Page 1

DKK 49,50

61. ÅRGANG · APRIL 2017 NR. 4

Bakkafrost skovler penge ind Nye muligheder for TripleNine Danmarks største fiskeopdræt til Sushi

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 4-2017 18

TOPHISTORIE

NYINDKØB TIL THYBORØN-FLÅDEN Det blev en international affære, da et fiskeskib blev indført til Thyborøn og et andet blev solgt til Sverige. Irland, Tyskland, Sverige og Danmark var involveret i forretningen med de to fiskeskibe, der skiftede ejere og flag. Sådan nogenlunde kan man beskrive forretningen med salget af Thyborøn-skibet Tina Jeanette, der blev solgt til Sverige og blev afløst af et nyere second-hand skib, der nu har fået samme navn og i løbet af foråret skal i fart for partrederiet i Thyborøn.

4

FÆRØSKE BAKKAFROST SKOVLER PENGE IND Det går forrygende godt for det færøske lakseopdrætsselskab Bakkafrost, der i 2016 landede et overskud på 1,3 milliarder kroner, en markant fremgang i forhold til overskuddet i 2015, der lå på 810 millioner kroner. Milliardoverskuddet er hentet på trods af, at koncernens forædlingsindustri kom ud af året med et driftstab på 200 millioner kroner.

10

6

HANSTHOLM TRAWLER BORKUMRIF FIK NY MILJØVENLIG HOVEDMOTOR

FISKEMELS- OG FISKEOLIEFABRIKKERNE TÆT PÅ STORT KONSUMGENNEMBRUD

FISKEOLIE TIL KONSUM I 2018 - NY MULIGHED FOR TRIPLENINE

22

- Så snart vi har fået udarbejdet retningslinjerne for en industriel produktion af fiskeolie som kosttilskud på konsummarkedet og myndighederne samtidig kan danne sig et billede af de nødvendige garantier for forbrugernes sikkerhed, kan vi genopstarte produktionen af fødevaregodkendt ”omega-3-fiskeolie”.

14

DANMARKS STØRSTE FISKEOPDRÆT TIL SUSHIFISK ER KLAR I HANSTHOLM Danmarks store fiskerihavn Hanstholm i Thisted Kommune, skriver snart historie der vil give global genlyd. Netop nu lægges sidste hånd på byggeriet af Nordeuropas første fiskeopdrætsanlæg Sashimi Royal med sushifisk på land.

FORLÆNGELSE PÅ STRIBE I SKAGEN Karstensens Skibsværft i Skagen har over vinteren skåret og skaret i fire fiskeskibe, der alle er blevet forlænget og opgraderet til en fornyet indsats i det kommende års fiskeri. De fire skibe føjer sig til den stribe af muslingeskrabere – specialskibe til fiskeri efter muslinger – som er blevet forlænget over vinteren efter, at en lovregulering gav muligheden for at bruge større skibe i det specielle fiskeri.

Flydedokken på Northsea Yard i Hanstholm var knap nok tør efter at have løftet den 295 brt store trawler HM128 Borkumrif ud af sit rette element før 15 mand fra Hanstholm Skibssmedie, sammen med medarbejdere fra Hanstholms Elektronik, gik ombord på skibet for at gøre klar til en af de større operationer på værftet.

Meget tyder på at Danmark efter flere års tilløb er på vej til et gennembrud i brugen af fiskeolie anvendt som kosttilskud på konsummarkedet. Efter møder mellem Fødevarestyrelsen og producentorganisationen Marine Ingredients Denmark samt de to store danske producenter TripleNine og FF Skagen tyder meget nu på, at det skal lykkes.

8

20

FOREBYGGELSEN AF ARBEJDSULYKKER HAR VIRKET Arbejdsulykker i fiskeriet, især alvorlige arbejdsulykker og dødsulykker, er reduceret betydeligt. Ingen andre brancher har vist tilsvarende positiv udvikling i flere af de nordiske lande. For første gang præsenteres nu også fiskernes egne bud på hvad der har hjulpet.

23

MERE BÆREDYGTIGT FISKERI VED KENYAS KYST I Kenya er et voksende antal bæredygtige fiskeriforeninger med til at styrke lokalsamfund og beskytte de kystnære havmiljøer.


København, 1. – 3. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR ER TILBAGE I

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 70 20 41 55 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Nordre Strandvej 119 B1, Parterre 3150 Hellebæk Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

61. ÅRGANG · APRIL 2017 NR. 4

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen.

Bakkafrost skovler penge ind Nye muligheder for TripleNine Danmarks største fiskeopdræt til Sushi

Næste udgave: 1. maj 2017

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


AF MARTIN UHLENFELDT

FÆRØSKE BAKKAFROST Det går forrygende godt for det færøske lakseopdrætsselskab Bakkafrost, der i 2016 landede et overskud på 1,3 milliarder kroner, en markant fremgang i forhold til overskuddet i 2015, der lå på 810 millioner kroner. Milliard-overskuddet er hentet på trods af, at koncernens forædlingsindustri kom ud af året med et driftstab på 200 millioner kroner.

- Bakkafrost levered et rekordstort overskud I 2016. Opdræt og FOF (fiskeolie og fiskemed, red.) segmenterne leverede rigtig flotte resultater, mens VAP (Value Added Product - forædlingsindustrien, red) havde vanskelige vilkår, siger Regin Jacobsen, CEO i Bakkafrost.

4

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

- I 2016 tog vi en ny fabrik i brug i Glyvrar, og vi forventer at se et fald i produktionsomkostningerne når fabrikken er kørt ind, siger Regin Jacobsen. De forædlede produkter sælges typisk på lange kontrakter til faste priser, og produkterne er derfor følsomme overfor stigende udgifter - f.eks. til råvarer. Omvendt er

de stigende laksepriser en fordel for opdrætsdelen, der opnåede et klart bedre resultat, på trods af at mængden faldt fra 13.675 tons i 2015 til 12.940 tons i 2016. FÆRØERNES STØRSTE Bakkafrost er Færøernes største lakseopdrætsselskab, og opererer vertikalt i alle led af processen fra

produktion af fiskefoder til salg af forædlede lakseprodukter. Selskabet har produktion af fiskemel, fiskeolie og laksefoder i Fuglafjørður. Lakseslagterierne ligger i Glyvrar og Vágur, mens forædlingen foregår i Glyvrar. Havbrugene ligger i Norðoyggjar, Eysturoy, Streymoy og Suðuroy.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


SKOVLER PENGE IND Selskabet, der har 820 fuldtidsansatte, har hovedsæde i Glyvrar.

LAKSELUS Som mange andre selskaber i branchen kæmper Bakkafrost med at undgå lakselus. Bakkafrost anvender udelukkende ikke-kemiske produkter i kampen mod lakselusen, som er en frygtet parasit. Bekkafrost har netop investeret i et nyt serviceskib, et tidligere norsk offshore support fartøj - Havila Princess. Det nye serviceskib vil under det nye navn Martin primært benytte opvarmet havvand i bekæmpelsen af lakselus.

Bakkafrost købte i oktober sidste år Havila Princess af det norske offshore rederi Havila, der på grund af krisen i offshore sektoren havde lagt skibet op. Inden det sejlede til Færøerne var det en tur forbi Havyard-værftet i Leirvik for at blive malet om og få installeret aflusningsudstyr.

sig i endnu et opkøb, det 16 år gamle offshore supply skib Skandi Waveney. Så snart skibets nuværende charteraftale udløber, vil det gennemgå samme tur som Havila Princess. Det kommer til at bære navnet Roland - efter en af brødrene som grundlagde Bakkafrost i 1968.

ENDNU ET Hermed stoppede opkøbene i Norge dog ikke. Kapitalstærke Bakkafrost har mulighed for at købe billigt op på det trængte norske offshore marked, og det har for kort tid siden udmøntet

SKUFFELSE Af årsregnskabet fremgår det videre, at ledelsen ser lyst på fremtiden og er sikre på, at virksomhedens kapitalstyrke sammen med den fortsatte vækst i efterspørgslen betyder, at virk-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

somheden står godt rustet til fremtiden. Selv om regnskabet viser stor fremgang var analytikerne dog ikke helt tilfredse, idet de havde forventet et endnu større overskud - hvilket også ville have været tilfældet hvis ikke underskuddet i forædlingsindustrien havde trukket den modsatte vej. Som en konsekvens er markedets forventninger til selskabets fremtidige indtjening nu reduceret en anelse.

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

5


AF JENS NØRGAARD

FISKEMELS- OG FISKEOLIEFABRIKKERNE TÆT PÅ STORT KONSUMGENNEMBRUD Meget tyder på at Danmark efter flere års tilløb er på vej til et gennembrud i brugen af fiskeolie anvendt som kosttilskud på konsummarkedet. Efter møder mellem Fødevarestyrelsen og producentorganisationen Marine Ingredients Denmark samt de to store danske producenter TripleNine og FF Skagen tyder meget nu på, at det skal lykkes. Under alle omstændigheder lyder beskeden fra Fødevarestyrelsen, at det er op til producenterne at stille den fornødne garanti der skal sikre forbrugerne. - Der er tale om en kvantespring i forhold til den hidtil officielle holdning. Så snart vi kan stille garantien for hvordan vi vil selektere produktionen på fiskemelsog fiskeoliefabrikkerne i forhold til konsumproduktion og industriel forarbejdning kan vi søge om den endelige godkendelse, fortæller direktør Anne Mette Bæk Jespersen til FiskerBladet. Hvordan TripleNine og FF Skagen konkret vil løse spørgsmålet overvejes, men en mulighed kunne være ”Flushing” - hurtig udvaskning af rørsystemerne mellem produktionerne - en metode der

også kendes i bryggeribranchen og ved skift mellem økologisk og konventionel produktion. De nye toner i Styrelsen skal ikke mindst ses i lyset af, at man fra dansk side ønsker at producere fiskeolie til konsum på betingelser, der gælder for andre lande, herunder specielt Peru, Chile, og Island der er storeksportører på det felt ind til EU. PRODUCENTER PRESSER PÅ Det der får de danske producenter til at presse på er den

store efterspørgsel efter fiskeolie anvendt som kosttilskud. Olien indeholder umættede fedtsyrer, de såkaldte omega 3-fedtsyrer, som har dokumenterede gavnlige egenskaber for mennesker. På verdensplan er vi førende inden for feltet. Fabrikkerne havde i 2016 en samlet produktion på 48,500 tons fiskeolie. Den er fremstillet af friskfangede ferske fisk fra Nordsøen, Nordatlanten og Østersøen og til dels afskær fra konsumindustrien. Sådan fordeler tallene sig: Fiskemel- og fiskeoliefabrikkerne køber mellem 700.000 – 1 mio.

tons fisk årligt fra danske og udenlandske fiskere. Danmark har over 90 procent af EU’s samlede kvoter af proteinfisk, (det der tidligere hed industrifisk), dvs. små olieholdige fisk som tobis, blåhvilling og brisling med minimal konsum efterspørgsel. Oveni kommer fabrikkernes opkøb af ca. 100.000 tons afskær fra konsumproduktionen Herhjemme kan vi kun få lov til at producere til foderbrug, fortæller Anne Mette Bæk Jespersen videre. Værdien af fiskeolie som

Direktør i Marine Ingredients, Anne Mette Bæk Jespersen.

6

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


kosttilskud er væsentligt højere end værdien til foderbrug. Det siger næsten sig selv at der ved human brug ligger et kæmpe potentiale i værdiforøgelse for producenterne. INGEN RISIKO FOR FOLKESUNDHED Kravet til fabrikkerne er nu at der findes en løsning på hvordan man skiller den ene produktionsform fra den anden i rørsystemerne. Derudover skal der overholdes konkrete kvalitetskrav til produktion i forhold til indkomne råvarer og endelig skal der være løbende analyser af slutprodukterne. Selvom det før nævnte virker indlysende så er sagen mere kompleks end som så. Det er de nationale myndigheder der skal sikre, at producenterne lever op til EU’s regelsæt på området, det der svarer til hygiejneforordningen. De regler overholder vi herhjemme til punkt og prikke. Det på trods af at de før nævnte tredjelande har fortolket produktionskravene i EU’s forordninger på området anderledes. I tredjelandene ser man nemlig ikke nogen risiko for folkesundheden ved en mindre restriktiv fortolkning af kravene.

Strikse danske myndigheder Som en konklusion ser hverken den danske producentorganisation eller Fødevarestyrelsen nogen risiko for befolkningens sundhed ved at tillade, at fiskeolie produceret på de nuværende produktionsanlæg af enten afskær fra konsumindustrien eller direkte landinger af fersk fisk som lever 100 procent op til hygiejnekravene vedr. friskhed med mere, kan anvendes til videre fremstilling af olie til humant brug. Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har endda erklæret, at fiskeolie, som et højtraffineret produkt, ikke udgør en sundhedsfare for mennesker. Ifølge direktør Anne Mette Bæk Jespersen er det positivt, at myndighederne nu er indstillet på at ”rive” barrierene ned, så vi kan sikre en større værdi af råvarerne. Der landes betydelige mængder fisk til produktion af fiskemel og -olie i Danmark. De danske producenter hører til de førende på kvalitet i verden, og det er derfor håbet, at myndigheder og producenter i samarbejde kan sætte skub i en dansk produktion af fiskeolie til human konsum.

Dansk Fartøjsforsikring har forsikret fiskefartøjer i 125 år, og er et forsikringsselskab, der er ejet af fiskerne. Vi tilbyder: • Kaskoforsikring uden aldersfradrag ved skade • P&I samt passageransvarsforsikring • Arbejdsskadeforsikring til konkurrencedygtige præmier • Vi tilbyder også forsikring til lyst- og erhvervsfartøjer • Privatforsikring bl.a. indbo-, hus- og autoforsikring Få et uforpligtende tilbud – udfyld enten en tilbudsformular på vores hjemmeside www.dfff.dk eller kontakt en af vores medarbejdere på telefon: Jan Vest Jensen 21 78 31 45 (Nordjylland) Harry Back 20 22 97 33 (Øvrige Jylland) Michael Espersen 40 12 92 63 (Sjælland og øerne) Jesper Møller-Hansen 40 44 54 26 (Bornholm)

DANSK FARTØJSFORSIKRING A/S Vi ønsker at være kendt for: • den hurtige erstatningsudbetaling • den effektive skadesbehandling • den personlige betjening Dansk Fartøjsforsikring • Havnegade 15 • 9400 Nørresundby • Tlf. 96 31 85 85

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ OVERHALING AF DIN MOTORINSTALLATION Hos Pon Power tilbyder vi dig en gratis tilstandsvurdering, før vi giver et tilbud på top- og hovedoverhalinger af din motor, så du kan optimere dit anlæg og din drift.

Kontakt os og book en tid i dag: Kurt L. Damkjær Account Manager (+45) 40 45 93 01 kurt.l.damkjaer@pon-cat.com

www.pon-cat.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

7


AF JENS NØRGAARD

FISKEOLIE TIL KONSUM I 2018 - NY MULIGHED FOR TRIPLENINE - Så snart vi har fået udarbejdet retningslinjerne for en industriel produktion af fiskeolie som kosttilskud på konsummarkedet og myndighederne samtidig kan danne sig et billede af de nødvendige garantier for forbrugernes sikkerhed, kan vi genopstarte produktionen af fødevaregodkendt ”omega-3-fiskeolie”. Det fortæller administrerende direktør fra en af Europas største producenter af fiskemel og fiskeolie TripleNine A/S, Peter Jensen, Thyborøn. - Det er konklusionen efter et møde med Miljø- og Fødevareministeriet samt Fødevarestyrelsen. Vi har tidligere i mindre omfang produceret omega-3 fiskeolie til pharma-industrien. Det ”humane” anlæg står fortsat her på virksomheden, men indgår i dag i den daglige produktion af fiskemel og fiskeolie til foder. - Indtil 2002 var det muligt for producenter af fiskemel og fiskeolie, at levere produkter til konsummarkedet. Men efter implementering af EU’s biproduktforordning i netop 2002, var det pludseligt ikke muligt længere. Vi har derfor gennem nu 15 år forsøgt at overbevise myndighederne herhjemme såvel som i EU om det urimelige i, at vi ikke længere har muligheden. I mellemtiden er der sket en betragtelig stigning i efterspørgslen på konsummarkedet efter de vigtige omega-3 fedtsyrer, som kun findes i fiskeolier. Det er derfor at stor betydning for vores industri, at myndighederne nu har hørt på os, så vi igen får muligheden for at levere.

Inddampningsafdelingen for våd og tørstof.

- Det skal i første omgang ske på vort bestående ”humane” anlæg. Her producerer vi i dag, som på koncernens øvrige anlæg, til dyrefoder og fiskefoder segmentet. Derfor er der tale om et markant

gennembrud, nu hvor det ser ud til at vi får lov til at køre den humane produktion op igen. Kravet er et spørgsmål om at kunne adskille den ene produktion fra den anden. Det har myndighederne nu åbnet op for at vi godt kan styre via ”flushing” – (Hurtig udvaskning af rørsystemerne mellem produktionerne på samme anlæg, red.) – på tilsvarende måde udføres det i dag udenfor EU. FEDTSYRE AF FEDE FISK Af en årlig produktion på 400.000 tons fisk bliver 25.000 tons til

fiske-råolie på fabrikken i Thyborøn. Vi forventer, at en procentdel af denne mængde kan blive forarbejdet til EPA/DHA omega-3 fedtsyre, når vi går i gang med humanproduktionen. Omega-3 fedtsyren har afløst levertranen som efter anden verdenskrig var mere eller mindre obligatorisk for alle børn. Det var levertranens righoldige indhold af vitaminer der skulle bidrage til at styrke befolkningens immunforsvar overfor sygdomme. Det

Grenå trawleren ”Themis” ved lossekajen hos TripleNine i Thyborøn, hvortil den ankom med 1000 tons Brisling fanget i farvandet øst for Bornholm.

8

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


gælder også omega-3 der ud over mange andre ting er kolesterolsænkende og derfor forebyggende i relation til hjertesygdomme. BÆREDYGTIGT FISKERI Med udgangspunkt i bæredygtigt fiskeri går TripleNine koncernen efter havets ressourcer, hvor der er naturlig og rig forekomst af råvaren. Der kan forarbejdes op til 3.000 tons fisk i døgnet i Thyborøn. Det er Blåhvilling, Brisling, Sperling og Tobis – sidstnævnte i sæsonen fra 1. april til 31. juli. Da FiskerBladet besøgte virksomheden på havnen i Thyborøn var trawleren ”Themis” inde med ca. 1.000 tons Brisling fanget i Østersøen. Efter losning returnerede den straks igen tilbage til fangstpladserne øst for Bornholm. I alt fire lossesteder står til rådighed for trawlerne hos TripleNine. Gennem et virvar af rørføringer transporteres fisken direkte ind til produktionen. Det sker samtidig med

at Fiskerikontrollen gennemgår fangsterne foruden at fiskemelsog fiskeolie-koncernens egne kontrollanter gennemfører analyser både før og efter forarbejdningen til olie og mel. - Fiskene kommer direkte ind i et stort kogeri efter losning og bliver til ”fiskesuppe”, der køres gennem en presser, hvorefter massen skilles i en vådfase og en tørstoffase. Vådfasen køres gennem nogle centrifuger, hvor vand og fiskeolie skilles fra hinanden. - Fiskemelet køres på lager og analyseres for proteinindhold, fedtindhold og der udføres salmonella kontrol på alle varer, inden de forlader fabrikken og bliver sendt til kunder over hele verden, fortæller kvalitetschef Rune Madsen. Fiskeolien kommer på lagertanke hvorfra en stor del afgår med tankskibe til bl.a. Norge til brug som ingrediens i fiskefoder.

GLOBAL VÆKST Både fiskemel og fiskeolie indgår i dag som en vigtig ingrediens i fodret til akvakulturen der er i voldsom vækst. Det er især lakseindustrien i de norske fjorde, omkring Færøerne, Skotland og Chile. Oveni kommer så hele PET Food industrien med den stigende menneskeliggørelse af kæledyr, fokus på bæredygtighed og ingredienser med sundhedsmæssigt perspektiv der nærmest er eksploderet på de globale markeder. Fremtidsperspektiverne for producenter som TripleNine i Thyborøn og fabrikken i Esbjerg ser derfor lyse ud. Det får dog ikke administrerende direktør Peter Jensen til at svømme over af begejstring. - Hvordan det vil gå afhænger af sæsonen for udbud og efterspørgsel på fiskeolie. Vi håber at produktionen af omega-3 fedtsyre, på sigt, kan bidrage med

ekstra indtjening til industrien. Alt afhænger imidlertid af hvordan vi kommer ud på markedet med produktet. Konkurrencen er stor! - Får vi godkendt produktionen af fiskeolie anvendt som kosttilskud på konsummarkedet skal vi sætte ressourcer ind på at lære markedet at kende og omvendt markedet skal lære os at kende. Det bliver en stor og spændende udfordring, slutter Peter Jensen. TripleNine omsætter for 1,2 mia. kroner årligt. Ca. 95 procent af produktionen går til eksport. I Denmark beskæftiger koncernen 120 personer i henholdsvis Thyborøn og Esbjerg. Derudover ejer koncernen fiskemelsfabrikken Vedde i Ålesund i Norge og fiskemelsfabrikken Lota-protein i Chile. Hovedaktionær i koncernen er norske Koppernæs A/S i Ålesund. Derudover ejer en række danske fiskere aktier i virksomheden.

MARITIM SERVICE I VERDENSKLASSE • Overhaling og reparation af dieselmotorer, turboladere, gear og propeller • Service 24 timer i døgnet - året rundt • Værkstedsfaciliteter i Danmark, Norge og Brasilien • Stort udvalg af reservedele - nye og brugte • Salg af dieselmotorer Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde

Havnepladsen 12  9900 Frederikshavn Tlf.: 96 22 11 00  www.vms.dk Vestergaard Marine Service, DT-Interlink og VMS Technology er nu lagt sammen i ét selskab, som hedder VMS Group A/S

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

9


Den norske trawler Vea på et af sine mange besøg på Northsea Yard i Hanstholm, hvor Hanstholm Skibssmedie skulle froetage en række omforandringer bl.a. ved indtagslugen for fisk og montering af nye tromler. I baggrunden skimtes Borkumrif.

AF JENS NØRGAARD

HANSTHOLM TRAWLER BORKUMRIF Flydedokken på Northsea Yard i Hanstholm var knap nok tør efter at have løftet den 295 brt store trawler HM128 Borkumrif ud af sit rette element før 15 mand fra Hanstholm Skibssmedie, sammen med medarbejdere fra Hanstholms Elektronik, gik ombord på skibet for at gøre klar til en af de større operationer på værftet. Foruden ny hovedmotor fra japanske Mitsubishi Motors Corporation på 749 KW, skulle Borkumrif have ny propeller og gear anlæg fra Hundested Propeller samt ny hjælpemotor fra Cummins. Borkumrif var kommet til sin hjemhavn Hanstholm søndag den 12. februar, hvor der blev losset jomfruhummer og fladfisk fra Skagerrak. Togtet var et af de mindre, idet skibet normalt opererer nær Shetlandsøerne efter blandet konsumfisk. Fra lossekajen blev der forhalet til den sydlige del af havnen nær dokken, hvor alt unødvendigt under værftsopholdet blev landsat og trawlene rullet af trawlrullerne ombord. Det hele blev kørt

10

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

til rederiets ny lagerhal, hvor trawlene gennemgås og evt. repareres. Næste morgen klokken 8 bakkede Borkumrif ind i dokken med skipper og partsreder Dan Nielsen på broen. Herefter kunne løftet gå i gang. FiskerBladet overværede dokningen i bidende kulde og med is film på vandet. Det har vi ikke oplevet i mange år - fortalte en større skare af interesserede som fra kajkanten fulgte dokningen.

Der gik ikke mange minutter efter adgangen til skibet blev givet fri før el tavler fra produktionsområdet på shelterdækket samt maskinrummet lå på rad og række. I bagbords skibsside blev der klargjort til opskæring af den ”halve” skibsside, så værftets folk kunne få både den eksisterende hovedmotor en Caterpillar 3512 DITA 728 kW ud i et stykke og erstatte med den ny – en operation der kræver nøjagtig beregning og en dyg-

tig kranfører. Afstanden mellem dokvæggen og skibet er kun nogle få meter. Derudover skulle der skæres hul i ”skorstenen”, så en ny og større lyddæmpende udstødningspibe kunne installeres. MILJØVENLIGT SKIB Alt er bare større med den nye hovedmotor kom det med et skævt smil fra skipper Dan Nielsen. Til gengæld bliver vi med de forskellige tiltag om bord et miljø-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FIK NY MILJØVENLIG HOVEDMOTOR venligt skib. Det gælder også i forhold til produktionsanlæggene og isværket ombord, supplerer skippers far og medejer af Borkumrif, fisker Flemming Nielsen. Operationen og efterfølgende prøvesejlads er forløbet tilfredsstillende såvel for reder som for Hanstholm Skibssmedie, fortæller Northsea Yards foretagsomme direktør, Jesper Pedersen, der havde hovedentreprisen på opgaven. Planlægning i samarbejde med nøglepersonerne er afgørende for et sådant arbejde. Tingene skal være der til tiden ellers er det umuligt at styre processen i forhold til den tidsramme der er afsat. Seks uger har det taget at få Borkumrif gjort sejlklar igen. Det

knap 34 meter lange og 8 meter brede skib befinder sig nu et sted i Nordsøen. Skibet har dobbelt besætning på 10 mand inklusive 2 fiskerlærlinge. Dertil kommer to skibsfører, hvoraf rederen, Dan Nielsen, er den ene. NY MOTOR FLERE KRÆFTER Borkumrif er bygget hos Karstensens Skibsværft i 2001 og har fisket godt siden. I 2010 var pladsforholdene ombord dog blevet for trange specielt var pladsforholdene i lastrummet et problem. På skibet sorteres al fangst og pakkes i kasser - de fylder! I Fiskeriselskabet Borkumriff ApS – der ejer trawleren - besluttede man sig i 2010 at forlænge skibet med seks meter til de nuværende ca. 34 meter. Borkumrif gik herefter tilbage til byggeværftet i Skagen,

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

hvor alt lå klar til en absolut større ombygningsopgave. Næsten 10 år på Nordsøen havde efterladt sine spor. Det sammen med fiskernes erfaringer i forhold

til arbejdet ombord betød at fiskeriselskabet fik et næsten nyt og større skib, hvor der var taget alle mulige hensyn i forhold til bl.a. spil, arbejdet på trawldækket samt de sociale rammer i apteringen og styrhus.

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

11


Nu 16 år efter at Karstensens Skibsværft afleverede nybygningen 383, var det så hovedmotoren der stod for tur til udskiftning. Den nye Mitsubishi betød at andre dele ligeledes stod for fald. Ny og større propellerakse, ny og større propeller samt ny udstødning og strømtavler med mere. Det sidste omhandler bl.a. eftersyn af ”fabrikken” på shelterdækket og malerarbejde etc. SKIBE I KØ Skibene har nærmest ligget i kø for at komme i dokken på Northsea Yard denne vinter. Det gælder franske, tyske og danske trawlere herunder Borkumrif. Allerede den 14. marts lå den næste Hanstholm trawler i venteposition. Det var HM 424 Westbank på 18 meters længde og 7 m bredde, der skal gennemgå en større opgradering herunder forlængelse. Fiskeriselskabet Borkumriff ejes af far og søn, den 66–årige fiskeskipper Flemming Nielsen og sønnen den 40-årige Dan Nielsen. Flemming Nielsen har trukket sig helt ud af fiskeriet og overladt den daglige drift af Borkumrif til Dan, der efter et generationsskifte nu sidder på majoriteten af ejerandelene i selskabet. BLEV TRÆT AF SKOLEN Flemming Nielsen er oprindelig sjællænder mere præcist fra Nyby Havn på Røsnæs. Efter syv års skolegang blev han træt af ”bøgerne” og kom ud at fiske med en af de

Trawleren Borkumrif umiddelbart efter dokningen hos Northsea Yard. lokale på en 16 tons båd. Den blev brugt både til bundgarnsfiskeri, krogefiskeri og fiskeri med sildegarn. - Ambitionen i min meget unge alder var at komme ud på dybt vand nordpå rundt Skagen. Så jeg kom med en 20 tons Kalundborgkutter og forlod de hjemlige farvande omkring Sejerø Bugten og Storebælt. Det blev til flere hyrer på henholdsvis garnbåde og kuttere, der var rigget om til industrifiskeri. - I 1972 gik turen til Hanstholm, hvor jeg har boet lige siden. Senere mødte jeg min kone og sam-

Partsreder og fisker Flemming Nielsen ved rordysen på Borkumrif. Dysen sikrer en optimal manøvredygtighed. Læg mærke til størrelsesforholdene mellem menneske, dyse og propeller.

12

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

men har vi et par skønne børn. Efter nogle få år købte jeg min første kutter en 50 tons træbåd. Den blev skiftet til en stålbåd på 150 tons brt. seks år senere, og som sagt fulgte så Borkumrif så i 2001. Vi sidder i Borkumrif ’s store og lyse styrhus og nyder en varm kop kaffe. Ved skibets forlængelse i 2010 blev styrhuset forhøjet og flyttet længere frem på ”bakken”, hvilket gav endnu mere plads på trawldækket og en inspektionsgang i midten mellem skibets to trawlspil. Flemming Nielsen fortæller om sit spændende liv som fisker. Det sidste er sagt med forbehold, for det har bestemt ikke altid været en dans på roser. Det er et hårdt liv som fisker, men kan man klare kravene til at præstere et stykke arbejde med mange op- og nedture så findes der ikke noget bedre job med de frihedsgrader. KROPPEN SLIDES NED - Det man skal gøre sig klart er, at fiskerfaget slider på ens krop. Det mærker man ikke i de unge år, men senere rammer slitagen en som en boomerang. Jeg er 66 år og selvom jeg ejer en skøn trawler, så har jeg sagt stop og overladt dagligdagen til min søn. For mig handler det om førlighed. Jeg har kollegaer her på havnen, der er væsentlig yngre end mig, som

ligeledes er stoppet i faget. Min egen bror, der er 10 år yngre end mig stoppede ved årsskiftet og solgte sin trawler HM 127 Karen Nielsen samt kvoter. - Oveni kommer så alle lovbekendtgørelser, løbende fiskerikontrol, indrapporteringer af fangst osv. Kravet til en fisker i dag er jo nærmest en højere kontoruddannelse foruden det at lære alt om fiskeri. Senest har vi stået model til en fiskeriaftale som flere partier på Christiansborg har fået gennemtrumfet uden om regeringen. Det er til stor skade for vort erhverv. Fartøjskvoteandele FKA er ifølge FiskerBladets oplysninger lagt i et andet segment for at styrke en lille gruppe kystfiskere. Det er en lukket gruppe som med ændringerne sikre sig højere kvoteandele. - Det giver nogle voldsomme følelser hos de fiskere, der står udenfor den lukkede gruppe. Kan det være rigtigt at et pennestrøg skal afgøre fordel eller ulempe blot fordi man sidder i en lukket gruppe? Kravet må være nogle rammevilkår til gavn for hele fiskerierhvervet. Det der nu er sket kommer til at koste os andre penge, slutter Fisker Flemming Nielsen.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


NY S E U ØG DF ER OR DU DR IN GE R

TOPPROFESSIONEL SENIOR MEDIEKONSULENT SØGES ARITIME DANISH MMAGAZINE September 2016

DKK 49,50

No. 4

DKK 49,50

DANMARK Januar 2017

maritimedanmark.dk

NR. 1

19. ÅRGANG

61. ÅRGANG · MARTS 2017 NR. 3

DKK 49,50

ÆRØFÆRGERNE

TEMA

OPHUGNING

Succes skaber dilemma

Skibsdesign og rådgivning

Berge Stahl takker af

FEATURE Danish Maritime Fair 2016

DESIGN Vision of the Fjords

FEATURE SMM 2016

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

Jeka Fish satser på innovation Kerteminde i store vanskeligheder Thyborøn leverer endnu et rekordregnskab

DANMARKS STØRSTE MARITIME MEDIE, MARITIME DANMARK SØGER MEDIEKONSULENT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG UDBYGNING AF KUNDEPORTEFØLJEN. Branchen er kendetegnet ved relativt få kunder og de allerfleste kender og benytter os allerede. Der vil være både opfølgning på i forvejen gode kunder og salg til nye kunder. Du vil opleve at kunderne generelt tager godt imod dig. PRODUKTERNE VI TILBYDER ER: • Annoncer i alle former, advertorials, online historier osv. • Mediekampagner og hjælp til medieplaner • Deltagelse på den internationale maritime messe Danish Maritime Fair • Deltagelse på flere internationale messer i blandt andet Holland, Tyrkiet, Iran og flere andre som vi er eksklusive agenter for i norden. Vi lægger ikke vægt på din uddannelse, geografi eller alder.

DU SKAL KUNNE NIKKE GENKENDENDE TIL NEDENSTÅENDE PUNKTER: • Stærkt sælgergen – Du ved at det nej du lige har fået, bringer dig tættere på det næste JA. • Moden – vi søger IKKE en pistolsælger, men en der kan rådgive kunderne til den rette løsning. Det kræver at du kan sætte dig ind i kundens behov og ønsker. • Selvmotiverende – Du kan lide at arbejde hjemmefra via telefon og mail. Og du knokler på, også de dage hvor det ikke går som ønsket. • Struktureret – arbejdet kræver løbende vedligeholdelse af vores CRM-system og du skal kunne planlægge din tid selv. • Du har mod på at din aktive indsats har en direkte effekt på din indtjening - Hitraten er ret god. Du vil referere direkte til direktøren.

Arbejdssted: Hjemmekontor - evt. i kombination med et eller flere af selskabets kontorer. Løn og vilkår forhandles individuelt. Vi tager løbende folk til samtale, så stillingen er ledig så længe opslaget er tilgængeligt. Tiltrædelse hurtigst muligt. Send ansøgning samt CV til rw@maritimedanmark.dk og hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte René Wittendorff på 2889 4955. Mediegruppen Maritime Danmark står bag hjemmesiderne www.maritimedanmark.dk og www.maritimedenmark.dk, messen Danish Maritime Fair og udgiver tre fagmagasiner: Magasinet Maritime Danmark, Danish Maritime Magazine, Fiskerbladet.

Maritime Danmark udvider besætningen DANMARK DANMARK


AF JENS NØRGAARD

DANMARKS STØRSTE FISKEOPDRÆT

TIL SUSHIFISK ER KLAR I HANSTHOLM

Danmarks store fiskerihavn Hanstholm i Thisted Kommune, skriver snart historie der vil give global genlyd. Netop nu lægges sidste hånd på byggeriet af Nordeuropas første fiskeopdrætsanlæg Sashimi Royal med sushifisk på land. Det er første af ialt fire etaper af det hidtil største landbaserede saltvandsanlæg til fiskeopdræt på europæisk grund der tages i brug. Opdrættet skal i første etape huse 1.200 tons af den tun lignende Yellowtail KingFish, (Seriola Lalandi). Anlæggene placeres alle på en 35.000 kvadratmeter stor industrigrund nord for fiskerihavnen. De samlede omkostninger ved fuld udbygning løber op i ca. 250 mio. kr.

14

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Projektet følges med interesse af blandt andre Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) og Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram (EHFF). Begge programmer yder tilsammen over 30 mio. kr. i tilskud. Heraf går en del af midlerne bl.a. til DTU og Dansk Akvakultur, der skal evaluere performance på teknologien. Fisken lukkes ind i produktionsområdet i et gigantisk bassin. Det er igen delt op i et ydre og indre bassin, som derudover kan opdeles i individuelle vækstområder. For uvedkommende herunder besøgene, vil fiskeopdrætsanlægget blive hermetisk aflukket. Adgang kan kun ske gennem sluser og kun for personale, der har direkte opgaver i anlægget. Det sker for at undgå overførsel af bakterier eller sygdomme. Kravene er ganske strikse. Til gengæld kan man fra administrationsog besøgsområdet få lov at se fiskene boltre sig gennem nogle

store koøjer, ligesom det gennem monitorer er muligt, at beskue de forskellige produktionsafsnit. Sættefisk til Europa Bag udviklingen af projektet står Aqua-Partners ApS, der blev grundlagt i 1996. Et 100 procent ejet selskab af marinebiologen Bent Urup, (Cand. Scient., Ph.d.), Snoghøj ved Fredericia. Oprindelig gik han ind i aquakultur med etablering af fiskeopdrætsanlægget Maximus fra 1990 i Bedsted i Thy. Produktionsteknologien bygger på hans Ph.d. afhandling. I dag ligger ejerskabet af fiskeopdrætsanlæggene Maximus i Bedsted/Thy og Sashimi Royal i Hanstholm hos Sustainable Seafood Invest og norske Nordic Aqua Farms. Maximus er efter 25 års kommerciel drift, nu blevet renoveret, og skal levere sættefisk af arten King Fish til anlægget i Hanstholm. Det var i Bedsted at Bent Urup begyndte produktionen af små sættefisk af pighvar på 5-10 gram stk.. Sætte-

fiskene – 60.000 styk ad gangen blev eksporteret med lastbil til Spanien. Her blev de solgt til de lokale opdrætsanlæg, der vækstede videre på fisken til en markedsstørrelse på 1,2-2 kg. Vi sad på over 50 procent af hele produktionen af sættefisk i Europa, fortæller marinebiologen til FiskerBladet. Oprindelig påbegyndte marinebiolog Bent Urup en uddannelse til skibsingeniør. Senere fulgte den marinebiologiske uddannelse, hvor han skrev sin doktorafhandling indenfor marineyngel production baseret på Copepoder - små marine krebsdyr (rovdyr) – der mest af alt lever af kiselalger. Copepoder forekommer i enorme mængder i både ferskvand og havet. Her udgør de langt det vigtigste fødeemne for fiskeyngel men ædes også af voksne sild, makrel og hvaler. STØRRE VIDENSKAB BAG Der gemmer sig en større marinebiologisk videnskab bag Maximus

og Sashimi Royal. De ca. 80 moderfisk som den fremtidige produktion skal bygge på, kommer oprindelige fra Chile. De gyder nu naturligt i fire forskellige anlæg i Bedsted på Maximus med forskudt årsrytme, således at der kan produceres rogn og fiskelarver året rundt. - Til de klæggede larver danner vi et kontrolleret havmiljø med planktonsuppe, hvortil de nyklæggede larver overføres. De vokser hurtigt – efter 3 uger er de på størrelse med en fingernegel og kan modtage tørfoder. Processen lyder enkel men er det langt fra. Det er bioteknologi mere end fiskeopdræt der er tale om. Der er mange processer og funktioner der skal styres parallelt og den enkelte er forbundet med stor risiko. Der kan naturligvis ske fejl. - Planen er, at vi skal op på en produktionskapacitet på ca. 2 millioner KingFish sættefisk om året fra anlægget i Bedsted. Det varer jo nogle år før anlægget i Hanstholm

KingFish i forskole i Fiskeopdrættet Maximus Bedsted/Thy.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

15


vil være fuldt ud udbygget, hvor der så bliver brug for alle de sættefisk vi kan nå at producere i Bedsted. - Når de har en størrelse på 20 til 50 gram kører vi dem fremover til Hanstholm, fortæller Bent Urup videre, her lægger vi dem i ”vuggestuen” og ”børnehaven”. Det er den inderste ring i anlægget. Ringene kan opdeles i mange sektioner alt efter behov og vækst. Fiskene svømmer rundt i den inderste ring typisk i 5 måneder, hvorefter de flyttes over i den yderste ring for at vokse sig store de sidste 6 måneder af levetiden, hvor slutvægten er på 3 til 4 kilo. NYT VAND FRA SKAGERRAK De to ringe der udgør bassinerne i anlægget har en vanddybde på lidt under 5 meter. - den inderste og den yderste - rummer tilsammen mere end 5000 m3 havvand, der renses i det tilknyttede rensningsanlæg 2 gange i timen, således at fiskene hele tiden har optimale forhold. Nyt vand tages direkte ind via pipeline fra Skagerrak. Vandet recirkuleres ca. 150 gange, medens det løbende renses så fiskene trives. Efter endt brug, udledes vandet atter efter rensning i firmaets eget rensningsanlæg tilbage til havet. Udover at anlægget renser vandet og genbruger det, er selve konstruktionen sammensat af præfabrikerede elementer som gør, at man kan bygge dobbelt så hurtigt og billigere end konkurrerende anlæg. Teknologien blev patentanmeldt allerede i 2013. Det er firmaet Krü-

For at give fiskene de rigtige forhold, når de svømmer mod strømmen, er der installeret to store skruer.

16

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

ger der står bag leverancen af teknologien til anlægget i Hanstholm der blev patentanmeldt i 2013. Krüger er en del af Veolia, der er verdens største virksomhed inden for spildevandsrensning. Gyder for første gang i Europa Det er første gang at vi får Yellowtail KingFish til at gyde i Europa. Her har vi aldrig tidligere haft opdræt af fisken. Hidtil har man importeret fra Australien, Japan og Chile. Fisken er fantastisk i opdræt. Den vokser dobbelt så hurtigt som laks. Oveni er den fast og lys i kødet. Kravet er, at den skal leve i konstant 22 graders varmt vand. I vild tilstand findes den i Australien, hvor den flytter sig rundt langs kysten med temperatursvingningerne. Bent Urup lægger ikke skjul på at projektet i Hanstholm kan få ovenud stor betydning ned langs den jyske vestkyst. Planerne går på udvidelse og vækst på anlæggene uden på nogen måde at gå på kompromis med miljøet. De erfaringer vi allerede har høstet på opdræt af KingFish i Nordeuropa og teknologien bag ønsker flere at få del i. - Vi kan vise omverdenen, hvordan grøn teknologi er en gevinst for virksomheder og miljø, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Michel Schilling! TRE ANLÆG I THORSMINDE Netop nu kører der en proces om miljøgodkendelse i Thorsminde som meget vel kan blive det næste der sættes i drift langs den jyske Vestkyst. Der er erhvervet en mindre virksomhed i det sydlige hjørne

Her ses den yderste ring i fiskeopdrættet Sashimi Royal i Hanstholm. Dybden i bassinet er 5 meter. Selve bassinet kan ligesom den indre ring, der skimtes i baggrunden, opdeles i forskellige sektioner afhængig af produktionen. De to ringe er opbygget med præfabrikeret betonelementer, og fyldes med tilsammen 5000 m3 havvand, som løbende recirkuleres så fiskene har de optimale betingelser hvor de svømmer mod strømmen for at styrke ”muskelmassen”.

af havnen. Planen er tre anlæg på størrelse af 1.200 tons stykket, der skal opføres på en 18.000 kvadratmeter stor grund, fortsætter Bent Urup. Jeg ser det som et bidrag til lidt liv på vore havne med beskæftigelse i virksomheder, der f.eks. har udskæring af fisk som speciale. - Accepteres ideen ude på kysten kan vi til gengæld garantere en daglig levering af KingFish og andre værdifulde fiskearter uden pauser. Det betyder beskæftigelse. I Hanstholm vil etape 1 medføre ansættelse af i første omgang 9 personer. Når alle 4 etaper er etableret forventer vi at komme op på mod 30 medarbejdere alene i produktionen. Dertil skal lægges en forventet større beskæftigelse i den videre forædling af fisken i industrien.

- Fra vore danske anlæg vil vi fortrinsvis eksportere til Tyskland og Frankrig. Det er en dyr spise. Fisken koster 100 kr. kiloet ”Head of cuttet term” dvs. uden hoved. Japanerne fortærer 200.000 tons om året, så meget kommer vi næppe op på i Europa, men markedet for en stor afsætning og fortjeneste er der. SPORBAR PRODUKTION Det er koncernens nytiltrådte CEO Claus Rom, der nu har ansvaret for den daglige produktion, hvor Bent Urup udøver sin indflydelse gennem bestyrelsen, samt efter behov, fungerer som rådgiver og konsulent. Claus Rom har ud over rollen som svineproducent i Gjøl ved Aalborg igennem flere år været med i udviklingen af projekter i Gråkjær Aqua over det meste af Europa, og har således

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


en stor basis viden om anlæg til fiskeopdræt. - At opdrætte KingFish er ikke helt enkelt. Vi skal være over fisken hele tiden. Det gælder i forhold til sygdomme og kvalitet. Desværre kan vi jo ikke udstyre fisken med en chip som tilfældet er på heste, køer, får og ikke mindst grise. På trods, kan vi i fremtiden nok komme tættere på det man kan

kalde for en sporbar produktion, hvor vi via elektronik kan se hvornår fisken har fået noget at spise, hvem der har fodret osv. Hvor kan sygdom evt. være opstået. Det vil hjælpe os i vores branding af koncernens produktion! Ingeniørkunst bag teknologi Det er Gråkjær Aqua A/S og Krüger A/S der i fællesskab har implementeret den komplicerede tek-

Gråkjær og Krüger har sideløbennologi på Sashimi Royal i Hanstholm. Anlægget er et såkaldt recirde med Hanstholmprojektet solgt to lignende anlæg til lakseprokulationsanlæg med et minimum forbrug af vand dvs. under 500 duktion onshore. m3 pr. tons produceret fisk. Til sammenligning bruger de tradiFordelen ved det nye anlæg i tionelle brug på land i størrelsesHanstholm Sashimi Royal er ifølge driftschefen Thomas Sandal: orden 100 gange flere m3 pr. tons - Det er bæredygtigt og ganske produceret fisk. Samtidig muligsimpel i sin opbygning! gør konceptet at man dagligt kan slagte fisk fra anlægget, uden at Hundested 20/11/03 20:28 Side 1 de berører denPropeller øvrige produktion.

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

17


AF BENT MIKKELSEN

NYINDKØB TIL THYBORØN-FLÅDEN Det blev en international affære, da et fiskeskib blev indført til Thyborøn og et andet blev solgt til Sverige. Irland, Tyskland, Sverige og Danmark var involveret i forretningen med de to fiskeskibe, der skiftede ejere og flag. Sådan nogenlunde kan man beskrive forretningen med salget af Thyborøn-skibet Tina Jeanette, der blev solgt til Sverige og blev afløst af et nyere second-hand skib, der nu har fået samme navn og i løbet af foråret skal i fart for partrederiet i Thyborøn. Det hele var formidlet af Atlantic Shipping, der siden 1978 har virket som køb- og salgsmægler med fiskeskibe. Tina Jeanette er solgt fra Thyborøn efter godt et år ejet af partrederiet af samme navn, og en ny Tina Jeanette er indkøbt og under klargøring til sejlads under dansk flag. Det blev resultatet af en byttehandel mellem et svensk fiskerederi på Donsö, der købte i Thyborøn og til gengæld afleverede et irsk fiskeskib, der netop var indkøbt i Sligo i Irland.

18

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

Det handler om at Partrederiet Tina Jeanette A/S i Thyborøn har solgt fiskeskibet af samme navn til Kristin Fischerei Ges m.b.H med adresse i Cuxhaven. Det tyske selskab er et datterselskab af det svenske Kristin Fiskeri A/B fra Donsö. Dermed kommer Tina Jeanette, der langs kaj i Skagen har fået navnet Kristin og hejst det tyske flag agter, tilbage til

svenske ejere efter kun et årstid i Thyborøn. Det specielle arrangement følger en praksis, som det svenske rederi har haft gennem flere år og endda med flere skibe med samme navn, hvor det svenske rederi har haft skib under tysk flag. Dermed har Kristin Fiskeri A/B fået en andel af de tyske fiskekvoter og har så

kunnet udvide sin forretning i forhold til hvad, der var muligt under svensk flag. Det svenske selskabs nuværende tysk-registrerede Kristin (ex Carmona) er endnu ikke blev solgt, men er sat til salg. Såvel det tyske selskab som det svenske selskab ejes af Örjan Karlsson, Dan Albert Bergmann, Ola Hansson og Jörgen Sköld.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Karstenens Skibsværft i Skagen og er på 713 bt. Det har kapacitet til 916 kbm. i RSW-tanke. Maskineriet er et MaK-anlæg på 1.815 kW. til 14 knobs servicefart. NYT SKIB Partrederiet Tina Jeanette A/S har i en byttehandel overtaget det irske fiskeskib Aine, der var ejet i Sligo og fisket ud af Killybegs. Det havde Atlantic Shipping solgt til Kristin Fischerei Ges. i Cuxhaven, men det svenske selskab foretrak altså det danske og tidligere svenske fiskeskib i stedet for det irske ditto, idet det danske skib var tilpasset skandinaviske forhold. Det irske Aine, som nu skal gennem en renovering, der betyder at det kan sejle med en betydelig mindre besætning end under irsk flag. Der skal ændres lidt med forskelligt grej om bord og efterfølgende kan besætningen mindskes fra 11 personer under irsk flag til fire danske fiskere. - Vi har da en logistikmæssig opgave i at få tingene sat op på en måde, så vi kan sejle med en normal dansk besætning. Det er ikke noget problem, men det kræver lidt ændringer af tingene om bord, siger Jens Peter Langer. Med handelen fik Tina Jeanette ikke lang tid under dansk flag. Skibet blev indkøbt fra Göteborg i december 2015 og sat i fart i begyndelsen af 2016. Tina Jeanette har kort inden salget – og i vinterperioden, hvor det ikke har været på fiskeri, været igennem en større opgradering og opmaling hos 3xJ (Thyborøn Skibs- & Motor) i Thyborøn, hvorfor skibet i forbindelse med afleveringen blev betegnet som en mellemting mellem en nybygning og en lystyacht trods den aktuelle alder. Inden salget blev skibet rigget til med grejer til fiskeri efter tobis og brisling til industribrug. Tina Jeanette, der havde navnet Bristol, da den blev indkøbt, er bygget på et skrog, der blev leveret fra Rumænien og slæbt til Hirtshals, hvor det blev udrustet af Karlsons Skibs- & Stålservice og afleveret kort før jul i 2001. Det måler 49,9 meter efter at være blevet forlænget af

Overtagelsen og byttet mellem de to rederier fandt sted langs kaj ved Karstensens Skibsværft i Skagen, der ligesom er en rød tråd i forretningen. Den gamle Tina Jeanette blev som nævnt forlænget og dokkede hos Skagen-værftet, mens den nye Tina Jeanette er bygget af værftet i Skagen. Tina Jeanette ex Aine blev leveret fra Karstensens Skibsværft i 2003 som nybygning nr. 389. Den måler 48,6 m. i længden og 11,2 meter i bredden (mod 10,0 m i den gamle Tina Jeanette). Den er på 798 bt og har en kapacitet på 803 kbm i RSW-tanke. Den har et Wärtsilä maskineri med et udtag på 2.760 kW. Under irsk flag havde Aine havnenummeret SO 734, men skifter nu til Lemvig tolddistrikt, som Thyborøn hører under, og får nummeret L920 ligesom den netop solgte Tina Jeanette. - Jeg er fortrøstningsfuld på fiskeriets vegne og ser frem til nogle rig-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

tig gode år med et godt industrifiskeri og håber at vores fiskeriminister og EU sørger for at få lavet en samlet aftale med Storbritannien i forbindelse med deres udmelding af EU-samarbejdet, siger Jens Peter Langer. Tina Jeanette ventes at blive sat i fart med laster til fiskemelsfabrikken i hjemhavnen Thyborøn. BESTILT NYBYGNING Den røde tråd til Karstensens Skibsværft har endnu en knude, idet fiskeskipper Joseph Doherty, der solgte Aine, har bestilt en nybygning fra værftet i Skagen. Det bliver nybygning nr. 433, som bliver et 56,6 meter skib med en bredde på 12,5 meter og med 1.115 kbm. i RSW-tanke. Skibet skal afleveres hen på efteråret 2017 efter de foreløbige planer. Kristin ex Tina Jeanette forsætter den kontrakt, som den tidligere Kristin havde med fiskefabrikken Parlevliet & van der Plas i Mukran

på Rügen i Østersøen. Der leverer skibet sild og andre fisk fanget fortrinsvis i Nordsøen og som leveres bl.a. sideløbende med fisk fra to andre svensk-ejede fiskeskibe, Astrid og Rockall, der begge sejler under dansk flag. Danmarks for tiden største fiskeskib Ruth har også kontrakt med samme fabrik og leverer løbende i Mukran i Østersøen fisk fanget i Atlanterhavet. Partrederiet Tina Jeanette L 920 har adresse i Harboøre hos Brdr. Langer A/S. Selskabet ejes af brødrene Jens Peter Langer og Danny Broe Langer, der sammen ejer 75% af selskabet. De resterende 25% ejes af Jan Torp Nielsen, der er bosiddende i Roslev. I regnskabsåret 2015 har Brdr. Langers aktieselskab haft en indtægt på 10,43 millioner kroner fra det associerede datterselskab. Fællesselskabet blev stiftet i 2011, mens Langer brødrene har ejet fiskeskibe siden midten af 1980’erne.

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

19


FORLÆNGELSE PÅ STRIBE I SKAGEN AF BENT MIKKELSEN

Karstensens Skibsværft i Skagen har over vinteren skåret og skaret i fire fiskeskibe, der alle er blevet forlænget og opgraderet til en fornyet indsats i det kommende års fiskeri. De fire skibe føjer sig til den stribe af muslingeskrabere – specialskibe til fiskeri efter muslinger – som er blevet forlænget over vinteren efter, at en lovregulering gav muligheden for at bruge større skibe i det specielle fiskeri. Der er og har været travlhed i reparationsafdelingen hos Karstensens Skibsværft i Skagen, hvor fire fiskeskibe har været gennem en forvandling og er blevet forlænget. Dermed har skibenes ejere fået en øget kapacitet og dermed mulighed for en bedre indtjening i et marked, der over de senere år har vist rigtig gode tegn. I stedet for at vente flere år på et nyt skib, så har de fået mere kapacitet på nogle uger. Som det f.eks. var tilfældet med Thyborøn-skibet Aaltje Post-

20

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

ma, der i løbet af 12 uger blev til et helt nyt skib med øget kapacitet og nye spil/hydraulik og ændret styrehus-position på skroget. Forlængelserne er foretaget af Skagen-værftets reparationsafdeling sideløbende med dokninger af skibe og almindelige reparationsopgaver. Der har været et vist overlap mellem reparations- og nybygningsafdelingen, da én nybygning var forsinket i leveringen fra skrogværftet i Polen.

- Vi får tingene mingeleret på plads og søger at udnytte vor kapacitet bedst muligt til alles bedste, siger direktør Kent Damgaard, Karstensens Skibsværft. Blandt de større opgaver på værftet i øjeblikket er færdiggørelsen af kvægtransportskibet Alondra, der i begyndelsen af marts kom til Skagen efter ombygning i Gdynia, hvor der er udført en del stålarbejder på stalddæk mv. Nu skal Skagen-værftet stå for apte-

ring, finish og færdiggørelsen af skibet. AALTJE POSTMA Thyborøn-skibet Aaltje Postma er blevet forlænget med seks meter i midten af det oprindelige skrog. Samtidig er der lavet ændringer i det oprindelige layout på den måde, at styrehuset blev løftet af, mens der blev bygget endnu et halvdæk på bakken. Derefter blev det oprindelige styrehus monteret igen på toppen af det nye dæk.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


CANOPUS Fiskeskibet Canopus er registreret i Østerby på Læsø, men ejes i Frederikshavn. Skibet bliver i løbet af den næste måned hos Karstensens Skibsværft for at blive forlænget med fire meter. Dermed får Canopus en overalt længde på 24,0 meter og har uændret en bredde på 7,3 meter. Læsø-fiskeskibet er en otte år gammel nybygning fra netop Karstensens Skibsværft. Det blev leveret i juli 2009 som nybygning nr. 411 og udstyret med en MTU/Detroit motor på 298 kW. til 9 knobs servicefart.

Dermed har fiskeskipper Tamme Bolt, der ejer Aaltje Postma, fået bedre udsyn over stævnen og tillige over arbejdsdækket agter. I forbindelse med forlængelsen er skibet blevet udstyret med to nye tovtromler (flyshooter-grej) og to nye split-nettromler på agterdækket. Samtidig er der blevet installeret en helt ny hydraulik-station for at sikre driften af nye og større tromler/wincher. Aaltje Postma er bygget i 2000 i Stroobos i Holland til Tamme Bolt, der er født i Holland, men gennem en lang årrække bosat i Thyborøn. Skibet er på nu på 36,4 meter i længden og har en bredde på 8,4 m. Det er udstyret med en B&W/Alpha hovedmotor af typen 6L23/30A, der udvikler 625 kW. til 10,5 knobs servicefart. PATRICK Skagen-skibet Patrick har også været på beddingen hos Karstensens for at blive forlænget. Der blev sat en ny sektion på 3 meter ind i skibet, der primært bruges til fiskeri efter jomfruhummere. Forlængelsen betyder, at skibet nu har en længde på 24,05 meter og har en uændret bredde på 6,30 meter. Patrick – S 210 – ejes af Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen), der købte skibet i januar 2016 og indgår i Gitte Henning A/S’ flåde af mindre enheder – om end nu lidt større.

Skibet blev bygget i 1986 af Bruces Mekaniska Verksted i Landskrona, der leverede et skrog, som blev slæbt til Nexø for at blive udrustet af Sydhavnens Bådebyggeri. Det færdige skib blev leveret til fiskeskipper Mogens Beyer Pedersen i Årsdale under navnet M. H. Beyer for en pris på 7,8 millioner kroner.

Canopus blev bygget til fiskeskipper Jens Vinther Poulsen, der har adresse i Frederikshavn. Han ejer fortsat skibet, men i 2016 blev det overført til selskabet FN 234 Canopus ApS, der har samme adresse i Frederikshavn. MUSLINGESKIBE En lovændring i foråret 2016 førte umiddelbart til et boom i forlængelse af de fiskeskibe, der er spe-

cialbygget til fiskeri efter muslinger i Limfjorden og andre steder i Danmark. Skibene fik lov til at blive fem meter længere og har nu en overalt længde på 15,99 meter, som er den nye grænse. Denne nye størrelse betyder, at skibene kan have større last på rejsen og det giver umiddelbart en besparelse på brændstofforbruget. I den nuværende størrelse kan skibene skrabe den daglige andel af kvoter på én rejse i stedet for to rejser, som det var tilfældet før den nye regel. Et af de skibe, der blev forlænget, var Broberg, der var en tur rundt omkring Hvide Sande Shipyard, der vandt opgaven med at sætte de nye fem meter skrog ind i skibet. Broberg er bygget i 1992 af Hanstholm Nybyg ApS og er efter forlængelsen på 30 BT. Skibet ejes af fiskeskipper Herluf Bonde Broberg, der bor i Skive. Skibet Broberg har hjemhavn i Glyngøre, der hører under Skive tolddistrikt og som sådan er blandt de meget få, der sejler under havnekendingsbogstaverne SK.

OCEAN FREJA Nexø-registrerede Ocean Freja (R 230) er for tiden også under ombygning på værftet i Skagen. Skibet får indsat en sektion på 3,5 meter og får dermed også større kapacitet til fiskeriet efter konsumfisk. Ocean Freja er oprindelig en nybygning fra Karstensens Skibsværft, hvor derfra det i 2002 blev leveret til Grenå under navnet Mette Amalie. Efter forlængelsen bliver skibet 24,0 meter i længden og har fortsat en bredde på 7,0 meter. Ocean Freja ejes af et partrederi af fiskeskipper Kristian Barslund Jensen, Svaneke, og fiskeskipper Per Lund Hansen, Nexø, i et 50/50 partnerskab. De købte skibet i januar 2015 og udvidede dermed fiskeriet i det mindre segment og i nærområderne, hvor der også fiskes med Ocean Laura (som blev forlænget i 2010). Ellers er Kristian Barslund Jensen mest kendt for de store rejefabrikstrawlere, der fisker i Nordatlanten og i farvandet ved Grønland og Canada (der er skibe under canadisk flag).

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

21


FOREBYGGELSEN AF ARBEJDSULYKKER HAR VIRKET Arbejdsulykker i fiskeriet, især alvorlige arbejdsulykker og dødsulykker, er reduceret betydeligt. Ingen andre brancher har vist tilsvarende positiv udvikling i flere af de nordiske lande. For første gang præsenteres nu også fiskernes egne bud på hvad der har hjulpet. En ny undersøgelse finansieret af Nordisk Råd viser, at strukturelle tiltag som lovgivning og tekniske sikkerhedstiltag samt betydelige ændringer i sikkerhedsnormer, klima- og kultur, i fiskeriet, der er en del af forklaringen på reduktion af arbejdsulykker i nordisk fiskeri. Uddannelse i sikkerhed og adfærdsændringer blandt fiskerne samt udbredt brug af personlige værnemidler er andre væsentlige forklaringer. Sikkerhedstiltagene varierer lidt i form og indhold de nordiske lande imellem. I flere lande er arbejdsulykkerne mindsket markant, for eksempel i

22

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

Danmark, hvor anmeldte arbejdsulykker i fiskeriet lå knap tre gange over landsgennemsnittet for alle brancher omkring år 2000, men i 2015 var det på niveau med eller lige under landsgennemsnittet. Det nordiske samarbejdsprojekt ViFaFiN (Virkemidler i Forebyggelse af Arbejdsulykker i Fiskeriet i de Nordiske lande) har, med støtte fra Nordisk Ministerråd, undersøgt, hvad der er gjort og har virket i forebyggelsen af arbejdsulykker i fiskeriet i de nordiske lande. Projektet giver ny viden, da temaet ikke tidligere er blevet forskningsmæssigt belyst i Norden.

Udviklingen i antallet af arbejdsulykker i fiskeriet de seneste 15-20 år beskrives detaljeret for hvert af de nordiske lande, og det belyses, hvad der er sket og gjort i årene for at forebygge de tidligere mange arbejdsulykker. Det kombineres med et pilotprojekt, hvor fiskere i hvert af de nordiske lande er blevet interviewet. Fiskernes beretninger giver et indblik i, hvordan de har oplevet udviklingen i arbejdsulykker ombord på fartøjet. Mange faktorer har efter fiskernes mening haft positiv betydning, hvor især ændring i sikkerhedskulturen scorer højt i alle nordiske lande.

Samlet set viser undersøgelsen, at den positive udvikling i forekomsten af arbejdsulykker i nordisk fiskeri ikke blot udspringer af én faktor, men kan tilskrives de integrerede sikkerhedstiltag og en orkestrering af den forebyggende indsats, der har haft positiv og en bemærkelsesværdig effekt på sikkerhedsadfærd og arbejdsulykker i fiskeriet. Du kan læse hele rapporten: Prevention of accidents at work in Nordic fisheries på internetadressen: http://norden.diva-portal. org/smash/record.jsf?pid=diva2% 3A1078287&dswid=-5498

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF HJALTE ZACHAREWICZ

MERE BÆREDYGTIGT FISKERI VED KENYAS KYST I Kenya er et voksende antal bæredygtige fiskeriforeninger med til at styrke lokalsamfund og beskytte de kystnære havmiljøer. Ifølge de kenyanske myndigheder har dannelsen af fiskeriforeningerne medført en betydelig reduktion i ulovlige fiskerimetoder og nedbragt fangsten af undermålere i de områder, hvor de fisker. Siden 2006 har et stigende antal småfiskere langs Kenyas kyst meldt sig ind i lokale fiskeriforeninger, som led i et nationalt initiativ der skal styrke de fattige fiskersamfund langs kysten og beskytte fiskebestandene og biodiversiteten i landets kystnære havområder. Det har hidtil resulteret i etableringen af omkring 73 lokale fiske-

riforeninger i landet, som hver tæller mellem 50 og 500 medlemmer. Her er småfiskerne selv med til at lave planerne for, hvordan der må fiskes langs kysten og sørge for at reglerne bliver overholdt, så man formindsker stridigheder om fiskeområder og ulovligt fiskeri. Derudover har nogle af foreningerne oprettet produktion af tørfisk og egne salgshuse, hvor medlemmerne er sikret afsætning af deres fangst og samtidig bidrager til foreningens fælles kasse. - Foreningerne er blandt andet med til at styrke borgernes inddra-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

gelse i lokalsamfundenes udvikling og forebygge konflikter om fiskerettigheder. Samtidig reducerer de brugen af destruktive fiskerimetoder, som dynamit, der ødelægger koralrev og ynglepladser i de kystnære områder, forklarer Elisabeth Kiørboe, som er senior rådgiver i WWF Verdensnaturfonden, der støtter fiskeriforeningerne og de lokale myndigheders samarbejde med småfiskerne i Kenya.

I 2007 vedtog Kenyas regering at sikre landets marine ressourcer gennem en fælles og bæredygtig forvaltning af de kystnære havområder mellem myndigheder og lokale fiskersamfund. KILDE: VERDENSBEDSTENYHEDER.DK

Ifølge de kenyanske myndigheder har dannelsen af fiskeriforeningerne medført en betydelig reduktion i ulovlige fiskerimetoder og nedbragt fangsten af undermålere i de områder, hvor de fisker.

F I S K E R B L A D E T / 4· 2 0 1 7

23


Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark +

www.maritimedanmark.dk www.maritimedenmark.dk

843.498 341.874 86.266 7.500

læste artikler per måned

besøg per måned

Unikke brugere pr. måned

unikke læsere pr. dag i gennemsnit fordeler sig med 8.233 på hverdage og 5.668 i weekender

VI MÅLRETTER DIN ANNONCERING WWW.MARITIMEDANMARK.DK

NYHEDER

JOBS

BLUE MEDIA

DMF 2018

Fiskerbladet 4 2017  
Fiskerbladet 4 2017  

Færøske Bakkafrost skovler penge ind: Det går forrygende godt for det færøske lakseopdrætsselskab Bakkafrost, der i 2016 landede et overskud...