Page 19

Karstenens Skibsværft i Skagen og er på 713 bt. Det har kapacitet til 916 kbm. i RSW-tanke. Maskineriet er et MaK-anlæg på 1.815 kW. til 14 knobs servicefart. NYT SKIB Partrederiet Tina Jeanette A/S har i en byttehandel overtaget det irske fiskeskib Aine, der var ejet i Sligo og fisket ud af Killybegs. Det havde Atlantic Shipping solgt til Kristin Fischerei Ges. i Cuxhaven, men det svenske selskab foretrak altså det danske og tidligere svenske fiskeskib i stedet for det irske ditto, idet det danske skib var tilpasset skandinaviske forhold. Det irske Aine, som nu skal gennem en renovering, der betyder at det kan sejle med en betydelig mindre besætning end under irsk flag. Der skal ændres lidt med forskelligt grej om bord og efterfølgende kan besætningen mindskes fra 11 personer under irsk flag til fire danske fiskere. - Vi har da en logistikmæssig opgave i at få tingene sat op på en måde, så vi kan sejle med en normal dansk besætning. Det er ikke noget problem, men det kræver lidt ændringer af tingene om bord, siger Jens Peter Langer. Med handelen fik Tina Jeanette ikke lang tid under dansk flag. Skibet blev indkøbt fra Göteborg i december 2015 og sat i fart i begyndelsen af 2016. Tina Jeanette har kort inden salget – og i vinterperioden, hvor det ikke har været på fiskeri, været igennem en større opgradering og opmaling hos 3xJ (Thyborøn Skibs- & Motor) i Thyborøn, hvorfor skibet i forbindelse med afleveringen blev betegnet som en mellemting mellem en nybygning og en lystyacht trods den aktuelle alder. Inden salget blev skibet rigget til med grejer til fiskeri efter tobis og brisling til industribrug. Tina Jeanette, der havde navnet Bristol, da den blev indkøbt, er bygget på et skrog, der blev leveret fra Rumænien og slæbt til Hirtshals, hvor det blev udrustet af Karlsons Skibs- & Stålservice og afleveret kort før jul i 2001. Det måler 49,9 meter efter at være blevet forlænget af

Overtagelsen og byttet mellem de to rederier fandt sted langs kaj ved Karstensens Skibsværft i Skagen, der ligesom er en rød tråd i forretningen. Den gamle Tina Jeanette blev som nævnt forlænget og dokkede hos Skagen-værftet, mens den nye Tina Jeanette er bygget af værftet i Skagen. Tina Jeanette ex Aine blev leveret fra Karstensens Skibsværft i 2003 som nybygning nr. 389. Den måler 48,6 m. i længden og 11,2 meter i bredden (mod 10,0 m i den gamle Tina Jeanette). Den er på 798 bt og har en kapacitet på 803 kbm i RSW-tanke. Den har et Wärtsilä maskineri med et udtag på 2.760 kW. Under irsk flag havde Aine havnenummeret SO 734, men skifter nu til Lemvig tolddistrikt, som Thyborøn hører under, og får nummeret L920 ligesom den netop solgte Tina Jeanette. - Jeg er fortrøstningsfuld på fiskeriets vegne og ser frem til nogle rig-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

tig gode år med et godt industrifiskeri og håber at vores fiskeriminister og EU sørger for at få lavet en samlet aftale med Storbritannien i forbindelse med deres udmelding af EU-samarbejdet, siger Jens Peter Langer. Tina Jeanette ventes at blive sat i fart med laster til fiskemelsfabrikken i hjemhavnen Thyborøn. BESTILT NYBYGNING Den røde tråd til Karstensens Skibsværft har endnu en knude, idet fiskeskipper Joseph Doherty, der solgte Aine, har bestilt en nybygning fra værftet i Skagen. Det bliver nybygning nr. 433, som bliver et 56,6 meter skib med en bredde på 12,5 meter og med 1.115 kbm. i RSW-tanke. Skibet skal afleveres hen på efteråret 2017 efter de foreløbige planer. Kristin ex Tina Jeanette forsætter den kontrakt, som den tidligere Kristin havde med fiskefabrikken Parlevliet & van der Plas i Mukran

på Rügen i Østersøen. Der leverer skibet sild og andre fisk fanget fortrinsvis i Nordsøen og som leveres bl.a. sideløbende med fisk fra to andre svensk-ejede fiskeskibe, Astrid og Rockall, der begge sejler under dansk flag. Danmarks for tiden største fiskeskib Ruth har også kontrakt med samme fabrik og leverer løbende i Mukran i Østersøen fisk fanget i Atlanterhavet. Partrederiet Tina Jeanette L 920 har adresse i Harboøre hos Brdr. Langer A/S. Selskabet ejes af brødrene Jens Peter Langer og Danny Broe Langer, der sammen ejer 75% af selskabet. De resterende 25% ejes af Jan Torp Nielsen, der er bosiddende i Roslev. I regnskabsåret 2015 har Brdr. Langers aktieselskab haft en indtægt på 10,43 millioner kroner fra det associerede datterselskab. Fællesselskabet blev stiftet i 2011, mens Langer brødrene har ejet fiskeskibe siden midten af 1980’erne.

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

19

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 4 2017  

Færøske Bakkafrost skovler penge ind: Det går forrygende godt for det færøske lakseopdrætsselskab Bakkafrost, der i 2016 landede et overskud...

Fiskerbladet 4 2017  

Færøske Bakkafrost skovler penge ind: Det går forrygende godt for det færøske lakseopdrætsselskab Bakkafrost, der i 2016 landede et overskud...