Page 1

DKK 49,50

62. ÅRGANG · MARTS 2018 NR. 3

Fremtidens design er gårsdagens erfaringer Thyborøn Havn fik omsætningsrekord Ny Rockall fra Skagen

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 3-2018

TOPHISTORIE

11

RO-RO FARTØJ I FLYDEDOKKEN! Det Færøiske rederi Smyril Line har for første gang haft et RO-RO fartøj i flydedokken i Thyborøn. Og det er vi meget stolte af.

4

FREMTIDENS DESIGN PÅ PELAGISKE TRAWLERE ER GÅRSDAGENS ERFARING Ved etableringen af Karstensens Skibsværft i 1917 i Skagen, var der ingen som drømte om, at det nordjyske værft en dag skulle blive til en global spiller i forhold til den internationale fiskerisektor. Med sine 375 medarbejdere heraf 40 lærlinge - hovedparten bosiddende i byen og resten pendler fra alle hjørner i det nordjyske område samt faglærte fra lande som Tyskland, Polen og de baltiske områder - er værftet i dag nu mere end 100 år efter etableringen et barometer for, hvordan det står til på toppen af Jylland.

10

8

KARSTENSENS FÅR NORSK ORDRE TIL 230 MIO. KR. Det norske trawlerrederi Havskjer AS har indgået en kontrakt med Karstensens Skibsværft om design og bygning af en 80 meter kombineret snurper / trawler. Med den nye ordre har værftet 16 pelagiske fiskefartøjer i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 3 år.

12

NY LAGERHAL PÅ THYBORØN HAVN Den øgede godsaktivitet giver ikke kun travlhed på havnen i Thyborøn. Den får også behovet for udvidet lagerkapacitet tæt ved kaj til at stige.

TAG PÅ FISKERI I BARENTSHAVET Et nyt computerspil fra det norske firma Misc Games - Fishing: Barents Sea - gør det nu muligt at tage på fiskeri i et af de mest barske farvande i verden, lunt og sikkert hjemme fra lænestolen. Der er frit valg mellem at gå on bord i seks autentiske skibe.

13

OMSÆTNINGSREKORDEN FRA 2016 LIGE NETOP SLÅET! 2017 blev endnu et år med rekord på både gods og omsætning for Thyborøn Havn – faktisk det fjerde år i træk med omsætningsrekord.


HAVNENYT 14

MEGET STOR VANDDYBDE I INDSEJLINGEN I THYBORØN NETOP NU Oprensningen af indsejlingen i Thyborøn er veloverstået, så der er gjort klart til de tungtlastede industrifiskefartøjer.

19 15

Det norske selskab Nordlaks har kontraheret en ny brøndbåd på det tyrkiske værft Tersan Shipyard. Skibet, der er udviklet af NSK Ship Design, har LNG-fremdrift og er udstyret med en batteripakke, hvilket vil give en betydelig miljøgevinst. Brøndbåden skal fragte levende laks og ørreder for Nordlaks.

EN INVESTERING I FREMTIDEN Ud fra devisen: ”For at tilegne sig en erfaring, så skal man have haft det i hænderne”, har Fiskeriskolen taget Danmarks absolut bedste motorrums faciliteter i brug i Thyborøn.

24

20 18

VINDEREN AF THYBORØN HAVNS INITIATIVPRIS 2017 ER KÅRET Et initiativ der giver forbrugerne mulighed for at komme helt tæt på fiskerne gennem filmklips og reportager fik tildelt prisen denne gang.

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

BRØNDBÅD MED LNG-FREMDRIFT OG BATTERIPAKKE

Grovfjord Mekanisk Verksted, der har hjemme lidt nordøst for Lofoten, har udviklet et nyt batteridrevet servicefartøj til opdrætsindustrien. Det 14 meter lange fartøj er lige nu ved at blive gjort klar til en 18 måneder lang testperiode hos Northern Lights Salmon.

NY ROCKALL FRA SKAGEN Karstensens Skibsværft i Skagen har endnu en gang afleveret et nyt stort fiskeskib til sejlads under dansk flag. Det er Skagenskibet Rockall, der er afleveret til et dansk rederi med svenske ejere, men et dansk islæt i form af en dansk fiskeskipper, der er medejer af skibet.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

ELEKTRISK SERVICEFARTØJ TIL OPDRÆTSINDUSTRIEN

24

STOR OPBAKNING TIL DANISH MARITIME FAIR Der er travlhed ved telefonerne i salgsafdelingen hos Danish Maritime Fair. Opkaldene kommer både fra danske og udenlandske virksomheder som gerne vil sikre sig en stand på messen den 2-4. maj i Lokomotivværkstedet i København.

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

62. ÅRGANG · MARTS 2018 NR. 3

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Fremtidens design er gårsdagens erfaringer Thyborøn Havn fik omsætningsrekord Ny Rockall fra Skagen

Næste udgave: 3. april 2018

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


TEMA: MOTORER, SERVICE OG VEDLIGEHOLD

AF JENS NØRGAARD

FREMTIDENS DESIGN PÅ PELAGISKE TRAWLERE ER GÅRSDAGENS ERFARING Ved etableringen af Karstensens Skibsværft i 1917 i Skagen, var der ingen som drømte om, at det nordjyske værft en dag skulle blive til en global spiller i forhold til den internationale fiskerisektor. Med sine 375 medarbejdere heraf 40 lærlinge - hovedparten bosiddende i byen og resten pendler fra alle hjørner i det nordjyske område samt faglærte fra lande som Tyskland, Polen og de baltiske områder - er værftet i dag nu mere end 100 år efter etableringen et barometer for, hvordan det står til på toppen af Jylland.

- Det er slet ikke så ringe endda, som man vil sige på Vendelbomål! Ordrebogen for de næste to år viser et aktivitetsniveau som ville tage pusten fra de fleste. Den årlige omsætning er på over 1 mia. kr. Frem til 2020 skal der bygges ikke færre en 16 fiskefartøjer til en samlet værdi på ca. 2,4 mia. kroner. Det er alle skibe i prisklassen fra 130 mio. kr. til 300 mio. kr. plus og repræsenterer både pelagisk fiskeri sild og makrel, som fiskeri efter industrifisk også kaldet proteinfisk som blåhvilling, tobis og brisling.

For hele tiden at være på forkant når det gælder bæredygtigt fiskeri og for at kunne leve op til kvalitetskravene i det nuværende fiskeri, hvor udviklingen til den optimale trawler inden for pelagisk fiskeri f.eks. tager fart, sejler en reder/fisker typisk trawleren i otte til ni år. Herefter går forhandlinger ofte i gang om et nyt fartøj og ca. 2 ½ år til tre år senere får rederen et nyt skib. I gennemsnit, fortsætter værftsdirektør, Knud Degn Karstensen, leverer vi seks til syv skibe om året.

Det sociale moment betyder utrolig meget ombord på nutidens fiskefartøjer. Således også på skotske ”Fraserburgh”, hvor der er gjort meget for at besætningerne skal føle sig hjemme. En spændende væg deler salon og messe.

4

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

Stålskibene blev vendepunktet Samtidig med ekspansionen og udviklingen generelt - visionerne var og er mange - har værftet forstået at løfte sig på den 100-årige historiske baggrund. Det var fiskekuttere i træ til det hjemlige kystfiskeri og senere Englands- og Skotlandsfarten, der blev bygget på beddingerne i Skagen. De fleste af modtagerne var stedlige fiskere. I 60’erne blev træskibene langsomt udfaset. Stålskibene holdt deres indtog. For værftet blev det vendepunktet. I dag eksporteres pelagiske trawlere fra værftet world wide. Den første stålkutter gik til en lokal fisker. I 1997 kom gennembruddet med design og bygning af større pelagiske fartøjer. Første skib var ”Western Viking” som gik til Irland. Rederen har siden fået flere fartøjer fra Skagen, hvor det udslagsgivende har været design, optimering af sikkerhed ombord og arbejdsmiljø, fortæller direktør Knud Degn Karstensen videre.

ikke lade sig forlede af, fortsætter Knud Degn Karstensen. Det er et helt andet skib. Intet er stationært, hvert skib er sin egen og bliver til på baggrund af den enkelte fiskers og rederes samt værftets erfaringer i forhold til det arbejde skibet og dets mandskab skal udføre. Det er vigtigt for rederne/fiskerne, at de kan se en værdiskabelse for dem i forbindelse med deres store investeringer i eksempelvis ny tonnage.

HVERT SKIB SIN EGEN I det ydre går stregerne fra det første skib til den seneste levering af ”Rockall” til rederiet Astrid Fiskeri A/S i Skagen igen. Det skal man

Leverancerne af de store fiskeskibe går jo ikke kun til fiskerne herhjemme eller Sverige og Norge, hvor flere har slået sig sammen om ét fartøj, det går absolut også

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Værftsdirektør Knud Degn Karstensen på balkonen i administrationsbygningen, hvorfra han har overblik over værftsområdet. I baggrunden trawleren ”Rockall II”. Skibet er ved at få ny hovedmotor og blev erstattet af en nybygning til rederiet Astrid A/S i december sidste år. Se Bent Mikkelsens anmeldelse side 20.

FOTO: JENS NØRGAARD

vestover til især Skotland, Irland og Shetland. Knud Degn Karstensen, der som sin far Niels Degn Karstensen er uddannet skibsbygger og ingeniør, overtog værftet efter sin far – og nu er fjerde generation, datte-

ren Diddan Rahn Karstensen, ligeledes igang på værftet, kommer det i en bisætning fra direktøren. Som tredje generation har Knud Degn Karstensen været bannerfører for at implementere den fem mand store ledelse i ejerskabet ”Karstensens Skibsværft A/S”.

GRØNLAND EN VIGTIG BRIK procent dansk ejet og beskæftiVærftet har gennem årene opbygger 15 personer. get et stort netværk i fiskerikredse herunder bl.a. i Grønland, hvor Knud Degn Karstensen lægger ikke Karstensens Skibsværft sammen skjul på, at det kan være den uformed det grønlandske Hjemmemelle tone på værftet der får kunstyre i 2002 købte aktierne i Nuuk derne til at komme igen og igen. Hundested Propeller 20:28 Side 1 direktøren, Værft A/S. I dag er værftet 20/11/03 100 Samtidig understreger

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

5


TEMA: MOTORER, SERVICE OG VEDLIGEHOLD

Styrhuset på rederiet Astrids nybygning ”Rockall”. Skibet blev afleveret før jul sidste år – læg mærke til det spændende træarbejde som er udført. På forkant af navigatørernes plads store skærme fra sonar, radar med mere.

at den eksplosive udvikling inden for nybygninger skal henføres til de gunstige konjunkturudviklinger for fiskeriet. Det har ført til pres på værfterne og kaldt på fornyelse af fiskerflåden samt større kapacitet ombord. Spørgsmålet om hvad der kan lade sig gøre er en kombination af at finde unikke løsninger og få en ordentlig ”snak” med kunden om

mulighederne. Vi har jo altid skibe liggende som vi kan vise frem. De er jo en slags ambassadører for det pelagiske fiskeri, hvor vi med vort design og skibe er markedsleder med en andel på 60 procent. INVESTERER I UDVIKLING - Hvert skib lever som sagt sit eget liv designmæssigt som i ”fabrikken” ombord, siger Knud Degn Karstensen. For fiskeren handler det om at FOTO: JENS NØRGAARD

En elektronisk indbygningspejs, (Customer made), som her ombord på den skotske trawler ”Kings Cross” får plads i væggen som denne og adskiller messe fra opholdssalon.

6

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

opnå størst mulig kvalitet på fangsterne der pumpes direkte fra not eller trawl ombord ved hjælp af en fiskepumpe til RSW-tanke med mekanisk kølet havvand eller CSWtanke med isafkølet havvand. Det sikrer at fangsterne holder sig frisk under transporten frem til fiskeindustrierne. Måden vi bygger på ændrer sig hele tiden. Vi bliver mere effektive og jo mere vi investerer i udvikling og ideer gør det os i stand til at lave et bedre produkt til den rigtige pris. Det er vores filosofi! For 40 år siden var det kistebænke vi producerede til apteringen ombord i kutterne. På de store pelagiske- og industritrawlere Har møbler og fitnessrum holder deres indtog såvel som fjernsynog filmsalon. I opholdsområdet etableres elektronisk pejs, så forholdene efter skotsk og irsk ønske er så hjemlige som mulig. Det sociale ombord spiller i det hele taget en meget stor rolle ombord på skibene af i dag. Derfor skal alt være af høj kvalitet – customer

made – der bliver bestemt ikke sparet på noget eller for den sags skyld overladt noget til tilfældighederne. Egetræ og mahogni er træsorter der går igen. - Vi må jo tilsyneladende bygge skibe til den rigtige pris og kvalitet. For de fleste af vore kunder går igen og langt flertallet af de store pelagiske trawlere der er bygget her på værftet sejler stadig vore farvande tynde. Det kan kun lade sig gøre fordi rederne passer godt på deres skibe. Et skib på bare tre år holder prisen, når der vel at mærke passes på fartøjet i form af vedligehold med mere. Lader man stå til – det er en helt anden historie! BYGGER ANDET END TRAWLERE Karstensens Skibsværft A/S er mere end det at bygge store pelagiske trawlere. Det er også reparationer og ombygninger som i foråret sidste år, hvor skibsreder Bjørn Clausen, Corral Line ApS, i Egernsund, fik ombygget et tidligere feederskib

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


”Alondra” til livestock carrier i world wide fart. Skibet er i øvrigt i øjeblikket beskæftiget med transport af opdrætskvæg fra Wilmington i US staten Pennsylvania til Mellemøsten. Derudover har værftet leveret tre inspektionsskibe til Søværnet. Skibene opererer i de arktiske områder ved Grønland. Det seneste af skibene ”Lauge Koch” er netop sejlet i aktiv tjeneste efter lang tids test ved Flådestation Korsør. Også mindre stålskibe som gennem tiderne er leveret fra værftet finder vej til reparationsafdelingen for ombygning som ”Ocean Freja” af Neksø eller som den tidligere Thorsmindebåd L632 ”Bolette” nu under svensk flag GG210 ”Vera C” af Fiskebäck. Se artiklen nedenfor denne historie! For samtlige skibe fra værftet i Skagen gælder, at stålskroget kommer fra værfter i Letland, Litauen og Polen. Når råskibet er søsat slæbes det til Skagen for udrustning med rørarbejde, isolering, aptering, el arbejde, elektronik, maskineri, spil,

kraner samt slutmaling. Det er et kæmpe puslespil der skal gå op, siger direktøren videre til FiskerBladet. Projekteringen tager som regel op til et halvt år. Stålskroget kan bygges på otte til ti måneder og udrustning langs kaj i Skagen yderligere seks måneder. Ved projektering af specialskibe kan den samlede byggeperiode godt strække sig over en større tidshorisont. TILTAG PÅ VÆRFTET For Karstensens Skibsværft har efterspørgslen efter nye skibe langt overgået prognoserne. Den kraftige ekspansion og travlhed langs udrustnings-og reparationskajerne i Skagen er således baggrunden for etableringen af en helt ny tørdok i bunden af havnens Vestre Bassin. I FiskerBladet har vi tidligere beskæftiget os med dok-planerne i en samtale med værftets projektdirektør og medejer, Kent Damsgaard. Nu mere end et år efter tyder alt på at planerne skal gå i opfyldelse, siger Knud Degn Karstensen. For Skagen er der tale om en miljø-

Kabyssen ombord på den skotske trawler ”Fraserburgh”

mæssig gevinst for borgerne i byen. Den vil skabe de bedst mulige produktionsforhold for medarbejderne på værftet. Ikke alle på toppen af Jylland er begejstret for tørdok planerne. Den er nærmest at sammenligne med en katedral ude fra - om end arkitekten bag, har formet det meget spændende byggeri som et omvendt skibsskrog med bunden i vejret. Problemet har været størrelsen! Dokken bliver 110 meter lang og

23 meter bred, men strækker sig 35 meter i højden. Udover byggeplanerne for en ny tørdok vil en allerede eksisterende dok blive forlænget med 15 meter. Det vil gøre det muligt at tage skibe ind på 150 meters længde. Hele Vestre havnebassin skal i forbindelse med de omfattende planer uddybes og endelig fjernes Vestre Tværmole, så de store trawlere får lettere ved at passere, når de skal ind i katedralen.

GAMMEL KENDING PÅ VÆRFTET I NYE KLÆDER Uanset at det er de store nybyggede protein- og pelagiske trawlere under udrustning øjet fanger, når man kaster et blik over værftsområdet ved Karstensens Skibsværft i Skagen, så kommer der også mindre fartøjer f.eks. til reparationsafdelingen på oprindelige byggeværft for reparationer, modernisering, klasse, ombygning og flagskifte som i dette tilfælde den mindre GG210 ”Vera C”. Den nu svensk registrerede kutter GG210 ”Vera C” blev i 2006 bygget på Karstensens Skibsværft til en skotsk køber. I 2012 kom skibet under dansk flag. Den blev købt til fisker John Christensen og partner i Thorsminde og fik registreringen L632 ”Bolette”. Kutteren er på 68 brt. og 17 meter lang og udstyret med en hovedmotor, der yder 221 kW. Fartøjet er nu videresolgt til den svenske fiskerfamilie

Claesson i Fiskebäck, der også ejer Fiskeri AB Ginneton i Sverige samt Gifico ApS i Danmark. ”Vera C” tager sig smukt ud efter den gennemgribende renovering ved Vestre Tværmole, hvor Karstensen Skibsværft bl.a. har sit udrustningsområde. Skibet skal fremover anvendes til fiskeri efter jomfruhummer i Kattegat som Skagerrak.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

JENØ-

Svenske GG210 ”Vera C” af Fiskebäck ved udrustningskajen på værftet i Skagen før den sejler ud på fiskeri.

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

7


KARSTENSENS FÅR NORSK ORDRE TIL 230 MIO. KR.

Det norske trawlerrederi Havskjer AS har indgået en kontrakt med Karstensens Skibsværft om design og bygning af en 80 meter kombineret snurper / trawler. Med den nye ordre har værftet 16 pelagiske fiskefartøjer i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 3 år.

Havskjer AS driver kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af blåhvilling fiskeri vest for Irland. Det øvrige fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper. Karstensens Skibsværft skriver i en pressemeddelelse, at værftet glæder sig over den tillid Hen-

8

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

ning Veibust har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som værftet har under bygning til redere i Skotland, Irland, Sverige og Danmark, er også den nye trawler ”Havskjer” af eget design. Design, indretning og arrangementer er blevet til i et meget nært samarbejde mellem rederi og værft. Rederiet har været optaget af innovative løsninger, og

der har været lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen. Mange erfaringer fra rederiets øvrige skibe og værftets portefølje har været diskuteret og vurderet. VANDTÆT LASTEDÆK Sikkerhed og arbejdsforhold er specielt tilgodeset ved at ”Havskjer” vil have hele lastedæk-

ket som vandtæt. Endvidere er trawldækket agter hævet en hel etage, med det formål at øge fribordet og dermed sikkerheden. I tillæg til dette er der lagt stor fokus på skrogets udformning, og optimering i forhold til ”Havskjer”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulige brændstofforbrug. Nybygningen udrustes også med varmegenvinding fra alle motorer,

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


LED belysning overalt samt flere tiltag for at sikre lavet mulige energiforbrug. En række leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som energioptimering, innovation, kvalitet og driftssikkerhed. FREMDRIFT Fremdrivningsanlægget vil komme til at bestå af en hovedmotor på omkring 6000 kW med 2-speeds gearanlæg. Anlægget forsynes med take-me-home funktion, som muliggør dieselelektrisk sejlads. Havskjer AS er et datterselskab til Veibust Fiskeriselskap. Veibust Fiskeriselskap ejer og driver de 2 ringnotsnurpere/ trawlere ”Havskjer” og ”Havstål”. Rederiet har 3 koncessioner, og det nye fartøj skal derfor drives sammen med rederiets 2 øvrige.

HENNING VEIBUST Havskjer AS blev etableret i 1993, og fik i 2000 leveret sin første nybygning, nuværende ”Havskjer”. Dette nye fartøj bliver rederiets tredje nybygning. Rederiet drives og ejes af Henning Veibust og hjemhavnen er Ålesund i Norge. Rederi og værft har, for ganske nylig, arbejdet tæt sammen på et stort ombygningsprojekt på ”Havstål”. Dette fartøj blev bygget som ”Serene” i 2009 og var oprindelig rigget for ren pelagisk tråling. Ved ombygning hos Karstensens Skibsværft over sommeren 2017 er ”Havstål” nu rigget for kombinet not- og trålfiskeri. Nye ”Havskjer” skal leveres i februar 2020. Kontraktsummen er omkring 300 millioner norske kroner, svarende til godt 230 milliober danske kroner.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

FAKTA Hoveddimensioner: Længde overalt Bredde moulded Dybde øverste dæk

80,00 m 16,00 m 11,50 m

Øvrig teknisk data: Winch anlæg Sidepropellere RSW-anlæg Vakuum anlæg

Elektrisk eller hydraulisk 2 x 1300 kW 2 x 1400 kW 4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

9


AF MARTIN UHLENFELDT

TAG PÅ FISKERI I BARENTSHAVET

Et nyt computerspil fra det norske firma Misc Games - Fishing: Barents Sea - gør det nu muligt at tage på fiskeri i et af de mest barske farvande i verden, lunt og sikkert hjemme fra lænestolen. Der er frit valg mellem at gå on bord i seks autentiske skibe.

Spillerne kan om bord på de valgte skibe bevæge sig frit hen over et stort søkort, der er modelleret efter virkelige farvande i Nordnorge. Her kan de gå på jagt efter de bedste fangstområder for torsk, makrel, rødfisk og mange andre. Spillernes søgen understøttes af elektroniske fangstsystemer, der vil hjælpe dem med at spore de store fiskestimer der er i konstant bevægelse. Spillet begynder i Hammerfest. Her overtager spillerne en lille båd ved navn Børge, med hvilken de drager

10

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

ud på deres første togt. Efter en lønsom dag til søs kan de virtuelle skippere henvende sig videre til en af de ​​ mange havne der indgår i spillet. MANGE VALGMULIGHEDER Alle havne byder på en række valgmuligheder. Spillerne kan f.eks. acceptere nye togter, ansætte besætninger og genopbygge deres forsyninger. De kan også reparere og opgradere deres skibe med bedre udstyr,

så de kan sejle hurtigere og længere. Og har de brug for flere penge, så står banker parat med udlån.

selvfølgelig de fantastiske nordlys, som vil give enhver spiller en fornemmelse af, hvad det betyder at være en ægte norsk fisker.

VIND OG VEJR Uanset om man er om bord på lille Børge, eller en af de store state-of-the-art trawlere, så kan spillerne kan se frem til dynamiske dag-, nat- og månecykler, men også til skiftende årstider, vejrforhold og havforhold - alt baseret på reelle data fra regionen fra de sidste 20 år. Dette inkluderer

19,99 EURO Du kan læse mere om spillet, der koster 19,99 euro på www.fbsgame.net. Det er også muligt at se trailer for spillet på https://youtu. be/yW-5H-QCNcI. Men tag heller lun stor sweater og en regnfrakke på - bare for en sikkerheds skyld.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MARTS 2018

HAVNENYT

RO-RO fartøj i flydedokken! Det Færøiske rederi Smyril Line har for første gang haft et RORO fartøj i flydedokken i Thyborøn. Og det er vi meget stolte af. Det 102 m lange RO-RO fartøj, Hvítanes, med 4636 BT og en dybgang på 5,2 m er specialiseret i temperaturkontrolleret fragt af frossen fisk og sejler i fast rute mellem Skt. Petersborg og Færøerne. Fartøjet kom i dok i Thyborøn for at få udført diverse reparations- og vedligeholdelsesopgaver.

at få Hvítanes klart til tiden. Både tømrere, elektrikere, smede, malere og synsmænd til godkendelse af pladearbejdet var på skansen, og alle disse varierede kompetencer findes, lige ved hånden, i Thyborøn. Det øger reaktionsevnen betydeligt at både erfaringen og mandskabet findes på havnen.

i. Man ved, at der ligger en stram planlægning klar for fartøjet umiddelbart efter et servicebesøg i dokken, derfor yder man sit absolut bedste for at få det klart til aftalt tid, uanset hvor meget der viser sig at skulle laves.

Reaktionsevnen er høj i Thyborøn Shipyard, som driver flydedokken. Fartøjet fik anmeldt sin ankomst lige før jul og skulle i dok med forholdsvis kort varsel, nemlig allerede den 2. januar. Men efter kundens ønske blev det fremskyndet til den 30. december, og det lykkedes at tage fartøjet i dok tidligere end planlagt.

Fleksibilitet er et must indenfor maritim service, hvor arbejdets omfang har det med at ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Når man først får åbnet fartøjet, kan der vise sig flere ting, end hvad der allerede stod på doklisten, som det vil give rigtig god mening at ordne i samme ombæring, mens fartøjet ligger i dok. Det er Thyborøn Shipyard fuldstændig vant til at håndtere, og det ændrer ikke ved den deadline, som fartøjet skal stå færdigt til. Det sættes der simpelthen en ære

Vi er som havn meget stolte af den behandling kunderne får, når et fartøj er til maritim service på havnen i Thyborøn. Ikke mindst I Hvítanes tilfælde, hvor fartøjet sejlede overskudsagtigt ud af havnen, allerede om formiddagen samme dag som det skulle være færdigt! Det er simpelthen et flot stykke arbejde som Thyborøn Shipyard og de ca. 35 håndværkere, der har svinget musklerne for at få fartøjet klart til den aftalte tid, har realiseret. Virkelig skønt at være vidne til og meget rart at lægge havn til.

Fartøjet blev gennemgået fra mast til propel. Ja selv internettet blev tjekket. Ca. 35 håndværkere har brugt deres kompetencer for

SIDE 1 THYBORONPORT.DK


Ny lagerhal på Thyborøn Havn Den øgede godsaktivitet giver ikke kun travlhed på havnen i Thyborøn. Den får også behovet for udvidet lagerkapacitet tæt ved kaj til at stige. Når godsmængden i Thyborøn øges med nye godstyper, så er det ikke kun havnen, der har travlt. Det betyder også, at de eksisterende lagerfaciliteter bliver fyldt godt op, og behovet for nye lagerhaller opstår. I disse dage arbejdes der derfor på højtryk for at færdiggøre en ny lagerhal på 2000 m2 tæt ved Langholm Kaj, som er et ISPS kajanlæg specielt dedikeret til gods. De nye lagerfaciliteter skal anvendes som tørlager bl.a. til opbevaring af laksefoder for producenten Aller Aqua, der har etableret en ny godsrute fra Thyborøn Havn, hvorfra de udskiber foderet til Norge. Med de nye lagerfaciliteter udvides kapaciteten til opbevaring af gods betragteligt på Thyborøn Havn, og der er da også mere plads end den som laksefoderet kræver. I Thyborøn tages der, så vidt muligt, altid højde for fremtidens behov, når der investeres, og det er også tilfældet her. Den udvidede lagerplads er også bygget med henblik på at give plads til andet gods på havnen. Den nye lagerhal er på 2000 m2 og mindst 6 meter høj, og den opereres af Thyborøn Stevedore A/S.

SIDE 2 THYBORONPORT.DK


Omsætningsrekorden fra 2016 lige netop slået! 2017 blev endnu et år med rekord på både gods og omsætning for Thyborøn Havn – faktisk det fjerde år i træk med omsætningsrekord. For fjerde år i træk viser regnskabet for Thyborøn Havn en rekordomsætning, idet den hidtidige rekord fra 2016 blev slået med 0,35 mio. kr. Samlet set nåede havnen i 2017 en omsætning på 43,87 mio. kr. og et resultat på hele 11,6 mio. kr.

Bygning af nyt færgeleje til ThyborønAgger overfarten og Kystdirektoratets vedligeholdelsesarbejde på høfderne langs vestkysten bidrog også godt til statistikken med import af skærver og brudsten til de to projekter.

Mange faktorer har i 2017 været medvirkende til dette resultat. For det første satte Thyborøn Havn i 2017 endnu en rekord på godsområdet. I 2017 nåede mængden af gods over kaj op på næsten 1,8 mio. ton, hvilket er hele 17% mere end i 2016.

Ikke mindst installationen af de fire møller på Nissum Bredning gav en stor aktivitet i 2017 for Thyborøn Havn. Havnens nye sværgodskaj, der blev indviet tilbage i oktober 2016 netop med offshore vind for øje, stod sin prøve og viste sit værd i projektet, hvor kajen fra 1. august 2017 og helt frem til januar i år har været fuldt optaget af møllefundamenter, pramme, slæbebåde og kraner. Det har givet rigtig mange skibsanløb og godsmængder over kaj i 2017.

Sten og grusmaterialer fra Jyske Rev er fortsat den helt store godstype i Thyborøn. Alene på råstofferne kom der godt og vel 1,5 mio. ton ind og ud over kaj. Det skyldes både gode konjunkturer på byggeriet i Danmark, hvor gruset fra Jyske Rev bruges i betonindustrien, og dels også at eksporten af grus fra Thyborøn til Harlingen i Holland også havde succes i 2017.

2017 tegnede også længe til et rekordår for fiskeriet på Thyborøn Havn. En god tobiskvote og gode kvoter på konsumfisk tegnede på forhånd lovende for 2017. Året blev dog ikke helt så godt for fiskeriet

som 2016. Men her skal også lige nævnes, at 2016 var en absolut topscorer for fiskeriet i Thyborøn.Værdien af den landede fisk i havnen blev i 2017 på næsten 805 mio. kr., og selvom det er en tilbagegang fra 2016 på 11,5%, så var det ikke noget ringe år, når man kigger lidt længere bagud. Resultatet er faktisk 14% bedre end gennemsnittet for de sidste 5 år. Med en omsætning der sætter rekord for fjerde år i træk og et resultat, der matcher resultatet i 2016, så er der bestemt grund til at være tilfreds på Thyborøn Havn. Det giver tro på fremtiden og økonomisk styrke til de kommende store investeringer på havnen med bl.a. istandsættelse af ydermoler og anlæg af nye kajer ved TripleNine de kommende 2-3 år. Og investeringslysten og -evnen stopper sikkert ikke her. Vi gør vores bedste for at understøtte vores kunders forretninger ved at besvare de forskelligartede kundeforespørgsler, der kommer ind til Thyborøn Havn.

Havnegade 46 - 7680 THyborøn Tlf. 97 83 11 26 - mobil: 22 16 78 86 - fax: 97 83 20 77 mail: idali@os.dk - cvr-nr. dk10106168

SIDE 3 THYBORONPORT.DK

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk


Meget stor vanddybde i indsejlingen i Thyborøn netop nu Oprensningen af indsejlingen i Thyborøn er veloverstået, så der er gjort klart til de tungtlastede industrifiskefartøjer. Uddybningsfartøjet Magni R, fra den maritime entreprenør Rohde Nielsen, har i januar været travlt beskæftiget med at fjerne det sand, som igennem årstiderne lige så stille er vandret fra Limfjorden og hen mod indsejlingen til havnen. Det er super god timing, at oprensningen er færdiggjort før industrifiskeriet, som kræver en større vanddybde, rigtigt sætter ind her i 2018. Vanddybden i indsejlingen overvåges konstant, så de garanterede otte meters vanddybde altid holdes. Så snart vanddybden nærmer sig de otte og en halv meter går oprensningen i gang. Det er Kystdirektoratet, der står for oprensningen i indsejlingen, og de har her i januar måned sørget for at sejlløbet ind til Thyborøn Havn er blevet oprenset helt ned til de ni en halv meters vanddybde. (Se opmåling af vanddybde, pr 18. januar 2018).

Der arbejdes på at optimere denne oprensningsproces, som er en tilbagevendende opgave. For at sikre at materialevandringen fra Limfjorden rammer indsejlingen så sent som muligt, er oprensningen de seneste par år blevet udvidet til også at dække et større område syd for indsejlingen. Fordi sandet vandrer ind fra syd, danner dette ekstra område en slags sandreservoir, der holder sandet tilbage, før det lige så stille bevæger sig hen imod indsejlingen igen. Erfaringen med dette sandreservoir har de seneste år vist, at behovet for den næste oprensning udskydes væsentligt. Timingen for oprensningen er rigtig god. Det varer ikke længe, før det bliver sæson for at fiske blåhvilling. Og det er årstiden, hvor de gigantiske norske industrifiskefartøjer ankommer til Thyborøn med deres fangst til fiskemelsfabrikken TripleNine. Disse fartøjer har brug for absolut maximal vanddybde, når de

sejler ind med fuld last, derfor er det af største betydning, at oprensningen er udført før blåhvillingsæsonen sætter ind. ”Norge, vi er klar til at byde jer hjertelig velkommen til Thyborøn”.

Thyborøn Sejlmageri Thyborøn Sejlmageri har mere end 50 års erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads. Svanegade 14 · 7680 Thyborøn · 97831125 · www.sejlmager.dk

SIDE 4 THYBORONPORT.DK

vestjyskbank.dk/thyborøn


En investering i fremtiden Komplet motorrumsinstallation på land!

Ud fra devisen: ”For at tilegne sig en erfaring, så skal man have haft det i hænderne”, har Fiskeriskolen taget Danmarks absolut bedste motorrums faciliteter i brug i Thyborøn. Som professionel fisker er motorkendskab af største betydning, og der skal altid være mindst en person ombord, som har motorpasser certifikatet. Motorlære er derfor helt naturligt en vigtig del af fiskeruddannelsen på Fiskeriskolen i Thyborøn. Er man ude på havet og oppe imod elementerne, så er det vigtigt, at man har en dybere erfaring med den mekanik, som man er afhængig af til søs. Og ud fra devisen: ”For at tilegne sig en erfaring, så skal man have haft det i hænderne”, har Fiskeriskolen taget Danmarks absolut bedste motorrums faciliteter i brug i Thyborøn. Skolen har som den første i Danmark en komplet og funktionsdygtig motorinstallation med en ægte Caterpillar skibsmotor opbygget i en naturtro kopi af, hvordan det fungerer på et maritimt fartøj, men i et splinternyt motorlærelokale inde på land.

SIDE 5 THYBORONPORT.DK

Motoren er sat i forbindelse med en rigtig skrue, som kan pitches fuldstændig som i det virkelige liv på havet. Der er to dieseldrevne hjælpemotorer, gear, to brændstoftanke, en hovedtank og en anden som dagtank, ja selv dørken og styrepulten er fuldstændig naturtro. Derudover er el-tavlen, der normalt befinder sig inde i styrehuset på fartøjet, placeret hensigtsmæssigt, lige ved siden af motoren i samme undervisningslokale, så man nemt kan gå frem og tilbage mellem el-tavle og motor fx under indlæring af opstartsprocedurer. Det giver alt sammen et super godt overblik over, hvordan teknikken egentlig spiller sammen, når man har hele systemet samlet i ét lokale. Og det hele styres selvfølgelig med en rigtig styrepult. Der er god plads rundt om hele motorinstallationen, så alle elever har frit udsyn til mekanikken, og

Fiskeriskolen i Thyborøn Erhvervsfisker En 2-årig uddannelse, der består af: • 2 x 11 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • 2 praktikforløb på forskellige typer fiskefartøjer Når du er færdig med uddannelsen, får du Det blå Bevis og kan starte som selvstændig, videreuddanne dig eller få arbejde på et skib.

Fiskehandler En ny individuel tilrettelagt uddannelse, der består af: • 3 x 10 ugers skoleophold på Fiskeriskolen • Praktik i en virksomhed Når du er færdig med uddannelsen, kan du arbejde som fiskehandler i f.eks. butik, fiskebil eller supermarkeder.

AMU kurser og efteruddannelser • Søsikkerhed (grundkursus og for erfarne) • ROC og LRC • Medicinkiste B og C basis og opfølgning • Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning • Navigation • STCW kurser Se mere på fiskeriskolen.dk eller ring 96 91 92 30.

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv


med det nye motorrumslokale kan samtlige elever, der tager motorpasserforløbet, faktisk nå at have den 485 KW motor mellem deres egne hænder. Det giver den rette praktiske erfaring og den selvsikkerhed, der følger med, når man har prøvet tingene rigtigt selv. Kursisterne på Fiskeriskolen lærer under uddannelsen alle enhederne

SIDE 6 THYBORONPORT.DK

på en motor at kende, hvilket gør det betydeligt lettere at bestille maritim service hos et smedeværksted. De lærer vedligeholdelse og eftersyn, at aflæse olie- og vandfiltre og i det hele taget at tjekke motorens tilstand, alt sammen med det formål at kunne planlægge service og evt. reparation i god tid og derved undgå driftstop på havet. Af sikkerhedsmæssige grunde er alle bevægelige dele afskærmet.


Det nye motorlokale giver virkelig kursisterne syn for sagen, om hvordan det er at håndtere en motor på havet. Det gør dels undervisningen spændende, motiverer kursisterne og klæder dem samtidig rigtig godt på til fiskerierhvervet og andre maritime erhverv. Det nye motor setup i Thyborøn benyttes af kursister fra hele landet, fra alle maritime brancher, som har brug for et motorpasser certifikat og får stor ros fra samtlige kursister. Årsagen til at det er blevet muligt at have disse fantastiske forhold til undervisningen i skibsmotorer på fiskeriuddannelsen i Thyborøn, er donationen af en skibsmotor

fra erhvervsfiskeren Henning Kjeldsen. Fiskeriskolen har efterfølgende selv investeret 2,5 mio. i projektet, til selve lokalet og motorinstallationen, for at give den absolut bedste uddannelse til de kommende fiskere. Og flere nye tiltag er på vej på Fiskeriskolen i Thyborøn. Der bygges i øjeblikket en røgdykkerbane. Røgdykker certifikater er ligeledes nødvendige ombord på et fartøj, og det vil man i fremtiden også kunne tage i Thyborøn. Den særlige iderighed, som kendetegner Thyborøn, smitter også af på undervisningen af de kommende generationer, og det er en fornøjelse at være vidne til.

Motordata Caterpillar 3412 E hovedmotor 485KW Hundested gear og proppeler CPG 32 2 stk. Caterpillar 3054mgs hjælpemotor 69KW 2 stk. Sea Mech manøvrepulte 2 stk. brændstoftanke = 1 hovedtank , 1 dagtank 3 stk. CJC offline filter 1 stk. PTU2 27/27 PV-E2W filter for brændstof 1 stk. HDU 15/25 PV filter for gearolie 1 stk HDU27/81PV-E2L1PVZ filter for Motorolie 1 stk. Desmi centrifugalpumpe SA 25-122/12 A-2-hw. mot 90L-2. For spule/lænse/nødkørsel – pumpe

SIDE 7 THYBORONPORT.DK


På billedet ses Heidi Ebey Grønkjær, Kurt Madsen til højre og Jesper Holt Jensen til venstre.

Vinderen af Thyborøn Havns Initiativpris 2017 er kåret Et initiativ der giver forbrugerne mulighed for at komme helt tæt på fiskerne gennem filmklips og reportager fik tildelt prisen denne gang. Initiativ har den største betydning, og det skal plejes og værdsættes. I Thyborøn er der tale om en decideret tradition for initiativ. Derfor har Thyborøn Havn for nu 15 år siden indført en helt speciel initiativpris, som går til en virksomhed eller en organisation, der har gjort noget helt særligt.

– det er så at sige en helt grundlæggende del af Thyborøn Havns DNA, derfor er der en fantastisk historie at fortælle med oplysninger om fisken, videoer af aktive og dygtige fiskere og deltagelse i produktionen af en dokumentarserie om fiskeriet, der kommer på bl.a. TV Midt Vest i 2018.

I år er prisen gået til det meget fine kommunikationsinitiativ: ”Kend din fisker”, som skal synliggøre den vestjyske fiskers måde at arbejde med fisken på og give forbrugeren mulighed for at komme helt tæt på fiskerne gennem filmklips og reportager. Initiativets fornemste opgave er at bringe kendskabet til fisken og ikke mindst til fiskerne fra Vestkysten, og deres daglige seriøse indsats for at levere kvalitetsfisk, ud til en endnu bredere kreds af opkøbere, detailhandlere og ikke mindst til forbrugerne. En meget væsentlig del af erhvervet omkring Thyborøn Havn er knyttet til fiskeriet

Profilvideoerne er løbende blevet publiceret på ”Kend din fiskers” facebookside, og indtil videre er de blevet vist op mod 42.000 gang, hvilket er imponerende. De har virkelig vakt interesse.

SIDE 8 THYBORONPORT.DK

Priskomitéen var derfor ikke i tvivl om, at Konsumfisk og ”Kend din fisker” er et af de væsentligste initiativer i de senere år, der kan gøre fiskeriet kendt, for det vi er: ”Seriøse, miljøbevidste og kvalitetsbevidste leverandører af fisk til konsumentmarkedet i hele Europa”.

Thyborøn Havns direktør, Jesper Holt Jensen, udtaler i forbindelse med prisuddelingen:” Hverken jeg eller priskomitéen var i tvivl om, at initiativet ”Kend din fisker” er en særdeles værdig modtager af Thyborøn Havns initiativpris, i 2017. Det giver et nutidigt og nuanceret billede af konsumfiskeriet og bidrager til at tegne det rigtige billede af en dansk fisker.” Stort tillykke med initiativprisen Heidi Ebey Grønkjær, Projektleder for ”Kend din Fisker” og Kurt Madsen, Formand for Thyborøn Fiskeriforening det er så fortjent. Følg ”Kend din fisker” på Facebook. Der kommer til fortsat at ske meget i det nye år.


AF MARTIN UHLENFELDT

BRØNDBÅD MED LNG-FREMDRIFT OG BATTERIPAKKE

Det norske selskab Nordlaks har kontraheret en ny brøndbåd på det tyrkiske værft Tersan Shipyard. Skibet, der er udviklet af NSK Ship Design, har LNG-fremdrift og er udstyret med en batteripakke, hvilket vil give en betydelig miljøgevinst. Brøndbåden skal fragte levende laks og ørreder for Nordlaks.

- Nordlaks har allerede en brøndbåd i dag, men vi har kontraheret endnu en brøndbåd for at få større kapacitet og bringe den nyeste teknologi i anvendelse, siger Kurt Werner Nilsen der er ansvarlig for brøndbådsdrift i Nordlaks. Større kapacitet er nødvendig da Nordlaks planlægger at øge produktionen betydeligt, hvilket stiller krav til hele værdikæden. Den nye brøndbåd er designet af NSK Ship Design i Harstad. Den

bliver 84 meter lang og 19 meter bred, og udrustes med den nyeste teknologi for håndtering af fisk og vandkvalitet. Brøndbåden får kapacitet til at fragte over 600 tons levende laks. Herudover er det nye skib udstyret med særdeles gode faciliteter for mandskabet.

rette vej at gå for branchen. Fremdriftssystemet vil reducere udslippet af CO2 med 30 procent, og 90 procent for NOX. Samtidig vil drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne være betydelig lavere, siger Thomas Myhre, salgschef i NSK Ship Design.

GAMMEL DRØM - NSK Ship Design har arbejdet med at udvikle LNG-drevne brøndbåde siden 2010, og vi har hele tiden troet på, at det er den

Vandkvalitet, fiskevelfærd og miljø har været i centrum for udviklingsprocessen. Nybygningen er også konstrueret til at kunne operere ved havbrug i mere eksponeret

farvand, f.eks. Nordlaks kommende havfarme. - Vi ser et stort potentiale for LNG og batteripakker i brøndbåde. Næste generation brøndbåde har en række energikrævende processor om bord, og brøndbådenes logistik og driftsmønster gør LNG og batteripakker velegnede som energikilder, siger Thomas Myhre. Den nye brøndbåd ventes at blive leveret i februar 2020.

FOTO: NSK SHIP DESIGN

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

19


AF BENT MIKKELSEN

NY ROCKALL FRA SKAGEN Karstensens Skibsværft i Skagen har endnu en gang afleveret et nyt stort fiskeskib til sejlads under dansk flag. Det er Skagen-skibet Rockall, der er afleveret til et dansk rederi med svenske ejere, men et dansk islæt i form af en dansk fiskeskipper, der er medejer af skibet. Nybygningen har fået det kendte navn Rockall og afløser et 22 år gammelt fiskeskib, der hidtil har sejlet med navnet. Det er nu udbudt til salg. Nybygningen er blevet registreret i Skagen og har således et S-nummer på skroget. Det er første gang, at et fiskeskib med navnet Rockall har S-nummer. Hidtil har det været Esbjerg-skibe, der har båret navnet.

Karstensens Skibsværfts nybygning nr. 436 har fået navnet Rockall og dermed er det svensk-ejede Astrid Fiskeri A/S, som er en filial af Astrid Fiske A/B med adresse på Rörö i den svenske skærgård, blevet ejet af et nyt og større fiskeskib. Det afløser gamle Rockall, der nu er oplagt og har fået tilføjet et II til navnet indtil et salg formentlig finder sted.

20

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

Det nye skib er godt 12 meter længere og to meter bredere og får dermed nye muligheder i fiskeriet efter især brisling, tobis, makrel og sild, som er de arter, som det gamle skib har fisket efter de seneste otte år, hvor skibet har været i Astrid Fiskeri’s eje. Astrid Fiskeri A/S ejes af Leif Börje Johansson og Bo Thomas Johansson (direktør), der begge er bosat på Rörö. Med-

ejer i selskabet er også den danske fiskeskipper Mogens Ørts Jensen, der er bosat i Harboøre, og tillige medlem af selskabets bestyrelse.

Nybygningen er det første danske fiskeskib, der har fået et komplet sæt elektriske spil om bord. Skibets tre trawlspil (á 80 tons) er elektriske, ligesom de fire nettromler (to á 80 tons og to á 60 tons) er drevet med el konstruktion fra det norske selskab Rapp Marine. En af fordelene ved brug af elektriske spil er lettere montage med elkabler fremfor hydraulik-rør lige-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA OM ROCKALL Ejer Astrid Fiskeri A/S, Skagen Hjemhavn Skagen Havne-nummer S 364 Længde o.a. 69,90 m Længde p.p. 63,60 m Bredde 14,20 m Dybgang 8,0 m Sidehøjde til shelterdæk 8,7 m RSW-tanke 1.950 kbm Hovedmaskine MaK type 8M32C Udtag 2.999 kW Hjælpemaskineri Cummins type C 32 Udtag 940 kWe Havnegenerator Cummins type C 18 Udtaget 500 kWe som støjniveauet med brug af elektriske spil er langt mindre end de tilsvarende hydrauliske spil. Rockall er også det første danske fiskeskib, der har fået stor-skærms monitorer i styrehuset. I stedet for de mere traditionelle 24/26 tommers skær-

me er panelet for vagthavende navigatør i styrehuset blevet udstyret med fire stor-skærm på hver 55 tommer. Alle de forskellige skærmbilleder kan kaldes frem på alle skærmene uanset om det er navigationssystem, ekkolod, overvågning eller elektroniske søkort. Alt er kompatibelt med de fire storskærme.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

UNDERLEVERANDØRER ROCKALL Byggeværft: Karstensens Skibsværft A/S # 436 Skrog: Nauta Shipyard, Gdansk, Poland Klasse: DNV-GL, +1A Fishing Vessel E0 TMON, hull: Ice-C. Ejer: Astrid Fiskeri A/S, Skagen Elektriske trawlspil: Rapp Marine Fiskepumpe: Sea Quest of Killybegs, Ireland Dækskran: Sea Quest Hydrauliksystemer: Rapp marine Trawlblokke: Brdr. Markussen, Blue line Ankerkæder og ankre: AC14 via Max Fodgaard Hovedmaskineri: MaK/Caterpillar Propeller: Caterpillar Gear: Scana Volda Akselgenerator: Cummins Hjælpemaskineri: Cummins Styremaskine: Rolls Royce Thrustere: Brunvoll Startluftkompressor: Sperre Fuel-separatorer: Alfa Laval Fuel-pumper: Bombas Azcue Boxkølere: GEA Bloksma RSW-kølesystem: Johnson Controls (York/Sabroe) Vacuum-system: Önnereds Svets MOB-både + Davit: Palfinger/Noreq Redningsflåder: Viking Watermist-system: Wilhelmsen Branddetectorer: Consiliu, Aptering: Maritime Montering, Ekornes. Norge Styrehusstole: Nor-Sap 1600 Vinduer: van Wingerden Vinduesviskere: Wynn Kabys: Beha, Norge Maling: Sigma PPG Elektronik (hovedleverandør) Furuno Sweden og SeaMaster. Elektronik-montage: K/S Elektro A/S Alarmpanel: Marine Control Services Gyrokompas: Simrad TV-system: KNS Intercom: Phon Tech

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

21


SVENSK SYSTEM Selvom Rockall er registreret i Danmark, har det svenske ejerskab betydet, at der også er underleverandører fra Sverige. Således har Önnereds Sverts leveret et komplet lossesystem med tre tanke og tre kompressorer, der trykker fisken fra RSW-tankene

til land via to sugetanke og en tryktank. Der er ni RSW-tanke om bord på Rockall, der har plads til 1.950 kbm. i tankene. Der er også underleverandører fra andre lande. Således er trawl-spil og nettromler fra Norge, men fiskepumperne, der suger fangsten op fra trawlene, er leveret fra Sea

Quest i Killybegs i Irland. Apteringen er udført af en norsk underleverandør, mens kølesystemet til RSW-tankene kommer fra danske Johnson Control (York/Sabroe). Kabyssen kommer fra Norge, mens Furunos svenske afdelingen har leveret det meste af elektronik-udrustningen om bord, mens

det er en norsk underleverandør, der har monteret grejet om bord. APTERING Der er som vanligt fra Karstensens Skibsværft en art de-lux aptering om bord. Der er køjer til 16 personer om bord. Alle kan indkvarteres i ene-kamre med egne

Brevpapir til baggrund_- 07/08/14 12.06 Side 1

KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S Vestre Strandvej 17 · DK-9990 Skagen · Denmark · Tel. (+45) 98 44 13 11 · Fax (+45) 98 44 34 11 E-mail: kaship@kaship.dk · www.karstensens.dk · CVR/VAT no. 10 85 95 81 · Company no. 161.888

Tillykke med nye Rockall og tak for godt samarbejde!

22

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Nybygningen er udstyret med to thrustere. En i stævnen, som udvikler 950 KW og en tilsvarende agter, der udvikler 850 kW. Servicefarten på rejserne til og fra fiskepladserne er op til 16,5 knob. Skibet har klasse i DNVGL med notationen +1A Fishing Vessel, E0, TMON, Ice C. SKROG FRA POLEN Rockall er blevet til på den sædvanlige måde, hvor Karstensens Skibsværft har entreret med det polske skibsværft Nauta Shipyard i Gdansk om underleverancen på skibets skrog. Det er bygget og søsat i Gdynia, hvor det også er blevet malet ligesom de store komponenter, som hovedmaskine, hjælpemaskiner og trawlspil etc. er blevet monteret under byggeriet. Kort efter søsætningen og den afsluttende maling er skroget efterfølgende blevet slæbt til Skagen. Der har værftet så stået for udrustningen og koordineringen mellem de mange underleveran-

faciliteter i form af kombineret toilet og baderum indenfor kammerdøren. Der er dog fem kamre, som kan anvendes som dobbeltkamre, hvis der er behov for flere køjer. Der er desuden omfattende fælles faciliteter i form af messe og lounge med bløde møbler til frivagterne. Alle kamre ligger over hoveddækket og er lydisoleret fra maskineriet såvel på dæk som i skroget. Der er desuden hospital, og faciliteter til omklædning fra olietøj, ligesom der er duty messe i tilknytning til arbejdsdækket. I styrbordsside af overbygningen er der et stort rum, som er en trawl-workshop, hvor der er mulighed for at trække et af trawlene ind til reparation, mens skibet er på havet. Apteringen er fuld dækket af air-konditionering og isoleret til sejlads i kolde områder. Selve apteringen er udført

dører i samarbejde med rederiets tilsynsførende om bord. Det går godt for Astrid Fiskeri A/S, der har adresse i Skagen. Selskabet kom ud af regnskabsåret 2016 med et overskud på 97,7 mio. kroner efter skat. Der var et bruttooverskud på 184,4 mio. kr. og der er betalt 27,1 mio. kr. i skat. I regnskabsåret havde selskabet 17 ansatte, som fik udbetalt 22,9 mio. kr. i hyre og lønninger. Selskabets fiskekvoter blev i året værdisat til 654,6 mio. kr. Egenkapitalen var ved årets udgang 496,1 mio. kr. Gamle Rockall, nu Rockall II, har fået strøget sit E-nummer og der er således kun eet større fiskeskib tilbage i Esbjerg og dermed E-nummer. Det er Jette Kristine, E 727, der har haft hjemhavn i den gamle fiskeriby siden levering fra værft i Hvide Sande i 1986. Rockall II ligger oplagt i Skagen i venten på en køber.

af den norske underleverandør Maritime Montering i Ekornes. MASKINERI Rockall er udstyret med et MaK/ Caterpillar-maskineri, der udvikler 2.999 kW ved 600 o/m. Derudover er der akselgenerator med Power-take off, der producerer 2.160 kWe, som kan suppleres af et hjælpemaskineri (Cummins), der kan levere op til 940 kWe til bl.a. de elektriske spil og pumper om bord. Derudover er der et havne-generatoranlæg – også fra Cummins – som leverer op til 500 kWe. Under bjærgning af trawl eller udsætning kan skibets power-forsyning klares af et Power-take off system med hjælp fra akselgeneratoren således, at hovedmaskinen klarer al strømforsyning og samtidig leverer fremdrift til skibet.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Danske Fiskeres Forsikring & Dansk Fartøjsforsikring Hver for sig har vi vores kompetencer inden for arbejdsskade- og fartøjsforsikring ! Nu har vi slået os sammen ! Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab. Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmesider www.dff-gs.dk • www.dfff.dk

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

23


AF MARTIN UHLENFELDT

ELEKTRISK SERVICEFARTØJ TIL OPDRÆTSINDUSTRIEN

Grovfjord Mekanisk Verksted, der har hjemme lidt nordøst for Lofoten, har udviklet et nyt batteridrevet servicefartøj til opdrætsindustrien. Det 14 meter lange fartøj er lige nu ved at LF ventilation_Q 11/01/05 8:53 Sidelang 1 blive gjort klar til en 18 måneder testperiode hos Northern Lights Salmon.

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.55557777 Smedevænget 3 ••4700 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

24

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

Fartøjet, der bærer navnet Astrid Helene, er udstyret med to elmotorer der hver yder 107 kW ved 600 o/min. Servicefartøjet har en topfart på 10 knob og en rækkevidde på 26 sømil ved 8 knob. Den elektriske drift vil ifølge Grovfjord Mekanisk Verksted sænke driftsomkostningerne med 200.000 norske kroner om året, sammenlignet med traditionel dieseldrift. I miljøsammenhæng vil eldriften give en årlig miljøbespa-

relse på 900 kg NOx og 90 tons CO2. FØRSTE BATTERIDREVNE Astrid Helene, der er det første batteridrevne fartøj af denne type i verden, er 13,97 meter lang og 7,6 meter bred. Den er udstyret med en dækskran med en kapacitet på 32 tonmeter, 2 capstaner på hver 3 tonmeter, samt et elektrisk spil med en kapacitet på 12 tons. Styrehuset er udstyret med pantry og en stor siddegruppe, garderobe, omklædningsområde og toilet.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


København, 2. – 4. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR 2. - 4. MAJ

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


STOR OPBAKNING TIL DANISH MARITIME FAIR

Der er travlhed ved telefonerne i salgsafdelingen hos Danish Maritime Fair. Opkaldene kommer både fra danske og udenlandske virksomheder som gerne vil sikre sig en stand på messen, der i år finder sted i foråret - nærmere bestemt fra den 2-4. maj i Lokomotivværkstedet i København.

PJ DIESEL En af de udstillere der har været med helt fra start er danske PJ Diesel. Ud over at deltage med en stor stand har PJ Diesel - på ny - valgt at være Guldsponsor for hele messen. - Vi er Guldsponsor igen i år, og det er meget bevidst, fordi vi gerne vil bakke op omkring det gode initiativ så godt som vi overhovedet kan. Danmark

Hvorfor synes I det er vigtigt at være med på Danish Maritime Fair 2018? - Danish Maritime Fair giver god mulighed for, at vi kan møde vores kunder og leverandører under mere uformelle rammer. Samtidig gir den mulighed for, at vise hele vores produktportefølje frem. Hvad forventer I at få ud af messen? - Vi forventer at få en god dialog med vores samarbejdspartnere. Vi har valgt at møde talstærkt op på messen, så de besøgende på vores stand får mulighed for at sætte ansigt på nogle af de personer de taler i telefon med til dagligt. Samtidig får vores samarbejdspartnere mulighed for at tale med de producenter vi repræsenterer, siger Rasmus Elsborg-Jensen. Hvilke forberedelser gør I jer på forhånd? - Danish Maritime Fair er en stor marketing-investering

for os, så vi lægger mange kræfter i den. Blandt andet gør vi en stor indsats for at invitere kunder og samarbejdspartnere til vores stand, og til messen generelt. Vi mener at et af succeskriterierne for messen er, at alle udstillerne bakker op om den. - Og så gør vi meget ud af at give de besøgende en god oplevelse på vores stand. At de får mulighed for at se forskellige produkter, og få besvaret nogle af de spørgsmål de eventuelt har, siger Rasmus Elsborg-Jensen. CODAN MARINE Fra en helt anden del af branchen, forsikringsselskabet Codan Marine, er budskabet det samme: - Når der nu er en maritim messe i Danmark, så vil vi gerne støtte op om det initiativ - være solidariske. Det lyder måske lidt ophøjet, men det synes vi er vigtigt, siger Stina Søholm, Area Manager i Codan Marine. - Derudover handler det om synlighed, kundekontakt og netværk. Det er vigtigt for os at være synlige i det maritime miljø, vi er jo ikke

så mange marine-forsikringsselskaber i Danmark. Vi vil rigtig gerne møde vores kunder, og selvfølgelig også potentielle kunder - og endelig er messen en lejlighed til at holde sig orienteret om markedet. Sker der et eller andet nyt, som er godt for os at vide. Hvad forventer I at få ud af messen?  - Vi har ikke nogen forventning om at indgå konkrete aftaler på messen. Marineforsikringer er relativt komplekse, så det vil være sjældent vi får solgt dem over en messestand. Men vi forventer at få en god oplevelse, og at vi får præsenteret vores produkter og kompetencer derude, siger Stina Søholm. Det er stadig mulig at sikre sig en god stand på messen. Det gør du ved at ringe til Salgsafdelingen på +45 7020 4155, eller sende en mail til booking@danishmaritimefair.dk Du kan læse meget mere om Danish Maritime Fair på hjemmesiden www.danishmaritimefair.dk

Danmark er verdens sjettestørste maritime nation, og det er oplagt at vi skal have en maritim messe. -Rasmus Elsborg-Jensen, General Manager, PJ Diesel

26

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

FOTO: CARSTEN LUNDAGER

- Samtidig oplever vi en flot opbakning til messen fra den hjemlige maritime branche, både fra nye udstillere og fra udstillere der har været med før. Der er stor tilfredshed med, at vi har en international maritim messe i Danmark - et udstillingsvindue hvor vi på hjemmebane kan præsentere alle de innovative produkter og stærke kompetencer vi råder over herhjemme, siger Rene Wittendorff.

er verdens sjettestørste maritime nation, og det er oplagt at vi skal have en maritim messe, når vi har så stor en maritim tilstedeværelse, siger Rasmus Elsborg-Jensen, General Manager i PJ Diesel.

- Det bliver en endnu mere international messe i år, med mange udenlandske udstillere og en ny stor maritim konference arrangeret af selskabet bag Nor-Shipping, siger Rene Wittendorff, CEO i Medie Gruppen Maritime Danmark, og ansvarlig for salget til Danish Maritime Fair.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 3· 2 0 1 8

27


Fiskerbladet 3 2018  

Fremtidens design på pelagiske trawlere er gårsdagens erfaring: Ved etableringen af Karstensens Skibsværft i 1917 i Skagen, var der ingen so...

Fiskerbladet 3 2018  

Fremtidens design på pelagiske trawlere er gårsdagens erfaring: Ved etableringen af Karstensens Skibsværft i 1917 i Skagen, var der ingen so...