas på middagsbordene over de senere år. Sidstnævnte har gennem en lang årrække været den absolut foretrukne i vores naboland Sverige, der ligesom Danmark bedriver et omfattende fiskeri efter den lille attraktive fisk. Vild med Sild er udløberen af en pilotkampagne som brancheforeningerne kørte i efteråret på både Facebook, Instagram og web.

Efrfaringerne var positive og man nåede alene via Facebook direkte ud til mere end 40.000 glade sildespisere. Den nuværende kampagne løber over to år og målrettes både forbrugere, restauranter og cateringvirksomheder. Hensigten er at styrke og stimulere salget af sild i Danmark, men også at uddanne danskerne i sildens kvaliteter når det gælder sundhed, klima og bæredygtigt fiskeri. Vild med Sild er støttet af den Europæiske Hav – og Fiskerifond . OPSKRIFTER På www.vildmedsild.dk tilbydes forbrugerne også en række opskrifter til inspiration til tilberedningen af fisken. Det er opskrifter, der har udgangspunkt i såvel de typer sild, som man kan købe i dagligvarebutikkerne som f.eks. kryddersild med kogte kartofler og forskelligt tilbehør, men også opskrifter, der starter med

at forbrugeren kommer hjem fra fiskehandleren med en pose friske sild. De kan så blive til stegte, grillede, marinerede eller røget sammen med forskellige ingredienser til enten en frokostmenu eller et aftenmåltid i familiens skød. Kampagnen Vild med sild giver også forbrugeren information om fiskens bæredygtighed og at den bliver fisket efter MSCstandarder (Marine Stewardship Counsel). Mærkningen sikrer, at fisken er fanget i en bæredygtig bestand med ansvar for miljø og de personer, der har fisket silden i Nordsøen, hvor den er den mest udbredte (mest talrige) fisk. Der bliver de fanget med skånsomme redskaber som flydetrawl og not. At spise sild giver tillige en bedre retning for udledning af CO2. Udledningen fra produktionen af et kilo sild er 0,7 kg. mod f.eks. 13,9 kg fra et kilo oksekød.

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


AF BENT MIKKELSEN

BREXIT-FORHANDLINGERNE FORSTYRRET AF VIRUS

De aktuelle forhandlinger mellem EU og Storbritannien omkring sidstnævnte exit fra De Europæiske Fællesskaber er i øjeblikket nærmest på standby. Den aktuelle situation med stort set nedlukning af alle lande i Europa og store del af den øvrige verden har ikke gavnet situationen med udredning og efterfølgende aftaler om fremtidens vilkår for handel og eksempelvis fiskeri.

Det betyder, at det fortsat er helt uafklaret, hvordan verden for fiskeriet kommer til at se ud efter 1. januar 2021, hvor Brexit’s overgangsperiode slutter og det enten bliver en ”no-deal” fremtid eller en forhandlingsløsning. Indtil da arbejder fiskeriet efter de nuværende regler, hvor der er udbredt fiskeri i det, som senere bliver rent britiske farvande.

FOTO: FORLAGET BETTY NORDGAS

Status i begyndelsen af april er, at der fortsat er mange uafklarede ting omkring Brexit. Forhandlingerne ligger stort set stille. Faktisk på grund af sygdom, thi EU’s chefforhandler Michel Barnier er blevet smittet med Coronavirus. Det samme gør sig gældende for hans britiske modpart David Frost, der er gået i karantæne på grund af milde influenzasymtomer. På toppen af dette har den britiske premierminister Boris Johnsen været så hårdt ramt af coronavirus, at han lå i respirator i flere døgn, men er nu frisk igen og har genoptaget rollen som politisk leder af Storbritannien. Der har dog været holdt et tele-konference møde i den fælles komité af britiske og EU-forhandlere 30. marts i år.

Der er fortsat en mulighed for at den igangværende overgangsperiode bliver forlænget udover 1. januar 2021, men det kræver at den engelske regering anmoder om en udsættelse. Skal det ske skal en anmodning til EU være sendt senest 1. juli i år. Hidtil har den britiske regering med Boris Johnson hårdnakket afvist at tale om udsættelse udover den nuværende periode. Der er i Brexit-aftalerne indbygget en mulighed for at forlænge overgangsperioden med op til to år, mens der forhandles mel-

lem parterne. Det er også indbygget i aftalerne, at overgangsperioden kun forlænges én gang. Måske vil Corona ændre på de forhold.

fangster. Derfor arbejder Danmark også målrettet for en gensidig god aftale for fiskeriet, hedder det på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

STOR VÆRDI FOR DANMARK Under den gamle EU-aftale har de Esben Sverdrup-Jensen, Dansk danske fiskere på årsbasis landet Pelagisk Producent Organisation, fisk, der er fanget i britiske farvande siger: ”Den globale udfordring med til en værdi af omkring én miliCorona har naturligvis sat forhandjard kroner svarende til omkring en lingerne på pause. Nu afventer vi, at tredjedel af samlede danske fangst. forhandlingerne genstarter den 20. Hvis det omregnes til vægt, så svaapril og vi forventer, at fiskeriet fortrer fangsterne i britiske farvande til sat ligger højt på dagsordenen for Hundested Propeller 20/11/03 20:28 Side 1 omkring 40% af de samlede danske Danmark og for EU’s forhandlere.”.

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

21


AF JENS NØRGAARD

CREWBÅD FRA FAABORG SIKRER LAKSEBRUG PÅ KANTEN TIL NORSKE HAVET

Tuco Marine i Faaborg ridder i øjeblikket på en bølge af tilfredshed hos norske laksebrug op langs vestkysten af kongerigets imponerende skærgård fra Oslo Fjord i syd til kysten rundt Nordkap. Det er især ProZero serien som crew- og arbejdsbåd i størrelsesorden fra 8 til 10 meter der imponerer i form af styrke, stabilitet og komfort herunder bjergning i de ofte voldsomme søer på blandt andet kyststrækningerne ved Lofoten. Med kun få ugers mellemrum leverer værftet i Faaborg nu sin anden ProZero 8m Full Cabin til en norsk opdrætsvirksomhed. Den seneste aflevering er til Eigil Kristoffersen og Sønner AS på den vestligste kant i Jennskaret i Lofoten på ”grænsen” til Norske Havet. Det er et af de mere barske farvandsområder men med en rolig skærgård, den sikrer brugene mere eller mindre stabile forhold under de ofte ustabile vejrforhold, der hersker på de kanter.

22

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

Båden fra Tuco til ca. 1 mio. kr., er designet og optimeret som en platform for persontransport. Men arbejdsområderne kan også omfatte reparation og vedligehold af udstyr og strukturer, og andre opgaver i opdrætsbranchen. Den rummelige opholdskabine er skræddersyet til virksomheden og omfatter plads til bådfører samt plads til tre servicemedarbejdere i nye ergonomiske stole, hvor sædet på forkant kan klappes tilbage og

dermed give en behagelig støtte, såfremt man i stedet for at sidde ønsker at stå op. Så kan man få støtte til sin lænd. Kabinen giver efter en kort prøvesejlads i en mindre kuling ud for Faaborg ideelle arbejdsforhold for brugerne. Kraftfulde projektører på for og agterdækket giver optimale lysforhold, når man ikke kan drage fordel af dagslys. Den nye crewbåd er udstyret med en Volvo Penta D4-300 dieselmotor. Den yder 300 hk til Z-drev. Topspeed er 36 knob cruisespeed 25 knob.

Det fik artiklens forfatter til at holde på hat og briller under prøvesejladsen på Faaborg Fjord, hvor skipper ombord og medindehaver af Tuco Marine, Jakob Frost, ikke skånede fartøjet ved demonstration af egenskaberne. Skibet leveres med certifikaterne til drift i henhold til de norske regler for erhvervsfartøjer. CREWBÅD OVERGÅR FORVENTNING Måltallet for skibet er 7,99 m i længden – bredden er 2,8 m. Dybgan-

Flere artikler i E-magasinet www.FiskerBladet.dk


gen er 0,8 m. Dermed holder fartøjet sig inden for grænsen, hvor den kan opereres på mere lempelige vilkår. Crewbåden overgår købers forventninger både hvad angår ® driftsøkonomi og miljøpåvirkning.

MPD Product details MLD MPD ®

Trawl doors MLD Multi-Purpose Door® is a dynamic solution for trawl doors for both semi-pelagic and pelagic fishing. MLD MPD® introduces a dynamic method to adjust spreading power.

bindelse, at ProZero serien i dag omfatter 220 modeller i forskellige design som brandbekæmpelsesfartøj til Københavns Brandvæsen, Daugther Crafts versionere og dykkerskibe samt fartøjer til søopmåling.

Fartøjet er udstyret med en ekstra When selecting a MLD trawlfor door,Netop it is important to conudvendig styreplads som et gode nu er værftet i Faaborg ved sider the very high lift factor of the MLD doors. Typicall besætningen, når der skal manøvreat lancere en helt ny 15 meter MLDom door is one or two sizes smaller than conventionresanrundt havbrugene. Robuste servicebåd. Skibet skal anvendes al designs. gelænder og en veludformet stævnsom inspektionsfartøj. Derudover gang vigtige and delemanufactures af dækkets allerofværftet ved at færdiggøre den MLDerdesigns our products to the layout som også har hævet agterførste af to fartøjer til konsortiet highest standards of quality and reliability. dæk, der fungerer som fuld bredde bag den ny Storstrømsbro. Begge Our team is ready to offer solutions arbejdsplatform med plads til personalized en fartøjer er standardvare fra Protailored to your trawler and targeted fishery. mindre værktøjscontainer tovværk Zero serien og mere eller mindre og net etc. søsterskibe til den norske crewbåd ”Kristina”, som nu er på vej Skibet er tænkt som ren arbejdsmod Lofoten. Det ene fartøj bliver båd i nærområdet på kysten ud for med åben kabine og det andet lukJennskaret i den nordlige ende af ket – så hvert skib sin indretning. Lofoten. Der er tale om et rent stanDen lukkede f.eks. skal bruges af dardfartøj uden ekstra udstyr som ingeniørerne til inspektion under sådan som radar, ekkolod, plotter pylonbyggeriet og udstyres derfor med mere. med en række tekniske detaljer. Det åbne fartøj skal bl.a. bruges af FULD TRAVLHED I FAABORG håndværkerne på projektet som Tuco Marines øverste leder CEO nu begynder at tage form ud for Jonas Pedersen oplyser i den forVordingborg.

prepared for the future Active adjustments are made possible by the innovative MLD structural design which incorporates two flaps that can easily be operated while at sea. Each pair of doors are able to adjust the spreading power by up to 40%.

Technical Specifications Size (m²)

Range (min and max size)

Weight (kg)

Height (meters)

2

2 m² - 2.8 m²

300

2.2

2.3 m² - 3.2 m²

425

2.4

2.3

MPD

®

MPD

2.7

2.7 m² - 3.8 m²

550

2.6

3.3

3.3 m² - 4.6 m²

650

2.8

®

Trawl doors Trawl doors Upgradable trawl doors 4

4 m² - 5.6 m²

800

3.1

5

5 m² - 7 m²

1,150

3.5

6 6 m² - 8.4 m² 1,450 3.8 prepared for the future prepared for the future 7 7 m² - 9.8 m² 1,700 4.1 8

8 m² - 11.2 m²

1,868

4.4

9 m² - 12.6 m²

2,268

4.7

12

12 m² - 16.8 m²

3,600

5.4

13

13 m² - 18.2 m²

3,892

5.6

14

14 m² - 19.6 m²

4,185

5.8

9

Simpler adjustment

MLD MPD offers adjustment beyond rigging 10 10 m² - 14 m² 2,691 4.9 points providing the possibility to 11 11 m² - 15.4 m² 3,135 5.1 change spreading power

Built to last

Quick & Safe Increase your efficiency by being able to perform fast and secure adjustments to trawl door performance at sea

Upgradeable

MLD trawl doors are manufactured in 15 15 m² - 21 m² 4,477 6.2 Denmark and designed with a resistant box structure against wear and tear.

MLD MPD are ready for future upgrade to

0 degrees 22 degrees 45 degrees MLD Trawl Steering System

Contact usUpgradable for additional information and personalised assistance trawl doors Upgradable trawl doors Simpler adjustment MLD MPD offers adjustment beyond rigging points providing the possibility to change spreading power

Built to last MLD trawl doors are manufactured in Denmark and designed with a resistant box structure against wear and tear.

Quick & Safe

Simpler adjustment

Increase your efficiency by being MLD able MPD to offers adjustment beyond rigging perform fast and secure adjustments to points trawlproviding the possibility to door performance at sea change spreading power

,

O

m

Energivej 12 +45 60 86 67 36 sales@mld.one 6700 Esbjerg Upgradeable Built to last MLD MPD are ready for future upgrade MLD trawl to doors are manufactured in MLD Trawl Steering System Denmark and designed with a resistant box structure against wear and tear.

Læs de daglige nyheder på www.FiskerBladet.dk

Quick & Safe Increase your efficiency by being able to perform fast and secure adjustments to trawl door performance at sea

/multileveldoor

w

www.mld.one

Upgradeable MLD MPD are ready for future upgrade to MLD Trawl Steering System

F I S K E R B L A D E T / 5· 2 0 2 0

23


- nu med egen hjemmeside

www.fiskerbladet.dk

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 5 2020