Page 1

DKK 49,50

63. ÅRGANG · MAJ 2019 NR. 4-5

Ministerros til danske fiskere Stor notbåd udrustes på Vestværftet Thyborøn øger vanddybde i indsejlingen

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 4-5-2019

TOPHISTORIE

HAVNENYT

13

4

10

8

Thyborøn Havns kundeønsker til indsejlingen og derved Thyborøn Kanal har længe været vanddybde, vanddybde og vanddybde. I mere end 10 år er der fra havnens side blevet arbejdet ihærdigt på at få vanddybden i indsejlingen til Thyborøn Havn øget til 10 m, og nu er forudsætningerne for det kommet på plads.

EVA KJER ROSER DE DANSKE FISKERE FOR RETTIDIG OMHU Det hører bestemt ikke til hverdagskost at danske fiskere og fiskeriministeren umiddelbart er på bølgelængde. Ikke desto mindre uddelte Eva Kjer Hansen roser til fiskerne under Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening POs fiskerikonference ved månedsskiftet marts/april på Hotel Fjordgården i Ringkøbing. Konferencen fandt sted under overskriften ”Hvilken værdi skaber dansk fiskeri i dag og i fremtiden – i skyggen af Brexit?

DANSK TRAWLER SKIFTEDE TIL DET CANADISKE FLAG Den tidligere danske proteintrawler HM 379 ”Lingbank” er efter flere måneders ombygning ved North Sea Yard i Hanstholm på vej via Panama Kanalen til sine nye fangstområder i Stillehavet ud for den vestcanadisk kyst. Her skal trawleren hovedsageligt beskæftiges inden for fiskeri af kulmule til de canadiske og nordamerikanske forbrugere. Den 34 år gamle norsk byggede og nu forhenværende Hanstholm Trawler blev i begyndelsen af januar i år solgt til fiskeskipper Brian Dickens og fiskeindustrien Canadian Fishing Company i den canadiske storby Vancouver.

16

HAVVINDMØLLEPARKER I NORDSØEN TÆT PÅ THYBORØN HAVN I Thyborøn glæder vi os meget over Energistyrelsens beslutning om at placere Danmarks største havvindmøllepark Thor i Nordsøen bare 30 sømil ud for Thyborøn Havn.

UNG SPODSBJERG FISKER GÅR I FAMILIENS FODSPOR Som sin tipoldefar, farfar og sin far lå det næsten i kortene at den 27-årige fisker, Jonas Filip Nielsen, skulle træde i fodsporene på det fædrene ophav som fjerde generation, og selvstændiggøre sig som garnfisker med base i Spodsbjerg på Langeland. Kun nogle få uger ind i 2019 kunne den unge fisker og familiefar hente sin egen kutter én 11 meter lang og 4 meter bred Bredgaard båd på Lolland. Hos en af de lokale bådebyggere TP Smede og Marineservice på Havnevej i Langø overtog Jonas fartøjet og sejlede skibet RI 120 ”Jasmin” over bæltet til Spodsbjerg Havn.

ØGET VANDDYBDE I INDSEJLINGEN I 2020!

18

FISKERNE FÅR FLITTIG HJÆLP I DEN MARITIME SERVICESEKTOR I THYBORØN

20

NY 130 M ”OLIEKAJ” ER KLAR TIL BRUG I AUGUST

22

NYE THYBORØN MULIGHEDER TAGES MED RUNDT PÅ MESSER OMKRING NORDSØEN De seneste 3 år er der blevet skabt et stort antal nye muligheder for kunderne på Thyborøn Havn, og udviklingen fortsætter. Der anlægges fortsat ny infrastruktur, som giver havnens kunder nye og bedre muligheder den dag i dag.

24

THYBORØN HAVN ER FLYTTET


29

KASSEVASKER TIL FISKEINDUSTRIEN Washpower i Bedsted har udviklet en kassevasker til mindre virksomheder, hvor der er behov for rengøring af industrikasser, men hvor omfanget ikke er så stort, at det er rentabelt at investere i et større vaskesystem. Det gælder f.eks. flere steder i fiskeindustrien.

25

FISKERIET STORTRIVES EJ LÆNGERE I LILLEBÆLT Storbranden hos Dan Gødning og udslip af palmeolie med mere på Fredericia havn den 3. februar 2016 spøger stadig i Lillebælt. Emnet om brandens årsag og de direkte udslip i bæltet og deres konsekvenser for fiske arterne omgærdes fortsat med stor hemmelighed, så selv de kommunale naturvejleder i samarbejdskommunerne Fredericia, Kolding og Middelfart lukker i, når spørgsmålet til fiskens udeblivelse i farvandet bringes på bane.

26

30

En større notbåd til norske ejere ligger ved udrustningskajen hos Vestværftet ApS i Hvide Sande. Der er tale om den 43 meter lange og 775 brt store ”Knut Olav” der får hjemhavn i kunstnerkommunen og byen Solvær i Lofoten i Nordnorge. Opbygningen af selve råskibet er udført på værft i Gdynia i Polen, hvorefter skroget er slæbt til den jyske vestkyst. Et større arbejde ligger fortsat forude før skibet i løbet af sensommeren begyndelsen af efteråret stævner nordover til de fremtidige fangstpladser i Nordatlanten.

UNIK SUNDHEDSFORSIKRING FJERNER STØRRE BUREAUKRATI Fiskernes Forsikring står i en helt unik situation i forhold til tidligere i tilfælde af ulykke, hvor bureaukratiet har kunnet virke som en bremseklods ved sagsbehandling. I dag skal den ansvarlige skipper eller reder blot dokumentere, at den skadelidte person er medhjælper ombord på fiskefartøjet. Væk er kravet til personnummer til gengæld skal skipper være i besiddelse af en lovpligtig arbejdsskade/fiskeriulykkesforsikring der via Codan Care Sundhedsforsikring giver mulighed for behandling og valg af hospital.

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

FORSIKRING ER NØGLEN TIL FINANSIEL TRYGHED Det kræver både dygtighed og held at undgå erstatningskrav, ulykker eller havari. Men står man alligevel i situationen, har man brug for en effektiv forsikringspartner, for at holde sin forretning i gang.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

32

EFTER GODT FISKERI I ØSTERSØEN GÅR SØBY FISKERE IGEN NORDPÅ

34

HAVNEUDVIDELSEN I HANSTHOLM - EN FJER I HATTEN FOR BRUGERNE

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

63. ÅRGANG · MAJ 2019 NR. 4-5

LAYOUT

Designunivers Tryk: Rosendahls, Esbjerg  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Ministerros til danske fiskere Stor notbåd udrustes på Vestværftet Thyborøn øger vanddybde i indsejlingen

Næste udgave: 27. maj 2019

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

FOTO: JENS NØRGAARD

KOLOFON

28

STOR NOTBÅD TIL LOFOTEN UDRUSTES PÅ VESTVÆRFTET


AF JENS NØRGAARD

EVA KJER ROSER DE DANSKE FISKERE FOR RETTIDIG OMHU

Det skal retfærdigvis skrives, at der på daværende tidspunkt fortsat ikke var nogen afgørelse i London om for eller imod et fortsat medlemskab af EU til stadig større frustration for statslederne i de 27 medlemslande. Når fiskeriminister Eva Kjer Hansen alligevel uddelte roser på konferencen i Ringkøbing, skal det ses i lyset af at danske fiskere har udvist rettidig omhu i forhold til UKs manglende beslutning om hvorvidt de bliver i EU eller ej. I stedet har de danske fiskere taget skeen i egen hånd. De sejlede ud på de britiske fiskebanker og opfiskede den danske makrelkvote og kvoten af blåhvilling. At UKs fiskepladser har betydning for danske fiskeri, skal der ikke herske tvivl om. I danske havne udgør 30 procent af danske fiskeres lan-

4

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

dinger fangster fra de britiske farvande. Det svarer i kroner og øre til en landingsværdi på ca. 1. mia. kr. Et tab af rettighederne i UK kan ifølge ministeren betyde tab af arbejdspladser i danske havne og fiskeindustrier - nok så vigtigt - det kan få afsmitning til norske farvande, hvilket vil være katastrofalt, hedder det. FISKERISTYRELSEN UNDERSØGES De samlede danske landingsværdier på fisk er på 3,5 mia. kr. Eksportens værdi udgør 25 mia. kr. Det er store beløb der er på spil i hele den danske fiskeribranche og i havnene. Netop med baggrund i de værdier der er på spil, sætter ministeren nu en undersøgelse i gang for at fastslå årsagen til hvorfor medarbejdere i Fiskeristyrelsen brød loven inden for fiskeriområdet.

FOTO: JENS NØRGAARD

Det hører bestemt ikke til hverdagskost at danske fiskere og fiskeriministeren umiddelbart er på bølgelængde. Ikke desto mindre uddelte Eva Kjer Hansen roser til fiskerne under Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening POs fiskerikonference ved månedsskiftet marts/april på Hotel Fjordgården i Ringkøbing. Konferencen fandt sted under overskriften ”Hvilken værdi skaber dansk fiskeri i dag og i fremtiden – i skyggen af Brexit?

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen o pfordrer fiskerne til at tænke nyt så Danmark kan fortsætte med at være en stor fiskerination.

- Jeg synes, vi skal til bunds i, hvad der er gået galt i forvaltningen. Der har været talrige eksempler på, at medarbejdere har tilsidesat lovgivningen helt tilbage til år 2012. Sagerne i styrelsen begyndte for alvor at rulle i 2017. Her kom det i en rapport fra Rigsrevisionen frem, at en lille gruppe af fiskere havde tilegnet sig en langt større kvoteandel, end loven tillod. 16 fiskere sad ifølge Rigsrevisionen på op mod 66 procent af de danske kvoter inden for sild, makrel og industrifisk.

-Det må bare ikke ske igen fortsatte Eva Kjer. Der skal rettes op på kulturen i styrelsen så love og regler overholdes. Det er nødvendigt for at skaffe økonomiske midler til fiskerierhvervet. Konsulenthuset Deloitte udføre undersøgelsen.

skal

BANKERNE BØR STOLE PÅ FISKERNE Flere ting står på spil for fiskerne herunder, at bankerne igen får tiltro til fiskeriet og dermed er

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


parate til at investere i erhvervet. Det kan kun ske ved at vi udviser stabile forhold. Dansk fiskeri er godt på vej sagde Eva Kjer videre, men vi må forlange, at fiskerne hjælper til. Dejligt er det at opleve, at vi har fået discard forpligtigelserne igennem i EU. Det skaber bedre muligheder for fremtiden, hvor det er ministerens håb, at danske fiskere vil være med til elektronisk monitorering – dokumenteret fiskeri – som er en succes ude i verden.

Det faldt ikke umiddelbart i god jord hos de danske fiskere, der var til stede på konferencen i Ringkøbing, men ministeren stod på sit! Ifølge Eva Kjer handler det om at få de bedst mulige data, så biologerne kan give en optimal rådgivning. Derfor appellerede ministeren også til sin partikollega, tidligere forsvarsminister og nuværende folketingsmedlem og kandidat til EU-parlamentet, Søren Gade, der var blandt deltagerne i konferencen, om at arbej-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

de for en sikring af kontrolforordningerne i parlamentet. FISKERNE BØR TÆNKE NYT Fiskeriminister Eva Kjer Hansen appellerede videre til fiskerne om at begynde at tænke nyt, så fiskeriet kan bidrage til, at Danmark kan fortsætte med at være en stor fiskerination uanset Brexit! Nye indtjeningsmuligheder kunne ligge i en større udnyttelse af invasive arter til glæde for ”madturister” og turister i det

hele taget. Der er en stor nysgerrighed i forhold til fiskeriet. Kunne man udnytte den sortmundede kutling – rejernes frygtede fjende – i de gastronomiske erhverv eller signalkrebsen der forsøger at udkonkurrere de forskellige europæiske krebsearter. -Selv har jeg fået sat gang i et forsøgsfiskeri omkring de invasive østers i Vadehavet, sluttede ministeren.

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

5


FOTO: OLE IVERSEN

Den tidligere Hanstholm trawler Lingbank i dokken hos North Sea Yard før aflevering til sine nye canadiske ejere

AF JENS NØRGAARD

DANSK TRAWLER SKIFTEDE TIL DET CANADISKE FLAG

Den tidligere danske proteintrawler HM 379 ”Lingbank” er efter flere måneders ombygning ved North Sea Yard i Hanstholm på vej via Panama Kanalen til sine nye fangstområder i Stillehavet ud for den vestcanadisk kyst. Her skal trawleren hovedsageligt beskæftiges inden for fiskeri af kulmule til de canadiske og nordamerikanske forbrugere. Den 34 år gamle norsk byggede og nu forhenværende Hanstholm Trawler blev i begyndelsen af januar i år solgt til fiskeskipper Brian Dickens og fiskeindustrien Canadian Fishing Company i den canadiske storby Vancouver. Det er familierederiet Lingbank Fiskeri ApS, der solgte fartøjet til canadierne alt imens de nu venter på leveringen af den nye ”Ling-

6

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

bank” hen på sommeren i år fra Karstensens Skibsværft i Skagen. Det sker samtidig med at rederiselskabet i Hanstholms nordlige

udkant er i gang med at bygge en helt ny 300 m2 stor grejbygning med kontorer etc.

Med leveringen af den nye ”Lingbank” og indvielsen af den nye grejbygning begynder en helt ny epoke for det nordjyske rede-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MOTORRENOVERING

Det er vores speciale!

Vi renoverer alle typer af motorer til marine-, entreprenør- og industrimaskiner samt salg af motorreservedele.

A/S Esbjerg Cylinder Service Tlf.: 75 13 92 55 · www.ecs-itop.dk

A/S Midtjydsk Cylinder Service

Tlf.: 86 62 22 44 · www.mcs-itop.dk

SIKKER LANDING AF INDUSTRIFISK I THYBORØN

riselskab. Alt bliver større for den dynamiske fiskerfamilie i Hanstholm. Det gælder også lastekapaciteten på nybygningen, der vil være på 1250 m3, hvilket er små 500 kubikmeter mere end ”gamle Lingbank”, der rummede 750 kubikmeter. Knap 9 meter skiller de to fartøjer i længden. Det nye skib er på ca. 50 meter og det tidligere fartøj 41, 8 meter i længden. Topfarten var 10,1 knob, servicefarten 9,1 knob, dybgangen 6,5 meter og tonnagen 493 brt. UTROLIG GOD STAND Gamle ”Lingbank”, der nu er steamet ud på sin længste rejse på hele 10.000 sømil fra Hanstholm til Vancouver – den største by i delstaten British Columbia – vil være 45 dage undervejs. Med

ombord er også skibets mangeårige maskinmester, fisker Preben Munk Andersen. Om nogen kender han skibet i alle dets kroge. Det gælder også en gammel 50 hk Deutz luftkølet havnegenerator, som han står bøjet over, da FiskerBladet møder ham under renoveringsarbejderne ombord, da trawleren blev dokket hos North Sea Yard.

• Høj daglig losse- og produktionskapacitet • Konkurrencedygtige råvarepriser

Uanset skibets alder er fartøjet i en utrolig god stand ovenpå de mange år som proteintrawler på Nordsøens ofte oprørte og salte vande. Der er blevet passet godt på hende gennem årene forsikrer Preben Munk Andersen imens sønnen skibsmontør og partner i Hanstholm Skibssmedje, Rene Andersen, sikrer sig at arbejderne

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

• Konkurrencedygtige brændstofpriser

Tilmelding 24/7/365 Tel. +45 29 658 462 Ring for priser CEO Peter Jensen Tel.: +45 23 320 487

TripleNine Denmark Sydhalevej 14 DK-7680 Thyborøn Tel.: +45 79 120 999 www.tripleninegroup.com

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

7


Partner og skibsmontør René Andersen viser rundt på ”Lingbank” under dokningen i Hanstholm. Her har han fat i skibets fiskepumpe, der stod foran udskiftning.

ombord skrider frem. Det gælder bl.a. sandblæsning af toilet- og vandtanke, hvor det har været nødvendigt at skære hul i bunden af skibet for at værftsarbejderne kunne komme til under skibets dokningsperiode. Derudover blev der opstillet to helt nye wirespil til trawlskovle fra Thyborøn Trawldoor samt ny fiskepumpe. Før afleveringen blev der malet og gjort rent om læ på ”Lingbank”, ligesom der blev lagt nye tæpper med mere i apteringsområdet, så skibet var nærmest så godt som ny da det stævnede ud af havnehullet for at forsvinde i horisonten med kurs til Gran

Canaria og derfra tværs over Atlanten, og videre til Vestindien og Panama Kanalen. MASKINMESTER GÅR FRA BORDE Alt skulle simpelthen gennemgås og nedfældes på kontrolark til de canadiske myndigheder. Intet overlades til tilfældighederne. Det eneste der ikke følger med hele vejen til Canada, er sådan set min far forsikrede Rene Andersen. Maskinmesteren forlader sin ”gamle” arbejdsplads ved hovedmotoren i bunden af trawleren, når ”Lingbank” går gennem sluserne i Panama. Med fly går turen herefter tilbage til Europa.

Ved omflagning til canadisk flag beholder ”Lingbank” sit navn, da skipper og medejer af skibet, Brian Dickens, oprindelig er fra UK, som fiskepladsen der har lagt navn til skibet.

Canada vil derfor højst sandsynlig ende i sparring og levering af reservedele.

Direktør Jesper Pedersen ser mulighederne. Det er et uopdyrket marked for os, som vi på sigt Arbejdet med North Sea Yard/ kan få gavn af. Det er jo op til Hanstholm Skibssmedje samt begge parter at sikre den nye forunderleverandører har gjort bindelse. Det så vi jo også i Frankså stort indtryk på canadierne. rig, hvor vi efter flere års intens Parterne vil samarbejde i tiden markedsføring i dag står som en fremover. Planen er, at Hanststærk partner til nogle af de store holm folkene skal levere know trawlrederier i Boulogne-sur-Mer how omkring udstyr med mere til ved den engelske kanal. I dag skibene derhjemme i Vancouver. bliver flere af de franske trawlere, Værftsdirektøren er dog bevist der operere i fangstområderne om afstanden til British Colomnord for Shetlandsøerne, serviceHundested Propeller 20/11/03 20:28 Side 1 bia. Forbindelse til det vestlige ret i Hanstholm.

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

8

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Sponsorstøtte søges

FNs Tiår for Havforskning for Bæredygtig Udvikling 2021-2030 - Første globale møde, Nationalmuseet, København 13.-15. maj 2019 Mødet er den første store begivenhed i FNs Tiår, som er et initiativ på tværs af hele FN systemet for at stimulere og sikre, at havforskning, data om havet og informationsudveksling understøtter en bæredygtig udvikling og forvaltning af det marine miljø. Målet er at sikre at de mål der er sat i FNs 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling kan nås. Det er første gang siden 1960 at Danmark er vært for en FN konference om havet. Nationalmuseet søger sponsorer til at afholde mødet og dække mødeudgifter. Det er ambitionen at dette internationale møde skal formulere fælles fremtidige forskningsparadigmer og finansieringsdagsordener for havforskning og forvaltning for perioden 2021-30. Det er en meget ambitiøs, usædvanlig og omfattende opgave at være vært for denne FN-begivenhed. Der er derfor behov for støtte fra stærke relevante offentlige og private partnere i Danmark med interesse i bæredygtig udnyttelse af havmiljøet, bevarelse af marin biodiversitet og en bæredygtig fremtid for vores blå planet.

Hvis din virksonhed har interesse i og mulighed for at støtte initiativet, kontakt da venligst: Athena Trakadas, athena.lynn.trakadas@natmus.dk Relevant baggrund: en.unesco.org/ocean-decade/about en.unesco.org/node/304359 un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

Exklusiv Mediepartner

Media Group MEDIEGRUPPEN Maritime DAnmark

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development


Garnbåden RI 120 ”Jasmin” på vej hjemover til Spodsbjerg Havn i det mere end friske vejr i Langelandsbælt efter daglangt arbejde. (

AF JENS NØRGAARD

UNG SPODSBJERG FISKER GÅR I FAMILIENS FODSPOR

Som sin tipoldefar, farfar og sin far lå det næsten i kortene at den 27-årige fisker, Jonas Filip Nielsen, skulle træde i fodsporene på det fædrene ophav som fjerde generation, og selvstændiggøre sig som garnfisker med base i Spodsbjerg på Langeland. Kun nogle få uger ind i 2019 kunne den unge fisker og familiefar hente sin egen kutter én 11 meter lang og 4 meter bred Bredgaard båd på Lolland. Hos en af de lokale bådebyggere TP Smede og Marineservice på Havnevej i Langø overtog Jonas fartøjet og sejlede skibet RI 120 ”Jasmin” over bæltet til Spodsbjerg Havn. Kutteren havde gennemgået en opgradering og større bundrenovering. Interessen for fiskeri lå sådan set i blodet på den unge Langelandsfisker. Drømmen om ”foden på eget dæk”, har ligget der siden han som stor dreng kom med sin far på fiskeri i Langelandsbælt og den vestlige del af Østersøen. Tre

10

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

til fire måneder om året fiskede de også efter tunger og rødspætter nordvest ud af Hvide Sande. Samarbejdet mellem far og søn stod på gennem flere år på sin fars store trækutter SG 120 ”Fru Nielsen”.

Som 16-årig tog Jonas Filip Nielsen på Fiskeriskolen i Thyborøn, hvor den kombinerede teoretiske og praktiske undervisning blot understregede, at det var livet som fisker, der skulle være langelænderens fremtid.

Tiden på Fiskeriskolen modnede Jonas. Han afsluttede senere med eksamen på skolen, og modtog det ”Blå Bevis”, (Eksamensbeviset. red.). Det smittende humør gjorde ham om nogen populær hos kammeraterne. Han ligger fortsat

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FOTO: JENS NØRGAARD

efter torsk og fladfisk i farvandet omkring Langeland og ud af Hvide Sande efter fladfisk og tunger, som det har været i generationer før ham. Problemet var at få foden på eget dæk. Hjælpen til Jonas lå dog lige for hos Fiskernes Fremtid og Ringkøbing Landbobank samt en meget engageret revisor som rådgiver, Jens Ole Engberg Pedersen, Revisionsfirmaet Chr. Knudsen, i Hvide Sande. Deres engagementer førte til at drømmen om selvstændighed skete fyldest for Jonas Nielsen. Den tætte tilknytning til rådgiverne i forløbet til det nye fiskerliv og ikke mindst de mange bekendtskaber der blev knyttet under det årlige forårstogt med sin far fra Spodsbjerg til Hvide Sande, var alt sammen medvirkende til, at RI 120 ”Jasmin” har fået fiskerbyen på vestkysten som hjemhavn. TRÆKKER YNGRE TIL ERHVERVET ”Fiskernes Fremtid” er i øvrigt en organisation som i 1999 blev sat i verden med det formål at hjælpe nye fiskere i gang med en karriere i branchen. Den dybere baggrund

på førstepladsen blandt de elever, der har gået på skolen, som har renset og flået flest rødspætter på tid.

var den, at alderen begyndte at trykke i fiskeriet. Det fik en flok ”kloge” hoveder til at slå sig sammen og etablere foreningen ”Fiskernes Fremtid”, der nu har bevist, at den kan trække yngre kræfter ind i fiskerierhvervet. Jonas Filip Nielsen f.eks. er en blandt flere, der alle er dybt taknemmelig for den hjælp de har fået og som har muliggjort drømmen. Spodsbjerg fiskeren og andre med ham er et eksempel på, at de unge ikke har vendt fiskeriet ryggen. Faget tiltrækker, og godt for det, som formanden for Hanstholm Fiskeriforening, Jan N. Hansen, understregede på foreningens store generalforsamling i midten af marts måned. Fiskerierhvervet har ifølge formanden en forpligtigelse til at sikre at fiskeren af i dag ikke er ved at være en ”uddød” race. Vi skal ud og gøre opmærksom på os selv på et helt andet og holdbart grundlag, konstaterede den navnkundige formand fra Hanstholm på sin fiskeriforenings generalforsamling. De unge af i dag bygger deres fremtid på helt andre kriterier end tidligere. Det

gælder uanset man er født ind i en fiskerfamilie eller ikke. I dag fødes man ikke nødvendigvis ind i jobbet. De unge, der nu om dage vil ind i faget som fisker, kommer ofte fra egne, familier eller erhverv, som bestemt ikke har noget med fisk at gøre. Derfor skal erhvervsfiskerne være på forkant og tale fiskeriet op overfor de nuværende og fremtidige generationer. ”SKIDTMØG” EN HUMØRDRÆBER Jonas Filip Nielsen fik muligheden, som han fortæller til FiskerBladet, da vi en meget tidlig morgen i marts i regn, kulde og rusk går ud af Spodsbjerg Havn og sætter kursen til en af 5 store rækker garn tæt på den 30 meter dybe sejlrende i Langelandsbælt. Klædt på til forholdene er det dog ikke den mest givtige dag. De fangede fisk i den første række af garn kan tælles på et par hænder – torsk i mellemstørrelsen og nogle fladfisk til gengæld er nettene fyldt med ”skidtmøg”, så guderne skal forbarme sig. Under optrevling af garnene ligner vi mere prototypen på en

FOTO: JENS NØRGAARD

NINA BAKKEDE OP Efter skoleopholdet fortsatte han hos sin far bl.a. som afløserskipper. Samtidig købte han en 27 fods Dueholm jolle til lidt garnfiskeri på egen hånd. Interessen for at prøve andet end garnfiskeri blev der også plads til i form af hyre på fartøjer indenfor trawlfiskeri ude i Nordsøen. Det var i forårsmånederne i Hvide Sande, at konturerne til en selvstændig tilværelse som erhvervsfisker tog fart. Tingene blev drøftet ikke mindst med fruen i huset derhjemme i Spodsbjerg. Det var bl.a. ansvaret og sammenholdet i familien og dets to børn Niclas på 6 og Jasmin på 3 år. Hustruen Nina bakkede fuldt op! Fremtiden skulle ligge lokalt som garnfisker

RI 120 ”Jasmin” på vej til kaj i Spodsbjerg Havn efter et daglangt fiskeri i Langelandsbælt.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

11


FOTO: JENS NØRGAARD

Uden ophaler intet garnfiskeri, siger en koncentreret skipper, Jonas Filip Nielsen, der holder øje med skibstrafikken via radarskærmen på arbejdsdækket.

”skorstensfejer” end på nogen, der har med fiskeri at gøre. Selv for en garvet fisker som Jonas Nielsen er det en streg i regningen. Det ændrer dog ikke ved fiskerens ukuelige optimisme i forhold til faget omend tanken strejfer: –er det det jeg vil?

vestlige Østersø. På sigt kunne Jonas godt tænke sig et større fartøj – en trawler rigget til fiskeri efter jomfruhummer og konsumfisk og en mulig samlet besætning på to til tre stykker. At være garnfisker ”singlehand” kan være ensomt. Man har jo kun selv at tænke på!

DRØMMER OM EN TRAWLER Der er ingen tvivl om at ambitionerne rækker videre end erhvervet som garnfisker i Langelandsbælt eller Smålandsfarvandet herunder

Som nystartet garnfisker gælder det om at holde styr på økonomien. Investeringer skal foretages stille og roligt. Jeg er f.eks. under lånefiskordningen gennem Fiske-

ristyrelsen, og er således endnu ikke berettiget til en egentlig kvote. Det kan jeg først søge om til sommer. Kunne selvfølgelig leje mig ind, det er dog alt for kostbart i min verden, hvor hver fanget torsk, ud over dem jeg har fået via Fiskeristyrelsen, ville koste mig 10.00 kr. stykket. Det rækker indtægten ikke til. Efter rensning af net og kvejlen af samme til en af fem store og dybe garntanke på arbejdsdækket på

”Jasmin”, fortsættes til næste række nær sejlrenden mod syd tæt på Spodsbjerg-Tårs overfartens rute og så fremdeles. Først efter 10 timer i bidende kulde sættes kursen mod Spodsbjerg Havn, hvor farfar og ikke mindst sønnen Niclas på seks år med strålende og stolte øjne tager imod sin far, der trods vejrforhold er nogenlunde tilfreds med dagens udbytte af torsk og rødspætter.

RELIABLE POWER EVERY DAY. EVERY HOUR

Pon Power A/S | +45 36 88 01 00 | www.pon-cat.com

12

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MAJ 2019

HAVNENYT

Øget vanddybde i indsejlingen i 2020! Thyborøn Havns kundeønsker til indsejlingen og derved Thyborøn Kanal har længe været vanddybde, vanddybde og vanddybde. I mere end 10 år er der fra havnens side blevet arbejdet ihærdigt på at få vanddybden i indsejlingen til Thyborøn Havn øget til 10 m, og nu er forudsætningerne for det kommet på plads. Hidtil har oprensningen i Thyborøn Kanal været et statsligt ansvar, men i 2017 lykkedes det at få en officiel udmelding fra politikerne om, at Thyborøn Havn overtager ansvaret for oprensningen af indsejlingen til havnen her fra 2019. Med til oprensningsansvaret følger en årlig pulje på 4 millioner kroner, som staten har haft afsat til oprensningen, mens ansvaret lå i statsligt regi. For havnens økonomi var det meget vigtigt, at disse driftsmidler fulgte med overdragelsen af ansvaret. Det er endelig lyk-

SIDE 1 THYBORONPORT.DK

kedes, og nu er det kommet så langt, så det er blevet ført ind i sidste finanslov. Stor betydning for havnen Overdragelsen af oprensningsansvaret er et meget vigtigt skridt i retningen af at få øget vanddybden i Thyborøn Kanal og dermed i indsejlingen ind til Thyborøn Havn. Det gør, at havnen nu selv kan vælge at investere i en decideret uddybning af indsejlingen. Derfor er det en yderst vigtig afgørelse, som kommer til at få meget stor betydning for den videre drift og udvidelse af Thyborøn Havn.

Fartøjerne er blevet større i alle havnens kundesegmenter. Den øgede vanddybde er bare en nødvendighed for fartøjer både indenfor fiskeri- offshore- og godssegmentet. Med oprensningsansvaret og de 4 millioner kroner hvert år vil vi som havn fremover selv kunne tilrettelægge og planlægge oprensningen, så den kommer til at foregå på det mest optimale tidspunkt for havnens brugere. Det glæder vi os til. Fortsætter på side 2.


10 m vanddybde i 2020 For ikke at spilde unødig tid har Thyborøn Havn allerede her i foråret 2019 igangsat en VVM for at få tilladelse af myndighederne til at foretage uddybningen af sejlruten i Thyborøn Kanal, ind i indsejlingen til fiskerihavnen og helt ned til projektkajanlægget i Sydhavnen. Det forventes at ville tage et års tid før denne VVM er godkendt. Derefter vil vi gå i gang med uddybningen så hur tigt som muligt. Dvs. at vi allerede i løbet af næste år, i 2020, forventer at få en større vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn. Mere vand kommer de mange til gavn 10 m vanddybde kommer til at gavne industrifiskerne i Danmark, Norge, Sverige, på Færøerne og måske også de skotske og irske industrifiskere, som i dag ikke tager chancen at sejle ind til Thyborøn med deres fangst, fordi der ikke er nok vanddybde. Og det kommer til at støtte op om fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, at alle industrifiskere trygt vil kunne vælge at sejle til Thyborøn med deres fangst. Den øgede vanddybde kommer også til at gøre det betydeligt lettere for bunker branchen at vælge olietankskibe til leverancerne på Thyborøn Havn. Især tankskibene er blevet store og stikker dybt. Og det kommer også til at gøre en forskel for de offshore far tøjer, som benyttes til installation af havvindmølleparker. Pga. det kostbare udstyr, der sidder monteret under bunden af far tøjet til fx havbundsundersøgelser, er det afgørende for denne gruppe far tøjer at have en vanddybde med en ekstra stor sikkerhedsmargin for at undgå, at det kostbare præcisionsværktøj kan komme til at tage skade under indsejlingen til en havn. Far tøjerne er ganske enkelt blevet større i alle havnens brancher, derfor glæder vi os meget til at få de 10 m vanddybde ind til Thyborøn Havn, som vores kunder har behov for, i stedet for de 8 m vanddybde, som staten har garanteret indtil i dag. Det er en kæmpe fornøjelse og en stor glæde, at kunne informere om at vanddybden i 2020 vil blive øget til 10 m ind til Thyborøn Havn!

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

SIDE 2 THYBORONPORT.DK


SIDE 3 THYBORONPORT.DK


Havvindmølleparker i Nordsøen tæt på Thyborøn Havn I Thyborøn glæder vi os meget over Energistyrelsens beslutning om at placere Danmarks største havvindmøllepark Thor i Nordsøen bare 30 sømil ud for Thyborøn Havn. Med beslutningen om at placere danskernes nye 800 megawatt havvindpark Thor i nærheden af de allerede planlagte og projekterede nærkyst havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord er et omfattende vindkraftcenter til produktion af grøn energi ved at tage form lige her ved siden af os - i Nordsøen. For os, som bor herude lokalt, giver installationen af havvindmølleparker i Nordsøen rigtig god mening. De yderste vindmøller på de allerede etablerede vindparker Rønland (2002 ) og Nissum Bredning (2017), som Thyborøn har fin udsigt til, sætter rekorder indenfor produktion af grøn, vedvarende energi. Så selvfølgelig er det herude, at danskerne får mest grøn energi for pengene, som Energistyrelsen skriver i en pressemeddelelse.

SIDE 4 THYBORONPORT.DK

”Vi lever i vind, så her på den jyske Nordsøkyst går vi selvfølgelig ind for grøn vindenergi, og ja vi nyder udsigten til den,” udtaler Jesper Holt Jensen, direktør på Thyborøn Havn. Havvindmølleparker stiller store krav til havneinfrastruktur Havne har mulighed for at støtte godt op om havvindmølleparker med en særlig type infrastruktur til installationsprojekter og en anden type infrastruktur til service og vedligeholdelsen af havvindmølleparker i løbet af deres levetid. Det gør en forskel, når havneinfrastrukturen anlægges hensigtsmæssigt, så projekterne kan få arbejdsro, og der arbejdes fleksibelt med dagligt at støtte godt op om projektet med rigtig god service

lokalt. For forsinkelser kan i denne branche få omkostningstunge konsekvenser. Havneinfrastrukturen står klar i Thyborøn Det tager tid at bygge ny havneinfrastruktur, dels at få tilladelser dertil og dernæst at anlægge den. For at vise rettidig omhu byggede Thyborøn Havn infrastruktur til havvindmølleparkinstallation i 2016, og vi arbejder løbende med udviklingstiltag for at være i stand til fortsat at vise rettidig omhu og bare være klar. De nye faciliteter i Thyborøn er allerede blevet prøvet af og har bevist deres værd. De første Siemens havvindmøller i 7 megawatt klassen er blevet installeret fra Thyborøn Havn. Her kom de gode arbejdsforhold på sværgodskajanlægget og den fleksibilitet,

som der arbejdes med i alle virksomhederne på Thyborøn Havn, til at gøre en kæmpe forskel under installationsprojektet. Flere havvindmølleparker samme sted giver mulighed for optimeret drift i parkernes levetid Den korte sejlafstand fra Thyborøn til både havvindparken Thor og nærkystparkerne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd giver gode muligheder for at skabe et optimeret drift og vedligeholdelses setup, et O&M center med hurtig reaktionsevne, og både tids- og brændstofbesparende sejlads ud til havvindmøllerne pga. den korte sejlafstand. Det giver et rigtig godt udgangspunkt for optimeret drift. På Thyborøn Havn har vi reserveret et dedikeret område på havnen for at skabe de bedst mulige


rammer netop til formålet drift og vedligeholdelse af havvindmølleparker. Her er kajanlæg og dertilhørende bygninger allerede projekteret og designet som et skræddersyet setup med helt ideelle arbejdsforhold, der giver gode muligheder for optimeret drift og vedligeholdelse af havvindparkerne på en lokation, der ligger meget tæt på havvindparkerne. North Sea Offshore Service Group og gode indkvarteringsmuligheder For at støtte op om de kommende havvindmølleprojekter blev der tilbage i 2014 skabt et decideret offshore klyngesamarbejde mellem lokale virksomheder, som leverer forskellige serviceydelser til havvindmølleprojekter på Thyborøn Havn med navnet North Sea Offshore Service Group. De mange virksomheder i klyngen bidrager hver især med deres helt specifikke kompetencer til offshore segmentet. I Thyborøn er man iværksætter dybt ind i DNA´et, her gribes alle de muligheder, der byder sig. Fx har flere lokale virksomheder opkøbt plejehjem, ungdomsskole, sømandshjem og meget mere for at forvandle dem til små hyggelige lejlighe-

der, hotelværelser, huse med have til udlejning, alt sammen med henblik på at være forberedt på at kunne sikre en både god, fleksibel og komfortabel indkvartering til alle de medarbejdere, som vil skulle hertil for at installere havvindmøller fra Thyborøn Havn. I alt står der mere end 400 senge til rådighed i Thyborøn i dag. Arbejder målrettet på at skabe arbejdspladser Den store arbejdsmotivation for os herude ved Danmarks Nordsøkyst er at skabe arbejdspladser, så flere får mulighed for at få glæden af at bo her. Og havvindmølleparkerne i Nordsøen er for os lig med arbejdspladser. For at være klar til når tiden kommer, har vi i god tid forberedt os og gjort os umage med at skabe en komplet pakke af serviceydelser, der henvender sig henholdsvis til offshore installationsprojekter og til drift og vedligeholdelse af havvindparkerne igennem deres levetid. Derfor er vi oprigtigt glade for beslutningen om at placere flere havvindmølleparker i Nordsøen, der hvor vinden er, og hvor havvindparkerne vil blive yderst produktive, så vi som danskere får mulighed for at få mere grøn energi.

Forberedelsen af en havvindmølleparkinstallation er i sig selv et omfattende stykke arbejde Fra det øjeblik at beslutningen om placeringen af en havvindmøllepark er truffet, ligger der et kæmpe arbejde forude med udbudsrunder, som talrige virksomheder på forskellige niveauer i værdikæden byder ind på. Tidstunge projekteringsopgaver med minutiøs planlægning, valg af leverandører til selve installationen, valg af fartøjer, konfigurering af både det drifts- og vedligeholdelsessetup som parkerne skal driftes under og meget mere forberedes længe før selve installationen begynder. Også meget praktisk arbejde går i gang allerede 2-3 år før selve installationen af havvindmøllerne påbegyndes. Havbundsundersøgelser af området, hvor havvindmøllerne skal opføres, er et godt eksempel herpå. Det kan fx være minerydninger og diverse boreprøver fra havbunden. Men også forberedelser til hvordan strømmen bedst føres i land ude fra havvindmøllerne forberedes lang tid i forvejen. Alene det at forberede havvindmølleinstallationer er et meget stort arbejde, der starter mange år før, at havvindmøllerne snurrer.

Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads. Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

vestjyskbank.dk/thyborøn

SIDE 5 THYBORONPORT.DK


Fiskerne får flittig hjælp i den maritime servicesektor i Thyborøn Det er forår og aktiviteten er høj på havnen i Thyborøn. Konsumfiskeriet er så småt kommet godt i gang. Årets første kampagne på industrifiskeri er ved at være veloverstået. Blåhvilling sæsonen er næsten ovre, og der tages tilløb til den kommende tobis sæson. Det er tid til at få ordnet de ting, som skal ordnes på land. Går man en tur på havnen i Thyborøn en skøn solskins forårsdag som denne første dag i april, hvor disse indtryk er taget fra, så opleves der et meget højt aktivitetsniveau rundt omkring på havnen.

SIDE 6 THYBORONPORT.DK

Imponerende fiskefartøj i flydedokken Industrifiskefartøjet Rockall ligger i flydedok, hvor fartøjets bund er ved at blive fikset efter et uheldigt møde irske øer under et stormvejr. Det er rarest at

få ordnet fartøjet hjemme, derfor blev det Thyborøn Shipyards flydedok, som fik Rockall ombord, så smedene kunne få fri plads til at reparere bunden efter skaderne.

På beddingen er der plads til fire fartøjer på en gang På beddingen i Thyborøn tages der omkring 108 fartøjer op på land om året. I dag er det virksomheden Dancoat, der er i fuld gang med at friske farverne på


Fiskefartøjet Mostein på beddingen i Thyborøn

lokalt. Smedene står på spring, når der skal svejses, overfladebehandlerne er klar, men også elektronikken kan fikses i samme ombæring, og tømrerne kan træde til sideløbende med de andre håndværksspecialister. Det er en kæmpe fordel, at hele paletten er til stede på samme havn. Det betyder, at rigtig mange opgaver kan blive ordnet på samme tid, mens fartøjet er på land. Det er både økonomisk og tidsbesparende for kunden at få fikset meget forskel-

ligt i løbet af en dokning. Det gør en kæmpe forskel, at fartøjet befinder sig mindst muligt på land, hvor det er ude af drift. Fartøjer skal være ude på havet og i drift. Det giver en rigtig god aktivitet på Thyborøn Havn, at den maritime service industri trives her, og det er ganske enkelt skønt at være vidne til, hvor ihærdigt der bliver arbejdet igennem med at løse så mange forskellige opgaver på den absolut korteste tid.

Fiskeriskolen i Thyborøn Erhvervsfisker En 2-årig uddannelse, der består af: • 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

fartøjet Mostein op igen. Beddingen i Thyborøn kan tage fartøjer på op til 500 T, og her kan der arbejdes på fire fartøjer ad gangen med den anerkendte Thyborøn fleksibilitet. Flydedok til de støre fartøjer Er beddingens kapacitet for lille, ja så er vestkystens største flydedok, som drives af Thyborøn Shipyard, et godt alternativ. Flydedokken i Thyborøn har en kapacitet på op til 9000 T, den er 153 m lang og 25 m bred og kan faktisk også tage to mindre fartøjer ind på en gang, når travlheden er på sit højeste, og der er behov for max kapacitet. Den udvidede kapacitet, som flydedokken har givet den mari-

SIDE 7 THYBORONPORT.DK

time service sektor på havnen i Thyborøn, har siden sin ankomst i 2016 betydet en forøgelse i fleksibiliteten, både mht. størrelsen på fartøjer, men også i antallet af fartøjer, der dokkes i Thyborøn. Alene i Thyborøn Shipyards flydedok håndteres der omkring 38 fartøjer årligt. Det kan være alt fra større fiskefartøjer, til offshorefartøjer og ro-ro fartøjer - der er stor variation i den type skibe, som kommer i dok i Thyborøn. Alsidigt samarbejde En helt stor fordel på Thyborøn Havn er, at her kan man få udført et hav af forskellige opgaver på sit fartøj på samme tid, fordi alle typer af håndværkere er til stede

Fiskehandler En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: • 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • Praktik i en virksomhed Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser • Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne) • ROC og LRC • Medicinkiste B og C basis og opfølgning • Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning • Navigation • STCW kurser Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv


Ny 130 m ”Oliekaj” er klar til brug i august Første etape af byggeriet af de nye lossekajfaciliteter ved TripleNine A/S følger planen. Thyborøn Havn udvides kraftigt. I øjeblikket er der stor byggeaktivitet på midterhavnen. Her anlægges det omfattende projekt af nye lossekajfaciliteter til industrifiskerne sammen med den nyanlagte kaj med navnet ”Oliekaj”. Det har været afgørende, at der kunne losses industrifisk i Thyborøn under hele byggeriet

SIDE 8 THYBORONPORT.DK

af de nye lossefaciliteter ved TripleNine A/S. Derfor er anlægsprojektet fra starten blevet inddelt i tre etaper. I august måned forventes første etape af byggeriet at stå færdigt. Her vil den nye 130 m lange kaj, med navnet ”Oliekaj” stå klar til at modtage de første fartøjer. Den ligger placeret lige indenfor indsejlingen bag fabrikken TripleNine A/S.

Den nye ”Oliekaj” kommer til at gavne mange Det er en stor og meget bred kaj, der, som navnet antyder, vil kunne bruges til losning af olie fra større olietankskibe. Fordi kajen ligger placeret i lige linje indenfor indsejlingen, vil den være meget enkel at sejle til og fra uden de helt store manøvrer. Derudover vil samme kaj være et godt sted for industrifiskerne at lægge til, når der fx skal udføres service og vedlige-


holdelse på fiskefartøjet, mens det ligger i havn, fordi kajen ligger placeret lige ved siden af lossekajanlægget ved TripleNine A/S. Den nye kaj vil også kunne benyttes til bulkgods fragt, fordi lastbiler har nem adgang til og fra kajen uden de helt store manøvrer, og der ligger en brovægt placeret lige i nærheden, på vejen til og fra dette område af havnen. Kajens multifunktion passer godt til Thyborøn Havns fleksibilitet, og mange af havnens kunder vil således kunne få glæde af den nye kaj. Forenklede arbejdsprocesser Bunker leverandøren Nordic Marine Oil A/S har investeret i en ny olierørføring med større rør ved denne nye kaj. Tankskibene vil således kunne nøjes med at lægge til kaj ét sted i hav-

SIDE 9 THYBORONPORT.DK

nen og forsyne hele olielageret derfra. Det er en procesforenkling, der kommer til at få stor betydning for bunkerdriften på havnen i Thyborøn. Påfyldning af forbrugsstoffer ved kajen Det gør bare en forskel for havnens brugere, at det er enkelt at få påfyldt diverse forbrugsstoffer på fartøjerne, mens de ligger i havn. Derfor er kajen udstyret med en kraftig strømforsyningsstander på 125 ampere til de store fartøjer, og der vil ligeledes være mulighed for at få påfyldt vand og selvfølgelig olie på den nye ”Oliekaj”. Fri Wi-fi ved kajen er en selvfølge i Thyborøn. Vanddybde Vanddybden ved den nye ”Oliekaj” vil være 9 m og uddybningen vil foregå i løbet af sommeren i 2019.

Byggeriets næste etaper Anden etape af byggeriet er TripleNine A/S´s etablering af nye lossefaciliteter. Først når de nye lossefaciliteter er sat i drift, og det hele kører rigtig godt, så går sidste og tredje etape i gang. Her fjernes den sidste gamle lossepier, og lossekajen, som allerede nu har taget form i den ene ende, vil kunne blive konstrueret helt færdig. TripleNine A/S forventer at kunne starte losning på det nye losseanlæg allerede i slutningen af 2019. De nye lossefaciliteter forventes at stå helt færdige til efteråret 2020.


Nye Thyborøn muligheder tages med rundt på messer omkring Nordsøen De seneste 3 år er der blevet skabt et stort antal nye muligheder for kunderne på Thyborøn Havn, og udviklingen fortsætter. Der anlægges fortsat ny infrastruktur, som giver havnens kunder nye og bedre muligheder den dag i dag. Thyborøn Havn er i rivende udvikling. De seneste år er der kommet nye projektkajfaciliteter til offshore branchen med nyt sværgodskajanlæg, som ligeledes med stor fordel kan benyttes til brancher indenfor projektgodstransport. Der er kommet ny flydedok til den maritime service sektor, så der nu kan tages betydeligt større fartøjer i dok i Thyborøn. Hallerne til den internationale fiskeauktion er blevet udvidet til dobbelt kapacitet, og en ny kassevaskerhal til konsumfisk har set dagens lys. Der skabes i øjeblikket nye topmoderne lossefaciliteter til industrifiskere, der lander deres fangst i Thyborøn. Havnen har nye byggegrunde til rådighed, der er anlagt til virksomhederne i Thyborøn, så de har mulighed for at udvide, og for at få plads til nye virksomheder, der ønsker at etablere sig på Thyborøn Havn. Et nyt trawlstræk til vodbinderne, med plads til de helt store trawls på op til 500 m længde, er sat i drift her i foråret. De to store leverandører af søral til byggeindustrien har fået arbejdsro med ISPS anlægget omkring Sydhavnen. Færgen har skiftet placering på havnen, og et helt nyt færgeleje er blevet etableret. Samtlige af havnens meget forskellige kundegrupper har fået nye muligheder i Thyborøn gennem de seneste 3 år. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har været mange om at skabe dem. De er blevet skabt i et samarbejde mellem havnen og de virksomheder, der er etableret på havnen. Kendskabet til de mange nyheder skal udbredes Kunderne i Danmark og rundt om Nordsøen skal kende til de mange nye muligheder i Thyborøn. Det er en af grundene til, at Thyborøn Havn tager ud på messer fire gange om året. Det gjorde vi sidste år, og det gør vi igen i år.

SIDE 10 THYBORONPORT.DK

Messerne bliver valgt efter messens målgrupper. Selv i disse Brexit tider deltager vi her i maj på den skotske fiskerimesse SkipperExpo i Aberdeen. For skotterne er vores nabo mod vest, lige på den anden side af Nordsøen, og der har historisk været en lang tradition for at samarbejde med skotterne i Thyborøn. Sidst på året tager vi til offshore messe og var det også sidste år i Hamborg. For med Danmarks etablering af et vindkraftcenter i form af havvindmølleparkerne Thor og Vesterhav Nord og Syd lige udenfor vores dør i Nordsøen, så er det afgørende, at aktørerne både indenfor installation, drift og vedligeholdelse af havvindmølleparkerne kender til de unikke og meget fleksible muligheder, som findes for dem i Thyborøn i dag. De første havvindmøller er allerede blevet installeret fra havnen, og faciliteterne har vist sig at være meget velegnede til offshore projekter. Til service og vedligeholdelsen af havvindmølleparkerne i Nordsøen, er der reserveret et dedikeret område på havnen til udviklingen af et O&M center skræddersyet til denne sektors behov. Traditionen tro mødes vi til efteråret med vores danske fiskere på Danfish messen i Aalborg, som er en tilbagevendende begivenhed hvert andet år, og hvor vi nyder at være samlet på land både under messen og til Thyborøn Aften på den første messedag. Gensynet her er en sand fornøjelse, og det er endnu en god lejlighed til at vende gode ideer og ønsker til havnens fortsatte udvikling. Ny messe til en ny målgruppe I 2019 har vi valgt for første gang at udstille på en messe specielt målrettet til det tunge projektgods segment. Vi oplever en stigende interesse fra projektgods speditører, som ønsker at sejle tunge projektlaster ind til Thyborøn Havn. Og det er vores nye sværgodskajfaciliteter bare helt unikke til. Derfor har vi i år valgt at tage på Break Bulk messe i Bremen, for første gang og vi glæder os. Se datoerne for messerne på vores hjemmeside www.thyboronport.dk.


SIDE 11 THYBORONPORT.DK


Thyborøn Havn er flyttet April 2019 blev måneden hvor Thyborøn Havn skiftede til nye lokaler, adressen er dog stadig den samme. Det 35 år gamle røde tårn på Thyborøn Havn har måttet vige pladsen for et nybygget havnetårn. hertil ad landevej. Det var målet, at tårnet skulle byde alle velkommen til Thyborøn. Holdbarhed, funktion og form I det nye havnekontor går form og funktion op i en højere enhed. Det er blevet et flot gedigent byggeri på havnen, med en praktisk indretning, som fungerer godt i hverdagen. Materialerne er udvalgt med henblik på at skulle kunne holde i Thyborøn, så vedligeholdelsesomkostninger vil ligge på et minimum. Også energioptimering har været et vigtig parameter i etableringen af dette byggeri.

Byggeriet af det nye tårn til Thyborøn Havns havnekontor er færdigt, og vi er allerede flyttet ind og er kommet godt på plads i de nye lokaler. Det nye tårn er skabt ud fra filosofien at samle alle havnens medarbejdere i én bygning og skabe transparens i hele huset, gennem alle etager. Og det er dejligt at være samlet og at have en fælles kantine, hvor vi alle kan mødes til frokost. Fra gammelt til nyt Byggeriet er forløbet planmæssigt, og vi kunne flytte ind til tiden. Det var en smule vemodigt at vinke farvel til det lille røde tårn, som har været kendetegnene for havnen gennem mere end 30 år, men det var for lille, og alt for utæt i regnvejr. Så tiden var moden, det var tiltrængt med nye rammer. Overblik er vigtigt på en havn Efter flytningen er vi alle rykket en etage op, for som så mange andre steder er overblik vigtigt, og det er det måske i endnu højere grad på en havn. Det gælder både, når der skal træffes beslutninger om ny havneinfrastruktur, når der er brug for at kunne sætte sig i brugernes sted for at skabe de helt ideelle arbejdsforhold, når havnen dagligt skal holdes ren og ryddet, når de gode historier skal snuppes for at kunne blive kommunikeret, og når fartøjerne skal have sine pladser anvist og sikkerheden skal holdes i hævt - så er overblik bare vigtigt. Og havnevagten, som sidder placeret øverst i tårnet, er yderst afhængig af sit overblik over indsejlingen og hele havnen i sit daglige arbejde.

SIDE 12 THYBORONPORT.DK

Tårnet byder velkommen til Thyborøn Vi er alle utroligt glade for udsigten til indsejlingen, derfor blev det omgående besluttet, at det nye havnekontor skulle blive liggende på samme adresse på havnen, og at det gamle tårn således måtte vige pladsen for det nye. På denne placering kan tårnet byde velkommen både til de fartøjer, der kommer sejlende og til de gæster, som kommer kørende

Større tårn der kan rumme os alle Vi er meget glade for, at det nye havnetårn er bygget, så det har plads til os alle. Så både havnevagten, havneadministrationen og materielgården, som står for den daglige vedligeholdelse af havnen, kan mødes i kantinen og spise frokost sammen. Det samler havnen, at vi alle har hjemme i samme tårn. Og nu glæder vi os til at vise de nye lokaler frem i et åbent hus, hvor alle interesserede vil være velkomne.Vi glæder os til at se jer i det nye tårn på havnen i Thyborøn fredag den 14. juni.

Åbent Hus på Thyborøn Havns nye havnekontor Fredag den 21 juni fra klokken 13 – 17 Siden juni 2018 har vi rodet på tankskibskaj, det har taget knap et år at bygge Thyborøn Havns nye havnekontor, og byggeriet forløb planmæssigt. Nu står det nye havnekontor færdigt, og vi glæder os til at vise det frem. Derfor byder vi alle interesserede hjertelig velkomne til at komme og se det nye havnekontor på Tankskibsvej 4, 7680 Thyborøn, fredag den 21. juni, fra klokken 13 - 17. Der vil være rundvisninger, hvor alle interesserede vil kunne høre lidt om, hvem der arbejder hvor i det nye havnekontor, og hvordan det er at arbejde på havnen i Thyborøn. Vi glæder os til at se jer den 21. juni!


FOTO: JENS NØRGAARD

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, bundgarnsfisker Allan Buch, i hyggelig passiar med fiskeriminister Eva Kjer Hansen og Venstres fødevareordfører, medlem af Folketinget, Erling Bonnesen med brillerne. Yderst til højre med huen ses den ene af de to til lejligheden indforskrevne stjernekokke Thomas Laursen. I det modsatte hjørne til venstre i billedet skimtes Francis Gardenau. De to kokke tilberedte de indfangede fisk fra et af bundgarnene ved Skrillinge Strand.

AF JENS NØRGAARD

FISKERIET STORTRIVES EJ LÆNGERE I LILLEBÆLT

Storbranden hos Dan Gødning og udslip af palmeolie med mere på Fredericia havn den 3. februar 2016 spøger stadig i Lillebælt. Emnet om brandens årsag og de direkte udslip i bæltet og deres konsekvenser for fiske arterne omgærdes fortsat med stor hemmelighed, så selv de kommunale naturvejleder i samarbejdskommunerne Fredericia, Kolding og Middelfart lukker i, når spørgsmålet til fiskens udeblivelse i farvandet bringes på bane.

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, bundgarnsfisker Allan Buch, Skrillinge Strand er dog overbevist om at branden i 2016 har været medvirkende til at der ikke længere er fladfisk i Lillebælt, men kan ikke bevise det, som han siger! Der er dog stadig fisk i bæltet. Det fik fiskeriminister Eva Kjer Hansen set på nærmeste hold, da hun mandag den 4. marts sammen med flere interessenter herunder repræsentanter for Natur-

park Lillebælt og de kommunale naturvejledere, Fiskerikontrollen i Kolding, embedsmænd fra Fiskeristyrelsen med flere i en mere end frisk kuling var ude og se på fiskemulighederne og fangst i bundgarn.

STJERNEKOKKE TOG IMOD Her stod to stjernekokke Francis Gardenau og Thomas Laursen og tog imod herlighederne, der senere blev omsat til lækre anretninger med hjælp fra 5. klasse elever på Fænøsund Friskole.

Deltagerne kom i land med en mindre balje indeholdende sild, mindre torsk et par fladfisk, en ål og en havørred. Det var hvad der var i et enkelt bundgarn. Herlighederne blev taget med op i grej og kølehuset hos fisker Allan Buch.

Elever og gæster fra Fænøsund området blev bespist med blåmuslinger, Kong snegle, fjordkrabber og diverse fiskearter samtidig med at fiskeriforeningens formand Allan Buch med flere demonstrerede, hvordan fisk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

rent ud sagt ordnes optimalt efter fangst til stor glæde for de mange fremmødte, børn og ministeren. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen ønskede ikke at kommentere fiskearternes tilbagegang i Lillebælt, men opfordrede i stedet de mange deltagere i arrangementet på Skrillinge Strand om at udnytte de store og andre muligheder for at finde spise som muslinger, krabber, tang etc. i Lillebælt og fjorde.

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

25


TEMA: FORSIKRING

AF JENS NØRGAARD

UNIK SUNDHEDSFORSIKRING FJERNER STØRRE BUREAUKRATI Fiskernes Forsikring står i en helt unik situation i forhold til tidligere i tilfælde af ulykke, hvor bureaukratiet har kunnet virke som en bremseklods ved sagsbehandling. I dag skal den ansvarlige skipper eller reder blot dokumentere, at den skadelidte person er medhjælper ombord på fiskefartøjet. Væk er kravet til personnummer til gengæld skal skipper være i besiddelse af en lovpligtig arbejdsskade/fiskeriulykkesforsikring der via Codan Care Sundhedsforsikring giver mulighed for behandling og valg af hospital. Med fusionen mellem Danske Fiskeres Forsikring og Dansk Fartøjsforsikring til Fiskernes forsikring sidste år, fik fiskerne med deres eget selskab mulighed for at få dækket både deres person samt deres fartøj. Nu skal man kun henvende sig ét sted for evt. at tegne forsikring eller søge de rigtige oplysninger. Selskabet har en kompetence der rækker 120 år tilbage i historien. Den gang hed det daværende selskab Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri som i 2013 fusionerede med selskabet De Sydlige Farvande – et skibsforsikringsselskab for kasko og ansvar – senere i 2018 fusionerede man endeligt med Dansk Fartøjsforsikring i Nørresundby.

Fusionen mellem selskaberne var ikke lige til. Det tog i princippet to år før ”Fiskernes Forsikring” var en realitet. I dag er den samlede enhed fortsat ejet af fiskerne selv. Det i sig selv er unikt, at erhvervsfiskerne har et forsikringsselskab, hvor de selv har retten til at bestemme over produkterne ved enten henvendelse til lokale repræsentanter eller på generalforsamlingen. GODT KAPITALGRUNDLAG Ifølge formanden for Fiskernes Forsikringsselskab, fiskeskipper Allan Buch, Skrillinge Strand ved Middelfart, har hele processen omkring sammenlægningen haft det formål at skabe en bæredygtig og stærk virksomhed, hvor man har hele paletten til sin rådighed som fartøjs- og ansvarsforsikring

samt ulykkes- og arbejdsskadeforsikring. På generalforsamlingen den 27. april sidste år kunne man notere, at det var lykkedes at samle to skibsforsikringsselskaber samt et arbejdsskadeforsikringsselskab. Nok så vigtigt var det for formanden at fastslå, at der er tale om at ”Fiskernes Forsikringsselskab” er et velkonsolideret selskab. Egenkapitalen er på ca. 156 mio. kr. og når reserver til skader lægges til, er de samlede aktiver 312 mio. kr.

FOTO: JENS NØRGAARD

Udover at servicere erhvervsfiskerne på forsikringer tilbyder selskabet også forsikringsdækninger til erhvervsfartøjer og lystbåde, fortæller CEO Per Wistisen. Primært er det dog kasko- og ansvarsforsikring til fiskefartøjer. Vi arbejder dog på andre og nye fokusområder som passagerfartøjer, lystfartøjer og fartøjer til fritidsfiskere.

Formand for bæltfiskerne og Fiskernes Forsikring, Allan Buch, Skrillinge.

LAVE FORSIKRINGSPRÆMIER Det er ingen hemmelighed at konkurrencen, når det gælder forsikringsbranchen er stor. Det på trods er det lykkes selskabet at holde præmierne nede i særdeleshed ved arbejdsskader. Forsikringstageren betaler nu 76 kroner om dagen pr. mand og får til gengæld allerede udbetalt erstatning ved tab af 30 procent erhvervsevne. Netop tab af erhvervsevne kan ifølge direktør Sejer Christensen, Fiskernes Forsikring, være kompliceret.

26

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, tidligere Arbejdsskadestyrelsen som behandler og vurderer arbejdsskadesager. Det er også dem der udbetaler erstatning for erhvervssygdomme. Her er det bl.a. vores opgave i forsikringsselskabet, at presse på ved afgørelser til gavn for fiskerne. Det handler for os om at kunne rådgivere fiskerne så godt som overhovedet muligt. Hvad er det den enkelte ønsker af forsikringsprodukter. Gælder det fiskefartøjet alene, så er det kasko- og ansvarsforsikring, og for personer skal der for ansatte tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker udover erhvervsevnetab og mèn tillige tandskade og briller. Selvstændige kan enten tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring for egen person eller en fiskeriulykkesforsikring, der er en ulykkesforsikring, hvor man selv bestemmer forsikringssummens størrelse på erhvervstabet. Udover tabet af erhvervsevne får man dækket sit mèn samt briller og tænder. VOLDSOMME ERSTATNINGER Fiskernes Forsikring tilbyder endvidere i navnet ”Faro Arbejdsskadeforsikring”, arbejdsskadeforsikring til personer, der er beskæftiget i fiskerirelaterede hverv. Er det en personlig ulykkesforsikring som dækker tab, så vælger man f.eks. selv den sum præmien

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


skal sættes til – det kunne være 500.000 kr., hvor der typisk ydes en erstatning på 50 procent dvs. 250.000 ved tab af arbejdsevne.

PRODUKTANSVAR Hvad enten der fiskes til konsum, pelagisk eller industri, (protein), så er den enkelte

Ved kaskoforsikring af fiskefartøjet skal skipper som reder være opmærksom på kravene og dækning som fartøjets skrog og styrehus, maskiner, inventar, installationer og udstyr.

fisker ansvarlig i forhold til det der er fanget. Derfor vil det ifølge Fiskernes Forsikring være fornuft i at rådføre sig i forhold til erstatningsansvar.

En skipper kan blive ansvarlig for personskade, der er sket på fartøjet. Det kan være et besætningsmedlem, reparatør eller person der befinder sig om bord af anden årsag, som det hedder. Erstatninger i så tilfælde kan være endog meget voldsomme. Den enkelte ansvarlige ombord bør derfor spørge om råd i selskabet. Det er vigtigt at man holder sig orienteret i forsikringssagerne. Hvor gælder dækningen? Gælder den oliespild, forurening og vragfjernelse samt juridisk assistance ved skade.

Betingelserne er: • Der skal være et ansvarsgrundlag • Der skal være indtrådt et økonomisk tab • Der skal være et årsagssammenhæng til skade og tab • Tabet skal være en følge af skaden Fiskernes Forsikring er et gensidigt selskab. Det vil sige at det som nævnt tidligere, er ejet af de fiskere der er forsikret i selskabet. Der er ingen aktionærer i selskabet derfor heller ikke nogen udbyttebetaling. Til gengæld kommer et overskud forsikringstageren til gavn i forhold til lavere præmie indbetalinger.

I takt med at branchen forandrer sig, ændrer vores kunders behov sig også. Nye risici og muligheder opstår, og vi er i konstant udvikling for at kunne servicere vores kunder bedst muligt.

Codan Marine - vi er der, når du har brug for os. Kontakt os på: Tlf: 33 55 31 87 Mail: denmarkuw@codanmarine.com Eller besøg vores hjemmeside: www.codanmarine.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

27


TEMA: FORSIKRING

FORSIKRING ER NØGLEN TIL FINANSIEL TRYGHED

Det kræver både dygtighed og held at undgå erstatningskrav, ulykker eller havari. Men står man alligevel i situationen, har man brug for en effektiv forsikringspartner, for at holde sin forretning i gang. I den maritime sektor er der større udfordringer i forbindelse med forsikring, end i de fleste andre sektorer. Alene det, at ydelser og produkter kommer omkring i hele verden, medfører at man kan blive holdt ansvarlig under mange forskellige landes juridiske systemer og deres kulturelle normer, siger noget om kravet til sin forsikringspartner. - Det er vigtigt at huske, at forebyggelse er mindst lige så vigtig

som forsikring, og her kan vi som erfarent forsikringsselskab bruges som en vigtig sparringspartner, siger partneransvarlig hos Codan, Peter Hjartan SørensenMen når skaden er sket, hvad er det så I kan gøre for jeres kunder? - Det er klart, at når man som vi har mere end 100 års erfaring inden for virksomhedsforsikringer, har man oparbejdet stor ekspertise. Samtidig er Codan repræsenteret i mere end 130 lande, som en del af et af verdens største og mest velansete forsik-

Danmarks største fiskerejede forsikringsselskab FONTE

A l egr eya San s Bo l d A leg r eya S C R eg u l a r

Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab

FARVER

PANTONE CMYK RGB HEX

541 C 90, 55, 0, 20 7, 88, 151 #075897

PANTONE CMYK RGB HEX

429 C 0, 0, 0, 50 157, 157, 156 #9d9c9c

24 7 365 Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmeside

www.ff-gs.dk 28

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

ringsselskaber RSA. Det betyder, at vi i vores netværk har mere end 4.000 skadesbehandlere, der sikrer vores kunders interesser, uanset hvor i verden skaden sker, siger Peter Hjartan Sørensen Fordi vi ved, at skader kan have store økonomiske konsekvenser for vores kunders virksomheder, hjælper vi dem med at genoprette driften så hurtigt som muligt. Hos os er behandling af en skade meget mere end blot beregning af en erstatning. Vi yder hjælp og rådgivning omkring, hvordan vores kunder hurtigt kan komme videre efter en skade. SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER KRÆVER TILPASSEDE LØSNINGER - Hos Codan arbejder vi for fortsat at være den førende rådgiver på det maritime område, siger Lone Scheuer Larsen, der er Nordic Director, Codan Marine.

- Det er vores helt klare opfattelse, at enhver virksomhedsforsikring bør udspringe af en dialog med en forsikringsrådgiver. Kun med den rigtige viden om vores kunders forretning, baggrund, profil og krav til sikkerhed, kan vi sammen finde den rigtige balance mellem forsikringsdækning og selvrisiko, der passer til kundens risikoprofil”. FORSIKRINGSSELSKABET SOM BUFFER MELLEM SKADEVOLDER OG SKADELIDTE Det vil oftest være en fordel, hvis forsikringsselskabet står for håndteringen af skadesagen i ansvarssager. Det vil fritage forsikringstageren fra at skulle stå ansigt til ansigt med sin kunde i en diskussion om evt. skadeskompensation. Derved bliver det ulig meget lettere at fastholde sit gode forhold til kunden, og komme videre med sit forretningsforhold.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


KASSEVASKER TIL FISKEINDUSTRIEN

Washpower i Bedsted har udviklet en kassevasker til mindre virksomheder, hvor der er behov for rengøring af industrikasser, men hvor omfanget ikke er så stort, at det er rentabelt at investere i et større vaskesystem. Det gælder f.eks. flere steder i fiskeindustrien. Vaskeprocessen er automatiseret således, at det beskidte kar sættes på et bånd der kører karret ind i vaskezonen. Her kører dyser rundt om karret – både indvendig og udvendig. Det tager omkring 45 sekunder, alt afhængig af hvor rent karret skal være.

Når karret er rent køres det automatisk ud af vaskezonen igen, og et nyt beskidt kar ruller ind i den modsatte ende.

spuler, så sørger automatikken for kun at dosere netop den mængde vand der skal til for at løse opgaven - hvilket sparer vand.

I modsætning til, hvis en medarbejder skulle udføre opgaven manuelt med en højtryks-

Washpower har i mange år solgt store kassevaskeranlæg til landbrug og pelsavl.

Est.

1965

BREDGAARD BOATS BREDGAARD BOATS APS · VESTRE KAJ APS 50 B · 4970 RØDBY Vestre Kaj 50 B · DK-4970 Rødby +45 54 70 60 88 · INFO@BREDGAARDBOATS.COM · WWW.BREDGAARDBO +45 54 70 60 88 info@bredgaardboats.com www.bredgaardboats.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

29


TEMA: MOTORER

FOTO: JENS NØRGAARD

Den norske trawler ”Knut Olav” ved udrustningskajen hos Vestværftet i Hvide Sande.

AF JENS NØRGAARD

STOR NOTBÅD TIL LOFOTEN UDRUSTES PÅ VESTVÆRFTET

En større notbåd til norske ejere ligger ved udrustningskajen hos Vestværftet ApS i Hvide Sande. Der er tale om den 43 meter lange og 775 brt store ”Knut Olav” der får hjemhavn i kunstnerkommunen og byen Solvær i Lofoten i Nordnorge. Opbygningen af selve råskibet er udført på værft i Gdynia i Polen, hvorefter skroget er slæbt til den jyske vestkyst. Et større arbejde ligger fortsat forude før skibet i løbet af sensommeren begyndelsen af efteråret stævner nordover til de fremtidige fangstpladser i Nordatlanten. Udrustning af fiskeskibet ligger i hænderne på Vestværftet og en række underleverandører som den mangeårige samarbejdspartner Thyborøn Skibs & Motor A/S. Den virksomhed hører til en af eksperterne herhjemme på installation, service, vedligehold og reparation af hydraulik anlæg. Hydraulik-folkene fra Thyborøn, har ikke mindst gjort sig kendt

30

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

i forbindelse med udvikling af hydrauliske styringer og computerstyring af hydraulik anlæg. Den vestjyske virksomhed for enden af Harboøre Tange står sammen med Vestværftet bag den seneste udvikling og udrustning af flere mellemstore trawlere til reje-og konsumfiskeri som Skagen-skibene ”Emli

Pilegaard”, ”Sajoni” og senest Kristiansand trawleren ”Sjøvik”. De tre skibe er noget af det ypperste i fiskeriet. Trawleren ”Knut Olav” skal bruges til notfiskeri. Fangstmetoden er urgammel fra den tid, da de tunge net blev trukket op med håndkraft. Efterhånden som maskinelle hjælpemidler blev indført

– ikke mindst via udviklingen af kraftblokke eksempelvis særlige tromler og wirewinch til hjemtagning af de tunge net fra op til 200 meters dybde er notens kapacitet væsentligt forøget. I dag er det ikke usædvanligt, at størrelsen på en not kan variere så meget, at de største er i stand til at indhegne helt op til ”ti fodboldbaner”.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi er autoriseret Volvo Penta forhandler. Vi er lagerførende i de fleste Volvo Penta – olier. Reservedele til Volvo Penta har vi enten på lager eller skaffer hurtigt hjem. Skal der skiftes olie, filter eller installeres en ny motor, har vi servicebiler kørende på det meste af MOTORERNE Sjælland. MOTORERNE OVERHOLDER DE NYE EMISSIONSKRAV. DZC engine range OVERHOLDER DE NYE TYPETIER 6/82DZC DXC

TIER 2 EMISSIONSKRAV.

DZC

(V)DZC

DL36

TYPE 6/8 DZC OP OPTIL TIL2400 2400HK. HK

Medium speed engine, turbocharged & intercooled, available in Anti-clock and Clock rotation. Can run on diesel, heavy fuel, vegetable oil, animal greases, ... Dual fuel execution is also possible.

Ring gerne til os for et tilbud.

FORHANDLER6DZC AF 1500kW @ 1000rpm ABC-MOTORER:

8DZC 2000kW @ 1000rpm

Sydhalevej 4-6 - 7680 Thyborøn - Tlf. 97 83 12 05 - Fax 97 83 16 78 - mail: kt@kyndeogtoft.dk Anglo Belgian Corporation nv - Wiedauwkaai 43 - 9000 Gent ( Belgium )

Sydhalevej 4-6T +32 • 7680 Thyborøn •-Tlf. 97 83 12 05 • Fax 97 83 16 78 (0)9 267 00 00 - F +32 (0)9 267 00 67 E info@abcdiesel.be - www.abcdiesel.be mail: kt@kyndeogtoft.dk • www.kyndeogtoft.dk Member of the Ogepar group - www.ogepar.com

Breaking News Granly Diesel er stolte af at kunne præsentere den helt nye Cummins X15. X15 er ideel til de mellemstore fiskefartøjer er ekstra lydsvag og fås med op til 600 BHP og 1800 rpm kontinuerlig drift. Kontakt Granly Diesel og hør mere om denne nye, avancerede Cummins motor

MARITIM SERVICE I VERDENSKLASSE • Overhaling og reparation af dieselmotorer, gear, turboladere, propeller m.m. • Stort udvalg af reservedele - nye og brugte • Totalleverandør af komplette fremdriftssystemer • Ekspertise indenfor design, ingeniørarbejde og projektledelse

Havnepladsen 12  9900 Frederikshavn  Tlf. 9622 1100  www.vms.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

• • • •

Fra verdens førende producent Verdens mest pålidelige motor Fra 76 til 4000 HK Altid motorer på lager

AGT DØGNV40 40 89

53 : 22 Osted 20 61 41 : Esbjerg

Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg

Tlf. 46 42 35 50 - www.granlydiesel.com

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

31


TEMA: MOTORER

STORE KRÆFTER PÅ SPIL Det siger sig selv, at det kræver store kræfter at hjemtage net i den størrelsesorden som beskrevet. Uden hydraulik ville det nærmest være en umulig opgave. På et skib som ”Knut Olav” er hydraulikinstallationerne til wireog tromlestationerne derfor i fuld gang. Kilometervis af rør, som var det ”orgelpiber” til en kirke, monteres fra en STR-ventil med et A-B udtag og frem til de anlæg, hvor hydraulikken genererer et tryk på stemplerne i motorerne, som igen får dem til at snore rundt enten den ene eller den anden vej afhængig af de kommandoer man udfører via A-B udtaget. Her ses hydrauliktilførslen til en wiretromle. Den norske trawler vil til de arbejdsprocesser hvor hydraulik anvendes blive udstyret med en 4.000 liter tank på forkant af maskinrummet. Herfra suges hydraulikken via en rørforbindelse til en pumpe og videre forbi fordelingsenheden i form af en særlig tavle til den såkaldte STR-ventil med et tryk på 250 bar osv. Et hydraulik-system fungerer ved væskers tryk og bevægelser i rør, og er typisk opbygget ved at en pumpe (hydraulik-pumpe, som drives af en dieselmotor, benzinmotor, elektromotor eller en mekaniskpumpe), suger hydraulikolie fra en beholder/tank. Hydraulik-pumpen oparbejder et tryk (Olietryk). Olietrykket ledes via rør eller slanger oftest til en eller flere styre-ventiler, og videre til forbrugsstedet, som kan være en hydraulikcylinder eller en hydraulik-oliemotor, og retur til olie-beholderen/tanken. Fordelen ved hydraulik er de enorme

kræfter der kan opnås. Hydraulik anvendes bl.a. til at klemme, presse, trykke, løfte og trække med etc. FULDT MOMENT VED AKTIVERING Hydraulikoliens vigtigste egenskab er, at den er letflydende, så der kun skal bruges et minimum af kraft for at pumpe den gennem dyser, rør og slanger. Olien kan være baseret på enten mineralsk eller syntetisk baseolie. Typisk anvendes hydraulik til en frem-og-tilbage-bevægelse i et stempel, der kan skydes ud eller trækkes sammen, men ofte ses hydraulik anvendt i en såkaldt kombiwinch som ombord på ”Knut Olav”. Fordelen ved at anvende hydraulik i f.eks. et spil er, at du har fuldt

moment fra det øjeblik du aktiverer. Det opnår man ikke med et el-spil. Virkningsgraden ligger på 45 procent i startfasen. Dvs. at stopper man et spil her og nu, så er det STOP. Det sker ikke med et el-spil når man f.eks. fire en vire. Så har man ifølge CEO, Tage Vinther Hansen, Thyborøn Skibs & Motor A/S, et problem, da man ikke kan komme af med den elektriske overskudsenergi. I så tilfælde bliver man nød til at tænde alt strømførende ombord for at komme af med energien. EL-SPIL ER RISIKOFYLDT Den tekniske udvikling har gjort, at hydraulik-anlæg i dag støjer mindre end el-anlæg. Tage Hansen er udmærket klar over at eldrevne spil er en hård konkurrent i markedet. Når det er sagt, ser direktøren også det sti-

gende antal anskaffelser som en ”boble”, der før eller siden risikerer at springe, ellers skal kravene til den elektriske styring have et helt andet kraftudtag. Alt andet lige så er hydraulik det eneste rigtige, skal kræfterne på wirewinch og tromler med mere fungere optimalt, fortæller Thyborøn Skibs & Motors seks skibsmontører, der udfører arbejderne ombord på den norske trawler ved kaj i Hvide Sande. Medens den ansvarlige Tim Kruse viser Fisker Bladet omkring på skibet, er de andre i gang med at fæstne rørforbindelser eller svejse en skvulpe kant i hydrauliktanken. Intet er overladt til tilfældighederne og kører efter en nøje fastlagt plan. Thyborønfolkenes base er to tyvefodscontainer, der er indrettet som henholdsvis værksted/mellem lager og kantine på kajkanten.

Totalleverandør af motorer, generatorer og gear Generatoranlæg i alle størrelser Motorer med den bedste brændstoføkonomi Vi har altid motorer på lager | Vi leverer både Tier ll og Tier lll Nikkelvej 17 l DK-8940 Randers SV T: +45 70 21 34 00 l F: +45 70 21 34 11 E: nordhavn@nordhavn.dk www.nordhavn.dk

32

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


AF JENS NØRGAARD

EFTER GODT FISKERI I ØSTERSØEN GÅR SØBY FISKERE IGEN NORDPÅ

Efter et rimeligt fiskeri ved både Femern, vestlige Østersø og Lillebælt er tre trawlere med hjemhavn i Søby på nordspidsen af Ærø igen tilbage på fangstpladserne i nordlige Kattegat og Skagerrak. Den første der forlod hjemhavnen var SG 244 Floto de to sidste var SG 25 Anni Holm og SG 20 Petua. Efter tre måneder i ”Sydhavet” sluttede sæsonen på disse breddegrader, da sommertiden trådte i kraft. Skipper og partreder Gert Anker Pedersen var ganske godt tilfreds, da han sammen med sin partner Peter Pedersen gjorde klar til afgang. SG 25 ”Anni Holm” var netop rigget om til de næste måneders fiskeri ud af Strandby, Skagen og Hirtshals. Nu gælder det jomfruhummer og rund- og fladfisk frem til juli. Derefter stikker vi igen sydover til Søby for at holde ferie. I sensommeren er vi tilbage oppe nordpå frem til jul, hvorefter vi sejler hjem til Ærø og så fremdeles. Vi er gerne hernede i Østersøen i årets første tre måneder. Det er torsk og fladfisk vi henter her, og jeg må indrømme, at torskearten har været god i år. De store har ligget på kanten til Lillebælt og på den anden side af Femern og Rügen: -Så vi skal ikke klage, siger Gert Pedersen.

STOPPER EFTER 60 ÅR Fiskeskipperen fra Søby, Gert Anker Pedersen, regner i øvrigt med at stoppe i fiskeriet når der igen lægges op til sommerferie i 2020. Så har han været 60 år i fiskeriet, så er det på tide at nye kræfter kommer til. Jeg begyndte at fiske i en alder af blot 13 år, så jeg synes selv jeg har fortjent at tage den lidt mere med ro. Derfor har jeg fået fisker Peter Pedersen med som partreder ombord på ”Anni Holm”.

Besætningen er på tre mand. Da FiskerBladet kommer forbi, var de to partnere netop i gang med checklisten, for som Gert Pedersen sagde under sit arbejde: -Det er lidt langt at sejle hjem fra det nordjyske, fordi man har glemt fordi man har glemt de særlige trawlposer med en 300 mm åbning, som er kravet når vi går ind over svensk område. Bøderne er store, såfremt vi ikke har sat det rigtige grej på trawlene. Derfor checkes udstyret en ekstra gang ombord før afgang.

Trawleren ”Anni Holm” er på 48 brt. 14,77 m lang og 5,41 meter bred. Skibet er bygget i stål ved årtusindskiftet hos Brdr. Petersens Maskinfabrik A/S i Gilleleje.

SØNNEN FØLGER MED Agten for ”Anni Holm” ligger SG 20 Petua som ejes af den unge fisker Jørgen Holm Petersen. Fiskeren er søn af ”Anni Holm”s skipper Gert

Pedersen. Også ombord på Petua var den tre mand store besætning i gang med at lægge sidste hånd på omrigningen til fiskeri efter hummer med mere i de nordjyske farvandsområder. Trawlskovlene som gennem de sidste tre måneder har været brugt til torskefiskeri i Østersøen skulle byttes om med skovle til fiskeri efter jomfruhummer. ”Petua” er ligeledes en stålbåd på 19,9 brt. Bygget i 1981 på Kristian Jørgen Kristensens Skibsværft. Længden er 14,4 m og bredden 4,67 m. Skibet er udstyret med en 12 cylinder Mercedes motor og en Ford hjælpemotor på 80 hk.

De to trawlere SG 25 ”Anni Holm” og SG 20 ”Petua” lige før afgang fra Søby Havn til fiskepladserne i bl.a. Skagerrak.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

33


AF JENS NØRGAARD

HAVNEUDVIDELSEN I HANSTHOLM - EN FJER I HATTEN FOR BRUGERNE Udvidelsen af Hanstholm Havn skrider nu så meget frem, at det for de bagved liggende industrier som el-virksomheder, fiskeforarbejdende industrier samt værfter med flere handler om at positionere sig og være klar, når den nye havn til ca. 500 mio. kr. står klar en gang i 2020. Det skylder vi Thisted Kommune, som har stillet de nødvendige økonomiske garantier til projektet. Vi skal vise at udvidelsen er pengene værd - nu vi har råbt op om nye forhold på havnen gennem flere år. Det handler om at udbygge vore spidskompetencer og bevare den førende position som en af Europas største og mest moderne havne for konsumfisk. Bag udtalelserne står den administrerende direktør for Hanstholm Skibssmedje og North Sea Yard, Jesper Pedersen. Som erhvervsmand og bruger på havnen er han stolt over at der er lyttet til erhvervslivets ønsker i forbindelse med udvidelserne som ny-indvundet areal på 135.000 kvadratmeter ud i vandet, hvor producenten af fiskemel og –olie FF Skagen samt norske Egersund Trawl med flere har valgt at leje sig ind på arealerne. Begge virksomheder er allerede på det eksisterende havneområde, hvor et 350 meter langt nyt kajanlæg ud til et nyt bassin med en vanddybde på 10-11 meter sikre ideelle forhold til f.eks. de store proteintrawlere.

34

F I S K E R B L A D E T / 4-5· 2 0 1 9

Sammen med de nye dækmoler og ændrede ind- og udsejlingsforhold til 11 meters dybde kan Hanstholm Havn ifølge Jesper Pedersen, udvikle sig til et spændende epicenter for dansk fiskeri og tiltrække nye kundesegmenter fra udlandet. Havnedirektør Niels Clemensen har i den forbindelse tidligere fremsat en prognose om at projektet på den jyske vestkyst kan skabe 450 nye arbejdspladser. RYDDET OP I BRANCHEN Hos North Sea Yard mærker vi allerede til den øgede interesse, fortsætter Jesper Pedersen. Der er pres på i øjeblikket – det er ikke atypisk for årstiden, hvor vi har flere skibe inde til omrigning, ombygning, forlængelse, gene-

rel servicering som inspektion, maling og reparation af aptering med mere. Det er ikke kun danske fiskere og rederier der sejlere hertil for dokning. Det er svenske, tyske, belgiske, hollandske og ikke mindst nordmænd og franskmænd der sætter kursen mod Hanstholm. Det er den hårde kerne af fiskere der kommer her efter at branchen gennem de sidste fire år på godt og ondt har fået ryddet op. For mit eget vedkommende er jeg som virksomhedsleder allerede i gang med at rejse ud til kunderne for at få ordrebogen fyldt op til efteråret og vinteren. Højsæsonen for dokken og skibssmedjen er fra marts til september.

FRANSKE STAMKUNDER Det franske rederi ”EURONOR” i Boulogne Sur Mer ved den engelske kanal hører i dag til vore stamkunder, og har siden årsskiftet haft to store trawlere inde i dokken. Derudover måtte vi i februar skabe plads til to lidt mindre nordmænd hvoraf den ene skulle have 32 tons stål ekstra svejset på skibet for øget stabilisering. Begge trawlere var nød til at komme i dokken samtidig såfremt vi skulle holde tidsplanen og udføre de forskellige arbejder som en ny og yngre norsk reder og fisker havde ønsket. Det gik kun lige! Andre lå allerede i køen, så det handlede om hurtigt men kvalitetsrigtig arbejde.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Den franske trawler ”Bressay Bank” fra Boulogne Sur Mer hører til de hyppige gæster i dokken hos North Sea Yard. FOTO: JENS NØRGAARD

På beddingen lå en muslingebåd T300 ”Betina Kærgaard” fra Vilsund. Den blev forlænget med 4,5 meter til 18,5 – et arbejde der ikke var helt uproblematisk, idet hovedmotoren stod oppe under bakken. Derfra gik skrueakslen ind under lasten og til agterskibet. Forlængelsen betød, at vi måtte skære i den eksisterende aksel og sætte et nyt stykke imellem. Derudover blev lasten beklædt med plader i rustfrit stål. HÅBER PÅ FLERE OG STØRRE SKIBE Ved reparationskajen ved skibssmedjen har vi et skib fra vores egene rækker her i Thisted kommune. Det drejer sig om det socialpædagogiske skibsprojekt – skonnerten Jylland – der tager

sig af udsatte unge mennesker. På skibet og på de unges bosted i Gærup uden for Thisted arbejder socialpædagoger med de unges selvværd ved at vise, at der er brug for dem bl.a. på skibet såfremt det skal kunne sejle.

i et samarbejde med den lokale maskinfabrik BOATECH ApS. Det er f.eks. skyllekasser, transportbånd og maskiner til fiskerensning etc. Skibets lastrum under shelterdækket rummer plads til 750 fiskekasser.

Netop da FiskerBladet var på besøg var de unge i gang med at ordner skibets master i en af de store haller til smedjen.

Dette er bl.a. et eksempel på det udbredte samarbejde der er mellem virksomhederne på Hanst-

Nogle bassiner fra smedjens reparationskaj ligger den mellemstore norske trawler ”Storvig”. Trawleren er ved at gennemgå en større og længere varende ombygning af fabriksdækket. Det er et arbejde, hvor hele fabrikken udskiftes og moderniseres med nyt inventar

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

holm Havn. I forbindelse med aktiviteterne generelt på havnen, håber jeg at de store investeringer der nu foretages, også får en afsmittende effekt på vort arbejde, således at vi kan tage flere og større skibe ind til de arbejder vi er i stand til at udføre, slutter CEO Jesper Pedersen, Hanstholm Skibssmedje og North Sea Yard.

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 4- 5· 2 0 1 9

35


Trawl Positionerings System Med et Marport Positionerings System har man altid de seneste informationer om sit trawl. • • • • •

Hvor befinder trawlet sig i forhold til skibet? Hvor dybt ligger trawlet? Hvad er skovlenes vinkler? Hvor stor er net åbningen? Samt mange andre informationer.

Marport Positionerings System sender informationerne direkte fra sensorerne til receiveren. Systemet kan interfaces til ScanTrawl for at optimere trawlåbningen, og receiveren er kompatibel med flere forskellige plotter systemer. Vi har altid reservedele og sensorer på lager til hurtig levering. Vi kan desuden altid give et specialtilbud på udskiftning af eksisterende systemer.

Vi er certificeret Marport partner Vi servicerer og reparerer alle former for Marport sensorer

Hos os får du altid professionel rådgivning HUSK! Gratis TeamViewer support

SEAMASTER MARINE ELEKTRONIK

SeaMaster ApS - Vesterhavsgade 133 - 6700 Esbjerg - Telefon +45 7512 0444 - info@sea-master.dk - www.seamaster.dk

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 4-5-2019  

Eva Kjer roser de danske fiskere for rettidig omhu: Det hører bestemt ikke til hverdagskost at danske fiskere og fiskeriministeren umiddelba...

Fiskerbladet 4-5-2019  

Eva Kjer roser de danske fiskere for rettidig omhu: Det hører bestemt ikke til hverdagskost at danske fiskere og fiskeriministeren umiddelba...