Page 1

Maritime Danmark

57. årgang · Maj 2013 NR. 4-5

Farvel til kystfiskeriet Undgik ophugning Thyborøn HavneNyt Thorsminde havn med overskud

magasinet for fiskesektoren


indhold Søren Andersen - Hanstholm Farvel til kystfiskeriet

THyborøn havnenyt Ny mand på broen Side 10

Side 4

trawleren Rebecca Steen Thyborøn-fiskeskib undgik ophugning

THyborøn havnenyt Uddybning til 9 m vanddybde i havnen Side 13

THyborøn havnenyt Thyborøn tur retur

THyborøn havnenyt Vi vil være mere udfarende

Side 6

Side 11

THyborøn havnenyt Væksten i Dansk pelsdyravl øger aktiviteterne på Langholmskajen

THyborøn havnenyt Flot startskud for renoveringsprojektet i jollehavnen

Side 9

Side 11

THyborøn havnenyt Strategi for udvikling mod 2020

THyborøn havnenyt Modernisering af Havnekontoret

Side 17

årets første tobis Fiskeri Største fiskeskib fra Christiansø Side 14

THyborøn havnenyt Blå og røde grise landes i rekordstore mængder

Side 18

Helle Ronny Svensk-ejet trawler tilbage til Danmark

Side 15

THyborøn havnenyt Forårets oprydnings kampagne på Thyborøn Havn Side 12

Side 10

selvstyrende kommunal havn Thorsminde havn med overskud på driften

Side 20

3 år som fragtskib Gammel Esbjerg trawler forlist i Karibien

Side 16

Side 22

kolofon

MaritiMe DanMark

FiskerBladet Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Danmarks ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland. Magasinet har et oplag på 4.500 som print (dec. 12) samt over 210.000 besøgende på E-magasinet. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskn-

Snedkervej 17 Vibevej 18-26 6710 Esbjerg 6705 Esbjerg VØ Tlf. 75 Tlf. 75 12 12 62 62 74 74

ingsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli ISSN 196-4194 Vibevej 18-26 6705 Esbjerg Ø Eftertryk kun tilladt efter skriftlig Tlf. 75 12 62 74

aftale med redaktionen

Bare det er ventiler Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 rw@maritimedanmark.dk

Vibevej 18-26 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 12 62 74

Annoncer Heidi B Laurberg Telefon +45 76 10 11 64 hbl@rosendahls.dk Udgiver Fax 75 12 42 74 Maritime Danmark ApS E-mail: info@danskventil.dk Esplanadenwww.danskventil.dk 30.4 1263 København K såTelefon: er det+45 os!70 20 41 55 Layout Michael Storm, Designunivers Tryk: Rosendahls A/S, Esbjerg

57. årgang · maj 2013 nr. 4-5

Farvel til kystfiskeriet Undgik ophugning Thyborøn HavneNyt Thorsminde havn med overskud

Næste nummer: 14. juni 2013

Fax 75 12 42 74 E-mail: info@danskventil.dk Fax 75 12 42 74 E-mail: info@danskventil.dk www.danskventil.dk www.danskventil.dk

Bare det er ventiler - så er det os!

Bare det er ventiler - så er det os!

magasinet for fiskesektoren


VMS Turbo

Napier KBB ABB etc.

Uafhængig Turbo service • Moderne turbo værksted i Frederikshavn • Højt uddannede turbo montører • Bænk for afbalancering af rotor • Reservedele til mange forskellige typer og fabrikater • Service eftersyn / renoveringer / reparationer • Kontakt Thomas Diget +45 22698443 / 96221100

Vestergaard Group Tlf: +45 96 22 11 00 - E-mail: vms@vms.dk - www.vms.dk

AQUA NOR 2013 InternatIOnaL eXHIBItIOn, 13-16 august, trOndHeIm, nOrWaY FOCUS ON THE FUTURE! Aqua Nor - the most important international venue for the aquaculture industry. Exhibitor, visitor or conference participant? www.nor-fishing.no

Get to know the latest and most advanced aquaculture technology. Meet practitioners from over 50 countries and expand your network. International conferences and seminars before and during Aqua Nor will focus on new research and opportunities in the aquaculture industry. The Nor-Fishing Foundation : Tel +47 73 56 86 40 mailbox@nor-fishing.no


Af Ole Iversen

Farvel til kystfiskeriet Søren Andersen er i Hanstholm Havn ved at gøre sin nyindkøbte kutter HM 52 Kansas klar til fiskeriet. Han har netop solgt sin gamle Kansas, solgt sin kvote og meldt sig ud af kystfiskerordningen. Og dermed har endnu en fisker forladt ordningen der i 2007 havde 360 skibe tilmeldt, men hvor kun 171 fartøjer er tilmeldt i 2013.

4

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

M

ængderne af dagfanget fisk ved kysterne er drastisk dalet de senere år, og det har ramt de mindre fartøjer drastisk, typisk en mands fartøjer. Der er ikke længere de muligheder for at drive kystfiskeri som der var for få år tilbage. Og den kystfiskerordning der skulle sikre overlevelsen for det traditionelle kystfiskeri, er i stedet blevet en møllesten for de fiskere der har fisker dagfanget fisk tæt ved kysterne. Det er især den nye stramning af kystfiskerordningen der har betydet de mange farvel fra fiskerne. Tidligere kunne man leje sine kvoter ud til alle andre fartøjer og fangstrejsetiden måtte være tre døgn. Nu må fiskene kun lejes ud til andre i kystfiskeri og fangst tiden må kun være et døgn. Og det gør kvoterne nærmest værdiløse, siger Søren Andersen, der i 2012 havde 18 tons torsk, 5 tons rødspætter og 2 tons blandet. For 4 år siden havde jeg i øvrigt 25 tons torsk, - min kvote er skrumpet. - Der er jo ingen mening i at leje kystfisk ud der ingen værdi har, til andre kystfiskere. Det kan enhver sige sig selv. Før kunne jeg få en god pris for de torsk jeg havde, som jeg ikke selv kunne fange, - op til 22 kroner kiloet var muligt og det kunne betale sig. I dag er det nærmest umuligt at leje sine fisk ud i kystfiskerordningen. Man skal huske på at det at leje sine fisk ud, for en kystfisker samtidigt er en slags forsikring, hvis man skulle blive syg eller uarbejdsdygtig i

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi laver alt inden for: Hydraulik reperation & systemdesign Fremstilling af spil & tromler Service på motor & fremdrivning Smede- & konstruktionsarbejde

en periode. Når fisken ikke kan lejes ud, så er ens situation som kystfisker for usikker. Det er også en af grunden til jeg forlader ordningen. Den større og noget billigere kutter markerer en ny tid for Søren Andersen, der har haft egen kutter siden 1984 og altid fisket som kystfisker, eller madpakke fisker, som nogle kalder de fiskere der tager ud og er hjemme samme dag. Nu er garnene hevet ombord til jagten på ukvoterede arter i Skagerrak, ikke Nordsøen, for der mister vi vore garn til bom trawlerne. - Jeg har de sidste par år fisket en del krabbekløer. I 2010 fangede jeg 3,5 tons kløer og med krabbeknuser og et skib der er indrettet til fiskeriet efter krabber, er det en ganske god forretning. Men det er efter min mening kedeligt fiskeri, og jeg vil nu også forsøge at fange pighvar og havtaske som også er ukvoterede arter. Og så vil jeg genleje den smule rundfisk jeg kommer til at fange. For Søren Andersen starter sæsonen snart med pighvargarnene som skal stå i 3-5 dage to timer ude. Det bliver en anden tid. Det bliver mere roligt. Nu er min gæld mindre og jeg tror på denne form for fiskeri som et alternativ. Men kystordningen er fortid for mig i hvert fald, slutter Søren Andersen, fra Hanstholm.

Hvide Sande Skibssmedie A/S sa

ma en s rbe eri jds øs pa rtn e

Nordhavnskaj 9-11 DK-6960 Hvide Sande WWW.HVSS.DK r

+45 97 31 18 22

Vag

t

v ser

ice

TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

David Brown Hydraulics Danmark A/S Fuglebækvej 3D DK-2770 Kastrup Tlf. (+45) 3251 4015 info@davidbrownhydraulics.dk www.davidbrownhydraulics.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

DAVID BROWN H Y D R A U L I CS

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

5


Af Bent Mikkelsen

Thyborøn-fiskeskib undgik ophugning Et 1971-bygget fiskeskib, der har ligger oplagt i nogle måneder langs kaj i Thyborøn, undgik at blive sejlet til Grenå for ophugning. I stedet blev skibet købt af fiskeskipper John-Anker Hametner Larsen og sat i stand for at blive sat ind i fiskeriet efter tobis på den nye udvidede kvote.

S

ådan nogenlunde er historien om Thyborøn-trawleren Rebecca Steen, der har sejlet siden den i oktober 1971 blev afleveret fra det hedengangne Nordsøværftet i Ringkøbing. Egentlig var det ventet at skibet efter den seneste oplægningsperiode i Thyborøn ville blive solgt til ophugning og dermed forsvinde fra markedet, men det blev anderledes. ”Ja vist er den gammel, men alle skibe er gamle i dag”, siger fiskeskipper John-Anker Hametner Larsen. Jeg fik tilbudt skibet via

6

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

banken og så muligheden for at udvide flåden med endnu et skib til nu i alt fem enheder. Det spiller absolut også en rolle, at jeg havde et par gode folk, som jeg er sikker på kan få et ordentligt skib ud af Rebecca Steen. Så selvom det er et gammelt skib så har det mange gode elementer, som f.eks. en forholdsvis ny hovedmotor med et godt pæletræk. Så alt i alt ved at investerer en sum penge, og jeg siger ikke hvor mange, så får vi endnu et skib og ikke at forglemme fire nye arbejdspladser i Thyborøn. Det er vi da noget stolte af, siger John-Anker Hametner Larsen.

Skifter navn Rebecca Steen, der når alt papirarbejdet er overstået skifter navn til Silje Hametner, har efter overtagelsen været gennem en opgradering overalt. Der er har været omkring 10 smede i gang med at fikse maskinrummet op til det nye liv som industritrawler med henblik på tobis-fiskeri. Der er brugt en del penge på at opgradere apteringen med bl.a. nye hvide-varer i kabys og messe, ligesom alle køjer er blevet udstyret med nye madrasser. ”Der var ligesom behov for nyt grej overalt indenbords. Folkene skal sove ordentligt i

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


rene omgivelser og derfor var det kun at få en container op langs siden og få smidt det gamle brugte i land og få købt noget nyt. Jeg er af den overbevisning, at jo bedre folk har det om bord des bedre bliver det arbejde de udfører og den måde som de behandler alting på om bord. Derfor er det en rigtig god investering at fylde nyt grej på apteringen. Der er også blev brugt en del vaskevand og sæbe for at gøre skibet pænt igen efter flere måneders oplægning uden varme etc. Rebecca Steen er også ændret i lastrummene ligesom fiskegrejerne er skiftet. Såvel lastrum som grejer er ændret fordi der nu skal fiskes efter tobis og andre industri fisk. I den seneste rolle blev skibet brugt til hummerfiskeri i Skagerrak. ”Det er klart at vi skal have nogle grejer med betydelig mindre netmasker end tidligere, men den slags klarer vi nemt i Thyborøn”, siger John-Anker Hametner Larsen. Selvom hovedmaskinen, en John Deere, ikke har mange timer på uret har det alligevel

krævet et grundigt eftersyn før skibet blev sat i drift. Det samme gælder skibets kommunikation. Der blevet installeret satellit telefon og nye søkort etc. Endelige har skibet været på bedding for at blive renset i bunden efter oplægning og der er påsat nye zinkklodser. ”Selvom vi har været hurtige til at få skibet klart omkring skæringsdatoen 1. April, hvor de nye udvidede kvoter på tobis blev frigivet, så har skibet endnu ultimo april ikke været til søs for at fange tobis”, siger John-Anker Hametner Larsen. Det hænger sammen med de kolde vejr, som Danmark og de omliggende farvande har oplevet i denne vinter. Det har betydet at vandet er koldere end normalt og derfor graver tobisen sig ned i havbunden og gemmer sig i venten på bedre vejr – så at sige og dermed varmere vand før de kommer frem fra gemmerne. Derfor har alle industri-trawlerne, der har satset på tobis fiskeriet endnu ikke haft nogen fiskedage og har endnu ikke landet en eneste last fisk til fabrikken i Thyborøn. Det er dog et spørgsmål om tid før det sker.

Silje Hametner ex Rebecca Steen har fået Morten Kirkedal som skipper om bord. Han kommer med en solid erfaring fra fiskeri efter såvel konsum som industri fisk. Han har virket i erhvervet siden 1985. ”Vi er i en lidt hektisk fase lige nu, men det skal nok blive et godt skib når vi har fået ryddet op og fået lavet de ændringer, som vi synes der skal til for at få skibet til at fungere”, siger Morten Kirkedal (42 år). John-Anker Hametner Larsens rederi har som nævnt fem skibe med indkøbet af Rebecca Steen (Silje Hametner). De tre skibe har et pigenavn, som fornavn og Hametner som efter navn. Eneste undtagelser er trawleren Grethe Hviid og Susanita. Den har navn efter rederens mor. Susanita har fået navn efter Anker Hametner Larsens to søstre. De øvrige enheder er Marie Hametner, der har navn efter Anker Hametner Larsens farmor og Lykke Hametner, der har navn efter Anker Hametner Larsens datter. Silje er søsterens datter. FORTSÆTTES >

Salling PlaSt Producerer trykrørSfittingS i Peh 

Idrætsvej 22 • DK-9681 Ranum • Tel. +45 9666 8300 • Fax. +45 9666 8311 • info@sallingplast.com • www.sallingplast.com -

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

7


”Jeg synes også hun skulle have sit navn på et skib, så står det ligesom lige mellem os”, siger Anker Hametner Larsen. Sidste eksisterende fra Nordsøværftet Silje Hametner ex Rebecca Steen blev bygget af Nordsøværftet i 1971 som nybygning 61 og er i dag den sidste af de store trawlere fra værftet som eksisterer. Ved leveringen i oktober 1971 havde skibet navnet Lady Bird og blev for en sum på 950.000 kr. leveret til et partrederi med fiskeskipper Regnar Sørup i spidsen. Kontraktprisen var dog uden hoved-

8

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

motoren, en Callesen diesel, som blev leveret af rederiet. I årene frem til 1982 skiftede skibet flere gange hænder i Esbjerg, men stadig med samme navn. I 1982 kom hun til Hirtshals og blev til Mette Elisasen. I 1990 kom det til Hanstholm og blev til Berit Jane og i 1992 kom det efter auktion til Thyborøn og blev til Jeanette. I 2004 blev det til Linette og i 2011 til Linette II for at blive til Rebecca Steen senere i 2011. Nogenlunde samtidig blev den nuværende hovedmotor installeret ved Hanstholm Skibssmedie. Over årene er det oprindelige skib blevet moderniseret inklusive shelterdækket og har i den aktuelle

version plads til 210 kbm. i underlasten og 130 kbm på shelterdækket. John-Anker Hametner Larsen blev i 2011 hædret med Thyborøn Havns initiativpris for hans flittige, dynamiske og arbejdsomme natur, der har været medvirkende til at rederiet er vokset fra et skib til nu fem skibe over en periode på kun tre-fire år, og dermed er han er værdig ambassadør for Thyborøn Havn, som det blev sagt af havnedirektør Jørgen Buhl ved prisoverrækkelsen.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Fiskerbladet Maj 2013

Væksten i Dansk pelsdyravl øger aktiviteterne på Langholmskajen - hvor der losses fiskeafskær og frosset blåhvilling Danmark er verdens største producent af minkskind. Det skyldes bl.a. at vi har et ideelt klima til minkavl, og at der desuden er adgang til friskt foder lavet af gode råvarer. Råvarer til foderet baseres bl.a. på animalske proteiner fra fisk og slagteaffald.

Danske Pelsdyravlere forbruger hvert år i omegnen af 700800.000 tons foder, så potentialet for hyppigere anløb af skibe med fiskeafskær og frosset blåhvilling er afgjort tilstede. Holstebro Pelsdyravl forbruger alene 120-130.000 tons foder eller hvad der svarer til 350 tons om dagen, men selvom

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

der netop på denne tid af året losses stadig større mængder af foder på Langholmkajen, så udgør fiskeafskær og frosset blåhvilling stadig en alt for lille andel af det samlede danske foderforbrug. Udfordringerne er dog iflg. Michael Lodahl fra Thyborøn

Frysehus, at skaffe tilstrækkelig med råvarer fra f.eks. Island, Færøerne og Irland, samt at skabe rammerne for et passende bufferlager. Både leverandør og slutkunde efterspørger større fryselagerkapacitet, så sæsonen ikke behøver være så komprimeret.

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

9


Modernisering af Havnekontoret - Løfter betjeningsniveauet ganske betragteligt Ombygning af havnekontoret er nu tilendebragt og det er til stor glæde for alle medarbejdere – og forhåbentlig værdsættes det også af Havnens brugere når de har deres gang på kontoret. Undervejs i projektet har havnevagten anvendt et arkivrum som midlertidigt havnekontor, så det var naturligvis med stor fornøjelse, at vagten kunne indrette sig i de moderniserede lokaler. Havnevagten har i længere tid været indrettet utidssvarende, men det er der nu rettet op på, idet de nye lokaler er funktionelt indrettet, teknikken er opgraderet og lokalet er blevet lyst og indbydende for havnens brugere. Havnevagten opfordrer derfor alle vores kunder til at lægge vejen forbi og besigtige det nye lokale.

Ny mand på broen Lars Kjeldsen, Thyborøn er fra april ansat i Havnevagten og vil efter introduktion til arbejdsopgaverne indgå i døgnvagten.

som fiskeskipper og 18 år som fisker. Lars er både opvokset og bosiddende i Thyborøn, så Havnen kender han allerede.

Lars er et kendt ansigt i Thyborøn og har som faglig ballast ikke mindst sin uddannelse

Vi håber alle vil tage godt imod Lars og at hans indsats vil blive værdsat.

10

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi vil være mere udfarende og forstærker derfor indsatsen på salgs- og marketingområdet Lars Sylvester er 2.april tiltrådt en nyoprettet stilling som salgs- og marketingchef. En stilling der tager sit udgangspunkt i Thyborøn havns ambitiøse strategi for fortsat vækst og udvikling. Lars er 48 år, har en shipping uddannelse, salgs- og udviklingserfaring i transportbranchen på ledelsesniveau såvel herhjemme som i USA og har siden 2002 været beskæftiget med salg, markedsføring og forretningsudvikling i eget reklamebureau samt hos GASA i Odense. Lars Sylvester og hans kone er begge Fynboer og agter naturligvis, at bosætte sig her på egnen.

Thyborøn Havn har gennemgået og arbejder fortsat med en række større anlægsprojekter, alt sammen med det formål at forbedre og fremtidssikre kapaciteten på havnen. Vores strategi- og analysearbejde viser med alt tydelighed, at vi er særdeles attraktive som service, udskibnings- og depothavn for mange forskelligartede aktører og disse muligheder skal nu forfølges med ny energi. Vi ser derfor med ansættelsen af Lars Sylvester frem til, at den nuværende ledelse suppleres med en udfarende profil og en fortsat udvikling af det gode samarbejde med havnens nuværende brugere.

Flot startskud for renoveringsprojektet i jollehavnen FLAG-tilskud på 200.000 kr. og 75.000 kr. fra Lemvig Kommune Det var med stor tilfredshed Beddingshavnens Bådelaug kunne konstatere, at ansøgning om tilskud til projektet hos såvel FLAG samt Lemvig Kommune havde båret frugt. Dog kunne konstateres, at tilskuddet fra FLAG var noget mindre end forventet, grun-

det en stor mængde ansøgere til puljen, hvorimod Lemvig Kommune støttede projektet som forventet. Projekteringen er igangsat og forventes udbudt i indbudt licitation blandt lokale håndværkere indenfor kort tid. Projektet forventes afsluttet hen over efteråret 2013.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

11


Strategi for udvikling mod 2020 - Thyborøn er et attraktivt sted at drive virksomhed Havnebestyrelsen har vedtaget en ny strategi. Med strategien lægges de overordnede linjer for, hvordan vi ønsker at Thyborøn Havn skal udvikle sig frem mod 2020. Vi ser stort potentiale for fortsat udvikling og vækst på Thyborøn Havn. Strategien udgør sammen med Thyborøn Havns masterplan det samlede beslutningsgrundlag for havnen fremover. I masterplanen defineres hav-

nens langsigtede arealdisponering og planlægning af infrastrukturen. Strategien opstiller de overordnede mål og pejlemærker. De konkrete initiativer uddybes i løbende handlingsplaner i tæt dialog med havnens brugere. Det er samtidig vores håb, at strategien kan inspirere til nytænkning og være en ramme for spændende initiativer på havnen.

Vision Thyborøn Havns vision (hvad vil vi gerne opnå): Thyborøn Havn - regionens maritime kraftcenter i vest. Gennem konkurrencedygtig infrastruktur og service skaber vi de bedste rammer for fiskeri samt gods- og erhvervsvirksomhed.

Mission Thyborøn Havns mission (hvorfor er vi her, hvad er det vi gør): Gennem udvikling og vækst af Thyborøn Havn gør vi området til et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads. Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

12

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


1

9,0 m i yderhavn, ved Langholmkaj og Nordsøkaj

2

7,5 m ved Svanholmkaj

3

9,0 m ved Limfjordskaj 6,0 m ved Sydhavnskaj

Uddybning til 9 m vanddybde i havnen Bevilling på 35 millioner kr. skaber helt nye muligheder myndighedsgodkendelserne ligger lige på trapperne. En del af det opgravede bundmateriale – de øverste ca. 60 cm, estimeret til 50.000 m³ - karakteriseres som forurenet og skal deponeres i depotet ved Rønland. Det dybere liggende, uberørte materiale – estimeret til 500.000 m³ - karakteriseres som rent og skal klappes på en klapplads i Nordsøen ca. 2,5 km vest for Agger.

Vi glæder os til arbejderne kommer i gang. Der indhentes nu prækvalifikations tilbud fra uddybningsfirmaer i Europa, og der er god interesse blandt de større firmaer. Derefter anmodes udvalgte firmaer om tilbud på udførelse af opgaven, som ventes at strække sig hen over efteråret 2013 og muligvis foråret 2014. Der uddybes generelt til 9 m vanddybde. Dog kun 7,5 m ved Svanholmkaj, der kun er konstrueret til denne dybde.

Når projektet er tilendebragt vil det helt åbenlyst gøre forholdene bedre for de større fartøjer. Særligt ved Limfjordskaj, hvor der er ønske om at anvende større skibe for indsejling og lastning af søral og grus, ved vi at uddybningen imødeses med stor glæde af vore kunder.

BVreklame.dk

Havnen blev i havnepakke II bevilget et tilskud på 35 mio. kr. som anvendes på 3 forskellige projekter. Det største er realisering af et længe næret ønske om større vanddybde i flere af havnebassinerne – estimeret til 26 mio. kr. Derudover er en del af midlerne reserveret til forstærkning af Sydhalen og slutteligt et forprojekt for fremrykning af ydermolerne. Uddybningsprojektet er forberedt igennem nogen tid, og

vestjyskbank.dk/thyborøn

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

13


Thyborøn tur retur - rapsprodukter den ene vej og søral den anden! Med 5-6 anløb i måneden fra Irland, Færøerne og Island er der selvsagt et stort potentiale i at udnytte skibenes kapacitet til udgående last. De respektive rederier og frysehuset er indtil videre lykkedes med, at finde en løsning til håndtering af roepiller, grønpiller, minkkorn og

træpiller der sækkes op i big bags og udskibes på paller. Kapaciteten på de skibe der losser fiskeafskær og frosset blåhvilling er meget forskellig og spænder over 1300, 1500, 2000 og 3500 tons. Det giver selvfølgelig visse udfordringer med at finde en passende returlast, men

der begynder efterhånden at tegne sig et mønster til en decideret sejlplan - og det vil afgjort gøre opgaven noget lettere. Og det faktum at der fra Thyborøn havn distribueres søral i store mængder gør det ekstra interessant at kigge på mulighederne for at udnytte ind- og

udgående transportmateriel på den mest optimale måde. 3. uge i april udskibes der i hvert fald mere end 1000 cbm big bags med godsoprindelse på Nordfyn og en stor del af de biler der lossede ved frysehuset kunne kort derefter hente et returlæs med søral i Sydhavnen.

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

14

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Blå og røde grise landes i rekordstore mængder - og den attraktive rogn er populær som aldrig før Ved de farvede grise, som de typisk kaldes her på egnen, forstås naturligvis den blå kulso og den røde han - stenbideren. Navnene til trods er fiskene og især kulsoens rogn en meget populær spise hos folk med hang til havets delikatesser. Nogle kalder sågar stenbiderogn for nordens kaviar. Med en sådan sammenligning, har der da heller ikke været de store problemer med, at få afsat hverken rognen eller fiskene til fornuftige priser. I 2012 blev der landet ca. 1000 kulsøer, 1000 stenbidere og 1 ton stenbiderrogn. I 2013 er der ved redaktionens deadline, 2-3 uger før sæsonen stopper ind-

Rev Erik Bonde-q

05/08/05

Erik Bonde

til videre landet 7000 kulsøer, 8000 stenbidere og hele 5 ton stenbiderrogn. Flåden der henter fangsten hjem består af 12-15 mindre fartøjer, hvoraf blot 4-5 er registreret til erhvervsfiskeri og resten som bierhverv. En række af erhvervsfiskerne er i år begyndt, at tage rognen af kulsoen før de lander fangsten, men ellers opkøbes fisken normalt af Wellfish og andre tilsvarende aktører. De formidler og håndterer herefter salget ud imod de kvalitetsbevidste fiskehandlere og i sidste ende gourmetrestauranterne rundt omkring i de større byer.

9:49

Side 1

Registreret Revisor FRR

Venøvej 3 . 7680 Thyborøn Havn . Telefon 97 83 19 00 - 97 83 14 94 Telefax 96 90 00 80 . E-mail: erik@erikbonde.dk . www.erikbonde.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

15


Forårets oprydnings kampagne på Thyborøn Havn - vi opfordrer alle til en fælles indsats Thyborøn Havn vil også i 2013 gennemføre en oprydningskampagne på havnen, som det næsten er blevet en god tradition. Vi er alle stolte over Thyborøn Havn og den store aktivitet der foregår her. Det må gerne kunne ses at havnen er en arbejdsplads – men på en velfungerende arbejdsplads hersker der også en god systematik og god orden gør det lettere for os alle at udføre vore opgaver. Vi vil opdele Havnen i flere områder, hvor der så sættes ekstra fokus på at vi i fællesskab får lavet en grundig forårsrengøring. Det plejer heldigvis at få stor opbakning fra virksomhederne og resultatet er en fornøjelse for alle. Hvis man har problemer med oprydning eller ligger inde med driftsaffald fra skibe, kan man kontakte vore servicemedarbejdere i området eller havnevagten på telefon nr. 9783 1188, og Thyborøn Havn vil så, hvis det er muligt, yde fornødent assistance.

vil blive fjernet og opbevaret ved Cheminovas ludtank i 3 måneder, hvorefter det vil blive destrueret, hvis vi ikke har fundet en ejer. Det gælder også alle trawl på trawlstræk, på ”Marken” og oplagt grej på alle Havnens arealer, også foran de forskellige redskabshuse. Den aflåste Skovlplads er i god orden, men hvis der er skovle på andre på havneområder, der ikke er behørigt mærket op,

skal det naturligvis også bringes i orden. Thyborøn Havn vil i samme oprydningskampagne henstille til areallejere på Havnen om at rydde op på deres arealer, så Havnen igen kan fremstå opryddet og indbydende for alle brugere. Så håber vi naturligvis også at vi meget snart får ”ordnede forhold” på Nordsøkaj og kan glæde os over en flot ny kaj

– vi må indrømme at vinteren har gjort at små forsinkelser er blevet til et meget langstrakt projekt. Det vil vi gerne undskylde – og gøre vores yderste for at det ikke gentager sig ved fremtidige havneprojekter. Vi glæder os til oprydningskampagnen og opfordrer alle til at trække på vores hjælp, hvor det er muligt.

TripleNine tlf. 7912 0999 Mandag-fredag kl. 09.00-15.00 Vægten tlf. 9690 0432 eller Kristian Lilleøre tlf. 2023 2483 Christian Bisgaard tlf. 2177 5999 Tilmelding via fax 9690 0434

I forbindelse med oprydningskampagnen er det ekstra vigtigt, at alt oplagt grej på Havnens arealer er behørigt afmærket. Grej der ikke er afmærket

16

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Af Bent Mikkelsen

Thorsminde havn med overskud på driften Thorsminde havn kom godt ud af det første år som selvstyrende kommunal havn og ser pæne perspektiver for fremtiden.

D

en kommunalt selvstyrende havn i Thorsminde kom fornuftigt ud af det første år under den nye status og det første år efter tiden som statshavn. Det blev til et overskud på 201.285 kr. ”Det er alt taget i betragtning et fornuftigt resultat, siger havnechef Leif Jensen. Det er jo et krav, at vi som selvstyrende kommunal havn udviser et overskud, da vi ikke kan modtage kommunale driftstilskud, så på den måde er vi lykkedes ganske godt. Videre ser jeg perspektiver for de kommende år, som gerne skulle styrke vore muligheder for indtjening. Det aktuelle overskud kommer fra de to ben, som havnen står på: Fiskeri og indtægter fra landing af fisk samt indtægter fra arealleje. På fiskerisiden kunne havnen konstaterer et plus på landing af fisk . Således blev det i 2012 til 1.358 tons, hvilket var et plus på 16 % i mængden, men indtægterne var vigende fordi værdien af den fisk, som blev landet i Thorsminde var fire procent lavere end året før. Det er dog allerede ændret i de første måneder af 2013, hvor der er stigende landinger og med en stigende værdi af de landede fisk.

Et skib mere I fiskeriet i Thorsminde er der kommet et skib mere til den lokale flåde, men måske vigtigst af alt er, at den aktuelle flåde har været gennem et generationsskifte. Således er der ikke længere fiskere i Thorsminde over 50 år (som ejere af fiskeskibe). ”Det giver os en indikation på at det bliver nogenlunde stabilt i de kommende år, hvis ellers de øvrige omstændigheder som kvoter o. lign forbliver på de aktuelle niveauer”, siger Leif Jensen. På Thorsminde havn andet forretningsområde – arealleje – er der i øjeblikket en del planer for nye aktiviteter i såvel havnerelateret erhverv som andre erhverv som f.eks. turismen. ”Vi må nok erkende at vi næppe bliver en trafikhavn i traditionel forstand med næsten intet opland og i øvrigt et opland, der er et Natur 2000-område, siger Leif Jensen. Men vi kikker da på en række andre tiltag, og vi har flere ting på vej gennem godkendelsessystemet med VVM undersøgelser (på grund af Natur 2000). Vi har ret store arealer i Thorsminde Havn og dem skal vi ganske enkelt udnytte bedre og dermed skaffe bedre indtjening”, siger Leif Jensen.

”Jeg tror ikke på at vi kommer til at udskibe vindmøller eller dele til vindmøller fra Thorsminde. Dertil er havnen for besværlig at anløbe for større skibe, men jeg tror bestemt på at der kan blive plads til service virksomheder, der skal servicere de opstillede møller, og ved at bruge netop Thorsminde kunne sejltiden mindskes i forhold til sejlads fra andre havne på kysten”, siger Leif Jensen. Thorsminde er i høj grad et turist område (ferielejligheder, sommerhus og byhuse solgt til fritidsbrug) og det har været med til at trække folk til havneområdet når der har været lavet events. ”Den slags kunne godt være nogle af de fremtidige muligheder for Thorsminde Havn”, slutter havnechef Leif Jensen. Statussen som kommunalt selvstyrende havn har betydet, at den politiske indflydelse i havnens bestyrelse består af to politikere fra byrådet i Holstebro (Thorsminde hører til i Holstebro kommune) ud af en bestyrelse på fem personer.

En af disse muligheder er at blive en slags ser”Det har i høj grad noget med hvilke typer fisk, der landes og naturligvis den aktuelle vicestation til kommende havvindmølle parker Hundested Propeller 20/11/03 20:28 tilSide 1 efterspørgsel”, siger Leif Jensen. søs i farvandet nord for Thorsminde.

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

17


Af Bent Mikkelsen

Største fiskeskib fra Christiansø Næsten så lang væk fra hjemhavnen, som man kan komme holder industri trawleren Pernille-Kim til i venten på at sejle ud på årets første fiskeri efter tobis.

S

tedet er Thyborøn, hvor Pernille-Kim trods hjemhavnen Christiansø holder til hele året rundt. Der er en helt naturlig forklaringen på, at Pernille-Kim holder til i Thyborøn og har hjemhavn på Christiansø nemlig den forholdsvis enkle: Skipper og ejer af Pernille-Kim, Jens Thorbæk, er barnefødt på Christiansø.

”Skibet har sejlet med Thyborøn som hjemhavn, men på et eller andet tidspunkt kom jeg til at tænke på min føde ø og sådan lige kom tanken om at hjemskrive skibet på Christiansø, der er Danmarks østligste punkt”, fortæller Jens Thorbæk. Det har ingen som helst betydning for fiskeriet eller for kvoterne. Det er kun for

- pumper til alle formål

Stort lager af pumper og reservedele... Levering fra dag til dag!

Mogens Hjermitslev Tlf.: 40 18 58 25

IMPORTØR I DANMARK: Columbus Marine A/S • Telefon 4619 1166 • E-mail: columbus@columbus-marine.dk

Nordvestkajen 27 - 9850 Hirtshals - Tlf. 98 94 58 25 - Fax 98 94 58 74 E-mail: info@tormotrawl.dk - www.tormotrawl.dk

Annonce FiskerBladet.indd 1

18

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

4/19/2013 9:48:56 AM

Jesper Hjermitslev Tlf.: 26 25 68 25

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


at få mig til at føle mig mere hjemme hver gang vi er på havet for at fange fisk.

to pensionist-joller samt R 252, der har navnet Ramona. Det er en 13 bt kutter, der er ivrig laksefisker og som er bosat på øen.

”Det er desværre ikke sådan at vi betaler skat i vor hjemhavn (som er skattefri og under helt særlige regler), men det må vi i Lemvig Kommune, hvor Thyborøn hører til. Som født på øen har jeg personligt en præference til at kunne søge om permanent bopæl på øen og i den sammenhæng skader det næppe at sejle med Christiansø som hjemhavn, men forretningen er altså registreret i Thyborøn, siger Jens Thorbæk.

Største skib efter Pernille-Kim er passagerskibet Ertholm, der siden foråret 1967 har sejlet mellem Bornholm og Christiansø med turister. Ertholm er på 36,1 meter og på 220 bt.

Pernille-Kim hører til flåden af industritrawlere med base i Thyborøn og skibet og dets skipper ventede ved redaktionens slutningen i midten af april på varmere vejr for at fiske tobis i en kommende sæson, hvor kvoten er øget betydeligt. ”Lige i disse dage venter vi på meldingerne fra vore kolleger, der er stået til havs”, fortæller Jens Thorbæk. En række Thyborøn-kuttere stod til søs straks i begyndelsen af april, da kvoten blev frigivet, men måtte sejle tilbage, da det blev konstateret at vandet var for koldt til tobisen, der graver sig ned i havbunden. Nogle uger senere sejlede endnu et hold trawlere af sted for at prøve om det nu er muligt at fiske den lille olieholdige fisk. Pernille-Kim er Christiansø’s suverænt største skib. I kategorien fiskeskibe er der registreret tre enheder udover Pernille-Kim. Det er

Pernille-Kim er på 399 bt og måler 39,4 meter i længden. Skibet er bygget i 1988 af Johs. Kristensens Skibsbyggeri A/S i Hvide Sande og leveret til den lokale fiskeskipper Mogens Opstrup under navnet Lasiry. Derfra blev skibet i 1995 solgt til Jens Thorbæk i ThyLF ventilation_Q 11/01/05 8:53 Side 1 borøn. Skibet blev i 1996 forlænget til de nuværende 39,4 meter.

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 • 34700 Næstved • Tlf. 5555 777722224444 Smedevænget • 4700 Næstved • Tlf. Fax. Fax.55 5577 77 82 82 44 44 •• E-mail: E-mail: ventilation@lf-group.dk ventilation@lf-group.dk

AMCO VEBA MARINEKRANER

ENEFORHANDLING FOR DANMARK & GRØNLAND

www.oilpower.dk - Tlf.: 75 12 55 55 - oilpower@oilpower.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

19


Af Bent Mikkelsen

Svensk-ejet trawler tilbage til Danmark

Efter mere end et års oplægning på den svensk ø Donsö er industri trawleren Odeskar tilbage på danske hænder. Det er sket efter et salg til Thyborøn-skipperen Conrad Hvid, der har givet skibet navnet Helle Ronny.

E

ndnu har skibet ikke været til søs under det nye navn og det skyldes bl.a. at skibets nye ejer er i gang med at skaffe passende kvoter til skibet. Det blev nemlig handlet med kun en brøkdel af skibets oprindelige kvoter, da det blev solgt til Thyborøn. Helt præcis blev skibet solgt med 10 promille. Den resterende del af kvoten på tobis og andre industrifisk beholdt selskabet Odeskar Fiskeri A/S (som er ejet af fiskere på Vraångö) med adresse i Grenå, da skibet blev solgt. Trawleren har under den svenske periode været under dansk flag, men ejet i Sverige. Salget tilbage til Danmark følger en tendens, der har været over det seneste år, hvor svenske fiskeriselskaber har solgt de oprindelige skibe, men i de fleste tilfælde uden kvoter, som er blevet overført til andre skibe efter en periode.

20

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

Det aktuelle skib at se herover blev allerede i november 2010 solgt til det svensk-ejede selskabet Astrid Fiskeri A/S med adresse i Esbjerg. Trawleren havde da navnet Nana Maria og var ejet af et selskab i Esbjerg med Niels Ole Nymann Mortensen som bestyrende reder. Efter salget til Astrid Fiskeri A/S fik det navnet Odeskar, og derfra blev det i februar 2012 solgt til Vrångö. Det var planen, at det skulle indsættes i fiskeriet efter tobis, men da kvoten sidste år blev drastisk beskåret kom Odeskar slet ikke på havet i 2012, men forblev oplagt på Donsö. Der er planer om at købe et andet skib til fiskeriet, men det er endnu ikke blevet effektueret. Helle Ronny blev bygget i 1985 af Johs. Kristensens Skibsbyggeri A/S i Hvide Sande (nybygning nr. 176) og leveret til Esbjerg som Sonja

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Esbj Cylinderservice

04/02/05

14:29

Side 1

TURBOER

Renovering Ombytning Nye

Vi er også leverandører til skibsmotorer • Motorrenovering • Ombytningstopstykker • Stort lager af motorreservedele • Oprilning af motorblokker

• Varmtvandstrykprøvning af topstykker • Pålægning af metal på sliddele • Overhaling af topstykker

/S Esbjerg Cylinder Service

/S Midtjydsk Cylinder Service

A

A

Storegade 26 Hedelundvej 19•• 6700 6700Esbjerg Esbjerg Tlf. 75 13 92 55 • Fax 75 12 59 43 www.esc-itop.dk

Absalonsvej 7 • 8800 Viborg Tlf. 86 62 22 44 • Fax 86 62 93 90 www.msc-itop.dk

Alarm og kontrolanlæg - der er til at betale

Grønbjerg til fiskeskipper Andreas Grønbjerg Pedersen, der netop havde sit forrige skib til andet Esbjerg-fisker. 1985-nybygningen er på 562 bt og har kapacitet til 860 tons tobis i lastrummets ni tanke. Tidligere har selskabet Astrid Fiskeri A/S solgt Susan Vendelbo til Thyborøn, hvor den nu sejler som Stormy. Selskabet er dog fortsat ejer af Rockall og Thingholt. Et andet svensk-ejet skib, som i 2012 blev taget ud af fiskeriet var trawleren Roxy-Lady, der var ejet af fiskere på Hyppeln i Sverige i selskabet Fiskeriselskabet Roxy Aps i Skagen. Skibet, der var bygget i 1959, blev kondemneret efter en grundstødning ved Grenen og efterfølgende solgt til ophugning i Frederikshavn.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

a Fuelmåling fr

kr. 7600 kr.

• Tankmåling • Fuelforbrug • Motorovervågning • Tryk- og temperatur måling • Vind og vejrmåling • Lanternekontrol • Kompas • GPS • Ekkolod • Start/stop af pumper mm.

g Fuel flow målin flow sensorer. FFM100 med 2 procent. Nøjagtighed ¼

Ring 39 90 40 90 og bestil et konsulentbesøg Vi giver gerne en uforpligtende gennemgang af dine muligheder med Maratron NMEA 2000.

Lyngaa Marine har specialiseret sig i styring og kontrol af skibe via NMEA2000 canbus og repræsenterer i Danmark alle større producenter af NMEA2000 systemer. NMEA2000 er fremtidens enkle plug-and-play maritime netværk med en uovertruffen driftsikkerhed.

Lyngaa-Marine Aps Oldenvej 17, 3490 Kvistgård +45 39 90 40 90 salg@lyngaa-marine.dk

www.lyngaa-marine.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

21


Af Bent Mikkelsen

Gammel Esbjerg trawler forlist i Karibien Trawleren Elite, der var blandt de første i Esbjerg er nu forlist efter 33 år som fragtskib i Karibien. I slutningen af marts kom meldingen fra den fransk kontrollerede ø Guadelupe i Karibien: Elite er forlist. Det handler om den tidligere Esbjerg-trawler Elite, der siden 1980 har sejlet lokalt i området ved Guadelupe og Dominica. Men en af de ugentlige rejser med frisk frugt og grøntsager mellem netop Dominica og Guadelupe kom skibet for tæt på et klippeskær ved Les Saintes Island, der er en del af Guadelupe, og sank på 25 meter vand. Der er næppe nogen chance for at Elite vil blive hævet, men i stedet går den en fremtid i møde som dykkermål, en trafik, der er udbredt i Karibiens klare vand. Der er talrige gamle skibe sænket til glæde for turister, der vil dykke i området.

kom til Esbjerg. Skibet blev bygget af det hollandske værft K. Hakvoort i Monnickendam, der var en skrog-fabrik. Skroget blev slæbt til Brdr. Mortensens Skibsbyggeri i Frederikshavn og derfra afleveret i oktober 1959 til fiskeskipper Peter Anthonius Jensen. Skibet målte 23,4 meter i længden og havde en tonnage på 95 brt. Skibet var en af 25 søsterskibe, der populært blev kaldt en 95-tonner blandt folk på kajerne. Elite blev taget ud af fiskeriet i februar 1980 i den allerførste runde med ophugningsstøtte. Dengang var der ikke så mange restriktioner for videre salg – udover at den ikke længere måtte fiske i EUfarvand. Så der var frit slag for et salg og det skete via en amerikansk mellemhandler, der fik skibet sejlet til Tortola på British Virgin Island.

Elite var som nævnt en af pionererne blandt de moderne ståltrawlere, som i slutningen af 1950’erne

Foto: Yvon Perchoc

22

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Special maling til skibe

Kontakt for yderligere info: Michael Nielsen 51 30 46 70 Peter Helleskov 21 78 94 64

jotun@palby.dk

Annonce Fiskerbladet juni 2012.indd 1

25/05/12 11.40

SCANIA & SISU

Marinemotorer & Generatoranlæg (86 HK - 1000 HK) & (30 – 700 KVA)

Fordelagtige priser Fast pris på servicekontrakter Markedets bedste driftsøkonomi

Nikkelvej 17 • DK-8940 Randers SV • +45 7021 3400 www.nordhavn.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F i s k e r B l a d e t / 4-5· 2 0 1 3

23


NNNNNVNNN NNNNNN NNNNNNN)NNNNN NNNNNNZjCz8DNZEEæ)Vdkr.8 NNNNNNN8 NNNNNNNN NNNNNNN monitorer8DN7EjjNN7N.

a e S Master NCzz wRjjN N56æRæCZj666

www8seaVmaster8dk

NNNNNVKaijo KCSzZZCNNNNNNN

KCSzZZCZ

NNNN)NN) NN)ZjVZæNNN8m8N NNVNNNNV NNz77æNNNEwjN8N NNNNN8 NNNVNNNN SonicVNNNNN NNN KCSzZZCNNNNN6RNmCamillamNNN NNNNZZ7Z Nz77æNNNNNmSunbeammNN NNEj8 NNzZZCNNNNmNms NNNNN8

NNN8 NNNNN8

a e S Master

I n t er n at i o n al

EVCCNNZjCz NNNC66

www8seaVmaster8dk

KCSz77æ

NCzz wRjjN N56æRæCZj666


Hus på vandet med frit udsyn over Aarhus bugt Hus på vandet med frit udsyn over Aarhus bugt fra 1. parket i Marselisborg Havn fra 1. parket i Marselisborg Havn

”Hus”: VitechAstor Astor52’ 52’Luksus Luxus Motoryacht ”Hus”: Vitech Motoryacht

”Hus”: Vitech Astor Luksus /Motoryacht Længde: 14,95 meter = lille52’ bådkørekort Bredde: 5 meter.

Længde: 14,95 meter lille bådkørekort 5 meter. 2 stk. Caterpiller 3208=turbomotorer á 425/ Bredde: HK ca. 2200 timer. 2 stk. Caterpiller 3208 turbomotorer á 425 HK ca. 2200 timer. Centralvarme med professionelt oliefyr. Airconditioning. Centralvarme med professionelt oliefyr. Airconditioning. Årgang 1990. Alt i udstyr. Nye tæpper. Smuk træaptering. Årgang 1990. Alt i udstyr. Nye tæpper. Smuk træaptering.

Den smukkeste udsigt over Århus Bugt og Den smukkeste udsigt Århus Bugt og lige midt i centrum af over byen, og samtidig lige midt i centrum af byen, og samtidig med få skridt til badestrand og skov. med få må skridt til badestrand - og du bo der hele året! og skov. ”Hus” med 3 soveværelser, hver med dob”Hus” med23badeværelser soveværelser, hverbrus medogdobbeltseng, med toibeltseng, 2 badeværelser med brus ogmed toilet, det ene med bidé. Stue og køkken let, det ene med bidé. Stue og køkken med det hele. Overdækket og åbne terrasser. det hele. Overdækket og åbne terrasser. 1.800.000,- inklusive ”grund” – det svarer 1.800.000,”grund” – det svarer ca. til priseninklusive for en 2-værelses lejlighed. ca. til prisen for en 2-værelses lejlighed. Ring og hør nærmere på 36 96 74 15. Ring og hør nærmere på 36 96 74 15.

Hotel from

545,At Town Hall Square

Move forward to the Town Hall Square Stay cool and trendy at the Town Hall Square. The Square is a magnificent hotel in a class apart, and it offers irresistible deals if you book now. Only 545 DKK pr. person pr. night in a double room.

Call +45 3338 1200 or book at www.thesquare.com

FiskerBladet 4-5.13  

Farvel til kystfiskeriet - Thyboron-fiskeskib undgik ophugning - THyboron havnenyt - Thorsminde havn med overskud på driften - Svensk-ejet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you